Подстрекательство

Kūdīšana

Es zinu paroli, es redzu ananāsu, un ticu, ka jenoti nāks glābt mūs

17 04 24 02

 

Pa izsūtnēm saņēmu Irinas Nilovas (Ирина Нилова) rakstu “KĀDS KONFLIKTS UN KĀ STARPĀ TAS NOTIEK UZ ZEMES?” (“КАКОЙ КОНФЛИКТ И МЕЖДУ КЕМ И КЕМ ОН ПРОИСХОДИТ НА ЗЕМЛЕ?”), un Skolotāji man nedod mieru jau daudzas dienas. Ir jāatbild, jo runa ir par tumšas un gaišas informācijas atšķiršanas prasmi. Lūdzu piedošanu, ka daudz citēšu pašu rakstu, jo tajā viss ir pateikts tik tieši, ka komentāri gandrīz arī nav nepieciešami.

Pēdējā laikā arvien vairāk kanālu un vietņu nodarbojas ar tiešu kūdīšanu UZ SADALĪŠANU UN CĪŅU. Ir pastiprinājies darbs “revolucionārā prātu pārveidošanā”, kurai rezultātā ir jāizvēršas krāsainās revolūcijās, apvērsumos, un darbības norit visās frontēs, tajā skaitā ezotēriskajā un rusofīlajā. Visur, visās jomās, kur tik iespējams, ir jāatrod piedauzības akmens un jāizraisa pretnostatījums.

Kā darbojas pelēkie kanāli? Kā atšķirt gaišo un pelēko kanālu informāciju? Pelēkie pastiprina negatīvu, spiežot uz sāpīgām vietām, saka daļēju patiesību, kura it kā attiecas tikai uz mūsu valsti un mūsu zirgiem, tajā pašā laikā pastiprinot cīņu kopumā. Padomājuši, jūs varat izplatīt šo informāciju uz pasauli kopumā un saprast, ko par zemiešiem domā “Irinas Nilovas gaišie SPĒKI”.

Gaismas SPĒKU informācija VIENMĒR balstās uz palīdzību, mīlestību un pieņemšanu. Uz mācīšanu būt pieaugušā stāvoklī, domāt, būt atbildīgam, iekšēji strādāt ar sevi. Gaišo spēku informācija ir piepildīta ar atbalstu, pārliecību par to, ka viss briesmīgais ir aiz muguras, ka tagad ir pienācis laiks strādāt ar sevi, pastiprinot savas mīlestības un tevi aptverošo cilvēku pieņemšanas pozīcijas. Saudzēt un audzēt katra cilvēka iekšienē pašcieņu, sevis valdīšanu, mīlestību pret tuvāko un pret sevi, MIERU UN KLUSUMU DVĒSELĒ. Gaišie mums saka, ka valdības un vara – tie ir tie, kuru cienīgi esam.
Pelēko informācija balstās uz kūdīšanu, cīņas uzkurināšanu, negatīva uzsvēršanu vai mūsu stāvokļa mazvērtību. Viņiem pietiek ar pagātnes oglītēm, lai atkal iededzinātu apdzisušo neapmierinātības un cīņas ugunskuru, lai atkal ierautu mūs ciešanu un atkarības haosā. Viņi vienmēr apsūdz varu, ka tā nav laba, kūdot nomainīt nevis savu apziņu, bet varu. Mums ir jāsaprot, ka vara : vara = vara.

“No dzirksteles iedegsies liesma” – krāsainā revolūcija, gaismas un tumsas cīņa, citam cita nepieņemšana, politiskā cīņa. Tādā informācijā netiek teikts, ka mēs paši esam uzbūvējuši šo stāvokli, un mums pašiem tas ir jāizdziedina, jāiztīra, jāsaārstē, bet no jauna izskan aicinājums atkal karot – fiziski vai vienkārši savā prātā, ražojot neapmierinātību un dusmas.

