Sanata Kumaras Augšupcelšanās Skola Natālijas Koteļņikovas vadībā

http://www.sanatkumara.ru/

Ercenģelis Lucifers: Planetārā Augšupcelšanās. Oficiālā vietne (Natālija Koteļņikova)

http://www.luciferslove.ru/

 

Rīgas Gara Magnēti (Магниты Духа)

http://www.magnitiduha.info/

 

Masakavas Gaismas Grupa (LightGroup)

http://light-group.info/

 

Школа Совершенства Первоисток - Pilnvedības Skola Pirmsavots

http://www.pervoistok.lv

 

Pamelas Kribes (Holande) Ješua un citi čenelingi (latviski)

http://www.jeshua.net/lv/

 

Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/

 

Urānijas čenelingi

http://www.y-kostra.ru/?page_id=291

 

Urantija

http://www.urantija.lv/

 

Vēstījumi.lv

http://www.vestijumi.lv/

 

Gaismasdarbinieki

http://gaismasdarbinieki.blogspot.com/