Ирина Телинская - Духовные отношения: Души-Близнецы и Родственные Души

Irina Telinska - Garīgās attiecības: Dvēseles-Dvīņi un Radniecīgās Dvēseles

17 06 06 09

 

            1. daļa[Jūs esat šeit] Garīgās attiecības: Dvēseles-Dvīņi un Radniecīgās Dvēseles

            2. daļa – Karmiskās attiecības un garīgās pusītes

 

Eksistē dažādi garīgo attiecību veidi. Mēs formējam saiknes ar citām dvēselēm un dodam šīm saiknēm nosaukumus, lai tās atšķirtu: Dvēseles-Dvīņi, Radniecīgās Dvēseles, Karmas Partneri un mums pats nozīmīgākais saiknes tips – Garīgie Partneri.

Katra no šīm saiknēm ir savā veidā unikāla, un katrai ir savs mērķis. Taču mūsu materiālisma laikmetā šīs saiknes kļūst izplūdušas un sajauktas.

Visām mūsu attiecībām piemīt garīgs raksturs. No metafizikas skatpunkta mēs Dvēseļu Pasaulē vienojamies par to, lai viens ar otru dalītu kopīgu iemiesošanās praksi šeit, fiziskajā plānā.

Mēs arī slēdzam vienošanās ar citām dvēselēm, lai tās varētu palīdzēt mums iziet mūsu dzīves ceļu un gūt mūsu mācības, lai izjustu kopīgas virzības un izaugsmes pieredzi, lai samaksātu karmas parādus vai (un) izpirktu tos.

Katra šī vienošanās tika radīta vienam galvenajam mērķim, un konkrēti – lai palīdzētu mūsu dvēselēm mācīties, attīstīties un apskaidroties. Bet tas nenozīmē, ka visas vienošanās starp dvēselēm ir vienāda tipa.

17 06 06 10

Eksistē daudz teoriju, mītu un ideju par to, kā tiek radītas mūsu garīgās saiknes, kā tās sākotnēji rodas un kāda ir to ietekme uz mūsu Garu un mūsu Dvēseli, kā arī mūsu dzīves fizisko pusi.

 

Sk. arī: Intervija ar Maiklu Ņūtonu par dvēseļu tipiem.[1]

 

Lūk, ko saka Vikipēdija par Radniecīgajām Dvēselēm:

“Savā dialogā “Simpozijs” Platons un Aristofāns sniedz gadījumu par radniecīgām dvēselēm. Aristofāns apgalvo, ka sākotnēji cilvēkiem bija četras rokas, četras kājas un viena galva ar divām sejām.

Zevs bijis tā pārbiedēts no cilvēku varenības, ka sadalījis viņus uz divām pusēm un tādā veidā sodījis viņus ar mūžīgiem savas otrās puses meklējumiem, lai viņi atkal varētu iemantot savu veselumu.”

Saskaņā ar Teozofiju (Teozofijas biedrības pārliecību un prakšu sistēmu) Dievs dvēseles radīja androgēnas – pa pusei vīrišķas, pa pusei sievišķas.

Nākamajos teorijas postulātos tiek teikts, ka dvēseles sāka atšķirties pēc sava bioloģiskā dzimuma tāpēc, ka viņas izsauca uz sevi Karmu, draiskojoties uz Zemes, vai kā “atdalīšanās no Dieva” sekas.

No reinkarnācijas uz reinkarnāciju katra puse meklē savu otru pusi. Kad abu pušu karmas parādi būs anulēti, tad viņas saplūdīs vienoti un atriezīsies pie Avota.

Midrašs – tas ir Bībeles sižetu interpretācijas veids, kurš iziet aiz reliģisko un tikumisko postulātu parastā pārstāsta ietvariem.

Tas aizpilda daudzus tukšumus Bībeles vēstījumā par notikumiem un personālijām, kuras tik tikko tajā tiek pieminētas. Vienā no tādiem krājumiem ir sakāmvārds, kurš saka, ka “laulības notiek debesīs”.

Kāda Romas matrona uz rabīna Hosē ben Halafta vārdiem par to, ka Dievs rīko visas laulības, paziņoja, ka sarīkot kāda laulības ir viegli, un palielījās, ka viņa to var izdarīt pati.

Viņa sapulcināja visus savus vergus un verdzenes un sadalīja viņus pa pāriem. Taču jau nākamajā rītā viņi atnāca pie viņas ar sūdzībām. Tad viņa atzinās, ka nepieciešama dievišķa iejaukšanās piemērota laulību pāra radīšanai.

