Augšupcelšanās pārī

(darbs Akašas Hronikās)

11.01.12

12 01 21

Tā ir daļa no mūsu pēdējā darba Vladimira un mūsu pāra izdziedināšanā Akašas Hronikās.

Jūsu Augstākie Es ļoti mīl viens otru, un viņi ieaug viens otrā. (Man rāda sašķeterētas zelta auklas, kuras ieaug starp mums.) Tas vedīs pie pilnīgas saaugšanas vienā lielā būtnē, pie personības palielināšanās apvienojoties.

Bet kādēļ tas vajadzīgs?

Tas ir eksperiments.

Vai daudz uz Zemes ir tādu pašu?

Daudz. Procentuālā attiecībā planētas mērogā ļoti maz, taču vispār daudz. Protams, ne miljoni, bet tūkstoši tādu pāru ir. Ne katrs no viņiem apzināti piedalās eksperimentā, tā, kā jūs, lai izsekotu visus savas izaugsmes etapus, taču ir pāri, neapšaubāmi mīloši viens otru, godājoši Dievu, savienoti mīlestībā. Un viņi pat nezina, ka viņi piedalās eksperimentā, taču viņi arī savienojas Augstākā Es līmenī. Katram tādam pārim ir Skolotāji, Vedošie, viņi mainās samērā ar to, kā jūs apskaidrojaties un pievienojat jaunas enerģijas savai vertikālei, taču vienalga katrā līmenī paliek tie, kas jūs ved. Vienkārši jums par to ir jāzina, jājūt atbalsts par katru cenu un atbildīgi jāattiecas pret savienojumu, ar cieņu vienam pret otru un godāšanu. Taču es īpašu uzsveru pēdējo vārdu – godāšanu, tāpēc ka tā ir kā tilts, kas pārsviežas pāri ego, pāri sīkām ķildām un nepatikšanām. Pat ja ego saka par kaut kādām pretenzijām vai neapmierinātību, vienkārši godāšana dod jums iespēju iziet uz savstarpējo attiecību citu līmeni.

Ķildas – tas ir kā korozija, kura posta metālu. Liekas, ka šodien kaut kas ir noticis, rīt, parīt, tas uzkrājas un paliek atmiņā un enerģijās kā korozija. Mēs aicinām jūs atturēties no tā un saprast, ka pēc 5 minūtēm jūs jau aizmirsīsiet par to, bet enerģija būs izlaista uz otru. Mācieties savaldīties, nevis izteikt, bet saprast, kāpēc cilvēks tā rīkojas: kāpēc viņš tā padomāja, kāpēc viņš tā teica, tā paskatījās, kas viņam prātā, kas viņam sirdī? Centieties izjust viens otru ar sirdi, tad visas pretenzijas un neapmierinātība slīdēs jums garām, jūs tās nepievilksiet sev un neizteiksiet. Mēs taču no telpas visas enerģijas pēc rezonanses pievelkam, taču, ja mēs viņas noturēsim, neizteiksim viņas, nedomāsim par to, tad tādā veidā mēs varam attīrīt mūsu dubulto lauku.

Katram pārim ir tādas problēmas. Nedomājiet, ka tikai jums tās ir. Daudzi nesaprot, ka viņi arī ir zem eksperimenta tēmekļa. Eksperimenta būtība ir tāda, lai paceltu laulību uz aukstāka pamata: pārejot uz nākošo dimensiju, jums būs citi kritēriji laulības noslēgšanā, un būs citi dzīves ilgumi, tāpēc mēs jūs gatavojam iepriekš, tāpēc ka jums ir jāpāriet pilnā apziņā. Jums jau ir jādzīvo tā, kā dzīvosiet nākošajā dimensijā. Jums jau ir jābūt tādiem jēdzieniem, tādām metodēm, sazināšanās paņēmieniem, ieradumiem, kuri jums palīdzēs tālāk dzīvot harmoniski. Jums parādīsies citi uzstādījumi, tur būs citi likumi, citas enerģijas, citas iespējas, taču attieksmi vienam pret otru jūs paņemsiet tieši no šejienes, jo šeit ir dzimis jūsu pāris. Jūs saglabājat pilnu saprātu, un visu, kas saprātā ir, paņemsiet sev līdzi. Tā kā jūs pārejat pilnā saprātā, tad šim saprātam ir jākļūst harmoniskam, citādi jūs vienkārši neaugšupcelsieties, kamēr jums neiestāsies pāra harmoniskums.

