Нина Терехова и Сергей Бублик – ДНЕВНИК ПЕРЕХОДА. О Кристаллической решётке и новой цивилизации. Январь 2019г

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - PĀREJAS DIENASGRĀMATA. Par Kristālisko režģi un jauno civilizāciju. 2019. g. janvāris

 

Vēlreiz vērsīsimies pie informācijas par kristālisko un magnētisko režģi no grāmatas “Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. Priekštecis jeb jauni dati par Visumu (Тихоплав В.Ю.,Тихоплав Т.С.,Кретов Ю.В. Предтеча или новые данные о Вселенной - Москва, «ЭКСМО», 2014[1])

Un atzīmēsim PĀREJAS PERIODA faktus par šo tēmu.

 

Astruss: “Kristāliskais režģis (KR) caurauž Visumu, arī Saules sistēmu tajā skaitā.

To veido telpas lokālumi (kā 1. att.).

KR ir Visuma apziņa, tajā skaitā ar cilvēces apziņa.

Arī Zemei ir savs kristāliskais režģis. Zemes KR var būt sajūgts ar pasaules-ēkas KR, bet var būt arī nesajūgts.

KR – tā ir matrica – planetārās (arī evolucionārās tajā skaitā) komponentes organizācijas struktūras programma.

“Matrica” – tā ir informācija, jeb lietošanai gatava pasaule ar ticējumu un pārliecību sistēmu; šī pasaule tiek translēta uz DNS (antenu) frekvenču formā un pārveidota hologrāfiskā trīsdimensiju kolektīvā realitātē. Un šo matricu kontrolē bailes.

Bet! Matricai nav centra, tā ir mainīgāka nekā DNS. Nav centra, un neviens, izņemot jūs pašus, nevada jūs caur matricu.

 

KR vajadzīgs, lai noturētu iekšējo spriegumu un pretotos enerģijas zaudēšanai. Viņš ir magnētisma elements, nobalansēts dimanta struktūras kristāliskā režģī. Reizē arī dzīves viļņveidīgās dabas noskaņotājs. Viņš ir saistīts ar spriegumu, tas ir, provocē domu.”

 

Mēģināsim tikt skaidrībā pēc iespējas vienkāršāk un tēlaināk ar šiem sarežģītajiem jēdzieniem.

Jo mūs, kā apzinošos cilvēces pārstāvjus, taču dabiski interesē PROGRAMMA, pēc kuras formējas mūsu kolektīvā realitāte...

Uzmanību! Neliels precizējums:

Kristāliskais režģis, kurš caurauž Visumu, Saules sistēmā ir sākotnēji bojāts, deformēts, izspiests, savērpts. Pateicoties šai nejaušībai, Saules sistēmā radās dzīvība, dzīva matērija, cilvēks. (Sk. “Telpu TĪKLS, nedzīvās matērijas UZKRĀJĒJS un Baltā migla. PIRMOREIZ notiek laika mainīšana no mūsu Visuma IEKŠIENES” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2.html[2].)

Tā vien šķiet, ka Radītājs, ieraudzījis tādu “nejaušību”, nolēma pavērot, kas tad no tā iznāks? Laiku pa laikam Radītājs ar saviem palīgiem apmeklēja Saules sistēmu, un viņi spriegoja tīklu (ar lēcienu), un tad, piemēram, uz Zemes iestājās Leduslaikmets vai plūdi, un gāja bojā daudz dzīvā uz planētas.

 

Pa to laiku uz Zemes nomainījās daudzas civilizācijas, kuras ar savu apziņu mainīja režģi. Deformēja.

Mums ar jums ir paveicies nonākt uz Zemes “laiku beigās”, kas atvēlēti nejaušam eksperimentam ar nejauši izveidojušos dzīvu dzīvību uz mūsu planētas. Noteikta visuma laika fāze beidzas, un Radītājs ieradies pārbaudīt...

“Izrādījās, ka režģa struktūra ir izmainījusies tādā mērā, ka kļuva iespējams to nedaudz piekoriģēt, un tad “notiks evolucionārās komponentes izmainīšanās uz jūsu planētas,” teica Astruss.

(Atļausimies domāt, ka režģa struktūra sāka atgādināt kaut ko līdzīgu regulāram daudzstūrim... Un ar to jau kaut ko varēja darīt!)

