Татьяна Бреславская - Архангел Уриил - О космическом раскрытии и наших задачах. (Жить с радостью и любовью)

Tatjana Breslavska - Ercenģelis Uriēls – Par kosmisko atklāšanu un mūsu uzdevumiem. (Dzīvot ar prieku un mīlestību.)

18 09 16

Pašlaik es lasu vienu no interesantākajām grāmatām – L.J. Veingerova un D.D. Gurjevs “Dialogi ar Kosmosa Saprātu” (Л.Я. Вейнгерова и Д.Д. Гурьев «Записи диалогов с космическим разумом»[1]), un man gribētos apspriest dažus tajā apgaismotos jautājumus ar manu Skolotāju.
Vai visa informācija šajā grāmatā ir ticama?

- Absolūti ticamas informācijas nav un nebūs nekur un nekad! Informācija ir patiesa, vadoties no tā apziņas līmeņa, kurā tā var tikt pieņemta vienā vai otrā veidā.
Jūs pašlaik pārejat, un daži jau ir pārgājuši, uz jaunu laika loku jeb laika lauku, bet, ja no šī laika punkta novilktu taisni lejup pa lejupejošajiem laika spirāles vijumiem, tad tā, šī taisne, “skars” tās “patiesības” un notikumus, kurus katrs no jums jau reiz ir piedzīvojis un pārdzīvojis, apjēdzis. Un no šī “kārtainā pīrāga” dzimst “jauna” patiesība, jo jūsu apziņas līmenis ir izmainījies, viņa ir paplašinājusies, ietilpinājusi sevī “pagātnes” pieredzi un VISA apzināšanos. Katrā laika lokā tiek summēta visa pa laika lokiem apkopotā pieredze un “šodienas” meklējumu un pārdomu iestrādes.
No katras grāmatas jūs paņemat to, kas ir vissvarīgākais šodienas pieredzei. Tas, kas nav interesants, nav svarīgs, neaizskar – neatbilst tam vibrāciju līmenim, kurā jūs pašlaik atrodaties.

Kādus mūsu Skolas uzdevumus tu saskati?

- Uzdevumi jums visi ir kopīgi – apziņas attīstība un Dvēseles pieredzes iegūšana šajā viņas ceļojuma laika intervālā. Tā ir Dvēseles vispārējā stratēģija šim iemiesojumam. Taču neviens neliedz jums izzināt jūsu pagātnes dzīves, iepazīties ar citu ceļotāju vai “klejotāju” pagātnes pieredzi. Ja jūs uzskatāt, ka tas palīdzēs labāk saprast sevi un citus, tāda informācija ir jāizmanto. Taču turklāt nav jāaizmirst savs “Es”, kurš arī var atklāt zināšanu un faktu bezgalīgu okeānu.
Vairāk interesējieties par SEVI, “spiediet ārā” informāciju no sevis un ticiet – jūs iegūsiet interesantu, daudzšķautņainu un gudru sarunu biedru, kurš jums vienmēr būs “pa rokai”. Varat pie sava “Es” vērsties ar “mans draugs” un tml. Šis “draugs” palīdzēs saprast savu ķermeni, savu prātu, savu ego un viņa “ieradumus” “turēt jūs savos grožos”, pateiks priekšā, kā var pa labam “vienoties” ar EGO, nospraust prioritātes sevī pašā utt. Ja jūs patiešām paudīsiet pret sevi neviltotu interesi, jums atklāsies bezgalīgs humora okeāns un paši “jaunākie” pašdziedināšanās instrumenti!

Grāmatā ir teikts, ka

“Katrs laika lauks virzās, attīstās jaunas telpas, jaunu planetāru sistēmu, jaunu saprātīgu civilizāciju iekšienē.
Saprātīgas civilizācijas attīstības augstākais punkts – civilizācijas visu bioloģiski-saprātīgo sistēmu saprātīgās matērijas apvienošana spēcīgā enerģētiskā lādiņā.
Šis lādiņš dod grūdienu, kā rezultātā parādās jauna telpa, jaunas planetāras sistēmas, jaunas saprātīgas civilizācijas atbilstoši programmai, kas ielikta apvienotās saprātīgās matērijas enerģētiskajā lādiņā.”

Kad šis “spēcīgais enerģētiskais lādiņš” var dot grūdienu, lai parādītos “jauna telpa”, un vai mūsu laiku var saukt par periodu, kad civilizācijas visas bioloģiski-saprātīgās sistēmas, tas ir, mēs, cilvēki, apvienojas spēcīgā enerģētiskā lādiņā?

- Laiks, kurā jūs dzīvojat, ir laikmetu maiņas pārejas etaps, taču šis periods var būt tik ilgs, ka jūs vairākas reizes pāriemiesosieties, ja vēlēsieties. Un katru reizi jums gribēsies būt pamodinātiem un ienest šajā pārmaiņu laikmetā savu ieguldījumu, savus atklājumus un norādīt uz savu līdzdalību. Jo attīstītāka ir Dvēsele šajā periodā, jo lielāku apjomu viņa ieņem visā notiekošajā. Noteikts skaits tādu attīstītu Dvēseļu var radīt TĀDU lādiņu, ar kuru notiek pārbīde laikā un telpā, tādā veidā radot pilnīgi jaunas pasaules, civilizācijas.
Tāpēc, ja jūs jūtat, dzirdat “saucienu” uz to visu, atveriet sevi savai Dvēselei tādā mērā, lai pilnīgi apzinātos un izzinātu tās atslēgas, kuras atvērs jums eju, vārtus uz jauno, neizpētīto, kuri ved pie savienošanās ar Radītāju, paplašina kā individuālās, tā arī kolektīvās radīšanas bezgalīgās iespējas.

