Тенденции Перехода Вселенной

Visuma Pārejas tendences

Saruna ar Galaktisko Kristu (Jēzu)

20 10 09

08.10.20.

Dārgais Jēzu, pastāsti, lūdzu, par Pārejas mūsdienu laikmetu no GK skatpunkta. Kaut kā es nevaru saprast, kas kopumā galaktikā notiek? Kāpēc visi pāriet un viss izmainās? Vai tāds karuselis netiek izmantots tumšo spekulācijām? Kas augšā, tas arī apakšā…

GK: Tas ir vissarežģītākais laikmets no visiem, ko esmu izgājis, un izgājis es esmu diezgan daudz laikmetu, tajā skaitā Lemūriju, Atlantīdu un laikmetus pirms un pēc. Divas Pārejas esmu pārdzīvojis.

Tas bija pirms 75 000 gadu, kad tu atnāci uz planētu?

Nē, ievērojami vēlāk, bet Pārejas es pārdzīvoju – pirms 50 000 un 25 000 gadiem. Toreiz viss bija kaut kā ne tik sajaukti un sarežģīti. Tagad tumšais ietekmē gaišo un otrādi. Taču atdalīšanas koridors pastiprinās.

Kur slēpjas pašreizējās Pārejas sarežģītība?

Viss visums rezultātā iztaisīs izvērsumu, un iestāsies cits laikmets, kurš nelīdzināsies tam, kas bija visas šīs tūkstošgades, jo “pašā augšā” viss ir izmainījies. Jau viss ir izmainījies. Tieši tāpēc mēs pieņēmām lēmumu arī kardināli izmainīties, iztaisīt pāreju, kura bija atkarīga no mūsu lēmuma. Mēs “izšķīdām” un kļuvām Viens.

Viena Apziņa dažādos plānos ir pavisam dažāda. Mēs kļuvām Viss Kas Ir un nenožēlojam to. Kā redzi, mēs neesam zaudējuši iespēju sarunāties un mācīt “jaunākās klases”, bet tajā pašā laikā esam parūpējušies arī par sevi.

Kā tā iznāk, ka Viss Kas Ir ar mani sarunājas? Kā tas iespējams?

Tu taču sarunājies ar Debesu Tēvu?

Jā, un es pastāvīgi brīnos un domāju, ka varbūt tas nemaz nav Tēvs? Un neesi GK?

Nav iespējams tev pārraidīt procesa fiziku, tu taču to gribi? Pēc Pārejas mēs pat esam kļuvuši tuvāki, es esmu tavā iekšienē, tu esi manā iekšienē.

Es to jūtu un nepārstāju brīnīties. Kā tu mani atrodi milzīgajā miriāžu pasauļu visumā?

Es sevī ietveru visas šīs pasaules un varu pietuvoties visam, ko izvēlēšos. Man kompanjonos ir miljards pasauļu, un ar katru no tām es varu sarunāties, ja mums tas izdodas. Bet ir īpaši ciešas saiknes, kā mums ar tevi.

Man nevajag ceļot ar ķermeni, pārvietoties vai iet caur portāliem, pat ar apziņu nevajag. Es sevī ietveru visas pasaules un esmu klātesošs katrā no tām, katrā Esības punktā.

Tā ir aktīva vai pasīva klātbūtne?

Tā ir pasīva klātbūtne līdz brīdim, kamēr mēs ar tevi nesarunājamies. Tikko ir sākusies apmaiņa ar informāciju, es pārvēršos aktīvā apziņas punktā, kurš tev tavā valodā pārraida manas jūtas un domas. Es tādā veidā tevī dzīvoju, bet tu manī.

Kā tu tagad saproti dzīves procesu?

Es dzīvoju visā radītajā un audzēju klāt apziņu. Jūs attīstāt apziņu un audzējat klāt formas, bet es otrādi, audzēju klāt apziņu un šķīdinu formas.

Sekojot mūsu darbībām, citas līdzīgas kopienas ir sākušas transformācijas procesu, kurš pēc formas nav līdzīgs mūsu procesam, bet pēc būtības – saplūšana ar Visu Kas Ir. Mēs arī ne pirmie veicām mūsu transformāciju. Un tas notiek visur mūsu līmenī.

Savdabīga “ražas novākšana”, tikai jūsu līmenī?

Nedaudz citāds process, Radītāja pieredzes kristalizācija. Vienas pasaules augšupceļas, citas paliek, bet mēs kristalizējamies, tas ir, nostiprinām sevi augstākajā līmenī un radām ar sevi jaunu apziņas līmeni, vēl augstāku.

Zemes līmenī Viena Apziņa arī ir pirmoreiz radīta?

Nezinu, kā ir ar citām civilizācijām… Manas dzīves ietvaros – jā, pirmoreiz. Bet domāju, ka viss atkārtojas, tikai plašākā līmenī. Un dziļākā.

