Где начало того, что сейчас происходит?

Kur ir sākums tam, kas tagad notiek?

Korijs Guds (Corey Goode). Noslēguma atskaite. No SKK atšķēlusies civilizācija dodas uz Antarktīdu, lai pamodinātu “vecos dievus” no stāzes

21 11 20 01

Nerociet galvu smiltīs,
jo kroplība kļūs par
katalizatoru pozitīvām izmaiņām.

Korijs Guds

Korijs Guds: Novembra sākumā mani nogādāja pie maiju kuģa, kuram ir ļoti slepena un nopatentēta metode, kā uzlauzt un veikt izlūkošanu ārkārtīgi drošos objektos un pilsētās, kas pieder ienaidniekam, grupai Orions. Uz kuģa bija neliela Anšar delegācija, daži SKP (Slepenā Kosmiskā Programma) Alianses Padomes locekļi, kuri bija klāt iepriekšējās izlūkošanas misijās, Gonzalezs (Ricardo Gonzalez) un 4 viņa biedri maiji no grupas, kuru mēs saucam par zulusiem.

Maiji novēroja Starpplanētu korporatīvo konglomerātu (SKK) kopš tā brīža, kad dažas nedēļas pirms tam zulusu vecajais, Emmi, apmeklēja SKK slepenu tikšanos Mēness operāciju pavēlniecībā. Pēc tam, kad Emmi un Jaunie Sargi bija nodevuši savu vēstījumu SKK Padomei, Padome satikās ar Oriona Grupu un tās sabiedrotajiem, kuri visi bija Super-Federācijas atstumtie locekļi. Šajā apspriedē tika nolemts, ka plāns implantēt vairumam cilvēku uz Zemes viņu tehnoloģijas, līdz ar to piesaistot viņus jaunai transhumānistiskai vienotās pasaules reliģijai, ir pilnīgi jāiedarbina, kamēr nav kļuvis pārāk vēlu. SKK vadība un intuitīvie empāti, kuri bija klāt apspriedē ar Oriona Grupu, uztvēra daudz bažu un nedrošības savos ārpuszemes sabiedrotajos,

Maiji novēroja lielu SKK delegāciju, kura no Mēness aizceļoja uz Antarktīdas rajonu, kur pirms desmitgadēm izrakumi atklāja senu pilsētu ar trīs lielu kuģu-māšu atliekām. Šie kuģi piederēja grupai, kuru mēs nosaucām par preadamītiiem, – citplanētiešu grupai, kuru Zemes cilvēku elite sauca par Ciltstēvu rasi jeb Senajiem dieviem. Viņiem tika dots šis nosaukums, tāpēc ka šī grupa uzbūvēja lielu civilizāciju uz Zemes, kura eksistēja vairāk nekā 50 000 gadu pirms datiem no mūsdienu zinātnes teorijām par to, kad uz Zemes parādījās mūsdienu cilvēki (sīkāk par to vēlākās atskaitēs).

Ja jūs esat dzirdējuši, kā es aprakstīju šo to no tā agrāk, iespējams, jūs gribēsiet pievērst uzmanību, jo informācija tika atjaunota dēļ vēlākas informācijas, saņemtas no neseniem brīfingiem.

Preadamīti bija rase, atnākusi no planētas, kuru mēs šodien pazīstam kā Marsu. Kaut kādā momentā viņi bija milzīga impērija, kas eksistēja uz planētas, sauktas par “Super-Zemi”. Planēta bija ļoti līdzīga mūsu planētai, izņemot to, ka tā bija daudz lielāka un tai bija daudz spēcīgāks gravitācijas lauks un barometriskais spiediens atmosfērā. Šīs planētas orbītā atradās vairāki mēneši, viens no tiem bija apdzīvojams, un gala rezultātā to pilnīgi terraformēja planētas Super-Zeme iedzīvotāji lejā.

