Visu zemju ezotēriķi, savienojieties!

Visu zemju ezotēriķi, savienojieties!

Mūsu planetārā realitāte, mūsu vienotības trūkuma ēra tuvojas beigām. Drīzumā mēs ieejam jaunā Zemes versijā – planetārajā vienotībā. Par grupveida apziņu kā garīgo mācekļu vispārēju nākotni mūsu Mahatmas paziņoja caur A. Beiliju, H. Blavatsku un citiem kontaktētājiem jau pagājušā gadsimta sākumā. Un, lūk, laiki ir pienākuši pie apvienošanās ēras sākuma. Kā mums kļūt vienotiem, ar ko sākt?

Droši vien ar savu “Es”, kā vienmēr.

Ezotēriķu apvienošanās savienībās – tā ir ideja, kura karājas gaisā no pagājušā gadsimta. Savienību apvienošanās vienotībā ir nākošais solis. Lai tad radām Vispasaules Ezotērisko Biedrību “neviena” vadībā, uz sabiedriskiem vai kolektīviem pamatiem. Taču tā nav vienkārši visu cilvēku apvienošanās, tā ir visattīstītākās Kristus apziņas, piektās dimensijas apziņas savienība.

Bet kas tad uzņemsies savienot mūs? Mēs, protams. Mēs paši. Skolotāji sen gaida, kad mēs nobriedīsim līdz vienotībai, mēs – tie paši, kas visu laiku runā par planetāro vienotību kā Zemes nākotni. Mēs saprotam, ka mūsu individualitāte, novesta līdz galējībai duālajā apziņā, sava atšķirīguma dēļ neļauj mums pieņemt visus un visu par 100%. Taču mums nepieciešams SĀKT. Mums ir jāatrod kopīgais, nevis jātielējas par atšķirībām. Bez tam padomājiet, kas mums jādala, ja katrs no mums jau ir Planēta? Un visi mēs strādājam planetārās apvienošanās rezultātu labā!

Protams, cik cilvēku, tik arī viedokļu par to, kā iet, ko darīt un kā ir pareizi. Ja ņem pārbaudes akmeni – “Laiku galu”, Armagedonu, cik mūsu nākotnes versiju eksistē dažādu mācību pārstāvjiem? Bet vai tad tas traucēs pieņemt par pamatu Kristus Mīlestību un palīdzību planētai, visiem cilvēkiem? Kristus Apziņa pārstāv līmeni “Es Esmu Planēta”. Bet Radītāja Plāns ir caur garīgo kopu savienošanu savākt vienotībā visu planētu.

Lūk, šķiet, vissaprotamākais mūsu apvienošanās kritērijs: mūsu misijas ir starot un mīlēt. Šie divi maģiskie vārdi – “starot un mīlēt”, palīdzēs mums saprast, kas mūs apvieno. Kad semināros mēs noskaidrojam mūsu misijas, tad izrādās, ka gandrīz visi mēs esam atnākuši uz planētu attīstīties, mīlēt un mirdzēt. Ko tas nozīmē? Būt dievišķo enerģiju avotam, gaismas un mīlestības portāliem priekš visiem pārējiem. Pieņemt Radītāja gaismu un mīlestību caur saviem ķermeņiem un sirdīm un izstarot citiem, izglītot, mācīties un mācīt mīlēt savu “Es” un citu “Es”.

Kāds pamats priekš apvienošanās mums ir? Gaismas Darbinieki, kuri iet uz apskaidrošanos, piepildās ar gaismu un kļūst par cilvēkiem ar augstām vibrācijām, pilda savu misiju izglītošanā un Dievišķās Mīlestības nodošanā visiem cilvēkiem. Viņi dziedina dvēseles un palīdz parastai cilvēku ģimenei kļūt par vienotību. Ir cilvēki, kuri vienkārši mīl, rūpējas un vēl labu planētai. Viss tas ir pamats mūsu vienotībai.

Domāju, ka visi ezotēriķi piekrīt, ka ir Vienotā Dievišķā Apziņa, kuru mēs saucam par VISU, KAS IR, Radītāju, Debesu Tēvu, Nenosaucamo, Absolūtu, kurš mūs visus ir savienojis vienotībā kā savus Bērnus. Viņš ved mūs uz jaunu gaismas un mīlestības ēru.

