Евгения Горева Карта Таро Суд

Jevgēnija Goreva - Taro kārts Tiesa

19 01 01 01

Taro 20. vecākais arkāns saucas Tiesa, bet to var apzīmēt arī kā Augstāko Tiesu, Pastaro Tiesu, Augšāmcelšanu, Atdzimšanu.

Es jums pastāstīšu par šo arkānu visu pašu nepieciešamāko, lai jūs, pat ja jums nav lielas pieredzes ar Taro kārtīm, varētu saprast tā nozīmi zīlēšanā.

19 01 01 02

Saturs

Astroloģiskā atbilstība

Vienkārša un īsa kārts Tiesa nozīme sadalījumā

Kārts iekšējā jēga

Kārts Tiesa kā personības apraksts

Taro kārts Tiesa – uz gadu

 

Astroloģiskā atbilstība

Horoskopa 12. nams. 12. nama ārējā kārts, planēta Neptūns.

Zodiaka zīme Zivis no zīmes 16. līdz 30. grādam.

Nozīmē, ka tagad, šajā laikā un šajā vietā, ar cilvēku notiek kaut kas svarīgs attiecībā uz viņa Dvēseles plānu. Viņš var iegūt Ieskaiti (ja kārts ir kājām gaisā – Neieskaiti) attiecībā uz veselu savas evolūcijas etapu. Šī pozitīvā pieredze vai, otrādi, negatīvā sakrātā pieredze – paliks ar viņu uz ilgu laiku.

Ja jūs esat ieguvuši Ieskaiti, tad pēc tam ieslēdzas kārts Pasaule[1] (21. arkāns), Augšupejošs Mezgls, un ieved jūs jaunā dzīves situācijā.

Ja Neieskaite, tad šī pāreja nenotiek un ieslēdzas kārts Muļķis (0. arkāns), Lejupejošs Arkāns, – situācija ieiet jaunā aplī, kur jūs dzīvojat kā “otrgadnieks”.

 

Vienkārša un īsa kārts Tiesa nozīme sadalījumā

Situācija var būt līdzīga tunelim, pa kuru dzen. Kārts ieslēdzas, kad cilvēks aizraujas ar niekiem, nevis ar saviem ikdienas uzdevumiem. Vajag paust gribu, domāt par sevi, par savu dzīvi. Tāpēc ka tūlīt ieslēgsies šī dzīves etapa kontrole.

Notikums var būt uzbūvēts kā pļauja, paziņojums par kaut kā pabeigšanu, rezultātu apkopošana attiecībās, darbībā, dzīvē.

Kārts Tiesa kājām gaisā – zināms strupceļš, spriedums, kad nav, kurp iet. Ieslēdzas, kad cilvēks ir novirzījies no sava dzīves uzdevuma. Kārts padoms: iekšēji stāvokļa ziņā atripināties atpakaļ, pirms Tiesas situācija ieslēdzās jūsu dzīvē, bet ārēji – darīt, ko no jums prasa apstākļi, maksāt saskaņā ars spriedumu.

19 01 01 03

 

Kārts iekšējā jēga

Tiesa jūsu dzīvē ienes augstāku apzinātības līmeni, ar kuru cilvēks var augšāmcelt sevi. Tā ir garīgās atdzimšanas, mošanās iespēja. Tas ir laiks, kad dzīve atsvaidzinās un cilvēks redz savus iepriekšējos ierobežojumus, no kuriem viņš tagad ir atbrīvots.

20. arkāns palīdz pārvērst mūsu iepriekšējos ierobežojumus, viedokļus un spriedumus viedumā. Tā uzdevums ir likt mums arī saprast, ka mēs visi esam cilvēki, pildām savu sākotnējo dievišķo plānu, pēc kura iet ir svarīgāk par visu pārējo.

Kārts palīdz mums uzņemties atbildību par savu dzīvi un rūpējas par to, lai virzītos uz priekšu, dziedinot tās sevis daļas, kuras darbojas pret jūsu dievišķo plānu.

19 01 01 04

Cilvēks, kura dzīvē ir ieslēgusies kārts Tiesa, ir līdzīgs svētceļniekam, kurš beidzot ir sasniedzis kādu svarīgu savas garīgās misijas etapu. Viss pārējais viņam – ir palicis pagātnē.

Pagātnes pieredze, pozitīva vai negatīva, tā vai citādi ir nodevusi līdz šim svarīgajam dzīves punktam. Un tagad tajā ir ieslēgusies domu skaidrība un izpratne, kāda jēga ir visam ar viņu notikušajam.

Tādos brīžos mēs apzināmies, ka mūsu dzīvē ir kāds augsts mērķis, kurš mūs sasaista ar visu apkārtējo pasauli, kur mēs visi esam vienoti,

19 01 01 05

Taro kārts Tiesa pietuvina mūs mūsu pašrealizācijas tēmai, tāpēc ka tajā apziņa ir atvērta sākotnējam universālajam dzīves avotam. Un jūs varat atteikties no sava personīgā Ego. Lai saplūstu ar šo enerģiju un Augstāko “es”, paceltos pa vibrācijām.

Ar šo vecāko arkānu jūs sasniedzat tādu vieduma un izpratnes līmeni, kad spējat dzīvot kā mūžīgajā, tā arī šajā zemes pagaidu pasaulē. Jums ir saredzami apvāršņi, kuri no cilvēkiem parasti ir slēpti.

Jūs apzināties sevi – kā parastu cilvēku, tā arī Augstākā Es līmenī, un otrais aspekts jums ir nozīmīgāks. Dēļ tā visa jūsu dzīve piepildīta ar jēgu un mīlestību.

19 01 01 06

 

Kārts Tiesa kā personības apraksts

Tas ir cilvēks, kuram piemīt spēja redzēt un saprast notiekošā cēloņsakarības. Viņš spēj vērtēt, kāda efektivitāte ir visam, definēt – kas dzīvē darbojas un kas ne.

Viņa esības stils veicina dziļi uztvert cilvēkus un notikumus, tas sniedz viedumu un apzinātību.

Atšķirībā no cilvēku vairākuma viņš tiecas redzēt lietas viengabalainumā, daudzdimensionalitātē, meklē garīgo patiesību un augstākos likumus, kas ietekmē mūsu dzīvi. Tāpēc viņš “dziļi rok”, tas attiecas uz jūtām, pārdomām un pārdzīvojumiem.

Tiecas pēc stiprām ģimeniskām un draudzīgām saiknēm.

19 01 01 07

 

Taro kārts Tiesa – uz gadu

Ja kārts Tiesa – dienas, nedēļas, gada kārts, tad ir jāizdara daži secinājumi no tā, cik efektīvi jūs esat nodzīvojuši iepriekšējo dzīves etapu.

Jums sagribēsies ieraudzīt savu dzīvi it kā no augšas un visā savā viengabalainumā. Jūs spēsiet atlaist iepriekšējos pārdzīvojumus, kuri bremzē jūsu garīgo izaugsmi. Tas ir dziedināšanās un pamošanās laiks.

Tagad iestājas ļoti radošs laiks, lai pētītu jaunus apvāršņus, jūs spēsiet atjaunot saikni un noskaņoties uz savu Augstāko Es.

Padoms: tiesājiet, un jūs tiksiet tiesāti!

 

Rubrika: Taro vecākie arkāni[2]

 

Pievienots 01.01.2019.

https://gor-evgeniya.ru/karta-taro-sud/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/31-jevgenija-goreva/3669-jevgenija-goreva-taro-karts-pasaule (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/birkas/taro-vecakie-arkani (Tulk. piezīme)