Dmitriy Peresvit Астральное тело человека

Dmitrijs Peresvits - Cilvēka astrālais ķermenis

17 07 29 01

Ko nozīmē Astrālais ķermenis, un kam viņš domāts? Kā viņš izskatās, kā viņu tīrīt, uzturēt tīrībā un attīstīt? Šos jautājumus mēs mēģināsim atklāt šajā rakstā.

Raksta saturs:

1. Cilvēka astrālais ķermenis – kas tas tāds ir

 

Cilvēka astrālais ķermenis – kas tas tāds ir

Pirmām kārtām nepieciešams, lai lasītājam rastos skaidrs priekšstats, kas ir astrālais līmenis jeb astrālā pasaule. Astrālā pasaule – tā ir visuma noteikta daļa, kas eksistē paralēli fiziskajai pasaulei, aptverot to un daļēji iespiežoties fiziskajā pasaulē, bet nav redzama un uztverama ar fizisko redzi, jo tā sastāv no citādas matērijas. Tā ir jūtu, sajūtu un vēlmju pasaule.

Astrālais ķermenis jeb Emocionālais ķermenis ir atbildīgs par jūtām, emocijām, kaislībām, dziņām, vēlmēm, tieksmēm un dzenuļiem. Dots mums, lai mēs varētu nostiprināties un darboties šajā pasaules-ēkas līmenī. Astrālais ķermenis glabā informāciju par visām cilvēka jūtām, emocijām, vēlmēm, par negatīvām, piemēram, bailēm, dusmām, pārdzīvojumiem, neapmierinātību utt. Un pozitīvām, piemēram, prieku, mierīgumu, mīlestības jūtām utt. Šīs īpašības ir it kā ierakstītas astrālā ķermeņa šūnās enerģētiski iekrāsotu uzliesmojumu veidā.

17 07 29 02Astrālais ķermenis caurauž fizisko un ēterisko ķermeni, izplatās tālāk uz visām pusēm no tiem līdzīgi krāsainam mākonim. Viņa krāsa un forma ir atkarīga no cilvēka iekšējās dabas – no tām jūtām, vēlmēm un tieksmēm, ar kurām cilvēks piepilda sevi katru dienu.

Iekšējais process (domas, jūtas, vēlmes, tieksmes) spēcīgi ietekmē pašu ķermeni, formējot viņu no tā, ar ko cilvēks sevi piepilda. Jo biežāk cilvēks atrodas vienā vai otrā stāvoklī (jūtas, vēlmes, tieksmes), jo dziļāk tas iespiežas un kļūst par viņa daļu. Faktiski mēs savu astrālo ķermeni būvējam no tā, ko jūtam un kādos emocionālos stāvokļos atrodamies!

 

info

Astrālu dala divos līmeņos – zemākajā un augstākajā. Zemākais astrāls ir zemu, negatīvu, dzīvniecisku emociju, jūtu un vēlmju centrs, augstākais – cildenu jūtu, vēlmju un tieksmju miteklis.

 

Tas, no kā viņš sastāv, pievelk no ārienes ķermenim līdzīgus materiālus, līdzīgs pievelk līdzīgu. Ja ķermeņa īpašnieks ir pieradinājis viņu pie tīrām un cildenām jūtām un domām, tad no savas apkārtnes viņš sev pievilks, līdzīgi magnētam, tāda paša tipa materiālus un no tādas pašas matērijas, no kādas ir viņš pats.

Garīgi neattīstīta cilvēka astrālais ķermenis raksturojas ar mazākiem auras izmēriem, viņam piemīt nepietiekams piesātinājums ar gaismu, augstākās apziņas centri praktiski nav redzami. Samērā ar garīgo virzību astrālais ķermenis attīrās, čakras sākumā kļūst redzamas, un pēc tam pāriet uz rotāciju. Miega laikā astrālais ķermenis var pārvietoties astrālajā pasaulē, uztverot šī plāna iespaidus un iekodējot tos pravietiskos sapņos vai vīzijās.

