Двухдневный семинар Христосознание

Divu dienu seminārs “Kristus-apziņa”

Grupas

“Galaktiskā Kristus Apziņa” radīšana

2019. g. 9.-10. martā

Pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Jauns seminārs

“Kristus-apziņas īpatnības”

19 03 04

19.03.03.

Gatavojoties semināram “Kristus-apziņas īpatnības”, es atcerējos 2015. gada rakstu – sarunu ar Galaktisko Kristu: http://sanatkumara.ru/stati-2015/kak-mozhno-raskrit-ponyatie-christos[1]

un nolēmu atjaunot sarunu ar šo Savienību, lai tiktu tajā skaidrībā. Lūk, tāda saruna man iznāca pirms dažām dienām. Tā ir diezgan sarežģīta, tāpēc pacentīšos pievienot savus paskaidrojumus. Sākumā es pamēģināju saprast vibrāciju līmeni un plānu, kurā atrodas Galaktiskais Kristus.

***

Es piesaucu Galaktisko Kristu. Pacēlos galaktiskajā līmenī. Apsveicinājos.

Sāku uzdot jautājumus. Sākumā jautājums: Kas tas ir – Galaktiskais Kristus?

GK: Tā ir noteikta līmeņa būtņu un viņu pasauļu apvienība.

(Skatos uz sevi šajā līmenī. Es redzu, ka šajā pasaulē es esmu paplašināta, mirdzoša, taču iesakņota matērijā. Mana sutratma stiepjas uz leju un ir ieenkurojas kaut tālu Zemē.)

Galaktiskais Kristus – tās ir būtnes Diženās Dievietes līmenī? Atmiskajā plānā? Augstāk par Saules Brālību?

GK: Ja salīdzinām ar Saules Brālību, tad viņi arī ir dažādos apziņas līmeņos, ir gan tādi, kā Jēzus, ir gan tādi, kā Aštars un SB, ar kuriem tu sazinies.

Jēzus ir nodibinājis savu Brālību? (Es Kristu redzu kā kolektīvu būtni.)

GK: Jā, tā ir kopiena virs Saules Brālības, kuru var nosaukt par Galaktisko Kristu. Mēs veidojam citu citā iekļautas dvēseles, savērtas kā rožukronī uz viena pavediena, pasauļu ķēdi, katra pasaule ir vienas dvēseles radīta. Visām pasaulēm piemīt viena kolektīva apziņa un vairākas individualitātes, sapulcētas dvēseļu klasteros. Katrs klasteris – tā ir pasaule, savākta no viena veida dvēselēm.

(Tagad pa daļām aplūkosim šos teikumus, lai saprastu, par ko te tiek runāts. “Cita citā iekļautas dvēseles” – tās ir klasterī savienotas dvēseles, un mēs SK Skolā sen noorganizējām tādu dvēseļu grupu. Atcerieties, mani draugi, kā bija mums.

“Savērtas kā rožukronī uz viena pavediena, pasauļu ķēde, katra pasaule ir vienas dvēseles radīta”: Klasteri veido savu pasauli, klasterim dvēseles tiek izvēlētas pēc rakstura, pieredzes, gaismspējas, vibrācijām un attīstītības. Lai savienotos, ir jābūt piemērotām cita citai. Tā ir gluži kā liela ģimene, ilgtermiņa laulības mīlestības un kopīgu mērķu dēļ. Pēc būtības tādi klasteri ir kolektīva dvēsele, pasaule, kura ar citām tādā pašām pasaulēm savienojas savā starpā ar ugunīgām saiknēm, sutratmu.

“Visām pasaulēm piemīt viena kolektīva apziņa” – tas ir skaidrs, visas mūsu pasaules caur sutratmu savienojas vēl lielākā Kolektīvā Pasaulē, veidojot Galaktisko Dvēseli.

“Visām pasaulēm (piemīt viena kolektīva apziņa) un vairākas individualitātes, sapulcētas dvēseļu klasteros.” Te ir runa par to, ka bez kolektīvās apziņas dvēseles individuālā apziņa šajā līmenī vēl paliek, tas ir, mūsu dvēselēm šajā plānā pagaidām piemīt vecvecās īpašības, vēsture, inkarnāciju pieredze uz dažādām planētām un plāniem.

