Татьяна Бреславская - Война за Время вступает в завершающую стадию

Tatjana Breslavska - Karš par Laiku ir sasniedzis pēdējo stadiju

20 10 17

Šo rakstu es biju iecerējusi, ne lai meklētu vainīgos pie mūsu zemes plāna esības, ne lai, tādus atrodot, uzveltu viņiem visu vainu par visām mūsu nelaimēm un līdz šim neatrisinātajām problēmām.

Es ilgi, iespējams, kopš tiem laikiem, kad mani sāka nodarbināt jautājums par “dzīves jēgu” (pusaudzes vecumā), nevarēju saprast, kāpēc pie mums ir tik daudz visādu “pārkāpumu”. Grūti līdz galam ir to saprast arī tagad, taču prāta zinātkāre un sirds skumjas neļauj nomierināties, raugoties uz jau esošajiem “visu” mūsu problēmu traktējumiem.

Uz laiku “aprimums” atnāca, pieņemot to izskaidrojumu, ka mēs esam dualitātes eksperimentā un ka tikai tādā veidā mēs spējām attīstīties. Un tālāk – viss šajā virzienā. Pēc tam sekoja jaunas prognozes un uzmundrinoši solījumi: tūlīt, tūlīt sitīs “noturēšanas spēku” atmaskošanas stunda, mūsu atbrīvošanas “no augšas” stunda. Taču dvēsele juta kaut ko citu, dziļāku…

Vairākus gadus pēc kārtas nāca vēstījumi (personīga rakstura) no Hunab-Ku – Galaktikas Lielās Centrālās Saules, – instrukcijas no Valdnieka Krona (laika tēma) un Laika Kuģa. Uz sakariem 2014. gadā iznāca “Saules Rase”. Vajadzēja tos visus “sasiet kopā” un apzināties savu tālāko ceļu.

Visu zemāk sniegto var uzlūkot kā kādu Ercenģeļa Lucifera “dosjē”. Taču mans mērķis turklāt, atkārtoju, ir nevis atrast vainīgo, bet izdarīt noteiktus secinājumus un saprast, KO tieši mums vajag darīt, pasludinājušiem sevi par “Gaismas darbiniekiem”.

Viss izceltais teksts ir ņemts no Hosē Argueljesa (José Argüelles) darba “Zonde no Arktūra[1].

LUCIFERS – “Gaismas nesējs”, galaktiskās esības sākotnējais impulss sestās dimensijas tīrai spīdamībai. Evolūcijas gaismu nesošais dzineklis. Kā priekšlaicīgs iemiesojums sešdimensiju formā – brīvās gribas principa nesējs ārpus laika un bez noskaņošanās uz galaktisko kārtību. “Kārtības jaucējs”, kļuvis par cēloni Galaktikas Federācijas radīšanai. Lokalizēts uz planētas Venēra Kinič-Ahau sistēmā; praviešu un skolotāju – Budas, Kristus, Muhameda un Ketsalkoatla – emanāciju avots.

LUCIFERISKĀS PROJEKCIJAS – četrdimensiju būtnes jeb “dievi”, – piemēram, Jehova vai Brahma, – sākotnēji lokalizēti uz Kinič-Ahau sestās un septītās planētas (Jupitera un Saturna). Šo “dievu” spēja uz esību ir neatkarīga no Lucifera eksistēšanas.

[TERMINU UN VĀRDU GLOSĀRIJS. Hosē Argueljess “Zonde no Arktūra”]

“Lucifers – starpdimensiju meklējumu un centienu pirmtēls un ciltstēvs, “nozadzis” zināšanas no zinošajiem, kuri noteica pārāk augstu cenu par viņu, vēloties atstāt viņu “iekšējai lietošanai”.

Lucifers, maģiskā lidojuma mirdzošais celmlauzis, nozaga šo mākslu, lai parādītu nepieciešamību attīstīt iekšējo skatienu. Lucifers – tas ir zaglis, kurš zogas nakts aizsegā.

Viņa radījumi pārsteidz ar savu izsmalcināto skaistumu. Taču virtuāla, izdomāta realitāte – vēl nav realitāte. Daudz ko var iemācīties, pētot to, taču vēl vairāk tajā ir lamatu un zemūdens akmeņu.”