Runājot mūsdienu valodā, vientuļi ebreji jums pateiks, ka viņi meklē savu bašertu, tas ir, viņi meklē cilvēku, kurš papildinās viņus un kuru viņi lieliski papildinās.

Tā kā tiek uzskatīts, ka tavs bašerts tev ir Dieva iepriekš nolemts, tad laulātā draudzene vai laulātais draugs ir bašerts pēc definīcijas, neatkarīgi no tā, cik veiksmīgi veidojas laulības dzīve. Šī koncepcija ir galvenā šajā teorijā.

17 06 06 11

 

Pagānisma metafiziskā teorija

Pagānisma metafizika balstās uz Visuma Likumiem, lai definētu un izskaidrotu garīgās saiknes, kādas ir, piemēram, Radniecīgajām Dvēselēm.

Tātad sāksim ar Visuma Likumu pamatiem – to hierarhijas un struktūras, kā mums nosaka metafiziskie principi. Pirmkārt, Visums nav haotisks.

Eksistē formas un funkcijas, pazīstamas kā Visuma Likumi. Daudziem no jums ir zināms Atbildības Likums un Izpauduma Likums.

Šie divi likumi ir paši pazīstamākie. Bet ir arī citi likumi, kuri regulē dažādus eksistences aspektus.

Haosa un Radīšanas Likums – pirmais Visuma Likums, kurš rada Dievišķo Visumu.

Ar Dievišķo domu un Dieva iejaukšanos tika radīts Haoss Lielā Sprādziena rezultātā – tādā veidā saformējās materiālais Visums un sākās radīšanas un evolūcijas process.

No šī Haosa tika radīta garīgā enerģija. Tie esam es un jūs, kā arī visas dzīvās garīgās būtnes, kādas ir Dievišķajā Visumā – kā viņā izpaustas, tā arī neizpaustas.

17 06 06 12

Tajā unikālajā laika momentā mūsu Gars tika radīts no Dievišķās Enerģijas.

Dievišķais atrodas mūsu iekšienē, tāpēc ka mēs esam daļa no Dievišķās domas, kura radīja Visumu. Citiem vārdiem, Dievišķais mūsu iekšienē ir tāpēc, ka mēs arī esam Dieva Enerģija.

 

Sk. arī Radniecīgās dvēseles – attiecības mūžības garumā.[2]

 

Dvēseles-Dvīņi

Radīšanas momentā tika radīts vissvarīgākais Dievišķā ārkārtējais princips – līdzsvars.

Un tajā momentā, kad tika radīta mūsu garīgā būtība, tika radīts arī mūsu precīzs dublikāts, lai sabalansētu dabas enerģiju – mūsu Dvēsele-Dvīnis.

Mūsu Dvīnis – tā ir mūsu precīza kopija. Un, tāpat kā fiziskiem dvīņiem, kuri izšķirti dzimšanas laikā, abiem mums piemīt gribas brīvība un izvēles tiesības, bet, lai cik dīvaini nebūtu, mūsu izvēles kā spogulī atstaro vienu otram cauri laikam un telpai.

Dažas mūsdienu teorijas mums saka, ka mūsu Dvīnis nekad neiemiesojas tajā laikā, kad iemiesojamies mēs. Tā ir viena no Dievišķā Līdzsvara Likuma aksiomām.

Kad mēs atrodamies fiziskajā līmenī, mūsu Dvēsele-Dvīnis atrodas garīgajā dimensijā, tādā veidā nodrošinot enerģiju balansu Visumā.

17 06 06 13

Citas teorijas, attīstot šo koncepciju, iet tālāk un apgalvo, ka Dvēseles-Dvīņi ne tikai nekad neiemiesojas vienā un tajā pašā laikā, bet viņas pat nekad neiemiesojas vienā un tajā pašā vietā.

Tātad, ja jūs esat šeit, šajā ķermeņa apvalkā, tad jūsu Dvēsele-Dvīnis atrodas kaut kur Dievišķā Visuma garīgajā dimensijā.

Vadoties pēc tā, ka Visumā visa pamatā ir līdzsvars, šīs teorijas nav bezjēdzīgas.

Lai nodrošinātu balansa ievērošanu uz Dievišķā Visuma enerģētiskās skalas, mūsu Dvēselei-Dvīnim un mums ir jāatrodas šīs skalas pretējos galos.

