Наталья Котельникова - Я И ЕСТЬ ТОТ, КОГО ЖДАЛИ

ES ARĪ ESMU TAS, KURU GAIDĪJĀT

(Kristus-apziņas jaunumi)

17 06 12 01

“Maitreija – tā slepeni sauc Piekto Budu un braminu Kalki Avatāru, pēdējo Mesiju, kurš atnāks, beidzoties Lielajam Ciklam.”
Blavatska H.P. “Slepenā Doktrīna”

“Valdnieka Maitreijas mācība izplatās pa visu Pasauli
un būs vadošā jaunajā ērā, Gara pamošanās ērā,
kuru sauc arī par sievietes ēru.”
Viņš atjaunos taisnīgumu uz zemes, un prāti tiem, kas dzīvos Kali Jugas beigās,
pamodīsies un būs tik caurspīdīgi kā kristāls.”
Rēriha H.I. “Vēstules”

17.06.08.

Dārgie Saules Brāļi! Šodien nāk neparastas enerģijas, ļoti stipras. Kas šodien būs seansā?

SB: Tās ir planetāras izmaiņas, kuras sākās nesen. Norit planetāra kalpošana ar mērķi izmainīt cilvēku smadzeņu struktūru.

(Es satraucos): Kas par izmaiņām, uz kuru pusi? Kā var izmainīt smadzenes?

SB: Pievienojam vairāk gaismas (atbilde atnāca liela gaismas viļņa veidā). Mainām uz pozitīvu domāšanu tās struktūras, kuras ir iestigušas negatīvā un nevar transformēties. Tā ir savdabīga attīrīšana.

(Es sajutu, ka patiešām samērā ar piepildīšanos kļūst arvien gaišāk un vieglāk.)

Kāpēc gan neizplatīt šo plūsmu uz visiem uz planētas, varbūt iestāsies miers?

(Gaisma arvien nāk klāt, it kā mēs dzimstam jaunā realitātē.)

SB: Tā arī ir. Vilnis šodien ir ļoti stiprs, un viņš iedarbojas uz zemapziņu, notīrot bailes, neapmierinātību, un atver jums ieeju jaunajā realitātē, vieniem no pirmajiem.

Šodien mēs ar jums ieiesim šīs gaismas avotā – (rāda man avotu).

Tas ir Kristus Maitreija?

Jā, tas ir viņš. Šodien ar viņu ir satikšanās!

Sveicināts, manu dārgo Skolotāj! Sveicu tevi mūsu seansā!

Maitreija (sanskr. मैत्रेय, maitreya IAST, “mīlošais, labvēlīgais”; pāli: Metteja; arī Maitreija, Maitri, Maidari) – tautībās, kuru reliģija ir budisms, pati godājamākā persona, cilvēces turpmākais Skolotājs, “Līdztiesību nesošais Valdnieks”, jaunā laika, zelta laikmeta budismā vai satja-jugas bodisatva un buda; vienīgais bodisatva, kuru godina visas budisma skolas, un vienīgais, kuru godina vecākā skola teravāda.

Maitreija (sanskr.: “Mīlošais”), Adžima (sanskr.: “Neuzvaramais”) – tādus vārdus viņam deva Budas (sk. Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra, 5. nod.). Budisti tic, ka Maitreija parādīsies uz Zemes, sasniegs pilnīgu apskaidrību un mācīs tīru dharmu.

Jau Digha Nikaya (III, 26) par viņu tiek teikts kā par nākamo budu, Šakjamuni (Shakjamuni) pēcteci. Vienā no Lalitavistara sadaļām (V, 39) ir teikts, ka Apskaidrotais (Buda Shakjamuni), pirms nokāpt uz zemi no Tusita debesīm, lai kļūtu par Budu, ir norādījis uz bodisatvu Maitreiju kā uz savu mantinieku un uzlicis viņam galvā savu Bodisatvas diadēmu.

Maitreija – cilvēces nākamais Skolotājs, sniedz jaunu Mācību un ir Budas Mācības paudējs.

