No grupveida meditācijas

(Maskava. 11. g. decembris)

12 01 17Šī neparastā tikšanās ir grupveida čenelings. Agrāk tāda forma saucās “prāta vētra”, bet tagad ir radies jauns darba veids. Mūsu sazināšanās sākās ar meditatīvu čenelingu, pēc tam iesākās saruna par bērniem, čenelings nemanot pārgāja uz viedokļu apmaiņu...

 

N. K.: Pie manis atnāca sievišķa būtība, kura atrodas Sanata Kumaras līmenī. Tagad viņa izgāja centrālo kanālu, caur trešo aci, caur degunu un mutē. Viņa atnāca pamācīt mums čenelingu. Te kanāls iet: deguna čakra – informācijas meklēšana, un uzreiz mutē – pateikt informāciju. Saka – pirmais čenelings ir mans, bet pēc tam iesim pa apli.

Būtība atnāca pa Gabriēla staru priekš tā, lai pamācītu mums čenelingu... Nekā nevaru uztvert viņas vārdu, ļoti skaistu, tādu zvaigžņotu, mirdzošu, skanīgu... Tas tiek dziedāts gaismā, taču valodā pārtulkot nav iespējams. Tas ir kā ritenis, pēc formas atgādina sniegpārsliņu, mirdz sudrabotā gaismā. Tāds ir vārds viņai. Viņa grib man dot čenelinga principus.

Čenelinga princips: patiesība katrā līmenī ir sava. Tu nevari uztvert manu patiesību, tāpēc ka tās vibrācijas, kurās šī patiesība ir izteikta, absolūti nav uztveramas tavām smadzenēm. Informāciju, kura man ir sistēmā[1], saviju spirālē, un viņa jau izkropļojas. Spirāle salīdzinājumā ar sākotnējo informāciju jau ir lineārs veids. Iztēlojies, ka divas strūkliņas it kā tiek “izslauktas”, un viņas ir savītas savā starpā. Viņas tad jau ienāk tavā mentālajā plānā, un šo lineāro domu tu vari uztvert.

Taču, ja tu iesi pa šo līniju augšup, un tur viņa uzliesmos, uzsprāgs, atvērsies, tu sapratīsi, cik daudz reižu viņa šeit ir mazāka, kā tas, kas tur eksistē.

Tomēr mēs cenšamies dot jums informāciju, kuru jūs varat uztvert, tajā veidā, kuru mēs izgudrojām. Ieejot jūsu apziņā, viņa no baltas pārvēršas zilā spirālveida struktūrā (kura aizsniedzas man apmērām līdz degunam).

Šī struktūra ieaug tevī, tavā laukā, saknes izlaiž deguna līmenī, ieaug pakāpeniski tevī, nolaižas līdz kakla centram, ieiet patiesības čakrā (sākumā kakla čakrā, pēc tam patiesības čakrā). No šejienes pa īpašiem kanāliem informācija nonāk sākumā sirdī, bet no sirds pa kvantu pārveidotāju kanāliem iet uz smadzenēm, pārtulko ienākošo informāciju man saprotamā valodā. Lūk, kādu sarežģītu ceļu iziet informācija no kvantu lauka.

Un katram cilvēkam piemīt tāds instruments, jūs vienkārši par to nezināt. Tāpēc ka Radītājs nevarēja atstāt jūs vispār bez paņēmiena uztvert informāciju no augšas, jo vairāk, ka jūs uzreiz bijāt iztaisīti ar iespēju uztvert gan zemākas, gan augstākas vibrācijas, ņemt informāciju no zemā un no augstā plāna.

Nododu vārdu nākošajam čeneleram.

Helēna Maistrenko: Mēs aicinām no jūsu līmeņa stādīties priekšā un zināt, ka uz šodienu ir interesanti un svarīgi nodot čeneleriem arī sākuma zināšanas, kuras modinās arvien vairāk cilvēku, kuri modīsies un apzināsies sevi pilnīgi citās frekvencēs un vibrācijās, taču ne mazāk svarīgi ir arī pulcēties tāda veida grupām, kurās cilvēki ir jau pietiekami pamodušies un attīstīti. Un ir iespējama tamlīdzīgu čenlingu sarīkošana, kad var iegūt interesantu informāciju uzreiz caur vairākiem runājošiem un rakstošiem avotiem.

Jūs paši būsiet pārsteigti, cik lielā mērā jūs rezonēsiet cits ar citu un papildināsiet cits citu no dažādām pusēm, un tad parādīsies tēls vai attēls, vai priekšstats par to, par ko jūs jautājāt – pilnīgi daudzšķautņains, daudzdimensionāls, ļoti telpisks, dižens un jau jaunā kvalitātē, jaunā līmenī.

