Татьяна Бреславская - Хранители Рода Человеческого

Tatjana Breslavska - Cilvēku Dzimtas Glabātāji

21 04 05 02

– Es piesaucu Cilvēku Dzimtas Glabātājus... Es sveicu jūs! Vai jūs varat raksturot sevi?

– Mēs esam tie, kas stāv aiz jūsu pasaules. Cilvēku dzimtas – kā augsti attīstītas dzīvības radīšanas vienības uz planētas Zeme – organizācija. Jūsu suga prasa īpašu pieeju viņas radīšanai un uzturēšanai. Ar uzturēšanu mēs domājam izaugsmi un evolūciju. Veicinām sugas kā tādas uzlabošanos sakarā ar dabiska rakstura pārmaiņām visā kosmosā.

– Jūs “pieskaitāt” sevi mūsu Saules sistēmai, vai arī jūs esat universāli visā kosmosā?

– Mēs esam jūsu Saules sistēmas arhitektūras progresijas nesēji. Tieši vadoties pēc šīs sistēmas īpatnībām, mēs radām jūsu sugu. Ja jūs runājat, ka nomainīt jūsu paaudzi nāk “jaunie bērni”, tad tas ir saistīts tieši ar mūsu darbu cilvēka genotipa uzlabošanā. Vienlaikus mēs novērojam evolūcijas procesu kopumā – tā ir visa jūsu attīstības vēsture. Mēs raugāmies arī, kādas jūsu, kā tipa, perspektīvas iespējamas tālā nākotnē. Šeit taču tiek ņemti vērā planētas un tās apkārtnes fizisko izmaiņu faktori, visas Saules sistēmas un atsevišķi ņemtu planētu (izņemot Zemi) enerģētiskie slāņi.

– Mēs varētu uzdot jums jautājumus par mūsu nākotni?

– Protams, varētu! Bet ir lietas (jautājumi), kurus nevajag atklāt, lai dzīvē vienmēr būtu kāds “noslēpums”, kurš vilina un sauc, alkst tikt atpazīts un atklāts. Visi vēstījumi jums vienmēr piedāvā tikai galveno līniju, un tas ir pareizi! Mēs nekad nedosim jums atbildes uz to, ko jums vienkārši ir pienākums atklāt pašiem! Kādēļ mums radīt bezrūpīgas un inertas lelles!?

– Cik sen jūs nodarbojaties ar mūsu radīšanu?

– Kopš tiem laikiem, kad Radītājs Vienotais nolēma padziļināt un paplašināt savu radīšanas spēli. Viss notiek pēc VIŅA interesēm.

Jūs esat viens no pašiem interesantākajiem viņa sazarotās saprāta spēles atzarojumiem! Varat ar to droši lepoties! Teiksim vairāk: ja jums ir tas gods sazināties nepastarpināti ar VIŅU, tad jums var tikt uzlikta atbildība par kopējo radošo darbu, līdzautorību ar VIŅU. Par katru kļūdu un nepareizu darbību un domu VIŅŠ prasīs atbildību no jums personīgi. Bet, ticiet, tas nav briesmīgi! Tas ir aizraujoši. Tikai paši pārgalvīgākie no jums ir spējīgi uz to, un galvenais, lai nebūtu baiļu. Radītājs mīl pārgalvīgos un bezbailīgos, viņš tādos redz pats sevi.

– Pašlaik ir daudz informācijas par mūsu “pestīšanu” no ārienes. Ko jūs varat teikt šajā sakarā?

– Vai jūs vajag pestīt, mūsu dārgie?! Ja nu tikai no jūsu pašu maldiem. Bet šo kamolu jums nāksies raisīt vaļā tikai pašiem! Ja nevēlēsieties vai nespēsiet to izdarīt, tad tā būs ne tikai jūsu neizdarība, bet arī mūsu. Tāpēc arī mēs cenšamies jūs laikus noorientēt uz vajadzīgo gultni. Šobrīd – likt šķēršļus lojāliem paņēmieniem novērst jūs no īsteni svarīgiem jautājumiem, piemēram, – cerot uz “debesīm” tā vietā, lai strādātu ar SEVI PERSONĪGI!

“UZ DIEVU CERI, BET ARĪ PATS NERĪKOJIES APLAM!”

– Pateicos jums un ceru, ka mūsu tuvākās tikšanās laikā ar grupu mēs varēsim sev noskaidrot vēl daudz jautājumu.

– UZ TIKŠANOS!

05.04.21.

 

Pievienots 05.04.2020.

https://pulsarvremeni.ru/hraniteli-roda-chelovecheskogo/

Tulkoja Jānis Oppe