Предназначение духовной школы в жизни людей

Garīgās skolas mērķis cilvēku dzīvē

21 11 19

Šodien runa būs ne par konkrēti mūsu garīgo skolu, bet garīgo zinību mācīšanas principu vispār.

Skola nav virsbūve vai hobijs cilvēka dzīves ceļā, pagaidu aizraušanās vai mantiņa. Tas ir serdenis un kaisme, dzīves galvenais ceļš, cilvēka attīstības pareizs virziens.

Garīgajai skolai ir dažādas funkcijas. Uzskaitīsim galvenās.

Modināt saprātu, likt viņam strādāt – apdomāt, spriest, saprast, atklāt vecu ierastu lietu jaunas izpratnes, redzēt tās jaunā gaismā.

Strādāt ar apzināšanos. Apzināšanās ved pie vibrāciju paaugstināšanās caur analīzi, izvēli, zināšanām un iemaņām.

Īpašu lomu spēlē prasme sazināties ar Skolotāju caur savu Augstāko Es. Garīgajai skolai ir jāuzbūvē šis ugunīgais tilts, mācot attīrīšanos, piedošanu, savienošanos ar sevi īsteno/daudzdimensionālo caur centrālo sakaru kanālu.

Garīgās mācības veicina sirds centra atvēršanos un kosmisko patiesību – saiknes ar Visu Kas Ir kā Veseluma, nevis kā tā daļiņas – saprašanu ar sirdi.

Skola audzina atšķirt apakšplānus un plānus caur daudzdimensionalitātes jušanu.

Skola atver cilvēku beznosacījuma mīlestībai kā Kristus-apziņas pazīmei. Skola veicina rakstura mīkstināšanos caur citu cilvēku argumentu un noskaņas izpratni. Caur viņu iekšējo motīvu, viņu rakstura īpatnību jušanu. Tas pieved pie pāriešanas uz vispārēju piedošanu un cilvēku pieņemšanu par tādiem, kādi viņi ir. Tā tad arī ir beznosacījuma mīlestība.

Skola māca, kā atbrīvoties no negatīva domāšanas veida, kā attīrīt apziņu no manipulācijām un bailēm.

Skola veicina audzēkņa patstāvīgu pāriešanu uz apziņas augstāku pakāpi caur gaismas uzkrāšanas praksēm, kuras tad arī kalpo kā vibrāciju paaugstināšanas paņēmiens, un apziņas atvēršanu, tas ir, pāriešanu uz augstāku personiskās apziņas līmeni. Tādas pāriešanas citādi saucas iesvētījumi. Iesvētījumi tiek doti katram audzēknim no Skolotāja puses samērā ar viņa gatavību.

Skola un tās Skolotāji nevar neko izdarīt ar audzēkni bez viņa piekrišanas, var tikai parādīt, kā iet un kā attīrīties. Par balvu kļūst audzēkņa patstāvīga pāriešana samērā ar apskaidrošanos uz Kristus-apziņas līmeni un viņa ieplūšana planētas kosmiskajā hierarhijā.

Tādi audzēkņi kļūst skolotāji citiem cilvēkiem. Viņi izjūt prieku, kalpojot un palīdzot apkārtējiem. Viņi iemanto bagātu iekšējo pasauli, kļūst zināšanu un augstāko apziņu vēstījumu pārvadītāji visiem cilvēkiem.

Viņu dvēsele kļūst apmierināta ar ceļa izvēli, kas ietekmē cilvēka svētlaimes sajūtu iekšienē. Tādi audzēkņi uztur saikni ar dvēseli un turpmākajā attīsta ne tikai apziņas zemes plāna līmeni, bet arī dvēseles apziņas līmeni.

Sanata Kumaras un Diženās Dievietes Skola “Garīgās attīstības pamati” strādā visiem vietnē sanatkumara.ru. Šī skola ir bezmaksas. Jūs varat pievienoties nodarbībām jebkurā laikā, izejot patstāvīgas mācības, kas izliktas vietnē, un pēc tam ieplūst tiešsaistes nodarbību grupā.

 

Pievienots 19.11.2021.

https://sanatkumara.ru/stati-2021/prednaznachenie-duchovnoy-shkoli-v-zhizni-liudey

Tulkoja Jānis Oppe