Нина Терехова и Наталья Котельникова - 2018 год и ГАЛО

Ņina Terehova un Natālija Koteļņikova - 2018. gads un HALO

 

Reiz sarunā ar J.V. Kretovu (Ю.В. Кретов) mēs nopukojāmies, ka PĀREJA ir ievilkusies. Un viņš izmeta mīklainu frāzi: “PĀREJAS procesa pabeigšana ir saistīta ar galējo punktu darbību. It kā saietu kopā sarkanais ar zilo, ar violeto pat.”

17 07 28 01

1. att. Apbrīnojamus saules halo foto var aplūkot šeit - http://strangesounds.org/2017/05/pictures-complex-solar-halos.html

 

Pārdomas par spektru tēmu veda pie tik negaidītas notiekošā izpratnes versijas, ka pagaidām tas ar grūtībām ir apjaušams.

Lai cik dīvaini nebūtu, “rēbusu” atminēt palīdzēja lamas Itigelova (Итигелов) Hambo eksperiments. (Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. “Pa tuksnesi ejošie. Laiks”[1], 5. nod., Par negentropisko portālu.)

 

Runa ir par negentropisko portālu.

Šis portāls ir sadubultots ar tuneli, pa kuru mēs aizejam uz TO pasauli. Caur tuneli aizgājušais atgriezties nevar, bet caur negentropisko portā– var.

 

Tiksim skaidrībā ar šo negaidīto un apbrīnojamo informāciju. Vēl jo vairāk, ka tā tepat, tepat var noderēt katram... Iespējams, 2018. gadā.

 

No Tihoplavu dialoga ar Astrusu:

Tihoplavi: Mēs tikām skaidrībā ar enerģijām mūsu organismā: siltuma, psihiskā, enerģija X, bet Itilgelovs strādāja ar kaut kādu citu enerģiju, ar galaktiskā mēroga enerģiju?

Astruss: Jā. Viņš strādāja ar pirmskomplekso (докомплексной) enerģiju, universālu, pašai galaktikai, noteiktām galaktiskām struktūrām raksturīgu – HALO. Viņa ir pārstāvēta parastā cilvēka iekšienē kā noteiktas izpausmes forma.

Halo (riņķis, disks, aura, oreols, nimbs) – optisks fenomens, mirdzošs gredzens apkārt objektam – gaismas avots.

Saules halo – varavīksne apkārt saulei. Tā no parastās varavīksnes atšķiras kā pēc ārējā izskata, tā arī pēc raksturlielumiem.

Varavīksnē var novērot visu krāsu spektru, no sarkanā līdz violetajam. Bet Saules halo parasti mēdz būt iekrāsots tikai sarkanā un oranžā tonī. Pārējās spektra krāsas savā starpā sajaucas un tāpēc izskatās baltas.

Un vēl: varavīksnei sarkanais spektrs atrodas ārējā malā (no horizonta tālākajā). Bet halo tas atrodas maksimāli tuvu centram, tas ir, Saulei.

Tā, ļoti shematiski un “nezinātniski”, var iztēloties, ka mūsu varavīksnes violetais spektrs tomēr savienojas ar HALO sarkano spektru kaut kādas burvestības dēļ mūsu daudzdimensionālajā realitātē!

 

Lūk, ko pavēstīja Astruss par noslēpumaino negentropisko portālu. (Negentropija – īpašība, kura raksturo sakārtotību.)

 

“Negentropiskais portāls – tā ir ieeja uz TO pusi, kur rodas pulsējošs moments.

Šis portāls jūsu iekšējo pasauli saista ar kādu dimensionālu sistēmu, ar iekšējo saikņu orientācijas sistēmu. Dimensiju sistēma var pārtraukt savas spēka saiknes nulles punktā un turpināties ārpus šī nulles punkta ietvariem. Šī jaunā dimensionālā sistēma raksturo aizkapa pasauli, un kā spoguļattēlu.

(Jūsu iekšējā telpā ir dažādas dimensiju sistēmas. Negentropiskais portāls atrodas sestajā.)

 

Šis portāls ir sadubultots ar tuneli, pa kuru mēs aizejam uz TO pasauli.

