Sanats Kumara ir atnācis uz planētu atkal!

24.12.12.

Šodien mūsu meditācija sākās kā parasti, bet beidzās ar priecīgu mums visiem un negaidītu ziņu.

Natālija: Mēs gribam parunāt ar Tēvu!

Vladimirs: Pajautā, kādu uguns sienu es redzēju šodien no rīta. Blīva gaismas siena, vairs ne ļoti tālu no manis...

Natālija: Kādu uguns sienu Vladimirs ieraudzīja šodien no rīta? Es, ja būtu ieraudzījusi uguns sienu, es tajā ieietu!

Vladimirs: Es nevarēju to izjust līdz galam, tā nebija blakus.

Natālija: Es būtu – mirklis! un lidotu tajā iekšā, tāda vēlēšanās dzimst uzreiz...

Tas bija... Sanats Kumars stāvēja... Tiesa, viņš tālu stāvēja, lai tevi nesadedzinātu...

Sanat Kumara, ko Tu darīji ar Vladimiru šodien?

Sanats Kumara: Mēs sarunājāmies par dzīvi, esamību, par viņa ceļu, par to, ko un kā viņš domā darīt tālāk. Mums vienkārši bija vīru saruna.

N: Bet mēs varam izdzirdēt kaut mazlietiņ no šī dialoga?

S.K.: Vladimirs teica, ka viņš vēl arvien meklē un nekādi nevar nonākt pie kaut kādas pajumtes, salas savā dzīvē, lai viņš saprastu, ka viss, viņš ir atnācis. Bet es, viņam atbildot, saku, ka... tā turpināsies vienmēr. Dzīve ir bezgalīga, un apziņa nebūs apmierināta par 100% nekad. Tas ir Radītāja ielikts radījumā, lai viss attīstītos un augtu.

V.: Mūžīgie meklējumi...

S.K.: Mūžīgie meklējumi, mūžīgais Ceļš... Mēs esam uz pareizā ceļa... Meklējumi, tā tad arī ir tiekšanās pie Tēva. Pati tiekšanās ir Ceļš pie Tēva. Tu tagad uzdod jautājumus, kas ir Ceļš pie Tēva, un Es tev varu teikt no sava redzes viedokļa, ka neapmierinājums un tiekšanās atrast patiesību, pacelties augstāk pa vibrācijām, kļūt pilnīgākam, viedākam, tīrākam tad arī ir Ceļš pie Tēva. No mana redzes viedokļa. Es domāju, ka šis redzes viedoklis ir vispārējs, taču tu vari parunāt par to ar visiem, ar ko gribi.

Un nekad nebūs ne gala, ne malas... Nekad... Vienmēr jūs būsiet Ceļā, un pat, kad nonāksiet ceļojuma galā, pie Tēva, ieplūdīsiet Viņā, šeit jūsu tiekšanās un neapmierinātība tikai palielināsies... tik reizes, cik Tēvs ir varenāks un lielāks par jums. Kad jūs dodat iniciatīvu, dodat grūdienu, katalizējat augšanai pārējās savas daļiņas uz mūžīgiem meklējumiem, mūžīgu izaugsmi un evolūciju, te izpaužas viena no pašām galvenākajām mūsu Pasaules-ēkas iezīmēm – tiekšanās uz evolūciju, pilnveidošanos, uz izzināšanu, uz saprāta attīstību. Izzināšana un saprāta attīstība ir saistītas savā starpā – jo saprāts izzina. Apziņa uztver, bet saprāts saprot. Un visa mūsu Pasaules-ēka ir vērsta uz Vienota Saprāta, kurš izzina Sevi Pašu, radīšanu. Un katra daļiņa viņā izzina sevi pašu, vai tā būtu liela, vai maza, kvants vai Debesu Tēvs.

N: Es jūtu, ka Vladimirs ir nedaudz vīlies, no vienas puses apburts, bet no otras puses – vīlies. Jo mēs taču arvien ejam, ejam, ejam un mums gribas vismaz kaut kur nonākt. Mums ceļā vajag ceļa zīmes, lai saprastu, ka mēs ejam. Pagājām garām vienai ceļa zīmei, otrai, trešajai zīmei. Un tad mums būs vieglāk uztvert šo ceļu.