Viens no pašiem agrīnākajiem Maitreijas vārda pieminējumiem – sanskrita teksts “Maitreijavjakarana” (sanskr. मैत्रेयव्याकरण, maitreyavyākaraṇa IAST) – “Maitreijas pareģojums”, kurā apgalvots, ka dievi, cilvēki un citas būtnes pielūgs Maitreiju un pārstās šaubīties, un viņu pieķeršanos plūsmas izsīks: brīvi no jebkādas nabadzības, viņi spēs šķērsot tapšanas okeānu, un, pēc Maitreijas mācības, viņi dzīvos svētu dzīvi. Nekad vairs viņi kaut ko nevērtēs kā viņiem piederošu, nekas viņiem nepiederēs, ne zelts, ne sudrabs, ne māja, ne tuvinieki! Bet dzīvos viņi svētu šķīstu dzīvi Maitreijas vadībā. Viņi saraus kaislību tīklu, un viņiem piederēs prieka un laimes pārpilnība par viņu taisno dzīvi.

Cita tradīcija Maitreiju saista tieši ar mahajanas mācības rašanos. Saskaņā ar to ievērojamais budisma jogačaru (Yogachara) skolas dibinātājs Asanga vairākas reizes ir apmeklējis Tusita debesis un tur nākamā budas klātbūtnē apjēdzis mahajanas būtību.

Buda Maitreija mīt Tusita Debesīs (sanskr. तुषित, tuṣita IAST, “Prieka Dārzs”) gaidot, kamēr pienāks Pestīšanai labvēlīgs laiks.

Tusita Debesis – tā ir ceturtā no apakšas pasaule no sešām Vēlmju Pasaules (Kaislību Pasaules, Kamaloka) dievu Debesīm, kā aprakstīts sūtrās. Tusita pasaulē pāriemiesojas būtnes, kuras ievēro piecus baušļus: tev nebūs slepkavot, tev nebūs zagt, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs melot, tev nebūs alkoholu lietot – kā arī ar labu rīcību un meditāciju izaudzina neizmērojamus apziņas stāvokļus: Mīlošu sirdi, Līdzcietību, Līdziepriecinājumu (Uzslavu) Pamodināta Prāta Līdzsvaru (Objektivitāti) – citiem vārdiem, tās īpašības, kuras veido pamodušos prāta būtību. Šajā pasaulē pārdzimst bodisatvas. Saskaņā ar mahajanas sūtrām, Buda Šakjamuni pirms pārdzimšanas uz Zemes pirms diviem ar pus tūkstošiem gadu iemiesojās šajās Debesīs.

Maitreijas parādīšanās sakritīs ar jaunas skolas tapšanu, kura pārsniegs Budas Gautamas mācību. Ir pareģots, ka Maitreija apskaidrošanos sasniegs septiņās dienās (minimālais termiņš), pateicoties sagatavošanai daudzu viņa dzīvju laikā (pēc analoģijas ar to, kas tiek stāstīts Jātaku stāstos (Jataka tales) par Budu Šakjamuni).

Maitreijas atnākšanu raksturo sekojoša dabas parādība: okeānu platība samazināsies, lai Maitreija varētu tos bez grūtībām šķērsot. Turklāt cilvēkiem atklāsies īstenā drahma, lai varētu radīt jauni pasauli.

Starp parādībām, kurām ir jāvēsta par pēdējā Budas parādīšanos, tiek uzskaitītas arī: nāves, karu, bada, slimību izbeigšanās un ieiešana jaunā iecietības un mīlestības sabiedrībā. (Vikipēdija)

17 06 12 02

Bodhisatva Maitreija. Ganhara, II gadsimts.

Gimē muzejs (Guimet Museum) (Parīze)

Maitreija: Mana atnākšana kļūst par gaismas un tumsas sistēmu samierināšanas zīmi. Mēs atrodamies VIRS Zemes pasaules, kur gaisma un mīlestība aizklāj visu negatīvo plūsmu no planētas, un šodien mēs pasludinām Gaismas atnākšanu uz Zemi!

Es jau vairākas reizes to esmu dzirdējusi no citiem Skolotājiem, kas izmainīsies tagad?

Es iegāju tavā sirdī, dzirdi?

Jā… jūtu ļoti stipri, un vibrācijas nāk ārprātīgas. Man asaras tek…

Kas tad tomēr notiek?