Šī ir vienas un tās pašas iezīmes parādība, ar dažādām intensitātēm.

Šis portāls ir saistīts ar informācijas signālu caurumiņiem caur secīgi izvietotu punktu, kuri seko cits aiz cita, sistēmu. Šie punkti pēc būtības ir stīgas.

Bet nulles punkts – tas ir pārejas punkts no vienas dimensionālas sistēmas citā. (Pievērsiet uzmanību šim momentam!)

 

Process ir pulsējošs.

Kas liek cilvēka enerģētiskās informācijas kompleksam iet caur nulles punktu turp? Ritms, kurš saistīts ar katalīzi un anabolismu.

Bet nākt no turienes liek mirdzums galaktikā – HALO. Tam ir tāda īpašība.

 

Pārejā caur nulles punktu “notiek spēka saikņu deformācija, taču parādās iespēja saglabāt to pašu struktūru, bet no tās puses”.

(Enerģētiskās informācijas komplekss izstiepjas, it kā aizstiepjas līdz izzušanas (nulles) punktam, pārtrūkst saiknes, un turklāt negentropija nokrīt līdz nullei.)

Ir svarīgi, ka tas ir process bez enerģijas zudumiem no vienas un otras puses! (Enerģija tiek zaudēta pašā mezglā, pārvēršoties sistēmas struktūrā aizkapa pasaulē /un otrādi/.)

 

Halo ir saistīts ar negentropisko portālu mūsu organismā kā tempļa sistēma, informācijas glabāšanas sistēma.

Informācija, kura atrodas HALO, stimulē kustību. Tā ir darbīguma sistēma. Tendence noteiktā veidā izmainās, un tad informācijas sistēma sāk virzīties /atpakaļ/, aizraujot sev līdzi enerģiju un provocējot viņu. Izejot nulles punktu, komplekss šeit atjauno savu struktūru līdz negentropijas iepriekšējai vērtībai. Ķermenis būs līdzīgs tam, kas bija līdz pāriešanai uz turieni, bet iegūs jaunas īpašības.”

 

Atcerējos, ka Astruss agrāk ir teicis: “Informācijas procesi genomā balstās uz magnētiskiem laukiem, bet vēl arī uz HALO ietekmi.” (Toreiz arī tas palika nesaprotams, bez informācijas par nulles punktu.)

 

“Sarkanā salaidi ar violeto” Astruss pieminēja arī, kad P.P. Garjajevs (П.П. Гаряев) (2015. g. decembrī) uzdeva viņam jautājumu: “Kā var pilnveidot mūsu izmantoto lāzera metodi informācijas lasīšanai no DNS?”

Astruss atbildēja: Caur spektra sarkano daļu.

- Vai vajag izmantot viļņu garuma zilo diapazonu tāda paša tipa lāzerā šim mērķim?

Astruss: Var, bet tur, kur ir sarkanais ar zilo, kur ir purpura krāsa. Lūk, šeit var būt salaide. Bet tas ir ļoti sarežģīti. Izmantot to neiznāks, bet tas ir jādara.”

 

Izmantot neiznāks, tāpēc ka pagaidām nav tādu ierīču! Taču darbs salaidē ir pakļauts Augstākajām Civilizācijām, un viņas, šķiet, pašlaik ar to ir aizņemtas visā Saules sistēmā kopumā.

 

Tātad atgriezīsimies pie PĀREJAS vēstures pašlaik, uz 2018. gada sliekšņa:

 

Uz mūsu jautājumu 2015. gada martā: “Vai ir notikusi mūsu planētas telpas-laika pārbīde, un mūsu Zeme (kopā ar Saules sistēmu) ir pārgājusi citā dimensijā?”, Astruss atbildēja, ka “Pāreja sākās 2009. gadā, un jūs mīksti virzāties uz 2016. gadu, kurā jūs pienāksiet /pie pārejas/, bet nepāriesiet.”

 

- Mēs esam nonākuši CITĀ frekvenču diapazonā?

Astruss: Esat nonākuši. Tas aptver gan apakšējo, gan augšējo frekvenču daļu plašāk. Un paplašināšanās zemajās frekvencēs izmainīja laika un jūsu uztveres blīvumu. (Izmainīja, bet nepalielināja.) Tas, ko jūs sāksiet redzēt, tad arī būs tā realitāte, par kuru visi runā.

