Затишье перед следующим шагом

Apklusums pirms nākamā soļa

Iekšējā pilnība, uz kuru mēs visi tiecamies, miers dvēselē – tā, kā man liekas, ir laimes un apmierinājuma ar savu dzīvi sajūta. Cik lielā mērā tas ir nepieciešams garīgajā dzīvē? Kas var būt vēl vajadzīgāks un noderīgāks? Es ar šo jautājumu vērsos pie saviem Skolotājiem – Šri Juktešvara, Sanata Kumaras un Diženās Dievietes.

 

ŠRI JUKTEŠVARS:

– Nevar jaukt apmierinājumu ar dzīvi un mieru. Un nevajag tiekties pie pilnīga apmierinājuma ar visu, kas ir apkārt, tāpēc ka tas rada mieru. Kā saka, “māksliniekam ir jābūt izsalkušam”, lai radītu. Miers noved pie sastinguma un attīstības apstāšanās.

– Bet man tāds miers ir iestājies. Man ir kļuvis ļoti grūti atrast tēmas sarunai ar Skolotājiem, tāpēc ka iekšienē ir nodibinājies skaidrums un neitralitāte – daudz ko pieņemu un cenšos neprotestēt pret to, ko nepieņemu. Man ir kļuvis ļoti labi mājās, un negribas nekur braukt.

– Tātad vajag sevī ieklausīties un saprast, ka uz šodienu tu esi atradusi savu dzīvesveidu, un tas apmierina tavu “Es”. Nevajag nekur steigties, pienāks arī citāds laiks, kad būs vajadzīgi tavi spēki un nākamās izmaiņas. Atpūties.

– Manā iekšienē ir nodibinājies klusums un laime, un es vienmēr uz to esmu tiekusies. Ko teikt citiem, kā to sasniegt?

Katrs uz to iet savu ceļu. Nevar runāt par universālu ceļu, izklātu reizi par visām reizēm. Skolotājs, kurš ir dots no augšas, ir aicināts katru dvēseli (ideālā) aizvest pie tāda stāvokļa. Tāds skolotājs ir bijis, un jūsu garīgais ceļš – tas ir arī viņa nopelns.

– Ko izdarīt, lai nodibinātu saikni ar Skolotāju?

– Jaunā realitāte nāk arvien tuvāk un tuvāk, un arvien vieglāk kļūst panākt Skolotāju Sistēmas vadību un atbalstu. Ir atnākuši jauni skolotāji, gatavi tikties un izstarojoši mīlestību saviem mācekļiem. Viņi nes jaunas tiekšanās enerģijas, viņu “ieraugs” ir ļoti karsts, un viņi ķeras pie darba ar dedzību un vēlēšanos.

Ja māceklis nostājas uz ceļa, tad viņš dažbrīd grib, lai mēneša, divu laikā viņam notiktu izrāviens. Tā var būt, bet ne visiem, tāpēc ka ne katrs ir sagatavojies pagājušo dzīvju laikā kalpošanai, attīrījis savus karmas ceļus, “ievilcis gaisu plaušās”, un šajā dzīvē viņam atlicis tikai “izelpot”. Bet taču, ja jūs šajā dzīvē visu izdarīsiet tāpat, tad arī “izelposiet” nākamajā. Jums jāizvēlas: iet vai neiet.

– Es saprotu, ka “izelpa” – tā ir kalpošana cilvēkiem, atdeve, izstarošana. Kā tu uzskati, tas ir nepieciešams visiem – kalpošana un atdeve, jeb var kaut kā “ielavīties” augstākās pasaulēs bez kalpošanas, vienkārši, dzīvojot tīri un godīgi un nejūtot vēlēšanos kādam palīdzēt?

– Var teikt, ka kalpošana atnāk pati kā jūsu palīdzība kādam. Pie tevis sāk vērsties cilvēki pēc padoma un pēc atbalsta, pēc palīdzības vai pēc apmācības.

– Bet ja cilvēks uzskata, ka viņam pagaidām ir par agru palīdzēt, viņš arī pats ne pārāk orientējas tādos jautājumos, un viņam pašam derētu pamācīties?

