Divas intervijas 2012. g. 21. septembrī

Metatrons

12 09 22Šodien mēs saņēmām ziņas no mūsu Skolotājiem, ka Zeme šajās dienās ir izdarījusi izvērsumu, un ir sākusies tumšo spēku iziešana no planētas.

Natālija: Metatron, dārgais! Kāda situācija ir uz planētas? Kas šodien notika?

Mani bērni, man ir ļoti priecīga vēsts. Ir notikusi augšupcelšanās telpas atvēršana. Ir aizgājis vēl viens aizsegs. Dvēseļu aiziešana no planētas ir sākusies.

Metatron, man gribas sīkāk saprast, ar ko, teiksim, atšķiras aizvakardiena no šodienas?

Es saprotu tavu interesi. Mums pašiem ir grūti definēt to, kas notika uz planētas, tāpēc ka planēta pati izdarīja izvērsumu. Mēs pašlaik atrodamies pārdomās un koncentrācijā, lai saprastu, novērtētu to, kas ir noticis un cik vēl tādu lēcienu var būt uz planētas līdz galīgajai pārejai uz astrālo plānu, tāpēc ka process norit jaunā veidā, neieplānoti. Notiek analīze. Mēs pagaidām nevaram precīzi paskaidrot.

Vai taisnība, ka norit planētas tumšo spēku aiziešana uz vietām, kuras viņiem paredzētas?

Tu taču zini, ka process norit, un tas ir pastiprinājies no šī lēciena, kurš tikko kā notika. Šī aiziešana sākās vasaras sākumā, tā ir pastiprinājusies un vēl pastiprināsies.

Kad tā beigsies?

Tumšo spēku aiziešanas pīķis būs apmēram ziemas beigās – pavasara sākumā. Un pēc tam pamazītēm, pamazītēm viss nostāsies jaunā režīmā.

Tas turpināsies vairākus gadus. Tas atkarīgs no tā, kā viņi paši spēs organizēties. Viņiem piedāvās labāko attīstības variantu, skaistāku un labiekārtotāku planētu, ar augstākām vibrācijām (salīdzinot ar viņu pasauli). Dabiski, viņiem tas arī ir augšupcelšanās ceļš.

Runa ir par astrālo plānu, jūs ne visai saprotat, kas tur notiek. Tomēr astrālais plāns neietver noziedzīgas struktūras, tas ietver “raksturīgās” struktūras – krāpšanu, melīgumu, viltīgumu, ņirgāšanos, vardarbību...

Vai tu vari sīkāk paskaidrot, kas notiek, tāpēc ka visa planēta interesējas par savu likteni. Kā uz to skatās Ercenģeliskie Spēki?

Planēta izdarīja izvērsumu. Tas jau bija. Nāk jauni impulsi, pakāpeniski nolaižas astrālais plāns uz planētu, Gaismas Pilsētas ir arvien tuvāk un tuvāk ar katru dienu. Jūs ieaugat pamazām šajā realitātē, un iespējams, ka jūs pat ne visai apzināsieties to brīdi, kad astrālais plāns saaugs ar fizisko. Jūsu apziņa var būt aizvērta tajā brīdī, un jūs ieaugsiet jaunajā realitātē nepamanāmi jums. It kā tā viss arī bija.

Vladimirs: 21. decembrī sāksies magnētisko spēka līniju izlīdzināšana ar Galaktisko Sauli?

Ja gribi, Es tagad tev izlīdzināšu...

Protams, gribu...

