Мы хотим слышать ваш голос...

Mēs gribam dzirdēt jūsu balsi...

Mēs gribam dzirdēt jūsu balsi miera, goda, pašcieņas, gaismas, mīlestības un labklājības aizsardzībā

Meditācija no Ceremonijas “Augšupcelšanās Krēsls”

Almati

 

17 03 06 01

 

Audiovariants

 Lejupielādēt audiovariantu

 

Mēs piesaucam mūsu Skolotājus, mūsu AEs, Debesu Tēvu un lūdzam piedalīties mūsu ceremonijā!

Virs manis stāv Zelta Drakons, vibrācijas ir smalkas, viņš izskatās kā Ugunsputns, un tas ir tās Būtnes, kura pie mums atnākusi, apakšējais aspekts.

Ir atnākusi nepazīstama daudzdimensionāla Būtne, es redzu trīs viņas aspektus. Ļoti neparasta Būtne, nepazīstama. Apakšējais aspekts – Drakons, augstāk tumšāka būtne, un ir ļoti augsts aspekts, ugunīgs. Neparastas enerģētikas, tādu pie mums vēl nav bijis.

Es lūdzu tev pastāstīt par sevi un pavēstīt to nozīmīgo, kā dēļ tu atnāci. Dažreiz arī Augšupcelšanās Krēslā notiek brīnumi.

Enerģijas skaidri nav no šīs zemes, neparastas, tā uzreiz ir grūti tās identificēt. Viņš kaut kā nestāsta par sevi. Mūs pieradina uztvert visu, kā tas ir, neizjautājot, nespriežot, neizrādot zinātkāri. Viss atnāks…

Viņš rāda mums mūsu Galaktiku, un es redzu, ka viņa sistēma ir 60-70 grādu leņķī attiecībā pret mūsu Saules sistēmu. Tur atrodas viņa zvaigzne, un viņš atnācis uz aicinājumu, viņu ir uzlūguši mūsu Skolotāji. Viņam ir pieredze konflikta situāciju atrisināšanā valstu un tautu līmenī.

Viņš gribētu vienkārši iepazīties ar zemiešiem, ņemot kā piemēru mūs, tāpēc ka mēs šajā augstajā līmenī varam pieņemt informāciju un pārvadīt. Un, lasot mūs, viņš redz, ka mēs visi gribam mieru, gribam pārstāt karot. Visi ir gatavi noslēgt visdažādākos paktus un norunas, lai nodibinātu mieru uz planētas.

Viņš saka, ka miera nesēji uz Zemes ir, bet viņu nav tik daudz.

Tieši miera nesēju akcijās ir ceļš uz planētas labklājību un veselību.

Gaišie spēki ir aizmirsuši, ka viņi ir spēki. Viņi atrodas zem tumšo spēku spiediena, un tumšās iedarbības rezultātā gan pasaules masu informācijas līdzekļi, gan gaišie spēki pakāpeniski nolaiž sevi. Bija pacelšanās laiks uz planētas, bet pašlaik iet nolaišanās laiks – nebūt ne vienkāršās ekonomiskās situācijas iedarbībā sakļaujas spārni apskaidrotām būtnēm, un viņām ir mazāka iedarbība uz ļaudīm, tāpēc ka ļaudis atrodas materiālā kabalā.

Un neviens nevar saprast, ka tieši materiālā kabala – tas ir tieši tas stūris, kurā viņi sevi ir iedzinuši, lai tālāk nebūtu kur iet un lai viņi pavērstos uz gaismu, uz mieru un paceltu savu balsi goda, pašcieņas, gaismas, mīlestības un labklājības dēļ.

Tādam pašam spēkam, kāds ir militāristiem, ir jābūt tiem, kuri grib mieru. Tādam pašam spēkam, un vēl lielākam. Spēkam, kuram ir jāuzveic armija, jāpārvar galotņu, kuras iedzīvojas karos, finanšu intereses.

Uzdevums ir tāds, lai audzētu miera nesēju korpusu un lai arvien vairāk un vairāk cilvēku celtos zem šo korpusu karogiem un izteiktu savu gribu. Kamēr griba neizpaužas viscaur, bet izpaužas griba uz kariem, dabūjat to, kas ir.

Es svētu jūs visus uz miera nesēju akcijām, uz iedarbošanos uz pasaules masu informācijas līdzekļiem, uz uzstāšanos vietējās konferencēs, šo konferenču organizācijās, un uz piedalīšanos tādos pašos pasaules notikumos, lai jūsu balss būtu dzirdama gan uz vietām, gan pasaulē.

Vāciet naudu no bagātiem cilvēkiem, lai organizētu miera nesēju akcijas.

Un iedarbojieties uz pasaules apziņu!

Es svētu jūs uz šo ceļu. Es mīlu jūs! Viss būs labi!