Kristus ir atnācis uz Zemi galīgi un negrozāmi.

Tavā personā?

Jā, manā personā, ES ARĪ ESMU TAS, KURU GAIDĪJĀT.

Kā mums noticēt, jau cik reižu mēs esam lasījuši, ka tu esi citā realitātē, ka pāriešana ir notikusi, bet uz zemes nekas nemainās vai izmainās ļoti lēni.

Tagad tev pašai ir jānotic, caur jūtām. Pieņem kā dotumu, ka ES ESMU ATNĀCIS!

Satraukums ir ļoti stiprs, uz jūtu robežas, bet pakāpeniski sajūtas kļūst lēnākas.

TEVĪ IEGĀJU, TU NESAPRATI?

Es pateicos, Maitreija… (Apzinos, jūtu.)

Un ko tagad?

17 06 12 03

Nikolajs Rērihs. Maitreija – uzvarētājs. 1926. g.

Sakaru seansā ar Saules Brālību Maitreija ienāca visos mūs. Tādi momenti ir ļoti reti mūsu dzīvē.

Mums tecēja asaras, iespaids bija vienkārši grandiozs.

Kad pirmais vilnis atplūda, es sāku salīdzināt Sanata Kumaras un Gabriēla ienākšanu manī. Viņi cēla uz augšu un padarīja cildenu, bet Maitreija “paplašināja” mūs un “izaudzēja” (bija iespaids, ka viņš stāv manī, un es viņu labi jūtu iekšienē).

Maitreija ir ļoti tuvs un tik spēcīgs, tāpēc ka viņš atnāca no Augstākā Astrālā plāna, viņš ir ļoti tuvu, nolaidis sevi pēc iespējas tuvāk cilvēkiem. Protams, viņš ir daudzdimensionāls, un visos plānos līdz pat ugunīgajam viņu varēja izjust.

17 06 12 04

Nikolajs Rērihs. Skolotāja ēna

Maitreija: Es iegāju daudzās Kristu-apzinošās būtnēs, un tas ir mūsu piektās rases lūzuma moments. To nav vienkārši saprast un nav vienkārši pieņemt. Tas ir kā apliecinājums dzīvei, kā atbrīvošanās no vēža, kā misijas atklāšana cilvēkam, kā milzīgs insaits. Tas ir kā tēls: kad cilvēks ir gājis, gājis un saprot, ka ir atnācis. Tu gāji uz kalna virsotni un sasniedzi. Un tagad stāvi uz tās.

17 06 12 05

Izmainās pirmkārt cilvēka apziņa. Viņš kļūst viedāks, tīrāks, atklātāks.

Mūsu ir tik maz, kas pašlaik ir seminārā un kas lasa manus rakstus, diemžēl. Gribētos, lai pēc iespējas vairāk cilvēku būtu klāt tādā notikumā!

M: Tas ir labi, ka nedaudz, atnāca tie, kas ir gatavi. Iedomājies, ka šeit būtu pašlaik 50 cilvēku, no kuriem pusē es nevarētu ieiet. Lai mūsu ir nedaudz, bet mēs esam atbilstošās vibrācijās, atbilstoši tīri. Dabiski, ir arī citas garīgas grupas, un, iespējams, citās grupās arī tas notiks.

Es viņu jūtu nevis labestīgu un laipnu, kā Diženo Dievieti vai Sanatu Kumaru, bet milzīgu un spēcīgu, ugunīgās vīrišķās enerģijās.

M: Dažāds es esmu, gan vīrišķās, gan sievišķās enerģijas manī ir pietiekami. Tu uzreiz sajuti, kas tevī – sievietē nebija, bet tagad tevī ir ienākušas radošas enerģijas, kuras palīdzēs tev apstiprināt uz Zemes mūsu gribu, mūsu gaismu un spēku. Tā ir radoša mīlestība, nevis vienkārši galviņu glāstoša, nevis vienkāršs dvēselisks siltums, bet milzīgs spēks.

Tevī bija ugunīgās maigās mīlošās SK enerģijas, bet tagad ir atnākušas radošas ugunīgās enerģijas.