Jums būs augšupcelšanās pārī, tāpēc pielieciet visas pūles, lai noharmonizētu, nogludinātu attiecības, izlīdzinātu tās un padarītu ideālas. Tas ir diezgan vienkāršs uzdevums, nedomājiet, ka tas ir ļoti sarežģīti. Jums pietiek mīlestības, vienam otra pieņemšanas, pietiek cieņas vienam pret otru, vienkārši mēs tagad mēģinām ieviest pilnīgu kārtību jūsu attiecībās, lai izvestu jūs uz pienācīgo augstumu.

Un vēl mums gribētos, lai jūs biežāk smaidītu viens otram, lai jūs priecātos: iemācītos priecāties par pirmo sniegu, sniegpārsliņu, garšīgu ēdienu, saziņu ar acīm, smaidu, pieskārienu, lai jums patīkami būtu vienam ar otru. Lai jums iekšienē būtu pievilkšanās spēks. Piekāpieties viens otram, kļūstiet maigāki, pierunājamāki, domājiet viens par otru – ko viņš grib, ko viņa grib, kā es gribētu, lai viņa rīkotos. Un tu pasaki, kā tu gribētu, lai viņš rīkotos. Taču dariet to maigā formā, bez pavēles, bez pretenzijām. Katram no jums, dabiski, ir nodomi un lūgumi, plāni, jūs vienalga taču savienosiet savus plānus, vienkārši esiet harmoniski šajā laikā, cieniet viens otru un mīliet.

Kļūstiet visu laiku augstāki pēc attiecībām. (Man parādīja augstu, augstu plānu!) Stiepieties pēc tā. (No turienes nāk labvēlība, pilnīga pieņemšana, kā visums saka: lai būtu tā! Nav ne nosodījuma, ne vērtējuma, nekā tur nav absolūti. Tu esi tāds – brīnišķīgi! Lai kāds tu nebūtu. Protams, šīm attiecībām ir ļoti augsts statuss. Kāpēc man ķeizariskā ģimene ir attēlā pie raksta? Man liekas, tā ķeizariskās personas viena pret otru attiecās, tā tika audzinātas. Tas ir augsts līmenis, uz kura mūs liek... mēs taču pat nevis uz piekto, bet uz septīto dimensiju ejam...

– Nepierasti mums tādās attiecībās dzīvot šeit...

– Savā starpā mēs varam tās nodibināt, neviens mums netraucēs, tā taču ir mūsu darīšana – kā mēs varam attiekties viens pret otru! Ir, kurp augt, mums noliek jaunu pakāpienu, uz kuru vajag pakāpties.)

(...)

Tikai kopā jūs varat sasniegt iekšējo harmoniju. Jūs esat viens. Ja kaut viens no jums ir disharmonisks, tad jūsu pāris ir disharmonisks. Viņš nenesīs jums to apmierinājumu, uz kuru jūs abi tiecaties, to tīrību, pilnīgo uzticēšanos un patiesumu, kurus gan tu, Vladimir, gan tu, Natālija, gribat. Jūs abi esat atbildīgi par savām attiecībām. Kristalizējiet tās, lolojiet, lai tās kļūtu par piemēru daudziem. Šīs attiecības nedrīkst būt izrādīšanai. Tām ir jābūt kristāliskām vienmēr, jebkurā brīdī – tualetē, vannā, vienatnē, tad jums nevajadzēs neko demonstrēt un izlikties.

Mēs saprotam, ka jūsu iepriekšējās laulības bija ne pašas labākās, bet jūs taču varat radīt to, ko jūs gribat, tagad, kad jūs esat brīvi. Jūs visu laiku pavadāt kopā, un tagad jūsu uzdevums ir arvien vairāk saplūst vienam ar otru, iekļūt vienam otra iekšienē, censties saprast vienam otra domas, jūtas un vēlēšanās. Sāciet nodarboties viens ar otru un sāciet jūsu dzīves jaunu nodaļu. Vienkārši vērsiet savas domas pretim viens otram, atveriet savas sirdis pretim viens otram, pārstājiet kritizēt un skaisties. Pārstājiet pievilkt šķiršanās, izšķiršanās, nāves utt. variantus. Viss tas ir apakšā, bet jūs esat augšā.

