Kristus Maitrejas mācības

12 06 07

Mācību audioversijas:

pirmā

otrā

trešā

 

Pirmā mācība

... Dievs Kungs Maitreija savienojas ar katru individuālā līmenī, sūtot savu staru tieši uz Sahasraru, un no turienes stars iet uz sirdi. Maitreija skanē mūsu apziņas līmeni, pievelk līdz kaut kādam vienotam līmenim, savienojot mūs grupā.

Kad es agrāk jautāju, ko mums darīt, kad mēs savienosimies Kristus-apziņas Savienībā, man atbildēja: jūs vispirms savienojieties, kurp tu steidzies?

Kristus čakra atrodas starp sirds un kakla centru, aizņem gan kakla, gan sirds čakru telpu, tik liela viņa ir, un ir tā radošais orgāns, kurš ir nonācis līdz 5-7 dimensijas Kristus apziņai radīšanai fiziskajā plānā. Un tagad mēs viņu aktivizēsim – ugunīgu lodi no sirds līdz kaklam.

Šī čakra atrodas nākošajā dimensijā, strādā astrālajā ķermenī, kurš mums jau aktivizējas. Viņa ir Kristus enerģijas ģenerators. Viņa ir aktīva tiem, kuri ir augšupcēlušies apziņā, iztīrījušies, kuriem sirds ir atvērta. Tas burtiski ir cilvēka radīšanas orgāns. Viņš ir aizvērts, kamēr apziņa nav pietiekami augsta, lai neizmantotu viņu ne labumam.

Tikko kā cilvēks iziet uz vispārējas mīlestības, brālības, vienotības, solidaritātes līmeni, čakra kļūst aktīva pati no sevis, tāpēc ka jūsu ķermenis kļūst radošs.

Tagad mēs veiksim mūsu grupas mēģinājumu savienoties Kristus-apziņā. Iztēlosimies, ka mēs, katrs no mums, – esam milzīgi, tādi paši kā Kristus piemineklis Riodežaneiro, ar izplestām rokām krusta veidā. Bez šīm divām rokā mums vēl ir vairākas rokas, kuras aug no šī lielā centra, Kristus Centra. Un ar katru roku mēs varam savienoties cits ar citu. Tā augs mūsu Kristus-apziņas tīkls, tieši savienojot mūsu radošos jaunos sirds centrus.

Patiesības čakra, kuru mēs modinājām Gabriēla vadībā, atrodas šajā ķermenī (cilvēka) adžnas līmenī (tas ir, mēs tagad viņu jūtam cilvēka ķermenī šajā vietā, kaut arī modinājām viņu zem zoda, tāpēc ka Kristus Ķermenis ir lielāks pēc izmēriem, tā es sajūtu). Dabiski, galva – tā ir patiesība, tā ir zināšana un... virszināšana...

Kad sirds un galva atrodas sasaistē, tad ir ļoti viegli strādāt, tāpēc ka sirds zina un rada, bet galva neļauj nomaldīties no ceļa, ja atrodas Patiesības stāvoklī, tāpēc ka viņa skaidri zina, ko var, ko nevar, kas ir kaitējums, kas ir karmiski sodāms. Mēs nedrīkstam strādāt ar “mērkaķa prātu”: ko cilvēks grib, to arī dara, nē, protams. Mums ir jāatbilst visuma un Galaktikas apziņām, jābūt likumpaklausīgiem, jādarbojas atbilstoši galaktiskajiem likumiem. Mēs tad arī saņēmām “izglītību” uz Zemes, lai saprastu, kas ir kaitējums, ļaunums, ko darīt nevajag.

Dievs Kungs Maitreija stāv augšā, un no Viņa nāk stari pie katra no mums. Tagad mūsu grupa ir savienota tikai caur Maitreiju, mēs cits citam neko nesūtām. Ja pat mums iekšienē ir kaut kādas negatīvas lietas, Viņš visu pārstrādā sevis iekšienē un mums sūta tikai tīrus starus. Kad mēs savienosimies Kristus-apziņas līmenī, Viņš jau vairs nebūs mums buferis.

Mums tagad ir svarīgi pacelties un nostāties viņa līmenī. Tagad mēs šo starus, kurus Viņš mums dod, ievelkam iekšā un paceļamies caur Kristus čakru.

Tagad mēs, kad mēs atrodamies blakus Viņam, esam kā mazi putniņi salīdzinājumā ar Viņu, taču mūsu uzdevums ir iziet uz to apziņas līmeni, kurā atrodas Kristus Maitreija, un kļūt vienādā augumā ar Viņu. Ļaujiet sev kļūt lieliem, tādiem pašiem kā Maitreijas figūra. Tas tad arī ir Kristus aspekts. Mums ir sev jāļauj kļūt tādiem pašiem lieliem kā Kristus Maitreija.

Viņš mums ļoti palīdz – aizvāc no mums šaubas, apjukumu, zemu pašnovērtējumu... Katram no mums ir Kristus aspekts, cita lieta, ka varbūt ne katrs ar viņu aktīvi strādā, taču viņš tikai gaida jūsu aktivizāciju. Un tagad sajūtiet, kā jūs jūtat sevi šajos aspektos.

Es sajūtu sevi komfortabli, kā mājās, šajā ķermenī es daudz reižu esmu bijusi, tas ir mans līmenis darbam. Es labi apzinos un redzu sevi.

Jautājums: Šis aspekts ir dvēseles līmenis?

Atbilde: Tas ir septītās dimensijas sākums, pats apakšējais vibrāciju plāns. Dvēseles līmenis atrodas mentālā plāna pašā augšā kā virsbūve virs 7. dimensijas. Vispār visas šīs dimensijas ir relatīvas, un jūs neatradīsiet tur plāksnītes ar skaitļiem, stabus uz ceļa – 5. km, 6-tais, tur tā nav. Vienīgais, kas mums ir – mūsu pašu sajūtas, kā mēs tur jūtamies?