Taču augstākminētās teorijas rada dažus strīdīgus momentus. Piemēram, ja mēs esam līdzcietīgas un gādīgas dvēseles, tad mūsu Dvēselēm-Dvīņiem ir jāpiemīt pretējām īpašībām?

Šeit ir nepieciešams saprast, ka jēdzieni “pozitīvs” un “negatīvs”, cilvēku pasaulē attiecināmi uz jēdzieniem “labais” un “ļaunais”, ir mākslīgi izdomātas koncepcijas, kuras nefunkcionē tādā veidā garīgajā līmenī.

17 06 06 14

Lai labāk saprastu pozitīvā un negatīvā savstarpējo saikni un vienotību, mums būtu jāvēršas pie zinātniskām analoģijām.

Ņemsim, piemēram, magnētu, kuram ir divi poli: pozitīvi lādētā puse un negatīvi lādētā puse.

Divi magnēti, kuri atrodas blakus, sāk mijiedarboties viens ar otru nevis caur vienādi lādētajiem poliem, bet caur saviem pretēji lādētājiem galiem.

Citiem vārdiem, divi magnēti savienojas sekojošā veidā: negatīvi lādētais pols/pozitīvi lādētais pols pievelk pozitīvi lādēto polu/negatīvi lādēto polu.

Tas ir, pretējās enerģijas pievelkas viena otrai, nevis otrādi: negatīvi lādētais pols/pozitīvi lādētais pols pievelk pozitīvi lādēto polu/negatīvi lādēto polu. Tas ir, vienādas un līdzīgas enerģijas atgrūž viena otru.

Tā kā metafizika pēta “to, kas ir pēc fizikas”, tad es domāju, ka diez vai tajā būtu tikai viens fizikas likums “opozīcijas” jeb Pretstata Likuma radīšanai.

Turklāt negatīvā polaritāte nav “sliktā” enerģija. Tā ir tai līdzīga, bet nav tai identiska.

Tātad tas, ko mēs uzskatām par “pozitīvu” (labu) un “negatīvu” (sliktu), tāds nav. Tās vienkārši ir dažādas polaritātes.

Ja šo koncepciju pielietojam attiecībā pret Dvēselēm-Dvīņiem, tad var izmantot sekojošu metaforu: iemiesošanās momentā katra dvēsele rada savu precīzu bāzes kopiju.

Kā vienmēr, radošas veidošanas procesā mēs bieži ieviešam kaut kādas izmaiņas mūsu bāzes modelī.

Jums ir gribas brīvība un brīvība izvēlēties izdarīt sienu un logu rāmju “pārplānošanu”, nomainīt mēbeļu krāsu gammu, pievienot vairāk apgaismojuma un tml., citiem vārdiem, uzraudzīt “celtniecības” un “dizaina” procesu.

Jums un jūsu Dvēselei-Dvīnim ir kopējas iezīmes visas dzīves garumā, pateicoties šī iemiesojuma kopijas radīšanai.

 

Sk. arī 23 pazīmes, ka jūs esat satikuši savu dvīņu liesmu[3].

 

17 06 06 15

Tātad jūs abi sadursieties ar vienu un to pašu izvēles tēmu dzīves ceļu sazarojumā. Šīs dakšas vienā galā būs “pozitīvā” enerģija, bet otrā galā – “negatīvā”.

Ja jūs izvēlēsieties sazarojuma ceļu pa labi, tad jūsu Dvīnis, kad sadursies ar to pašu izvēles tēmu, izvēlēsies pretējo šī sazarojuma ceļu, pa kreisi.

Var likties, ka jūsu izvēle ir iepriekš nolemta, bet tas gluži tā nav.

Jūsu ceļojuma sākumā jūs kā Dvēsele varat ieplānot, pa kuru ceļu jums iet, bet, kad jūs sadursieties ar dzīves ceļa sazarojumu fiziskajā pasaulē, jūsu dzīves pieredzes sakrātā bagāža var izprovocēt jūs uz lēmumu izvēlēties pretējo virzienu.

Nedomājiet “lineāri” tādos gadījumos. Jūs un jūsu Dvēsele-Dvīnis esat nodzīvojuši tūkstošiem dzīvju ar tādu pieredzi. Taču šīm dzīvēm nav obligāti jādublē citai citu. Dzīve – tas ir ritenis, kuram ir daudz spieķu, kuri tur tā konstrukciju.

Ne visiem spieķiem atbilst pilnīgs pretstata spieķis. Ja tas būtu tā, tad ritenis sabruktu viņu uzturošā mehānisma trūkuma dēļ.