 

Problēmu pastiprināja arī tas, ka šo korekciju varēja izdarīt TIKAI NO IEKŠIENES, ar Saules sistēmas civilizāciju spēkiem, un izmantojot savas UZKRĀJĒJU enerģijas! (Jo, ja iejauksies Radītājs, tad atkal būs Leduslaikmets...)

 

Tātad uz mūsu planētas PAŠLAIK bija nepieciešams nodrošināt iekšējā sprieguma noturēšanu (izmainīt cilvēces apziņu, neļaujot cilvēcei sajukt prātā) un izlikt šķēršļus enerģijas zudumam (no UZKRĀJĒJA).

Un tādi spēki atradās!

Blakus Saulei 2005. gadā parādījās NLO Armāda no visas Saules sistēmas. Lai palabotu Saules sistēmas KR, ieskaitot arī “īpaši deformēto” planētas Zeme KR. Kā arī viņi nodarbojās ar laika plūsmu NO ĀRIENES un NO IEKŠIENES regulēšanu. (Par to mēs jau rakstījām: “Sensācija! Mūsu Saules sistēma ir atvērta Visumam, var teikt, Esībai!” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub126.html[3].)

 

Bet! Vēl bija svarīgi izmainīt cilvēces apziņu, neļaujot cilvēcei sajukt prātā.

Saskaņā ar Lī Kerolu (Lee Carroll) “šo uzdevumu spīdoši izpildīja Krajons – bezķermeniska būtne no “augstākās dimensijas”, kura uz Zemes ir klātesoša “no paša sākuma”. “Jūsu ģēnijs,” – teica Astruss par Krajonu.

 

Krajons saka:

“Mēs izdomājām zināmu gājienu, kurš pārbīda garīgumu un sāk iedarboties uz jūsu apziņu Apziņas Režģu līmenī, nevis magnetosfēras līmenī.” (Sk.” Kā mēs saprotam Krajonu” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub25.html[4].)

Tēlaini runājot, viņš pārbīdīja, pārslēdza cilvēku UZMANĪBU, bet pats ar komandu turēja iekšējo spriegumu. Ja runājam konkrētāk, tad visi čenelingi no Krajona bija vērsti, lai sniegtu informāciju par planētas magnētisko režģi, citādi mēs ar savu neviļus iejaukšanos varētu kaitēt NLO armādas smalkajam darbam ar kristāliskajiem režģiem.

 

Kāda ir Krajona konkrētā darba būtība attiecībā uz planētas magnētisko režģi?

Astruss: “Viņš caur asinīm mēģina noturēt magnētiskā režģa neizplūšanas sistēmiskumu. Un, lai cik dīvaini nebūtu, viņa uzdevums nav to darīt personīgi, bet gan piedalīties, tāpēc ka runa ir par visu dzīvo būtņu asinīm. Ko viņš sistematizēja? Turēja UZMANĪBU visiem.

Kad Krajons strādāja ar planētas magnētiskajiem režģiem, kuri izvietoti plankumu veidā, Zemes magnētiskā ass mainīja savu virzienu.”

 

PĀREJAS fakti:

Mēs caur Tihoplaviem vairākus gadus uzdevām Astrusam jautājumus par Zemes slīpumu.

Un katru reizi viņš sauca dažādus skaitļus. Bet 2016. g. jūnijā viņš pateica:

“Zemes ass slīpums ir IZMAINĪJIES. Konkrētajā gadījumā tas sasniedz gandrīz 15 grādu līmeni. Pēc tam būs 17 un atkal līdz 23.

Tas vedīs pie upju plūduma mainīšanās, pie struktūras mainīšanās. Pie okeāna plūsmu kustības mainīšanās. Un vēl būs lēciens līdz 32 grādiem. Tas būs pagaidu lēciens. Taču tam nebūs tās sekas, kuras gaida. 72 grādi. Tāds pagrieziens uz 72 grādiem.

Šiem lēcieniem ir impulsu izpausme. Un pat fiksēsies līdz 93, bet tas būs uz īsu mirkli. Turklāt nepaspēs noreaģēt nekas, taču noteikta veida elektriski lādiņi tomēr uzkrāsies. Tamlīdzīgi bija plūdi. Ūdens struktūra ir ieguvusi citas īpašības, tā ir sākusi nākt ārā, pacelties. Taču nekāda viļņa, kurš visu aizskalo, nav nekā tamlīdzīga.”

