Ответы Саната Кумары...

Sanata Kumaras atbildes…

Sanata Kumaras atbildes uz jautājumiem seansā “Čenelings un meditācija”

21 04 05 01

03.04.21.

Dmitrija jautājumi:

1. jautājums. Kas ir Zintnieki, un no kurienes viņi atnāca uz Jeruzalemi?

ZINTNIEKI, kopējs nosaukums pirmskristiešu kultu kalpotājiem, dziedniekiem, kas tika uzskatīti par brīnumdariem, dažreiz – Austrumu viedajiem, astrologiem. Bībelē zintnieki – ķēniņi un magi, atnākuši no Austrumiem, lai paklanītos Jēzus bērniņam. Tiek pieminēti Mateja Evaņģēlijā (2: 1-12).

Rietumos kopš Lielo ģeogrāfisko atklājumu laikiem (15. gs.) zintniekus attēlo kā pārstāvjus no trim rasēm: melnās, dzeltenās un baltās (zintnieku skaits Bībelē nav norādīts, un tas attiecas uz apokrifu sfēru). Austrumu tradīcijā zintnieku vārdi tiek minēti dažādi, Rietumos viņus pieņemts saukt Kaspars, Baltazars un Melhiors. Saskaņā ar leģendām viņus vēlāk kristīja apustulis Toms, un viņi pieņēma mocekļu nāvi. Viņu domājamie pīšļi, ko ieguva Frīdrihs Barbarosa, tika apglabāti Ķelnes katedrālē (“Trīs ķēniņi”). Afonā, Svētā Pāvila mītnē, glabājas “zintnieku dāvanas”. Par piemiņu zintnieku atnestajām dāvanām ir iesakņojies paradums apdāvināties Ziemsvētkos.

Zintnieki (Bībelē) (norāde)

Kā man šķiet, Zintnieki ilgi pirms Jēzus dzimšanas zināja, kas Viņš ir un kādēļ viņš iemiesojas uz planētas Zeme, tas ir, trešajā dimensijā. No tā seko, ka Zintnieki – tie, kā es domāju, ir Iekšējās Zemes pārstāvji (iespējams, caur viņiem viņš laidās lejā (ienāca, iemiesojās) trešajā dimensijā?!). Starp citu, pēc tāda secinājuma man uzreiz parādījās smaidoša Priesteriene Kar-i no Iekšējās Zemes. Domāju, ka kaut kur man tomēr ir Taisnība…

Dārgais Sanat Kumara, apstiprini vai apgāz šo informāciju. Atbilde man vajadzīga tīri personīgi manu, tā sakot, pārdomu apstiprinājumam, jo atbildes cilvēkiem, redzams, NAV, vienīgi strīdi ne par ko! PALDIES iepriekš.

 

Atbilde

Sākumā nolēmu atsvaidzināt atmiņā šo epizodi no Evaņģēlija:

“Saskaņā ar apustuli Mateju zintnieki dzīvoja kaut kur austrumos. Viņi ieraudzīja pie debesīm zvaigzni un saprata, ka tā ir zīme. Sekojot tās kustībai pa debesjumu, viņi ieradās Jeruzalemē. Tur viņi vērsās pie šīs valsts valdnieka Hēroda ar jautājumu, kur viņi var redzēt tikko piedzimušo Jūdu Ķēniņu.

Hērodu šī vēsts satrauca, un viņš palūdza viņiem, kad Ķēniņu atradīs, paziņot, kur viņš atrodas, “ka arī es aizeju un Viņu pielūdzu”. Ceļotāji atstāja Jeruzalemi un turpināja sekot ceļazvaigznei, kura atveda viņus Betlēmē. Tur viņi atrada Mariju ar Mazuli, nometās ceļos viņa priekšā un pasniedza dāvanas.

“Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.” (Mateja evaņģēlijs, 2: 9)

Pēc tam, kad zintnieki sapnī bija saņēmuši atklāsmi neatgriezties pie Hēroda, viņi devās mājup pa citu ceļu. Nesagaidījis viņus, sadusmotais Hērods sarīkoja zīdaiņu apkaušanu.”