- Kāds elektromagnētisko viļņu diapazons cilvēcei ir jāapgūst?

Atruss: no 2,4 līdz 12 Hz.

 

Tagad ir 2017. gads.

Esam pienākuši pie pārejas punkta.

Lai pārietu uz jaunu skaitīšanas sistēmu (tā arī ir civilizācijas cikla nomaiņa), ir jāiziet caur nulles punktu negentropiskajā portālā.

 

Astruss: “Pāriešana uz jaunu skaitīšanas sistēmu notiks ļoti individuāli, jo cilvēka enerģētiskās informācijas kompleksu iet caur nulles punktu liek viņa paša ritms, kurš ir saistīts ar katalīzi un anabolismu.

Aiz nulles punkta cilvēka struktūra atkal organizējas sistēmiskumā, kur tad arī sāk atrasties. Taču nepakļaujas TĀS pasaules izpausmju likumam. Viņam to nevajag. Viņš ir dzīvs.

Turklāt cilvēks atrodas it kā kokonā, un viņam nevar tuvoties ne šajā pasaulē, ne tajā.

 

Process ir pulsējošs.

Bet nākt no turienes liek mirdzums galaktikā – HALO. Tam ir tāda īpašība. Šis Halo ir saistīts ar negentropisko portālu mūsu organismā kā tempļa sistēma, kā glabāšanas sistēma. (Mūsu organisma uzkrājošā sistēma absorbē plūstošo laiku un kondensē to iekšienē.)

Halo informācija stimulē kustību – sākot virzīties, aizrauj sev līdzi enerģiju un provocē viņu.”

 

Starp citu, ir zināms, ka katrās 3 min. no planētas bez pēdām pazūd 1 cilvēks! http://earth-chronicles.ru/news/2012-01-28-16000

Iespējams, individuālais ritms, kurš saistīts ar katalīzi un anabolismu, liek cilvēkam neapzināti iet cauri nulles punktam. Bet ceļu atpakaļ zina tikai īsteni jogi.

 

Tā kā virzīt NO TURIENES var tikai HALO, bet 2018. g. 27. jūlijā tiek gaidīts Saules, Zemes un Marsa (reklosters) planētu lielās opozīcijas moments, kad viņas izkārtosies rindā, arī kopējais Saules halo iedarbosies uz abām planētām uzreiz.

(Ir zināms, ka opozīcijas momentos ir iespējama Augstāko Civilizāciju darba vislielākā precizitāte, ieskaitot zīmējumu uz laukiem precizitāti.)

 

Prātīgi izmantot tādu momentu masveida Pārejai, vai ne tā?

Mēs uzdevām jautājumu Kretovam: “Vai 2018. g. 27. jūlijs būs tāds nulles punkts?”

Kretovs: Jā-ā, turklāt perifēriski. Jebkuras planētas, tajā skaitā mūsējās, perifērija ies cauri šim punktam.

Perifērija (aploce) vārda plašā nozīmē – jeb kā nomales, ārējā daļa, pretstatīta centram.

 

Pat to, KĀ tas var ietekmēt parastu cilvēku, kurš nonācis negentropiskajā portālā (un mūs visus, šķiet, pie tā ved), KUR cilvēka var izrādīties pēc iziešanas no portāla, parunāsim citā reizē.

Bet pašlaik precizēsim tikai vienu momentu, uzdodot jautājumu Kretovam: “Halo informācijas vilnis “virzīs cilvēkus atpakaļ” ar dažādu enerģētisko impulsu? Rezultātā, daļa cilvēku atgriezīsies uz Zemi, bet daļa izrādīsies uz planētas-reklostera?”

Kretovs: Tāds moments ir precīzs. Ne nu gluži tieši viens pret vienu, bet jēga ir tieši tāda.

 

Sakarā ar uztveres spektra paplašināšanos cilvēki ir sākuši redzēt (un fotografēt) daudz neparastu parādību. Pēc apļiem uz laukiem mēs zinām, ka tās var būt gan shēmas, kuras paskaidro nākamos notikumus, kā arī Augstāko Civilizāciju iedarbības no citām dimensijām pēdas. Jau veiktu manipulāciju nospiedumi.