Pievērsiet uzmanību, ka ass slīpums ATKAL būs 23 grādi!

 

D. Vinters (Dan Winter), amerikāņu pētnieks, kurš vada grupu “Planetārie sirdspuksti” uzskata, ka Zemes enerģētiskais karkass ir dodekaedrs, ievietots ikosaedrā, kurš savukārt ir ievietots otrā dodekaedrā. Ģeometriskā attiecība starp norādītajiem daudzskaldņiem ir zelta griezums.

Viņš pievērš uzmanību tam, ka leņķis, kuru apraksta Zemes griešanās ass viņas precesijas gaitā 26 000 gadu laikā, sastāda 23 grādus. Tas precīzi ir vienāds ar to leņķi, kādā var noliekt kubu, lai, griežot pēc tam viņu ap asi (ar piecām apturēm), iegūtu dodekaedru. (Sīkāk, un ļoti interesanti, šeit - http://tropojuiskaniy.ru/?p=3768)

“Lielais dodekaedrs. Šo daudzskaldni var dabūt, turpinot dodekaedra skaldnes. To var dabūt arī no ikosaedra, izgriežot no tā skaldnēm trīsstūra piramīdas.

Lielais ikosaedrs. To dabū, turpinot ikosaedra skaldnes. To var dabūt arī no mazā zvaigžņveidīgā dodekaedra, izgriežot no tā skaldnēm trīsstūra piramīdas.

19 01 05 04  19 01 05 05

1. att. Lielais dodekaedrs (pa kreisi), lielais ikosaedrs (pa labi)

Ikosaedram ir divdesmit skaldņu. Ja katru no tām turpinātu neierobežoti, tad ķermenis būs aptverts ar ļoti daudzveidīgiem nodalījumiem – telpas daļām, ierobežotām ar skaldņu plaknēm. Visas zvaigžņveidīgā ikosaedra formas var dabūt, sākotnējam ķermenim pievienojot tādus nodalījumus. Neskaitot pašu ikosaedru, tā skaldņu turpinājumi no telpas atdala 20+30+60+20+60+120+12+30+60+60 desmit dažādu formu un izmēru nodalījumus. Lielais ikosaedrs sastāv no visiem šiem gabaliem, izņemot pēdējos sešdesmit.” https://my-1-2.jimdo.com/%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/

 

Starp citu, šos telpas lokālumus (1. att.) var aizņemt arī CITAS zemes plāna civilizācijas, kurām ir atšķirīgs apziņas līmenis! Tās pašas paralēlās pasaules, par kurām tik daudz runā.

 

Izrādās, ka magnētiskajai asij ir tiešs sakars arī magnētiskā režģa izpausmi!

 

Astruss: “Ne jau Krajons lieca Zemes asi. Viņš gāja aiz dinamikas. Ja tas nenotiktu, te ļoti daudz cilvēku vienkārši sajuktu prātā.

Magnētiskie režģi ir saistīti ar asi. Runa ir par civilizāciju komponenti. Nāk jauns vilnis, nāk jauna civilizācija uz maiņu.

Rodas jaunas magnētisko režģu attiecības. Magnētisks režģis ir ļoti nenoturīga konstante. Bet civilizācija ir noturības konstante šajā pielikšanas punktā. Pāriešana uz jauno civilizāciju nebūs lēciens.”

Magnētisku režģi rada gravitācijas viļņi, kuri, noslāņojoties pa viļņa garumu un šķērsojot magnētisko asi ne vertikāli, ne horizontāli, bet slīpi, veido konusus. Un uz konusiem sāk rasties režģveidīgas viļņveidīgas struktūras.

Ja iztēlojamies konusu ar virsotni un šajā konusā ievelkam veselu virkni iekšēju konusu ar savām virsotnēm, taču asimetriskus, ar dažādu liekumu, tad iznāks Visuma magnētiskā režģa modelis.

 

Magnētiskā režģa izpausme ir saistīta ar enerģiju izmešanu (iemešanu).

 

Un gravitācijas viļņi noslāņojas tajā skaitā arī cilvēku grupas apziņas iedarbībā. Ir arī citi faktori – nejauši un jauši.

Bet! Ja nav šīs organizētības, sauktas par režģi, tad šajās sistēmās var eksistēt dzīva matērija, taču tās būs dzīvas sistēmas, kas nemijiedarbojas cita ar citu. (Piemēram, Austrālijas aborigēni un pārējie planētas cilvēki.)