Kā izdarīt, lai izlīdzinātos jūsu Galaktiskie uzstādījumi? Natālija saņem tos tieši no Galaktikas. Vladimirs arī ir noenkurojis tur savas enerģijas. Jūs vienmēr jebkurā brīdī varat saņemt savus uzstādījumus kārtējo reizi, tie dažādi mēdz būt, taču tagad es neredzu nekādu nepieciešamību, tāpēc ka sakarā ar pārkārtošanos uz planētas vēl nekas nav nostabilizējies, nāk mainīgi viļņi (vētras), notiek spēku pārsadalīšana, vieni aiziet, bet citi atnāk. Nāk liela gaisma uz planētu, pie kam uz zemākā astrāla rēķina planēta kļūst vieglāka, mazāk uz tās ir tumsas. Uz tā rēķina viņa sāk pa vibrācijām pacelties. Cilvēka gaismas ķermeņi sāk aizdegties. Kam ir aktivizēti ugunīgie ķermeņi, viņi sāk ierosināties un strādāt planētas labā paši par sevi. Jūs jau kļūstat par planētas “darba instrumentiem” – tie cilvēki, kuriem ir Kristus-apziņas ugunīgie ķermeņi. Šie ķermeņi sāk aktīvi strādāt, apmēram tāpat, kā strādāja astrālie ķermeņi, pārveidot telpu, strādāt kopējās realitātes labā kā vibrāciju plāna pārmaiņas paātrinājuma katalizatori, tas ir, viņi ir jaunās galaktiskās enerģijas iesūkšanas punkti-portāli. Caur jums iet galaktiskā enerģija uz planētu, un mums jūs esat konkrētas lāpas, kuras Mēs redzam, ar kurām uzturam sakarus un ar kurām strādājam. Jūs Mūs iesaistāt, Mēs jūs iesaistām, tas ir, norit jau ļoti tuvi sakari starp mums.

Vladimirs: Uguns izplatās pa horizontāli vai ieiet Zemē caur mums?

Uguns ir transformējoša. Jūs pieņemat galaktiskās enerģijas, transformējat viņas savos ugunīgajos ķermeņos, pārvadāt viņas uz planētu. Tu nesaproti, ka tas iet uzreiz uz visu planētu caur planētas ugunīgajiem plāniem... Jūs strādājat caur planētas ugunīgajiem Režģiem, caur to Kristus-apziņas struktūru, kuru jūs esat radījuši. Jūs esat planētas transformācijas vairogs, kurš pirmais pieņem Galaktiskos starus, transformē viņus zemākai dimensijai, un tā vēl transformē zemākai, un tādā veidā notiek ugunīgo plānu iedarbība uz visu planētu.

Vladimirs: Šajā procesā ir iesaistīti vairāki miljoni cilvēku?

Augšējā plānā vienīgi daži tūkstoši, bet zemākas dimensijas aptver jau droši vien miljoniem cilvēku. Taču arī visi miljardi pašā zemākajā plānā arī saņem šīs transformācijas enerģijas, tikai viņas nav tik spēcīgas, kā pieņemat jūs.

Natālija: Vai mēs varam vēl kaut ko izdarīt?

Nē, tagad rit automātisks process, kuru mēs jau esam iedarbinājuši, un jums nav īpaši pie kā strādāt, tāpēc ka tas ir ārpus jūsu dienas apziņas ietvariem. Naktī jūs varat kaut ko koriģēt no saviem ugunīgajiem ķermeņiem, taču dienā jums ir ļoti grūti apzināties to septītās dimensijas realitāti, kura strādā kā vairogs apkārt planētai, pieņem transformācijas enerģijas un burtiski uz katru cilvēku sūta individuālu lādiņu, kurš viņam vajadzīgs. Visiem cilvēkiem nepieciešami dažādi lādiņi, tie mirdz dažādās krāsās, un jūs sūtat katram to lādiņa daudzumu un kvalitāti, kura vajadzīga konkrētiem cilvēkiem piektajā dimensijā.

Vladimirs: Rīt būs rudens saulgrieži. Kā mums pastrādāt?