 

Aplūkosim apbrīnojamo video no Ustjkamenogorskas, kur pēc tornado (17.07.17., 17:30) izveidojās lode, līdzīga planētai.

17 07 28 02

2. att. Video. 100 km no Ustjkamenogorskas. https://pikabu.ru/story/illyuziya_ili_chto_yeto_5203530

Pa kreisi mēs redzam ko līdzīgu halo, sarkanu un zilu spektru, par kuru salaidi mēs tieši domājam pēdējā laikā!

Bet ko nozīmē rotējošā sfēra pa labi?

Kretovs skaļi iesaucās, skatoties video: “Ir sakars ar 2018. g.. Noklās visu pusstundas laikā. Planētas griešanās ātrums ir milzīgs!”

 

Vai te nav parādīta notikumu priekšā stāvošā shēma?

Planētas perifērija ar visiem cilvēkiem uz viņas ies cauri nulles punktam, un šajā momentā planētas kodols ar garozu nonāks kādā, runājot “nespeciālista” šajā sfērā valodā, “transformatorā”, līdzīgā tam, kurš nostrādāja Nigērijā (sk. rakstu “Kāpēc mums atkal ir stipri paveicies?” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub69.html[2]). BET spriegumu PAAUGSTINOŠĀ.

Un tiks veikta Zemes atjaunošana – planētas magnetosfēras pārradīšana.

 

Saskaņā ar Babikovu (Бабиков): “Zeme un mūsu Saules sistēma, virzoties uz Herkulesa zvaigznāju, kaut kur no 50. gadu vidus un līdz šim, šķērso Galaktikas magnētisku joslu veida strūklu, kurai raksturīga vides blīvuma paaugstināšana un augstāks telpas enerģētiskā piesātinājuma līmenis (http://www.sanatkumara.ru/stati-2017/vspishka-na-solntse[3] N.K.).

 

Viss ir izmainījies. Un šis Saules sistēmai jaunais stāvoklis ilgs vēl tūkstošiem gadu, kamēr viņa neizies no šīs strūklas.

ZEMES UN VIŅAS BIOSFĒRAS ATJAUNOŠANA IR VIENĪGAIS CEĻŠ UZ DZĪVI.

Tiek veikta Zemes pārvešana uz gigahercu diapazonu un Zemes daļēja pārvešana uz Dzelteno telpu.

Zinātnisks fakts. Andu izstarotāja ģenerētie mūsu telpas matērijas bipolārā vektora torsionu AF-izstarojumi, modulēti ar Dzeltenās telpas matērijas tripolārā vektora izstarojumiem, ļāva apkārt Zemei radīt aizsargājošu telpas lēcu, kura samazina risku zemes garozai kā pēc gravitācijas faktora, tā arī pēc mūsu telpas enerģētikas faktora – Dzeltenās telpas matērija ir 6 reizes energoietilpīgāka nekā mūsējā.

 

Šodien viennozīmīgi ir konstatēts, ka pēdējās lielās zemestrīces, vulkānu izvirdumi, tornado, viesuļvētras, cunami un citi nav nekas cits, kā planētas reaģēšana uz vielas un enerģijas ievērojamām ienākšanām visas Saules sistēmas iekšienē. Šai enerģijai ir starpzvaigžņu izcelsme, kas faktiski ir tālo zonžu reģistrēts. Tāpēc, aplūkojot globālo procesu uz Zemes cēloņus, nevar aprobežoties tikai ar notikumu vēsturisku analoģiju meklējumiem, tā sakot, jā, kas tāds uz Zemes jau ir bijis, un, lūk, atkal atkārtojas. Notiekošo ģeoloģiski-ģeofiziskajā vidē izšķiroši ietekmē tieši ātri noritoši energoietilpīgi procesi, kuru analogu pārskatāmām vēsturiskām liecībām nav.”