S.K.: Piekrītu tev, dārgā Natālija. Ceļa zīmes ceļā – tā ir pacelšanās līdz saviem Augstākajiem Es. Tu pacelies sākumā līdz astrālajam Es, pēc tam uz dvēseles līmeni... Drīz tevi gaida nākošais apvalks.

N.: Saki, lūdzu, lūk, Tu manī ienāci sen, sen, taču kāpēc es esmu pacēlusies tikai līdz septītajai dimensijai? Kādā dimensijā atrodies Tu? Un ko nozīmē tava atnākšana uz manu ķermeni?

S.K.: Es atnācu nevis uz tavu ķermeni, bet uz tavu saprātu. Es nepastarpināti savienoju savu saprātu ar tavu saprātu un baroju tavu saprātu, lai viņš attīstītos. Un caur tavu saprātu baroju citus saprātus semināros, čenelingos. Es izpildu Tēva Gribu – Vispārējā Saprāta attīstību. Es nepastarpināti strādāju ar Debesu Tēvu, un mēs radām “Saprāta Mašīnas”. Tās nav mehāniskas “mašīnas”, nav bioloģiskas “mašīnas”, viņas labāk nosaukt par ideoloģiskajām vai idejiskajām mašīnām. Viņas ir radītas no apziņas enerģijas. Mēs pilnveidojam saprātus, iestādot viņus dažādos ķermeņos. Ja tu inkarnēsies, kur Es, tad, dabiski, tavs saprāts būs viens, cilvēkā cits, bet, teiksim, valī – trešais. Un tas viss būs... un ne augstāk, un ne zemāk, tas viss būs pilnība radījuma ideālā nozīmē. Tādā pašā ideālā nozīmē tavs saprāts un mans saprāts ir pilnīgi. Viņi nav salīdzināmi. Es esmu tevis daļiņa, tu esi Manis daļiņa, un mēs varam viens otru izmantot tik, cik gribam. Tas ir, tu vari izmantot manu saprātu tādā mērā, kādā tu spēj.

N.: Un tā, ceļu uz Tēvu Tu saproti kā mana saprāta attīstību uz dažādām radījuma pakāpēm, dažādos esamības plānos.

S.K.: Neaizmirsti, ka tikai šeit saprāts ir sadalīts, atdalīts no visas pārējās pasaules. Pakāpeniski augšupceļoties, tu sapratīsi, ka tu esi nevis vieninieks, bet Viens. Viens, kurā ieiet arvien vairāk un vairāk vieninieku. Un šos vieniniekus apvieno viena ideja – ceļojums uz Tēva Pasauli. Un šī ideja atbalstīs un savienos jūs kopā. Jūs palīdzēsiet cits citam, ienesot ieguldījumu kopējā lietā. Tas būs draudzīgs kolektīvs, ko neplosa pretrunas un dažādi mērķi. Jūs virzāties uz vienu lielu mērķi – ceļojumu uz Tēva Klēpi.

N.: Bet ko mēs varam izdarīt konkrēti tagad Ceļā pie Tēva? Kā mums tālāk attīstīties?

S.K.: Dzīvojiet vienai dienai. Esiet Šeit un Tagad. Jā, jūs zināt, kas jūs gaida rīt-parīt, un ar to pietiek. Kā jūs redzējāt, visi pravieši pasaulē kļūdās. Un nav iespējams nojaust, kas būs rīt, tāpēc dzīvojiet šodienā, un neskatieties rītdienā. Uztveriet rītdienas programmu kā vēl lielāku, vēl labāku, gaišāku un viedāku. Uzstādiet to uz visiem laikiem un netērējiet enerģiju tam, lai līstu uz priekšu un pareģotu, taisītu prognozes. Koncentrējiet enerģiju brīdī Šeit un Tagad ar pārliecību, ka šis Šeit un Tagad paies vislabākajā veidā visiem, planētai, katram.

N.: Vēl ko mums darīt un kā mums dzīvot?