Mēģinājums sākas. Mēs raugāmies uz sevi maziem, savienojamies ar staru no šī lielā centra ar cilvēka mazo sirds centru. Izjūtiet divu aspektu vienotību. KA TĀ IR VIENA BŪTĪBA. Jūs esat stumbrs, bet viena no saknītēm ir jūsu fiziskais es. Taču kokam ir kopēja apziņa, citi zari, saknes. Tagad jūsu uzdevums ir sajusties kā visam kokam. Aktivizēt savus pārējos aspektus līdz pat Debesu Tēvam. Aktivizēt vainagu, virsotni. Kristus-apziņas aspektam ir tāds apziņas līmenis – Es Esmu Viss, Kas Esmu. Debesu Tēvs vienmēr ir ar viņu, viņa krūtīs.

Tēvs saka – tagad varat pamazītēm sarunāties ar Mani, just Mani krūšu centrā. Es izdaru kustības ar enerģijām, lai jūs varētu sajust. Pat gaišāks kļuva, saule paraudzījās ārā...

Bet tagad varat paskatīties uz planētu. Jūs esat pieraduši redzēt fizisko plānu. Vienkārši ar nodomu paskatāmies uz astrālo plānu. Man planēta uzreiz pārklājās ar melnām putām. Tagad mēs tās vāksim prom. Katrs var pastrādāt tā, kā viņš izdomās, ko ar šīm putām izdarīt. Un jums būs tik radošo procesu, cik jūs te sēžat. Uzreiz gribu teikt, ka cīņa te ir nevietā. Piemērota ir tikai ārstēšana. Šajā līmenī nedrīkst cīnīties un strādāt ar spēka metodēm.

Jūs redzat, cik jūs ātri savedāt planētu kārtībā? Lūk, tas ir Kristus līmenis, kad jūs aktīvi varat pielietot savas augstās enerģijas un momentāni strādāt ar planētu.

Tagad paskatāmies mentālo līmeni. Mentālais līmenis ir tīrāks, taču ļoti stipri aizkristalizēts, tās ir zināšanas, kuras jau ir izveidojušās uz planētas un nelaiž iekšā jaunās kvantu zināšanas. Mūsu uzdevums ir tagad tās izšķīdināt, aizvākt, tāpat, kā mēs vācām prom planētas astrālos netīrumus un sāpēs. Ir klātesoša stingra programmēšana: uzstādījums – tikai tā, ne citādāk.

Jūs redzējāt savas iespējas: visu nogludinājāt, nav palicis nekādu kristālisku veidojumu. Pie kam jūs strādājāt ap visu planētu, tiesa? Paskatāmies uz planētas otru pusi. Šeit vēl ir palikuši kristāli. Pastrādāsim no šīs puses.

Mums ir svarīgi, lai to darītu pati planēta. Ne tā, ka atnāca Maitreija un visu paveica. Tieši jūs radāt, jūs visu aizvācat, nevis Palīgi. Mums ir ļoti svarīgi, lai planētas radošā daļa attīstītos un jūs kļūtu apzinātāki un saprastu savus spēkus.

Maitreija, Tu mums nepalīdzēji?

Es vadīju jūs, virzīju jūs, bet to visu jūs izdarījāt paši. Redzat, kāda planēta ir kļuvusi tīriņa, gluda? Lieta tā, ka tas ko jūs tagad izdarījāt – tas nav uz visiem laikiem, tāpēc ka cilvēku radīšana 3-jā dimensijā vēl ir ļoti stipra. Jums stāv priekšā biežāk ar to nodarboties, lai nivelētu, nogludinātu procesus uz planētas, lai liktu šķēršļus cīņai, pretnostatījumam un karam.

 

Otrā mācība

Kristus Maitreija: “Nomierinieties, atstājiet savu ceļu, pa kuru jūs nācāt šurp, tur, trešajā dimensijā, un pacelieties pie Manis. Stājieties Man uz plaukstām, Es pulcēju jūs šeit, savās plaukstiņās, kā mazus putniņus.”

Viņa plaukstas aizver sudrabaini balta vizuļojoša lode, un, kad lode atveras, mēs kļūstam tikpat lieli kā Kristus Maitreija, tas ir, Viņš ir pacēlis mūs līdz savam līmenim, līdz savai apziņai. Mēs esam savos lielajos aspektos, vienā līmenī ar Viņu. Un priekš tā, lai mēs sajustu, ka mēs esam vienā līmenī, Viņš pienāk klāt un apkampj tā, kā mēs apkampjamies grupā. Sajūtiet šos priecīgos apkampienus, piepildītus ar vistīrāko prieku, gaismu un mīlestību. Šī mīlestība kā eliksīrs ieiet sirdī katram no mums, izdziedē mūsu zemes šaubas, nedrošību un neuzticēšanos, pārklāj ar siltas pusšķidras gaismas vilni. Un mūsu putekļi nogulsnējas apakšā – tās ir mūsu nedrošība un šaubas.

Sajūtiet, no kādām enerģijām jūs tagad sastāvat, kādā jūs esat ķermenī. Es redzu mūsu ķermeņus kā matricas, bez kaut kādām detaļām. Nav sastrādāta šī ķermeņa pieredze, bet viņi tikai ir dzemdināti un sāk dzīvot. Bet viņi uzreiz ir lieli. Un tagad Maitreija pieskaras līdz katra sirds centram un pēc tam parādās matricu aplis, līdzīgs veclaicīga telefona apaļajam diskam numura uzgriešanai, tikai caurumiņu ar cipariem vietā tur ir zīmes. Tieši tāpat centrā ir aplītis. Un zīmes ir izvietotas tāpat kā telefonam cipari 1 – 0. Apakšā nekā nav.