 

Pagājušā 2016. gada jūnijā mēs Astrusam (caur Tihoplavu T.S.) uzdevām virkni jautājumu. Domājam, ka ir pats laiks nopublicēt šo dialogu, kad mēs redzam tik ātru sfēras (planētas) griešanos video:

 

- “Vai izmainījās zemes ass noliece 23. aprīlī? Kāda ir zemes ass noliece pašreizējā momentā?

Atruss: IZMAINĪJĀS. Šajā gadījumā tas sasniedz gandrīz 15 grādu līmeni. Pēc tam būs 17 un līdz 23.

- PIE KĀ TAS VEDĪS?

17 07 29 01

Zemes griešanās ass noliece apmēram 23.44°

17 07 29 02

Zemes griešanās ass nolieces attiecība pret tropu lokiem (ziemeļu un dienvidu) un polāro loku stāvokli

Atruss: Tas vedīs pie upju plūduma mainīšanās, pie struktūras mainīšanās. Pie okeāna plūsmu kustības mainīšanās. Un vēl būs lēciens līdz 32 grādiem. Tas būs pagaidu lēciens. Taču tam nebūs tās sekas, kuras gaida. 72 grādi. Tāds pagrieziens uz 72 grādiem.

- Mūs no šejienes nenokratīs?”

Astruss: „Nē, nenokratīs, tāpēc ka šiem lēcieniem ir impulsu izpausme. Un pat fiksēsies līdz 93, bet tas būs uz īsu mirkli. Uz to nepaspēs noreaģēt nekas, taču noteikta veida elektriski lādiņi tomēr uzkrāsies. Tamlīdzīgi bija plūdi. Šīs īpašības, kad ūdens struktūra ieguva citas īpašības, un tā sāka nākt ārā, pacelties. Taču nekāda viļņa, kurš visu aizskalo. Nav nekā tamlīdzīga.”

 

(Jau ir zinātniski pierādīts, ka ūdens struktūra ir ieguvusi citādas īpašības. Iespējams, pašlaik arī gāzes struktūra planētas iekšienē iegūst citādas īpašības? Runa ir par ūdeņradi. Viņš ir sācis nākt ārā, celties augšup. (Karsta piltuves pa visu pasauli.) Taču šo jautājumu mēs toreiz neuzdevām.)

 

Ir jāsaprot, ka mēs ar jums esam šīs tēmas celmlauži.

KĀ un KAS notiks šajā momentā ar cilvēkiem – arī neviens nezina. Ir tikai skaidrs, ka ir jānotiek vienas dimensionālas sistēmas pārejai citā. Tā ir nākamās sarunas tēma.

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

P.S. no Natālijas Koteļņikovas.

Gatavojoties vebināram „Ēteriskie plāni”, es pārlasīju pirmo grāmatu „Sanats Kumara. Dzīvo un mīli[4]”. Lūk, ko es tur izlasīju sakarā ar frāzi „PĀREJAS procesa pabeigšana ir saistīta ar galējo punktu darbību. It kā saietu kopā sarkanais ar zilo, ar violeto pat” „…tur, kur ir sarkanais ar zilo, kur ir purpura krāsa. Lūk, šeit var būt salaide.

Sanats Kumara: Cilvēkam čakru attīstība ir saistīta ar fiziskā ķermeņa funkciju attīstību. Ja sākam no saiknes ar Eņģeļiem, tad augšējās čakras attīstoties nolaidās zemāk. Tika izstrādāts kolektīvisms (kakls), mīlestība (sirds), intelekts (saules pinums).

Bet vai tad ne no apakšējām čakrām iet attīstība, ne no instinktiem?

Instinkti atrodas vēdera, dzīvnieku čakru, rajonā. Tie dzīvnieka cilvēkā bija attīstīti tajā līmenī, kurā cilvēks izdzīvoja. Bet augšējās čakras attīstījās garīgajā cilvēkā. Savienojās un saplūda ar čakrām caur sirdi.

Kādas čakras mēs pašlaik izstrādājam?