Zintnieku adorācija (vikipēdija, norāde)

Sanats Kumara nosūtīja mani pie Marka un Elizabetes Profetu (Mark and Elizabeth Prophet) grāmatas “Valdnieki un to mītnes (Владыки и их обители)[1]”. Tur lasām: “Saskaņā ar Augšupcelto Skolotāju Mācībām, katrs no zintniekiem, kas atnāca apciemot Jēzus bērniņu, bija viens no Augšupcelto Valdnieku iemiesojumiem: Kaspars, kurš Jēzum uzdāvināja zeltu, bija Džavala Khula iemiesojums; Baltazars, kurš Jēzum uzdāvināja vīraku, bija Kuthumi iemiesojums; bet Melhiors, kurš Jēzum uzdāvināja mirres, bija El Morijas iemiesojums.”

 

2. jautājums. Vai eksistē Taisnīgums vispār Mūsu Kosmosa Telpā?

Es paredzu, ka NE (trešās dimensijas matricai es uzmanību nepievēršu…). Visdrīzāk ir kāda Visu Būtņu uzvedības Diplomātiskā līnija (vai iezīme), pa kuru viss plūstoši virzās un mainās. Iestājoties Gaismai, Tumsa aiziet (izšķīst Gaismā), iestājoties Tumsai – Gaisma pazūd, pāriet pelēcībā un secīgi kļūst par Tumsu. Un tas viss aug un virzās pie Kopsaucēja – Debesu Tēva. Vai tā ir vispārīgajā Principā, vai es pareizi saprotu vai NE? PALDIES iepriekš.

 

Atbilde

Kas ir taisnīgums? Sākumā es pati nolēmu padomāt par šo definīciju. Bet pēc pameklēju internetā un atradu veselu mācītu vīru diskusiju, kura tā arī nenonāca pie viennozīmīga secinājuma.

Raksts “Diskusija “Zem taisnīguma zīmes””, divas daļas:

http://gefter.ru/archive/24651

http://gefter.ru/archive/24892

Citāts no šī darba:

“Tad, lūk, mums šķita, ka taisnīguma jēdzienam ir diezgan izplūdis raksturs. Skaidrs, ka pie tā ir ilgi strādāts un strādā filozofi, sociologi, politologi – katrs no savas pozīcijas – un, protams, vienotas precīzas definīcijas tam nav (to taču visi lieliski saprot) un būt nevar. Taču šajā parādībā ir kaut kāds grauds.”

21 04 05 02

Taisnīgums – tā ir godīga un pareiza attieksme (darbība, lēmums), kuru saka priekšā sirds (taisnīguma sajūta nāk no sirds).

Taisnīgs cilvēks prot rīkoties tā, kā viņam liek sirds (saskaņā ar patiesību un taisnību), pat tad, kad viņam tas nav izdevīgi (nav viņa interesēs). Taisnīgs cilvēks, pieņemot taisnīgu lēmumu, domā ne par sevi (par savu labumu un interesēm), bet tikai par to, lai būtu godīgi un pareizi. Viņš rīkojas pēc sirdsapziņas, kā viņam saka priekšā sirds.

Netaisnīgs cilvēks bieži neprot rīkoties (domāt, attiekties, pieņemt lēmumu) godīgi un pareizi. Kad viņam kaut ko gribas (arī pārestības, pieķeršanās, savējā aizsargāšanas gadījumā), viņš ātri aizmirst par godīgumu un taisnīgumu, sāk blēdīties un dara to, ko gribas viņam pašam (ņem vērā un vadās pēc savām personiskajām interesēm un viedokļiem).

21 04 05 03

TAISNĪGUMS – tas morāls likums, kas regulē attiecības starp cilvēkiem sakarā ar labumu, apbalvojumu un sodu sadalīšanu. Katrai rīcībai ir jātiek novērtētai pēc nopelniem.