Jūs jau esat nostrādājuši... Jūs varat atkal pameditēt, atkal radīt nodomu augšupcelt Zemi, pieņemt jaunus starus, visu tāpat kā parasti. Īpašu plānu Mēs jums iedot nevaram, tāpēc ka viss, kam bija jānotiek – notika. Nu, nedaudz nesakrīt ar jūsu saulgriežiem... Mēs nevaram pateikt, ka ir vajadzīgs tāds un tāds konkrēts darbs, taču Mēs priecājamies atkal dzirdēt jūs, kad jūs savienojaties šajās brīnišķīgajās dienās. Mēs savienojamies ar jums un darām caur jums to, ko Mums vajag, bet jūs darāt caur Mums to, ko jums vajag, ko jūs apzināties vai to, ko citi Skolotāji jums saka, piemēram.

Taču Es kā Metatrons varu teikt, ka uz šo brīdi galvenie procesi jau ir notikuši... Nokrišņi ir bijuši, tā var teikt, tas ir, enerģijas ir atnākušas uz Zemi.

Vladimirs: Tagad būs enerģiju stabilizācija?

Stabilizācija būs pāris dienu, un nāks jauns enerģiju pieplūdums. Enerģiju pieplūdums notika pirms dažām dienām, tagad rit stabilizācijas periods, un atkal pieplūdīs šī enerģija. Katra viļņa enerģija mazlietiņ pieaugs, lai jūs ļoti pakāpeniski pieņemtu galaktiskos starus, pie kam jūs esat šo enerģiju filtri. Jūs augšā pieņemat un filtrējat šīs enerģijas un absorbējat šo enerģiju lielāko daļu, pastiprināt planētas ugunīgo plānu un stabilizējat planētas stāvokli uz ugunīgā vairoga rēķina. Jūs esat viļņa trieciena frontes uztveršanas robeža, jūs dzēšat viļņu spēku, tie transformējas un nāk vajadzīgajā režīmā un reģistrā, nolaižoties dažādās kvalitātēs to cilvēku “uztvērējos”, kuri pieņem to vai citu enerģiju spektru. Jūs pieņemat visu enerģiju spektru, un tālāk jūs izsūtāt piektās dimensijas cilvēkiem konkrētas enerģijas paketes, kuras šie cilvēki spēj pieņemt.

Es pateicos jums par darbu, kaut arī jūs to neapzinājāties, tas tika izdarīts augstākajos ķermeņos. Taču Es apsveicu visu Kristus-apziņas Savienību, kura jau strādā, ar labu mūsu darba sākumu. Ceru, ka Mēs pieņemsim arī visus nākošos viļņus, pakāpeniski paplašinoties un atveroties, un vēl vairāk savienojoties ugunīgajā plānā.

Pateicos Tev, Metatron!

Sanats Kumara

Natālija: Sanat Kumara, var piesaukt Tevi un uzzināt, kas notiek uz tavas dzimtās planētas?

(Jūtu, ka Viņš nedaudz pat uztraucas, pārdzīvo kā cilvēks.)

Es jūtos ļoti priecīgs pateikt tev, ka planēta ir saņēmusi pirmo grūdienu.

Ar ko šis izvēsums atšķiras no tiem, kas bija agrāk? Es rakstīju par to pirms pāris gadiem...

Agrāk grūdieni bija no saules iniciācijas, bet tagad no galaktiskajiem stariem. Planēta ir sākusi pieņemt augstākas enerģijas savai iniciācijai, apgūt tās uz cilvēku un pašas planētas apziņas pieauguma rēķina. Pat dzīvnieki jau ir kļuvuši ar augstāku apziņu, un jūs varat pārliecināties, ka viņi labāk jūs saprot.

Ir notikusi dažu kuģu atgrūšana. Gaismas vilnis atgrūda no planētas viszemāko vibrāciju kuģus, kuri, teiksim, nenesa labu cilvēkiem, bet tiecās paņemt kaut ko sev. Viņiem ir kļuvusi grūtāka pieeja, tāpēc ka uz planētas ir kļuvis vairāk gaismas. Un pēc kāda laika viņi vispār nespēs šeit atrasties.