Ja runājam par avota ortogrāfiju, tad kļūst skaidrs, ka kaut kur ir palicis automātiskais tulkojums, kaut kur ir izkropļoti mūsu krievu jēdzieni, kaut kur ir tieša krievu valodas kropļošana. Tādas informācijas avots ir redzams ar neapbruņotu aci. Es citātos melnā krāsā izdalīju netiešas iedvešanas, kuru šajā rakstā ir ļoti daudz.

“Ņemot vērā, ka praktiski visi “atbalsta punkti” Tumsas sistēmā ir uzbūvēti uz šīs Pasaules Kņaza aplamā MELU pamata, tad sadalījums cilvēku starpā ir nepārvarams. Mūžīgais karš starp reliģijām, tautu nacionālās pretenzijas citai pret citu, sociālā nevienlīdzība, valstu domstarpības teritoriālos jautājumos... Visiem šiem sadalījumiem ir viena kopīga tendence, kura ir ierakstīta tumšajās plāksnēs: SKALDI UN VALDI!

Tumsas sistēma balstās uz šī lozunga, taču par pretsvaru Tumsas sistēmai ir izgājuši Gaismas Spēki, kuri taisās APVIENOT visus Vienotā Koordinātu sistēmā! Un šīs Gaišās sistēmas Ciltstēvs ir Pats Jēzus Kristus, kurš ir atnesis savu pašu galveno mācību: DIEVS IR GAISMA, UN NAV VIŅĀ NEKĀDAS TUMSAS.”

Lai cik dīvaini nebūtu, bet šajā Gaismas Mācībā ir absolūti viss nepieciešamais, lai ne tikai apvienotos visi, kura godina Kristu un Viņa Tēvu – Gaismas un Bezgalības Absolūto, bet arī skaidru iespēju īstai Uzvarai pār Tumsas spēkiem.”

It kā teksti ir vērsti uz savienošanos, bet vai tā ir? Kādas viltības te ir? Tiksim skaidrībā ar šo tekstu un atradīsim sadalījuma saknes (avota ortogrāfija). Pievērsiet uzmanību izceltajiem vārdiem – tās arī ir slēptās iedvešanas.

 

1. SKALDI UN VALDI

“Sanāk tāda aina: Tumsas sistēmas un visu viņas kalpotāju pretošanās, noturot Melnā Cauruma stāvokli ar visiem viņiem pieejamajiem līdzekļiem. Bet otrā pusē ir Gaismas Spēki, kuri jau ir pilnīgi sagatavojuši visus nepieciešamos nosacījumus, lai uz Zemes sāktu valdīt Gaismas Valstība – Gaismas Lielvalsts!”

“visi “atbalsta punkti” Tumsas sistēmā ir uzbūvēti uz aplama pamata”

Krievija 90. gadu beigās nostājās vienā rindā ar pasaules anti eliti ar to, ka pielaida pie varas “sliktos zēnus”, izaugušus Padomju Savienības iekšienē.”

 

2. CĪŅA IR MŪSU UZVARA

“jau ir acīmredzama Krīze Visā Tumsas sistēmas iekšienē. Ir atlicis tikai galīgi iesaistīties Armagedonā un piedalīties Beigu Kaujā.

Tumsas sistēmas nomaiņa ar Gaismas sistēmu – tas ir reāls APVĒRSUMS.”

“No otras puses – Gaismas Spēki, kuri nevar izpaust savas ambīcijas uz Zemes bez tā, lai neapziņotu cilvēkus par saviem patiesajiem nodomiem. Ja tumšie var izmantot VILTU, APMELOJUMUS, VARDARBĪBU, BAILES... Viņiem Augstākie Gaismas Likumi (Коны) nav rakstīti! Tad Gaismas Spēku pienākums ir šos Augstākos Gaismas Likumus pildīt. Un tātad, viņiem ir nevis truli jānomaina sistēma uz Zemes, bet sākumā jāpajautā iedzīvotāju masai: VAI VIŅI GRIB, LAI UZ ZEMES BŪTU GAISMAS SISTĒMA? (un šie vārdi tiek pierakstīti Skolotājam MM).