21 04 05 04

Taisnīgums nemaz neprasa vienlīdzību. Tas prasa lietišķi pamatotu nevienlīdzību. Bērns ir jāsargā un jāglabā; tas viņam dod veselu virkni taisnīgu privilēģiju. Vājais ir jāsaudzē. Nogurušajam ir piemērota laipnība. Bezgribas cilvēkam vajag vairāk stingrības. Godīgam un patiesam vajag izrādīt lielāku uzticēšanos. Ar pļāpīgajiem vajag būt uzmanīgiem. Apdāvinātā cilvēkā ir taisnīgi meklēt ko vairāk. Varonim ir piemēroti apbalvojumi, uz kuriem ne-varonis nav tiesīgs pretendēt.

Un tā – visā un vienmēr…

Krievu filozofs,

Ivans Aleksandrovičs Iļjins (Иван Александрович Ильин).

(1883-1954)

21 04 05 05

Līdzsvarojošais taisnīgums – tas, pēc kura cilvēki vadās, mainoties ar vērtībām vai atlīdzinot kaitējumu.

Sadalošais taisnīgums – atzīst par taisnīgu kā vienlīdzīgu, tā arī nevienlīdzīgu sadalījumu starp dažādām personām atkarībā no viņu ieguldījuma sabiedriskajā labumā.

 

Tātad nav kopīgu viedokļu, un mums visiem ir grūti teikt, kas ir taisnīgums uz Zemes, un vēl vairāk, vai tas vispār ir pasaulē. Un kas ir kosmiskais taisnīgums? Jo Dmitrijs taču tieši to jautāja.

Sanats Kumara deva uzvedni pameklēt atbildi mūsu vietnē. Un patiešām ir tāds raksts, kurš tieši tā arī saucas – “Taisnīgums”. Tā ir saruna ar Debesu Tēvu.

http://www.sanatkumara.ru/soobscheniya/spravedlivost[2]

“12.09.03. Kas ir taisnīgums, Tēvs? Dažādi informācijas avoti par to runā dažādi. Piemēram, „Brīnumu Kurss” par to saka tā: „Taisnīgums ir pagaidu pasākums jeb mēģinājums tev iemācīt žēlsirdības jēgu. Tam raksturīga spriešana vienīgi tāpēc, ka tu esi spējīgs uz netaisnību.” Nesen sarunā ar Augstāko Es pēkšņi es izdzirdēju: „Domā, mums ir taisnīgums? Negaidi to arī pie sevis!”

Patiešām, ko centās ieviest uz planētas Lucifers un viņa palīgi? Viņa lozungs bija – nodibināt uz planētas brālību, solidaritāti un vienlīdzību. Sakarā ar vienlīdzību mēs labi parunājām ar Venēru.

http://www.sanatkumara.ru/stati/beseda-s-veneroy[3]

Konkrēti Venēra toreiz teica par vienlīdzību:

“Ko lai tev saka?

Atceries Puškina vārdus: “Vai līdz ar zirgu apdomīgi ir iejūgt stirnu bailīgo?” (“В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань...")

Tas ir par vienlīdzību un nevienlīdzību. Ir dažādas hierarhijas (dažādi blīvuma slāņi) tevis pašas daudzdimensionalitātē. Tās, protams, nav vienādas savā starpā. Bet arī viena slāņa apstākļos – kā tu vari savienot sevi un delfīnu? Tas ir viens apziņas slānis – fiziskais slānis.

Jums šķiet, ka vismaz cilvēkiem ir jābūt vienlīdzīgiem tiesībās savā starpā, un jūs to esat deklarējuši. Mēs tam piekrītam par 100%. Arī pie mums tas ir deklarēts. Bet vai tiek ievērots? Ne vienmēr, tāpēc ka mēs novērojam pārāk dažādus attīstības ceļus un pārāk dažādus evolūcijas rezultātus. Jūsu apziņas slānī arī ir tādas pašas kliedzošas pretrunas attīstībā, teiksim, kā Lielbritānijas un, piemēram, atpalikušas Āfrikas valsts apstākļos. Kur gan te vienlīdzība?

Deklarēt var visu, bet pat vienas valsts apstākļos vai tad tu vari teikt, ka jūsu tiesības ar priekšnieku, direktoru, prezidentu u.c. ir vienlīdzīgas patiesībā?