Būtnes, kas apdzīvoja galveno planētu, bija gara auguma, līdzīgas cilvēkiem, un viņām bija ļoti lieli galvaskausi. Otra grupa, kuru vadīja pati karaliskā ģimene, pārvācās uz savu Mēnesi, lai dibinātu atsevišķu, taču paralēlu karaļvalsti un civilizāciju. Pēc tūkstoš gadiem šī grupa sāka attīstīties par mazāka auguma un nedaudz atšķirīga izskata versiju no sava iepriekšējā statusa. Šī paralēlā civilizācija bija ļoti kareivīga, un pēc strīda par kaut kādu resursu ar civilizāciju mūsu zvaigžņu kvartāla ietvaros, tā nolēma sagrābt seno aizsargtīklu, kurš aptvēra un aizsargāja visu mūsu lokālo zvaigžņu kopu. Šo aizsargtīklu bija būvējusi grupa, kuru mēs saucam par Seno Celtnieku Rasi, vismaz pirms diviem miljardiem gadu.

Par Seno Celtnieku Rasi ir zināms ļoti maz. Mēs zinām, ka viņu civilizācijas drupas tika atrastas daudzās zvaigžņu sistēmās un ka viņi radīja aizsargtīklu, lai aizsargātu tā iekšienē attīstošās civilizācijas no ārēju grupu iejaukšanās. Aizsargtīkls tika radīts no miljoniem izdobtu mēnešu un mazu planētu. Uz šiem Mēness izmēra kuģiem bija izvietotas uzbrukuma un aizsardzības tehnoloģijas stratēģiskajos punktos apkārt vietējam zvaigžņu kvartālam, kuri pēc tam izmantoja ekstremālus elektro-gravitācijas dzinējus, lai ievilktu laiku-telpu singularitātē, sasaistītā ar Kosmosa tīmekli. Kosmosa tīmeklis – tas ir elektro-plazmas enerģijas kanāls, kurš savieno visas galaktikas un zvaigžņu sistēmas to iekšienē kā hipertelpā, tā arī telpā-laikā elektromagnētisku šķiedru veidā.

Seno Celtnieku Rases aizsargtīkls pieslēdzās un baroja Kosmosa Tīklu ar frekvenci, kura neļāva dabiskajai portālu sistēmai, kas caur to darbojās, pieslēgties ārpus aizsargtīkla. Turklāt jebkuri kuģi vai zondes, kas mēģināja ienākt mūsu zvaigžņu rajonā, tika atmesti ar nenāvīgiem līdzekļiem. Šis aizsargtīkls darbojās vairāk nekā divus miljardus gadu un neļāva neskaitāmajām fermeru-ģenētiķu rasēm ienākt šajās zvaigžņu sistēmās un ievākt sev ģenētiku savam grandiozajam eksperimentam.

Kad preadamīti nolēma uzlauzt šo aizsargtīklu, viņi saprata, ka tīkls barojas no stabila super-vārtu portāla, kurš vistuvāk atradās mūsu saules sistēmai. Šis gigantiskais portāls parasti savienojās ar kaimiņu galaktikām, taču pēc aizsargtīkla radīšanas tā adrese atgriezās tikai pie sevis vai caur dažiem citiem dabiskiem portāliem citās vietējās zvaigžņu sistēmās. Preadamīti zināja arī par mikronovas fāzi zvaigžņu dabiskajā ciklā, kuru iziet katra zvaigzne mūsu galaktikā. Viņi izstrādāja nepārdomātu plānu – izmantot seno aizsargtīklu un neticamo tam pieejamo spēku kā ieroci strīdā ar saviem zvaigžņu kaimiņiem.

Preadamīti uzlauza seno aizsargtīklu un plānoja iedarbināt visu savas enerģētiskās sistēmas jaudu tieši Kosmosa tīmeklī. Viņiem nācās izskaitļot pulsu precīzi atbilstoši Kosmosa tīmekļa ritmam, lai piespiestu viņu ienaidnieku saules sistēmu radīt priekšlaicīgu zvaigznes mikronovas fāzes (super-uzliesmojuma) notikumu, kurš iznīcinātu viņu nesagatavoto civilizāciju.

Viņi savu plānu izpildīja pašā nepiemērotākajā momentā, un, kad viņi atvēra energosistēmas no aizsargtīkla, viņu pašu zvaigzne nekavējoši pārvērtās mikronovā, sūtot gigantiskus elektriskus lādiņus, kas trāpīja planētai tieši to ceļā, iznīcinot Super-Zemi.

Viņi piesauca Mājas, liekot tām uzsprāgt pa visu zvaigžņu sistēmu, nosūtot fragmentus garām zvaigžņu mākonim.