“Katrs klasteris – tā ir pasaule, savākta no viena veida dvēselēm.” Ar to tiek domāts dvēseles humanoīda tips un vienāda cilvēciska izcelsme. Mēs nesavienojamies ar insektoīdiem, reptiloīdiem u.c., kaut gan arī viņiem ir humanoīda tips – rokas-kājas-galva.)

Lūk, cik daudz sevī ietver viena koncentrēta frāze. Turpināsim sarunu.

Kādi dvēseļu veidi eksistē?

Dvēseles attīstās dažādās galaktikās, pievelkas cita pie citas pēc vajadzībām un pazīmēm. Miermīlīgai līdzāspastāvēšanai viņām ir jābūt apmēram ar vienādu attīstītību un dvēseles vajadzībām.

(Atkal palīdzu sev un jums saprast teikuma būtību.)

Kādas dvēsele vajadzības eksistē?

Mīlestība, pieņemšana, izšķiršana jūtu sfērā, domāšanas veidā, kas ir atkarīgs no iemiesojuma matricas, inkarnāciju pasaules un matricveida materiālajām programmām.

Iemiesojuma matrica – tā ir planētu fiziskā pasaule?

Jā, kādai planētas, kādai planetoīdi, kādai vispār kuģi un svari. Ja tu ne reizi neesi bijusi uz planētas un neesi jutusi viņas pievilkšanas spēku, viņas atmosfēru, tev ir grūti iedomāties to sajūtu, kuru rada pati planēta. Nekādi attēli un filmas nespēj izpaust planētas gaisu, vēju vai smaržu.

Inkarnāciju pasaule – tā ir pasauļu, kurās jūs dzīvojat astrālajos, mentālajos un fiziskajos ķermeņos, sistēma.

Ne katrai planētai ir sava matricveida sistēma. To rada pati planēta. Sistēmu var sagraut, un tad pasaule kļūst nepiemērota tajā veidā, kāds tika izdomāts un izpildīts noteiktu spēku dzīvošanai.

Vai var salīdzināt Venēras, Marsa un Zemes pasaules?

Sarežģīti salīdzināt, jo viņas ir sajauktas un tuvinātas no to būtņu puses, kuras uz šīm planētām atnāca iemiesojumā. Vienkāršāk ir salīdzināt Saturna pasauli un Zemi.

Saturns ir tehnoloģiska planēta, uz viņas nav izdzīvojušu dabisku radību, piemēram, kukaiņu, dzīvnieku un cilvēku. Saturna sistēmai ir principiāli citāda matricveida sistēma, ietveroša sevī visas dzīvās būtnes, kuras veido apziņas tīklu. Var teikt, ka Saturns ir pārvērsts lielā datorā ar daudziem elementiem, kas veido vienu Lielo Saprātu.

Mākslīgo Intelektu?

Kaut ko uz to pusi, taču paša ražotu, paša radītu.

Uz Saturna atrodas Saules sistēmas vadība?

Jā, viens no galvenajiem vadības elementiem saskaņojumu un tehnoloģiju sfērā, izglītības un vēstures sfērā.

Kā no jūsu skatpunkta jūs redzat Zemes matricveida pasauli?

Uz Zemes vairākām Galaktikas Ģimenēm ir savas individuālās apziņas. Viena Ģimene grib sev pakļaut visas pārējās un nolaist viņu apziņu, lai vadītu un valdītu pār viņām. No šejienes pastāvīgā cīņa un tiekšanās nolaist jaunatnes apziņu, potējot negatīvu dzīvesveidu, garīgu atpalicību un, kā sekas – cilvēces kā sugas iznīcību. Tā ir interešu nolaišana, jūtu iztukšošana, atteikšanās no nākotnes. Skaldi un valdi.

Kā jūs redzat izeju no izveidojušās situācijas uz planētas?