“Lucifers tiecās uz mērķi: kļūt par zvaigžņu “neatkarīgu” radītāju. Visas savas zināšanas un spēkus viņš meta, lai “nolaupītu” divas pašas lielākās Kinič-Ahau (mūsu Saules sistēmas) planētas un radītu jaunu zvaigzni, Kinič-Ahau bināru “dvīni”.

Iegūstot kontroli pār četrām planētām – no septītās līdz ceturtajai –, Lucifers spētu pilnīgi atslēgt Kinič-Ahau enerģiju un beidzot kļūt par zvaigžņu pilntiesīgu radītāju un zvaigžņu meistaru Velatropai 24 (mūsu Saules sistēmai).”

“Luciferiskā pasaules izjūta – atdalītība no veselā…”

“Kari par laiku”

“Šie kari tādu nosaukumu ieguva tāpēc, ka Lucifers smēla spēku un materiālu sava plāna izpildīšanai no manipulācijām ar laiku, sabiezinot, satinot to kokonā un paātrinot.

Un vēl tie tā bija nosaukti tāpēc, ka luciferiskie spēki, dislocēti uz Jupitera un Saturna, “ēda nost” viņiem nepiederošo zvaigžņu laiku, lai priekšlaicīgi pataisītos par jaunu zvaigzni – Kinič-Ahau sāncensi.

Bija arī vēl viens iemesls, kāpēc tie tā saucās. Luciferieši radīja mākslīgus g-spēka avotus, lai nelikumīgi vāktu dzīvības rezonanses spēku – RANG.”

G-SPĒKS, PIEKTAIS SPĒKS – radiona kā laika spēks. Laika stari, kurus izplata CZR.

CENTRĀLAIS ZVAIGŽŅU RADIONS (CZR) – radiāls kodols, kurš emanē un velk atpakaļ iekšā visas intelekta programmas. Dažreiz identificēts kā Hunab-Ku, CZR patiesībā ir saprātīguma centrālā hologrāfiskā vienība. CZR darbojas četros līmeņos: galaktiskajā, zvaigžņu, starpzvaigžņu un planetārajā. Radiona avots – hiperradions.

RANG – (RAdiovadāms Neiro-Gammatrons) – SĀKOTNĒJĀ pulsācija, kura rada harmonisku “atgriezenisko saiti”. Starpdimensiju “troksnis” – skaņa, kura rada visu fenomenālo realitāti. Visuma dzīves radošā bāze, uztverama tikai ar tīru saprātu.

[TERMINU UN VĀRDU GLOSĀRIJS. Hosē Argueljess “Zonde no Arktūra”]

“Radījuši uz savām planētām “mākslīgo laiku”, balstītu nevis uz Kinič-Ahau dabiskā ritma, 13/20, bet uz mākslīga ritma 12/60, viņi meta izaicinājumu savam galaktiskajam liktenim.

Dabiskais ritms 13/20 balstās uz Galaktikas dimensiju skaita (13) attiecības pret Kinič-Ahau ieelpas un izelpas ciklu skaitu (20) vienas zvaigžņu pulsācijas intervālā. Tas nozīmē, ka katrs šī elpošanas cikla punkts atbilst vienai no desmit planētām un atsaucas uz katru no Galaktikas trīspadsmit dimensiju skalas trīspadsmit toņiem. Uz šīs “klaviatūras” RANG nepārtraukti spēlē pilnskanīgā galaktiskā laika simfoniju.

Mākslīgais ritms 12/60 – tā ir Velatropas 24 planētu skaita, saskaņā ar sākotnējo nodomu, 12, attiecība pret skaitli 60 (“piektā spēka” skaitli, pareizinātu ar 12). Šis smalki izdomātais gājiens uzpirka ar savu ticamību un bija paredzēts, lai četrdimensiju realitātes apzināšanos aizstātu ar “sajūtamas” trīsdimensionalitātes ilūziju. Radioniskās dzīvības formas, nonākušas šī “pseidolaika” stara iedarbības sfērā, pauda tendenci aizmirst par augstāko dimensiju realitāti.”