Jā, es esmu piepildīta ar milzīgu spēku…

Es pajautāju Maitreijam: varbūt tu esi no tiem Cilvēces Skolotājiem, kuri atrodas augstāk par Kristus-apziņu, uz kurieni mūs veda SB, Augstākajā Mentālā?

M: Viņi ir likumdevēja, bet es – izpildvara.

Gribētos apzināties, kas tas ir – Maitreijas ienākšanā fiziskajā ķermenī.

M: Man vajag jūsu atļauju, lai es varētu ieiet jūsos, un tālāk jūs pamanīsiet izmaiņas savā liktenī, domās, uzvedībā. Vairāk atbildības un vairāk veselības jums būs. Atnāks arī citas izmaiņas.

Maitreija, bet kā var izmainīt smadzenes? Mani šis paziņojums ļoti samulsināja…

Simpātiskos savienojumus var izmainīt. Viņi darbojās vienā sistēmā, bet tagad darbosies citā. Tas ir kā valodas nomaiņa datorā. (Patiešām, no rīta es konstatēju dažas izmaiņas iztēles vieglumā, doma ļoti viegli aizlidoja un būvēja garas analoģiju ķēdītes.)

Kas vēl mūsos izmainīsies?

M: Nesteidzies. Jums ir jāierauga un jāsajūt pašiem. Uzvedņu vairs nebūs. Ja jūsos ir iegājis Kristus Maitreija, Buda Maitreija, tad jūs kļūstat vecāki.

Saki, kāpēc Valdnieci Mariju dažreiz vēl sauc par Mariju – Maitreiju?

M: Mēs nesam vienas un tās pašas vibrācijas. Viņa ir kā Pārvaldnieks, bet es kā izpildītājs. Gan viens, gan otrs nes Maitreijas enerģijas. Tas liecina par Kristus-apziņu. Maitreija ir Kristus simbols sirdī (to sakot, viņš sajūtami uzspieda uz manu sirds centru).

 

Maitreija palūdza mūsu atslābinātu mieru un pieņemšanu, lai mierīgi izdarītu savu darbu, un sāka manas sakrālās telpas iekšienē lauzt kaut kādas sienas un ierobežojumus. Mēs sirds telpu vienmēr bijām sajutuši kā alu, bet tagad mūsu alai ir sākušas brukt sienas, un pati telpa ir sākusi taisīt izvērsumu.

Iekšējais blīvums ir sagruvis, un iekšējais Es ir kļuvis liels un gaišs, atšķirībā no vecā priekšstata par sirds sakrālo telpu. Ir iestājusies ugunīgā ķermeņa gaismas realitāte. Spoža gaisma ir pielējusi visu telpu.

Nedaudz neierasti ir kļuvis šeit atrasties bez vecā apvalka, it kā kailam: tevi tīra, mazgā, atbrīvo no vecā apseguma, tas kūst…

Mūsu fiziskajā realitātē man ir izmainījusies krāsu sajūta… Viss ir pārklājies ar maigu ceriņkrāsas plīvuru…

Kaut kāds pārsegs nolaižas uz mums, kā Dievmātes pārklājs. Sajūta, ka dzemdības ir notikušas, un bērnu ietin audekla lupatā – slauka, mērcē.

M: Tā arī ir, piedzimšana ir notikusi.

17 06 12 06   17 06 12 07

N.K. Rērihs. Maitreija

Mans astrālais es ir kļuvis tik tuvs un silts.

Mans mentālais ķermenis ir kļuvis daudz garāks. Es stāvu uz Zemes ar kājām, bet galva ir Kristus-apziņas Režģī, un konstatēju, ka Kristus-apziņas Režģis man ir plecu augstumā, bet galva ir izaugusi augstāk, tas ir, mēs apziņā esam pavirzījušies vēl pat vienu pakāpi. Tā arī ir tā pati dzimšana?

M: Planetārā Vienotība tev ir pa plecam (joko). Uz pleciem ir uzgūlusies Kristus-apziņa.

Mēs bijām iegājuši augstākā apziņas Režģī, un tā ir Skolotāju, kuri vada laikmetus, rases un ciklus, apziņa. Ko gan mēs ar savu nelielo apziņu šeit, šajā apziņas līmenī, darīsim?