Jūs domājat, ka visa informācija ir vienkārši izplūdināta pa pasaules-ēku un mums tā ir, pietiek tikai pajautāt? Nē, ne tā. Visa informācija ir paslēpta Atomos, nošifrēta un līdz zināmam laikam nav atklājama. Lai neviens Radītājs neatkārtotu gatavus sižetus, bet improvizētu.

Kāda ir jūsu radījumu būtība, kā jūs radāt?

Mēs radām laikmetu mūsu apziņas līmenī. Mēs ienesām tajā daudzu plānu pieredzi, laika, telpas izpratni un Radītāja Plānu, dziļu radīšanas procesa fizikas izpratni, pasauļu radīšanas kolosālo pieredzi. Mēs radījām un izšķīdinājām mūsu pasauli. Radām un šķīdinām citus paraugus. Bez laika viss norit tagadnē. Mēs nenovecojam.

Kā iznāca, ka tu tik ātri iztaisīji transformāciju? Vēl nesen tu biji Jēzus uz Zemes, tev bija blīvs ķermenis, un pēkšņi negaidīti tu esi iegājis Visā Kas Ir?

Es pēdējo reizi uz planētas biju, lai atnestu viņai mīlestību un mācību. Mani ķermeņi jau bija smalki, un es izdarīju atpakaļgājienu, lai pakalpotu planētai, uz kuras kā iedzīvotājs es biju pavadījis tik daudz gadu.

Tu bieži iemiesojies? Mums ir tik daudz tavas dzīves variantu, ka vienkārši es negribu pat lasīt visus šos variantus.

Nē, es no vienas līdz trīs reizēm iemiesojos katrā laikmetā. Pārtraukumos es iemiesojos citās vietās, uz smalkākām zvaigznēm un planētām. Mēs veicām iepriekšēju darbu, lai augšupceltos, un paši augšupcēlāmies no dažādām vietām, lai apstiprinātu tendenci un atnestu pieredzi uz planētām. Arī tu augšupcēlies kopā ar mums vairākas reizes, lai ieviestu Radītāja Plānu, pastiprinātu tendenci – atgriezties pie Tēva.

Kas tā ir par tendenci – atgriezties pie Tēva?

Ir tendence radījumu paplašināt, un ir tendence sašaurināt. Tās abas darbojas vienlaikus. Paplašināšana ir saistīta ar sēklā iešifrēto programmu atklāšanu, ne obligāti nolaižoties blīvumā, bet izšķīstot plānos un apakšplānos, paplašinoties un plaukstot.

Vienlaikus norit arī dažu būtņu atgriešanās Visā Kas Ir. Viņas kā realitātes bibliotēkas atnes savu pieredzi Radītājam, kura tiek atšifrēta un pētīta.

Bet, ja Radītājs ir klātesošs nepastarpināti realitātēs, kādēļ viņam vēl arī būtņu personiskā pieredze?

Ne pats Radītājs taču rada blīvajos plānos, viņš to dara caur tādiem kā mēs vai blīvākām būtnēm. Mēs ne visu zinām un ne visu esam redzējuši, ne visus realitātes variantus izpētījuši, ne visas iespējas saprotam. Mums salīdzinājumā ar daudzām citām būtnēm-radītājiem joprojām ir ”lineārs” prāts. Mēs operējam ar ļoti lielām funkcijām un zinām ļoti daudz ko, taču mūsu prāts atšķiras no smalkā plāna radītājiem vēl arī ar pretošanos vienlaicīgumam un universālumam. (Patiesībā termini bija citi, es ieliku tos, kas ienāca prātā. N.K.)

Dažu būtņu atgriešanās Visā Kas Ir ir paplašināšana vai saspiešana?

Saspiešana. Saspiešana uz Centru.

Mums saspiešana ir sablīvēšana, bet jūsu plānā tā ir atblīvēšana? Kas ir saspiešana atgriešanās pie Tēva-Radītāja nozīmē?

Tavas smadzenes pašlaik pretojas, tāpēc ka viņas ir redzējušas tikai vienu saspiešanas variantu – sablīvēšanu. Tur, kur nav matērijas, nav iespējams sablīvēt, atgriešanās punktā (par ko mēs rakstījām ar Sanatu Kumaru pirmajā grāmatā) tad arī ir visas informācijas saspiešana un pāriešana uz jaunu esības līmeni.

Mēs vēl neesam atgriezušies punktā, mēs eksistējam un esam radījuši ar sevi vēl vienu esības variantu.

Kad visa viela smalkajos plānos kļūst identiska, iegūst analoģisku pieredzi (kā sajaukti atomi), tad izzūd daudzu sistēma, nepieciešamība pēc daudzām identiskām būtnēm vai informācijas nesēju variantiem. Viss analoģiskais saplūst, kļūst Viens, pēc tam vēl apvienojas ar citu Vienu un tā tālāk. Tā tad arī ir formu iznīcināšanas sistēma.

Pieredzes zaudēšana arī notiek samērā ar pieredzes iegūšanu, kā arī pastiprinoties tendencei apvienoties pēc analoģijas principa.

Mēs runājām, ka no mūsu atmiskā plāna Pastāvīgajiem Atomiem tiek radīta empīriska būtne. Tas tā ir?