Bet kā mēs ejam? – Kurš kā... Kurš kurp... Kā varam...

Cilvēku lielākā daļa uz planētas ne uz kurieni “neiet”, neattīstās. Bet tie taču arī esam mēs. Kā mums nokļūt līdz viņiem? Mums vajag apvienot savas pūles, lai kļūtu par Vienotu Spēku, autoritāti, kurā kā baznīcā ieklausīsies jau daudz vairāk cilvēku. Būtībā mēs izpildām Jaunās Reliģijas, Apvienotas un Universālas, lomu, jo mūsu ticība Dievam tad arī ir zināma jauna brīva Dieva Dēlu reliģija.

Atcerēsimies, ar ko reliģija atšķiras no ezotērikas. Mums nav organizācijas, sarakstu, nav biedru naudas un nav vienotas Grāmatas, kurai mēs kalpojam vai kuru visu laiku lasām. Mēs esam brīvi no dogmām un pastāvīgi maināmies un mainām mūsu domas par mūsdienām. Mēs balstāmies uz ezotērikas pamatiem, kuri ir nākuši mums no Mahatmām un senām reliģiskām mācībām. Mēs esam to mācību turpinātāji, kuras tūkstošgažu laikā nav palikušas bez izmaiņām. Mēs tad arī dodam šīs izmaiņas savos čenelingos un turpinām Mahatmu darbu.

Skolotāji atgādina mums par to, ka ir beidzies milzīgs Galaktikas cikls, kurš apkopo visu realitātes slāņu, visu dimensiju evolūcijas rezultātus, kurš veicina laika paātrināšanos un pāriešanu uz jaunu laiku un telpu. Cita pasaules uzbūve dod arī jaunu apziņu. No dualitātes apziņas cilvēce pakāpeniski pāriet Kristus Apziņā. Kristus Apziņa pirmām kārtām paredz iziešanu uz visu cilvēku beznosacījuma pieņemšanas līmeni. Tāpēc mums ir jābūt šīs pieņemšanas un mīlestības piemēram.

Uz mīlestības un pieņemšanas pamata kļūs vieglāk savienoties, jo ticība Dievam un mīlestība ļaus mums pieņemt visas reliģijas un visus sludinātājus, visus ticīgos, visus, kas iet garīgu ceļu, visus interesentus, kuru kļūst ar katru dienu arvien vairāk. Un arī visus neticīgos kā cilvēku sugas pārstāvjus ar nosaukumu AIZMIRSUŠIE. Tie arī esam mēs, un mēs mīlam visus.

Kāds ir mūsu nākotnes apvienības uzdevums? Dot izdevību AIZMIRSUŠAJIEM atcerēties. Ar ko sākt? Droši vien radīt ezotērisku sabiedrību, ezotēriskus žurnālus, almanahus, populāras garīgas filmas, laikrakstus.

Bet kurš var oponēt milzīgam iedarbības spēkam uz pasauli ar kolektīvas meditācijas palīdzību? Mēs vienkārši varēsim vadīt planētu caur visu mīlošo siržu savienošanos pasaules meditācijā. Vai tad tas nav cēls mērķis mūsu pūliņu apvienošanai?

Mūsu jaunais žurnāls “Мировой Ченнелинг”, domājams, savāks pašu jaunāko informāciju šajā jautājumā un uzraudzīs mūsu vispasaules Kristus apziņas apvienošanos.

Mūsu Sanata Kumaras Augšupcelšanās Skolas vietne sanatkumara.ru ir kļuvusi par Kristus-apziņas savienības centru. Jūs varat pievienoties mūsu vienotībai, uzrakstot īsu vēstuli uz adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mēs varam organizēt vispasaules forumus, veltītus Pārejai un Augšupcelšanai. Kad satiksies cilvēki no dažādām valstīm un sāks runāt par vienu un to pašu – par Pāreju un Augšupcelšanos un metodēm, kā sagatavoties tai, tad sabiedrība, masu informācijas līdzekļi pievērsīs tam uzmanību, un tad nu arī neticīgi cilvēki sāks ieklausīties tajā, ko saka oficiāli avoti. Tas aizmigušajiem būs grūdiens, lai pamostos.

