Нина Терехова и Сергей Бублик - Во Вселенной открывается совершенно новое окно

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Visumā atveras pilnīgi jauns logs

Visumā atveras pilnīgi jauns logs. Ir atrastas mūsu Visuma papildus dimensijas. Kāpēc ar to ir vēlams tikt skaidrībā.

17 06 25 01

1. att. Melnais caurums visuma centrā. Zīmējums

“Ja mēs gribam atrast papildus dimensijas mūsu Visumā, tas ir, to, par kā eksistenci mums mēģina izskaidrot tā sauktā stīgu Teorija, tad mums vajadzētu mūsu uzmanību pievērst gravitācijas viļņiem. Tāpēc ka tieši tie var būt atslēga jaunu dimensiju atklāšanā.”

 

“Šo sensacionālo paziņojumu ir sniedzis astrofiziķis Kīps Torns (Kip Thorne), kurš strādā Kalifornijas tehnoloģiskajā institūtā un radījis LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) kopā ar Vaisu (Rainer Weiss) un Ronaldu Drīveru (Ronald Drever). “Parasti kas tāds notiek tad, kad visumā atveras pilnīgi jauns logs.” Klausoties gravitācijas viļņus, mēs varam noformulēt pavisam citādus priekšstatus par kosmosu.

“Gravitācijas viļņu atklājums var parādīt, ka visumā ir papilnam tumšās matērijas, kuru mēs nevaram tā vienkārši atklāt ar teleskopa palīdzību.”

Pirmā gravitācijas viļņa atklāšanas stāsts sākās pirmdien no rīta septembrī (2015. g.), un tas sākās ar plaukšķi. Signāls bija ļoti skaidrs un skaļš.

Nākamo nedēļu laikā zinātnieki izdzirdēja vēl vienu, vājāku signālu. Viņi analizēja pirmos divus signālus, bet viņiem nāca arvien jauni. Janvārī zinātnieki sava pētījuma materiālus publicēja žurnālā Physical Review Letters. Pēc viņu vērtējuma, pirmā, visspēcīgākā signāla statistiskais nozīmīgums pārsniedz “5-sigma”, bet tas nozīmē, ka pētnieki par 99,9999% ir pārliecināti par tā autentiskumu.” http://earth-chronicles.ru/news/2016-03-17-90143

 

KURŠ un KĀ varēja radīt šo logu (tuneli), mēs jau rakstījām rakstā “Svaigi apļi uz laukiem. 2017. g. aprīlis” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub62.html[1]

 

Un tā kā tam ir tiešs sakars ar 2018. gadu, ar mūsu ar jums dzīvi, tad pacentīsimies tikt skaidrībā, pār kādu “logu” zinātnieki runā…

 

Jurijs Kretovs (Юрий Кретов), noskaņojies uz Augstāko Civilizāciju piktogrammu (2. att.), teica, “Process ir ieslēgts! Tas ir tunelis. Telpa ir nevis noslēgta, bet atvērta tipa ar dažādiem gravitācijas… raksturojumiem.

17 06 25 02

2. att. Piktogramma 2017. g. 18. aprīlī. Viltšīra (Anglija)

 

Tātad ir radīts “logs”, “atvērta tipa tunelis ar dažādiem gravitācijas raksturojumiem. Ir ieslēgta un darbojas mijiedarbības procesa pirmā fāze.

 

Padomāsim par šiem vārdiem. Pat bērnam ir skaidrs, ka pa logu var kaut ko ieraudzīt, caur logu kaut kas vari ielidot vai izlidot. Un tunelis – tie ir daudzi logi/mūsu gadījumā, uz dažādām dimensijām/.

 

Gravitācija – tas ir masas raksturlielums. Un saprast vārdus “atvērts gravitācijas kanāls” var tā – matērijas masa no vienas dimensijas pārtek citā. Labāk teikt – izpaužas.

 

Kāpēc gravitācija faktiski izrādās vājāka nekā citi mūsu Visuma fundamentālie spēki? Saskaņā ar zinātnieku jaunu hipotēzi gravitācijas “noplūde” ved tieši uz tām citām dimensijām, kuras vēl tikai stāv priekšā atrast.