Mēs tiecamies radīt tādu sabiedrību mūsu realitātē, bet patiesībā arī mums pagaidām nav tādas pašas brīvas noteikšanas attīstībai tajā vidē, kur tu vēlēsies attīstīties. Protams, pie mums ir ļoti daudz brīvības un daudz vairāk tiesību, saprātīgu uzvedības normu un noteikumu, kuri izskaidro uzvedības un apziņas stāvokļa saprātīgumu un nesaprātīgumu. Bet tas atnāks arī pie jums, kad jūs pacelsieties uz mūsu realitātēm, un jūs attīstīsiet tālāk jūsu sabiedrību brīvību un vienlīdzības ziņā. Ceru.”

Atgriežos pie teksta “Taisnīgums”. Saruna ar Debesu Tēvu.

“Bet kā ar taisnīgumu? Tas vispār dabā neeksistē? Man gribētos no Tevis izdzirdēt par šo jēdzienu. Visi grib taisnīgumu un nevar to sasniegt.

Mana meita, tiecies pie tā, bet nenoslogo sevi ar tieksmi kļūt par taisnīguma ieroci. Atmaksas ierocis – tas ir tīri cilvēcisks jēdziens. Atdarīšana, atmaksa, atriebība, parāda piedzīšana – tie ir cilvēciski, zemu vibrāciju jēdzieni, kuri balstās uz maldīgām taisnīgas atdarīšanas jūtām. Mēs zinām, ka tas tā nav.

Taisnīgums – tā ir apmierinājuma sajūta par to, ka katrs ir saņēmis „pēc nopelniem”. Bet Dievišķajā Likumā nav „nopelnu”, un katrs ieņem savu goda vietu, tiecoties vēl tālāk pacelt sevi un pāriet uz nākamo attīstības pakāpi. Dažādus uzdevumus Es dodu šajā ceļā, un ne vienmēr tie cilvēkam ir zināmi. Cilvēks tiesā no dzīves un nāves pozīcijām, bet mana pozīcija ir no Dzīvības un viņas bezgalīgās attīstības redzes viedokļa. Augstākajam taisnīgumam nav nekā kopīga ar šauro cilvēcisko jēdzienu.

Dod, lūdzu, piemēru labākai sapratnei.

Lūk, jūs, soļojot pa meža taku, varat sabradāt skudru. No viņas redzes viedokļa tas ir netaisnīgi. Bet no jūsu?

Planēta plosās no Debesu Kundalini pieņemšanas savā transformācijā un ar savām kataklizmām iznīcina cilvēkus. Vai tur ir taisnīgums?

Es sarunājos ar tevi, mazu putnēnu, nevis ar lielu gudro. Vai tur ir taisnīgums?

Man gribas pajautāt par jēdzienu „augstākais taisnīgums”. Kas tas ir?

Tas ir, kad Es mīlu jūs visus vienādi. Es netiesāju.

 

ES NETIESĀJU.

Tad kur slēpjas taisnīgums?

Nav ne taisnīguma, ne netaisnīguma. Nav spriedumu, nav apsūdzības.

Tad kāpēc mēs tiesājam? Kādēļ mēs tiesājam? Kāda jēga ir mūsu tiesā?

Apvaldīt alkatību, krāpšanu, noziegumus – tā ir nosodīšanas jēga.

Kurš mums deva baušļus?

No Manis tie nāca. Tur ir teikts – netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti.

Bet ir arī teikts: tev nebūs slepkavot, tev nebūs zagt, tev nebūs laulību pārkāpt. Bet, ja baušļi tiek pārkāpti, un tu no tā ciet? Ko darīt?

Nepārkāpt. Jums tā būs vieglāk dzīvot.

Bet ko darīt ar tiem, kas pārkāpj?

Netiesāt viņus.

Un viņi turpinās slepkavot, zagt un pārkāpt laulību. Un to māca mūsu bērniem. Slikto iemācās ātrāk nekā labo.

Lūk, tagad tu nonāci pie sapratnes, ka baušļu pārkāpumi padara nelaimīgus ne tikai tos, kas pārkāpj, bet arī visus apkārt.

