Евгения Горева Глаз – символ и знак

Jevgēnija Goreva - Acs – simbols un zīme

19 01 06 01

Patīkami ir redzēt cilvēku ar skaidrām un mirdzošām acīm, uzreiz atceries, ka “acis – Dvēseles spogulis”. Acij ir bagāts simboliskais pamats, kuru ir interesanti zināt un noderīgi izmantot.

Navigācija pa rakstu

Acs simbols un tā jēga

Acis – zīmju sistēma

Talismans Acs

 

Acs simbols un tā jēga

Acs – ne tikai redzes orgāns, ar kura funkcijas palīdzību mums ir apmēram 80% informācijas par apkārtējo pasauli. Acs baro mūsu uztveri caur gaismas plūsmu, ko iegūst šis instruments un interpretē mūsu smadzenes. Ritmoloģija aci sauc par “smadzenēm, izvestām uz āru”.

19 01 06 02

Bez tā, ka acs mūs savieno ar uguni (gaismu), tā ir saradota arī ar ūdens stihiju (asaras, asaru šķidrums). Šajā īpašībā ir izpausta analoģija identificēt aci ar spīdekļiem – ugunīgo Sauli (labo) un ūdens Mēnesi (kreiso). Turklāt labā Saules acs ir izstarojošā, ielejošā, bet kreisā – Mēness – uztverošā, tieši caur to var iekļūt sveša griba, sveša ietekme.

Acs simbolizē vienas būtnes aktīvu ietekmi uz otru fiziskajā, psiholoģiskajā, maģiskajā līmenī. Tas ir instruments būtnes, personības spēka projicēšanai uz ārējo pasauli.

No pozitīviem tēliem šeit var atcerēties Ra Aci un Gora Aci – kā visu redzošo ēģiptiešu dievību varas un spēka atribūtus, viņu pārraudzību pār savām cilvēku civilizācijām.

19 01 06 03

No negatīviem tēliem – Medūzas Gorgonas jeb Baziliska, Gogoļa Vija skatiens, visu redzošā Saurona acs (Tolkīna “Gredzenu pavēlnieks”). Spēja ar iekšējā ļaunuma, translēta caur acīm, palīdzību ietekmēt un iznīcināt – gūlās “ļaunās acs”, indeves jēdzienā.

Šis redzes orgāns saista cilvēku ar ārējās matricas realitāti, ar ierasto pasaules ainu. Acs ierobežo mūsu uztveri, un, kad mēs gribam noskaņoties uz smalkāku informāciju, mēs parasti piemiedzam plakstus. Piemēram, Karlosa Kastanjedas (Carlos Castaneda) grāmatās daži magi pārejā starp pasaulēm redzējuši aci, kas karājusies telpā, un niruši tajā ar visu savu uztveri.

Un acs simbols uz delnas nozīmē gaišredzību, pārjūtīgu uztveri, garīgās redzes attīstītību, kad cilvēks redz jēgu, kad viņam ir pieeja tiešām zināšanām.

19 01 06 04

Mēs zinām arī, ka bez divām parastajām, kuras mēs varam ieraudzīt spogulī, mums eksistē “Trešā acs” – iekšējā redze, saistīta ar iekšējās vai ārējās informācijas, telpas un neizpausto pasauļu laika uztveri.

“Trešā acs (epifīze + hipofīze) – garīgā apziņa, viedums un intuitīvā uztvere, kuri ļauj ieskatīties aiz ilūzijas priekškara un redzēt būtību.”

Trīs acis mistiskajām būtnēm – spēja redzēt trīs pasaulēs: blīvajā (parastajā), smalkajā un ugunīgajā. Bieži tamlīdzīgām būtnēm trešā acs pierē bija tiešas ietekmes simbols, piemēram, Šivam – tas ir iznīcināšanas un sodīšanas instruments.

Un, otrādi, būtnēm, kuras redz tikai ar vienu vienīgo aci, piemēram, ciklopiem, bija tikai ierobežots parastās pasaules redzējums, viņām piemita līdz galam neattīstīts garīgums.

Taču itin bieži vienacainums vai pat aklums varēja liecināt par īpašu maģisko un garīgo spēku (Odins, Neo izvēlēts “Matricā-3”, pareģe Vanga)

19 01 06 05

Odins – nomainījis labo aci ar viedumu

Dažādās mitoloģijās sastopami sižeti ar dievu acu nolaupīšanu, acu gaismas zaudēšanu un par viņu izdziedināšanu, kas kļūst par atdzimšanas simbolu. Piemēram, pie senajiem hetiem reiz dzīvoja negaisa Dievs, kuram Pūķis atņēma ne tikai acis, bet arī sirdi. Sakarā ar to negaisa Dievam nācās dzemdēt cilvēku, apprecināt viņu ar Pūķa meitu, un tikai pēc tam, ar cilvēka un viņa pierunāšanas spējas palīdzību, tētim atgrieza redzi un sirdi.