Astrālais ķermenis ir cilvēka karmiskās apziņas nesējs, visu kaislību un vēlmju glabātuve, jūtu centrs, kurā, kā jau tika teikts, rodas visas sajūtas. Būdams radīts no astrālās matērijas, ar gatavību atsaucas uz domas iedarbību, reaģējot uz to ar svārstībām, neatkarīgi no tā, vai šī doma ir no ārienes (no cita cilvēka saprāta) vai iekšienes (no paša ķermeņa īpašnieka saprāta). Atbilstoši uz savām domām atsaucas ar lielāku gatavību, un noteiktu treniņu un uzstādījuma gadījumā var tikt aizsargāts no ārējas iedarbības. Kopts astrāls ķermenis neatsauksies uz negatīvu, tāpēc ka viņš ir būvēts pilnīgi no augstākā astrāla matērijas!

 

Kā izskatās astrālais ķermenis

Aprakstīt pilnīgi noformējušos cilvēka astrālo ķermeni nav grūti; iztēlojieties, ka cilvēks atstāj savu fizisko ķermeni un no viņa atliek tikai ķermeņa balta, caurspīdīga, mirdzoša kopija, kuras mirdzums ir sānos kokona formā, skaidri redzama gaišreģim, bet nepieejama parastajai redzei.

17 07 29 03

Nepietiekami augsti attīstīts cilvēks savā astrālajā ķermenī atgādina embriju. Viņa kontūras vēl nav fiksējušās un ir neskaidras; materiāls, no kura viņš ir taisīts, ir nespodrs un irdens; un, ja viņu atdalītu no fiziskā ķermeņa, tad viņš vizualizēsies kā bezveidīgs, savas aprises mainošs mākonis, manāmi nederīgs patstāvīga nesēja lomai, viņš drīzāk ir līdzīgs astrālās matērijas sabiezējumam, nekā saformētam astrālam ķermenim.

 

info

Pilnīgi noformējies cilvēka astrālais ķermenis norāda uz to, ka cilvēks ir sasniedzis noteiktu intelektuālās kultūras un garīgās attīstītības līmeni. Astrālā ķermeņa ārējais izskats ir rādītājs, kādu progresa līmeni ir sasniedzis viņa īpašnieks, – pēc astrālā ķermeņa kontūru pabeigtības, viņu veidojošo materiālu spilgtuma un organizētības pilnības var spriest par to, kādā evolūcijas pakāpē atrodas viņu izmantojošais Ego.

 

Cilvēkam, kura domām ir zems un dzīvniecisks raksturs, astrālais ķermenis izskatās raupjš, blīvs, necaurspīdīgs, un tam ir tumša nokrāsa, dažreiz tik tumša, ka tā gandrīz paslēpj aiz sevis fiziskā ķermeņa kontūras. Augsti attīstītam cilvēkam astrālais ķermenis ir tīrs, caurspīdīgs, mirdzošs un gaišs, tam ir lielāks spīdums – tas patiešām ir brīnišķīgs skats. Šādā gadījumā zemas kaisles pārveidojas cēlākās, un saprāta mērķtiecīgā darbība attīra astrālo matēriju.

17 07 29 04

Viņš ir kustīgs un spēj izmainīt savu krāsu un formu. Gan viens, gan otrs ir atkarīgs no tā, kādā emocionālā stāvoklī cilvēks atrodas. Primitīvas un raupjas vibrācijas viņa formu padara nenosakāmu un blāvu. Naida, agresijas un niknuma vibrācijas padara viņu melnu, un no viņa gluži kā izvirst dzeloņi un parādās plankumi, ja cilvēks “iziet no sevis (выходит из себя)”; viņš pārklājas ar sārtiem plankumiem. Augstākas prieka, mīlestības vibrācijas padara viņu spilgtāku, plašāku un tīrāku, un viņam ir spilgtāks mirdzums. Kad cilvēks ir iemīlējies, pār viņu zaigojot līst rozā sarkani viļņi.

Ja cilvēka domas un jūtas ir augstas un cēlas, tad tām atbilst smalkāka un tīrāka astrālā enerģija, un tad astrālais ķermenis sāk zaudēt visraupjākās un visblīvākās savas visu līmeņu astrālās matērijas daļiņas, aizstājot tās ar smalkākām, pilnīgākām un skaistākām daļiņām.