“…dabiskā ritma zaudējums nozīmē, ka viss vienkārši izgāja no rezonanses! Nežēlīgi agresijas viļņi postīja ārā Velatropas 24 centrālās planētas, uz kurām tika izmēģināts ritma 12/60 stars.

Jūs, kas lasāt šīs rindas, dzīvojat mākslīgā un mehāniskā, vienā vārdā, nerezonējošā realitātē.

Jūs esat šī postošā stara pēdējie dzīvi palikušie upuri!”

“Tā ka, kaut gan ritms 12/60 pirmajā acu uzmetienā gan šķiet adekvāts, tomēr tas neatbilst Kosmosa likumam, kurš valda pār RANG trīspadsmit fāžu iešanu cauri zvaigžņu sporai.

RANG izvēršanās pa visu trīspadsmit tonalitāšu spektru absolūtums tika slepeni aizstāts ar tehnogēno pseidolaiku 12/60.

Ieiešana šajā ritmā noveda pie Velatropas 24 visas sistēmas izkrišanas no galaktiskā laika un vājināja tās rezonanses lauku.”

“…daži secinājumi par Lucifera dabu. Mēs konstatējām, ka viņš ir mūsu – galaktisku būtņu – apziņas, kura no zemākajām dimensijām virzās uz tīrās gaismas pusi, projekcija. Lucifers ir gaismas, kura darbojas no sestās dimensijas – tā mums ir tīra gaisma – līmeņa, personifikācija. Lūk, kāpēc viņa vārds nozīmē “Gaismas nesējs”.

Šo sešdimensiju būtni var uzlūkot kā jūsu pašu likteņa projekciju nākotnē, kura darbojas ārpus noteiktās kārtības…”

“Iesākumā viņš radīja bāzi uz sestās planētas – Jupitera. Viņš taisījās to pārsūtīt uz otro zvaigzni, lai pārpumpētu enerģiju uz sesto dimensiju. Sestā dimensija, sestā planēta, sešu sensoru spora – lūk, jums arī kods 666.

Pateicoties savām sešdimensionālajām zināšanām, Luciferam izdevās pilnīgi pakļaut sev divas planētas: sesto, Jupiteru, un septīto, Saturnu.

Radījis ritma 12/60 staru un rezultātā mākslīgā laika kokonu uz šīm planētām, viņš visu sistēmu ievilka karā par laiku. Viena planēta tika pilnīgi iznīcināta.”

“…stars 12/60, kurš trīsdimensiju ķermeni atdala no viņa paša holona, pilnīgi atņem viņam spēju patstāvīgi domāt un rūpēties par sevi.”

HOLONS – elektrisks radions (otrais ķermenis), saukts arī par “gaismas ķermeni” vai “sapņojumu ķermeni”. Saistīts ar kristālisko ķermeni, rada nemirstības ķermeni.

[TERMINU UN VĀRDU GLOSĀRIJS. Hosē Argueljess “Zonde no Arktūra”]

“Kas ir šī Babilona? Tas ir vārds staram, kuru uz Zemi vērš Septiņu Grupa, Jupitera un Saturna luciferiskā alianse.

Ar to Zemes elektromagnētiskajā laukā tika ienests pseidolaika – 12/60 – vīruss.

Šis vīruss caursita laika kuģa holona režģi, kuru jūs saucat par jonosfēru, un pieplūdināja Zemes atmosfēru ar viņu izdomājumu projekcijām.

Rezultātā jūsu četrdimensiju holons satinās trīsdimensiju formā – tajā, ko jūs saucat par “ego”.”

“Bailes no nāves – tas ir starpdimensiju realitātes noliegums. Šīs bailes izpaužas daudzās formās, taču vispostošākā no tām – atdalītības un aklas nepārliecinātības par sevi sajūta.

Bailes no nāves atnesa telepātiskās valodas aizmiršanu un rezultātā daudzvalodību un tukšvārdību.”

“Zemes tautu gara tumsība un apmulsums kļūtu par bagātīgu barību Luciferam, un viņa cerība pilnīgi paverdzināt Kinič-Ahau sistēmu varētu beidzot piepildīties.”