Un atkal, atgriežoties pie tēmas “Kosmiskā atklāšana”, uzdodu jautājumu: KO MUMS DARĪT, lai tā beidzot notiktu, ja ne mūsu dzīves laikā, tad mūsu bērnu un mazbērnu dzīves laikā?

- Dzīvot! Dzīvot tā, “lai nebūtu mokoši sāpīgi par bezmērķīgi nodzīvotajiem gadiem! Augstāk par galvu neuzlēksi, jums ir paruna, un tas viss nozīmē, ka ir jādzīvo “uz visu spolīti” (“на всю катушку”), tikai jāsaprot, kas ir domāts ar šo “spolīti”.
Mietpilsoniskā nozīmē: dzert, uzdzīvot “pa labi un pa kreisi”, katru dienu rīkot “dvēseles svētkus”, nerūpējoties par rītdienu, raust zem sevis un domāt tikai par savu izdevīgumu. Bet pilnīgā nozīmē – atšķetināt visu savu potenciālo iespēju spolīti-spirāli un realizēt tās dzīvē! Un galvenais – darīt to visu ar prieku un mīlestību, priecājoties par katru savu jaunu soli un sasniegumu, ar savu optimismu uzlādējot visus apkārtējos. Pasaule, kas dzīvo radošumā, īstenā dzīves mākslā, agri vai vēlu izmainīsies.
Jūs teiksiet, ka tie, kas pašlaik vada pasaules kārtību, arī dzīvo uz visu “spolīti”, uzskatot sevi par galvenajiem, pamata spēlētājiem dzīvē, pilnīgi nerūpējoties par “saviem tuvākajiem”.
Viss ir pareizi, tikai netiek ņemts vērā nodomu tīrības faktors – tie dzemdina augstu vibrāciju līmeni tiem, kam tie patiešām ir tīri.
Kādas vibrācijas izstaro tie, kas uzskata sevi par galvenajiem, eliti? Pareizi! Zemes vibrācijas nekad nepacelsies, nekad nebūs īstena progresa dzinējs. Jebkuras revolūcijas tika veiktas zem skaistiem gaišiem lozungiem, neskatoties uz to, ka galveni rīkotāji ne tuvu nebija gaismas piekritēji. Tie bija un ir tumšo virsslāņu gājieni, izmantojot gaismas vilinājumus. Pašlaik par to pie jums runā tā: “augstu tehnoloģiju izmantošana, lai provocētu masas nomainīt režīmu”.
Jo vairāk cilvēks iegremdēsies pašatklāšanā un pašrealizācijas procesa ar nosaukumu “dzīve” baudīšanā, jo augstākas vibrācijas viņš izstaros pašreizējā laika periodā uz Zemes dzīvojošo kopējā apziņas laukā un apvienotajā laika laukā. Un tā jau ir panākumu ķīla!

“Tu varēsi brīvi pārvietoties uz pagātni un nākotni. Tādēļ ir jāsakrīt amplitūdai. Meklē amplitūdu!”

Kā var saprast šos vārdus no grāmatas, Skolotāj? Par kādu amplitūdu ir runa?

Amplitūda (latīņu amplitudo – vērtīgums, plašums, lielums, tiek apzīmēts ar lielo burtu A) – mainīga lieluma, tam pārbīdoties vai izmainoties no vidējās vērtības, maksimālā vērtība svārstību vai viļņveidīgā procesā. Nenegatīvs skalārs lielums, kura dimensija sakrīt ar nosakāmā fiziskā lieluma dimensiju.

Formālā definīcija radiotehnikā:
Amplitūda
– vislielākā vērtība, kādu sasniedz jebkurš lielums, kurš mainās pēc harmoniska likuma.

- Amplitūda ir fizisks lielums, ne gluži piemērojams Dvēseles jēdzienam, kaut arī visam ir savs viļņveidīgs rakstus un viss ir būvēts uz vibrācijām. Drīzāk šeit runa ir par noteiktu viļņveidīgu raksturlielumu spontānu sakrišanu, kuri, mijiedarbojoties viens ar otru, var rezultātā novest pie pāriešanas uz jaunu “vilni”  tie it kā uzmetīs uz tā.

Kas to var veicināt: saspringts gatavības pārejai stāvoklis, uzkurināts ar spilgtu vēlēšanos. Tas ir, nepieciešami nosacījumi, lai radītu zināmu enerģētisku lādiņu un pārietu no viena laika intervāla uz citu. Protams, šeit runa ir ne par katru cilvēku, bet par to, kurš apveltīts ar jutības raksturojumiem.

Es pateicos tev, Skolotāj, un gaidu jaunas tikšanās!

Tatjana Breslavska, 2018. g. 10. septembrī

 

Pievienots 16.09.2018

https://www.omartasatt.info/poslaniya/vysshie-sily/arkhangel-uriil-zhit-s-radostyu-i-lyubovyu

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. https://royallib.com/book/veyngerova_anna/zapisi_dialogov_s_kosmicheskim_razumom.html (Tulk. piezīme)