Sprādziens izpostīja uzsprāgušās planētas pavadoņus un nosūtīja tos uz jaunām orbītām apkārt savai zvaigznei. Tie, kas izdzīvoja pēc sākotnējā sprādziena, bija grupa, kura bija pārvietojusies uz vienu no terraformētajiem mēnešiem, planētu, kuru mēs saucam par Marsu, un iedzīvotāji no viena no izdobtajiem un pārveidotajiem mēnešiem, kuri bija senā aizsargtīkla daļa.

Izdzīvojušie uz šīs senās ierīces tika izmesti no orbītas un iemesti Saules sistēmas rajonos. Lielāko daļu tehnoloģiju uz šīs masīvās senās kosmosa stacijas bija iznīcinājusi mikronova, bet tie, kas atradās uz klāja, spēja paņemt kontrolē stacijas navigācijas sistēmas un pavērst to uz planētu Zeme, izmantojot pēdējās darbojošās tehnoloģijas, lai bloķētu staciju pret sprādzienu. Viņi atradās uz Mēness, kuru mēs pazīstam šodien.

Preadamīti uz Mēness bija atraduši lielus apgabalus, kurus bija apdzīvojusi Seno Celtnieku Rase pirms miljardiem gadu. Viņi spēja pārvērst šos apgabalus atklātā telpā, lai saglabātu savas planētas kultūru. Kad notika saules kataklizma, šajos pārveidotajos apgabalos uz Mēness dzīvoja daudzi tūkstoši preadamītu. Daudzi Mēness iedzīvotāji tika nogalināti, taču daudzi arī izdzīvoja un sāka radīt kolonijas uz planētas lejā, izmantojot Mēnesi kā staciju Jaunās apmetnes projekta novērošanai.

Atlikusī civilizācija, kas bija ieradusies uz cita mēneša, planētas, kuru mēs tagad saucam par Marsu, cīnījās par izdzīvošanu. Uz Marsa joprojām bija daudzi simti tūkstošu cilvēki, bet samērā ar to, kā atmosfēra ar katru gadu izkliedējās kosmosā, situācija kļuva arvien bezcerīgāka.

Galu galā karaliskā ģimene un tās zinātnieki noteica, ka Saule gatavojas mikronovai atbilstoši tās dabiskajam ciklam, un konstatēja, ka nākamais saules notikums atņems atmosfēru visai viņu planētai. Viņi nolēma pamest savu planētu Marss un atlikušos pavalstniekus, paņemot pēdējos trīs darba kuģus no savas kādreiz milzīgās flotes un aizbēgot uz Zemi un tās Mēnesi.

Mēs iezīmējam sākotnējo saules notikumu, kurš iznīcināja planētu Super-Zeme, pirms 500 000 gadu, līdz ar daudzām citām mikronovu fāzes zvaigznēm, notikušām kopš tā laika Saules dabiskajā ciklā. Trīs mātes kuģi, aizbēguši no Marsa, tika līdz Zemes Mēnesim neilgi pirms jaunā saules notikuma. Arī Mēness iedzīvotāji zināja par tuvojošos saules notikumu un izmisīgi pūlējās evakuēt pēc iespējas vairāk Mēness iedzīvotāju uz savu galveno koloniju uz Zemes, kuru kādreiz bija aizņēmusi Seno Celtnieku Rase. Viņi atrada daudz noderīgu senu tehnoloģiju un sāka būvēt savu jauno galvaspilsētu uz senajām drupām. Viņi jau bija aizņēmuši šo teritoriju tūkstoš gadu ilgi un radījuši lielisku pamatu jaunai civilizācijai.

Trīs mātes kuģi veica daudz reisu, lai pārvestu savus cilvēkus uz šo jauno pilsētu, bet bija acīmredzams, ka viņiem nepietiks laika izglābt visus. Trīs mātes kuģi atgriezās pēc citas savu cilvēku grupas uzņemšanas, kad notika mikronova, kura noveda pie katastrofiskiem trīs kuģu bojājumiem un izraisīja viņu avāriju uz sauszemes. Viņi spēja nosēdināt savus kuģus blakus jaunajai galvaspilsētai, un pēc tam sāka izmantot materiālus un tehnoloģijas, lai uzbūvētu pilsētu, kura kļūs par galvaspilsētu viņu jaunajai civilizācijai uz Zemes.

