Dmitriy Peresvit Тонкие тела человека. Описание. Как выглядят

Dmitrijs Peresvits - Cilvēka smalkie ķermeni. Apraksts. Kā izskatās

19 06 12 01

Bez fiziskā ķermeņa mums ir arī virkne smalku materiālu ķermeņu, parastajai acij neredzamu. Tās ir katras dzīvas un nedzīvas būtnes komponentes. Mūsu būtības ir kas lielāks nekā vienkārši fiziskais ķermenis. Mēs esam Gars, Dievišķā “ES ESMU” klātbūtne, kuras tīrā apziņa ir iemantojusi Ķermeni un Dvēseli[1] izzināšanai un attīstībai. Cilvēka smalkie ķermeni, apraksts, kā izskatās. Lasiet šajā rakstā.

Viedi cilvēki saka, ka “tu neesi ķermenis, šis ķermenis ir tev”.

 

Raksta saturs:

1. Kas tas ir – cilvēka smalkie ķermeņi

 

Kas tas ir – cilvēka smalkie ķermeņi

Cilvēka smalkie ķermeņi – tie ir apziņas nesēji Visuma/Absolūta esības dažādos līmeņos (pasaulēs). Kādas smalki garīgas visu dzīvo būtņu komponentes. Katrs no ķermeņiem sastāv no tā līmeņa matērijas, kurā tas eksistē. Smalkās pasaules sastāv no fiziskajai redzei neredzamas matērijas.

19 06 12 02

Šie smalkie ķermeņi caurauž fizisko ķermeni un iziet aiz tā ietvariem, tie ir ierīkoti tā, ka atrodas cits citā, līdzīgi matrjoškām. Katrs no tiem nes savu funkciju un nozīmi. Visi ķermeņi ir dažādā blīvumā, fiziskais ir pats blīvākais. Cieši saistīti ar cilvēka čakru sistēmu. Cilvēka Gars caur čakrām mijiedarbojas ar dimensijām, piepilda tās ar sevi un formē no šīs matērijas savu ķermeni.

19 06 12 03

 

Cilvēka smalkie ķermeņi: apraksts

Samērā ar nolaišanos blīvākās pasaulēs Gars ietērpjas ķermeņos/kokonos, kas veido Dvēseli un Ķermeni. Visi ķermeņi ir savstarpēji saistīti, izmaiņas jebkurā no tiem ietekmē visu sistēmu kopumā.

Aplūkosim 7 vispārzināmos ķermeņus. Pēc vispārpieņemtiem priekšstatiem ezotēriķu lokā cilvēkam ir septiņi ķermeņi. Viņi ir apziņas nesēji šajos pasaules-ēkas līmeņos.

19 06 12 04

 

Fiziskais ķermenis

Pats blīvākais ķermenis, pieder raupjās matērijas pasaulei. Ļauj apziņai darboties fiziskajā līmenī. Cilvēka smadzenes – tas ir signālu raidītājs no ķermeņa apziņai.

 

Ēteriskais ķermenis

17 09 08 02Pats apakšējais un blīvākais slānis cilvēka smalko ķermeņu sastāvā. Cilvēka fiziskā ķermeņa kopija no smalkāka materiāla – ētera, viņa ir nepastarpinātā kontaktā ar fizisko ķermeni. Uztur, savieno un apgādā ķermeni ar informāciju un enerģiju no pārējiem augstākajiem ķermeņiem. Nodrošina viengabalainumu un dzīvotspēju, atspoguļo fiziskā ķermeņa un visas sistēmas stāvokli, kalpo kā dzīves enerģijas pārvadītājs un regulators. Viņš arī ir dzīves enerģijas un dzīves “tīrās” enerģijas glabātuve. Un, ja galu galā viss ir enerģija, tad ēterā ir sakoncentrēta uguns tīrā veidā.

Ēters aptver katru fiziskā ķermeņa daļiņu ar sava veida ēterisku apvalku un, tātad, veido blīvās formas smalko kopiju ar nelielu mirdzumu sānos un tikko pamanāmu dūmaku ap viņu ovāla formā. Šis ēteriskais dubultnieks ir skaidri redzams pieredzējušai acij, viņš ir zili pelēki violetā krāsā: duļķainā vai tīrā, atkarībā no tā, raupjš vai attīrīts ir blīvais ķermenis. Ēteriskā dubultnieka īpašības mainās līdz ar blīvā ķermeņa izmaiņām; ja cilvēks apzināti tīra savu blīvo ķermeni, tad arī ēteriskais dubultnieks attīrās bez jebkādām pūlēm no viņa puses, pat ja cilvēks galīgi nedomā par to.