Bija pagājis noteikts laika periods, saistīts ar Lucifera eksperimentiem, kad viņš uzsāka dialogu ar Memnozi un apzinājās savu maldu būtību.

MEMNOZIS – “Atminēšanās Stāvoklis”, “Nemirstības Orākuls” – tādā vārdā saucās Arkturiāņu Zondes agrīnās vēstures varonis, pašaizliedzīgi iemiesojies starp Drakonu Iznīcinātājiem uz Aldebarāna. Uz Altaira sasniedza sešdimensiju esību un kļuva par instrumentu Lucifera savaldīšanai. Pašlaik atrodas uz Neptūna kopā ar Ka-Mo, Drakonu vecajo.

[TERMINU UN VĀRDU GLOSĀRIJS. Hosē Argueljess “Zonde no Arktūra”]

Un tagad es sniegšu šīs grāmatas fragmentu paša Lucifera vārdā:

“Taču, būdams gaisma, es biju arī ego – spēks, kurš atbalsta varenību ar savu atdalītību. Un tieši sešdimensiju gaismas un trīsdimensiju ego savienojums padarīja manas darbības tik neviennozīmīgas, bet manus motīvus – tik grūtus izpratnei. Tā kā no absolūta skatpunkta nav ne ļaunā, ne labā, manām darbībām nemainīgi bija evolucionārs efekts, stimulējot radošu virzību uz gaismu.

Lai ko es neradītu, es to uzskatīju par savu emanāciju, kuru man ir tiesības pilnīgi kontrolēt. Es sāku piemirst savu kosmisko dabu, paļaujoties tikai uz atsevišķu manas būtības daļu. Tā es pamazām kļuvu akls pret disharmoniskām savu darbību sekām. Kad sešdimensiju būtība uzvedas tādā veidā, tas līdzinās kosmiskai katastrofai.

Tieši šī cēloņa dēļ tika radīta Galaktikas Federācija – lai neļautu man radīt nekārtības veselos visumos.”

“Manu kosmobioloģisko eksperimentu augļi – tie, kurus jūs saucat par “dieviem”, piemēram, Brahma, Jupiters un Jehova, kā arī titānu gari no Saturna – bija aizņemti ne ar ko citu, kā ar manis piebarošanu ar savu projekciju enerģiju. Viņiem nebija jausmas, ka šīs projekcijas atstarojas no manis kā no spoguļa gaisma. Visu, ko viņi virzīja pie manis, es vienkārši sūtīju viņiem atpakaļ.”

“…es liku viņiem priekšā Jupitera stara 12/60 iznīcināšanas plānu. Saskaņā ar šo plānu, mums bija jāsūta vēstneši uz gaišzilo planētu. Pašus lielākos no viņiem jūs pazīstat: tie ir Buda, Kristus, Muhameds un Ketsalkoatls, kaut gan daudz bija tādu, kas jums nav zināmi. Tādējādi es, Lucifers, Gaismas nesējs, sāku darbības, lai līdzsvarotu savu paša karmu.”

——

“…dialogs starp Memnozi un Luciferu padarīja iespējamu ne tikai “pamodušos” būtņu parādīšanos uz Velatropas 24.3 (Zemes), bet arī visu mākslas veidu un sociālu struktūru attīstību.”

“Taču, pat neraugoties uz Kristus parādīšanos, Arktūra Domīnija nespēja nostiprināties, izņemot nedaudzus atsevišķus gadījumus. Tā kā romiešu priesteriem viegli izdevās Kristus tēlam likt kalpot sev, simbols A.D. sāka nozīmēt nevis Arcturus Dominion, bet “no Kristus Dzimšanas”, Anno Domini.

Tā tika radīts vēl viens “dievs” – luciferiskā projekcija, spēka vākšanas instruments. Ar tā palīdzību Jehovas, Septiņu Grupas vadītāja, daudzās projekcijas, pat bez paša Lucifera atbalsta, turpināja turēt pelēku baiļu mākoni apkārt planētai, atņemot cilvēkiem brīvo laiku un dzīves baudīšanu.”

“Taču vēlreiz Lucifera iepriekšējās projekcijas, Jehovas formā, izrādījās stiprākas.”