17 07 29 05

Cilvēkam ar ļoti zemu un dzīvniecisku dabu astrālais ķermenis sastāvēs no visblīvākās un raupjākās astrālās matērijas, kura aizturēs viņu pašos zemākā līmeņa Kamalokas[1] ietvaros; un, kamēr šis apvalks pietiekami pamatīgi nesabruks, cilvēkam būs jāpaliek šīs astrālās pasaules daļas gūsteknim un jācieš visas neērtības, saistītas ar šo ne tuvu apskaužamo stāvokli.

Spēcīgi pārdzīvojumi un jūtas spēj atstāt dziļas pēdas mūsu Emocionālajā ķermenī. Dusmu, baiļu, aizkaitinājuma utt. rupjas jūtas var veidot sabiezējumus (blokus), gluži kā skabargas, kas iestrēgušas emocionālajā ķermenī. Tādi sabiezējumi var traucēt brīvi plūst enerģijām, un ar laiku tās, ja netiek izdziedinātas, ved pie fiziskām slimībām.

Cilvēkam, kurš dzīvo pastāvīgos pārdzīvojumos, stresos, dusmās, pastāvīgi strīdas, šis ķermenis var būt ne tikai piesārņots, bet arī caurumains vai saplēsts, gluži kā saplēsts apģērbs ķermenim. Tas var būt tādēļ, ka uz cilvēku ir vērsta mērķtiecīga negatīva plūsma. Attīstītam, veselīgam un dvēselē tīram cilvēkam astrālā ķermeņa apvalks ir aizsargāts, laist cauri “sitienus” tas sāk tad, kad ir izbalansēts un cilvēka iekšienē rodas bailes, dusmas, agresija, nedrošība par sevi un citas raupjas vibrācijas.

Izdziedināšanās un attīrīšanās iestājas tad, kad mēs pārstājam astrālo ķermeni piesātināt ar smagām un negatīvām jūtām un atbrīvojamies no tām, un sākam barot sevi ar cēlāku un tīrāku materiālu. Tādējādi ar savām cēlajām jūtām un domām mēs transformējam un attīrām savu astrālo ķermeni, neveicot kādus speciālus pasākumus.

 

Astrālā ķermeņa tīrīšana. Kā attīrīt, atjaunot un izdziedināt savu astrālo ķermeni

Tāpat kā fiziskais ķermenis, arī astrālais ķermenis prasa kopšanu, uzmanību, mīlestību un periodisku attīrīšanu. Vajag uzturēt enerģijas plūdumu tīru un mierīgu, dabisku un harmonisku. Periodiski pārbaudīt sevi, vai nav dažāda veida bloki un žņaugi, iestrēgušas dziļas emocijas, jūtas (pārdzīvojumi, neapmierinātība, agresija, bailes utt.) un censties attīrīties no tām.

Kā likums, līdz ar gadiem cilvēkiem pārpildās astrāli-mentālais uzkrājums, un, ja to neizlādē, tad ar laiku kļūst grūti pilnvērtīgi dzīvot un mainīt savu dzīvi, domāšanu, uzvedību, orientēties uz jaunu informāciju, piemēram, mainīt profesiju, uzskatus, atbrīvoties no atkarībām un citu cilvēku, spēku, dažādu avotu ietekmes.

Astrāli-mentālā slāņa pārpildījums var būt dažāds: gan pēc enerģētikas, gan pēc informācijas. Ķermeņi zaudē savu piesātinājumu, spēju starot enerģiju, vizuāli kļūst arvien tumšāki, iekšienē, kā likums, veidojas zināmi informācijas vai enerģijas sabiezējumi, kas izskatās kā dažādas formas un blīvuma tumši plankumi. Ja smalkajā plānā pienākam klāt sabiezējumam, tad varam nolasīt informāciju (emociju, sajūtu, atmiņas), saprast, par ko ir runa un kas ir sakrājies konkrētajā vietā.

Tā kā informācija ir izkliedēta pa visu ķermeņa perimetru, tam pievienojas fizioloģija un psihosomatika, informācijas atrašanās vieta ietekmē orgānus un sistēmas ap sevi, radot noteiktas piesaistes.

Negatīvas un raupjas jūtas, emocijas, vēlmes postoši ietekmē mūs un mūsu Astrālo ķermeni. Iestrēgušas naida un agresijas jūtas, veci nepiedoti aizvainojumi, niknums, bailes, depresija – tas viss zaudē līdzsvaru, rada blokus un piesārņo mūsu Astrālo ķermeni, un traucē enerģijas dabisko plūdumu.