Vienas no sekām tam, ka preadamīti uzlauza seno aizsargtīklu un pārvērta to ierocī, bija tādas, ka aizsargtīkls bija noņemts arī priekš vietējā zvaigžņu kvartāla atlikušās daļas. Pēc tam, apmēram pirms 500 000 gadiem, ārpuszemes rases no visas Galaktikas varēja brīvi ienākt kosmosa apgabalā, kurš bija atradies karantīnā vairāk nekā divus miljardus gadu.

Mēs daudzas no šīm grupām saucam par “ģenētikas fermeru rasēm”, tāpēc ka vairums no tām bija meistari-ģenētiķi un iejaucās planētu dabiskajā attīstības un pacelšanās procesā saistībā ar kādu grandiozu eksperimentu, kurā viņi piedalījās.

Tajā pašā laikā dažas citas grupas, kas ieradās mūsu vietējā zvaigžņu apkārtnē, bija vairāk ieinteresētas iesaistīt šīs agrāk neizmantotās zvaigžņu sistēmas tirdzniecībā un komercijā, neņemot vērā pilnībā, kā jaunās tehnoloģijas un idejas ietekmēs planētas sabiedrības, ar kurām tām ir darīšana. Šīs grupas galarezultātā bija spiestas pievienoties Super-Federācijas Grupai, kura novēro un nodrošina kosmosa likumu un tirdzniecības strīdu kārtības ievērošanu šajā Galaktikā.

Preadamīti jau bija veikuši ģenētiskus eksperimentus un maisījuši savu ģenētiku ar dažādiem būtņu tipiem no savas vecās planētas simtiem paaudžu ilgi. Kad viņi ieradās uz Zemes, viņi sāka laist kopā savu DNS un citu citplanētiešu grupu DNS, kuras viņi vāca, lai radītu dažādus mākslīgi radītu vergu tipus.

Viņi sāka tirgoties ar vairākām jaunām ģenētikas fermeru rasēm un apguva vēl attīstītākas gēnu inženierijas metodes, kā arī progresīvākas tehnoloģijas, kuras, kā solīja viņu jaunie tirdzniecības partneri, atnesīs labumu viņu civilizācijai.

21 11 20 02

Preadamīti savu civilizāciju būvēja vairāk nekā 50 000 gadu un guva lielus panākumus uz savas jaunās planētas. Jaunās tehnoloģijas, saņemtas no saviem jaunajiem tirdzniecības sabiedrotajiem, The Orion Group, patiešām virzīja viņu civilizāciju ātrāk, nekā jebkad varēja iedomāties preadamīti. Tajā pašā laikā viņi neapzinājās to, ka šo jauno tehnoloģiju ieviešana faktiski ļoti varbūtīgi nozīmē preadamītu civilizācijas beigas. Kā tikko viņu zinātnieki izstrādāja jaunas nanotehnoloģijas un iesakņoja tās savos ķermeņos, viņi sāka uzvesties citādāk un pievērsās reliģijai, kuru grupa Orions piekopa līdz ar viņiem kultūras apmaiņas gaitā.

Pēc tam preadamītu civilizācija sāka šķelšanos savā iekšienē. Bija tie, kas gribēja uzspiest implantus visiem pārējiem un pievērst viņus jaunajai reliģijai, un tie, kas gribēja saglabāt preadamītu mantojumu un dzīvesveidu. Viņi bija tādā mērā iesaistīti šajā pilsoņu karā, ka nesaprata, ka nākamais saules notikums ir neizbēgams. Parasti viņi pamanītu izmaiņas saules enerģijā, kura negatīvi ietekmētu viņu veselību un apziņu. Viņi sagatavotos enerģijām, kuras racionālu domāšanu padara gandrīz neiespējamu.

Pa to laiku, kamēr viņi cieta no pēdējā laika neprāta formas, saules enerģijas izraisītas, un atradās sava pilsoņu kara kulminācijā, notika saules notikums. Tas bija viens no pašiem lielākajiem notikumiem uz Saules, un tas lika Zemei noliekties par 30 grādiem, pēc tam tā atliecās lielāko ceļa daļu atpakaļ. Turklāt milzīgs okeāna vilnis izrāvās no sava baseina un pārklāja kontinentu, uz kura atradās preadamītu galvaspilsēta, Antarktīdu, turklāt momentāni sasalstot jūdzēm biezā nepārtrauktā ledū.