 

Draudzība starp cilvēkiem ir sākusi zust

 

Meditācija no Ceremonijas “Augšupcelšanās Krēsls”

Almati

 

17 03 06 02

 

Audiovariants

 Lejupielādēt audiovariantu

 

Ir atnācis Jēzus Kristus. Sajūtiet viņa maigās, draudzīgās enerģijas. Sirds tik labi reaģē uz viņu.

Esmu atnācis parunāt nevis par mīlestību, bet par jums pašiem. Ir tādas jūtas – draudzība, kura starp cilvēkiem ir sākusi zust. Bet tās taču ir savstarpējās palīdzības, savstarpējās saiknes, savstarpējās atkarības citam no cita jūtas.

Man negribētos, lai šīs jūtas būtu pieķeršanās veidā, kā daudziem apustuļiem bija pret mani. Es vēlētos, lai katrs no jums būtu līderis, kurš organizē citus cilvēkus uz draudzīga pamata, lai neaizmirstu par draudzību. Vīrieši ir sākuši „draudzēties” ar vajadzīgiem cilvēkiem, sieviešu starpā draudzenes bieži kļūst pretinieces, atņemot vīriešus. Tāpēc sievietes, izejot pie vīra, cenšas nesatikties ar draudzenēm.

Tiek zaudēts viens no pašiem lielākajiem cilvēces sasniegumiem – draudzība, cilvēku kopība, savstarpējā aizvietojamība (ja viens ir saslimis, nav varējis, cits palīdzēs). Un tas tika uzskatīts par normālu.

Pazaudētos draudzības pīlārus vajadzētu atgriezt dzīvē caur jūsu garīgajām praksēm.

Arī manā laikā draudzības nebija daudz, bija godāšana un cīņa. Visi dalījās nometnēs, un katra nometne mēģināja sasniegt savus mērķus caur cīņu ar visām pārējām. Un arī mūsu laikā draudzība ir pazaudēta.

Man gribas atjaunot tās augsto statusu, kosmisko statusu. Tās ir tās jūtas, kuras ļauj atrasties blakus, teiksim, kuģī, bez strīdiem un pretrunām, palīdzot cits citam un augstu vērtējot.

Un tagad saskaitiet, cik ir draugu, ar kuriem jūs kontaktējaties. Un mēs jums pateiksim priekšā, ka īsts draugs – tas ir tas, kurš ir blakus un ir gatavs pielikt plecu grūtā brīdī. Vai jums ir daudz tādu cilvēku?

Tur tā lieta, ka viņu praktiski nav vai ir ļoti maz!

Un kad jūs šodien rakstīsiet čenelingus, pieņemiet no saviem Skolotājiem informāciju par to, kā tiek vērtēta draudzība augstākos vibrāciju plānos un ko var izdarīt, lai atjaunotu kontaktus šajā plānā.

Man nav vajadzīgi jūsu čenelingi, Jūs tos rakstīsiet no saviem Skolotājiem sev. Šīs informācijas svarīgums ir nenovērtējams. Tā izkustinās jūs un palīdzēs saprast, ka tikai kopā var virzīties tālāk.

Un jūsu draudzība ir saistīta ne tikai ar kopīgu atpūtu, bet arī ar ikdienas darbību, ar biežām vizītēm vienam pie otra, kad jūs izbraucat kompānijās un kad cilvēks vienkārši atnāk pie tevis apraudzīt tevi, vai kaut vai piezvana.

Man negribētos, lai jūs rezultātā paliktu vieni, bez atbalsta.

Un vēl ļoti svarīgi ir iemācīt jūsu bērniem šīs jūtas. Tāpēc ka, ja viņi tās nedibina, kā viņi par tām uzzinās? Veiciniet draudzības jūtas pret citiem cilvēkiem, mīliet šos jūsu bērnu draugus, pieņemiet viņus. Centieties netraucēt saviem bērniem atrast pajumti vai iedvesmu pie draugiem.

Atcerieties savu bērnību, kas jūs vecāki jūs laida, un jūs varējāt ciemoties un lūgt draugus pie sevis. Tas agrāk bija daudz brīvāk, bet tagad kļūst arvien grūtāk.

Draudzība ir nepieciešamība, tāpēc ka bez tās tiek zaudēts viens no cilvēku morāles aspektiem, viens no cilvēku kopdzīves pīlāriem.

Es pats esmu draugs katram no jums, ierodos pēc jūsu pirmā aicinājuma. Ja jūs man palūgsiet, tad es centīšos palīdzēt, ar ko varu.

Celt jūs uz Kristus-apziņu – arī tas ir mans uzdevums.

Mēs pateicamies tev, Jēzus.

 

Pievienots 06.03.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/mi-chotim-slishat-vash-golos

Tulkoja Jānis Oppe