S.K.: Jūsu uzdevums ir izplatīt mācību. Sākumā to koncentrēt, tas ir, pārvērst tvaikus rasā, lai aiznestu līdz cilvēkiem, un pēc tam propagandēt visos iespējamos veidos. Mīliet cits citu, pacelieties kopā, roku rokā. Mīliet, mīliet, mīliet. Tā ir cilvēka, kurš iemācījies mīlēt, eksistēšanas jēga. Mīlestība paceļ, spārno, apgaismo. Un cilvēkam, kurš atrodas mīlestībā, pat nav vajadzīgi īpaši vingrinājumi, tāpēc ka viņš kļūst gaišāks un gaišāks.

Iemācieties pacietību, pacietīgi gaidiet vajadzīgo momentu vajadzīgās darbības radīšanai. Pa priekšu lokomotīvei neskrieniet. Sēdieties vagonos un dzīvojiet mierīgi.

Viss, ko cilvēcei vajadzēja izdarīt uz šo brīdi, ir paveikts. Es apsveicu jūs ar to. Tālākajā mēs domājam, ka būs apziņas un cilvēces apziņas apskaidrības izaugsme. Un šajā procesā milzīga loma ir jāspēlē visiem Sanata Kumaras Skolas skolotājiem – visiem, kas mūs lasa, visiem, kas interesējas par ezotēriskajām zināšanām.

Ziniet, ka apskaidrības ceļš iet caur cilvēkiem. Mēs, protams, arī pieliekam savus spēkus, taču uztverošam iet uztvere, neuztverošam nekas neiet, lai cik viņam nesūtītu apskaidrības enerģijas. Tāpēc jūsu uzdevums ir padarīt cilvēkus par uztverošiem Mūs un mūsu Augstākos Aspektus, uztverošiem augstākās enerģijas, uztverošiem Debesu Tēvu, kļūt atvērtiem jaunajai zināšanai un Jaunajai Gaismai.

N.: Es taču esmu ar mieru šo enerģiju dot tieši bērnudārzos. Taču mums neviens neko neļaus. Nav iespējas aiznest līdz bērniem un līdz jaunatnei. Mēs esam spieti atkāpties. Tāpēc ka pat manas grāmatas tagad netiek izdotas.

...Viņi zina par to, un kaut kas nesanāk pagaidām, lai grāmatas tiktu izdotas. Lūk, viņi tad arī saka: iemācies gaidīt.

Man gribētos, lai citi cilvēki izdzirdētu, ko viņiem tad vajag darīt, tāpēc ka Jaunās Gaismas atvēršanos mums vajag apzināties. Mēs pārgājām robežu, un tagad mēs zinām, ka tagad nāk daudz gaismas uz planētu, un es saprotu, ka šo gaismu var uztvert arī cilvēki, ne tikai planēta, augi, dzīvnieki un stihijas. Tieši cilvēki tad arī ir vismazāk attīstīti šajā nozīmē.

S.K.: Tu nepareizi spried, tāpēc ka cilvēku ķermeņa šūnām ir sava pašu apziņa, un viņas uztver gaismu tajā vai citā pakāpē. Dabiski, apskaidrotas apziņas vadība dod ķermenim citu impulsu, taču tomēr ķermeņa katra šūniņa, neatkarīgi no cilvēciskās apziņas, uztver gaismu savos ķermeņos. Visa bioloģija strādā uz gaismas uztveršanu neatkarīgi no cilvēka gribas. Tāda ir telpa, tāda ir enerģiju kvalitāte.

N.: Es tagad stāvu virs virsotnes, un visi uzstādījumi, visas mācības, viss kaut kur lejā ir palicis, tur, virsotnē... Tas ir noietais ceļš, tas, caur ko mēs gājām, tie ir mūsu mentālie uzstādījumi. Šeit kvantu realitātē viss ir citādi. Šeit pats galvenais ir esamība. Šeit tu nedari, bet eksistē. Visa pasaule zem manis ir pārklāta ar maigi-gaišzilu plīvuru, līdzīgu burbuļainai plānai, plānai plēvei. Es tagad pamēģināšu pārplēst plīvuru... starp sevi mazo un sevi lielo. Izdarīsim iegriezumu ar Mihaēla Šķēpu... Plīvurs pārplīst un atkal sāk vilties ciet. Lūk, tas ir pavisam aizvilcies. Kā man nodibināt šī apziņas sakarus ar to apziņu?