Mēs varam radīt literatūru visu vecumu bērniem (mans sapnis – reiz tas īstenosies). Mēs varam radīt palīdzības fondus bērnu centru organizēšanai, kur tiks sniegtas mūsu zināšanas. Bet varbūt par galvenajiem skolotājiem šajos centros kļūs mūsu bērni?

Visu laiku zināšanas paliek mums atbalsts jebkurā jomā, ko tad lai saka par slepenajām ezotēriskajām zināšanām? Šīs zināšanas paredz savienošanos ne tikai ar kaimiņiem uz planētas, bet arī galaktiskajā vienotībā. Kas zemiešiem deva zināšanas par pasaules-ēkas uzbūvi, par planētu un galaktiku cikliem, par smalko pasauli? Vai tik zemes trīsdimensiju cilvēks to nav atklājis? Skaidrs, ka zināšanas bija to atnestas, kas tās pārvaldīja un vēlējās atstāt zemiešiem līdz tam laikam, kad viņi spēs tās pieprasīt. Un tad viņi gribēja atgriezties, lai atkal apvienotos.

Galaktiskā vienotība sākas no planetārās. Līdz tam brīdim, kamēr uz planētas nenostiprināsies sapratne par visu un visa nesaraujamo sakaru, nevar būt pat runas par to, ka pie mums vizītē var atnāk viesi no galaktikas. Kamēr mēs baidāmies cits no cita, mēs vēl jo vairāk baidāmies no Citiem. Un šīs vizītes var vienkārši būt kodoltermiska kara palaišanas moments, kad militāristi sāks “aizsargāties” no “kosmiskajiem draudiem” vai valstis nespēs “sadalīt” atnācēju ietekmi vai palīdzību. Bet “apietie”, iespējams, visādā veidā baidīs planētas iedzīvotājus ar citplanētiešu draudiem. Bet padomājiet, cik lielā mērā vienkāršotos mūsu uzdevums garīgo zināšanu aiznešanā, ja iedzīvotāji būtu gatavi mierīgi un bez bailēm pieņemt Citus.

Mēs gribam apvienošanos Pasaules Kalpotāju Grupā, mēs ar jums to kaismi vēlamies un daudz runājam par to. Var jau sākt spert pirmos soļus ne tikai uz vispārēju (ne ārišķīgu) karojošo valstu izlīgšanu, bet arī uz mūsu ar jums, mīlošu Gaismas Darbinieku izlīgšanu.

Sākam?

30.12.11

Ar mīlestību, Natālija Koteļņikova, Krievija, Jekaterinburga

Šis uzsaukums tika publicēts ziemā. Pavasara rūpes netraucēja mums saliedēties un nostāties Kristus gaismas un mīlestības vienotībā. Mūsu apvienībā jau ir simtiem cilvēku, un tā aug ar katru dienu. Es aicinu jūs stāties ar mums vienā rindā, ja jūsu apziņa atbilst šim līmenim.

 

Par mūsu vienotību

(Manas atbildes uz manis pašas uzstādītiem jautājumiem)

Kādu jēgu mēs redzam mūsu kopīgā darbā?

Kādēļ vispār vajag jaunu mūsu savienošanos, ja mēs arī tāpat esam savienoti caur Kristālisko Režģi, Magnētisko Režģi, cilvēces Apziņu Režģiem un Baloža Debesu Velvi – Svētā Gara Režģi?

Kā mēs esam savienoti, mēs gandrīz nejūtam (dažreiz, kopīgu meditāciju laikā atnāk mūsu vienotības sajūta, taču ne uz ilgu laiku).

Bet tagad es arvien vairāk jūtu, ka no jūsu izteiktā nodoma apvienoties es kļūstu, un jūs arī visi, stiprāka un aktīvāka. Jūsu vēstulēm piemīt tāda enerģētikā, ka vienkārši liek uzliesmot mums visiem. Paldies visiem, kas ir izteikušies un ieplūduši mūsu jaunajā Vienotībā! Pievienojieties mums, jaunie draugi!