Kā pretošanos ļaunumam un vardarbībai, savu interešu aizstāvību par labu gaismai, mīlestībai un uzplaukumam.

Kā attīstās individuāla dvēsele? Tikai savienojoties ar sev līdzīgām?

Protams, reiz dvēseles izklīda no vienas materiālas daļas, dzemdes, un tagad viņas tiecas ieņemt savu stāvokli tajā daļā, no kuras iznāca, kā bites atnesot savu medu. Apmainoties ar šo guvumu, dvēseles iegūst desmitiem reižu lielāku pieredzi, nekā, ja viņas būtu pa vienai inkarnējušās matērijā.

Un mūsu individualitāšu apvienošanās kopienā arī nes mums daudz vairāk spēka un pretošanos nekā izolētība un izkliedētība?

Protams, savienošanās grupās un kopienās ir jūsu nākotne. Nevis sadalīšanās, bet apvienošanās – sākumā grupās. Un pēc tam planētas vienotībā.

Ko mēs varam iegūt meditācijā ar Galaktisko Kristu seminārā?

Savu inkarnāciju līniju uzbūvēšanu. Graudu savākšanu vālītē, balstoties uz vienu matricveida sistēmu un vienādām vēlmēm.

Vālīte – tas ir ceļš, kad iemiesojas kopā? Kā karmas grupa?

Jā, kā SB grupa, kā SK grupa, kā Ra... jūs varat gūt savu sākotnējo pieredzi, savienojoties lielā Zemes inkarnāciju grupā. Sinerģija dos jums lielu enerģijas un iedvesmas lēcienu jaunradei.

Kur šī grupa iemiesosies? Uz jaunas planētas?

Kā izlems kolektīvā apziņa. Uz jebkuras planētas, kura nes noteiktu enerģiju un vibrācijas. Ķermeņiem nav nozīmes, nozīme ir grupas sakrātās pieredzes pielietošanai un savas iekšējās pasaules izveidošanai.

Kas tas ir – savu inkarnāciju līniju uzbūvēšana?

Jūs sapulcējaties galaktikas centrā un izklīstat pa dažādām pasaulēm. Ar grupveida saiknēm iekšienē jūs kļūstat par vienu lielu izziņas instrumentu dažādās pasaulē, jums saglabājas kopīgā apziņa atmiskajā plānā.

Vai nav par agru mums to darīt? Kādēļ mums pašlaik tāda sarežģīta instrumenta radīšana?

Jūs jautājāt, ko mēs varam radīt kopīgi... Nav “laika”, nav “telpas”, tā ir tikai jūsu matrica. Nav “agri” vai “vēlu”, mēs varam, un ir jāpamēģina.

Cik tādu grupu no zemiešiem ir radīts?

Viena Andromedas, viena Atlantiskā un viena Vidusjūras. Viņas deva sev tādus nosaukumus.

Ko viņas pašlaik dara?

Pagaidām vienkārši dzīvo. Tas ir darbs tikai dvēseles jomā. Jūs vienmēr varat to izdarīt vēlāk, taču labāk savienojumu (zvaigzni) ir radīt pašlaik, lai pastiprinātu kopīgo gaismu.

Tas ir, mūsu savienojums var būt gaismas avots uz Zemes?

Jā, protams, ne tikai uz Zemes, ne tikai Saules sistēmā, bet arī Galaktikā.

Jā, saprotu, dvēseles nepieder tikai Saules sistēmai, bet ir atnākušas šurp no dažādām pasaulēm. Un mēs pulcējamies un darbojamies no galaktikas centra... Cik interesanti!

Kāda nākotne ir tādai Savienībai?

Jūs varat kļūt Galaktiskās Kristus-apziņas daļa. Dabiski, jāsāk ir vadībā un ar atbalstu. Mēs varēsim jums palīdzēt attīstīties un pilnveidoties. Jūsu grupa augs un attīstīsies, un ar laiku varēs iziet zem sava karoga un pasludināt savu nākotni.

Mēs varēsim radīt sākuma grupu seminārā 9.-10. martā?

Protams, domāju, ka jūs esat pietiekami sagatavoti Sanata Kumaras un Saules Brālības Skolās.