Katram orgānam un ķermeņa daļai ir savs ēteriskais dubultnieks. Slimajās vietās ēteriskais ķermenis ir blāvs, it kā slēpjas ķermenī. Veselīgajiem rajoniem ir labs spīdums un izmēri, kas iziet aiz fiziskā ķermeņa ietvariem.

Fiziskajam ķermenim sasilstot, karstā laikā vai pirtī, ēteriskais nedaudz paplašinās, it kā izejot no fiziskā, salstot samazinās, slēpjoties fiziskajā. Tāpat kā astrālais, ēteriskais ķermenis “saspiežas”, “iesūcas” fiziskajā dažāda veida stresu gadījumā (piemēram, salstot vai nobīstoties). Kad mēs saņemam ētera enerģiju, ēteriskais ķermenis paplašinās un sablīvējas.

SĪKĀK LASIET ŠEIT >>>> CILVĒKA ĒTERISKAIS ĶERMENIS[2]

 

Astrālais ķermenis

17 07 29 02Astrālais ķermenis jeb Emocionālais ķermenis ir atbildīgs par jūtām, emocijām, kaislībām, dziņām, vēlmēm, tieksmēm un dzenuļiem. Dots mums, lai mēs varētu nostiprināties un darboties šajā pasaules-ēkas līmenī. Astrālais ķermenis glabā informāciju par visām cilvēka jūtām, emocijām, vēlmēm, par negatīvām, piemēram, bailēm, dusmām, pārdzīvojumiem, neapmierinātību utt. Un pozitīvām, piemēram, prieku, mierīgumu, mīlestības jūtām utt. Šīs īpašības ir it kā ierakstītas astrālā ķermeņa šūnās enerģētiski iekrāsotu uzliesmojumu veidā.

Iekšējais process (domas, jūtas, vēlmes, tieksmes) spēcīgi ietekmē pašu ķermeni, formējot viņu no tā, ar ko cilvēks sevi piepilda. Jo biežāk cilvēks atrodas vienā vai otrā stāvoklī (jūtas, vēlmes, tieksmes), jo dziļāk tas iespiežas un kļūst par viņa daļu. Faktiski mēs savu astrālo ķermeni būvējam no tā, ko jūtam un kādos emocionālos stāvokļos atrodamies!

Astrālais ķermenis ir cilvēka karmiskās apziņas nesējs, visu kaislību un vēlmju glabātuve, jūtu centrs, kurā, kā jau tika teikts, rodas visas sajūtas. Būdams radīts no astrālās matērijas, ar gatavību atsaucas uz domas iedarbību, reaģējot uz to ar svārstībām, neatkarīgi no tā, vai šī doma ir no ārienes (no cita cilvēka saprāta) vai iekšienes (no paša ķermeņa īpašnieka saprāta). Atbilstoši uz savām domām atsaucas ar lielāku gatavību, un noteiktu treniņu un uzstādījuma gadījumā var tikt aizsargāts no ārējas iedarbības. Kopts astrāls ķermenis neatsauksies uz negatīvu, tāpēc ka viņš ir būvēts pilnīgi no augstākā astrāla matērijas!

Pilnīgi noformējies cilvēka astrālais ķermenis norāda uz to, ka cilvēks ir sasniedzis noteiktu intelektuālās kultūras un garīgās attīstītības līmeni. Astrālā ķermeņa ārējais izskats ir rādītājs, kādu progresa līmeni ir sasniedzis viņa īpašnieks, – pēc astrālā ķermeņa kontūru pabeigtības, viņu veidojošo materiālu spilgtuma un organizētības pilnības var spriest par to, kādā evolūcijas pakāpē atrodas viņu izmantojošais Ego.

SĪKĀK LASIET ŠEIT >>>> CILVĒKA ASTRĀLAIS ĶERMENIS[3]

 

Mentālais ķermenis

17 09 06 02Tā ir saprāta, ideju un domformu pasaule, kā arī sapņu un nosapņojumu pasaule. Tā ir tā vieta, kur ielikta Apziņas, Dievišķās Klātbūtnes sēkla. Mentālais ķermenis sastāv no vēl smalkākas matērijas nekā astrālais un ēteriskais ķermenis.