Mēs it kā savācam visus mūsu spēkus dūrē, lai iemantotu kolektīvās augšupcelšanās spēku un enerģiju. Mūsu starpā uzbūvēsies Tīkla 144, Piektās dimensijas kristāliskā Tīkla, maģistrāles, un mēs iedarbosimies cits uz citu, katalizējot katru no mums. Tā ir apzināta radīšana – iedarbošanās ar mūsu saprātu uz realitāti un citam uz citu, realitātes izmainīšana savienotos pūliņos un mūsu kā augšupceltu būtņu pasaules apziņas vadīšana uz gaismu. Nodoms, ar kuru mēs būvējam Apvienību, ir dots mums no augšas. Un droši vien jūs sajutāt, ka kaut kas tagad notiek tādēļ, ka mēs ieplūstam apzinātā radīšanā. Vismaz es uzliesmoju, un mans spēks pieauga daudzkārtīgi.

Tā ir vadīšana un iedarbība no mūsu Augstākajiem “Es”, kuri arī savienojas savā starpā savā līmenī, bet mēs noslēdzam ķēdi “apakšā”, trešajā dimensijā, un mūsu Augstākie “Es”, kuri ir izkārtoti pa vertikāli, savienojas pašā blīvākajā realitātes slānī pa horizontāli caur mūsu sirdīm. Pie tam mēs paši aktivizējam savas iespējas, kuras pagaidām atrodas potenciālā. Mūsu Augstākie “Es” ir savienojušies visos līmeņos, ieskaitot fizisko, un “strāva ķēdē” ir sākusi plūst!

Sniegšu konkrētu piemēru. Kad savienoja mūs ar Vladimiru, tad mūsu Augstākos “Es” neapmierināja, ka mēs nedzīvojam kopā. Bez fiziskas apvienošanās mūsu pašu projekts – ezotērisks pāris, nedarbotos, kaut arī katrs no mums jau bija aktivizējis pietiekami daudz smalko ķermeņu, kuri savienojās savā starpā savos līmeņos.

Kaut kas līdzīgs notiek, pagaidām ne visai apzināms, taču man intuitīvi labi sajūtams, arī tagad. Šī Vienotība nav vienkārši kā Kristus-apziņas Biedrība, nav vienkārši kā jauna reliģija, nav vienkārši kā interešu klubs. Tas ir globāls pasaules tīkls, kurš vēlāk saplūdīs ar līdzīgām ezotēriskām savienībām visur.

Pāreja Kristus-apziņā – tā tad arī ir Tēva Atnākšana savos Dēlos. Mēs kļūstam par Viņa Atnākšanas uz Zemi pavadoņiem. Mēs kļūstam par Kristiem un palīdzam tajā cits citam. Kopā mēs esam spēks. Atcerieties līdzību par slotu, mēs tad arī esam slotas zariņi, kurus ir grūtāk salauzt.

Viens prot “to” un dalās tajā ar citiem, otrs – otru, trešais – trešo, bet simtais dod mūsu darbību apzināšanos. Viss kopā ir apzināta Tēva Enerģiju ievešana sirdī katram, kurš pamodies, bet caur sirdīm – planētā. Viss kopā ir Kristus Mīlestība pret visiem.

Kādi statūti būs mūsu Biedrībā?

Statūti, kuri ļaus mums gan kritizēt, gan atbalstīt, nepārkāpjot kopīgās intereses, un neļaus mūs sašķelt. Saprotams, nekādas biedru naudas. Taču neviens neaizliedz mums pelnīt naudu ar saviem projektiem, vebināriem, diskiem, grāmatām u.c.

Kādus mērķus mēs sev uzstādām?