Mazāk nekā 300 karaliskās ģimenes locekļu un zinātnieku spēja tikt līdz stāzes kamerām paša lielākā no trīs mātes kuģiem atliekās. Viņiem izdevās arī saglabāt dažas no savām ģenētiskajām radībām dažās stāzes kamerās blakus stāvos.

Tur bija trīs stāvi ar stāzes kamerām, turklāt pirmo stāvu aizņēma himēras, rudmataini giganti un citas ģenētiski samaisītas būtnes. Otrā stāva stāzes kameras bija piepildītas ar viņu civilizācijas zinātnes un inženierijas modeļu atveidojumiem. Pats apakšējais stāvs un visizolētākais no saules starojuma bija rezervēts karaliskajam sastāvam.

Viņi bija spējuši radīt arī dziļas pazemes alu sistēmas, piepildītas ar garīdznieku kastām; viņi darbosies kā sasaldētās pilsētas uzraugi un nodos instrukcijas nākamajām paaudzēm, kā uzturēt stāzes kapsulas, kā arī daudzus citus viņu noslēpumus. Šī grupa saglabāja izolētību no cilvēku civilizācijām, kuras radās pēc preadamītu krišanas, un nodeva savas tradīcijas un noslēpumus tūkstoš gadus ilgi ļoti sarežģītos apstākļos.

Tieši ar šo uzraugu grupu SKK Padome brauca uz Antarktīdu, lai pakonsultētos. SKK bija konstatējusi, ka viņu sabiedrotā, Oriona Grupa, nespēs izvairīties no kosmiskajiem pārbaudījumiem, kurus Jaunie Sargi pavēlēja novērot.

SKK Padome un citas valdošās elites uz šīs planētas uzticīgi ir sekojušas tam, ko viņi sauc par “veco reliģiju” un izseko saviem ciltsrakstiem līdz pat preadamītiem. Viņi sauc viņus par ciltstēvu rasi un pielūdz viņus līdzīgi kā senos Atlantīdas dievus. Šī "vecā reliģija” galu galā nāca no Oriona Grupas, kad tā ietekmēja preadamītus pirms tūkstošiem gadu. Šīs vecās reliģijas prakse un savu veco dievu-ciltstēvu godāšana bija tas, kas SKK predisponēja Grupas Orions kārdinājumiem, viņu tehnoloģijām[1].

Uz maiju izlūkkuģa klāja mēs visi novērojām, kā neliela grupa preadamītu-uzraugu ceremoniālos tērpos sāka iet iekšā stāzes kameru apakšējā stāvā, kur karaliskais sastāvs bija apglabāts zem gandrīz divu jūdžu ledus virs viņiem. Viņi kaisīja dzeltenas un sarkanas ziedlapiņas uz grīdas, bet mazu bungu dunoņa atbalsojās pret vecā kuģa-nesēja sienām. Pēc tam SKK Padomes vadība iegāja lielā istabā vienotā ķēdē, visi sarkanās mantijās ar kapucēm. Vienam no uzraugiem tika piešķirta jauna sieviete, kura, šķiet, atradās narkotiku vai kāda transa iedarbībā. Viņa tika aizvesta pie kādas stāzes kapsulas pakājes un upurēta.

21 11 20 03

Pēc tam uzraugs pagriezās un izlaida garu metāla stieni caur vairākiem metāla gredzeniem, savienotiem ar svirām. Metāla stienis savienoja visas sviras, tā ka tās varēja pavilkt vienlaikus. Tikko kā viņš pavilka sviru, stāzes kameras sadalījās uz pusēm un ietinās ledainā miglā, kas vēlās no katras kapsulas.

Pēc dažām minūtēm mēs izdzirdējām vaidus un ieraudzījām kustību cauri ledainajai miglai, kas nāca no stāzes kapsulām. Viena pēc otras preadamītu būtnes sāka nākt ārā no kapsulām, viscaur izmirkušas, pārklātas ar kaut kādām gļotām un drebošas, it kā viņas ciestu no hipotermijas. Sargu-preadamītu būtnes sāka sarunāties ar tikko pamodinātajiem locekļiem, kuri šķita ļoti apmulsuši. Pēc īsas apspriešanās tikko pamodināto preadamītu apmulsums nomainījās ar šoku un absolūtām bailēm. Viens no Uzraugiem vērsās pie SKK Padomes un teica: “Ko mēs esam izdarījuši? Mēs nedrīkstējām viņus modināt!”