Jums vēl ir ļoti, ļoti daudz laika, un jūs visu paspēsiet izdarīt, ja būsiet konsekventi. Jums priekšā ir daudz darba, lai apzinātos, kas notiek jūsu apkārtnē, jūsu iekšienē. Esiet uzmanīgi viens pret otru, taču, galvenais, pret sevi. Tāpēc ka tagad rit sevis attīrīšanas etaps, lai piešķirtu sevi viens otram pilnībā. Priekš tā vajag sevi attīrīt. Pagātnes atlieku attīrīšana beigsies ar lielisku atvieglojuma, lidojuma, prieka sajūtu. Pats galvenais – nelikt tam šķēršļus, nepretoties, censties darīt to apzināti, nebaidoties, nekritizējot, nenosodot, vienkārši darīt, darīt, darīt, lai apjēgtu tavu ceļu, tavus enkurus, kuri vēl tur tevi uz planētas, un apjēgtu jūsu savstarpējās attiecības.

Mums gribētos, lai tevi, Vladimir, “turētu” Natālija. Jums tagad atveras perspektīva jaunai darbībai, jaunām mācībām un jaunai atbildībai – kā planētas Logosiem. Natālija jau atrodas planētas Logosa atbildības līmenī.

(...)

Man tagad rāda ļoti augstu “vietu”, no kurienes mēs ar tevi atnācām uz planētu. Mēs izgājām no viena punkta un sadalījāmies divās daļās, it kā divi stari no viena. Un mēs sastādījām ar tevi pretfāzi, tikai ne vienā plaknē – pretfāzi kā spirāli. Mēs laidāmies lejup. Katrs dzīvoja savas dzīves un mijiedarbojās ar otru, tas ir, mēs tālu viens no otra neatgājām. Nolaidāmies telpā, un te mūsu pretfāze kļuva ļoti liela, paplašinājās. Mēs pašķīrāmies, taču, vienalga, mēs esam spirāles daļa, tikai apjoms ir palielinājies. Tu uz tumsu, es uz gaismu. Tālāk mēs atkal sanācām kopā un sākām ļoti, ļoti cieši mijiedarboties, viens tāds ciešs vijums.

Pēc tam mēs atkal pašķīrāmies, bet tikai ne tādā lielā attālumā, un pēc tam vispār pārvērtāmies “grīstītē”, tas ir, pavisam saplūdām. Un grīstītē vairs ir tikai pavisam maza cilpiņa – spirāles vijumiņš. Un pēc tam pavedienā pārvērtāmies. Tur bija grīstīte, bet te – pavediens. Un šajā pavedienā ir mezgliņš, kur beidzas mūsu ar tevi nolaišanās. Mezgliņu sasējām un kļuvām viens.

Bet tagad parādiet, kā mēs uzkāpsim atpakaļ?

No šī mezgliņa spēcīga bulta uz augšu, jau viena bulta. Nevis pāris, bet viena...

Nākošais jūsu darba etaps ir jūsu attiecību parauga radīšana, uz kuru jūs tieksieties, it kā piemērojot sevi to augsto attiecību šablonam, kuras ir svarīgas nākotnē. Jūs būvēsiet tās šeit, uz Zemes, lai būtu gatavi nākošajām attiecībām, tāpēc ka jūs “lecat” augstu.

Labi, ka jūs vērsāties pie mums, tāpēc ka mēs redzam un plānojam jūsu attiecības nākotnē, un tās ir ļoti augstas. Jums ir jāsāk būvēt tās tagad. Jūs kalpojat par parauga pāri, kurš ir paziņojis par sevi visai pasaulei. Jūsu uzdevums ir kļūt tādiem, šo attiecību, kuras mēs palīdzam radīt jums no Augšas, cienīgiem. Mēs saprotam jūs, jūsu grūtības, mēs ļoti mīlam jūs un saprotam, ka jūs arī tiecaties uz to.