Tie ir cilvēku dažādi vibrāciju līmeņi un viņu dažāda izvēle. Es nevaru kavēt viņu izvēli, taču jums visiem parādīju NOTEIKUMUS, KĀ ATDALĪTIES NO CITU CILVĒKU ZEMĀM VIBRĀCIJĀM.

Netiesā citus cilvēkus un nemeklē taisnīgumu. Viss nostāsies savā vietā, kā Es izlemšu. Man vienam lemts spriest un tiesāt. Rezultātā visi izrādīsies Manā Aizstāvībā.

Tā Es saku.

Pateicos Tev, Debesu Tēvs.

 

12.09.03.

Tēvs, pastāsti, lūdzu, par mūsu planētas vadītāju.

Kādēļ tas tev?

Es gribu to zināt.

Bet tu taču viņu nosodīsi, pieliksi no sevis...

Nē, pamēģināšu to nedarīt.

Es varu ar tevi parunāt, bet tad nespried, neliec klāt savas domas un neinterpretē.

Es apsolu būt vienkārši pārvadītājs un kārtīga mācekle.

Dvēsele jums uzstāda uzdevumus – kļūt gudrākiem, virtuozākiem jūsu mēģinājumos attīstīt saprātu. Tā ir jūsu apziņas mana daļa, kura stimulē apziņu un cenšas pievest viņu pie saprāta.

Kā?

Ļoti vienkārši. Jum ir garlaicīgi dzīvot bez radīšanas. Jums, no otras puses, neko negribas darīt „bez skubināšanas”.

Kurš tad skubina?

Visi, tajā skaitā arī velns skubina jūs mainīties jūsu saprāta tumšās daļas darbības ietekmē. Jūs salīdzināt jūsu saprāta tumšās un gaišās daļas un izdarāt izvēli uz mīlestības pusi, jo apziņas tumšā daļa ved pie ciešanām. Un gan viena, gan otra daļa maina jūs, iedarbinot saprāta attīstības dievišķo mehānismu, iedarbojoties grūdieniem no ārienes, no ārpuses.

Lūdzu, sniedz piemēru.

Slimības ir iedarbīgs triks – bīdīšana uz attīstību gaismā. Piepildījies ar gaismu, cilvēks izveseļojas.

Tu iemanto mieru un neitrālu attieksmi pret visām dzīves drāmām, vienkārši mainot domāšanas veidu.

Kā tu radīji velnu? Pastāv viedoklis, ka (tumšā daļa) ir nedievišķa radība un stāv pret Dievu. Vai, ka velnišķās radības ir kritušie eņģeļi un tavi bērni, atgājuši no Tevis.

Nav nekā, kas nepiederētu Man.

Es radīju visu visumu.

Un Es mīlu visus savus radījumus.

Nav būtnes, Manis necienīgas.

Nav būtnes, attālinātas no Manis.

Nav būtnes, kuru es nepieņemšu.

Visam ir viens Avots. Šis Avots esmu Es.

Es esmu visu radību Būtība visos aspektos. Un visas radības Es apveltīju ar Apziņu.

Velns nemaz nav tik tāls no jums visiem, jo viņam ir tieša ietekme uz jums.

Un, kad Es aizsedzu jūs no Sevis, Es aizsegu noregulēju tā, lai mūsu spēki (ar velnu) būtu vienādi.

Lūk, kāpēc jūs domājat, ka Dievs cīnās ar velnu.

Lūk, kāpēc šeit ir gaismas un tumsas pasaule.

Domā, mana Gaisma nespēj acumirklī apgaismot visas tumšās daļas, jūsu dvēseļu visus kaktiņus? Tad kādēļ Es to nedaru? Padomā pati.”

http://www.sanatkumara.ru/soobscheniya/spravedlivost[4]

 

Dmitrijs: Personīgajā plānā jautājumu NAV, jo ļoti daudz atbilžu uz jautājumiem, kas man rodas, ir Jūsu čenelingos ar Natāliju Nikolajevnu! No manis personīgi – Liels PALDIES par Jūsu kopīgo darbu.

***

 

Aleksandra jautājumi

1. jautājums. Augšupcelta apziņa.

