Apziņas līmeņi (3)

01.01.12

Šodien ir pirmais janvāris, diena, kad visi atpūšas, svin un guļ. Bet mana dvēselīte šodien atkal strādā, viņai nav laika un telpas jēdziena. Viņa izmantoja to, ka es labi esmu atpūtusies pēdējo dienu laikā, un katru dienu izmanto par 100%.

Un tā, ko šodien? Faktiski, guļot no rīta gultā, es jau visu uzrakstīju un uzzīmēju, bet tagad, mani dārgie lasītāji, ir atlicis priekš jums aprakstīt un noformēt savu rīta meditāciju.

Es jau sen no rītiem izzinu manas Dvēseles Telpas, manus apziņas līmeņus, apgūstu šīs teritorijas, apzinos, bet tagad aprakstīšu un uzzīmēšu to, ko es jūtu (uz šodienu). Gribu padalīties, kā es ceļoju pa Dvēseles līmeņiem – vienkārši eju augšup pa sutratmu, atzīmēju apziņas līmeņus, redzu jeb, pareizāk, jūtu līmeni, kurā esmu iegājusi. Bet, ja nepareizi jūtu, Dvēsele saka man – vēl nē, tas nav tas līmenis.

Mēs pēc savas uzbūves atgādinām matriošku, precīzāk sfēru sfērā (ir gan matrioška, ir gan sfēra sfērā, abi varianti vienlaicīgi). Pirmajā zīmējumā es mēģināju to savienot. Apakšā ir maziņš, maziņš cilvēciņš, viņš, tiesa, nav sfērā, bet olā. Apkārt katram Logoiskajam Aspektam ir sava telpa-laiks.

Kā redzat, es pacentos “iespiest” zīmējumā vairākus mūsu Augstākā Es līmeņus-aspektus. Nedomājiet, ka tas ir pareizā proporcijā. Augstākie līmeņi iekļauj sevī Saules sistēmu, Plejādiešu Aspektu, Sīriusiešu, Galaktisko utt. Visi aspekti ir savienoti ar vienotu sutratmu, kura aizstiepjas vēl tālāk.

Kā redzat, matrioškām augšā ir Būtības Acs, un Būtības Saprāts ir izvietots apkārt sfērai, apzinoties visu, kas ir iekšienē, no šīs sfēras membrānas jeb apvalka. Būtības Acs ir apzināšanās, redzējuma, Saprāta pazīme un instruments šajā līmenī.

12 01 05 1

Tieši no tāda Zemes Logosa aspekta mēs ar Vladimiru vienotībā strādājām planētas Jaunās Matricas enkurošanā, bet no Galaktiskā Logosa mēs aizsedzām Galaktiku no garām lidojošas milzīgas komētas. Tādejādi, tie ir dzīvi un darbojošies mūsu mazā cilvēciskā es aspekti.

Katram no mums ir analoģiski aspekti, un es stāstu jums par jums augstākajos līmeņos.

Tā ir Dvēseles uzbūve. Šajā līmenī mūsu Dvēsele atgādina Koku, ieaugušu ar saknēm dažādās telpās, kā nesen tēlaini man par to teica Tēvs. Otrajā zīmējumā es mēģināju parādīt vairākus mūsu Vienotās Dvēseles aspektus, saaugušus kopā Kodolā. Protams, es nespēju attēlot to kā sfēru, attēloju kā apli, taču vajag saprast, ka Būtības iet uz Centru no visām pusēm, sfēriski, un piepilda sfēras, kura piemīt šim Būtības līmenim, apjomu. Mēs atceramies, ka Vienotā Dvēsele iziet pieredzi visas Pasaules-ēkas daudzos ķermeņos un zvaigžņu sistēmās. Katra tāda Vienotās Dvēseles Lielā Fragmenta iekšienē ir daudz zvaigzņu sistēmu un citu telpu, kur viņa iegūst savu pieredzi.

12 01 05 2

Lūk, vēl viens zīmējums, attālinātāks.

12 01 05 3

Bet tā mēs savienojamies savā starpā ar citām Vienotajām Dvēselēm Kolektīvajā Dvēselē (tā ir mana sapratne trīsdimensiju uztverē). Mēs savienojamies ar sutratmām, tādā veidā mums pilnībā piemīt šī Kolektīva kopējā apziņa un saprāts. Šī Būtība teiks jums “Mēs”. Vienoto Dvēseļu tādā kolektīvā var būt dažāds skaits.

12 01 05 4

Bet tā ir mana sajūta no Planetārā Logosa. Viņam centrs atrodas kakla telpā. Salīdzinām viņu ar elektromagnētisko lauku apkārt planētai shēmu.

12 01 05 5

12 01 05 6

Tagad manas Saules Logosa sajūtas. Viņam Kodols atrodas “cilvēka deguna čakras” vietā. Es saprotu, cilvēkam un Logosam ir dažādas uzbūves, taču pēc mans sajūtas Kodols ir pacēlies vēl par vienu pakāpi augstāk, tas liecina, pirmām kārtām, par šī Logosa apziņas nākošo līmeni. Šeit es mēģināju attēlot, kā Planetārie Logosi ir savienojušies Saules Logosa Būtības Kodolā, ar saknēm uz Saules Sfēras perifēriju. Kodols sakrīt ar fiziskās Saules atomu pēc atrašanās vietas, taču ir daudz sarežģītāks.

Saprāts atrodas kā Būtības Kodolā, tā arī perifērijā.

12 01 05 7

Bet šeit ir mana saruna ar savu Augstāko Es.

Vai visas Dvēseles uz Zemes ir Logoistiskas daļas?