17 07 29 06

Mūsu astrālo ķermeni piesārņo un vājina:

 • Negatīvas emocijas: agresija, dusmas, niknums, skaudība. Nepatika, neapmierinātība, pārestības.
 • Emocionāli žņaugi un traumas. Iekšēji konflikti.
 • Bailes, nedrošība par sevi. Depresijas, grūtsirdība, pesimisms.
 • Pārlieku daudz vēlmju. Juteklīgas un pretrunīgas vēlmes, kārība.
 • Pārliecīgs saspringums un pārmērīga rosība.
 • Pārliecīgs atslābums un “vaļīgums”.
 • Lepnība un Egoisms.
 • Ķermeņa, saprāta fīzu (физа?) piesārņojums.
 • Kontaktēšanās ar negatīviem cilvēkiem. Citu cilvēku negatīvās emocijas, kas vērstas uz cilvēku.
 • Neveselīgs miegs nelaikā, piemēram, pa dienu, vēla pamošanās un vēla iešana gulēt.
 • Sadrumstalošanās virspusējās emocijās.

Ar cēlām jūtām un domām mēs transformējam, attīrām savu astrālo ķermeni. Apzinātība, cēlas, tīras un skaistas Mīlestības, Prieka, Laimes, Labvēlības, Iekšējā Mierīguma jūtas dziedina mūs.

17 07 29 07

Astrālo ķermeni dziedina un nostiprina:

 • Cildenas jūtas un emocijas: Beznosacījuma Mīlestība. Prieka, Laimes, Žēlsirdības jūtas un tml.
 • Spēja uzturēt cildenu noskaņojumu un pozitīvu domāšanu gandrīz pastāvīgi, neatkarīgi no apstākļiem un notikumiem dzīvē.
 • Prast pārvarēt noslieces uz negatīvām emocijām un jūtām,
 • Meditācijas. Garīgās prakses.
 • Saprāta attīrīšana.
 • Emocionālu žņaugu, traumu un baiļu izstrādāšana.
 • Veselīga atpūta. Veselīgs miegs un pareiza “dienas režīma” uzturēšana.
 • Emocionāla atvērtība un pozitīva mijiedarbība ar cilvēkiem un pasauli.
 • Kontaktēšanās ar harmoniskiem un patīkamiem cilvēkiem, pēc iespējas pārtraucot kontaktus ar negatīviem cilvēkiem.
 • Mērenas fiziskas slodzes. Fiziskā ķermeņa attīrīšana, gavēnis, norūdīšanās.
 • Būt tonusā.
 • Patīkama un harmoniska mūzika.
 • Patīkamu grāmatu lasīšana.
 • Skaistu vietu apmeklēšana. Atrašanās dabā.

 

Tas viss spēj jūs piesūcināt ar patīkamām jūtām un veicināt kā astrālā ķermeņa, tā arī mūsu sistēmas kopumā dziedināšanu.

 

Kā attīrīt astrālo ķermeni

Pirmām kārtām tās ir bailes, tie ir paši dziļākie piesārņojumi, bet pie tiem nav tik vienkārši tikt. Un tāpēc jums sākumā vajag attīrīt augšējos uzslāņojumus, aizvākt visas bez izņēmuma domas, kas nes sevī negatīvu: nosodījumu, nepieņemšanu, naidu, atšķirtību, niknumu, aizkaitinājumu, skaudību un tā tālāk. Tas viss, no vienas puses, ir kaitīgu programmu un vīrusu darbs, bet tas viss ir arī kā sakrātā pieredze un informācija, kas ierakstīta jūsu ķermenī. Un jums ir pa spēkam to aizvākt, jo tādas jūtas jums ir saistītas vai nu ar noteiktu cilvēku, vai arī ar noteiktu notikumu.