Neaizmirstiet, ka, atskaitot informāciju, norit enerģijas nodošana. Viņu arī nepieciešams gan pārtulkot, gan sajust, gan nodot, sazinoties gan konsultantu līmenī, gan skolotāju līmenī, gan līdzgaitnieku līmenī, enerģijas pārraidīšana, enerģijas izplatīšana, mirdzēšana caur sevi, mīlestības nodošana no sirds – tas ir lieliski, dievišķi, skaisti un burvīgi!

Pēc jūtām, pēc krāsām arī norit atšifrēšana, un pēc tām enerģijām, kuras atnāk. Jūs esat kā transformatori – pārvadītāji, kaut ko vienkārši izplatāt – nododat, kaut ko izskaidrojat.

N. K.: Cik precīzs ir mūsu tulkojums? Kāds izkropļojuma procents iet?

H. M.: Visiem dažādi. Vidēji 70 procentu patiesuma un tulkojuma tīrības. Svarīgi ir tieši vēl labi pārtulkot – gan ar vārdu izvēli, gan ar enerģiju izplatīšanu, gan ar jušanu.

N. K.: Izkropļojums iet pamatā informācijas emocionālajā uztverē. Informācija netiek dota priekš emocionālā plāna. Visas emocijas informācijas laikā – tas jau ir izkropļojums. Sajūta – tas jā. Emocijas – tas ir kas cits. Emocijas paredz vērtējumu.

Fjodors: Redzu Zemi kā rotaļlietu, un uz viņas ir rupori kā skaļruņi, no kurienes zināšanas vai ziņas pienāks, caur Zemi. It kā Zeme ir zināšanu un informācijas avots. Pēc tam sāka nākt liela violetas gaismas plūsma, attīroša.

N. K.: Bet ko Zeme kliedz, ieklausies. Man nezin kāpēc nāk gavilēšana, svētku svinības... te nav ne aicinājuma glābt vai kaut kā tāda...

Fjodors: Man dejas veidā nāk, tas ir prieks.

Ludmila: Čenelingu vajag pieņemt – nerunāt ar kakla čakru, bet pieņemt no sirds, atveriet to no sirds vairāk. Pasaule mainās apkārt jums. Pat tas, ka jūs pieņēmāt šīs enerģijas, nav obligāti jāsaka. Kad tu vienkārši atver sirdi, viss apkārt mainās. Tu vari ne vārda nevienam neteikt, taču visi cilvēki, kuri ir apkārt tev, mainās. Tā rādiuss ir liels.

Mēs pašreizējā laikā esam it kā lāpas, kuras izplata plūsmu, pat ne caur galvu, bet caur sirdi. Ne visi cilvēki pieņem ar galvu, smadzenēm, kāds ar sirdi pieņem. Lūdz, lai atver vairāk, tāpēc ka tagad galvenais akcents tiek likts uz sirdi. Viss apkārt tev harmonizējas, mainās, izplūst mīlestība un labsirdība apkārt tev, cilvēki, ieelpojot to, kļūst citādi.

Tatjana: Es ieraudzīju ziediņu, mašīnām tiek likts, kuram lapiņas te paceļas, te nolaižas. Arī cilvēki tāpat – te paceļas, te nolaižas. It kā viņos kaut kas mostas, pēc tam atkal nolaižas, un ļoti daudz jaunatnes tagad atrodas tādā stāvoklī. Un jūsu varā ir pacelt apziņu tieši jaunatnei, tāpēc ka apziņas pacelšanas galvenā daļa ir ietverta šajā iedzīvotāju slānī.

Jums tiek dotas tiesības (kas man dod tādas tiesības?) apmācīt un vest sev līdzi.

Vitālijs: Kā jādzimst jaunajam dzīves veidam? Es visu laiku domāju – kā perēkļiem...Nevajag būvēt kaut kādu sazināšanās perēkli, kopienu, vienkārši vajag nest mīlestības enerģiju no sirds, un apkārt viss mainīsies, kā – nav zināms. Nevis atdalīties, bet pieņemt visu apkārt, un tas pārkārtosies. Caur jaunatni, redzams, pašā ievērojamākā pakāpē.

Zinaīda: Gaija lūdz – klausieties manu pulsu un dzīvojiet ritmā ar to pulsu, kurš nāk no manas sirds. Gan mīlestība būs gaišāka un maigāka, gan pieņemamāka apkārtējiem. Tieši unisonā ar Zemes pulsu – dzīvojiet, mīliet, radiet, priecājieties.