21 11 20 04

Aizbildņi/sargi paskaidroja, ka lielākā daļa no viņu mutiskajām un citām tradīcijām ir tikusi pazaudēta, ieskaitot karaliskās šķiras modināšanas laiku. Viņi teica, ka karaliskās personas nevajadzēja modināt līdz nākamajam saules notikumam. Viņas bija izmantojušas savu mākslīgā intelekta tehnoloģiju varbūtīgās nākotnes pareģošanai un konstatējušas, ka cilvēce visdrīzāk izvēlēsies negatīvo laika skalu, un tad viņas izvairīsies no nosodījuma no Super-Federācijas puses. Viņas paskaidrojušas – ja viņas pamodina par agru, tas nozīmē, ka viņu varbūtīgās prognozes uz nākotni ir nepareizas un ka tad attīstīsies nezināma laika skala.

Preadamīti nesa atbildību ne tikai par to, ka sagrāva seno aizsargtīklu ap mūsu zvaigžņu kvartālu un izjauca tā karantīnu, bet viņi nes atbildību arī par negatīvajiem laika ietvariem, kuri iestājās uz Zemes viņu darbības dēļ. Viņi bija nepopulāri ne tikai mūsu pašu zvaigžņu kvartāla iedzīvotāju vidū, bet arī Super-Federācijā.

21 11 20 05

Tajā brīdī Emmi, zulusu vecajais uz “maiju kuģa” klāja, dziļi ievilka elpu un teica: “Laiks.” Pēc tam Emmi teleportējās no tās vietas, kur viņš stāvēja, tieši vidū ainai, kuru mēs novērojām Antarktīdā. Emmi parādījās uz preadamītu kuģa-nesēja klāja. Tikko pamodušies preadamīti sāka dusmīgi kliegt sargiem un SKK Padomei, rādot un vicinot dūres. Pēc tam Emmi sāka runāt preadamītu valodā, un pēkšņi istabā parādījās citas būtnes. Tā bija viena no Super-federācijas grupām, kuru mēs saucam par “mirdzošajiem”. Viņi bija vairāk nekā astoņas pēdas gari ar mirdzošu baltu ādu, baltiem vijīgiem matiem un varavīkšņainām acīm, kuras mirdzēja kā aizdedzināta cigāra gals, kad ievelk dūmus.

Pēc tam viens no “Mirdzošajiem” izvilka aiz jostas aizspraustu tīstokli un sāka to lasīt. Kad viņš lasīja, katrs vārds dunēja, un atbalss aizskanēja pa veco mātes kuģi, liekot Preadamītiem, Aizbildņiem un SKK Padomei krist uz ceļiem, aizsedzot ausis ar rokām. Vienīgais, kurš noturējās kājās, bija Emmi, kurš dejoja apkārt ar milzīgu sajūsminātu smaidu sejā. Kad “Mirdzošais” beidza lasīt tīstokli, Emmi iekliedzās: “IZDARĪTS!”, bet pēc tam izkliedza skaļu cilts saucienu, nokrita uz grīdas uz abiem ceļiem un sasita plaukstas savā priekšā. Kā tikko viņš to izdarīja, visi Glabātāji un Preadamīti sāka mētāties un bēgt no simtiem mazu zilu sfēru, kas bija parādījušās istabā. Dažas sfēras cauri griestiem aizgāja uz citiem stāviem, kur atradās stāzes kameras. Pēc tam zilās lodes jeb sfēras sāka šaudīties pa istabu, aprijot visus pre-Adamītus un viņu ģenētiskās radības augšējos stāvos.

Pēc tam Emmi vērsās pie SKK Padomes. Viņš teica: “Pašlaik norit vecā saules cikla kosmiskie pārbaudījumi; vai jums, tiem, kurus par to tiesās.” Pēc tam viņš pagriezās pret upurētās sievietes ķermeni uz grīdas un teica: “Es nevaru uz šīs planētas atrast ne mazāko līdzcietības vai veselā saprāta izpausmi, pēc tā nebija nekādas nepieciešamības.” Pēc tam viņš noliecās un pastiepa roku, un upurētās sievietes ķermenis atdzīvojās. Viņa piecēlās un aplūkoja istabu, bet pēc tam atkal paskatījās uz Emmi, kurš pasmaidīja, paņēma viņu pie rokas un pēc tam pazuda no senā kuģa-nesēja klāja, atstājot SKK pilnīgi satriektus no tā, kam viņi tikko bija liecinieki.