Mūsu mērķis ir garīga apvienošanās ar mērķi iedarboties uz cilvēces apziņu caur mūsu kristālisko garīgo apvienošanos pa visu planētu. Mūsu mērķis ir planētas Augšupcelšanās uz Gaismu un arvien jaunu un jaunu cilvēku modināšana, kuri, iespējams, arī ir nākuši ar mērķi veikt augšupcelšanos, tikai pagaidām nav atcerējušies par to. Metodes – tās ir gan aktivizācijas, gan meditācijas, gan izglītošana, gan skolu un semināru organizēšana, garīgu grupu radīšana un jaunu līderu audzināšana. Tā ir jaunrade pašos augstākajos apziņas līmeņos, izglītojošas filmas, dzeja, gleznas, dziesmas, dejas, tie ir čenelingi: grāmatas, vietnes, blogi, laikraksti un žurnāli – jaunu zināšanu aiznešana līdz visiem tajā veidā, kādā mēs esam uztverami kā parastai publikai, tā arī apskaidrotiem cilvēkiem.

Un tas ir izdziedinātas un augšupceltas Zemes redzējums. Tā ir ticība, zināšanas un ceļš.

Pie kā mūs aizvedīs mūsu savienošanās?

Mēs stājamies to Augšupcelto Meistaru vietā, kuri vēl nav aizgājuši no planētas astrālā plāna un gaida mūsu nobriešanu. Mēs kopā ar viņiem vedam planētu uz gaismu un augšupcelšanos, mēs esam cilvēces avangards un gaišā daļa. Mēs saprotam, apzināmies to, palīdzam cits citam augt un kopējām pūlēm sekojam mūsu izaugsmei un mūsu veiksmēm, un mūsu neveiksmēm. Tā ir planētas attīrīšanas un apskaidrošanas ideja – visiem, katram un mums pirmām kārtām. Mēs sakām, ka jauno galaktisko enerģiju atnākšana ir šodienas neizbēgamība un realitāte. Bet kurš tad pieņems šīs enerģijas un noenkuros uz planētas? Ir jābūt daudz, daudz cilvēkiem, saistītiem citam ar citu, lai sadalītu šīs plūsmas pa visiem, kuri spēj caur sirdīm pārvadīt Jaunās Vibrācijas uz planētu.

Mēs veicinām daudzu un daudzu cilvēku izdziedināšanos, pasaules veselības enerģijas uzlabošanos, veselīgas kopdzīves noteikumu aiznešanu līdz visiem un domu un emociju attīrīšanos kolektīvajā līmenī. Mēs strādājam kopīgi ar psihologiem un dziedniekiem, kopīgi risinot visus mūsu konkrētos uzdevumus cilvēciskās domas vadīšanā uz jaunu tīrību priekš planētas – mieru.

Mēs iemitinām sirdīs dievišķo mīlestību un palīdzam atklāt visiem šo jēdzienu. Kristus ir Dievišķās Mīlestības Skolotājs. Tēvs mīl mūs visus, mums tas jāpamācās no Viņa. Ja Tēvs ir krūtīs, tad arī domas un vibrācijas no mums nāk pavisam citas. Un rezultāti mums ir atbilstoši.

Kādas akcijas mēs veiksim?

Tās ir planetāra rakstura akcijas. Tās ir globālas meditācijas planētas attīrīšanā no astrālajiem netīrumiem, tā ir cilvēku apziņas izglītošana (apskaidrošana), izpausta kopīgās aktivizācijās uz vietām, meditācijās savās grupās, sanākšanās planētas aktīvajās vietās. Kopumā – mūsu darba turpināšana. Taču tā ir jauna DARBĪBU SASKAŅOTĪBA, KAS PADARA MŪSU AKCIJAS EFEKTĪVĀKAS AR SAVU SOLIDARITĀTI.

Piekrītiet, ka mēs visi jau esam nobrieduši šim darbam, un tas nav jauns mums. Taču mēs varam palīdzēt cits citam (slota!) ar savām idejām, kuras mēs kopā iemiesosim kā visa pasaule. Kāds gan labs vārds izteicās – MIERS[1]. Jā, meditācijas par mieru, par mieru un mīlestību, par mieru, mīlestību un pateicību.

Mēs pulcējam mūsu pirmo kongresu Altajā, no 2012. g. 17. līdz 22. jūlijam.

Aicinām visus gribētājus piedalīties savienības sapulcē un seminārā “Kristus Apziņa”.

Visa informācija ir Sanata Kumaras Augšupcelšanās Skolas vietnē sanatkumara.ru.