Visām Zemes Dvēselēm ir Planetārā Logosa un Saules Logosa aspekti. Tā ir Dvēseles, kura iemiesojusies uz planētas, uzbūve.

Visām Dvēselēm ir Planetārā un Saules Logosa aspekti. Tāpēc viņu smalkās daļas uz Zemes (Akašas Hronikas) un uz Saules glabā viņu vēsturi un izaugsmes un evolūcijas, Dvēseles darba uz Zemes kodus.

Kādu darbu uz Zemes mēs veicam no Gara redzes viedokļa?

Fiziskās matērijas apgūšanu tajā vai citā manierē. Tā ir gan Gara iekļūšana materiālajā blīvumā, gan jaunu telpu apgūšana Dvēseles iekšienē. Tā ir arī matērijas apgūšanas sfēras paplašināšana.

Gara līmenī nav sadalījuma “slikti” un “labi”, un visas pasaules, tajā skaitā arī velnišķās, vienkārši ir vispārīgā darba daļas. Gars ir iekārtots tā, ka, kad Dvēsele iziet uz apzinošām telpām, bet viņā sākotnēji ir ielikts Izaugsmes un Labklājības princips, tad viņa pati izlemj, cik labvēlīgs viņai ir tāds attīstības ceļš, kuru viņa ir izvēlējusies Cilvēka Bioloģiskā līmenī.

Un, ja cilvēka ceļš nav labvēlīgs, tad ko?

Aizvāc šo variantu kā Evolūcijas un izaugsmes principam pretī runājošu.

Kādēļ Gars deva Cilvēkam Bioloģiskajam, dzīvnieka dvēselei, tiesības radīt?

Tas nav visur, bieži cilvēks bioloģiskais tā arī paliek bioloģija. Taču šeit Gars ieiet bioloģijā, savienojas ar bioloģisko blīvumu. Tā ir daļa no telpas izvērsuma fināla procesa, kurā Dvēsele apgūst fizisko apvalku, kurš pēc citas sapratnes ir vienkārši cits blīvums.

Saknes, kuras ir ieaugušas fiziskajā pasaulē, “izlocīs” telpu “atpakaļēju” pasauļu radīšanai, lai ieaugtu “atpakaļējās” pasaulēs un iztīrītu telpu. (Valoda ir sarežģīta, bet ko jūs gribat, tā taču ir kvantu pasaule!)

Tā es esmu sapratusi? (8. zīm.)

12 01 05 8

Tas nav gluži pareizs zīmējums, “viendimensijas” sapratne. Var teikt, ka Koka saknes ieaugs zaros un kļūs par zariem, apgaismojot sevi. Tas ir, apakšējās pasaules izaugsmes un evolūcijas ceļā ieaugs augšējās un sāks pārveidot pasaules apakšējo daļu ar Sevi.

Kas tad notiks ar planētām?

Viņas augšupcelsies un kļūs par Saules Logosu. Vienotību augstākā līmenī.

Tas ir, visi Planetārie kolektīvie Logosi “izaugs” līdz Saules Logosam un kļūs par Viņu?

Jā, apmēram.

Kas tad notiks ar Saules Logosu?

Viņš pieņems Sevī savas daļas, lai atstātu viņas Sevis vietā, bet pats izdarīs lēcienu uz nākošo iespēju, kuru izvēlēsies Viņš Pats.

Kādas šajā līmenī var būt varbūtības?

Galaktiskais Logoss, iziešana no Galaktiskā Logosa, kļūt par Galaktiskā Logosa daļu, radīt jaunas telpas ar Sevi, ieaugt Citās Pasaulēs utt. Sarežģīti ir izskaidrot visus ceļus, nesaistītus ar Telpu un Laiku. Ne visi ceļi ir saistīti ar apjoma augšanu, telpas palielināšanu. Ir iekšējās kristalizācijas un pašpilnveidošanās Sevis iekšienē ceļi. Cik Logosu, tik attīstības ceļu.

Kad zvaigzne kolapsējas, kas notiek ar Logosu?

Tā arī ir iespēja atstāt ķermeni, ja viņš sevi jau ir izdzīvojis, un augšupcelties uz nākošo apjomu.

12 01 05 9

Kolektīvajai Dvēselei ir kaut kāds ķermenis, piemēram, zvaigzne?

Ne vienmēr. Kolektīvajai Dvēselei var būt viena vai vairākas Zvaigžņu Sistēmas Sevis iekšienē. Viņa ir daudz lielāka par zvaigzni.

Varbūt tas ir Būtības ķermenis?

Būtības ķermenis nav Kolektīvā Dvēsele, tā drīzāk ir tādu Kolektīvo Dvēseļu “pilsēta”, viņu kopa.

12 01 05 A

Pievērsiet uzmanību, ka būtības ķermeni es uzzīmēju nedaudz savādāk kā pagājušo reizi, viņam ir daudz daļu, kuras es saucu par “Būtības Aci”, tāpēc ka Viņa vēro Sevi no dažādām daļām. Pirms dažiem gadiem, kad es pirmoreiz ieraudzīju sevi no tāda augstuma, es biju citā apziņas līmenī un redzēju sevi no viena punkta, no vienas “Acs”, bet tagad es paskatījos uz viņu pilnībā, no malas, no augstāka Aspekta.

Klau, beidzam mūsu ceļojumu, lai atgrieztos pie tā pēc pusgada.

Paldies, mana dārgā Dvēsele!

 

Pievienots 05.01.2012, atjaunots 24.01.2012.

http://www.sanatkumara.ru/stati/urovni-soznaniya-3

Tulkoja Jānis Oppe