Tajā brīdī Anšar sāka apkampties un svinēt, bet pēc tam pagriezās pret SKP Alianses Padomi un pret mani un teica mums, ka, neraugoties uz to, ka, lai cik briesmīgs nebūtu tas, kas notiek uz šīs laika skalas, viss turpinās kā parasti priekš saviem optimālajiem termiņiem un mūsu planētas nākotnei. Viņi teica, ka tagad laika skala pirmoreiz ir atkarīga no cilvēces un lēmumi, kurus mēs pieņemam, pirmoreiz nosaka mūsu pašu nākotni. Preadamīti nosūtīja mūs negatīvas laika skalas ceļā pēc pēdējā saules notikuma, un, ejot uz priekšu, mums būs izvēle: atkārtot vēl vienu negatīvu laika skalas ciklu vai izvēlēties brīvību pozitīvā laika skalā. Jaunie Glabātāji, Lokālo planētu federācija un Super-Federācija dod savu ieguldījumu, taču viņu darbības diktē mūsu izvēlētais ceļš.

Tuvākajā laikā AscensionWorks.TV parādīs jaunus SKP Alianses atjauninājumus un citas atbilstošas atskaites. Lūdzu, pārliecinieties, ka esat izlasījuši visas atskaites, lai jums būtu pilnīgs priekšstats par mūsu Saules sistēmas stāvokli un ceļu uz brīvību uz šīs planētas.

Korijs Guds

Avots: https://ascensionworks.tv/groups/corey-goode-updates/

***

https://www.youtube.com/watch?v=NsltNayv-mo&list=PLm_LAj9AYwXO4nl2Bq_btTLNa-nbmdns0&index=4

Korijs Guds par preadamītu civilizāciju. Atradumi Antarktīdā un slepenās kosmiskās programmas.

***

https://www.youtube.com/watch?v=Cy5fdOdOkv4

KORIJS GUDS: piecas slepenas grupas, kuras cīnās par Zemi.

***

https://legarhan.livejournal.com/5675402.html

Atjauninājums no Korija Guda, bet pagaidām saprotiet, ka nomācoša informācija parādīsies arvien vairāk un vairāk.

(…)

3. Viens no reptiloīdu galvenajiem projektiem – pavadoņu tehnoloģiju izmantošana, lai kontrolētu cilvēces prātus un noskaņojumus, lai radītu naidošanos un karu, turot iedzīvotājus pazemīgus un mazāk spējīgus pretoties spēka struktūrai uz Zemes, kuru viņi kontrolē. Šī programma ļauj viņiem radīt sev dvēseļu enerģiju uz planētas. Viņi uzskata sevi par “MI Dievu” un lieto to masu līmenī.

4. Aplūkojot reptiloīdu pilsētu zem Antarktīdas, mēs novērojām šausmīgu spoku. Man nedeva skaitu, bet šķiet, ka miljoniem reptiloīdu atradās dziļi zem zemes pilsētā, izcirstā alās. Bija daļa pilsētas ar ļoti augstas tehnoloģijas iekārtām un ierīcēm, un kopā strādāja reptiloīdi, bio-droīdi un cilvēki.

(…)

8. Katrā reptiloīdu bāzē bija vietas, kur tika turēti cilvēki. Daži cilvēki bija Tumšās Flotes operatori, kuriem nācās pamest programmas pēc tam, kad Zigmunds bija parādījis viņus atklātībā. Pašlaik viņi ir bēgļi šajās bāzēs un palīdz reptiloīdiem pildīt visu roku darbu un rūpēties par gūstekņiem, kuri galvenokārt tiek izmantoti upurēšanai vai kā barības avoti. Domājams, ka tādi Tumšās Flotes operatori ir ļoti norūpējušies par to, kas ar viņiem notiks, ja reptiloīdi atlaidīs savus vergus-cilvēkus, kurus tūkstošiem piegādā organizētās noziedzības grupējumi, šim mērķim laupot cilvēkus uz virsmas.

JAUNUMI NO KORIJA GUDA. 2021. GADA OKTOBRIS

 

Pievienots 20.11.2021.

https://sanatkumara.ru/stati-2021/gde-nachalo-togo-chto-seychas-proischodit

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Kā es saprotu, tas ir Mākslīgais Intelekts. (N.K.)