Pašu augšējo – kroņa čakru (violeto. N.K.) un apakšējo – saknes čakru (sarkano. N.K.) Ar to cilvēka fiziskā attīstība beidzas un notiek pāriešana uz citu pasauli – astrālo. Tur parādās vēl desmit čakru, kuras vajadzēs pakāpeniski attīstīt. Tas ir, viņas ir arī pašlaik citos ķermeņos neattīstītā veidā. Un tā slāni pēc slāņa norit visu čakru atpakaļejoša izstrāde un saprātīgā un garīgā cilvēka attīstība.”

Astruss: Esat nonākuši CITĀ frekvenču diapazonā. Tas aptver gan apakšējo, gan augšējo frekvenču daļu plašāk. Un paplašināšanās zemajās frekvencēs izmainīja laika un jūsu uztveres blīvumu. (Izmainīja, bet nepalielināja.) Tas, ko jūs sāksiet redzēt, tad arī būs tā realitāte, par kuru visi runā.

17 07 29 03  17 07 29 04

Apskaidrota cilvēka aura, vai nav līdzīga halo?

Attēlā fiziska cilvēka parasta aura ir apzīmēta ar tumši dzeltenu līniju. Viss, kas ir aiz tās robežām, ir klātbūtnes frekvenču paplašinājums. Kā es saprotu, krāsas ir nosacītas, un šeit dominē zelta krāsa. Runa tieši ir par apziņas un enerģijas paplašināšanos – uz leju, zemāk par frekvenču sarkano diapazonu, uz apakšējo astrālu, un uz augšu – augstāk par violeto – uz augstāko astrālu. Un mēs sākam redzēt realitāti, par kuru visi runā – astrālo pasauli, kā mūsu senči.

„Norit visu čakru atpakaļejoša izstrāde” „informācijas sistēma sāk virzīties /atpakaļ/, aizraujot sev līdzi enerģiju un provocējot viņu”.

„Bet nulles punkts – tas ir pārejas punkts no vienas dimensionālas sistēmas citā.” Pārejā caur nulles punktu “notiek spēka saikņu deformācija, taču parādās iespēja saglabāt to pašu struktūru, bet no tās puses”.” Izejot nulles punktu, komplekss šeit atjauno savu struktūru līdz negentropijas iepriekšējai vērtībai”.

Un tas arī ir tas, ko mēs gribam ieviest kā jaunu augšupcelšanās procesā. Redzams, agrāk nebija iespējas „saglabāt to pašu struktūru, bet no tās puses”, bet tagad tā ir parādījusies? Cilvēkam, pārejot pēc nāves, viņš zaudēja veco struktūru un pārgāja uz ierobežotu ķermeni un uz nošķeltu augstākā astrālā plāna apziņu.

„Ķermenis būs līdzīgs tam, kas bija līdz pāriešanai uz turieni, bet iegūs jaunas īpašības.” „ Aiz nulles punkta cilvēka struktūra atkal organizējas sistēmiskumā, kur tad arī sāk atrasties. Taču nepakļaujas TĀS pasaules izpausmju likumam.”

 

Pašlaik ir parādījies jauns cilvēka smalkais ķermenis – astrāli-mentālais, ar plašāku diapazonu, un, dabiski, vecie likumi uz viņu neiedarbosies. Un, redzams, runa vēl ir par pilnīgu apziņas saglabāšanu pēc iziešanas caur nulles punktu.

Vecās pārejas gadījumā daļa saprātīguma tika zaudēta, un daudzas dvēseles pēc nāves atradās zināmā anabiozē. Īpaši tas attiecas uz laikmeta pārbīdēm, kuras pabeidz planetāros vai saules ciklus, kad dvēseles atgriežas Dvēseles Matricā un „guļ tur savā plauktā”.

Sastrādājis jaunas sociālas īpašības, cilvēks vairs nevar atgriezties Dvēseles Matricā, bet pāriet tikko radītājos sociumos, tādos kā Zemes Brālība un Saules Brālība.

 

Pievienots 28.07.2017

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub70.html

Pievienots 29.07.2017

http://www.sanatkumara.ru/stati-2017/2018-god-i-galo

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://naturalworld.ru/kniga_idushchie-po-pustine-vremya.htm (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1218-nina-terehova-un-natalija-kotelnikova-kapec-mums-atkal-ir-stipri-paveicies (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/22-raksti-2017/1110-uzliesmojums-uz-saules (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)