Viņš saka: Es jums uzreiz lieku visu astroloģisko zīmju pazīmes vienlaicīgi, lai jūs nomierinātos. Jūs esat visas zīmes vienlaicīgi, katrs no jums! Jūs dažādos ķermeņos izgājāt dažādas enerģijas, bet šis ir visu jūsu inkarnāciju kolektīvais ķermenis, un jebkuras zīmes visas pazīmes ir. Kādēļ es to daru? Lai jūs atietu nost no jūsu astroloģijas bērnišķīgajām programmām. Te ir pilnīgi cita astroloģija, šeit jūs atrodaties atkarībā no Visa, Kas Ir. Jūs nepaužat atkarību no noteiktām zvaigžņu sistēmām, bet jūs izpildāt Radītāja Gribu nepastarpināti, jūsu Radītāja jums ielikto programmu, neatkarīgi no dzimšanas dienas vai augšupcelšanās dienas (vai jūsu aiziešanas no planētas dienas), lai jūs neorientētos uz noteiktu iznākumu, lai nebūtu programmēšanas iepriekš. Un tas ir pats galvenais, tāpēc ka, ja jūs ieprogrammēsiet kaut ko galvā, tad tas ir jūsu radīšanas kods, kuru jūs sākat īstenot dzīvē. Jūs esat radītājs, apzinieties to.

Mēs gribam tagad noņemt no jums visas programmas, kuras ir uzlikušas jums taro kārtis, zīlnieces, gaišreģi, pravieši, astrologi, karmiskie kodi tajā skaitā, kalendāri, skaitļi, lai viss, viss, kas saistīts ar trešo dimensiju, atietu pagātnē pilnībā.

Tagad katrs no jums savienos visus 12 simbolus vienā, un tas kļūs par jūsu jaunās astroloģijas pirmo simbolu, Zemes simbolu, jūsu piederību planētai Zeme. Priekšā var būt tūkstošiem zīmju jūsu piederībai citām planētām, jo jūsu dvēseles fragments, kuru jūs dzemdinājāt uz Zemes, ieplūst nākošajā dvēselē, bet nākošā ir saistīta ar simtiem inkarnāciju, nākošā ar desmitiem tūkstošu inkarnāciju pa visu Pasaules-ēku. Tādejādi jūs iegūstat daudz gatavu programmu, kuras jau ir ieskaņotas jūsu diskā, jau ierakstītas, un jūs vienkārši ienesat savā atmiņā un kļūstat visas šīs būtnes vienlaicīgi.

Apzinieties: kad jūs esat visas šīs būtnes vienlaicīgi, vai tad ir nozīme, kura diena tā ir uz Zemes, otrdiena vai trešdiena. Viss tas kļūst tik nenozīmīgs kā puteklītis uz jūsu apģērba. No šejienes, no Kristus-apziņas augstuma, jums ir pilnīgi citi informācijas apjomi, varenības ķermeņi, pilnīgi citi paņēmieni darbā ar visumu, un jums stāv priekšā tikai iemācīties strādāt ar visumu. Un atkāroju, ka planētas caurumu lāpīšanas, dziedināšanas un attīrīšanas periods tuvojas beigām. Mēs atstājam šo prerogatīvu tiem, kas vēl nav izauguši līdz Kristus-apziņai, bet paši mēs sākam jaunu ceļu – planētas un jūsu ceļu uz zvaigznēm: jūsu pilnīgo radījumu jaunos zvaigžņu līmeņos radīšanu.

Radīšanas skola sākas. Un šodien ir pirmā mācība.

Uzlieciet uz plaukstas sauli. Sajūtiet, kā viņa zaigo, jo viņa taču ir šķidra, viņai nav noteiktas formas, viņa ir līdzīga lāsei. Un tagad jūs ar skatienu varat izmainīt viņas krāsu, lai viņa kļūtu tumšāka vai gaišāka, pamēģiniet.

Kad viņa iedegas, paskatieties, viņa kļūst apaļa. Viņa pāriet nākošajā formā. No šķidras viņa pārtop tvaikveidīgā, it kā piepūš savu apvalku, kļūst par lodīti. Iekšā ir nokaitēta plazma, gandrīz balta. Pievienojam vēl enerģiju, vēl paaugstinām vibrāciju plānu, un viņa no lodītes pārvēršas kristālā.

Man ir planēta, kura sastāv no kristāliskiem “sāls” graudiņiem, tikai vizuļojoša.

Lūk, šo vizuļojošo kristālisko lodīti ielieciet sev sirds centrā. Un tas būs jūsu jaunais paņēmiens, kā radīt jaunu Saules sistēmu citā līmenī.

Mēs redzējām Saules sistēmu trešās un ceturtās dimensijas līmenī, tas, redzams, būs piektās līmenī...

Jūs ieliekat savu programmu, kuru radījāt uz plaukstas, savā radīšanas matricā, radīšanas ģeneratorā[1], kuru jūs esat radījuši. Visums ir pieņēmis jūsu pavēli un sāk radīt jauno Sauli priekš jums. Jūs ieprogrammējāt šo radījumu, bet visums sāk īstenot jūsu plānus priekš zemiešu, kuri jau ir izauguši līdz Kristus-apziņas līmenim, civilizācijas.

Visi, kas lasīs šo čenelingu, arī varat radīt jauno Saules sistēmu, jauno Sauli. Ņemiet šīs mācības, izplatiet, apmāciet zemiešus radīt.

Tagad no šīm matricām jūs varat jūsu apļa centrā uztaisīt projekciju un radīt jūsu projekta daudzdimensionālu hologrāfisku attēlu. Jūs redzat, ka jūs esat radījuši nedaudz atšķirīgus attēlus, tie tagad apvienojas, nivelējas, pielāgojas vienam, un pakāpeniski parādās kopējais radījums. Viņš pagaidām ir dobs, kā jūs redzat, mēs redzam tikai ārējos parametrus, konfigurāciju. Un tagad no ģeneratora, kuru jūs radījāt vakar, piepildām viņu ar saturu, sūtām staru no ģeneratora, un jūs ieliekat tur sevis daļiņu, ar visām jūsu pieredzēm, un jūs piepildāt ar sevi šo radījumu.