Gaismas Spēki zina, ka Gaisma vienā mirklī var aizslaucīt Tumsas sistēmas visas būves, taču darīt to bez pašu Zemes cilvēku pārzināšanas un izvēles iespējas ir veltīgi.” (Uz ko šis slēptais aicinājums?)

“Un tāpēc viss ir iestrēdzis gaidās, un divi cīnošies pretspēki ar mainīgām sekmēm šūpo cilvēku kopienu, lai konstatētu izteiktus jāņtārpiņus un tumšos kalpotājus.” (Kā ir nosaukti gaismas spēki un tumsas spēki?)

 

3. JĒDZIENU SAMAINĪŠANA

“Bet, tā kā Kristus Pestītājs ir iezīmējis Savu Tēvu: “Dievs ir Gaisma, un nav Viņā nekādas Tumsas!” – tad patiesā Dieva Valstība uz Zemes – tā tad arī ir Absolūtās Gaismas Valstība!”

Kā zināms, Jēzus runāja par mīlestību un nesa mīlestības mācību gaismā. Viņš nepretojās un necīnījās ar tumsu, bet pieņēma viņu, runājot par otru vaigu. Viņš nekad nedalīja, bet dziedināja tumsā nomaldījušos un klīstošos un palīdzēja saprast mīlestības mācību.

„Tāpēc vēl arvien aktuāla ir tautā pazīstamā paruna: „Kurš nebija nekas, tad kļūs VISS!” (Кто был ничем, то станет ВСЕМ!) (parunas analfabētisms atmasko ārzemju autoru![1])

 

4 CĪŅA PAR VARU

„Augstākie Gaismas Likumi, būdami ierakstīti tādas sociālas Idiles KONstitūcijā, paši sāks konstatēt un salikt pa kalpošanas vietām visus, kuri tajā atrodas. Sociālajai selekcijai tādā Gaismas sistēmā ir centrbēdzes īpašības un ļauj atrasties vienīgi Svēto un Altruistu varā, kuri ar savu klātbūtni Centrā apgaismo Ceļu uz Nedalāmības (Безредельности) Gaismu katram, kurš atrodas pakāpes zemāk… (analfabētisms atmasko ne krievu autoru!)

Kā jūs domājat, par ko ir šī Sociālā Selekcija?

17 04 24 03

 

5. CILVĒKI, KURU DĒĻ GAISMAS SPĒKI CĪNĀS (SASKAŅĀ AR „SKOLOTĀJU MM”)

Paskatieties, kur šeit, piramīdā, ir tie vienkāršie cilvēki, par kuriem tika runāts: „tumšo plašsaziņas līdzekļu nozombēto cilvēku galvenā masa” Nu nekur! Nav paredzēts.

„Informētības neesamība plašsaziņas līdzekļos, izkropļota Pasaules zinātniskā izpratne, reliģijas mācības, kuru iekšienē ir notikušas no reliģiju dibinātāju saņemto zināšanu klusas samainīšanas, ir pārvērtušas zemes cilvēci neko nesaprotošu un apjukušu cilvēku barā. Nav daudz to šajā barā, kuri var patstāvīgi kaut ko saprast, ja viņiem nav Atbalsta Punkta jeb koordinātu sistēmas, uz kuru viņi varētu balstīties savos spriedumos.”

„Bet cilvēku inerto vidējo pūli ir bezjēdzīgi ņemt vērā, jo viņam ir vajadzīga palīdzība un gādība, kā ir vajadzība maziem bērniem, nespējīgiem pašorganizēties. Viņiem noteikti ir jāsaka: kurp iet, kādēļ un ar kādu mērķiPa pusei dzīvnieciskais stāvoklis ir kļuvis par cēloni, ka ir radies milzīgi daudz cilvēku, kuri savu dzīvi dzīvo bezrūpīgi un pēc kāda norādes no augšas. Turklāt, tā kā daudzus gadsimtus norāde bija no Tumsas spēkiem, tad rezultātā ir iznākusi inerce un milzīgi daudz cilvēku dvēseļu grēcīguma.”