 

Tātad,

Krajons saka, ka Apziņas Režģis bija pilnībā gatavs uz 1987. gadu. Tas ir zvaigžņveidīgs dodekaedrs (20 skaldņu). (1. att.)

Šis savdabīgais telpas tīkls ar īpašas formas šūnām virs Zemes parādījās pašā laikā. Tam bija jāpilda zināma “filtra-kristāla” loma, kurš strukturizē plūsmas: tieši laiž uz Zemes centru tās, kas ienāk perpendikulāri dodekaedra skaldnēm (12 plūsmas), bet pārējās pa pieskari nosūta apkārt planētai (pastiprinot Šūmaņa rezonanses, to ir 8) vai vispār garām planētai.

Gala rezultātā Zemes kodola forma arī izmainījās (https://oko-planet.su/science/sciencenews/37817-yadro-zemli-postepenno-menyaet-formu.html) un kļuva līdzīga dodekaedram ar 12 skaldnēm. “Zemes klēpī tika konstatētas jaunas frekvences. Patiesībā šīs frekvences bija arī agrāk, taču ļoti vājas, un pašlaik tās ir izaugušas pēc amplitūdas. Gan augstā, gan zemā frekvence ir sākušas labāk izpausties dēļ enerģētisko plūsmu pieauguma jaudas ziņā. Ja tu stīgu skarsi vēji, rezonanses būs tikko dzirdamas, bet, spēcīgi to paraustot, tu tās sadzirdēsi arvien spilgtāk. Lūk, kas notiek uz planētas – spilgtums un amplitūda pieaug, un viss ir izpausts spēcīgāk,” paskaidro Krajons.

Ir iznācis rezonators – no planētas kodola dodekaedra formā (12 skaldņu) līdz Apziņas Režģim, kuram ir zvaigžņveidīga dodekaedra forma (sarežģītāka, no 20 skaldnēm un vairāk).

 

Bet starp tām atrodas ikosaedra struktūra, papildina Astruss.

“Laiks Saules sistēmā ienāk ne tikai caur Sauli, bet caur citiem punktiem. Tie atrodas konkrētās vietās – tas ir apvalkā ievilkts ikosaedrs...

Tā ir noturēšanas sistēma. Tie notur telpu un laiku, lai tie nesāktu vērpties struktūrā, kas ir pretēja laika kustībai. Un tā ir desmit punktu sistēma, dimensiju sistēma. Citādi laiks sāktu izzust pat sevī. Locīties kopā. Un notiktu laika kolapsēšanās.”

 

Taču Zeme un viņu aptverošais slānis (jonosfēra) arī veido gigantisku sfērisku rezonatoru. Tādā rezonatorā labi izplatās (“rezonē”) noteikta garuma viļņi.

Tās ir pašas planētas Zeme elektromagnētiskās frekvences.

Viļņus ierosina izlādes mākoņos (zibeņi) un magnētiskie procesi uz Saules. Šie viļņi nepieciešami, lai sinhronizētu bioloģiskos ritmus un normālu eksistēšanu visam dzīvajam uz Zemes.

Ir pīķi frekvencēs apmēram 7.8, 14, 20, 26, 32 Hz, kuri nosaukti par Šūmaņa frekvenci. Augstākās frekvencēs rezonanses kļūst gandrīz nepamanāmas.

 

Tās lieliski ir izpētījuši zinātnieki, turklāt saikne starp cilvēku smadzeņu vibrāciju līmeni un Šūmaņa rezonansi ir sen pierādīta. Un pamata frekvences vērtība, uz kuru cilvēks un viss dzīvais bija noskaņoti daudzus tūkstošus gadu, bija vienāda ar 7,8 Hz. Pievērsiet uzmanību vārdam “bija”. Kas tad ar Zemi tagad ir noticis?

19 01 05 06

2. att. Zemes rezonators

Kas tad tagad notiek ar Šūmaņa pamata frekvenci? Tā pieaug!

Reģistrētie fakti (sakarā ar Šūmaņa frekvences augšanu):

1995. g. – 8,6 Hz,

1999. g. – 11,2 Hz,

2000. g. – 12 Hz,

2001. g. – 12,2 Hz,

2002. g. – 12,4 Hz,

2003. g. ziema – 12,6 Hz,

2003. g. vasara – 12,89 Hz,

2003. g. rudens – 13 Hz,

Uz 2011. g. beigām – 14, 52 Hz.