Mums ir gribas brīvība un izvēles brīvība, kas ļauj mums izvēlēties sava likteņa mūsu pašu ceļus. Mūsu Dvēsele-Dvīnis var izvēlēties to pašu ceļu savā nākamajā iemiesojumā, ko mēs, vai arī viņš (viņa) var izvēlēties pretējo variantu.

17 06 06 16

Un, kad viss “būs izdarīts un pateikts”, kad mēs un mūsu Dvēsele-Dvīnis sasniegsim pilnīgas apskaidrības punktus, mums abiem būs sabalansēts izvēļņu skaits, un mēs kļūsim vienlīdzīgi uz Dievišķā Visuma enerģētiskās skalas.

Mūsdienu pieņēmums, ka priekšstati, kurus apraksta Aristotelis un Teozofija, patiešām apraksta Dvēseles-Dvīņus, nevis Radniecīgās Dvēseles, nav tālu no patiesības.

Tam ir jēga, ja aprakstīto cilvēku ar četrām rokām, četrām kājām un divām sejām uzlūkojam kā būtni, kura sastāv no divām daļām. Šis apraksts vairāk ir piemērots Dvīņiem nekā Radniecīgajām Dvēselēm, vai ne?

Ir vairāki citi iemesli tā uzskatīt, piemēram: jums ir tikai viena Dvēsele-Dvīnis, kamēr Radniecīgo Dvēseļu jums var būt vairāk par vienu daudzu dzīvju un garīgu ceļojumu laikā.

 

Sk. arī Dvīņu liesmu mīlestība: divu dvēseļu ceļš.[4]

 

Radniecīgās Dvēseles

Radniecīgo Dvēseļu kā Dvēseles-Dvīņu kļūdaino traktēšanu var izskaidrot ar cilvēces mūsdienu merkantilo filozofiju.

Patiesībā jūsu Radniecīgā Dvēsele – tas ir jūsu ideālais papildinājums, balstīts uz mīlestības enerģiju.

Taču kā koncepciju, tā arī pašu jēdzienu cilvēce izkropļoja ar apsveikuma kartiņu un ziedu kompāniju uztveri un propagandu.

Nepieciešams pacelties pāri fiziskās pasaules jēdzieniem un uzmest skatu garīgajam likumam, kurš nosaka Radniecīgo Dvēseļu ideju.

17 06 06 17

Garīgajā līmenī nav lielākas dāvanas par mīlestību.

Kad šī koncepcija tiek īstenota šeit, fiziskajā pasaulē, tad tā var materializēties kā mātes mīlestība pret savu bērnu vai tēva upurēšanās, stājoties aizsargāt savus bērnus, un tamlīdzīgi.

Tās nav tikai fiziskas intīmas attiecības starp seksa partneriem, kuriem lemts būt kopā šajā dzīvē.

Šī romantiskā ideja ir tikai viena no Radniecīgo Dvēseļu attiecību formām, kuras uzdevums ir dzīves mācību iziešana ar jūsu otro pusīti.

Radniecīgā Dvēsele – tā ir garīga būtne, kura kopīgi ar jums iet garīgās attīstības ceļu ar mērķi apskaidroties.

Uztveriet jūsu radniecīgās dvēseles kā daļu no jūsu draugu loka, kuri kopā ceļo cauri kosmosam un palīdz cits citam tikt galā ar likteņa izaicinājumiem.

17 06 06 18

Jūsu draugi un jūs varat apmainīties ar zināšanām un viedumu, bet katram no jums var būt savi īpaši talanti, kuri bagātina jūsu tandēmu kopumā.

Piemēram, jūs protat sacerēt mūziku, bet jūsu draugam piemīt talants rakstīt dzeju. Kopā jūs varat radīt skaistu dziesmu, tāpēc ka jūs savus personīgos talantus izmantojat harmoniskā vienotībā.

Lūk, kāda ir attiecību starp jums un jūsu Radniecīgo Dvēseli bāzes koncepcijas būtība.

Jūs neiemiesojaties ar savām Radniecīgajām Dvēselēm katrā savā dzīvē. Atrodoties Dvēseļu Pasaulē, jūs radāt savas Dvēseles Plānu un izvēlaties mācības, kuras jūs gribat iziet, lai aizvestu savu Dvēseli līdz apskaidrībai.