Tāpēc jums vajag secīgi atcerēties visus šos notikumus un atcerēties šos cilvēkus, kas tieši un kad izraisīja jums šīs jūtas, vienkārši vērojiet tās bez ieķeršanās un nosodījumiem. Vajag attīrīt jūsu uztveri, pašiem aizvākt visu sakrāto negatīvu, pieņemt, saprast, piedot un atlaist. Un pēc padarītā darba jūs paši sajutīsiet atvieglojumu visās nozīmēs. Un tāpēc katram cilvēkam, katram notikumam, kas atnesuši jums negatīvas emocijas, vajag arī pateikties un piedot tieši tālab, lai slēgtu šo enerģētisko mijiedarbību un atdotu parādus. Un tad, ja jūs pateicāties no Dvēseles, ja pat vēl spējāt nosūtīt šim cilvēkam mīlestību, tad jūsu parāds viņam būs noslēgts un jums nenāksies atkal atgriezties pie enerģētisko parādu, kuri saucas karma, atraisīšanas. Un tādējādi jūs attīrīsiet arī savu Kauzālo ķermeni un paaugstināsiet sava enerģētiskā līmeņa un brīvības pakāpi.

Tālāk, kad jūs sāksiet atrakt aizgruvumus no negatīvās informācijas, uzkrātas jūsu astrālajā ķermenī, jūs tiksiet līdz dziļajām programmām – līdz jūsu bailēm, kuras jums ir kultivējušās tūkstošgadēm un no kurām ne tik vienkārši būs šķirties. Ir bailes, kuras sēž jūsos kā ļoti spēcīgās programmās. Piemēram, bailes zaudēt fizisko ķermeni un izdzīvošanas instinkts. Tāpēc bailes arī ir instinkti. Tie tiek iznīcināti kompleksā un pakāpeniski.

Ar to tiek domāts – lai aizvāktu bailes no nāves, vajag nāves pieredzi iziet apzināti, ko arī dara ezotērikas sakrālās skolas – liek priekšā saviem mācekļiem iziet nāves pieredzi caur dažādām stresa situācijām –, vai pilnīgi atsakoties no pasaules. Tās tātad arī ir prakses ar aprakšanu kapos, iemūrēšanu kapličās, lēcieniem ūdenskrātuvēs ar krokodiliem un daudz ko citu. Bet šīs prakses ar retiem izņēmumiem vairumā gadījumu tikai pastiprina jūsu bailes.

Tāpēc vajag vienkārši apzināti iziet visas savas nāves, atminēties tās visas, atcerēties, kas notika šajos momentos, un apzināties, ka nāve ir vienkārši apziņas izpausmes formas maiņa. Taču nevis vienkārši noticēt šim faktam, BET NO JAUNA PĀRDZĪVOT TO APZINĀTĀ STĀVOKLĪ un atgriezties fiziskajā iemiesojumā ar attīrītu no šīs programmas apziņu. Tas pats attiecas arī uz visām pārējām instinktīvajām bailēm, tas ir, uz tām bailēm, kuras ierakstītas katra jūsu ķermeņa šūnu atmiņā, tajā skaitā arī fiziskā.

 

alert

Nopietnas prakses vajag veikt uzraudzībā vai pēc konsultācijas ar kompetentu cilvēku!

 

Astrālais ķermenis daļēji ir atkarīgs arī no fiziskā ķermeņa, un tāpēc viņu ietekmē arī šī ķermeņa tīrība (vai, otrādi, netīrība). Viņa daba savukārt atspoguļojas arī viņa astrālo apvalku dabā.

Ja, paužot nevērību attiecībā pret savu fizisko ķermeni, mēs ļausim viņā iekļūt blīvās matērijas netīrām daļiņām, tad tādā veidā piesaistīsim savam astrālajam ķermenim tādas paša netīras daļiņas no matērijas, kuru mēs nosauktu par blīvo astrālo.

Un otrādi, ja mēs savu blīvo ķermeni būvēsim no blīvās fiziskās matērijas tīrām daļiņām, tad tādas pašas astrālās daļiņas pievilksies mūsu astrālajam ķermenim. Attīrot savu fizisko ķermeni, apgādājot viņu ar tīru barību un šķidrumu un atsakoties iekļaut savā ēdienkartē netīrus produktus, piemēram, dzīvnieku asinis (kuras vienmēr ir gaļā), alkoholu un tiem līdzīgus, kas piesārņo un padara raupjākus mūsu ķermeņus, mēs ne tikai uzlabojam mūsu apziņas fiziskā nesēja īpašības, bet zināmā mērā attīrām ar savu astrālo ķermeni.