M: Ļoti svarīgi, lai kaut vai daļa cilvēku paceltos uz šejieni, uz šo līmeni, tāpēc ka jūs tad uz citiem cilvēkiem translējat atbildīgu pieaugušo apziņu. Jā, Kristus-apziņa arī ir ļoti svarīga, taču mēs attīstāmies, un jūs augat. Jūs pastāvīgi ar sevi nodarbojaties un nesat planētai vairāk gaismas. Jūs uzsūcat gaismu no telpas un izstarojat viņu cilvēkiem. Jūs varbūt to neapzināties, bet vienkārši noticiet, ka tas tā arī ir. Mēs to redzam.

- Un tajā pašā laikā es esmu visa šī telpa, silta un neierobežota. Tas ir palicis iekšienē. No ārpuses, kā uzpleči – Kristus-apziņa! (Olga)

(Maitreija iekārtojas mūsu iekšienē, attīrot un kaut ko vācot prom no ķermeņa. Viņš lūdz zināmu laiku šai procedūrai.)

 

Es atslābinājos un aizlidoju telpā virs planētas. Uz zemeslodes šo mirdzošo ugunīgo Maitreijas enerģiju atrašanās vieta ir tikai virs Eirāzijas. Viņš ir izstiepies virs kontinenta kā liels ugunīgs drakons. Virs Amerikas ir tumšs pelēcīgs tīklveida tīmeklis.

 

Tagad ugunīgās enerģijas ir sākušas mosties ķermeņa iekšienē. Planetārais Drakons ir sācis atdzīvoties…

Saules Brālība ir mūs sagatavojusi viņa pieņemšanai. Mēs visos ķermeņos esam pietiekami attīrīti, lai ietilpinātu visu Maitreijas daudzdimensionalitāti. Visi daudzdimensionālie aspekti ir pielieti ar vienmērīgu uguni, vienādi degšanas ziņā pa visu augstumu – monolīts! Sajūtas ir ļoti stipras.

Maitreija stāv nevis kaut kur augšā, bet manā iekšienē.

Atkal domas par to, kas gan tas ir par iesvētījumu…

M: Nesteidzieties. Apzināšanās atnāks vēlāk.

Augstu apziņu esmu es ienesis sagatavotās dvēselēs, un tādā veidā pacelsies apziņa uz Zemes.

Iedomājieties, ka jūs gaidījāt, un Mesija atnāca.

 

- Bet Romas Pāvestā iegāji?

M: Iegāju, arī visā garīdzniecībā blakus Pāvesta tronim iegāju. Viņi var neatzīties, neapzināties, jo ne katrs no viņiem taču pārvalda tādu čenelingu, taču katram no viņiem bija ekstāzes stāvoklis, tāpat kā jums pašlaik.

Paziņo visai pasaulei, lai cilvēki zina, ka mainās pasaule.

 

Man, protams, ir jautājumi.

Daudzi plašsaziņas līdzekļi saka, ka mēs stāvam uz trešā pasaules kara sliekšņa. Vai tas tā ir?

M: Un es kādēļ atnācu? Vai tiešām es būtu atnācis uz kara sākumu? Aizvāc savas šaubas sirdī. Tev nedrīksti šaubīties par to, ka miers kļūst stiprāks. Notiek tumšo spēku agonija.

Bet kā ar Viricas Sv. Serafima pareģojumu: “Pienāks tāds laiks, kad Krievijā būs garīgs uzplaukums. Atvērsies daudzi dievnami un klosteri, pat citticībnieki brauks pie mums kristīties tādos kuģos. Taču tas nebūs uz ilgu laiku – gadus piecpadsmit, pēc tam atnāks antikrists.” (/9/, 44. lpp.)

M: Ko tu gribi – lai pareģojums piepildītos? Tad tas piepildīsies. Ja tu un tādi kā tu svēti tic gaismai un mīlestībai, kuras piepilda visas apziņas, tad tā arī būs. No jums tagad daudz kas ir atkarīgs! Nedodiet sev šaubas par mūsu spēku un nezvēriet uzticību pasaules valdībai.