Tas ir savdabīgs pieredzes uztvērējs, kurš to analizē un samazina nevajadzīgo. Viņš barojas ar tādiem Atomiem, un viņā tiek radīts visuma bibliotēkas veids. Pieredzes apkopošana, apjoma samazināšana un universalizācija – tās ir viņa funkcijas.

Kādā attiecībā pret šo pieredzes “vācēju” atrodas Dvēseles Matricas?

Matricas atrodas blīvākā plānā, tās ir pieredzes glabātuves, un arī tajās pieredze, kas ir atkārtota, tiek izvākta vietas saglabāšanai.

Es vēl redzēju arī Glabātuvi ar “dvēselēm atpūtā” Matricā. Tas tā ir?

Dvēseles, kuras ir izpildījušas pieredzes vākšanas funkciju vai personiskās intereses iemiesojumus, atpūšas un atjaunojas šajā apjomā, ja viņas neiemiesojas un grib atpūsties. Nav daudz viņu, kas šajā karstajā periodā atpūšas. Visas ir iesaistītas.

Tātad kā var raksturot pašreizējo periodu mūsu visumā?

Vētraina attīstība, pacelšanās pēc vibrācijām, plānu un apakšplānu pastiprināšanās, to struktūras izmainīšanās, jaunu būtņu iecelšana kalpošanai to vietā, kas ir pārgājušas uz smalkāku plānu, piemēram, no Skolotāju sistēmas, no magnētiskās sistēmas, no eņģeļu sistēmas.

Vienas ir nokalpojušas un atgriežas pie bijušā, citas stājas pie kalpošanas.

Vienas ir atdevušas, citas vāc.

Vienas izšķīst, citas savienojas.

Kāda sablīvējas, bet kāda augšupceļas (no blīvākām pasaulēm). (Tas ir, no mūsu, materiālajām. N.K.)

Uz Zemes tādas tendences ir visas. Pirmkārt, dalīšanās pēc blīvuma padziļinās.

Otrkārt, daudzi Skolotāji ir izgājuši uz citiem plāniem un viņus nomainīt ir atnākuši jauni kalpotāji.

Treškārt, tie cilvēki, kuri augšupceļas, savu zemes plāna pieredzi atstāj tiem, kas parādās no smalkāku plānu elementālākiem līmeņiem.

Mūsu zemākie es augšupceļas, un mēs viņiem palīdzam?

Jā, zināmā mērā.

Un, visbeidzot, tiem, kas augšupceļas, ir tendence apvienoties ar pēc blīvuma tādām pašām būtnēm Vienotībā.

Ir arī citas, ne mazāk nozīmīgas tendences, par kurām runāt ir sarežģīti. Piemēram, magnētiskās realitātes visas mainās. Notiek nevis magnētiskā lauka vājināšanās, bet pāriešana uz smalkākiem laukiem, kas nomaina magnētisma slāņus uz planētas.

Gaismas atnākšana uz planētu – nav nekas cits, kā Zemes atmosfēras piesātināšana ar citiem elementiem, smalkākiem. Tas rada apstākļus apziņas attīstībai smalkākā līmenī, dvēseles uzplaukumam, jaunu īpašību iegūšanai ķermeņiem, kā blīviem, tā arī smalkiem.

Viss attīstās uz to pusi, par kuru teica Radītājs. Viss norit pēc Plāna. Plāns tiek koriģēts atkarībā no cilvēces attīstības tendencēm. Nav blīvu/rupju piesaistu kādiem obligātiem punktiem. Taču iepriekšējo civilizāciju pieredze rāda, ka kļūdas atkārtojas, un pašlaik daudzas gaismas būtnes mēģina nokoriģēt nākotnes pieņemšanas apstākļus tajā veidā, kurā visvairāk nepieciešams attīstīties – uz gaismu un mīlestību.

Kas tas ir – “nākotnes pieņemšanas apstākļi”?

Nākotnes varianti eksistē, jo nākotnes un pagātnes taču nav. Tie varianti, kurus jūs radāt tieši tagad, ir noteikti programmās un tiek koriģēti uz vietas. Tie, kas jums palīdz, cenšas virzīt jūs uz īsto ceļu. Viņi labāk par jums saprot, kas pašlaik notiek uz planētas, un mēģina jūs aizvest pie visiem izdevīgākas nākotnes programmas, uzbūvēt skaistu nākotni tās vietā, uz kuru jūs mēģināt nogriezties. Tam arī ir radīta dalīšana mazkustīgākos un trauksmainākos (smagajos un vieglajos, blīvākos un mazāk blīvos. N.K..)

Pirmajā acu uzmetienā mēs par visu parunājām?

Protams, kaut arī daudz ko mēs pat nepieminējām. Bet to citu reizi.

Protams, mana dārgā. Uz tikšanos citu reizi!

Pateicos!

 

Pievienots 09.10.2020

http://sanatkumara.ru/stati-2020/tendentsii-perechoda-vselennoy

Tulkoja Jānis Oppe