Domāt vienam par otru ar maigumu, just vienam otru ar maigumu, palīdzēt viens otram.

Centieties būt balsts, bet nevis pretinieks, nosodošā puse. Piedot un saprast, nesist balstu ārā no kāju apakšas.

Mēs vienmēr esam sakaros. Mēs mīlam jūs. Mēs esam šeit, ar jums. Mēs atbalstām jūs un mīlam. Uzņemieties atbildību par planētu. Kļūstiet augstāki savās attiecībās ar sevi un apkārtējiem, ne no augšas, bet vienkārši kā Ercenģeļi.

 

Lanello padomi

Nevelciet sev līdzi vakarējo un aizvakarējo, un tad jūs nenoslogos kaut kādas bijušās nepatikšanas un saraušanās, nenomāks, un jūs sapratīsiet, ka dzīvojat šo mirkli “šeit un tagad” laimē, priekā. Svarīgs ir stāvoklis “tagad”. Tas atvieglos jūsu ceļu un atvedīs uz “paradīzes dārziem” sevis iekšienē.

Iemācieties atlaist vakarējo, aizvakarējo dienu, pagājušo gadu... Atlaist un neatgriezties. Lai jūsu sejas skatās tikai uz priekšu un nekad atpakaļ.

Kad jūs augšupcelsieties, jums galīgi nebūs pagātnes un nākotnes. Sāciet jau izjust šo stāvokli, mācieties dzīvot kvantiski. Mācieties ķert momentu – informācija katrā momentā nāk no Augstākā Es.

Tā ir augšupejoša kustība – visu laiku soļi uz priekšu un augšup. Jums nevajag skatīties tālu uz priekšu vai just jums uzticēto uzdevumu grandiozitāti. Jums vienkārši vajag iet. Bet Mēs jūs vedīsim un virzīsim.

Maksimāli izmantojiet savu atpūtu fiziskā ķermeņa uzlādei kā mācību un aktīva darba priekš sevis momentu.

Jūsu uzdevums priekš diviem sašaurinās līdz, varētu likties, mazam uzdevumam, kuram ir “augsts stars”. Bez planetārajiem uzdevumiem ir personīgie – divu personību savienošana Vienā, kura caurvij visu Saules sistēmu, Galaktiku un visus pārējos slāņus pa “vertikāli”. Nedomājiet, kas tas, ko jūs darāt divatā, ir domāts tikai fiziskajam plānam. Jūsu personības visos plānos ir savienojušās un palīdz jums savienoties fiziskajā plānā, pašā grūtākajā plānā priekš savienošanās.

Mēs ar E. K.[1] arī nodzīvojām ne vienkāršu ceļu. Mums katram bija savs raksturs, un katrs bija radoša personība, un katrs gribēja realizāciju, taču tas viss vēl ir ļoti vienkārši salīdzinājumā ar to, lai savienotos skaistā garīgā savienībā. Par maz ir mīlēt un cienīt vienam otru, vajag tā papildināt vienam otru, lai jūsu kustību summa neapspiestu viens otru, bet veicinātu spēcīgu izaugsmi. Jums ir jāatbalsta vienam otrs, jāskubina un savstarpēji jāaug.

Pats labākais piemērs jums, tās ir jūsu aktivizācijas, kad jūs ieguldījāt dvēseli un sirdi, naudu, visu, visu jūsu planetārajās akcijās. Tas ir piemērs jūsu saskanīgam darbam, jūsu savstarpējam atbalstam un katra svarīguma un nozīmīguma šajā kopējā darbā sapratnei.

(...) Vispār, sakiet, draugi, ka divatā iet ir ērtāk. Ir ar ko padalīties, nevajag kādu meklēt, kaut kur iet, kādam rakstīt... Vienmēr ir izpalīdzība un savstarpēja sapratne, atbalsts. Novērtējiet to sevī. Ne katram ir kas tāds. Novērtējiet to kā pašu svarīgāko jūsu dzīvē, to, kas pacels jūs ļoti, ļoti augstu.