Natālija: Pieņemot cilvēkus tādus, kādi viņi ir, nemācot viņus, neprasot kaut ko pretī, tu samazini atgrūšanas enerģijas, kuras vienmēr nāk kā cilvēku beznosacījuma reakcija uz to, ka kāds grib viņus mācīt. Tu vari strādāt caur savu dēlu, kurš tagad atrodas armijā, kur ir rupju vīrišķo enerģiju virskundzība. Ja uz turieni sūta maigumu un labsirdību, redzēsi, kas iznāks.

Skan vārdi:

Kā gribas sevī izdzirdēt Dievu

– skan iekšienē man vārdi.

Kā gribas sevī ieraudzīt Dievu,

pa pilienam izspiežot vergu.

N. K.: Patiesībā spiediet ārā no sevis pa pilienam trešo dimensiju, atrodiet iemeslu katru dienu pastrādāt ar sevi un tām programmām, ar kurām ir apvīta trešā dimensija, kad jums liekas, ka jums ir pienākums, jums ir noteikts, visi ir tādi, tā visi dzīvo un man tā jādzīvo. Ar katru dienu apzinoties arvien jaunus savas attīstības pakāpienus, tu pa pilienam izspied no sevis visas trešās dimensijas vēlēšanās.

Bet tagad jūsu uzdevums ir ne tikai izdalīt no sevis trešo dimensiju, bet arī iesūcināt no augšas, pa pilienam, piektās, sestās, septītās dimensijas apzināšanos. Varbūt, nevis, kā tur dzīvo, nevis dzīves veida, bet tīrības, citu cilvēku pieņemšanas, savienošanās ar Augstāko Es līmeņa apzināšanos, lai jums šīs iestrādes būtu jau šeit.

Jūs esat izauguši caur aizsegu, patiešām kā zāle caur asfaltu. Tas ir ļoti pareizs salīdzinājums, un ar saviem asniņiem, lai arī maziņiem, jūs jau dzīvojat piektajā dimensijā, jau! lielākā daļa no jums dzīvo. Ceturtajā, trešajā, otrajā un pirmajā. Piektajā arī dzīvo... ne tā jūsu daļa, kura aizgāja no piektās uz trešo, bet pilnīgi jauna. Tās jūsu daļas vairs nav, viņa ir transformējusies jūsu blīvajā ķermenī, bet tagad blīvais ķermenis transformējas smalkajā, jaunajā smalkajā ķermenī. Nav bijis velts tas mēģinājums, kuru jūs veicāt uz Zemes ceturtajā, trešajā dimensijā, tāpēc ka jūs esat kļuvuši smalkāki, prasmīgāki. It kā jūs no zelta stieņa būtu pārvērtušies juveliera rotājumā, bet jūsu uzdevumi jau ir citi – nevis vienkārši ieaugt fiziskajā plānā un dzīvot tur jebkurā veidā, nē, tagad jums pienākas izdarīt prasmīgu darbu, kurš balstās uz visu jūsu zemes pieredzi. Un visa jūsu zemes pieredze it kā “balsta” jūs, ir pjedestāls tam pēdējam solim, kurš izvilks, izgrūdīs jūs no šī plāna gaismā. Nevis par spīti šai pieredzei jūs iziesiet gaismā, bet pateicoties viņai.

Ja reiz mēs izejam uz septīto dimensiju, tad mēs arī mācīsim tos, kas ir piektajā. Visi būs piektajā. Un būs iespēja uz šejieni atnākt, planētas iedzīvotāju pamata daļa paliks piektajā...

Un tagad es uzdodu jautājumu: tam, lai izietu uz septīto, mums ir jātransformē ķermenis pilnībā, jeb mēs paliksim ķermeņos, bet ar septītās dimensijas apziņu, lai būtu par skolotājiem?

Iespējams gan tāds ceļš, gan tāds. Otrais ceļš – palikt ķermenī ar septītās dimensijas apziņu, ir ārkārtīgi smalks un grūts, un var būt tikai daži tādi cilvēki, izņēmumi (kā tagad Babadži[2]), bet jūsu pamata daļa, kas augšupceļas uz septīto dimensiju, tomēr mainīs savus ķermeņus, vienalga ejot cauri astrālam.

Jūs nevarat uzreiz transformēties uz budhiālo plānu, vienalga jūs nometat vienu apvalku, bet pēc tam otru. Tikai tas būs ātrāks ceļš.