Šī procesa pozitīviem rezultātiem ir nozīme ne tikai pašreizējā zemes plāna dzīvē, bet tie ietekmē arī pēcnāves stāvokli un tā ķermeņa, kuru cilvēks iegūs nākamajā zemes plāna dzīvē, īpašības. Astrālais ķermenis mums tiek dots ne tikai uz vienu zemes plāna dzīvi, viņš formē arī tipu astrālajam ķermenim, kurš mums tiks iedots nākamajā dzimšanā.

 

Kā attīstīt astrālo ķermeni. Astrālā ķermeņa trenēšana un attīstīšana

Mēs trenējam un attīstām savu astrālo ķermeni, kad sākam kontrolēt savas jūtas, emocijas un vēlmes. Pārstājot izsmidzināt savu enerģiju neilgām pārmērīgām emocijām un tukšām mirklīgām vēlmēm un kaislībām. Transformējot virspusējas mirklīgas emocijas un jūtas dziļās cildenās jūtās, mēs enerģiju saglabājam, novēršam tās tērēšanu.

 

info

Atrodoties apzinātībā un piepildoties ar cildenām jūtām, piemēram, ar dziļu un patiesu beznosacījuma Mīlestību, Prieku, Iekšējo mierīgumu, mēs vairojam savu enerģiju un atjaunojam astrālo ķermeni.

 

Sākumā vajag iemācīties būt apzinošam, sekot savām jūtām, emocijām un vēlmēm. Sekojiet tām, kad tās rodas, kas tās izraisa un vai jums tās patīk. Nevajadzīgas un raupjas (zemas vibrācijas) atgrūdiet, bet nebloķējiet un iekšēji necīnieties ar tām, vienkārši atstājiet bez uzmanības. Patīkamas un piemērotas (ar augstākām vibrācijām) uzturiet, barojiet tās ar uzmanību, bet pārāk nepieķerieties tām, sekojiet tām. Koncentrējieties uz cildenām jūtām, piemēram, uz beznosacījuma Mīlestību, un apzināti iegremdējieties tajās.

17 07 29 08

Astrālo ķermeni palīdz attīstīt:

 • Apzinātība, jūtu, emociju un vēlmju kontrole. Sekojiet saviem jūtīgi emocionālajiem stāvokļiem! Negatīvos vāciet prom, pozitīvos kultivējiet!
 • Dziļas un patiesas cildenas mīlestības, prieka, žēlsirdības u.c. jūtas.
 • Meditācijas.
 • Saprāta attīstīšana un attīrīšana.
 • Fiziskā aktivitāte, nodarbošanās ar sportu.
 • Gribasspēks, drosmīgums, atbildīgums, pašdisciplīna.
 • Gavēnis, fiziskā ķermeņa attīrīšana.
 • Draudzīga saziņa un diskusijas ar cilvēkiem.
 • Virspusēju emociju transformēšana, atrašanās dziļās jūtās.

 

Piepildot savu astrālo ķermeni ar labu kvalitatīvu enerģiju (mīlestību, prieku, žēlsirdību, iekšējo mieru un tml.), jūs uzlabojat ne tikai savu pašsajūtu un ārējo izskatu, un noskaņojumu, jūs uzlabojat savas dzīves notikumus! Jo līdzīgs pievelk līdzīgu.

 

Pievienots 29.07.2017., atjaunots 15.09.2017

https://sun-craft.org/samopoznanie/astralnoe-telo/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] “Ar sanskrita terminu kamaloka apzīmē astrālā ķermeņa saglabāšanos. Kad darbojas nevis pašu pieredze, bet tas, kā to pārdzīvojuši citi cilvēki mūsu dzīvē. Tās ir augstāko būtņu domas par mūsu uzvedību, tas, ko piedzīvojam miegā. Katru nakti garīgās būtnes mums sūta vai nu savu piekrišanu, vai nepiekrišanu tam, ko esam dienas laikā darījuši. Tā šīs garīgās būtnes strādā un veido cilvēka apziņa.” http://www.antroposofija.lv/lv/jaunumi/jaunums/get/nid/163 (Tulk. piezīme)