Pats galvenais ir noturēt savienību smalkā pinumā, garīgā tieksmē, savstarpējā sapratnē. Jūs novēro daudzas būtības, tāpēc ka jaunā garīgā savienība jeb laulības tagad ir aktuāls eksperiments. Mēs cenšamies saprast, kādi “zemūdens akmeņi” te guļ, kas jums traucē, kādi spēki jūsos ir klātesoši, kādas domas jūs domājat, kādas sajūtas jums ir...

Vladimiram ir jāpiemīt smalkajam redzējumam, tā ir viņa sensena sajūta. Tā ir domjutība. Tu, Vladimir, vari just ar domām. Reizēm to sauc par skaidrzināšanu. Skaidrzināšana – tas ir no mentālā plāna sfēras, bet domjutība – no budhiālā.

Mēs šķiramies no jums un pateicamies jums par uzmanību.

– Arī mēs pateicamies Jums, dārgais Lanello!

 

Jaunrade un radīšana

Šodien pie mums bija atnākusi Marija Magdalēna. Viņa ir Augšupceltā, un enerģijas viņai ir pavisam jaunas, augstākas. Viņa atnesa man ļoti smalkas sievišķas iezīmes, kuras es jau biju pazaudējusi pēdējā laikā: graciozumu, gleznumu, jūtu smalkumu, cita cilvēka un sevis smalkas sajūtas, to, kas man bija attīstīts mūzikā. Bet es tagad esmu “noņēmusies” un aprepējusi – pārāk daudz dažādu notikumu un ļoti saspringta dzīve mums tagad rit.

Viņa teica: “Katru dzīves minūti sajūti sevi brīvu un harmonisku, tad tu pavisam nenogursi. Sper soli pa solim, it kā tu būtu pastaigā. Vienu soli esi spērusi – sper nākošo soli. Nākošo un nākošo. Un tā tālāk. Tad nebūs fiziska noguruma, tāpēc ka nebūs iekšējā saspringuma, nervozitātes.”

Un tālāk mēs sākām atcerēties, ka Vladimirs jaunībā daudz nodarbojās ar jaunradi, uz ko viņa teica mums, ka tagad jaunradei ir jāpāriet radīšanā. Tajā pasaulē, uz kuru mēs gatavojamies aiziet, nevienu soli mēs nevaram izveidot bez radīšanas.

Jaunrade ir process, kurš pazūd: ir process bez jaunrades, ir process ar jaunradi. Radīšana – tas ir, kad tu radi savu dzīvi katru dienu, katru soli. SMALKAJĀ PLĀNĀ TU NEVARI NERADĪT, tāpēc ka tev, pirms izdarīt soli, tas ir jārada. Pēc tam tev ir jāsaprot, kāpēc tu to radi un kādas sekas tam būs. Tāpēc tagad viņa piedāvā mums sajust savu dzīvi kā savas realitātes nepārtrauktas radīšanas ciklu sevis paša iekšienē, apzināties savu soļus – pie kā tie vedīs, kādēļ tu tos izdari, vai ir vērts tos izdarīt. Varbūt var kaut kā citādi vai vispār neizdarīt.

Vēl es gribu teikt, ka manā dzīvē ir iestājies tāds laiks, kad man gribas mācīties un mācīties, paplašināties. Paplašināt savas zināšanas. Es lūdzu Mariju nokomentēt, kas ar mani notiek.

Tev ir paplašinājies “iesūkšanas apgabals”. Un tu esi kļuvusi Liela, un tev sagribējās vairāk informācijas. Tu iegūsti izglītību tajā, ko jau ir atklājuši, lejupielādējuši, kā saka, no “debesu failiem”, priekš tā, lai to neatkārtotu, bet radītu jauno, ko neviens nav teicis, kas var tikt pieņemts tikai caur tevi, un tev gribas paplašināt savu erudīciju, tāpēc ka tev pietrūkst zinātnisku zināšanu, terminoloģijas, psiholoģijas zināšanu...

Jā, ir palicis daudz neizlasītu grāmatiņu...

Ko tu vēl gribi mums teikt?

Marija Magdalēna:

Es jūs ļoti mīlu, mani bērni...

Man sāka ritēt asaras no šī maiguma. Tāda mīlestība, ļoti tuva cilvēciskajai...