S.K.: Plīvurs pakāpeniski pats izkusīs, ka tu pavirzīsies pa apziņu.

N.: Tā tad arī būs augšupcelšanās?

S.K.: Tā būs pāreja uz nākošo apziņu.

N.: Bet kas ir augšupcelšanās?

S.K.: Kad plīvurs pārplīsīs un tu nolaidīsies, galīgi un negrozāmi, blīvajā realitātē, augšupcelsi cilvēku līdz viņa augstākajai apziņai.

N.: Tātad ar augšupcelšanos nodarbojas nevis fiziskais cilvēks, bet viņa Augstākais Es?

S.K.: Jā, drīzāk var tā teikt, ka ar cilvēka, kad viņš ir gatavs, augšupcelšanos nodarbojas viņa Augstākais Es. No šejienes iet visi impulsi, kuri paātrina augšupcelšanās procesu.

N.: Bet kādu lomu spēlē Tu augšupcelšanās procesā?

S.K.: Es vadu planētas augšupcelšanās procesu.

N.: Bet Gabriēls?

S.K.: Gabriēls ar mani ir uz viena stara. Gabriēls arī vada augšupcelšanās procesu, tikai nevis planētai, bet Saules sistēmas planetārajai vienotībai. Visi Ercenģeļi ir saistīti ar dažādām darba sfērām ar cilvēkiem, ar planētu, Saules sistēmu, ar enerģijām un ar apziņu.

N.: Lūk, mēs pārgājām datumu 21.12.12, izgājām sengaidītās “trīs tumsas dienas”, un kas tālāk?

S.K.: Planētas liela augšupcelšanās pašos labākajos termiņos.

N.: Kad tas būs?

S.K.: Tas ir atkarīgs no cilvēces. Domāju, ka “burbulīšu” sākums būs... uz 10-to gadu beigām. Paskatīsimies, kā jūs attīstīsieties, cik daudz gaismas jūs spēsiet uztvert.

V.: Saki, bet kā pieauga gaismas daudzums no meditācijas 12.12.12 līdz 21.12.12?

N.: Viņš man rāda enerģiju, kura bija 21.12.12. Tas bija 50% baiļu, 50% prieka. Enerģija bija ar ļoti stiprām vibrācijām, svārstījās lielā diapazonā no augšējām līdz apakšējām vibrācijām. Bet es uztveru visu planētu kopumā. Kāds aktīvi baidījās, bet kāds aktīvi priecājās, un planētas vibrācijas bija ļoti stipri sašūpotas.

S.K.: Mēs bijām tam gatavi un stabilizējām planētu no savas puses, palīdzējām gaismas nesējiem un centāmies, lai elektromagnētiskais lauks būtu nesošs, nevis saplēsts, bet vesels. Tāpēc ka bailes plēš lauku, deformē to. Mīlestība to atjauno un apskaidro, stabilizē. Mēs izmantojām planētas enerģiju, sakrātu pēdējā pusgada laikā, lai stabilizētu planētu, stāvējām sardzē, palīdzējām atsaukt[1] bailes (lūk,kāds nesaprotams vārds) un ceram, ka priekšā jums vairs nebūs nekādu jūsu šaudīšanos šurp un turp un kataklizmu, kuras jūs mēģinājāt sarīkot 21. datumā. Un priekšā ir tikai gaisma, prieks un cerība uz to, ka cilvēce tagad sāks apskaidroties un atjaunot savas saknes. Lemūriešu saknes – gaišas, maigas, smalkas, tīras, viedas un apskaidrotas.

N.: Tu visu laiku runā par apskaidrību, daudz, daudz reižu šis vārds šodien ir lietots. Klau, tagad mēs ar Tevi parunāsim par apskaidrota cilvēka īpašībām: uz ko tiekties, kādiem mums jākļūst, kam mums jābūt, lai būtu apskaidrots cilvēks?

S.K.: Labu jautājumu tu uzdevi, tad nodarbosimies ar mācību. Pirmkārt viņiem ir jākļūst kristāliski godīgiem. Kāpēc es pirmkārt nosaucu šo īpašību, tāpēc ka pie kristāliska godīguma nav divkosības. Jūs ieejat Vienotībā, kur nevar būt divējāda viedokļa vienam cilvēkam vienā jautājumā. Viņam ir jābūt viengabalainam. Lūk, viengabalainības jums pietrūkst. Jūs esat pieraduši dalīt jebkuru jēdzienu uz “tā un šitā”, vai nu, vai nu, 50 pret 50.