Ļoti līdzīgs gadījums arī ar Jupitera personāžu – ēģiptiešu Goru. Gora piekūna acs (kreisā) – arī izņemta no demonizētā Seta puses un vēlāk atgriezta dzīvē, kas ļauj šo gadījumu asociēt ar Mēness ciklu, Mēness fāzu maiņas simboliku.

Viens no acs jēdzieniskajiem simboliem – uztvere, uzmanība un kontrole. Piemēram, pastāvīgi nomodā esošajam Kronam sengrieķu mitoloģijā bija 4 acis: divas no tām bija aizvērtas, iespējams, ka arī gulēja, bet divas vienmēr bija atvērtas – redzams, dežurēja.

19 01 06 06

Bieži tēls un simbols acs ir saistīts ar dievišķu personāžu un viņa klātbūtni, piemēram:

 • šumeru Enki – “svētās acs valdnieks” likumīgi tiek uzskatīts par vieduma un viszinības simbolu;
 • ēģiptiešu dievišķā Acs, spārnotā acs – visu redzošā Dieva varas, spēka un vieduma simboli. Otra versija – tā simbolizē čiekurveida dziedzeri, epifīzi, ar kura palīdzību jūs varat kontaktēties ar augstākajām dimensijām;

 • pāvs ar savu spalvojumu no daudzajām acīm – meditējoša Budas zoomorfs tēls;
 • Kristietībā aci attēloja uz ķerubu un serafimu spārniem kā vērīguma un vieduma zīmi;

 • tā Kunga acs – acs trīsstūrī, sākotnēji Jehovas zīme, jeb Dievs Tēvs, kurš ir visur, visu redz, visu zina. Bet vēlāk šis simbols – jau pieder visai dievišķajai Trīsvienībai (Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Svētais Gars) svētuma mirdzumā;
 • sirds acs – Islāmā simbolizē gaišredzību un patieso redzējumu, kuru var sasniegt tikai caur sirds garīgo centru, mūžīgo šeit un tagad, caur tagadnes punktu.

Un visbeidzot, acs – ir Novērotāja simbols.

Šim terminam ir vairākas jēgas, savā starpā saistītas.

Pirmā jēga – tiem, kas atrodas uz garīgā ceļa, ir zināms, ka Novērotāja piešķiršana un novērotāja efekta nostiprināšana ir apzinātības attīstības noteikts etaps.

19 01 06 07

Otrā jēga – no kvantu fizikas:

“Novērotāja efekts (novērotāja apziņa) – hipotēžu grupa par iespēju novērotājam ietekmēt elementārdaļiņas. Pēc Bora domām, bez novērotāja apkārtējai realitātei ir tikai varbūtīga forma. Konkrēta realitāte parādās tikai līdz ar novērotāja atnākšanu. Daži zinātnieki liek vienlīdzības zīmi starp novērotāju, cilvēku un cilvēka apziņu.”

Tādējādi simbola acs nozīmes:

 • neatslābstoša vērība un aizsardzība, kontrole un novērošana;
 • redzamā un ieraugāmā uztveršana, cilvēka ierobežošana ar to vai Novērotāja efekta iemantošana;
 • providence, paredzēšana, intuīcija, atklāsme, pārjūtīga zināšana;
 • gaisma un spīdekļi, Mēness un Saule, kā arī zvaigznes (īpaši Polārzvaigzne);
 • dievišķā klātbūtne un iekļūšana cilvēka dzīvē;
 • pārejas punkts, portāls.

 

Acis – zīmju sistēma

Pirmā atslēdziņa pie acu zīmēm: labā acs – Saules, kreisā acs – Mēness.

19 01 06 08

Mūsu horoskopa Saule un Mēness – piešķir mums iespēju sekot Saules un Mēness ietekmei ne tikai astroloģiski, bet arī caur acīm, un visam, kas ar tām notiek.

Labā acs – Saules – var parādīt visu, kas attiecas uz mūsu apziņu, izmaiņām laikā. Šīs acs centrā – atrodas vārds Aleksandrs[1], kurš ir labās acs papildu zīme.

Kreisā acs – Mēness – un visas zemapziņas programmas. Kreisās acs centrā dzīvo vārds Olga[2], tas arī saka priekšā par jūsu stāvokli telpā.