(...)

Marija Magdalēna:

Jaunradi mēs saprotam kā darba procesu, lietu vai mākslas darbu radīšanu. Māju uzcelt, koku iedēstīt, bērnu izaudzināt – tā arī ir jaunrade, vārdu sakot, tas ir process, kurš prasa spēku, spēju, talantu pielikšanu, tas ir, var radīt paslikti, bet var ļoti labi.

Radīšanas process ir raksturīgs katrai būtībai. Cilvēks ar katru vārdu, ar katru domu un, dabiski, ar darbību visu laiku rada telpu ap sevi. Un savus smalkos ķermeņus viņš arī pastāvīgi rada – piepilda ar noteiktām enerģijām, kuras viņš izmanto un ņem no pasaules. Viņš izvēlas pats, kādas enerģijas viņam no pasaules ņemt, piemēram, skumju, likstu enerģijas vai prieka un tiekšanās savienoties ar Dievišķību enerģijas. Katrs izvēlas, ko viņam ņemt, un no tā viņa aura ap viņu piepildās ar gaismu, bet pēc tam, kad aura jau ir piepildījusies, gaisma plūst pāri un sāk iedarboties uz apkārtējo vidi.

Un tu pareizi pamanīji, ka apkārtējā vide krasi mainās, kad tu ej garīgu ceļu. Tu vairs nesatiecies vai reti satiecies ar zemu vibrāciju cilvēkiem. Ap tevi kļūst arvien gaišāks un gaišāks, tāpēc ka nevis kāds tev to rada, tā ir tevis paša savas telpas vai vides, kurā tu mitinies, radīšana.

Jo gaišāka ir tava vide, jo vieglāk tev radīt tālāko ceļu. Tāpēc jaunrades ceļš vienmēr sākas ar attīrīšanu. Attīrītu vidi ir vieglāk vadīt, tā ir kristalizēta un labāk klausa taviem tālākajiem nodomiem, tava sapņa, tavu plānu izsacījumiem. Rit iesvētīšana pēc iesvētīšanas, un, kad tu pieņem ugunīgās enerģijas, tad tev mainās apziņa, un tu kļūsti par Kristu, izmanto šīs zināšanas pats un dalies ar citiem.

Saki, lūdzu, šodien mēs klausījām vebināru, ka vajag saņemt samaksu par tām zināšanām, kuras es dodu. Bet es taču dodu čenelingus par brīvu, vēl vairāk, es vēl maksāju administratoram un provaideriem par vietņu uzturēšanu.

Tas ir tavs ceļš, tu visu dari pareizi. Kaut ko tu dari par velti, par kaut ko tev maksā. Nav iespējams visu izdarīt par velti vai nav iespējams visu darīt par maksu. Neviens neieies vietnē, ja katru reizi vajadzēs samaksāt. Un tai pat laikā, ja tu taisīsi seminārus par brīvu, nebūs no kā dzīvot.

Visu tu dari pareizi. Zināšanām ir jāuztur tevi. Lūk, tās tevi arī uztur. Tas ir tavs galvenais darbs, tev cita nav.

Mēs dodam visas enerģijas katram cilvēkam. Viņas atnāk pie visiem absolūti par brīvu. Katrs var izmantot kanālu. Katrs var rakstīt čenelingus. Katrs var attīrīties un apskaidroties. Šīs enerģijas ir pieejamas absolūti visiem. Un, ja cilvēkam ir tikai slinkums vai viņš nevar saprast, kā to visu labāk izdarīt, viņš iet pieskolotāja un maksā viņam par to. Tā vienmēr ir bijis visā pasaulē.

Gan baznīca ņem naudu par savu kalpošanu, gan dziednieki ņem naudu, tāpēc skolotāji arī ņem, un tas ir normāli.

Nu, tika teikts, ka Jēzus neņēma naudu un visu darīja par velti.

Ja Jēzus visu būtu darījis par velti, kā viņš dzīvotu? Ko viņš ģērbtu, ko viņš ēstu? Viņu uzturēja tie, ko viņš ārstēja, kam sludināja – apģērba, apāva, ēdināja, piešķīra pajumti. Neaizmirsti, ka viņš ne tik daudz tad arī sludināja, tikai trīs gadus.