H. M.: Būs divas grupas, pilntiesīgi dzīvojošas uz Zemes, tikai viena grupa būs ļoti maza, jaunajos smalkajos ķermeņos, viņi būs redzamie, ar viņiem varēs sazināties, viņu būs nedaudz, viņi būs par skolotājiem. Bet otra daļa vedīs citādā veidā – nodos informāciju no smalkajiem plāniem. Kādā laika periodā tas notiks? Pēc 2017. gada.

N. K.: Vai daudz trīsdimensiju cilvēku aizies ap 17. gadu caur nāvi? Vai būs iedzīvotāju skaita palēnināšanās?

H. M.: Tas tāpat kā tagad iet, tādos pašos tempos turpināsies.

N. K.: Iedzīvotāju masa augs vai dils?

H. M.: Augs.

N. K.: Tas ir, nav runas par masveida aiziešanu no planētas?

H. M.: Saka, ka nē.

N. K.: Pajautājiet katrs, tas ir ļoti svarīgi, vai planētas iedzīvotāju skaits augs vai dils?

T.: Nebūs pamanāma tāda stipra augšana, tāpēc ka daļa apziņas “staigās” šurpu-turpu...

N. K.: Tas ir, mēs nevaram teikt, ka 10%-15% planētas iedzīvotāju aizies?

T.: Vietā atnāks uzlabotas kvalitātes cilvēki.

H. M.: Cilvēku lielākā daļa uz augšupcelšanos aizies caur miršanu, tālu ne visi augšupcelsies fiziskajos ķermeņos.

N. K.: Skolotāji saka, ka viņiem nav starpības, kā mēs augšupcelsimies, viņiem – nē, tikai mums ir starpība.

F.: Planētas iedzīvotāju skaits nepalielināsies, tas samazināsies. Un būs iespēja augšupcelties fiziskajā ķermenī apmēram 48% iedzīvotāju. Būs iespēja.

N. K.: Bet augšupcelsies ķermenī?

F.: 16% augšupcelsies...

L.: Bet man 17%! Iespējams, būs par skolotājiem ķermenī un dzīvos un atradīsies gan tur, gan te. Un nebūs iedzīvotāju skaita pieauguma samazināšanās. Neliels pieaugums būs. Viss noritēs maigi.

H. M.: Izstiepjas laikā intervāls, kad trešās dimensijas cilvēki var šeit uzturēties. Tas izstiepjas laikā. Tas dod iespēju cilvēkiem pamosties un panākt pārējos.

L.: Ļoti daudz cilvēku trešajā dimensijā mostas. Ja tagad, pieņemsim, tikai trešdaļa ir pamodusies, bet 70% ir kaut kur tur, tad viss izmanīsies pēdējos 5 gados. Pat šeit un tagad cilvēki ļoti stipri mainās trešajā dimensijā.

N. K.: Tie, kas pamodīsies, bet neizvēlēsies augšupcelšanos caur ķermeni, aizies caur nāvi. Un tālāk viņi izvēlas, kurp viņiem iet – uz tādām pašām trešās dimensijas planētām, uz citādām, pie Tēva.

H. M.: Klau, visi pajautāsim, kādas darba formas ar jaunatni var tagad sākt? Droši vien tās atšķirsies no tagadējām?

N. K.: Lai notiek, kas tomēr skolās ir vajadzīgs.

T.: Mums ir jāsāk ar saviem pašu bērniem un viņu draugiem, tā kā tie ir tie cilvēki, kuri redz mūs. Un ar paša piemēru mēs viņiem parādīsim, ka ir cits dzīves veids. Kā citādi jums tagad neiznāks.

N. K.: Ņemiet piemēru no pagrīdniekiem, revolucionāriem... Tur bija daudz smagāk kā jums. Priekš jums strādā masu informācijas līdzekļi kaut kādā mērā.

T.: Viss mainās ļoti ātri. Gan īstenība mainās, gan pienāks laiks, kad jūs uzzināsiet, kā rīkoties, kādas metodes izmantot. Cilvēki paši sāks nākt un vērsties, uzdot jautājumus. Viņiem izpaudīsies interese. Viņi vēlēsies izmanīt savu dzīvi, kaut ko jau sāks just. Sirmgalvji aizies nepamodušies, bet pārējie iedzīvotāji modīsies.

Z.: Ļoti lielu pakalpojumu mums sniegs skolu reforma. Apmācības programmā tiks iekļauts iepazīšanās ar svētajiem kurss. Uzzinājuši un izjutuši šīs gaišās enerģijas no svētajiem tēliem, viņi paši pie mums sniegsies, sāk just mūs labāk. Un mums vieglāk būs strādāt ar viņiem.

Kaut kam ir jāizmainās reformā, lai bērni uzzinātu.