Kur faktiski ir starpība starp mums, augšupcelto statusu ieguvušajiem, un parastajiem cilvēkiem? Vairums no mums, kas iet augšupcelšanās ceļu, “neredz un nedzird” (izņemot Natāliju un vēl dažus), un mūsu apzināšanos reizēm varētu vēlēties labāku? Un, ja uguns, kura mūsos ir klātesoša, un ugunīgie plāni, kuros mēs mēdzam būt, ir spēcīgāki par negatīvu, kas izpaužas ikdienas dzīvē, kāpēc negatīvs dažreiz ņem virsroku??

Atbilde

Ja jūs vēl neesat attīrīti un pagaidām neesat pārvarējuši Kristus-apziņas Skolu (Sanata Kumaras Skolas 1. un 2. pakāpi), tad jums pagaidām ir pāragri radīt ugunīgajā plānā, tāpēc ka ugunīgais plāns burtiski materializē visus jūsu trūkumus un kļūst par iemeslu neapmierinātībai ar sevi. Jūs nenokļūstat tajā plānā, kurā jūs būsiet ar Augšupceltajiem Valdniekiem, tāpēc ka jūsu negatīva vibrācijas pagaidām neļaus jums pacelties līdz Čohanam. Iespējams, ka semināru laikā jūs spēsiet atrasties grupā, bet ir taču svarīgi, lai jūs vienmēr vibrētu gaismā, nevis tikai vebināros un meditāciju laikā.

Tikai apzinātība un dzīves nepieciešamība kļūt Kristu-apzinošam, tiekšanās uz gaismu un pastāvīga sekošana savām domām aizvedīs jūs pie Kristus-apziņas un atvērs jums ceļu uz ugunīgo plānu.

Raksts, kurš paskaidro šo apzināšanos: “Viela pieņem tā vibrācijas, kas skatās”.

http://www.sanatkumara.ru/stati-2/veschestvo-prinimaet-vibratsii-togo-kto-smotrit[5]

“Tas ir vielas likuma stūrakmens. Viela uztver tās vibrācijas un to gaismu, kas uz to un no tās skatās un apgaismo ar savu saprātu.”

“Jūs izmaināt vielu ar savām domām. Ja pietiekami daudz cilvēku domās augstās vibrācijās, viela sāks pārveidot realitāti.

Ja pavērstu domas no kariem uz mieru uz atbruņošanos, bet līdzekļus labiekārtošanai un attīrīšanai, jūs drīz nepazītu savu realitāti.”

 

Video “Kas ir mācības Sanata Kumaras Skolā”, kurš uz Aleksandra pirmo jautājumu atbild izsmeļoši (norāde).

 

2. jautājums. Izaugsmes ceļš.

Kad biju izlasījis stāstu par Sanata Kumaras izaugšanu un tapšanu par ugunīgu būtību, es viņam sāku dziļi uzticēties, just cieņu un mīlestību, kā arī saprast mūsu kopīgo ceļu.[6] Sakarā ar to jautājums: ko konkrēti mums vajag līdz galam izstrādāt un attīstīt ugunīgajos ķermeņos, lai kļūtu par pilnīgu dievišķības izpausmi, kāds ir Sanats Kumara, pēc mana necilā viedokļa (vai atradīsies kāds, kurš to apstrīdēs?).

21 04 05 06

Atbilde

Es augu un attīstījos miljoniem gadu un ne vienu vien laikmetu Saules sistēmā, un mans ceļš nav paraugs mūsdienu cilvēkam, jo sākotnējie apstākļi, izcelsme un ceļš ir pilnīgi dažādi.

(Sniegšu šeit H.P. Blavatskas citātu: “Kumaras pēc būtības ir Dhiani, nepastarpināti iznākuši no Augstākā Sākuma, kuri atkal parādās Periodā Vaijasvata Manu cilvēces virzīšanai.” No septiņām lielajām Dhian-Kohanu jeb Dēvu apakšvienībām nav cita, kuram ir lielāka darīšana ar cilvēkiem nekā Kumarām.”)[7]

Visu, ko vajag līdz galam attīstīt, es jau norādīju iepriekšējā atbildē.