Jūs varat atstāt savas piezīmes un priekšlikumus, ieejot vietnes forumā tēmā “Союз Христосознания” vai nosūtīt savu vēstuli uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Natālijai Koteļņikovai.

Man negribētos pārvērst šo kongresu par koncertu vai reklāmas uzstāšanos, stāstā par savām grupām un ceļojumiem. Ir pienācis laiks vienkārši pastrādāt. Sāksim strādāt ar saviem enerģētiskajiem laukiem, smalkajiem ķermeņiem, dziedinot planētu un cilvēkus. Mēs varam pastāstīt par to, kā virzās uz priekšu planēta, kādas zīmes ceļā jūs esat apzinājušies, kas ir noticis pēdējās nedēļās pirms Altaja. Jūs varat dot savas prakses. Jūs varat pastrādāt ar planetārajām un galaktiskajām enerģijām. Tiek sveikta daudzdimensionalitāte un diženums pašā tiešākajā vārda nozīmē. Tiek sveikts jūsu prakšu praktiskums un pielietojamība. Tiek sveikts intuitīvisms un apzinātība.

Visas jūsu vēstules un priekšlikumus sūtiet uz adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Natālijai Koteļņikovai.

26.04.12

 

Laertomiss, Svētās Vienotības Uguns Augstākais Priesteris:

Maģiskais Laiks

Tiešais čenelings ir izrediģēts publicēšanai žurnālā

Un noslēgumā man gribas piedāvāt jums čenelingu, kurš izskanēja Novosibirskā 24.04.12.

– Kad es biju mazs, reiz uz Zemes, – saka Augšupceltais Skolotājs, – es sapņoju kļūt Liels, milzīgs burvis... Bet tagad, kļuvis Liels, milzīgs burvis, es sapņoju apmainīties ar jums vietām, lai izmantotu brīnišķīgo radīšanas brīdi, kurš apgaro cilvēku tā, kā nav apgarojis tūkstošgadēm...

Jūs atrodaties savas dvēseles Radīšanas Centrā, kad viņa pilnībā ir atvērta jums, lai jūs apzinātos savu dvēseli, jūs – mazs cilvēks ar bērna saprātu. Tas ir tāds maģisks laiks jums, kad jūs varat burtiski dažu mēnešu laikā tā pārveidot savu “Es”, tā “izvērsties uz āru”...

Šīs stundas, dienas un mēneši – tā ir sapresēta 30 000 gadu evolūcija.

Man tā gribas apmainīties ar jums vietām, lai radītu, radītu, radītu – bez paguruma, bez aizbildināšanās par aizņemtību, visas 24 stundas diennaktī!!!

Jūs vienkārši nestādāties priekšā, kāds tas ir maģisks laiks, kuru jūs tagad pārdzīvojat! Kā man gribētos pacelt, samaisīt, pamodināt, dot jums grūdienu, lai jūs... Jūs esat it kā zieds, kurš guļ, – lai jūs sapurinātos, atvērtu ziedlapiņas, lai jūs sajustu radīšanas enerģiju milzīgo pieplūdumu, kuru jūs tagad uzņemat savos ķermeņos.

Es redzu jūsos milzīgu neizmantotu potenciālu enerģiju un iespēju rezervuāru. Es redzu jūsos pāreju uz jaunām radīšanas iespējām, kuras jūs vēl neesat apzinājušies – radīšanas jūsu kristus-apzinošās sirds, jūsu tīrā, debesu saprāta iekšienē, kurš netērē pūles apvainojumiem, pāridarījumiem un savu pasaulīgo lietu pārvarēšanai, bet viss tiecas uz pirms tam nezināmām tālēm, kuras tagad kā aizsegs pilnībā ir atvēries jūsu priekšā. Aizsegs, protams, nav atvēries tā, kā mums gribas, taču jums tā ir milzīga Pasaules-ēkas atklāšanās jūsu saprātam un apziņai.