Uzreiz parādījās torsionu lauks, radījums iegūst formas. Tas pagaidām ir modelis, kuru Mēs neatlaidīsim dzīvē, tas vēl ir pāragri, Mēs apmācāmies.

Bet aplūkojiet viņu no visām pusēm, papriecājieties par savu radījumu, viņš jau eksistē, viņš ir piepildīts ar jūsu kolektīvo pieredzi, un katrs no jums ir šis Viens.

Jūs varat noprojicēt uz turieni savu prātu un apziņu. Aizejiet uz turieni un kļūstiet par šo radījumu. Sajutāt, kā uzreiz paplašinājās jūsu apziņa? Kā viņa piepildījās ar svešām pieredzēm, it kā jūs būtu kļuvuši Lielā, salīdzinot ar to, kas tur iegāja?

... Cik daudz tur ir šaubu! Es jūtu, cik daudz tur ir šaubu, cik daudz tur vēl ir nedrošības: bet ko? bet kā? bet kādēļ? Tas viss normalizēsies, kad jūs sāksiet nodarboties. Es jums vienkārši dodu paņēmienu, kā vajag radīt...

Tagad mēs sagraujam šo formu tūkstošos daļiņu, anihilējam viņu, un mūsu mācība beidzas, bet katram no jums mana pateicība par to, ko esat izdarījuši uz Zemes. Es ļoti mīlu jūs un apberu tagad ar pašām labākajām, pašām dārgākajām dzirkstelēm, enerģiju, apbalvojot jūs tā, ka var apbalvot tikai Kristus Maitreija.

Mani dārgie mācekļi|! Apsveicu jūs ar pirmo radījumu, ar pirmo mācību! Es mīlu jūs! Līdz nākošai reizei!

 

Trešā mācība

Mēs piesaucam Kristu Maitreiju, kurš piekrita šodien mums dot vēl vienu radīšanas mācību, lai mēs apzinātos mūsu radīšanas rīkus un metodes, savienošanas paņēmienus, kā atšķirt apziņas un visa pārējā līmeņus, kas mums tagad nepieciešams tam, lai prasmīgi radītu augstā Kristus-apziņas līmenī. Un tagad es redzu, ka Kristus-apziņas līmeņa figūras sāk stāties tur, kur jūs sēžat. Viņas vēl ir nelielas, taču jau gaišas un atgādina Kristu garās drānās... Vēl paceļamies pa sutratmām, uzreiz uz to apziņu, kuru mēs saucam par septītās dimensijas apziņu...

Kristus Maitreija: Aktivizējiet sev atkal Kristus Čakru, viņa fiziskajā ķermenī aizņem visu telpu no sirds centra līdz kakla centram, tāda liela čakra. Viņa ir radīšanas instruments. Un augšā, kur kakliņš, ir radīšanas ģenerators.

Tie ir dažādi rīki. Sajūtiet tagad Kristus Čakru, viņa ir ugunīga, vizuļojoša, laistās zeltainā saules gaismā, ne dzeltenā, bet balti zeltainā. Vizuļojoša, elpojoša, ugunīga.

Bet tagad Mēs paskatīsimies ģeneratoru, kuru jūs radījāt seminārā. Viņš ir mākslīga ietaise, nedaudz blīvāks, mazs, augšā čakrai, kur ir jūsu kakliņš. Ar ko viņi atšķiras pēc funkcijām? Sirds čakra[2] – tas ir tas, ko jūs radāt ar sevi. Ģenerators ir rīks, kuru jūs vēl neprotat izmantot. Un šodien ir tieši tā mācība, kad mēs sāksim to izmantot, un jūs ieraudzīsiet atšķirības.

(Rit formu, kuras mēs varam radīt, pārskatīšana. Maitreija piedāvā pelīti, bet es saku, ka pelīti nevajag.)

Mēs radīsim ezīti. Sākumā vienkārši iztēlosimies viņu, zemes ezītis, kurš sprauslā, ar adatiņām. Mēs labi viņu pazīstam: apakšā adatiņas ir melnas, augšā baltas, ar deguntiņu viņš osta zemi, sprauslā, pat ķepiņas mēs varam sajust. Lūk, tāds ezītis, dzīvs, lielisks, skaists. Adatiņas uz vēderiņa ir mazas, augšā lielas, un viņš ir nobijies un adatiņas izpletis, stāvus tās pacēlis. Deguntiņu pagriezis pret vēderiņu un kļuvis par bumbiņu. Lūk, mēs viņu tik labi esam iztēlojušies.

Tā tagad ir jūsu Patiesības Čakra, kas strādā, viņa atrodas galvā[3]. Šajā Kristus-apziņas ķermenī – tas ir jūsu saprāts. Nolaižamies mazliet zemāk un atrodam mūsu rīku, ģeneratoru. Ja mēs viņu ieslēdzam, skatieties, kas iznāk.

N. K.: Man viņš kļuva balts kristālisks... Ko jūs ieraudzījāt?

– Zeltainu...

– Zeltainu...

– Iezilganu kristālu...

– Ceriņkrāsas...

– Varavīkšņainu...

Saki, lūdzu, Kristus Maitreija, kāpēc mēs redzam ezīti dažādās krāsās?

Kristus Maitreija: Jums ir dažādi ģeneratori. Jums piemīt dažāds radīšanas staru spektrs. Lūk, to Man tad arī vajadzēja tagad parādīt, ka katrs no jums izlaiž paša staru. Lūk, kāpēc radīšanai ir jābūt kolektīvai! Neviens no jums nevar radīt pilnvērtīgu radījumu bez kolektīva. Jūs apzinieties, ka jūsu spēks ir grupā! Lūk, ko Es gribēju jums tagad parādīt. Un tagad mēs ieslēgsim ģeneratoru un jūsu nodomu, un vienkārši sūtām uz turieni savu staru vienlaicīgi, uz ezīti, un skatāmies, kas iznāks?