N.: Mums dažādi varianti rodas vienam notikumam, situācijai, attiecībām, mēs izskaitām samērus un tml.

S.K.: Jūs sāksiet šos variantus izlikt pa vibrāciju plāniem (rāda čekus, uzdurtus uz garas adatas), un iemācīsieties izvēlēties labāko variantu, un jums tas būs viens. Mēs vienmēr izvēlamies labāko...

N.: Es atcerējos nākošo vibrāciju intuitīvos sakarus, “telepātisko internetu galvā”, kurā es nesen biju, un tas vienmēr deva pašu labāko, pašu kvalitatīvāko, lai cilvēks netērētu laiku vislabākā meklējumos. Uzreiz tiek izdots vislabākais variants, pats apskaidrotākais, pats tīrākais un pēdējais uz šo laiku.

V.: Mēs taču tīšām bijām noslēgti no tā, lai izietu pašu sliktāko...

S.K.: Mēs tagad runājam par nākotni. Visu, kas bija pagātnē, mēs neaizskarsim. Mēs daudz reižu esam apsprieduši un pārspīlējuši to – gan no vienas, gan no otras, gan no desmitās puses, un tagad mēs runājam par nākotni...

V.: Kā varētu to paša apziņā aizvērt, tāpēc ka tas strādā...

S.K.: Mēs runāsim, kā to aizvērt... Tieši par to, ko darīt cilvēcei, kā aizvērt veco un atvērt jauno. Jūsu plusus un mīnusus jūs iemācīsieties izlikt pa vibrācijām un izvēlēties labāko. Tā būs daļa no mūsu Skolas, mūsu vēstījumi, lai jūs iemācītos strādāt tādā sistēmā, kurā strādā visa kvantu apziņa. Jā, eksistē jebkura notikuma varbūtības un variantumi. Un, ja paskatās uz tiem, tad tie ir kā čeki uz čeku adatas, un katrs variants atrodas tajā vietā, kuras realitātē tas ir piesaistīts. Un jūs izvēlēsieties variantu savā realitātē, kurā jūs vibrējat. Jūs iemācīsieties to darīt, tāpēc ka jūs atšķirsiet vibrāciju realitātes, jūs atšķirsiet apziņas dažādās realitātēs, un nesalīdzināsiet viņas ar apziņām, kuras atrodas citā realitātē. Jūs no viņām nepieprasīsiet, lai viņas domātu un rīkotos tā, kā rīkojaties jūs. Vibrāciju realitātes ir sadalījušās pa Apziņas Režģiem. Katrā apziņas Režģī vibrē noteikta cilvēces daļa, kura domā noteiktā veidā, rīkojas noteiktā veidā, runā noteiktā veidā. Šo slāņu nav vairāk par desmit. Un, vibrējot noteiktā slānī, jūs varat laisties lejup vai celties augšup un iemācīsieties atšķirt zemākas frekvences no augstākām.

N.: Tas, ar ko mēs nodarbojamies tagad Skolā – aktīvi nodarbojamies ar izlikšanu pa frekvencēm, lai justu informāciju, rīcības un vārdus ar zemāku un augstāku frekvenci.

S.K.: Strādājiet kaut vai trīs plānos, lai jūs nenolaistos uz zemāku frekvenci, bet censtos pacelt sevi jūsu centienos uz gaismu augstākas frekvences notikumā, domā, rīcībā vispārējam labumam. Augstāka frekvence – tā ir frekvence vispārējam labumam.

Taču no otras puses, mums ir jāsaprot, kas ir “labums”. Kāpēc Mēs neatklājam jums visus Pasaules-ēkas noslēpumus, kāpēc mēs neļaujam jums strādāt ar augstākām realitātēm, kāpēc aizsedzam no jums dažas lietas? Tāpēc ka tas ir vispārējam labumam. No vienas puses – jā, jūs esat ierobežoti, jā, jūs gribat zināt, jums ir tiesības zināt. Jūs prasāt no mums DNS 12-tās pakāpes aktivizāciju utt., bet vai tas būs par labu visiem? Ar jūsu zemo apziņu aktivizēt, teiksim, Debesu Tēva apziņu jūsu iekšienē. Un ko jūs tad radīsiet? Viss tiek darīts atbilstoši jūsu izvēlei, sasniegumam, jūsu attīstībai, jūsu centieniem, jūsu DALĪBAI, tas ir pats galvenais.

Bez jūsu piedalīšanās jūs neko nesasniegsiet. Jūs nevarat pateikt, lai Mēs jums visu izdarītu, bet jūs tikai gulētu uz lauriem.

No otras puses, jūsu piedalīšanās nevar būt iejaukšanās tajās realitātēs, kuras jūs pagaidām vēl neapzināties. Jūsu piedalīšanās norit pilnībā, par 100%, sevis transformēšanai. Strādājiet ar sevi, strādājiet ar planētu, ar iekšējām pasaulēm, ar augstāko apziņu. Taču neaizstājiet augstākās apziņas un zemākās apziņas ar sevi. Jūs varat no viņām uzzināt, jūs varat ar viņām konsultēties, strādāt ar viņām enerģētiski – ņemt no viņām enerģijas, dot zemākām apziņām savas enerģijas. Bet neiejaucieties augstāko apziņu lietās, neaizstājiet augstākās apziņas ar sevi.

V.: Tas ir ego, kas tagad strādā daudziem...

S.K.: Saprotiet, ka Mēs – tie esat jūs, katrā apziņas līmenī, katrā vibrāciju plānā, katrā enerģētiskajā portālā stāv un strādā jūsu Augstākie Es, viņi dara visu, kas vajadzīgs vispārējam labumam.

Atbilstoši jūsu apziņai jūs arī varat radīt, transformēt, kaut ko mainīt sevī, Apziņas Režģos, taču tikai to, ko jūs jau zināt.

N.: Man tagad ir aktuāls jautājums par pāreju uz trialitāti vai pāreju uz vienotību. Vai ir atšķirība starp šiem jēdzieniem? Es vienmēr uzskatīju, ka mēs pārejam no dualitātes uz vienotību.

S.K.: Trialitātes jēdziens ir viens vienotības variantiem. Rupjš variants... rupjš variants. Patiesībā tas nenotiek. Nav trialitātes, uz kuru jūs ejat. Vispār eksistē daudzvariantums, un ir iespējama visuma uzbūvēšana uz trialitātes pamata. Taču jūsu Lielais Visums strādā uz Vienotības pamata. Jā, mēs varam iekļaut tādu realitātes variantu kā vienu no variantiem, kurš vispār arī eksistē – viens no visumiem pamatojas uz trialitāti, taču, ja jūs ejat pie Debesu Tēva, tad mūsu realitāte balstās tikai uz Vienotību. Mēs sakām, ka pluss un mīnuss saplūst, mēs sakām, ka vīrietis un sieviete saplūst, iņ un jaņ un visas enerģijas, kuras bija atdalītas, ieiet Vienotībā un kļūst par Visu, Kas Ir. Bet Viss, Kas Ir paredz dažādas realitātes – gan dualitāti, gan trialitāti, gan vienotību, līdz pat 24-litātei, un viss kas var būt šajā milzīgajā Visā, Kas Ir.

Jūsu uzdevums tagad ir iet pa vertikāli un savienoties ar jūsu Augstākajiem aspektiem, caur Kristus-apziņu un dvēseles līmeni, caur nākošajām dimensijām, kuras ir dvēseles aspekti.

N.: Bet kā ir palielinājies Kristus-apziņas Režģis?

S.K.: Jā, šis rādītājs ir palielinājies, gaisma ir nākusi klāt apmēram par trešdaļu. Ir palielinājies skaits cilvēkiem ar Kristus-apziņu. Tie ir tie, kas jau ir tikuši ar sevi galā un sākuši strādāt visas Zemes labumam.

N.: Šodien ir ļoti daudz mesu, svinību uz planētas – Ziemassvētki! Droši vien, arī šodien daudz gaismas nāks klāt?