Personības nesējs mentālajā plānā – apakšējais, konkrētais prāts. Mentālajā ķermenī notiek apzināšanās, sevis un pasaules jušana, Dievišķā būtība – domāt un pieņemt pasauli ar Sirdi, nevis ar prātu. Tajā dzimst domas un priekšstati. Pasaules uztvere caur domām un tās atspoguļojums izpaužas ar valodu, runu, racionālo un loģisko domāšanu.

Mentālā ķermeņa atmiņas šūnās glabājas visas zināšanas, visa informācija, kuru cilvēks ir dzirdējis, lasījis, uztvēris, iegaumējis. Turpat glabājas arī notikumības virkne. Visas atmiņas arī tiek ierakstītas tavos ķermeņos un paliek pie tevis.

Viņa iekšienē atrodas domu tēli, visbiežāk tie ir dažādas formas un spilgtuma sabiezējumi. Sabiezējuma krāsa ir atkarīga no domu tēla emocionālā satura.

SĪKĀK LASIET ŠEIT >>>> CILVĒKA MENTĀLAIS ĶERMENIS[4]

 

Cēloniskais ķermenis

17 09 13 06Karmiskais / Cēloniskais / Kauzālais ķermenis – nemirstīgs smalkais ķermenis, pirmais no trīs Garu sastādošajiem ķermeņiem. Tā ir Gara datubāze, dārgumu krātuve, kurā sakrāta visa personības sastrādātā pieredze. Viņš atbild par tiem nosacījumiem un apstākļiem, kuros mēs atrodamies, to notikumības virkni, kuru mēs saņemam šajā vai nākamajās dzīvēs!

Viņš ir pirmais smalkais ķermenis, kurš nesabrūk pēc nāves un paliek ar mums jūsu pasaulēs. Glabā informāciju par Gara sastrādātajiem ieradumiem, raksturu, enerģētiku, prasmēm un sekmēm un nodod šo informāciju nākamajiem iemiesojumiem. Viņš glabā arī personības visas domas, jūtas un vēlmes. Atbild par iemiesošanās vietu, par iedzimto talantu vai slimību izpausmi, par iemiesošanos noteiktā ģimenē, ar kuras locekļiem Dvēselei bija saiknes iepriekšējās dzīvēs utt.

Viņš glabā arī informāciju par iepriekšējiem četriem ķermeņiem, viņu stāvokli, un gluži kā pēc “rasējuma” atbilstoši iestrādēm tiek būvēti ķermenis un dvēsele nākamajā iemiesojumā.

Karma tā saukto karmisko veidojumu veidā atrodas Kauzālajā ķermenī. Viņu tā arī sauc par cēloņu un seku ķermeni. Tā ir pagātnes atmiņas informācijas banka. Karmiskais ķermenis sastāv no jūsu pagātnes pieredzes, viņa daudzdimensionālā krāsu gamma atspoguļo visu notikumu, kuri notikuši ar mums visas mūsu eksistēšanas vēsturē, kopumu.

Viņš glabā visu, visu informāciju, kā pozitīvo, tā arī negatīvo. Pozitīvā sastrādātā pieredze iepinas viņā, padarot šo ķermeni plašāku, skaistāku un mirdzošāku. Negatīvā pieredze glabājas viņā kā sveši tumši sabiezējumi, kuri pievilks apstākļus, lai atstrādātu un pārveidotu tos pozitīvos.

SĪKĀK LASIET ŠEIT >>>> CILVĒKA KARMISKAIS ĶERMENIS[5]

 

Budhiskais ķermenis

17 09 15 02

Ceļas no sanskrita termina “buddhi” – augstākais, garīgais saprāts. Augstākais Ego. Virsapziņa, uzmanība, intuīcija. Patiesības, Mīlestības utt. augstākā izpratne. “Garīgā redze”. Sevis augstākā apzināšanās. Dvēseles otrais nemirstīgais ķermenis.

Cilvēka Budhiskajā jeb intuitīvajā ķermenī dzimst idejas, domas, tiek risināti sarežģīti uzdevumi, notiek atklāsmes un insaiti. Gaišreģi strādā caur intuitīvo ķermeni. Ja cilvēkam ir veselīgs un tīrs Budhiskais ķermenis, viņš labāk orientējas dzīvē, viņam ir labas spējas analītikā; jo vairāk viņam ir interesantu ideju un skaidru mērķu, jo vairāk patiesības viņš saprot un jūt.