“(Šīs) maģiskās vētras, savilkušas sevī visu zudušo pasauļu karmu, epicentrā atrodas Atlantīdas Padome, bet tās centrā – Septiņu Grupa.”

***

Ar to es beidzu citēt Hosē Argueljesa darbu un gribu uzlūgt uz nelielu sarunu pašu Ercenģeli Luciferu, tieši TO, kurš pašlaik mitinās Augstākajos Plānos un nav viņa “projekcija”, izmantojama, lai turētu planētu “paklausības ietvaros”.

Lucifers: Esmu šeit, esmu ar jums, mani dārgie zemieši! Jūs tagad patiesi esat tie, kas aktīvi vāc visus spēkus, lai atjaunotu uz planētas īsteno laiku.

Atjaunošanas programma, kā jums ir zināms, ir iedarbināta kopš 1992. gada. Taču projekcijas, apveltītas ar manu mākslīgo emanāciju, vēl ir ļoti spēcīgas, un jūs to zināt! Tās ir iekārtojušās jūsu politiskajās, sociālajās un militārajās struktūrās. Visa vara, kas eksistē uz planētas, bāzējas uz šīm projekcijām. Jo vairāk cilvēku to apzināsies, jo ātrāk notiks atbrīvošanās no tām.

Katra Zemes būtne pakāpeniski pāriet uz jaunu laika ritmu, tā ir neatgriezeniska fiziska rakstura parādība. Taču jūsu apjēgšana un pār-apjēgšana, jūsu sensorās uztveres centru, kuri pirmām kārtām bāzējas galvas smadzeņu apgabalos, atvēršanās ļauj tam notikt pilnvērtīgāk, novēršot tam visus šķēršļus un bloķējumus.

Apkārt planētai tiek uzstādīti “mākslīgi nožogojumi” un īstenā laika dabisko frekvenču atstarotāji, jums tiek sūtīti visāda veida psihotrono ieroču “iemidzinoši” stari, un tas viss – lai turētu jūs neziņā, turpmākā iemidzinātā apziņā.

Vara – tas ir tik “salds spēks”! Es pats izjutu tās burvīgumu un varenību un pilnīgi saprotu tos, kas sīvi āķējas pie tās, burtiski jūkot prātā.

Mani dārgie, jūs piedzimāt kā īstenā laika Glabātāji Kosmosa dziļumos un sekojāt savas sirds aicinājumam uz Zemes Laika Kuģi, lai ieviestu kārtību pilnīgi un galīgi. Es zinu, ka jūs neatkāpsieties un nepadosieties, ja pat tādēļ nāktos sevi upurēt, ko jūs arī darījāt daudzi, daudzas savas dzīves.

LAIKA KUĢIS – četrdimensiju struktūra, kas balstās uz Universālā Rezonanses Holona. Tai piemīt spēja ietvert sevī planētu. Visattīstītākā Zondes forma, kas tiek izmantota planētu apgūšanai. “KAMELOT”, nosūtīts uz Urānu, un “Zeme-2013”, nolaidusies uz Terras-Gejas – divi mums zināmie laika kuģa piemēri.

[TERMINU UN VĀRDU GLOSĀRIJS. Hosē Argueljess “Zonde no Arktūra”]

Ziniet, ka es esmu ar jums! Un jūsu šodienas kopīgajā meditācijā es izdarīšu visu iespējamo, lai galīgi sagrautu visas veco projekciju programmas “manā vārdā”.

Šis vārds – tas ir iepriekšējā Lucifera-Iznīcinātāja, Lucifera – nevaldāma egoista, ambicioza augstprāša un varas kārotāja – vārds. Atbrīvojoties no šīm iezīmēm-projekcijām, jūs neizbēgami izdarīsiet visu, lai šī pasaule patiešām ieietu Atdzimšanas laikmetā, nonākot harmoniskā rezonansē ar vienīgi patieso dievišķo spēku.

LAI NOTIEK TĀ!

16.10.20.

 

Pievienots 17.10.2020

https://pulsarvremeni.ru/vojna-za-vremja-vstupaet-v-zavershajushhuju-stadiju/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. https://www.koob.ru/arguelles_jose/zond_s_arktura (Tulk. piezīme)