Cilvēkam ceļš – kļūt Kristum, Kristu-apzinošam, un virzīties nesteidzīgi pa izvēlēto ceļu. Tādā pašā cilvēciskā ceļā virzījās visas garīgās skolas, pielietojot dažādus vingrinājumus un treniņus, dzemdinot savā iekšienē dažādus jēdzienus un principus. Ne visi tie reducējas uz sevis vadīšanu. Mainot sevi iekšienē, jūs nonākat pie tā, ka pasaule ap jums pārveidojas.

Jūs joprojām esat radītājs, kaut arī jums ir fizisks ķermenis un vāja sevis kā radītāja jušana. Un jūsu radījums – jauns jūs un jauna pasaule ap jums.

Lai izmainītu sevi, ir vienkārši jāpakļauj sevi garīgajam ceļam. Jābūt atbildībai par savu dzīvi un jāvada sevi savā ceļā, neatsaucoties uz apstākļiem. Jūs paši būvējat apstākļus savā dzīvē, un, kamēr jūs to nesapratīsiet, jūs radītājs nekļūsiet.

 

3. jautājums. Varenība.

Kurā ugunīgā aspekta, Čohana, attīstības momentā tiks parādīta Varenība un Griba, kuras ļaus pārveidot fiziskās pasaules reālijas, ja būs tāda vajadzība, maksimāli īsā laika sprīdī? Tas ir, izkārtot notikumības virkni, nepaļaujoties uz likteni, bet ņemot vadības grožus savās rokās un radot Pasauli pēc savas saprašanas, izmantojot ugunīgā aspekta varenību?

21 04 05 07

Atbilde

Griba un varenība ir izpaustas fiziskajā plānā taisni tagad. Vai tik jūs nedomājat, ka visiem cilvēkiem ir atņemta griba radīt sevi tā, kā uzskata par vajadzīgu? Visa čenelingu un garīgā literatūra ir veltīta tam, kā var radīt sevi tikumisku, viedu, mierīgu un miermīlīgu. Kā iemācīties pieņemt visu pasauli un mīlēt savus tuvākos. Kā kontrolēt un pārveidot savas domas.

21 04 05 08

Ja tu tici liktenim, tad liktenis tev ir; ja tu būvē sevi pats, “ņemot vadības grožus savās rokās”, tad tu radi sevi ar savas gribas un varenības palīdzību.

Uzdod sev jautājumu: ko tu gribētu ar sevi izdarīt un kāpēc tas neizdodas? Nepietiek gribas vai vienkārši negribas?

Kā tu uzskati, ja nepietiek gribas šajā ķermenī, tad cik reižu tev nāksies atnākt uz Zemi savas gribas audzināšanai?

Tu droši vien domā, ka radīsi ap sevi jaunu vidi, mainīsi cilvēkus ap sevi un vedīsi aiz sevis? Nu ko, labas domas. Kurš traucē tev kļūt citādam – spēcīgam un drosmīgam, tīram un tikumiskam, lai cilvēki ietu aiz tevis? Lai rādītu viņiem vieduma un mīlestības piemēru? Kļūsti tāds, un viss būs tavās rokās.

Ja tu jautā, kā tādam kļūt, tad lieku tev priekšā pamācīties mūsu Kristus-apziņas Skolā. Veselus divus gadus tu mainīsi sevi un radīsi sevi pēc Kristus-apziņas kanona. Kamēr tu domāsi, ka esi atkarīgs no kāda, ka kāds tev traucē iet gaismas un mīlestības ceļu, tu nekļūsi ne par matu augstāk par sevi.

Tikko kā audzēkni pārņem Kristus-apziņas ideja, visi augstākie spēki sāk viņam palīdzēt pavirzīties uz gaismu.

Jebkurai skolai ir sākuma līmenis un nākamais. Pārlecot sākuma līmenim, tu tā arī nekad neatradīsi atbildes uz saviem jautājumiem, kamēr pats līdz galam neizdomāsi, nesapratīsi mācību jēgu un taktiku. Viss tiek būvēts tikai uz iekšējā darba ar sevi.