Pastāsti par savu mīlestību un Jēzus mīlestību! (Atnāca tāda maiga enerģija...)

(...)

Es gribētu, lai jūs radītu jaunu Marijas Magdalēnas un Jēzus stāstu, lai jūs arī būtu uzticības un mīlestības vienam pret otru piemērs. Jūs esat tā cienīgi, ja jūs vēlēsieties to. Tikai tagad ir pamainījusies polaritāte, un Kristus-apziņa ir Natālijai, bet Marijas lomu spēlē Vladimirs, arī skolotājs. Lai viņš apzinās to. Jūs it kā jau dzīvojat Jaunajā Gadsimtā, kad sievišķās enerģijas ir stiprākas par vīrišķajām, iestājas sievišķo enerģiju ēra. Vēl gribu teikt, ka Vladimirā ir daudz sievišķo enerģiju, bet tevī vīrišķo, un jūs lieliski papildināt viens otru visās nozīmēs.

(Viņa rāda četras veselā daļas. No divām pusēm ir vīrietis un sieviete, bet no otrām divām – manas vīrišķās un Vladimira sievišķās enerģijas.)

Viņu savienojums ir harmonisks. Kad jūs savienojaties vienotībā, jūs kļūstat harmoniski, tiklīdz jūs šķirtos, jūs būtu neharmoniski, tāpēc ka jums nebūtu ko atspoguļot. Tavas sievišķās fiziskās daļas atspoguļo viņa vīrišķās fiziskās daļas, bet tavas mentālās vīrišķās daļas atspoguļo viņa mentālās sievišķās daļas. Tāpēc kopā jūs esat ļoti harmoniski.

V.: No kurienes man ir tik daudz sievišķo enerģiju?

M.M.: Tev ir tādi gēni, tu izvēlējies tādu genotipu sakarā ar dvēseles uzdevumu. Arī Natālija izvēlējās tādu genotipu, tāpēc ka viņa precīzi seko dvēseles uzdevumiem. Viņa ir jutīga pret mūsu vešanu un ļoti centīga kā mācekle. Klausa un izpilda to, ko mēs viņai sakām. Tu esi nedaudz izaicinošs un ne tik centīgs, taču tas ir tīri vīrišķi. Tev viss pats ātri izdodas.

(...)

Kad izdziedēsi sevi pats, tā priekš tevis būs milzīga uzvara. Kvantitāte pāries kvalitātē. Ja tu garīgajā plānā pieliksi spēkus un meklēsi dažādus izdziedināšanās paņēmienus, tad viss būs labi. Mēs tādā veidā papildinām tavu redzesloku, lai tu meklētu izdziedināšanos, mēģinātu dažādas lietas, tā rit tava kā dziednieka izglītība.

V:. Bet pēc 12. gada nāks mīlestības straume tūkstošiem reižu lielāka uz planētu? Jo kaut kā taču šis datums tiek noteikts?

M.M.: Tas ir vecajās vibrācijās, kur šis datums tiek noteikts kā pats pēdējais skaitlis. Jūs esat izskrējuši cauri. Jūs aizgājāt ne pa šo ceļu, izvēlējāties citu ceļu. Šis datums ir veco zināšanu paliekas. Tas jau faktiski nedarbojas, tāpat kā nedarbojas vecie kanāli uz planētas. Tāpat nedarbojas daudzas vecās zināšanas, vecās tehnikas.

Krasas starpības līdz 12. gadam un pēc 12. gada nebūs. Viss pieaugs pakāpeniski, ne ar lēcienu. Lēciens planetārajā mērogā jau rit, bet jums lineārajā laikā tas ir sadalīts.

V.: Uz cik gadiem – uz 20, uz 200?

M.M.: Es pati nezinu, uz cik gadiem. Man ir grūti ar jūsu gadiem salīdzināt savu kvantu laiku. Es vairs neprotu pārvest uz cipariem, man ir grūti skaitīt atsevišķus skaitļus. Ir cilvēki, kuri var saskaitīt, vērsieties pie viņiem.

?