 

“2016. g. 11. februārī zinātnieki apstiprināja gravitācijas viļņu eksistenci, kuru jau pirms simts gadiem pareģoja Alberts Einšteins savā relativitātes teorijā. Gravitācijas viļņus reģistrēja lāzera interferometrijas gravitācijas viļņu observatorija LILO. Tie faktiski ir telpas-laika auduma svārstības, kuras izplatās ap masīviem objektiem, kuri kustas ar mainīgu paātrinājumu.
Atklājumus izdarīja 2015. gada 14. septembrī vienlaicīgi divas amerikāņu profilētas observatorijas – Luiziānas un Vašingtonas štatos. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiek domāts, ka gravitācijas viļņi ir radušies divu melno caurumu “kolapsēšanās” rezultātā, to masas ir apmēram 29 un 36 reizes lielākās nekā Saulei.”
http://earth-chronicles.ru/news/2017-05-13-104347

 

BET! Nobela prēmijas laureāts Ādams Riss (Adam Riess) un viņa kolēģi uzskata, ka “ar detektoru LIGO uztvertos gravitācijas viļņus varēja radīt nevis “parastie” melnie caurumu, bet to vissenākie “brālēni’, kuri radās nevis zvaigžņu gravitācijas kolapsa rezultātā, bet pateicoties tumšās matērijas sabiezējumiem, no kuriem faktiski sastāv to matērija.”

“Tādiem “pirmatnējiem” melnajiem caurumiem, raksta zinātnieki, bija jābūt diezgan bieži sastopamiem Visuma tālā pagātnē, kad matērija bija daudz blīvāka nekā šodien. To masa tieši ietilpinās tajās vērtībās, kuras bija raksturīgas notikumam GW150914 – tā ir būtiski lielāka par 10 Saules masām un zemāka par 100 Saules masām.
Tamlīdzīgi eksotiski objekti, kā uzskata zinātnieki, ir nevis vienmērīgi sadalīti pa galaktikām, bet koncentrēti tur, kur atrodas tumšās matērijas sakopojumi – “zvaigžņu lielpilsētu” nomalēs, tā sauktajos galaktiskajos halo.”
http://earth-chronicles.ru/news/2016-03-06-89784

 

Un šis izskaidrojums apstiprina Kretova vārdus par “mijiedarbību ar melno caurumu, ar tā sānu daļu, nevis ieejas punktu.”!

 

Astrofiziķi saka, ka “gravitācijas viļņu atklājums ļauj jaunā veidā paskatīties uz visumu un dod iespēju atpazīt tālus notikumus, kurus nav iespējams ieraudzīt optiskajos teleskopos, bet var sajust un pat izdzirdēt to vājo drebēšanu, kura nonāk līdz mums caur kosmosu.”

Ir ļoti patīkami izdzirdēt no zinātniekiem, ka arī viņi sāk “just” vismaz kaut ko!

 

Kolosālais gravitācijas viļņu atklājums apstiprina, ka “viss sākumā tiek radīts smalkajā plānā, un tikai pēc tam izpaužas mūsu matērijā”.

Tiksim skaidrībā, par kādu “smalko” pasauli ir runa? Un kas no turienes var izpausties?

 

No Tatjanas Tihoplavas (Татьяна Тихоплав) sarunas ar Astrusu (11. daļa. Kontakts ar Astrusu, 16.11.17., https://vk.com/id145180718):

“Precizējiet, lūdzu: smalkā pasaule ir mūsu fiziskās pasaules atspulgs, vai otrādi, fiziskā pasaule ir tās pasaules atspulgs?

Atruss: Abējādi.
- Un kas tādā gadījumā ir sākotnējais?

Astruss: Sākotnējs ir atspulgs.

Vitālijs paskaidro: Sākotnēja ir smalkā pasaule. Smalkā pasaule atspoguļojās Zemes veidā, uz kuras notika tektoniski procesi. Un, kad Zeme nostabilizējās, kad parādījās daba, tad tas sāka atspoguļoties dažādos smalkās pasaules līmeņos.
- Ja smalkā pasaule atspoguļo mūsu fizisko pasauli, kura cilvēka vadībā pastāvīgi mainās uz slikto pusi, tad arī smalkā pasaule mainās atbilstoši šīm izmaiņām?
Astruss: Nē, fiziskā pasaule reiz atspoguļojās vēl pirmatnējās dabas laikā. Atspoguļojās un vairs neatspoguļojas.”