Kā mēs nedrīkstam zvērēt, kā saprast tavus vārdus?

M: Pasaules valdība sagaida, ka nobendēs visus priekšstatus par gaismu un Maitreijas atnākšanu ar savām maģiskajām ietekmēm uz zemiešu apziņu. Viņi gaida, lai piepildītos visi pareģojumi, kurus iedvesis gara vājums, kāds gadās veciem cilvēkiem, un šaubas un bailes, kas ir dabiski nepilnīgā pasaulē.

Taču jūsu apziņa tagad ir pilnīga, monolīta, un ne jums krist histērijā un saglabāt zemas apziņas pārsvaru. Jums tagad stāv priekšā visus ietekmēt AR PATIESĪBU UN TICĪBU DEBESĪM, KURAS NOLAIDUŠĀS UZ ZEMES.

Kāds spēks ir tavos vārdos! Kāda pārliecība! Monolīts!

Kas bija līdz manai atnākšanai, kāda apziņa? Bija Kristus Apziņa, un katrs no jums jau ir Augšupcēlies uz Kristus Apziņas līmeni un daži vēl augstāk, uz Viena apziņu.

Pašreizējās izmaiņas apziņā ir salīdzināmas ar to, ka jūs no apgaismotas ēkas esat izgājuši dieva gaismā, saulē. Varbūt jūs līdz galam to neapzināties, bet jūsu smalkie ķermeņi ir izdarījuši vēl vienu izrāvienu, un tas arī ir augšupcelšanās process.

Pats ievērības cienīgākais, ka, ieejot Planetārajā Apziņā un izraujot viņu vēl vienu pakāpi uz augšu, jūs augšupceļat arī planētu sev līdzi. Tā nav tikai personīga augšupcelšanās, bet arī planētas apziņas augšupcelšanās. Tas ir darbs ar vispārcilvēcisko apziņu un saprātu.

Es jūsos sarunāšos, jokošu, celšu jūsu noskaņojumu, darīšu jūs vieglus, veselus un gaišus, ja jūs tam piekritīsiet un būsiet noskaņoti uz mani.

17 06 12 08

Dārgais Maitreija, ar ko jaunā apziņa atšķiras no Kristus Apziņas vecajā līmenī?

M: Viss atnāks pats – gan apzināšanās, gan uzdevumi, gan jaunumi. Esi ar mums.

17 06 12 09

Saules Brālība atnāca pie mums, un viņi mūs sirsnīgi apsveica ar planetāras nozīmes notikumu. Viņi saprot, ka mēs līdz galam nevaram to novērtēt – saprast, kas ir noticis.

SB: Mēs ļoti priecājamies, ka jūs turpināt iet augšupcelšanās ceļu, ka jūs neesat nogājuši no šī ceļa, kā daudzi citi no jums. Jūs ejat kopsolī ar laiku un planētas augšupcelšanās procesu. Jūs uzturat gaismu un pirmrindas apziņu. Daudz cilvēku pašlaik, līdz galam neapzinoties, arī iet kopsolī ar planētu, bet, ja padomā, cik cilvēku vēl guļ, tad jums ir daudz darba – viņiem ir jāpamostas no jūsu dalības viņu liktenī.

Iztēlojieties sevi kā daudzlapju zieda viduci, bet lapiņas – tie, ko jūs esat uzmodinājuši. Jūsu uzdevums bija ne tikai pašam pamosties, bet vēl arī pamodināt daudz cilvēku apkārtnē.

Un mēs sniedzam jums lielu resursu, daudz gaismas un augstu apziņu. Jūs arī miegā turpināsiet apmācīties.

Šodien mēs varam teikt, ka mūsu kopīgais projekts ir nonācis pie uzsākšanas, un šodien mēs redzam tā darba sākumu.

Šis solis ir pabeigts, un priekšā ir vēl daudz soļu.

 

Mēs pateicamies visiem, kuri bija klāt un piedalījās mūsu “projektā”, kurš beidzās ar tādu spēcīgu iesvētījumu.

 

Pievienots 12.06.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/ya-i-est-tot-kogo-zhdali

Tulkoja Jānis Oppe