– Protams, nejēgām nevajag mēģināt palīdzēt citiem, jo ir taču tik daudz grāmatu apkārt. Apmācoties patstāvīgi, jūs varat ieteikt izlasīt to un to, kas pašiem ir palīdzējis. Kad cilvēks par sevi domā, ka viņš jau visu zina, tas ir nepareizi. Tā tieši ir analfabētisma pazīme.

– Bet ja cilvēks zina, ka rada nepareizas lietas, bet dara un domā, ka pēc tam visu izlabošu – nožēlošu grēkus, atlūgšos, notīrīšu un nokārtošu, un viņa ego saka, kas tas ir nepareizi, vai viņš spēs visu izlabot šajā dzīvē?

– Protams, apzinoties savu nedabisko pārkāpumu, labāk to nedarīt, tāpēc ka dubultojas pārkāpuma smagums – zināja, bet izdarīja, zināja, ka palaida uz “varbūt”, zināja, bet savu sirdsapziņu apspieda. Un bieži tieši tādas rīcības grauž pēc tam visu dzīvi, un nevari sev piedot. Bet visu var izlabot, ka tik būtu vēlēšanās – piedot, palūgt piedošanu, izpirkt vainu.

– Ko nozīmē “izpirkt vainu”? Cik lielā mērā tā iz izpērkama, un vai vaina vispār maz ir? Jeb tā ir analfabētisma un apziņas zemu vibrāciju izpausme?

– Bet tas ir viens un tas pats – analfabētisms un apziņas zemas vibrācijas. Cilvēks nav nobriedis, viņš vēl nav izpaudies gaismā, viņš vēl tikai uzzinās, ka ir mīlestība, bet nevar to izjust. Viņš vēl ir tikai cālēns, kuram stāv priekšā jauna gaiša dzīve, un ir nepieciešams tai apmācīties. Vaina ir mācību emocija, lai cilvēks mācītos un saprastu, ko var un no nevar. Kauns ir mācību emocija… Izpirkšana – enerģētisks process, pluss uz mīnusu.

Un jūs jau varat to mācīt – kā izvairīties no tādas rīcības, kuras dēļ jutīsi vainu visu dzīvi. Atbrīvot no vainas, kad tas ir piemēroti, attīrīt no sirdsapziņas mokām un veltīgām gaidām, kad cilvēks dzīvo taisnu dzīvi un ar rīcību ir izpircis savu vainu.

– Bet cik grūti ir attīrīt no vainas, ja tā ir globāla, bet rīcība uz gadsimtiem un tūkstošgadēm! Mēs tikko kā piecu mēnešu ilga koučinga rezultātā izgājām uz tādu vainu un aizvācām to.

– Sen šim cilvēkam bija laiks aizmirst, bet viņš joprojām mocījās. Ir tādas spēcīgas jūtas, kuras liek cilvēkam atkal un atkal nākt uz Zemi un meklēt sev attaisnojumu.

– Vai maksāt ar veselību un mokām…

– Jūs sev izvēlaties taisnu ceļu un aplinku ceļus. Taisns ceļš ir pārpilns ar grūtībām, bet tas ir īsāks. Aplinku ceļi ir domāti ilgām tūkstošgadēm un arī ved pie pilnīgas apzināšanās un piedošanas.

– Ko tālāk?

– Ja nav mērķa pāriet uz labāku pasauli, tad visi ceļi ir labi. Otrs ceļš vienkārši ir pieejamāks un vienkāršāks. Bet, ja mērķis ir iziet no Sansaras Apļa, tad ir vērts būt neatlaidīgam un strādāt. Un patiešām, daudzi no jums jau sen ir nobrieduši nākamajām apmācības klasēm. Deldēt bikses jaunākajā klasē nav apnicis? Nobriešana un tās apzināšanās ir dažādas lietas.

– Pateicos!

 

SANATS KUMARA:

– Cik lielā mērā laime un miers ir nepieciešami garīgajā dzīvē? Kā pie tā nonākt? Kas var būt vēl vajadzīgāks un noderīgāks?

– Liela cikla noslēgšanu vienmēr pavada nomierināšanās un noietā pārskatīšana. Tas notiek pašlaik: tu pabeidz savu dzīves programmu.