 

Ja runājam vienkāršā valodā, tad Radītājam ir pirmatnējās dabas “atspulgs”, (un arī visas Saules sistēmas), kā etalons. Tātad izpausties var tikai pirmatnējais…

 

Bet tagad pie jautājuma, KĀ var izpausties? Zinātnieki norāda uz melno caurumu mehānismu. Griezīsimies atkal pie Astrusa…

 

“Melnie caurumi caurauž visu telpu. Noteiktās vietās tie sāk pildīt apvienojošu funkciju…

Ir melnie caurumi, caur kuriem nevar izlauzties pat gaisma. Bet! Ir kaut kas, kas var izlauzties arī bez gaismas. Var izlauzties gaisma kā vilnis. Vilnis var izlauzties, kad viņš sevi slāpē, kad notiek uzlikšanās.” 190. lpp. Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. “Pa tuksnesi ejošie[2]”.

 

Vienkāršāk runājot, no melnā cauruma var izlauzties gaismas vilnis tikai pie nosacījuma, ka eksistē viņam pilnīgi koherents gaismas vilnis mūsu telpā. (Viļņi ir koherenti, kad avotiem ir vienāda frekvence un viņu svārstību fāzu starpība ir pastāvīga.)

 

No skolas fizikas:

Reāli avoti praktiski nevar būt koherenti.

Visvienkāršākais paņēmiens, kā radīt koherentus avotus, ir izmantot reālu avotu un tā attēlu (atspulgu).

 

Tieši tā arī darbojas pašlaik Augstākās Civilizācijas mūsu Saules sistēmā! Jo viņu rīcībā taču ir mūsu Saules sistēmas pirmatnējais atspulgs. Un pašlaik izpausties var tikai “pirmatnējā” matērija, turklāt “matērija tad bija daudz blīvāka nekā šodien”. (Bet matērija – tā ir sabiezināta gaisma.)

Lūk, kāpēc uz Zemes pašlaik ūdens ziemeļu ezeros ir kļuvis pirmatnējs, tiek atrastas pirmatnēju zivju sugas utt. (Kanādā ir atrasti miljoniem ezeru ar “pirmatnējo” ūdeni http://earth-chronicles.ru/news/2017-04-28-103894)

 

Bet! Nevajadzētu aizmirst arī par melno caurumu sānu daļu (akrēcijas disku).

17 06 25 03

3. att. Melnais caurums

Piktogramma 2017. g. 4. maijā, Viltšīrā (4. att.), parādīja, ka ir sākusies mūsu planētas kodola vibrācijas frekvences palielināšanās pa etapiem.

17 06 25 04

4. att. Piktogramma 2017.05.04. Viltšīra (Anglija)

Turklāt no dialoga ar Kretovu. “Tā ir mijiedarbība ar melno caurumu. (Visas mūsu sistēmas, ne tikai Zemes.) Bet nevis ar viņa ieejas punktu, bet ar viņa sānu daļu (akrēcijas disku) – to vietu, kur kaut kas atšķeļas, neabsorbējas. Bet tas, kas neabsorbējas, uz sevis nes melnā cauruma elementus, īpašības.”

 

No fizikas: Uzklājoties koherentiem viļņiem, rodas stacionāra interference (noturīga). Piemēram, divi sfēriski viļņi uz ūdens virsmas, kuri izplatās no koherentiem avotiem, dos rezultējošu vilni, kura fronte būs sfēra.

Turklāt interferences gadījumā viļņu enerģija telpā pārdalās.

 

Un rezultātā, ja runājam ļoti tēlaini, Austākās Civilizācijas pašlaik ir aizņemtas ar Akašas Hroniku atjaunošanu, pievienojot tām jaunas cilvēku zināšanu un pieredzes sfēras. Un tiek ierakstīta tikai tā pieredze, kura ir izgājusi Radītāja vibrāciju (frekvenču) kontroli.

 

Nāk prātā Viļa Meļņikova (Виль Мельников), Maskavas poliglota vārdi. Būdams komā, viņš “atcerējās” 106 valodas. Viņš stāsta, ka “TUR viņš nonācis “dzīvās valodu sfērās” – vienā pēc otras. Viņš it kā dzīvojis katrā no tām kādu laiku.” Un, kad atjēdzies, tad konstatējis, ka patiešām runā šajās valodā un pat raksta dzeju! Vēlāk viņš speciāli tikās ar retu valodu lietotājiem, un viņi apstiprināja viņa valodas precīzās zināšanas. Pats dīvainākais, ka viņš bija izzinājis 3 “mirušas” valodas, kuru dzīvju pārstāvju jau sen nav uz zemes. Pārstāvju nav, bet “valodas sfēra”, tā sauktā “psihosfēra” ir!