Turklāt Budhiskajā ķermenī ir ielikti cilvēka dzīves uzstādījumi – tās ir viņa dzīves pozīcijas, pasaules uzskats un pasaules uztveres paņēmieni, zemapziņas programmas. Viņš atbild par informāciju – ko es šeit daru, ko man patīk darīt un ko man vajadzētu darīt šajā dzīvē, ko derīgu es varu izdarīt sabiedrības labā.

Budhiskajā ķermenī ir atspoguļoti cilvēka likteņa galvenie virzieni jeb tā galvenie sižeti. Viņā ir ietverta informācija par mērķi. Taču konkrētus notikumus cilvēks saņem tikai kauzālajā (karmiskajā jeb cēloniskajā) ķermenī kā cilvēka likteņa galvenās sižeta līnijas. Cilvēkam, kurš ir noteicis un saskaņojis savus mērķus, vērtības, ticējumus, un izpilda tos, ir ļoti sekmīgs liktenis.

Attīstīts Budhiskais ķermenis izpaužas kā spēcīga intuīcija un prasme atrast risinājumu nevis ar loģikas palīdzību, bet caur apskaidrībām, momentānu kopainas zināšanu un redzēšanu. Budhiskais ķermenis – tas ir realitātes redzējums aiz sansaras ietvariem jeb cilvēka “sestā maņa”. Viņš atbild arī par telepātiju, domu pārraidi attālumā, iedvešanu, hipnozi utt.

SĪKĀK LASIET ŠEIT >>>> CILVĒKA BUDHISKAIS ĶERMENIS[6]

 

Atmiskais ķermenis

17_09_25_02.jpg (218px × 300px) blakus

17 09 25 02Ieiešana kopīgajā kolektīvajā apziņā un zemapziņā, ieiešana Dievišķajā un Augstākajā Es. Šajā līmenī cilvēks zaudē sevi kā individuālo Es un saplūst ar kolektīvo dvēseli. Augstākā pašapzināšanās, saplūšana ar Absolūtu. Līmenis, kurā individuālais Es tiek apzināts kā planetārā Vienotība. Tiekšanās uz izaugsmi, attīstību un augstāko pašapzināšanos, pārcilvēciskas iespējas. Saikne ar sirdsapziņu. Es apzinos sevi kā Dievišķo klātbūtni, piepildītu ar mūžīgās esības svētlaimi.

Atmans (sanskritā आत्मन्, ātman, “patība”, “gars”, “augstākais Es”) – viens no centrālajiem indiešu filozofijas un hinduisma reliģijas jēdzieniem: mūžīgā, nemainīgā garīgā būtība, absolūts, kurš apzinās savu eksistēšanu. Termins tiek izmantots, lai aprakstītu cilvēka un visu dzīvo būtņu augstāko “Es”. Pēc “pamošanās” cilvēks apzinās, ka viņš ir “Atma” – “es neesmu šis, bet TAS”, “es esmu absolūts, un es to zinu” – absolūts (cilvēks) apzinās savu eksistēšanu.

Atmiskais ķermenis – garīguma augstākā izpratne un izpausme. Šajā ķermenī ir ierakstīta visa informācija par saikni ar Planetāro Garu. Viņš iegūst zināšanas un pieredzi, ko jebkad ir sastrādājušas būtnes uz šīs planētas. Šajā līmenī cilvēks apzinās savu augstāko mērķi un augstāko kopējo planetāro misiju.

SĪKĀK LASIET ŠEIT >>>> CILVĒKA ATMISKAIS ĶERMENIS[7]

 

Pēc dažādiem datiem cilvēkam ir vairāk smalko ķermeņu, no 8 līdz 12. Daži avoti stāsta vēl par saules, planetāro, galaktisko un visuma ķermeni, augstākā ķermeni un citiem.

19 06 12 05

 

Cilvēka smalkie ķermeņi, kā izskatās?

Fiziskais un smalkie ķermeņi ir iekārtoti pēc dievišķās līdzības. Matērija atkārto garīgo pasauļu uzbūvi, “tas, kas apakšā, tā, kā arī augšā”. Šīs pasaules maz kas redz no pašlaik dzīvojošajiem cilvēkiem, tāpēc, kā tās patiešām izskatās, mēs iztēlojamies visai izplūdušā formā. Zemāk būs sniegti attēli, tie ir mēģinājumi vizuāli attēlot cilvēka smalkos ķermeņus.