Tagad mēs apzināti saprotam, ka mēs strādājam grupā. Katrs no jums – tā ir grupa, ieejiet šajā apziņā. Un katrs no jums izlaiž individuālu staru.

Kā es redzu, man priekšā zib dažādi eži, kā kaleidoskops, bezgalīgi mainoties katra radīšanas variantos, it kā kadri zib man priekšā – dažādu ežu kadri. Gan formas, gan izskati ežiem ir dažādi, gan krāsa, gan izmērs...

Bet tagad domās sadodieties rokās, pastiepiet cits citam pretī rokas-kūļus[4], un atkal izlaidīsim staru.

Es redzu, ka kaleidoskops ir izzudis. Laukumiņš ezim ir, paša eža nav... Caurspīdīga vieta.

Es redzu, ka ezis atrodas virs šī apgaismotā laukumiņa, augšā, tumsā. Tā ir mūsu Patiesības Čakra, kura modelē staru no Adžnas, kurš turp, uz tumsu ir vērsts, sajūtiet, kā saspringusi Adžna, vai ir kaut kādas sajūtas Adžnā? Tas ir, mēs pagaidām redzēšanas līmenī to radām. Un tagad ezītis laižas lejup, uz apgaismotu lodziņu, uz vitrīnu. Lūk, viņš, mūsu radītais radījums...

Es redzu viņu spoži apgaismotu ar baltu staru, un viņš ir vizuļojošs. Droši vien jūs katrs savā krāsā redzat, jā? Tas ir kolektīvs radījums. Baltā apvieno visas krāsas.

Un tagad no sirds centra nosūtiet turp... zināšanas par to, kā iekārtots ezis. Kā viņa šūniņas strādā, kā viņa apziņa strādā. Mums Kristus Čakrā ir tāda informācija. Un šo informāciju jūs tagad mācāties izdalīt un atdzīvināt ezi.

Viņš vēl nekustas... Guļošais ezītis. Ko gan mums tagad izdarīt?

Kristus Maitreija: Ne visi grupā ir atraduši šo informāciju. Mēs gaidām, kad tas notiks.

Lūk, sāka nākt stari no visām pusēm. Malači! Ezis ir piecēlies uz kājiņām un sācis raudzītie apkārt.

Kāpēc viņam uz muguras ir kaut kāds defekts? Caurums...

K. M.: Tas ir jūsu atmiņas defekts. Lūk, tā jūs tagad radīsiet, kamēr neiemācīsieties. Ne viss jums ir kārtībā ar to. Vajag restaurēt, aktivizēt, mācīties, tāpēc Mēs tādas mācības rīkojam.

Klau, vēlreiz atcerēsimies, kas tas ir – ezītis, kā mēs viņu turējām rokās, kā mēs glāstījām viņa adatiņas, kā mēs apostījām viņu, dzirdējām viņa skaņas, sajutām viņa vēderiņu ar pirkstiņiem. Droši vien katrs ir turējis ezīti rokās... Bērnībā, zooloģiskajā dārzā, bērnudārzā... Ja neesat ņēmuši rokās, tad, lūk, tas – jūsu audzināšanas krahs...

Maitreija saka: Es taču teicu, vajag peli...

– Peli mēs patiešām neesam turējuši rokās

– Klau, labāk kaķi...

Paskatīsimies uz ezi. Viņam uz muguras nav nogludinājies. Tur ir parādījies balts plankums, taču adatu tur nav.

Viņš saka: Labi, Mēs tagad anihilēsim šo ezīti. Pateiksimies viņam, ka viņš parādījās, un aizvācam. Un viņa vietā mēs tagad radīsim baltu kaķēnu.

Jūs tagad vienkārši vērsiet savas domas – balta kaķēna tēls.

Klau, mēs uztaisīsim viņu pūkainu un zilacainu. Visi mazi kaķēni ir zilacaini. Kad viņi ir vecumā ap divām nedēļām, viņi ir pūkainiņi, maziņi, spuraini, māmiņa viņus visu laiku pieglauda. Deguntiņš rozā, astīte stāvus gaisā... Klau, izlemsim, kas tas ir zēns.

Mēs varam pat paglāstīt viņa vilniņu, sajust viņa mazo ķermenīti, viņš vēl tikai zīž māmiņu, neēd. Galviņai pieskarsimies, akurāti, sajutīsim viņa galvaskausa kauliņus. Paskatieties – kakliņš ir tik maigs, neaizsargāts, ķepiņas mazītiņas... Viņš ir pabarots un tikai māmiņu paēdis, un grib gulēt. Actiņas aizveras, un viņš guļ.

Tagad mēs atkal Kristus Čakrā ņemam informāciju... kaķēns ir izzudis. Un caur Patiesības Čakru, ar galvu, augšup, uz tumšo telpu virs vitrīnas sūtām mūsu tēlus, lai mums rastos vienots tēls.

Es redzu, ka tur telpa griežas, un mēs, kā kolektorā, katrs savā lodziņā ieliekam savu tēlu. Kolektors savieno mūsu tēlus, nivelē tos, saskaņo visus mūsu projektus. Nu, lūk, šķiet, ir gatavs. Kaķēns lec lejā, apgaismotajā telpā, un skatās apkārt.

Es redzu, ka viņš nav tīri balts, viņam uz muguriņas ir rudi un pelēki plankumiņi. Mēs taču radījām baltu... Un uz astītes ir nedaudz rudu plankumiņu. Viņš mums ir trīskrāsains. Viņš ir apsēdies uz pakaļējām ķepiņām, un viņš pat pieaug acu priekšā, arvien vecāks un vecāks, mēs taču nedodam tādu pavēli. Tagad viņš jau ir līdzīgs trīs mēnešu vecam. Lūk, redzat, kā mūsu domas bez mums strādā!