2017. g. Šūmaņa frekvence sasniedza 36 Hz. (Tas bija 1. maijā, uz pāris stundām.)

 

Mēs uzdevām jautājumu Kretovam 2018.12.23.: “Kāda Šūmaņa frekvence pašlaik uz planētas ir galvenā – 20, 26, 32 Hz?

Kretovs atbildēja dīvaini. “Viens un trīs no kaut kā. Tuvu tam. Jūs jautājāt skaitli – skaitlis ir 26.”

 

Kāpēc tāda atbilde? Iespējams – runa ir par dažādiem rezonatoriem?

Pirmais – Zemes virsma – jonosfēra.

Otrais – Zemes kodols – Zemes virsma vai jonosfēra?

Tad mums uz šodienu ir mūsu “apgūtais” diapazons no 6 Hz līdz 26 Hz. (Ja 7,8 Hz pieņemam par pamatu.)

Tehniski Šūmaņa frekvence ir sekojošais: tā ir atstarota pulsācija, kura atlec no fiziskās Zemes. Tā atlec no atmosfēras slāņa, kuru sauc par jonosfēru. Zibens spēriena laikā jonosfēra ierosinās – tieši tad tiek veikti šie mērījumi. Katrā konkrētā momentā zibens spērieni zemē ir paņēmiens, kā ierosināt šo atmosfēras slāni.

Ir citas šīs pulsācijas mērīšanas metodes: var veikt mērījumus tieši Zemē. Strīdi un sajukums rodas no tā, ka mērījumi tieši Zemē nesakrīt ar mērījumiem atmosfērā. Tāpēc pētnieki strīdas savā starpā pat par to, ko šie dati nozīmē. http://earthsky.ru/ancestors/pujainterview.html

 

PĀREJAS fakts:

Ierīces Tomskā ik dienu rāda Šūmaņa frekvences sadalījuma grafiku.

19 01 05 07

3. att. Šūmaņa frekvence 2018. g. 2.-3. janvārī. Vietne http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7

Gan augstā, gan zemā frekvence ir sākušas labāk izpausties dēļ enerģētisko plūsmu pieauguma jaudas dēl. Turklāt pašreizējā laikā frekvence 26 Hz ļoti skaidri ir iezīmēta ar punktētu līniju! (3. att.)

Lūk, kā Astruss atbildēja uz jautājumiem 2015. g. aprīlī:

“Astruss: Jūs pienācāt pie tās robežas, aiz kuras sākas pāreja. Tā sākās 2009. gadā, un jūs mīksti virzāties uz 2016. gadu. Un, kā tas notiks, neviens nepamanīs. (V.J. Tihoplavs: “Jebkuras sistēmas kvalitatīvi jaunu īpašību iegūšana notiek tā, ka tas ne obligāti ir sajūtams. Vienkārši cilvēks ar viņa psihi mainās tajā pašā virzienā.”)

- Mēs nonācām CITĀ frekvenču diapazonā? Kāds frekvenču diapazons ir jaunajai dimensijai?

Astruss: Nonācāt. Tas aptver gan apakšējo, gan augšējo frekvenču daļu plašāk. Un zemās frekvences izmainīja laika un jūsu uztveres blīvumu. Tas, ko jūs sāksiet redzēt, tad arī būs tā realitāte, par kuru visi runā. Jūs izmainījāt laika blīvumu, bet nepalielinājāt. Kļūs redzams tas, ko nekad neesat redzējuši. Daudzi par to nestāstīs, bet mijiedarbosies ar mirušajiem.

- Kāds elektromagnētisko viļņu diapazons cilvēcei ir jāapgūst?

Astruss: no 2,4 līdz 12 Hz. (V.J. Tihoplavs: “Tas ir tas diapazons, kurš precīzi atbilst cilvēka, kā būtnes, rezonansei.”)

- Vai var teikt, ka mums ir izdevies iziet caur “nulli”, ka mēs esam nonākuši paralēlā pasaulē, kā tas ar daudziem notika Bermudu rajonā? (Atmiņā uzreiz viss izdzisa...) Un šajā “perpendikulāri-paralēlajā” pasaulē viss ir citādi?

Astruss: Daļēji var tā teikt. Daļēja nonākšana.”