***

Es piesaucu El Moriju, lai tu pakomentētu šos izteikumus savā personā.

Pēdējā laikā cionisms ir sācis viltīgi mānīt cilvēkus iekšā jebkurā cīņā, jebkurā pretnostatījumā – ģimenē, dalījumā pa dzimumiem, audzināšanā un apmācībā, valstu iekšienē, starp valstīm, garīgo zināšanu sistēmā. Aiz tā stāv nevis gaisma un tumsa, bet politika un nauda. Jēga – sākumā ar savām „Starptautiskajām savienībām un organizācijām” vai piebarotājām partijām aptvert pēc iespējas daudz cilvēku, galvenokārt negaišus, neapmierinātus, vainojošus visus un visu savā netaisnajā dzīvē, bet pēc tam uzlikt viņiem pakļaušanās iemauktus (skat. augstāk piramīdā).

Tā ir veca stratēģija, un tā labi darbojas jau ne vienu vien gadsimtu. Vienkārši ir jāpaceļas virs tā un jāpaskatās, kurp rezultātā ved tāda cīņa un kurš to vada, kādus spēkus piesaista, ar kura rokām tiek sasniegta vara un kurš rezultātā būs pie varas.

Gaismas Spēki runā par katra cilvēka iekšēju pārveidošanos, nevis par politisku cīņu, kura norit jau daudzus gadsimtus un ir vedusi tikai Tumsas Spēkus pie varas. Pastiprinot cīņu, jūs pastiprināt arī tās apspiešanu (teroru) un palielināt tās daļas, pret kuru cīnāties (tumsas spēku), enerģiju.

Izdalīt neapmierinātos, pārrakstīt un novākt no ceļa.

Pietiek paskatīties uz krāsaino revolūciju Ukrainā. Tur ir sasniegti jau kaut kādi mērķi? Cilvēciski? Ukrainā ir iestājušās Gaisma un Mīlestība? Kurš tur valda? „Svētie un Altruisti?”

Gaismas Spēki aicina uz apgaismību un aprimumu, nevis uz cīņu un politiku. Ir skaidri jāatšķir šie divi aspekti un jāsaprot, no kurienes nāk informācija, no kādiem augstumiem, no kā. Autoru var saukt kaut vai par pašu Allāhu vai Debesu Tēvu, arī mani šeit ir „pietinuši”, tāpēc ka manī ieklausās un mīl Krievijā.

Nenovēlu Krievijai iet iekšā pretnostatījumā un pastiprināt jaunu aukstā kara apli. Ne pēc tā atnācu, ne pēc tā devu savu vārdu daudziem čenelingiem, lai mani padarītu par šī prātu, varas un finanšu aukstā kara karogu.

Kā tu komentēsi frāzi:

„Gaismas Spēki, kuri nevar izpaust savas ambīcijas uz Zemes.”

Negribu komentēt, nekādu ambīciju mums nav. Tā par mums izsakās pelēkie un tumšie spēki. Atšķiriet informāciju un mīliet sevi, nekļūstiet par baru un neejiet tādu ganu pavadā. Visu jums gaišu un labu!

 

Pievienots 24.04.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/podstrekatelstvo

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Oriģinālā „Кто был ничем, тот станет всем”. „Internacionāles” pirmā panta pēdējā rinda krievu valodā. Parafrāze par pazīstamajām Bībeles rindām „Первые станут последними, а последние станут первыми”. Latviski „Bet daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie, un, kas bija pēdējie, būs pirmie”. Mateja evaņģēlijs 19:30; Lūkas evaņģēlijs 13:30; Marka evaņģēlijs 10:31. (Tulk. piezīme)