Maitreija tagad grib parādīt mums, ka mēs nepietiekami labi pārvaldām domas, tāpēc ka mēs sākotnēji gribējām radīt baltu kaķēnu, radījām raibu, un viņš momentāni izauga!

K. M.: Tas liecina par jūsu prasmi pārvaldīt domas. Lūk, kad jūs augšupcelsieties... kāpēc mēs tagad attīrāmies... tāpēc ka jūsu zemapziņas tēli radīs jums savu paša vidi. Lūk, tā, kā jūs tagad domājat par vienu, bet radāt citu. Tā ir jūsu zemapziņa, kura strādā. Tajā nav nekā slikta. Tā ir laba mācība tiem, kas nesaprot, kādēļ mēs attīrāmies, kādēļ mēs strādājam ar zemapziņu. Lūk, tā viņa materializēsies... ap katru no jums.

Atkal apzināmies mūsu tīklu un aktivizējam ģeneratoru kakla rajonā.

Un atkal sāk iet kaleidoskops... Un kaķēns mums ir iznācis... melni brūns kaķis, pieaudzis, gadi divi droši vien... Kam tāds kaķis ir mājās, atzīstieties!

Tas ir mūsu kopējais kaķis. Nosūtiet viņam savas sirds mīlestību... Taču viņš ir plēsīgs, viņš šņāc... Vai ir kāds, kas neapzināti baidās no kaķiem? Viņš ir skaists, bet šņāc...

Vladimir, bet tu nebaidies no kaķiem? Viņš vienmēr plūkā kaķi, lai tas iešņāktos. Viņam nezin kāpēc to vajag... Varbūt tas iet no viņa?

– Droši vien sēž te un ģenerē centrā, atzīsties!

– Viņš jau to aktivizē! Tas taču ir neapzināti! Viņam patīk kaķi vāļāt...

V.: Viņš neapzināti jūt, kas es esmu suns...

...

Maitreija, pastāsti, ko mēs radījām.

K. M.: Paskatieties uzmanīgi, jūs pagaidām esat radījuši tikai apvalku un piepildījuši apvalku ar domām. Bet vai viņam ir iekšas? Piepildām viņu ar kauliem, muskuļiem, iekšām, ar visām sistēmām – asinsrites, nervu sistēmām... ar saprātu...

Paskatieties, kā sirds strādā ar mīlestību! Man tāda mīlestība sāka iet no sirds, kad es sāku viņu piepildīt ar dzīvību. Sirds sāka... raudāt vai, nezinu, kā paskaidrot... Sāka iet mīlestības plūsma. Mēs visi radījām dvēseles līmenī, mēs jau to esam darījuši. Tur mēs visu zinām. Un tagad mēs, dabiski, vēl ne gluži esam tajā saprātā. Mēs tikai projektējam savu saprātu uz turieni, taču mums viņš paliek cilvēciskais. Bet tur mēs atrodamies bez cilvēciskā saprāta, tās septītās dimensijas būtnes saprātā.

Tagad mums vajag radīt vienotību starp diviem saprātiem. Kādēļ mums vajadzīgas šīs mācības – lai labāk ieietu augstākajā saprātā un saprastu radīšanas paņēmienus.

Maitreija saka: Tas nenozīmē, ka jūs uzreiz rīt sāksiet radīt. Tagad kaķi ceļ uz augšu. Atkal rit kaķa-runča figūru maiņa – dažādas, dažādas! Es saprotu, ka tas ir augstāks radīšanas līmenis priekš mums, augstākiem.

K. M.: Tu pareizi saproti. Šī forma, kuru jūs radījāt, ir matrica, kura tiek piepildīta ar garu, dvēseli. To piepilda citi jūsu aspekti, augstāki, ar augstāku radīšanu tiek piepildīta priekš tā, lai tā patiešām materializētos. Taču šī forma netiks novesta līdz galam, tāpēc ka... mums pagaidām tāds kaķis nav lemts... Un Es tagad gribu paskaidrot jums, ka eksistē dažādi Radīšanas Līmeņi –

Formas,

Satura,

Apgarošanas,

Dvēseles,

Šūnu Vienotās Apziņas,

Bioloģiskā ķermeņa Dator-Apkalpošanas,

Stihiju Piepildīšanas ar Enerģijām,

Ķermeņa šūnu elemetālās piepildīšanas ar gaisu, ūdeni, minerāliem...

Un vēl apmēram kādi desmit Radītāji piedalās tāda kaķa radīšanā. Un tas viss ir grupas radījums, jebkura būtne ir grupas radījums. Un jūsu aspekti, dabiski, kaut kādā no grupveida radīšanām piedalījās, kaut kādā vienā Līmenī. Un, kad jūs radīsiet planētu – Jauno Zemi, tad jūs būsiet daļiņa milzīgā cilvēku daudzumā. Katrs no šiem cilvēkiem dos savu Radīšanas Līmeni, kurā viņš ir speciālists. Jo augstāks speciālists, jo precīzāks ir radīšanas līmenis; jo jūs esat daudzveidīgāki, jo interesantāki ir jūsu radījumi, tāpēc ka viens dod vienu radīšanas aspektu, otrs – otru utt., un, lūk, kāpēc grupveida radīšana ir obligāta šajos augstākajos līmeņos. Viens cilvēks var radīt vai nu – vai nu – vai nu...

“Es pateicos visiem”, – saka Maitreija.

 

Radīšanas kods

Dārgais Maitreija, lūdzu, pastāsti par radīšanas kodu.

Radīšanas kods sākotnēji piemīt katram cilvēkam. Tas ir smalks mehānisms, balstīts uz cilvēka nodomu un viņa vēlēšanos īstenošanu radījumos.