 

Sk. arī Ko Radniecīgās Dvēseles dara starp iemiesojumiem?[5]

 

Šīs mācības sevī ietver karmas atstrādāšanu, garīgu zināšanu iegūšanu un garīgu prakšu apgūšanu.

Katrs attiecību tips, kāds jums ir šajā iemiesojumā, kā arī jūsu pašu pašizziņas pieredze tieši ietekmē grūtību, ar kurām jūs saduraties iemiesojuma laikā, raksturu.

Un kas ir vēl svarīgāk – jūsu emocionālo reakciju, kuras jūs paužat šajās situācijās, raksturu.

Radot savas Dvēseles Plānu, mēs ne vienmēr un ne katrā iemiesojumā plānojam grūtības un izmisīgu cīņu.

Mēs varam vienu dzīvi nodzīvot, ejot cauri milzīgiem pārbaudījumiem, bet nākamajā dzīvē iet pēc vieglāka dzīves scenārija Plāna, piemēram, tāda, kā pagājušā iemiesojuma likstu Atlīdzināšana vai Līdzsvarošana.

Tieši dzīvēs, kuras mēs izvēlamies, lai izietu grūtas mācības un pārdzīvotu likstas, viena no Radniecīgajām Dvēselēm piekrīt strādāt ar mums.

17 06 06 19

Mūsu Radniecīgās Dvēseles mūsu dzīvē ienāk tad, kad mums viņas ir visvairāk vajadzīgas.

Viņas iesaistās mūsu asās dzīves mācības apstākļos un palīdz mums formēt notikumus, kuri norūdīs mūsu Dvēseli, lai tā varētu iemācīties pārvarēt grūtības un atstrādātu šo dzīves mācību.

 

Sk. arī Radniecīgo dvēseļu tikšanās Reinkarnacionikas institūtā.[6] Kopīgās mācības.

 

Un, tikko kā mēs savu mērķi sasniedzam, mūsu Radniecīgās Dvēseles ar lielu varbūtību aiziet no mūsu fiziskās dzīves.

Šīs attiecības var izpausties kā vecāks-bērns, brālis-brālis, priekšnieks-padotais, viendzimuma attiecības, dažāda dzimuma attiecības, draugi un mīļākie.

Taču, lai kādās formās neizpaustos attiecības ar mūsu Radniecīgajām Dvēselēm, tās vienmēr balstīsies uz garīgu mīlestību, palīdzību, vadību un, iespējams, pašuzupurēšanos, lai izpildītu mūsu garīgās evolūcijas uzdevumus ceļā uz apgaismību.

Pateicoties šim apskaidrošanās aspektam, šīs attiecības ir mums tik svarīgas un nozīmīgas.

Lai gan mums ir daudz saikņu ar mūsu Radniecīgajām Dvēselēm, daudz vairāk mums ir karmisko attiecību, kuras ir ne mazāk svarīgas.

 

© 2012 Springwolf, D.D., Ph.D. Springwolf Reflections / Spring’s Haven, LLC. All Rights Reserved.

(Lady Springwolf - also know her as Rev. Vickie Carey, D.D., Ph.D. certified and licensed Minister, Reiki Master and Pagan Shaman.) https://springwolf.net/about/

 

Avots: https://springwolf.net/2012/05/15/soul-mates-twin-souls-karmic-relationships/

 

P.S. Jūs jau esat tikušies ar savām Radniecīgajām Dvēselēm? Padalieties komentāros, kādas mācības viņas ir palīdzējušas jums iziet.

 

 17 02 21 10

Irina Telinska

Tulkotāja. Praktizējoša astroloģe, reinkarnacionikas praktiķe.

 

Pievienots 06.06.2017

https://ru.journal.reincarnatiology.com/vidy-duhovnyh-otnosheniy/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4013-intervija-ar-m-nutonu-dveselu-tipi-radniecigas-dveseles (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/alla-sirko/11-dazadi/3781-alla-sirko-radniecigas-dveseles-attiecibas-muzibas-garuma (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/irina-akulova/11-dazadi/809-irina-akulova-dvinu-liesma-tiksanas-kura-maina-dzivi-23-pazimes (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/11-dazadi/3896-marija-ponomarjova-dvinu-liesmu-milestiba-divu-dveselu-cels (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/marina-vasiljeva/11-dazadi/2352-marina-vasiljeva-radniecigas-dveseles-darbs-starp-iemiesojumiem (Tulk. piezīme)

[6] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4014-radniecigu-dveselu-tiksanas-reinkarnacionikas-instituta (Tulk. piezīme)