– Un es drīz pabeigšu iemiesojumu?

– Nē, protams, ja atradīsi vēl daudz ko, kas var pakalpot citām labām mācībām un apmācībai. Tu pabeidz laikmetu, un tava loma planetārā nozīmē ir pabeigta. Bet iestājas jauns laikmets, un tajā ir tik daudz neizpētīta un nezināma, ka tev drīz kļūs pāri spēkiem no jauniem jautājumiem un slāpēm pēc atbildes uz tiem. Atpūties.

– Ko tu vari pateikt citiem cilvēkiem? Viņi arī grib mieru un prieku, apmierinājumu un harmoniju.

– Stājieties pie manis Sanata Kumaras Skolā. Turpiniet Saules Brālības Skolā. Pasaule ir pilnīgi neizpētīta, bet jau atvērta pētījumiem, un vēl neradītais visums gaida jūs savās telpās kā radītājus. Jaunais laikmets, kurš iestājas, nesīs daudz zināšanu un prasmju, savu jaunu talantu un iespēju atklāšanu, jau nākamajā apziņas līmenī. Jūs gaida jaunas misijas apmācības, audzināšanas, enerģētikas un planētas pārveidošanas jomā. Planētai vajadzīgs garīgums un godīgums, miers un taisnīgums. Kas gan var dot mums tādus cilvēkus, ja ne jūsu dalība planētas dzīvē?

Jūsu dvēseles dalība Planetārajā Vienotībā ir viens no paņēmieniem piedalīties planētas dzīvē. Jūs ar Sevi piepildāt Apziņas Režģi, līdz kuram aizsniedzaties sava zemes aspekta tīrības un vibrācijas ziņā. Jūs kļūstat planēta un esat atbildīgi savā vietā par to, ar ko jūs piepildāt Apziņas Režģi. Vai jūsu enerģijas un domas planētai nes prieku un apmierinājumu jeb to trūkumu? Arī tā ir atbildība – jūsu enerģētiskais un emocionālais stāvoklis. Vai planēta kļūs laimīgāka no jūsu klātbūtnes uz viņas? Vai cilvēce kļūs bagātāka no jūsu ieguldījuma viņā? Vai jūsu ģimene kļūs priecīgāka un veselīgāka no jūsu dalības ģimenē?

Visi līmeņi ir svarīgi. Visi varoņdarbi tiek ņemti vērā. Visi darbi ir ieguldījums kopējā lietā. Ieguldījums ģimenes un planētas lietā – tas ir svarīgi, saku nopietni.

Pārskatiet savus darbus un jūsu attieksmi pret tiem. Sajūtiet SAVĀ dzīvē, ne tikai citu cilvēku dzīvēs, piemēram, jūsu bērnus. Atrodiet savus trūkumus un pacentieties tos aizvākt – laba, cienīga nodarbe!

No katra no jums ir atkarīgs, kurš pārvils – pelēcīgums vai gaisma. No jūsu mērķiem ir atkarīgs cilvēces saprātīgums. Neuzskatiet, ka jūs esat bara zvirbulis. Tas nav tas kalibrs. Paslēpties neizdosies. Jūs visi esat redzami. Audziet uz sava “Es” iekšieni, kļūstiet par VECĀKAJIEM. Un lai jums laimīgs ceļš!

– Pateicos!

 

DIŽENĀ DIEVIETE

– Tas miers, kas ir tevī – nākamo izmaiņu vēstnesis. Visam savs laiks. Apklusums pirms nākamā soļa ir svarīgs laiks pārskatīt dzīvi, atlaist un attīrīt atlikumus un sagatavoties jaunam lēcienam. Tu esi vietā. Tu savā “Es” tagad ietilpini jaunu laikmetu un apslēpti gatavojies jaunai dzīvei jaunos apstākļos.

Sarīko sev tādu pārskatīšanu, nekur nesteidzoties un apzinoši skatoties uz lietām. Visam savs laiks.

 

Pateicos visiem, kas man šodien palīdzēja! Ar sirdi pieņemu katru jūsu vārdu!

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2017., 5. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe