Kas ir dualitāte

11.11.12.

12 11 21Man gribas piedāvāt jums savu izpratni par to, kas ir dualitāte un ko mēs varam varam uzsākt, lai izietu no tās.

Dualitāte – tā ir mūsu apziņa. Tas ir tas, kā mēs radām realitāti, mūsu veids domāt un uztvert fizisko pasauli.

Eksistē fiziskās pasaules vibrāciju līmenis, Vielas, no kuras sastāv visa mūsu apkārtējā pasaule, vibrāciju līmenis, un eksistē šim matērijas līmenim atbilstošs veids šo pasauli uztvert – kā cietu, škidru, gāzveidīgu utt. Piemēram, mūsu smadzeņu kreisā puslode rada uztveri mūsu fiksētajai realitātei – cietai materiālai pasaulei, taču pietiek atslēgsieties kreisajai puslodei, lai pasaule parādītos kā enerģija bez robežām. Mums vietnē “Lucifers” bija filma “Džilas Boultas Teiloras brīnumainais apgaismības trieciens”, kur tiek stāstīts, kā jūtas cilvēks ar smadzeņu kreisās puslodes insultu. Diemžēl šī filma tika aizvākta no vietnes www.youtube.com[1]

***

Katra matērijas vibrāciju frekvence rada ATBILSTOŠU APZIŅAS FREKVENČU REZONANSI.

Frekvenču rezonanse – tas ir DOMĀŠANAS UN UZVEDĪBAS VEIDS ATKARĪBĀ NO ĶERMEŅA UN APKĀRTĒJĀS REALITĀTES VIBRĀCIJU FREKVENCES. Vēl var piebilst, ka atkarībā no vibrāciju frekvences jūs varat sastrādāt citu apziņu.

Piemēram, neapgaismots cilvēks reizēm uzvedas kā upuris, kā bezpalīdzīgs un grūtsirdīgs cilvēks, kurš sapņo par “skaistu dzīvi”, taču nav spējīgs kaut ko izmanīt, jeb uztver realitāti dramatiski un pat traģiski, tai laikā, kad tiem, kuru apziņa ir savienojusies ar Augstākā Es apziņu, domāšanas un uzvedības veids izmainās, un tādi cilvēki sāk domāt un rīkoties citādi. Kas ir izmainījies? Vielas vibrāciju frekvence – cilvēka ķermeņu – gan fiziskā, gan smalko ķermeņu (astrālā un mentālā) – iekšienē. Un nodibinājusies jūsu zemes duālās apziņas saikne ar Augstākā Es vairāk smalko kvantu apziņu. Jūs vēl fiziski neesat iznākuši no blīvuma, taču jūsu domāšanas un uzvedības veids ir izmainījies.

Gribu piezīmēt, ka nekādi mehāniski paņēmieni nespēj izvest mūs no mūsu duālās apziņas, jo tas ir MŪSU NORMĀLAIS PIEREDZES VĀKŠANAS VEIDS FIZISKAJĀ PASAULĒ. Izmainīt apziņu var, paplašinot viņu, papildinot duālo apziņu ar jaunu augstāko aspektu apziņu. Tas tad arī saucas – apziņas paplašināšana. Mēs nenodedzinām un neatsakāmies no vecās apziņas, bet, saglabājot viņu, papildinām un paplašinām viņu uz jaunu jēdzienu un priekšstatu rēķina, APZINOTIES, no kurienes un kur mēs izejam, saprotot šīs atšķirības un apgūstot jaunu veidu uztvert un spriest, domāt un izdarīt secinājumus. Taču par šīm funkcijām atbild nevis apziņa, bet saprāts. Tādejādi mūsu saprāts veicina apziņas izmainīšanos (paplašināšanos).

Saprāts – tas ir domāšanas veids, tie ir tie secinājumi un darbības metode, kuri seko pēc uztveres. Tieši šo daļu mēs tad arī spējam izmainīt. Tam mums ir JĀAPZINĀS, ko un kā mēs mainām, un jāmaina sevi pakāpeniski. Tas nav vienkāršs un momentāns darbs. Svarīgi zināt, no kurienes un kurp tu virzies, un domāšanas izmainīšanas paņēmienus. Mēs sakām nopakaļ Sanatam Kumaram: “Izmaini savas domas un kļūsi Dievs.”

***

Taču arī apziņa maina saprātīgumu. Teiksim, neesot laikam un telpai, mūsu zemes saprāti paliks arhīvā, saglabājot daudz jēdzienu, kurus mēs esam izstrādājuši dualitātē. Taču pie tam mūsu jaunā apziņa, kura ir atkarīga no realitātes un formām, prasīs jaunu veidu domāt un darboties.

Apziņa – tas ir realitātes uztveres veids. Teiksim, fizisko realitāti mēs uztveram ar kreiso puslodi. Mēs redzam matērijas blīvumu un caurspīdīgumu, noteikta spektra gaismu, noteikta diapazona skaņu utt. Bet astrālo realitāti, kura eksistē ap mums, mēs atšķiram ar milzīgām grūtībām, tāpēc ka esam pazaudējuši tās uztveres veidu, aizsegušies no viņas. Mūsu mazie bērni reizēm vēl redz, kas ir “atnācis” un kā viņš izskatās, viņi labprāt rotaļājas ar tiem, ko mēs neuztveram. Taču līdz ar gadiem šī redzēšana aizveras. Mūsu gaišredzīgie spēj uztvert astrālās dimensijas realitāti kopā ar visām tumšajām būtībām, kuras ir mums apkārt, un mēs spējam atšķirt gaišu astrālu klātbūtni, taču tas nav normāli un pierasti visiem dualitātes apziņas cilvēkiem.

Mēs nodarbībās bieži redzam “daudz gaismas”, kura ir ap mums, uztverot mūsu palīgu gaišo klātbūtni tādā veidā. Taču klātbūtnes detaļas mēs varam atšķirt tikai caur savu Augstāko Es.

***

Kas ir raksturīgs duālajai apziņai un ar ko atšķiras apziņa nākošajā līmenī, uz kuru mēs izejam? Duālā apziņa ir sadalījusi pasauli divos pretstatos: gaisma un tumsa, diena un nakts, vīrietis un sieviete, labais un ļaunais, pareizi un nepareizi. Atbilstoši, nākošajā apziņā mēs pazaudējam šos pretstatus. Kvantu realitātē nav vīriešu un sieviešu, labā un ļaunā, gaismas un tumsas, dienas un nakts, pareizā un nepareizā. Ne ar kādiem mehāniskiem paņēmieniem jūs neaizvāksiet no sava saprāta labā un ļaunā jēdzienus. Taču jūs varat pacensties neizdarīt secinājumus un nerīkoties vairs, vērtējot un nosodot pa vecam: “Šis cilvēks izdarīja pareizi, viņš rīkojās kā labs cilvēks, bet tas – nepareizi un prasa nosodījumu un sodu.”

Sajutāt iekšēju pretestību? Tas nav tik vienkārši – izmainīt pierasto domāšanas veidu. Tas nav tik vienkārši – pārstāt nosodīt noziedzniekus, alkoholiķus, tirānus un uzurpatorus, zagļus un varmākas. Dualitātes apziņā mēs tā arī darām – nosodām, sodām, vērtējam un cīnāmies. “Cīnošās pasaules” – tā mūs sauc “Urantijas Grāmatā”.

Bet kā tad nākošajā apziņa – ko, mēs kļūstam ar visu apmierināti? Nē, protams, vienotības apziņa saka mums par to, ka mēs ar jums arī spēlējām tādas pašas lomas citās dzīvēs un bijām tādi paši noziedznieki, alkoholiķi, tirāni un uzurpatori, zagļi un varmākas. Tagad tu spēlē Dezdemoni, bet viņš – Otello, taču tu vari atcerēties iepriekšējo dzīvi, kur jūsu lomas mainījās. Un ja tu mīli sevi un piedod sev PATIEŠĀM visās dzīvēs un visos laikos, tad arī nenosodi citus (sāc tā domāt, centies pārveidot savu sapratni un domāšanas veidu).

Un tā, dualitātes apziņa paredz vērtējumu un nosodījumu, bet Kristus apziņa iziet aiz nosodījuma ietvariem. Jēzus nenosodīja pat tos, kas viņu sodīja ar nāvi, sita krustā. “Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti.”

***

Nākošā raksturīgā iezīme – tīrība un godīgums. Dualitātes apziņā mēs vienu domājam, otru sakām, trešo darām, ceturto saprotam.

“Es sodu savu bērnu, tāpēc ka domāju, ka viņam ir jāpaliek tikpat labam, sodu tādēļ, lai nesamaitātos. Es uz viņu baros un iepļaukāju, saku viņam, ka viņš ir slikts, saprotot, ka ar to es viņam palīdzu palikt labam.”

“Darbā es laipni sveicinos pat ar tiem, ko nemīlu, nepieņemu. Tas taču ir ērts uzvedības veids, bez konfliktiem. Tiesa, mēs saucam to par liekulību un saprotam, ka tie vienalga ir meli.”

Tā ir tipiska dualitātes domāšana. Kristus apziņa palīdz mums vispirms saprast šos cilvēkus (kuri man nepatīk), attīrīt sevi no rezonanses ar viņiem, kad viņi kaitina mūs ar to, ka ir mūsu atspulgs, bet pēc tam pieņemt viņus.

Pieņemt-iemīlēt, tas ir, palikt neitrālam pret viņiem, nenosodīt, bet pieņemt viņus tādus, kādi viņi ir. Mūsu domās beidzas tādu cilvēku nosodīšana. Un jūs esat mezgliņš tādu cilvēku nosodījuma pavedienā, pie jums beidzas šis vispārējais pavediens, kā zirnekļa tīkls apvijot daudzus cilvēkus.

Kvantu apziņa ir priekš citām būtībām pilnībā ATVĒRTA apziņa, un viss negatīvs, kuru mēs apzināti slēpjam sevis iekšienē (nosodījums un nepieņemšana), kļūs pieejams visiem apkārtējiem un, vēl vairāk, radīs priekš jums personīgi tādu realitāti, kurā jums būs neiespējami eksistēt. Secinājums – domā, saki, dari un saproti VIENU. Lai tavas domas un darbības būtu kristāliski tīras.

Jūs saprotat, ka tas ir process, nevis vienreizēja darbība? Šī sevis pāraudzināšana notiek nevis momentāni, bet pakāpeniski un diezgan ilgstoši.

Duālā apziņa atdala cilvēku no Radītāja: “Dievs ir Debesīs, bet es grēcinieks šeit, uz Zemes.”

Kristus apziņa saka: “Tu esi Manī, Es esmu tevī.” “Mēs ar tevi esam VIENS.” “Viss, kas ir radīts, izveidots, ietver Tevi, ir no Tevis radīts, tas tad arī Esi Tu, Radītāj.”

Dualitātes apziņa radīja realitāti, kad cilvēks uzskata sevi par fizisku ķermeni un viņš – tas ir viens, bet visi cilvēki un apkārtējā īstenība ir cits, nesaistīts ar viņu (īpaši ar to, kas tiek nosodīts, viņam nav tieša sakara). Dualitātes līmenī tā arī ir.

Taču vienotības apziņā – es esmu visi cilvēki.

Es esmu planēta un Planetārais Logoss.

Tu esi mans otrs es.

Es radu tīrību vai netīrību uz planētas ar savām domām un darbībām.

Es ietekmēju veselo kā daļa. Viss ir atkarīgs no visa.

Es esmu daudzdimensionāla būtība.

Es esmu gars, klātesošs blīvā formā.

Es spēju aiznest līdz citiem šo principu un tādā veidā palīdzēt viņiem sākt uztvert un rīkoties citādāk. Tā ir mana atbildība un mana misija.

Mana pieredze var būt noderīga visiem citiem.

Saprāts spēj mainīt realitāti, kas tad arī notiek mūsu acu priekšā.

***

Nākošā svarīgā duālās apziņas pazīme ir karmiskā bezatbildība. Tās ir sekas mūsu neapgaismotībai un karmas un reinkarnācijas Likuma neesamībai Kristietībā.

Es sagrēkošu un pēc tam atlūgšu savus grēkus.

Ja nedrīkst, taču neviens neredz, tad var.

Es norakšu ķīmiskos, bakterioloģiskos, radioaktīvos atkritumus, un neviens neatradīs.

Es piesavināšos naudu, piešķirtu... utt.

***

Sevis pieņemšana un mīlestība pret sevi. Par to mēs atkal un atkal atceramies Augšupcelšanās Krēslā, kad redzam mūsu augšupceļošos ezotēriķos aizvērtas sirdis, pilnas ar vainu, nepiedošanu un zemu pašnovērtējumu.

***

Tumšās puses pieņemšana ir vēl viens svarīgs posms darbā ar apziņu un saprātu. Mēs vēl arvien esam uz tumšas planētas, un, neskatoties uz to, ka mūsu Palīgi mums palīdz aizvākt astrālās būtnes no planētas, mūsos taču paliek viss, ko mēs esam sastrādājuši iepriekšējās dzīvēs, tajā skaitā arī negatīvs, un tas tagad ir ļoti redzams un pat atveras tam, lai mēs apzinātos, ka tas ir. Tiesa, tā ir arvien mazāk un mazāk mums par prieku. Taču mūsu apkārtne saka mums par to, kas mums ir iekšienē un ar ko vēl vajag pastrādāt.

***

Domāšanas pozitīvisms un negatīvisms – tas ir pēdējais, par ko man gribas jums atgādināt. Duālajā apziņā bieži nākas sadurties tieši ar paša neveiksmīgākā gaidīšanu. Par to daudz runā un raksta, un es daudz nerunāšu. Izmani savas domas...

***

Duālās apziņas vibrācijas ir daudz zemāk par vienotības apziņu, kura atrodas priekā un mīlestībā. Mēs pārejam uz šo apziņu ar sajūtu, ka atbrīvojamies no visiem mūsu neveiksmju un slimību cēloņiem. Taču priekš tā vajag veikt lielu darbu AR SEVI.

“Ceļš pie sevis.” Par ko tas ir?

Strādājot ar sevi, mēs dodam ieguldījumu cilvēces kopējā apziņā, katalizējot viņas attīstību un apskaidrību. Mūsu darbā mums ļoti palīdz mūsu Augstākā Es un Skolotāju vadība. Tāpēc Sanata Kumaras Skolā mēs liekam akcentu uz kanāla atvēršanu ar saviem Skolotājiem un Augstākajiem Es. Mēs mācāmies mīlēt un spīdēt. Mēs kļūstam apgaismības un apskaidrības avots saviem tuviniekiem un apkārtnei. Mēs kļūstam par apzinīgiem skolotājiem.

Mūsu personīgajai zemes pieredzei ir jātiek apzinātai un saprastai katram no mums. Mēs nākam, lai apzinātos labu un ļaunu. Tam, lai saprastu, ko drīkst un ko nedrīkst. Mēs nolaidāmies zemā apziņā, lai pirmoreiz mūsu nolaišanās no gaismas blīvumā ceļā aci pret aci satiktos ar ĻAUNO. Un apzinātos, ka ir LABAIS. Apzinātos viņu atšķirību un vērtību. Ja mēs neciestu no ļaunā, tad nesaprastu gaismas un mīlestības vērtību.

Viss tiek izzināts salīdzinājumā. Tā ir mūsu izzināšanas metodes būtība. Tā ir dualitātes apziņas būtība. Tad pateiksim dualitātei paldies un pateiksimies sev par jaunā izzināšanas smago pieredzi – no mūsu, Dēlu, puses, kuru pieredzē agrāk nebija tumsas un ļaunuma. Viņi neapzinājās arī vērtību Mīlestībai, kuru elpoja un no kuras bija radīti.

Pateicoties realitātes izzināšanas duālajam veidam, mēs atklājām apbrīnojamas lietas – vērtību uzticībai, sapratnei, aprimšanai, mierīgumam, mieram, optimismam, gaismai un mīlestībai, priekam, labestībai, cerībai, ticībai, gādīgumam, drošībai un daudz kam citam, kas nebija apzināms Gaismas un Mīlestības pasaulē. Mēs dziļāk izzinājām matērijas pasauli. Mēs sapratām savstarpējo attiecību būtību. Mēs iemācījāmies saprast cits citu pilnīgi jaunos veidos, izstrādājām verbālu valodu, rakstību, zinātnes un mākslas. Atvērām sirdis mīlestībai.

Paldies tev, dualitāte, ka tu biji ar mums. Mēs pateicamies tev par izzināšanu un apmācību. Mums ir laiks iet tālāk.

 

Pievienots 21.11.2012

http://www.sanatkumara.ru/stati/chto-takoe-dualnost

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Vaicājums www.google.com “Удивительный удар прозрения Джил Боулт Тейлор”. Piemēram, http://www.ted.com/talks/lang/ru/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html (Tulk. piezīme)