Gods, kristālskaidrs patiesīgums, domas tīrība, kalpošana un nespriešana, sirdsapziņa, mīlestība, pieņemšana un piedošana – tas viss ir vajadzīgs iziešanai uz augstākajiem plāniem. Un mūsu skolnieki ir izgājuši savas smagās dzīves mācības un izgājuši uz gaismu, tikai pateicoties savam darbam ar sevi.

Jā, mēs palīdzam, bet nekad neko nedarām cilvēku vietā un nedarām bez viņu lūguma vai aicinājuma. Mēs varam izdarīt to, ko cilvēks neredz. Bet viņam ir jābūt saiknē, jāsaprot mūsu zīmes un vēlējumi, kas tiek doti caur Augstāko Es. Tādēļ ir jābūt saiknei ar Augstāko Es, kaut vai nelielai.

21 04 05 09

Pats svarīgākais – ne tas lielais, līdz kam ir aizdomājušies citi, bet mazais, pie kā esi nonācis tu pats.

Haruki Murakami

 

Mēs varam izbūvēt jūsu ceļu gludu pēc jūsu lūguma, taču jūsu slinkums vai muļķība var sabojāt visu mūsu darbu. Lūk, par ko ir runa, kad jūs kaut ko lūdzat un gaidāt, ka viss atnāks pats tikai tāpēc, ka jūs tā gribat.

Jūsu ieradums paļauties uz augstākajiem spēkiem atņem jums jūsu spēkus. Mēs varam izmantot tikai jūsu spēkus fiziskajā plānā, prasmīgi pielietojot tos. Mēs rēķināmies ar jūsu viedumu un pakļaušanos, piekrišanu. Ja jūs pastāvīgi ar mums cīnīsieties, tad zūd mūsu palīdzības jēga.

Jums, tāpat kā jūsu bērniem, ir tiesības uz savu ceļu, sava ceļa izvēli, jums ir tiesības noklīst no ceļa, tenterēt un maldīties. Tie arī ir patiesības meklējumi. Bez tiem jūs nekad nebūsiet pārliecināti, ka pareizi esat atraduši savu ceļu galu galā.

Bet, ja jūs esat pārliecināti, ka esat izgājuši uz pareizā ceļa, tad jūsu soļiem ir jābūt pakļautiem ceļam. Un visam, ko mēs jums dodam daudzajās rokasgrāmatās, ņemiet to vērā. Tā arī ir iziešana uz ugunīgajiem ķermeņiem – tikt galā ar sevi sākumā un iemācīties mīlēt.

Saules Brālība, Diženā Dieviete palīdzēja jums ieraudzīt un notīrīt savus trūkumus. Tieši tāpat arī mūsu Kristus-apziņas Skolā mēs strādājam tikai ar sevi, un varenību mēs vienmēr, jebkurā plānā, saprotam kā prasmi valdīt pār sevi.

Nav gribas vadīt sevi, tātad varenība pagaidām nav izpausta. Parādās spēks un griba vadīt sevi, ir atnākusi varenība.

Ugunīgajā plānā nav neviena, kuru, izņemot sevi, tu varētu vadīt. Bet, kamēr neesi iemācījies darīt to uz Zemes, nāksi šurp vēl un vēl, lai iztīrītu ego un izpaustu savu gribu pārveidot sevi.

Es novēlu visiem maniem lasītājiem mīlestību un viedumu, gribu un varenību vadīt sevi.

Ar mīlestību, jūsu Debesu Aizbildnis un Skolotājs Sanats Kumara.

 

Pievienots 05.04.2021.

http://www.sanatkumara.ru/stati-2021/otveti-sanata-kumari

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. https://www.koob.ru/prophet_mark/lords (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/9-raksti-2012/642-taisnigums (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/20-raksti-2010-2011/724-saruna-ar-veneru (Tulk. piezīme)

[4] Skat. 2. vēri (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/9-raksti-2012/83-viela-pienem-ta-vibracijas-kas-skatas (Tulk. piezīme)

[6] Skat. “Ugunīgie ķermeņi – 2” http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/29-raksti-2021/3037-ugunigie-kermeni-2 (Tulk. piezīme)

[7] Skat. https://www.facebook.com/permalink.php?id=522143527882617&story_fbid=2669607579802857 (Tulk. piezīme)