19 06 12 06 19 06 12 07 19 06 12 08 19 06 12 09

 

Cilvēka smalkie ķermeņi dažādās tradīcijās un mācībās

Helēna Petrovna Blabatska (Елена Петровна Блаватская) (Teozofijas Māte), kura ļoti daudz braukāja pa pasauli, ilgu laiku dzīvoja Indijā un tur mācījās, šo uzbūvi Hinduistu valodā apraksta tā:

 1. Rupa (Apvalks, forma) jeb Sthula Šarira, Anna maina koša, Sthula Bhuta (Fiziskais ķermenis);
 2. Prana maija koša, Prāna (Dzīvība, Vitālais princips);
 3. Linga Šarira (Lingua Sharira) (Dubultnieks, Astrālais ķermenis);
 4. Kama Rupa (dzīvnieciskā dvēsele, savienojumā ar zemāko Manasu – zemākais Ego, personiskais, Ego);
 5. Mana maija koša, Manass (Manas), divkāršs pēc savām funkcijām (cilvēka dvēsele, Iekšējais Ego, Augstākais, Ego);
 6. Budhi, Vigjana maija koša (Garīgā Dvēsele, Garīgais Ego, Dievišķais Ego);
 7. Atma, Ananda maija koša, Puruša, Absolūts (gars, Augstākais Es).

 

H.I. Rēriha (Елена Ивановна Рерих) (Agni Jogas dibinātāja, kādu laiku dzīvoja Indijā).

 1. Fiziskais ķermenis;
 2. Ēteriskais dubultnieks (zemākas astrālais ķermenis, ēteriskais ķermenis);
 3. Prāna (dzīvības princips);
 4. Kama (vēlme) – augstākais astrālais ķermenis divos aspektos:
  1. Kama Rupa (forma, astrālais ķermenis);
  2. Kama Manass (zemākais prāts, intelekts, zemākais astrālais ķermenis).
 5. Manass (pašapzināšanās, domātājs, Augstākais Saprāts, manasiskais ķermenis, augstākais mentālais ķermenis; savienojumā ar Budhi – ugunīgais ķermenis, Gaismas ķermenis);
 6. Budhi (Buddhi) (garīgums, garīgā dvēsele);
 7. Atma (Gars, ugunīgais sākums, enerģija, kas izlieta pa visu Kosmosu; savienojumā ar Budhi – Monāde, Dvēseles Grauds, nemirstīgais sākums).

 

Brahmans Čaterdži (Daudzus gadus pētīja reliģiju Brahmanisms, kas aprakstīta Vēdās un Upanišadās).

 1. Fiziskā matērija, cieta, šķidra un gāzveida – Sthūlabhūta, – kas nozīmē Rupjo Pārvēršanos;
 2. Dzīvības sākums – Prāna, – kas nozīmē Dzīvības procesu norisi;
 3. Jušana – Kama, – kas nozīmē Vēlmi;
 4. Intelekts – Manass zemākais;
 5. Nemirstīgā dvēsele, intuīcija – Manass augstākais (Manass apzīmē to, kas izplatās);
 6. Garīgais elements – Budhi, – kas nozīmē Viedumu;
 7. Trīs augstākie sākumi, kurus mēs apskatām kā vienoto, īsteno sākumu cilvēkā, vienīgo liecinieku visām cilvēka pārdzīvotajām izmaiņām. Mūsdienu komentāros tas tiek apzīmēts ar vārdu Atma, bet vissenākajās indiešu grāmatās sastopams nosaukums Mahatma – lielā dvēsele. Atma nozīmē to, kas ar visu saskaras, visu sevī ietver.

 

Alfrēds Heidoks[8]

 1. blīvais (jeb fiziskais) ķermenis;
 2. ēteriskais dubultnieks;
 3. astrāls;
 4. zemākais saprāts (jeb intelekts);
 5. Augstākais Saprāts;
 6. Budhi;
 7. septītais princips – Atmans.