Mēs tagad neejam ne uz dievnamiem, ne uz klosteriem, taču mans mazdēls pēc mūsu darba pirms 3 dienām atrada pie manis Ercenģeļa Mihaēla attēlu, nolika uz sava plauktiņa un pateica: tā ir mana aizsardzība, un es vienmēr būšu ar viņu!

N: Nenāksies mācīt bērnus, viņi paši mūs māca, izmainoties. Viņi ir daudz labāki par mums, viņi ir gudrāki, labāki visās nozīmēs, ar tādām teicamām iespējām. Ja mēs nodarbosimies ar sevi, nāks vēl labāki bērni.

N. K.: Šos “labākos cilvēkus” mēs bieži aizslēdzam. Vajag veikt lielu daru ar vecākiem. Diemžēl bērni kļūst tādi, kā mēs. Viņi gan atnāk labāki, taču... pēc tam vecāki sāk viņos “dzīt iekšā”, tāpēc ka viņi paši nav izgājuši pa šo ceļu. Skolā viņiem nepasniedza, vecmāmiņas viņiem neiemācīja... un kā sekas, stipra bērnu vibrāciju krišana, pat narkotikas.

Ļoti sarežģīti ir pat mūsu ezotēriskajā Skolā – kad es runāju semināros par to, ka vajag strādāt ar bērniem, jo katrs no jums taču jau ir skolotājs, un jūs padomājiet, ar ko jūs gribat strādāt, neviens negrib nodarboties ar bērniem. Pa visu laiku tikai viens, divi cilvēki vēlējās. Neviens negrib strādāt ar bērniem!

L.: Kā strādāt ar bērniem? Man ir divi mazdēli. Pats lielākais darbs man ir atbilst tam, ko es gribu iemācīt viņiem. Tas ir pirmais, ko vajag izdarīt. Viņi ir ļoti smalki un lieliski uztver jebkurus melus. Ar viņiem var tikai ar paša piemēru, ar savu nevainojamu dzīvi, savu rīcību, tikai ar to parādīt un radīt viņus citādus. Taču, ja kaut kur pat kaut jel kāds neīstums izpaudīsies, viss.

N. K.: Lūk, kādi skolotāji pie mums ir atnākuši! Un tai pat laikā, skatoties uz pusaudžiem, pagaidām neteiksi, ka viņi ir skolotāji.

L.: Viņus pagaidām vienkārši neredz. No pasaules viņi pagaidām aizsargājas tādā veidā. Vajag aizrakties līdz tam. Viņi glabā sevi.

H. M.: Jo vairāk izlaižam mīlestību caur sevi, jo vairāk dāvājam, ar to mēs būvējam lielu augšupcelšanās tiltu starp dimensijām, un, kad mēs uz tāda ceļa nostāsimies, mēs radīsim normālu iespēju bērniem atvērties tajā dabiskumā, kurā viņi ir atnākuši. Pusaudži meklē, kā sevi varētu realizēt, un, ja viņi redz patiesumu, viņi plaši atveras. Viņi bakstās dažādās vietās un bieži neatrod sapratni.

Vladimirs: Starp viņiem pašiem ir jāparādās līderiem, kuri vedīs sev līdzi. Viņi paši dzims, lasot literatūru, internetu. Mūsu bērniem ar mums ir garlaicīgi. Semināros nav jaunatnes – viens, divi cilvēki kā maksimums.

N. K.: Viena meitene Tjumeņā mums teica seminārā: “Es katru vakaru sarunājos, un paldies jums, ka jūs man ieteicāt, ka to var pierakstīt.” Kādas dziļas domas viņai!

Mēs kā varam palīdzēt bērniem – izskaidrot viņiem to, ko paši zinām. Ka notiek čenelings – saikne ar Augstāko Es, un tā jums ir atvērta, vienkārši jūs to neapzināties. Dot viņiem šī procesa apzināšanos. Paskaidrot viņiem par smalko pasauli, ka ir saikne ar smalko pasauli. Un ka viņiem arī ir misija uz Zemes. Un lai viņi no pašas bērnības to zina. Tad viņi neaizvērsies un sāks par to interesēties. Mēs pievērsīsim viņu uzmanību tai dabas pusei, kura neapzināti viņiem ir. Bet, lūk, viņu vecāki, iespējams, slēgs ciet, baidīsies...

 

Pievienots 17.01.2012

http://www.sanatkumara.ru/stati/iz-gruppovoy-meditatsii

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Kvantu domāšana ir sistēmiska.

[2] Skat. “Mahavatar Babaji”, “Махаватар Бабаджи”. (Tulk. piezīme)