 

Pašlaik, 2018. gadā, mēs redzam, ka ir notikusi frekvenču diapazona paplašināšanās gan UZ ĀRIENI, gan UZ IEKŠIENI.

Izrādās, Astruss jau agrāk uz to ir norādījis! Iesakot apgūt cilvēka kā Būtības frekvences. Kā pamata un bāzes frekvences šajā etapā. Kuras ļauj tiešā veidā pieņemt informāciju no informācijas lauka. Intuīcijas un atklāsmju, tēlainās domāšanas frekvences. (4. att.)

19 01 05 08

4. att. Galvas smadzeņu un Šūmaņa frekvenču ritmu tabula

Un pašlaik mūsu smadzenes atrodas ātrās reaģēšanas režīmā no satrauktas aktivitātes (26 Hz) līdz intuitīvām atklāsmēm (6 Hz) praktiski PASTĀVĪGI!

“Planētas magnētiskais režģis (MR) NEDEFORMĒJAS haotiski. Tas uzvedas kā apziņas mainīguma funkcija. Apziņas kopējā lauka (ne tikai cilvēces) funkcija. Turklāt tā ir mainīga laikā un telpā.

Apmēram 30% MR ir sakoncentrēti planētas kodolā, kuram ir metāliska struktūra. Šī MR daļa tur ir pastāvīga. Planētas MR pārējie 70% ir sakoncentrēti viņas smalkajos ķermeņos. Viņš ir peldošs. Planēta evolucionē sakarā ar MR mainīgumu.

Turklāt, ja smalko struktūru informācijas saturu pieņemam kā 100%, tad kodols apgūst 5%. Tā ir dzīvības aizsardzība, tā pretojas jebkuram Saules spiedienam. Glābj informācija, kas atrodas kodolā. Tā ir kā asinis (telpas raksturlielums). Šī operatīvā informācija, ar kuras palīdzību tiek vadīti procesi uz Zemes, ir saistīta ar sarkano uguni. Piemēram, pati spēcīgākā Saules perturbācija momentāni izraisa MR (kurš aizsargā Zemi) parādīšanos, turklāt līdzdarbojoties Jupiteram. Cilvēcei iznīcināt nevar!”

2019. g. 5. janvārī.

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

P.S. Nepiekrītu, ka dzīvība radās “nejauši”, jo pati piedalījos, kad tika būvētas pašas pirmās un sekojošās dzīvības formas ar arvien blīvāku apziņu. Mēs savienojām matēriju un apziņu dažādos līmeņos laboratorijās, un pat pašlaik uz planētas ir klātesoši 22 ģenētiski eksperimenti.

Zinātnieki daudzus gadsimtus mēģina pierādīt dažādus dzīvības “spontānās rašanās” veidus. Baktēriju un vīrusu, kas atlidojuši no asteroīdiem, līmenī tas ir iespējams, kā jau ir pierādīts, taču radīt cilvēku saprātīgo nejauši nav iespējams. N. Koteļņikova

Sk. “Dzīvības rašanās” (norāde)

 

Strīdīgs ir arī moments, ka “Krajons turēja uzmanību visiem”. Kuriem tad visiem? Manam paziņam akadēmiķim kodolfiziķim 2012. gadā nojausmas nebija par Krajonu...

Krajonu lasīja ne tuvu visi, pat tad, kad 20. gadsimta beigās un jaunā gadsimta sākumā tika izdotas grāmatas krieviski... Tieši tad viņš rakstīja par magnētisko un kristālisko režģi. Un viņš nevarēja turēt uzmanību daudzās valstīs, kurās Krajons nebija pazīstams. Vēl jo vairāk, ka “Krajons saka, ka Apziņas Režģis bija pilnībā gatavs uz 1987. gadu”.

 

Pievienots 05.01.2019

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1.html

Pievienots 11.01.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/o-kristallicheskoy-resh-tke

Tulkoja Jānis Oppe


[1] https://www.ozon.ru/context/detail/id/27576587/ vai pēc individuāla lūguma (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1950-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-telpu-tikls-nedzivas-materijas-uzkrajejs-un-balta-migla-pirmoreiz-notiek-laika-mainisana-no-musu-visuma-ieksienes (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1921-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-sensacija-musu-saules-sistema-ir-atverta-visumam-var-teikt-esibai (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/11-dazadi/461-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-ka-mes-saprotam-krajonu-planetarie-rezgi (Tulk. piezīme)