“Katrai tautai dažādiem principiem ir savi nosaukumi, dažādās filozofiskās sistēmās to kārtība pārdzīvo pārmaiņas: daži no tiem saplūst, piemēram, Augstākais un Zemākais saprāts saplūst Manasā vai vienkārši Saprātā; ēteriskais dubultnieks sadalās ēteriskajā principā un prānā. Visām tādām mutācijām ir savi cēloņi un izskaidrojumi, bet mēs filozofiskam mērķim pieņemsim augstāk sniegtos.”

 

Smalkie ķermeņi Kabalā (Ebreju maģija):

Nefeš (Darbību pasaule – olam Asija) – dvēseles zemākā daļa, psiho- fizioloģiskā daļa:

  1. D’mut – fiziskais ķermenis;
  2. (C)Zurat – ēteriskais ķermenis;

D’jukna (Majavi rupa) – iluzorais ķermenis (komentārs: iespējams, ēteriskais dubultnieks, kuru var izdalīt; iespējams tieši caur viņu tiek nodota ārpusķermeniskā pieredze uz šo pasauli…);

 1. Celem – astrālais ķermenis, kama rupa, vēlmju ķermenis;
 2. Mahšaba – zemākais mentālais ķermenis, zemākais manass, dzīvnieciskā dvēsele.

Nešama – augstākā, neapjēdzamā dvēseles daļa, šeit ietilpst:

 1. Nešama (Pirmradīšanas pasaule – olam Brija) – augstākais mentālais ķermenis, ugunīgais ķermenis, augstākais manass;
 2. Ruah (Radīšanas pasaule – olam Jecira) – Nešama un Nefeš savienojums, Budhi+Manass;
 3. Hai-ja (Emanācijas pasaule – olam Acilut) – kauzālais ķermenis, cēloniskais, budhi;
 4. Je’hi-da (Pirmsākumu pasaule – olam Adam Kadmon) – gaismas ķermenis, absolūts, atmans.

 

Smalkie ķermeņi Sūfismā (Islāma mistika)

1. Mentālais līmenis:

Kalb (Sirds) – sirds zona;

Sirr (Noslēpumu noslēpums) – zona krūšu kreisajā pusē;

Hafi (Aizplīvurotais) – zona krūšu labajā pusē;

Ahfa (Aizplīvurotais slēptais) – krūšu centrs.

2. Astrālais līmenis:

Ruh (Noslēpums) – aknu zona.

3. Ēteriskais līmenis:

Sultāns al Azkars.

 

Sūfijs as-Semnani – atrada 7 lataif (enerģētiskos centrus)

 1. Latifa kalabija – fiziskā ķermeņa zona;
 2. Latifa nafsija – ēteriskā ķermeņa zona;
 3. Latifa kalbija – mentālā ķermeņa zona;
 4. Latifa sirrija – augstākā mentālā ķermeņa zona;
 5. Latifa ruhija – Budhiālā ķermeņa apgabals;
 6. Latifa hafija – atmiskā ķermeņa apgabals;
 7. Latifa hakija – kaut kas vēl augstāk.

(Arābu pamata vārds latifa (vienskaitlī) nozīmē “smalkums”, un frāze Lataif-e-sita nozīmē “seši smalkumi”, lai gan lataif skaits var atšķirties atkarībā no sūfiju tradīcijas). Tiek saprasts, ka visi lataif (daudzskaitlī) veido cilvēka “smalkos ķermeņus” (Vikipēdija) – Tulk. piezīme.)

 

3 ķermeņi budismā (Trikaja)

 1. Dharmakaja – būtības ķermenis, dimanta ķermenis, Atma, Absolūts;
 2. Sambhogakaja – svētlaimes ķermenis, dievišķais ķermenis, Budhi;
 3. Nirmanakaja – fenomenālais ķermenis. Buda, kurš izpauž sevi parastajā pasaulē. Ezotērikā netiek saistīts ar konkrētu ķermeni, drīzāk tas ir stāvoklis.

 

Hinduismā

Hinduismā smalkais ķermenis (sukshma sharira) tiek definēts kā triāde no prāniskā, mentālā ķermeņa un apziņas ķermeņa (Pranamaya, Manomaya, Vignanamaya). Kopā ar cēlonisko (kauzālo jeb karmisko) smalko ķermeni reinkarnē no vienas dzīves citā.

Vedantā smalkos ķermeņus sauc par košām (kosha):

 1. Annamaya kosha – apvalks formējas uz barības rēķina (ķermenis);
 2. Pranamaya kosha – prānas, kā dzīvības spēka, apvalks;
 3. Manomaya kosha – prāta apvalks jeb “konteiners” (manass);
 4. Vignanamaya kosha – intelekta un tīro zināšanu apvalks;
 5. Anandamaya Kosha – svētlaimes apvalks.