Kas būs pēc tādas grupas radīšanas? Kā mēs varēsim darbu turpināt?

Tas ir visuma mēroga darbs, un jūs varat piesaukt mūs vai Sanata Kumaras Ģimeni, vai SB, un darbs pagaidām sastāvēs tikai no virzības apziņas sfērā un, lai radītu dvēselē labvēlīgus apstākļus attīstībai un uzplaukumam. Pietiekami daudz darbu tamlīdzīgā plānā pašlaik norit planetārās dvēseles līmenī, bet Galaktiskās Vienotības līmenī darbs pagaidām vēl ir maz apzināts. Mēs virzīsimies kopā ar jums, palīdzot jums pieņemt savu Galaktisko Kristus apziņu.

(Kad pirmajās grāmatās Sanats Kumara man teica, ka mēs pārejam galaktiskajā apziņā, man tas toreiz izskanēja šokējoši, tik lielā mērā es nebiju gatava tādiem vārdiem un zināšanām. Bet, kā redzu, arī šis pravietojums piepildās tieši mūsu acu priekšā un ar mana kanāla palīdzību. Satriecošs jaunums!
Un atkal zināms šoks...)

Aicinu visus interesantus iekļauties Grupā “Galaktiskais Kristus”, organizēt jaunu Planetāro Kristus-apziņas Skolu un pastrādāt planētas, Saules sistēmas un Galaktikas labā.

Ar satraukumu gaidu jūs seminārā

“Kristus-apziņas īpatnības”

2019. g. 9.-10. martā pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Godīgi sakot, nebiju domājusi, ka seminārs izaugs par tādu spēcīgu un unikālu darbu.

Tas, tāpat kā pārējie semināri, ir dzīvs un aug pats par sevi!

 

Izmainītā semināra programma

 

 • Kristus-apziņas un jēdziena Kristus definīcija
 • Kristus mācība
 • Duālās apziņas un Kristus-apziņas atšķiršana (apzināts visu īpatnību iztirzājums)
 • Planetārais Kristus Režģis, tā sastāvs
 • Čenelings-meditācija: Darbs Kristus Režģī ar Sanatu Kumaru, Aštaru un Melhisedeku
 • Kristus-apziņas karma
 • Kas ir garīgā kalpošana
 • Čenelings-meditācija: Darbs augstākajā mentālajā līmenī Zemes Kristus Režģī (meditācija ar Saules Brālību)
 • Gaismas Darbinieku misija, mērķis un uzdevumi
 • Kristus-apziņas Skolotāji
 • Galaktiskais Kristus un čenelinga darbs “Grupas “Galaktiskā Kristus Apziņa” radīšana”
 • Jauna projekta – Planetārās Kristus-apziņas Skolas – radīšana. Čenelings ar Jēzu Kristu, Valdnieci Mariju un Kristu Maitreiju

 

Divu dienu semināra izmaksas 3000 rbļ.

 

Semināru apmaksas nosacījumi:

1. Visvienkāršākais pārskaitījuma veids Krievijā – uz kartes kontu jebkurā Krievijas Sberbank nodaļā

4276 1600 1263 4789

 

2. Jandeks-nauda, konts 41 00 11 43 27 08 994

 

3. Bankas pārvedumi no ārzemēm: Vestern Union, Golden Crown vai Kontakt

Uz vārdu Котельникова Наталья Николаевна

KOTELNIKOVA NATALIA NIKOLAEVNA.

Noteikti norādiet tēvavārdu. Pie mums tas ir nepieciešams.

 

4. Pay-pal uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

***

Jebkurā gadījumā sūtiet man vēstuli

Uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

norādot vebināru un apmaksas veidu.

Atbildes vēstulē es jums atsūtu norādi un paroli uz vebināru.

 

Pievienots 26.02.2019, atjaunots 04.03.2019

http://sanatkumara.ru/seminari-2019-goda/dvuchdnevniy-seminar-christosoznanie

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/2-uncategorised/511-ka-var-atklat-jedzienu-kristus (Tulk. piezīme)