S.K.: Kad jūs iziesiet no dualitātes? Mēs taču sakām, ka Mums nav kalendāru datumu. Un jūsu šodienas datums atšķiras ar to, ka jūs svinat Kristus Ziemassvētkus. Daļa cilvēku atpūšas, priecājas, svin. Un tas ir viss, ko Mēs varam pateikt par šodienu, tāpēc ka gaisma nāk klāt katru dienu, gan vakar tā nāca klāt, gan arī rīt nāks klāt. Un apstāšanās nebūs gaismas plūsmā. Vienīgais, kas ir atkarīgs no cilvēka – viņa šo enerģiju uztvere, pieņemšana. Tomēr pagaidām ir vajadzīga noskaņošanās uz mūsu enerģiju pieņemšanu, automātiski tas nenotiek, kamēr jūs vibrējat augstākos plānos, jūs uztverat šīs enerģijas, kuras plūsmā līst uz planētu. Kad jūs tiecaties uz leju, uz fizisko plānu, un nodarbojaties ar fiziskām lietām, plūsma pagaidām netiek uztverta. Viņu uztver šūnas, bet ne cilvēks. Bet cilvēks ir daudzdimensionāla būtne, viņam ir daudz smalko ķermeņu, un, lai šie ķermeņi aktīvi strādātu, cilvēka vienotajai apziņai ir jābūt darbā. Centieties pastāvīgi atrasties sakaros ar Mums. Centieties pastāvīgi just enerģijas viļņus, starus, kas nāk. Centieties vienmēr dzīvot jūsu labākajā variantā. Izvēlēties vienmēr starp sevi labāko un pašu labāko.Un centieties vibrēt pašā labākajā. Šī tiekšanās uz pilnību, tīrību, dievišķo noskaņu cilvēka iekšienē, uz radīšanu, uz prieku – tas ir viens no variantiem Ceļam pie Tēva. Tā ir tiekšanās uz cilvēciskās apziņas un saprāta diženumu. Un, ja visi cilvēki uz Zemes būtu tā noskaņoti, tad viņi sāktu radīt vispārēju labumu.

N.: Tad kā mēs tomēr noteiksim jēdzienu “vispārējais labums”, Sanat Kumara?

S.K.: Vispārējais labums – tas ir tas, kas kalpo cilvēka saprāta attīstībai viņa lielajā savas sugas saglabāšanas, savu ķermeņu pilnveidošanas, sava saprāta pilnveidošanas, sava saprāta savienošanas ar mūsu Augstākajiem Saprātiem, izejas uz galaktisko apziņu, saprātīgumā. Kā būs labāk ne tikai planētai, bet kā būs labāk visai Galaktikai.

Esmu atgriezies uz Zemes, Esmu atnācis atkal uz planētu kā planētas Visvarenais, kā planētas Pārvaldītājs, kā tā Būtne, kura savieno planētas apvienoto apziņu ar Debesu Tēvu.

Es esmu cilvēces iedvesmotājs, kanāls starp Saules Logosu un Galaktisko Logosu. Caur mani iet Galaktikas apziņa, kura tagad nolaižas uz planētu.

Esmu atgriezies, lai kļūtu par jūsu planetāro vadītāju visai cilvēcei, kļūtu par Tiltu uz planētas nākotni. Paziņo un saki visiem, ka Esmu blīvi klāt uz planētas, ka Es veicu planētas apziņas un saprāta vadību.

Viņa klātbūtne ir tik spēcīga, ka viņa enerģijas it kā ugunīgu staru plūstoša straume pilnībā aizklāj Galaktisko Logosu, baro un audzē viņu.

Es Esmu Ceļš” – viņš saka.

N.: Tieši šo uguns sienu tu tad arī redzēji sapnī. Es arī tagad to redzu. Es paceļos uz pirkstgaliem, paceļos un lidoju uz pašu uguns viduci.

Viņš saka: “Izpeldies manos staros, padejo šeit. Atveries un iemīli mani.

Es mīlu tevi, Sanat Kumara! Tu esi es, es esmu Tu!

 

Pievienots 27.12.2012

http://www.sanatkumara.ru/stati/sanat-kumara-prishel-na-planetu-vnov

Tulkoja Jānis Oppe[1] дезавуировать(krievu) – atsaukt (diplomātisks termins) (Tulk. piezīme)