Jogas sistēmas – Indijā (tantra), Tibetā (tantra), Ķīnā (Daoisms, Dao, iņ un jan, fenšui) – sniedz smalkās anatomijas aprakstus enerģētisku kanālu terminos (ida, pingala, sušumna, nadi, meridiāni); tie pārraida dzīvības enerģiju prānu (Ci), un tiem ir enerģētiski centri (čakras). Šie neredzamie kanāli, čakras un aura nosaka redzamās fiziskās formas funkcionēšanas īpatnības. Kopīgais šajās garīgajās tradīcijās ir tas, ka katra izpausmes līmeņa īpatnības ir noteiktas atbilstoši smalkāka (augstāka) līmeņa īpatnībām; savukārt šī līmeņa formu nosaka vēl smalkāks izpausmes līmenis. Galu galā viss tiek noteikts nemirstīgā gara līmenī (Brahmans). Saprotot pašus smalkākos īstenības līmeņus, cilvēks sāk attīstīties pirmām kārtām caur pašizzināšanu, pašrealizāciju, caur dažādu elpošanas un fizisku vingrinājumu praktizēšanu, ar meditācijas un vizualizācijas palīdzību. Katrs var iemācīties vadīt un virzīt dzīvības spēka plūsmas, lai sasniegtu neparastas spējas vai augstāku apziņas līmeni, nodrošinātu dvēseles (mokša) nemirstību vai atbrīvošanu. Šīs rekomendācijas ne vienmēr ir precīzi aprakstītas, ir daudz pretrunu dažādu skolu simbolikā un terminu traktējumā.

 

Cilvēka smalkie ķermeņi Slāvu tradīcijā

 1. Javje (Явье) ķermenis – miesiskais (плотье) ķermenis, miesa;
 2. Žarje (Жарье) ķermenis – apvalks (ēteriskais ķermenis);
 3. Navje (Навье) ķermenis – Javje ķermeņa leptonu matrica (astrālais ķermenis);
 4. Klubje (Клубье) ķermenis – prāta un saprāta ķermenis (mentālais ķermenis);
 5. Kolobje (Колобье) ķermenis – intuīcijas un garīgā prāta ķermenis (budhiskais ķermenis);
 6. Divje (Дивье) ķermenis – cilvēka dvēsele (devakoniskais, atmiskais ķermenis);
 7. Dživa (Джива) (Živas (Жива) daiviņa) – Sākotnējās Gaismas – Visvarenā Dzimtas – individuālā, pašmirdzošā daļiņa, Visvarenā Gara izpausme mūsos.

 

Šajā rakstā mēs pamēģinājām atklāt tēmu par cilvēka smalkajiem ķermeņiem. Priecāšos izdzirdēt jūsu komentārus.

 

Pievienots 12.06.2019., atjaunots 12.12.2019.

https://sun-craft.org/samopoznanie/tonkie-tela-cheloveka/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/3003-dmitrijs-peresvits-cilveka-kermeni-gars-dvesele-un-kermenis (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/cilveka-smalkie-kermeni/2-uncategorised/2919-dmitrijs-peresvits-cilveka-eteriskais-kermenis (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/cilveka-smalkie-kermeni/30-uncategorised/cilveka-smalkie-kermeni/2961-dmitrijs-peresvits-cilveka-astralais-kermenis (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/cilveka-smalkie-kermeni/30-uncategorised/cilveka-smalkie-kermeni/2973-dmitrijs-peresvits-mentalais-kermenis (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/cilveka-smalkie-kermeni/11-dazadi/2997-dmitrijs-peresvits-cilveka-kauzalais-karmiskais-kermenis (Tulk. piezīme)

[6] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/cilveka-smalkie-kermeni/11-dazadi/2999-dmitrijs-peresvits-cilveka-budhiskais-kermenis (Tulk. piezīmes)

[7] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/cilveka-smalkie-kermeni/11-dazadi/3000-dmitrijs-peresvits-cilveka-atmiskais-kermenis (Tulk. piezīme)

[8] Skat. https://www.lffb.lv/raksti/lasit-talak/alfreds-heidoks-vai-nezinams-latvietis (Tulk. piezīme)