Katrs cilvēks – tā ir smalka enerģētiska būtība. Kādiem likumiem ir pakļauta jūsu enerģētika? Ar ko tā tiek vadīta? Viņa ir pakļauta jūsu gribai, kura iedarbojas uz radīšanas kodu, tas ir, uz enerģiju vadīšanas mehānismu, sākotnēji piemītošu visām dzīvām būtnēm. Ar ko tiek izteikta griba? Ar domām. Kā Radītājs radīja savus visumus? Ar domām. Jums ir palicis radīšanas mehānisms no Tēva-Radītāja.

Viņš atrodas bioloģiskajā ķermenī vai smalkajā?

Katrā ķermenī ir savs radīšanas kods. FIZISKAJĀ ĶERMENĪ VIŅŠ IR PAVISAM NELIELS. Taču viņš ļauj cilvēkam sapņot, radīt, organizēt telpu pēc savām vēlēšanām un domām. Jūs pārvaldāt vidi, jūs radāt vidi un pārvaldāt viņu.

Ņemam vienkāršu piemēru. Ērglis no augstuma redz peles kustības un tā izskaitļo savu lidojumu un kritienu, lai īstajā laikā būtu viņai blakus. Viņš nav beidzis institūtus un nezina par lidojumu trajektorijām, par vējiem un turbulences cēloņiem, par gaisa plūsmām no zinātnes redzes viedokļa. Viņš ir vides apmācīts un ar savu prasmi un ieradumu rada apstākļus, kad viņš paēdis un apmierināts. Ērglis neredz no augšas lielus kustošos objektus, taču ievēro sīkus.

Tieši tāpat cilvēks rada vidi, kura ir komfortabla un veicina tuvāko vajadzību apmierināšanu. Ja cilvēks neapzinās šķēršļus, tad drosmīgi rada un pārvalda vidi kā ērglis. Ērglis taču nebaidās netrāpīt, kļūdīties, viņš vienkārši atkārto mēģinājumus, kamēr neiznāks. Cilvēks uzvedas tieši tāpat. Ja viņš nebaidās kļūdīties, tad viņš arī gūst panākumus jebkurā lietā. Ja viņš redz sevis paša cits citam virsū sakrautus neizdošanās apstākļus, tad tie sāk pārvaldīt cilvēku, padarot viņu bezspēcīgu. Vide pārvalda un ievelk, un cilvēks pārvēršas bezpalīdzīgā būtnē.

Simtkājis nezin, kuru kāju aiz kuras likt, bet vienkārši vada ķermeni automātiski. Viņš iet. Impulss – iet. Bet viss pārējais kalpo viņam kā instruments, pakļauts viņa radīšanas kodam.

Pēc būtības, jebkura jūsu kustība un jebkura doma sazinās ar radīšanas kodu nodoma līmenī. Jūs nolēmāt piecelties, un jūsu nodoms piecelties paziņoja jūsu ķermenim visu šūnu kustību vienlaicīgi. Visas jūsu šūnas pieceļas vienlaicīgi uz ķermeņa šūnu vienotās apziņas rēķina. Nodoms vada ķermeni.

Caur radīšanas kodu?

Nē, katra kustība nav saistīta ar kodu, tā ir automātiska, taču aiz piecelšanās kustības stāv nodoms – kādēļ piecēlos un kas būs tālāk? Kā izpaudīsies griba šoreiz? Jūs piecēlāties, lai veiktu darbību, pakļautu radītāja gribai. Lai veiktu gribas aktu, vajag ļoti daudz kustību un paralēli kustībām – apzināšanos ar domu, ko dari? Jūsu vienotā apziņa veic visus pūliņus kā vienots ķermeņa, jūtu un domu organisms.

Jūs esat arī planētas vienotās apziņas daļa. Un, ja planēta kā veselais taisa pagriezienu, tad planētas visas daļiņas arī kustas vienotā visu daļu pagriezienā.

Tu runā par pagriezienu. Tas ir saistīts ar izvērsumu?

Izvērsums – tā ir daļēja iebūvēšanās nākotnē. Pagrieziens – planētas kursa, kustības virziena izmaiņa.

Par 90 grādiem?

Jā, jūs pārejat uz planētas kustības jaunu orbītu.

Kad? Drīz? Tas būs vienā momentā vai pakāpeniski?

Tas jums būs pakāpeniski, jūs neko nepamanīsiet, taču galu galā izrādīsieties citā orbītā ar citiem parametriem, un jūsu planēta kļūs citāda.

Kāda? Astrāla?

Nē, ne gluži tā. Tu nomainīsi planētu. Bet daudzi cilvēki, īpaši pavisam jauni, dzīves laikā ieraudzīs jaunu sabiedrību un planētas jaunu kursu kosmosā. Saule būs jauna, un planētas nostāsies uz cita planetārās attīstības līmeņa.

Vai var sīkāk par to uzzināt?

Grūdiena nebūs.

Bet kas veicinās pāreju?

Planētas vieglākā viela ļaus pārorientēt ūdens masas, un kustības kosmosā sāks palēnināties, lidojuma trajektorija nomainīsies.

Var paskatīties?

Protams, skaties.

Es skatos uz Sauli. Lūk, redzu planētu Zeme. Ass slīpums iztaisnojas, nostājas 90° leņķī pret ekliptikas plakni un nobīdās uz Kanādas pusi. Taču tas nav grūdiens, nav kataklizma, kaut gan no Saules – tas ir kā palabot lidmašīnas kursu, dažās sekundēs. Kā tas ir no lineārā laika redzes viedokļa?

Viss atbilst mierīgam lidmašīnas kursam.

Kā mēs to sajutīsim?