Kad mēs to pastāstījām Kretovam, kurš personīgi pazīst Viļu, tad viņš teica: “Jā, var saukt par psihosfēru. Mirušas valodas TUR var izpausties kā Esība.”

 

Iespējams, tieši pašlaik mēs esam klāt apbrīnojamā laikā, kad formējas Esība! Kādas pabeigtas mūsu dzīves sfēras Radītājs ierakstīs Esībā? Lūk, tas ir jautājums.

 

Nevajadzētu aizmirst, ka mainās VISS UN UZREIZ.

Ja uzmanīgi aplūkojam 4. att., tad VISIEM apļiem pa vidu ir dubults kviešu vāls.

„Tā ir nākamā izmaiņu fāze, kura saistīta ar telpas izmaiņām. Tie ir telpas-laika kanāli. Ar to ir saistīts viss,” – saka Kretovs.

Tātad gravitācijas kanāls ir atvērts, un telpas-laika kanāls saista visas 4 mūsu telpas sfēras (dimensijas). Ir loģiski pieņemt, ka ir sākusi kustēties matērijas masa visos līmeņos. Fiziķi jau brīnās par to signālu, kuri ir piefiksēti uz šo momentu, daudzumu un spēku.

 

Bet apļi uz laukiem turpina parādīties, cilvēci turpina informēt par notiekošajiem globālajiem notikumiem. Sekosim nākamajām izmaiņu fāzēm

 

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

PS. (N. Koteļņikova) Var būt vairāku veidu gravitācija. Lūk, ko „Urantijas Grāmata” raksta par gravitāciju.

http://www.urantia.ru/book/Paper12.asp#p131

3. VISPĀRĒJĀ GRAVITĀCIJA. Visi bez izņēmuma enerģijas – materiālas, intelektuālas vai garīgas – veidi pakļaujas tai aptverei, tai vispārējai klātbūtnei, kuru mēs saucam par gravitāciju. Arī personība pakļaujas gravitācijai – īpašam Tēva kontūram; taču, neskatoties uz specifisko piederību šim Tēva kontūram, viņa netiek izslēgta no pārējiem kontūriem; Vispārējais Tēvs ir bezgalīgs un izpauž sevi caur visiem četriem pasaules-ēkas absolūtās gravitācijas kontūriem:

1. Vispārējā Tēva personības gravitāciju.

2. Mūžīgā Dēla gara gravitāciju,

3. Kopīgā Lēmēja saprāta gravitāciju.

4. Paradīzes Salas kosmisko gravitāciju.

Šie četri kontūri nav saistīti ar apakšējās Paradīzes spēka centru; tie nav spēka vai enerģijas centri. Viņi ir absolūtās klātbūtnes kontūri un, līdzīgi Dievam, ir neatkarīgi no laika un telpas.

 

„Samērā ar arvien lielāka garīguma – Dieva līdzības – iemantošanu, – jebkuras visuma personības saprāts kļūst arvien nejūtīgāks pret materiālo realitāti. Realitāte, kuru mēra ar reakciju uz fizisko realitāti, ir pretēja realitātei, kuru nosaka tās garīgā satura kvalitāte. Fiziskās gravitācijas darbība ir negarīgās enerģijas kvalitatīvs noteicējs; garīgās gravitācijas darbība – tas ir dievišķības dzīvības enerģijas kvalitatīvs mērs.”

Dziņa, kuru izraisa Mūžīgā Dēla gara gravitācija, ir pestīto cilvēku dvēseļu augšupkāpšanas uz Paradīzi noslēpums…
…Piemēram, mirstīgs saprāts sāk savu eksistenci kā materiāls mehānisms, bet rezultātā tiek uzņemts Pabeidzēju Korpusā kā praktiski pilnīga garīga būtība; samērā ar savu attīstītību viņš arvien mazāk ir pakļauts fiziskās gravitācijas iedarbībai un, atbilstoši, ir arvien jutīgāks pret centrbēdzes garīgo dziņu, kuru izraisa gara gravitācija.”

Sīkāk par gravitāciju http://www.urantia.ru/guide/word.asp?w=53

 

Pievienots 25.06.2017

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub66.html

Pievienots 26.06.2017

http://www.sanatkumara.ru/stati-2017/vo-vselennoy-otkrivaetsya-sovershenno-novoe-okno

Tulkoja Jānis Oppe

 


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/11-dazadi/1164-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-svaigi-apli-uz-laukiem-2017-g-aprilis (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.koob.ru/tihoplav_vu_ts/idushie_po_pustine (Tulk. piezīme)