Priecājos par jums, ka jūs sekmīgi izgājāt planētas enerģijas jauno līmeni. Daudz evolucionāru enerģiju atnāca uz Zemi un tika pieņemtas caur cilvēku ugunīgajiem ķermeņiem, kuri jau ir aktivizēti uz planētas pietiekamam cilvēku daudzumam. Mēs redzam, ka cilvēki nobriest, viņi kļūst apzinātāki un saprot notiekošo labāk. Viņiem vairs neliekas kā kakofonija mūsu vārdi, viņi sāk pārdomāt notiekošā jēgu, novērtējot dažādi, taču kopumā pozitīvi. Varu teikt, ka enerģijas pieaugs, tas vēl nav pīķis.

Tagad jūs it kā izejat pakāpienu. Jūs vēl liekat kāju uz šī pakāpiena. Lūk, kad jūs to noliksiet, tad teiksim, ka ir notikusi zināma kustības stabilizācija, ne tāda kā tagad, tāpēc ka pagaidām nāk sīki viļņi. Iestāsies enerģiju lielas stabilizācijas periods un pēc tam atkal pacēlums, pamazītēm, bez katastrofām. Vismaz tā tiek plānots, un nav nekādu pretrunīgu faktoru, lai šis plāns neīstenotos.

Ko tu vari teikt par tumšo spēku aiziešanu no planētas?

Planēta ir ieguvusi dvīni, tumšie spēki tiek pārnesti turp. Viņi tiek pārnesti neapzinātā stāvoklī, tāpēc viņi varbūt pat ne visai sapratīs, ka kaut kas ir izmainījies viņu stāvoklī. Planēta ir labvēlīga viņu attīstībai, satur lielu daudzumu enerģiju. Mēs nekādā mērā neaizskaram viņu intereses, Mēs, gluži otrādi, tās sargājam, tāpēc ka šeit šīm būtībām ir jau dzīvot sarežģītāk. Cita lieta, ka uz jaunās planētas viņiem nebūs uz kā parazitēt, vajadzēs pašiem iegūt enerģiju, kļūt patstāvīgiem, dažs labs no viņiem novājēs... Tomēr tas viss ir labvēlīgi. Par viņiem nevajag uztraukties.

Nevajag uztraukties arī par zemiešiem, tāpēc ka nav paredzams nekas smags vai katastrofisks.

Lūk, jūs tagad pārdzīvojāt lielu enerģiju lēcienu. Daudzi no jums sajuta to – ar vājumu vai ar enerģiju pārsātināšanos, kuras jūs pieņēmāt, – ar gurdenumu vai spēku zudumu. Taču tas viss ir uz laiku, visi ir atguvušies. Tādi grūdieni būs vēl vairāki. Katru reizi jūs pārcietīsiet to vieglāk un vieglāk, tāpēc ka tie būs ar augstākām vibrācijām.

No savas puses varu teikt, ka Mēs cenšamies visu to nogludināt, transformēt tā, lai nesasprindzinātu ļoti stipri planētu. Mūsu garastāvoklis ir mierīgs, ko arī jums vēlam.

Vladimirs: Kāpēc Metatrons teica, ka Viņi negaidīja planētas patstāvīgu izvērsumu?

Planēta ir dzīva būtne, viņa izdarīja to tad, kad bija sasniegusi enerģijas. Mēs varam tikai novērot, Mēs taču nevaram paši planētu izvērst... Jūs izvēršaties pēc savas vēlēšanās, un planēta tieši tāpat. Mēs konstatējam, ka tas ir noticis. Mēs gaidām nākošos lēcienus, taču nevaram precīzi pateikt, kad tas būs, tāpēc ka, kā viss dzīvais, planēta var kaut kādas korekcijas veikt pati – kaut kur palēnināties, kaut kur paātrināties, taču kopumā process ir pareģojams.

Ko Tu pats gribētu piebilst?

Varu teikt, ka viss rit stabili un nav iemeslu uztraukties.

Mēs pateicamies Tev, Sanat Kumara!

 

Pievienots 22.09.2012

http://www.sanatkumara.ru/stati/dva-interviu-21-sentyabrya-2012-g

Tulkoja Jānis Oppe