Diezin vai jūs sajutīsiet, jo jūs faktiski jau gandrīz tā arī ejat, ir palikusi neliela kursa palabošanas pabeigšana. Tas arī būs pakāpeniski. Pats briesmīgākais jau ir aiz muguras.

BET KAS BIJA PATS BRIESMĪGĀKAIS?

Ha, ha. Tev pat Caps Lock nostrādāja! Lūk, tā tu baidies.

It kā nē...

Tas ir zemapziņā.

Es taču strādāju ar kataklizmu aizvākšanas no zemapziņas programmu.

Jā, taču esi pieradusi domāt kategorijās “būs tikai sliktāk” – no kurienes tas?

Es šodien apvērsu radīšanas kodu, tas ir no radīšanas koda!

Jā, malacis, pareizi. Tu apvērsi radīšanas kodu, un viņš sāk palīdzēt tev apzināties tavas iekšējās bailes. Kad tu domā negatīvi, radīšanas kods piebarojas ar negatīvajām apakšējām enerģijām, jo tu smel enerģiju priekš īstenošanas no apakšas, un tā īsteno tavas domas. Tu pastiprini negatīvismu ar katru pierasto domu. Bet, kad tu smelsi radīšanas enerģiju no augšas?

Kā es radīšu?

No pozitīvām domām.

Bet man sen nav negatīvas domāšanas!

Bet radīšanas kods ir palicis, un pieradums domāt negatīvi ir palicis.

Nosauc piemēru, lūdzu.

Tikko kas, tu jūties apbēdināta. Priekš tevis tā ir katastrofa. Tu tieši tagad izej no negatīvā radīšanas koda uz pozitīvo. Tu tagad apzināti izmantosi domas tikai ar pozitīvu rezultātu.

Atgriežamies pie radīšanas koda.

Tagad radīšanas kods planētiešiem paaugstinās savās iespējās. Jūs kļūstat spēcīgāki radītāji, taču pēc tam, kad planēta pāries pie gaismas. Mēs saprotam tavas bažas.

Tad kas gan tas ir – radīšanas kods, un kā tas ir iekārtots?

Tu to jau redzēji, apraksti,

Es redzēju, kā no Kristus Čakras aiztraucas radīšanas stari kā no lejkannas. Un viņi dažādiem cilvēkiem ir vērsti uz dažādām pusēm. Kādam pa horizontāli, kādam pa vertikāli uz leju. Vajag viņus pagriezt uz augšu, uz gaišajām enerģijām, uz dievišķību gaismā. Tas, kurš vērš uz malām, barojas no vides un mēģina izmanīt vidi. Tas, kurš ir vērsts uz leju, strādā pa vecam, ar fiziskā plāna enerģijām, ar sekām, ar rezultātiem. Bet, ja pavērš radīšanas plūsmu virzienus augšup?

Jūs sāksiet radīt pareizi, tā, kā pienākas radīt būtībai, ņemot no telpas un analoģiski atdodot tai sevi. Tad vide un tu – tas ir viens.

Es Esmu Viss, Kas Ir. Burtiski.

Cilvēkam izstrādājas radīšanas kods atkarībā no vibrācijām un viņa domāšanas – pozitīvas vai negatīvas. Ja cilvēks paceļas uz augstākām vibrācijām, viņa radīšanas kods mainās no negatīvā uz pozitīvo.

Vēl to var saprast tā. Ja tavi radīšanas stari ir vērsti uz leju, tad tas ir darbs ar pagātni. Pagātni neatgriezt, tās ir zemas un tumšas enerģijas. Darbs ar pagātnes apziņu, ar tiem pašiem uzstādījumiem, ar tām pašām iestrādēm, ar domām, balstītām uz pagājušo pieredzi. Tu radīšanai savelc kopā tumšās enerģijas. Apgriežot radīšanas kodu uz augšu, tu aizej no pagājušām pieredzēm un sāc radīt kā Dievs.

Ko tas nozīmē?

Balstoties uz prieku un pagātnes piedošanu.

Tur ir pārpilnība... gaiši un mierīgi. Silti. Es apgriezu radīšanas kodu un trīsreiz pateicu: lai ir tā!

Un tas tā kļuva! Ko tagad? Kā pielietot? Steidzos uzzināt instrukciju.

Instrukciju sastrādāsi, kā ērglis mācās lidot. Visu tev padod un uzreiz! Izlabot radīšanas kodu – tas nozīmē pacelties pa vibrāciju plānu, atvērt Kristus Čakru, Kundalini Enerģiju savilkt no Tēva. Neskatīties pagātnē, nesalīdzināt ar pagātni, skatīties uz priekšu, nevis atpakaļ. Var ceļot pa radīšanas kodiem un skatīties, vai cilvēks ir pēc domāšanas zems vai augsts?

Jūs taču Kristus-apziņas plānā kļūstat par kolektīvu. Un jūsu kodus var paskatīties šajā līmenī.

Parastiem cilvēkiem, kuri nav pacēlušies pa vibrācijām, enerģiju savilkšana notiek viņu vidē, viņi nevar paņemt enerģijas no augšas. Apzinoties savu apziņas izaugsmi un jauno karmisko atbildību, jūs varat radīt, balstoties tikai uz pozitīvu domāšanu un šķēršļu neesamību. Jums var nepietikt visam laika, lai īstenotu savus plānus, taču jums tiek novākti šķēršļi, negatīvas domāšanas sakrauti.

Atseko savu domāšanas virzību un vāc prom negatīvu no domām. Kad radi, radi no Kristus apziņas.

Dzīvo šajā apziņā un esi.

 

Pievienots 07.06.2012, atjaunots 08.08.2012.

http://www.sanatkumara.ru/stati/uroki-christa-maytreyi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. “Meditācija 11:11:12. Maskava. Kristus-apziņas seminārs”.

[2] Kristus Čakra.

[3] Kristus aspekta līmenī viņa atrodas galvā.

[4] 7. dimensijas ugunīgos kūļus.