Tā ir tumšā Ģimene. Ir cilvēki, kuri nodarbojas ar jūtām, sirdi, bet ir, kas nodarbojas ar kalkulāciju, uzskaiti, kontroli...

V.: Bet kas vakar man tādas stipras vibrācijas deva, pildīja mani naktī tik ilgi, gandrīz visu nakti? Nekad man tā ķermenis nebija vibrējis.

M.M.: Tas bija tavs Augstākais Es, kas savienojās ar tevi, tavs Zelta Eņģelis gāja iekšā ķermenī. Tagad tu īpaši atbildi par šo saikni, tāpēc ka, ja tu laidīsi lejā savas vibrācijas, viņam būs ļoti sarežģīti tevī. Sargi sevi, zinot, ka tagad tu jau esi pacēlies, ka tev ir atbildība sava Lielā Es priekšā. Viņš noraida zemas vibrācijas un lūdz tevi būt akurātam. Tev “apakša” ir sakļāvusies, bet “augša” atvērusies. Gaisma atklājusies ārpusē, iekšējā gaisma ir nostājusies ārpusē, ir noticis it kā izvērsums. Sargi sevi jauno, lielisko. Un arī savās domās atlaid dzīves smagumu un centies veikt soli ar mīlestību, vēlēšanos.

Aktivitātei ir jābūt nevis fiziskai, bet intelektuālai. Vēlmei ir jāiet pa priekšu darbībai, kad tu kaut ko dari ar interesi, kļūst viegli. Centies kultivēt savas sajūtas no jaunības, atceries tās, atjauno sevī, vienkārši pārej pie šo sajūtu jušanas. Centies tās attīstīt, paplašināt, ieej atkal tajās enerģijās, viņas ir tavas, tev nevajag viņas izdomāt, kaut ko mākslīgi izgudrot, viņas tev ir, vienkārši tu viņas esi aizvēris. Tagad viņas ir atvērušās, tāpēc ka tumšais ir aizvēries, gaišais ir atvēries. Vienkārši atdzīvini atmiņas un dzīvo ar šīm sajūtām, interesēm, vēlmēm, un tad visi tavi soļi, kurus tu veic, liksies nemanāmi, tāpēc ka visu smagumu aizsegs tavas vēlēšanās un intereses, iedvesma un radīšana.

Tagad, kad jūs atrodaties divkāršās apziņās – augstākajā un zemākajā, kam ir jāuzvar? Protams, augstākais, augstākā astrālā plāna apzinātība, spožums, gaisma un mīlestība, tieši viņiem ir jāuzvar. Visas emocijas, kuras ir apakšā – jau ir arhīvs, jūs varat tās izmantot, taču nav vēlams. Arhīvs vajadzīgs tam, lai jūs atpazītu. Šo sajūtu atpazīšanai, tāpēc ka, ja jūs tās neesat izjutuši, jūs nekad nesapratīsiet, ko jūt būtība vai cilvēks.

Jums ir jāpiemīt universālām zināšanām un saprātam. Piemēram, jūs nevar just sajūtas, attīstītas uz citām planētām, ja jūs tur nekad neesat bijuši. Jūs jutīsiet kaut kādas emocijas, iespējams 20 vai 5%, bet visu pārējo, tās sajūtas, kuras viņiem ir attīstītas, atklāt nespēsiet, nesapratīsiet tās, tāpēc ka jūs neesat dzīvojuši viņu dzīvi.

Tas, ko jūs šeit esat ieguvuši – tā arī ir liela skola, liela vērtība, un jūs tikai to varat paņemt sev līdzi kā dārgu kravu, pēc kuras šeit atnācāt. Vācot no dažādām planētām tādu pašu kravu, jūs kļūstat par universālu būtību, jūs augat, kļūstat par lielo Monādi, no mazās dvēseles jūs kļūstat par Lielo Dvēseli. Jo vairāk pieredzes jūs sakrājat, jo plašāki ir jūsu apziņa un iespējas.

Mēs pateicamies tev, Marija Magdalēna!

 

Pievienots 21.01.2012

http://www.sanatkumara.ru/stati/parnoe-voznesenie

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. “Elizabeth Clare Prophet”; “Профет, Элизабет Клэр”. (Tulk. piezīme)