19 01 06 09

Otrā atslēga: acs – ļauj novērot zīmes par notiekošo ar mums katrā no Zemes sfērām.

To secība – no aploces uz centru.

Un tādā gadījumā acs dobums – 1. sfēra un atbilstoši enerģētiskā ķermeņa 1. čakra un visi fiziskā ķermeņa orgāni, kurus tā baro.

Tālāk plaksti – atspoguļo 2. sfēras, 2. čakras un fiziskā ķermeņa orgānu, kurus baro šī čakra (uroģenitālo sistēmu), stāvokli utt.

Acu zīlīte – 7. sfēra un 7. čakra.

19 01 06 10

Foto no Instagrama Enmerkara

 

Talismans Acs

Tēls un simbols Acs ir lieliski piemērots un aktīvi izmantots no cilvēku puses jau kopš senatnes – kā talismans, amulets.

Vispopulārākie varianti:

19 01 06 11

Vienkārši acs attēls vai stilizēts priekšmets – aizsardzība no ļaunuma, nelāgas ietekmes. Tas ir spēcīgs amulets kā cilvēkam, tā arī telpai – mājai, kabinetam u.c. Jebkurā sev jaunā vietā, pēc telpas attīrīšanas, jūs varat izmantot šo simbolu.

Analoģiski darbojas – acs pentaklā, dzīvnieku acis: vilka, drakona u.c. To funkcija: laikus pamanīt negatīvu ietekmi, pasargāt, norobežot.

Populāri ir akmeņi-amuleti – kaķa, tīģera, piekūna acs – tie ļauj laikus sajust kaitīgu iedarbību uz savu īpašnieku, ātri paaugstināt pretošanās spējas, realizēt aizsardzību vai uzreiz nomainīt vietu.

19 01 06 12

Tradicionālajiem amuletiem – Ra Acij, Gora Acij (sauc arī par vadžetu (wedjat), udžatu (udjatu)), acij ar spārniem – ir kopīga aizsardzības jēga, kad jūs pieskata augstākie spēki, kuri tam ir paredzēti. Taču turiet prātā, ka “uz Dievu paļaujies, bet pats nerīkojies aplam”, kā arī vajag būt tamlīdzīgas palīdzības cienīgam.

Acs attēlojums uz rokas – palīdz attīstīt pārjūtīgo uztveri, orientē attīstību pa cilvēka programmu, nostiprina saikni ar spēkiem, kurus sauc par “Roku Vedošo”. Vairāk piemērots cilvēkiem ar parasto cilvēcisko psihi.

Konkrēts analoģisks amulets – Fātimas roka[3] (viņa arī – Hamsa, Hamesh plauksta, Miriamas roka) – spēcīgs Austrumu amulets.

Pašlaik populārs simbols, pat kā tetovējums – acs trīsstūrī. Tā ir masonu acs, viņa arī – visu redzošā acs (providences acs) – noskaņo uz saikni pa Jehovas kanālu.

19 01 06 13

Masonu simbols “Starojošā Delta” – simbolizē izglītotību un uztur apziņas principu. Atgādina katram Ordeņa loceklim, ka viņam ir sava zvaigzne, kura apgaismo viņa dzīvi, palīdz un atbalsta dzīvē.

19 01 06 14

Arī masonu simbols, attēlots uz dolāra, kuru var izmantot naudas maģijā, – piramīda un acs. Piramīda – kā Zemes sabiedriskā iekārtojuma modelis, bet atsevišķā virsotne ar aci – augstākie spēki ar viņu vietvalžiem uz Zemes, kas pārvalda šo maģisko piramīdu.

19 01 06 15

Pāva spalvas – Saules simbols, kurš attīra apziņu ar meditācijas un čenelinga saiknes palīdzību ar savām augstākajām struktūrām, garīgajiem audzinātājiem.

Par tēmu – rubrika “Ķermeņa simboli[4].

 

Pievienots 06.01.2019.

https://znak-simvol.ru/glaz-simvol-i-znak/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/jevgenija-goreva/vardi/31-jevgenija-goreva/3352-jevgenija-goreva-vards-aleksandrs-nozime-un-zime (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/jevgenija-goreva/vardi/31-jevgenija-goreva/3358-jevgenija-goreva-vards-olga-raksturs-nozime-un-zime (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/jevgenija-goreva/zimes-un-simboli/31-jevgenija-goreva/3314-jevgenija-goreva-roka-simbols-un-zime (Tulk. piezīme)

[4] Skat http://www.sanatkumara.lv/index.php/birkas/kermena-simboli (Tulk. piezīme)