Kā man gribētos aiznest līdz jums šī brīža vērtību! Mazs zelts, bet dārgs – tas ir par brīdi, kuru jūs tagad pārdzīvojat. Gribu, lai jūs nepalaistu garām šo brīdi, izmantotu to, lai radītu realitāti sava “Es” iekšienē – gaišu, laimīgu, pilnvērtīgu, pārpilnīgu un visai pasaulei atvērtu. Lai jūs radītu atvērtu sirdi, kura apzinās savas Augstākās apziņas – savu dvēseli un savu garu... Lai jūs pastāvīgi šo saikni sastrādātu. Tagad tas viss būs ļoti ātri...

Es gribu viņam pajautāt: Saki, bet cik ilgs būs šis brīdis – līdz decembrim, vairākus gadus vai vairākas desmitgades?

Līdz decembrim. Pēc tam atvērsies vēl viens, tas būs nedaudz citāds. Taču šis pats maģiskākais brīdis iestājas tagad.

Tāpēc es tiku uzstājis, lai tu ņemtu rokās Kristus-apziņas savienības organizāciju. Tāpēc tagad tavā “Es” ienāk tik daudz enerģiju, ka tu pat nepaspēj pierakstīt visu, ko gribi pierakstīt un tiecies nodot cilvēkiem.

Es svētu visus tavus soļus, kuri tagad tiek sperti, es vienkārši gribu paātrināt šos soļus. Lai visi cilvēki sajustu šī soļa savlaicīgumu un svarīgumu, tā nepieciešamību.

Es esmu ar tevi, manu meitenīt, es atbalstu, mīlu un gribu piemagnetizēt tavam “Es” tās sirdis, kuras jau ir atsaukušās, un tās, kuras pagaidām nav atsaukušās, lai organizētu vienotību pašā augstākajā planētas apziņas līmenī – Kristus-apziņā.

Mums ir ļoti svarīgs šis savienošanās līmenis, tāpēc ka jūs veidojat ļoti augstu radīšanas līmeni. Radīšana šajā līmenī ir pilnīgi citāda, nekā jūs radāt ceturtās dimensijas Režģa līmenī un vēl jo vairāk trešās dimensijas Režģa līmenī.

Tas ir tāds jauns cilvēces solis, vēl neizpētīts, vēl tik tikko cilvēku sākts apzināt, kuri jau ir pietuvojušies šim līmenim, iet, sajūt un jūtas tuvu, tuvu šai apziņai, kuri mīl cits citu, ciena un atzīst cits citu, atzīst atšķirību, citādus uzskatus, citas garīgā ceļa metodes un veidus.

Kā man gribētos, lai atsauktos tās skolas, kuras pagaidām vēl nav atsaukušās, lai es spētu aiznest caur tavu “Es”, caur tavu sirdi manu milzīgo pievilkšanās spēku mūsu Kristus-apziņas savienībai.

Kādu lomu te spēlē Sanats Kumara?

Sanats Kumara tagad nodarbojas ar to, ka uzrauga to. Viņš atrodas augstā līmenī, bet Augšupceltie Valdnieki, tādi kā es, tieši nodarbojas ar šī Kristus-apziņas režģa radīšanu apkārt Zemei – lielajai Radīšanai, lielajai planetārajai apvienošanai un Jaunās Zemes līmeņa radīšanai.

Es svētu jūs visus, visas mīlošās sirdis, visus, kas dzirdēs vai lasīs šo čenelingu.

Metiet pie malas jūsu ikdienas pasaulīgās lietas! Atveriet acis uz jūsu Augstākajiem “Es”, savienojieties ar viņiem, un viņi ieteiks jums jūsu nākošo soli – soli uz apvienošanos planetārajā vienotībā vispārējai augšupcelšanai.

Augšupceļas tikai šis slānis. Visi pārējie sper nākošo soli, Pāreju, tādu pašu soli kā visa planēta. Augšupceļas tikai Kristus-apziņas līmenis. Un, jo ciešāk jūs būsiet savienoti un jo lielāka būs jūsu vienotība sirds līmenī, jo augstāk jūs varat spert soli uz šo lielo un skaisto Vienotību.

Lai notiek tā!

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 3. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Netulkojama vārdu spēle. Jēdzieniska pāreja no “pasaule” uz “miers”. (Tulk. piezīme)