Альдебаран на связи

Aldebarans sakaru kanālā

Dārgie SB! Es blakus savam kanālam mentālajā plānā redzu 4 būtību-cilvēku grupas. Viena grupa ir cieši man pienākusi. Viņa ir nemierīga. (Pārējās grupas ir indiferentas.) (SB apgabals atrodas nedaudz aukstāk par šo vietu, un es vēršos pie SB, neaizejot līdz viņiem, augstāk pēc vibrācijām.)

Runā ar viņiem, viņi grib tev kaut ko pavēstīt.

Klausos jūs!

No viņiem nāk tādas jūtas: esam nonākuši! cik interesanti! vai mēs varam parunāties? Tikko kā viņi bija satraukti, ka es viņus nedzirdu, tagad ir mierīgas iepazīšanās moments.

Kas jūs esat?

Mēs esam no Aldebarana. Tas ir tālu no jums. Mēs gribam pavēstīt, ka priecājamies sveikt jūs un parunāties.

Pateicos! Savstarpēji. Un kas ir pārējās būtnes?

Tie arī ir mūsējie, mēs esam pilnvaroti sarunai, un viņi ir vienkārši blakus, ir ar mums sakaros.

Interesanti, es nekad vēl tā neesmu sarunājusies. Es visu ierakstu, lai nodotu cilvēkiem. Ko jūs gribat mums pastāstīt?

Mums neklājas slikti. Mēs esam izlūki, meklējam sev līdzīgus cilvēkus, lai nodotu mūsu zināšanas un uzzinātu vairāk par pasauli caur jūsu zināšanām.

Mēs uz planētas pasauli uztveram trijās telpas dimensijās un vienā laika dimensijā, un jūs?

(Smejas.) Mēs pazīstam trīsdimensiju pasauli, bet tu taču šeit runā no daudzmērības! (Iespējams, viņš (viņa) mūs šeit slikti apzinās?) Mēs atrodamies ārpus kuģiem, tāpat kā tu.

(Domas virpulī.) Mums ir divi dzimumi – vīrietis un sieviete, bet jums?

Mēs esam viendzimuma. Mēs nedzemdējam, bet radām mākslīgi mūsu cilvēkus, kas mums ir apkārt.

Viņi apgaroti, kā mēs?

Jā, mēs sākumā sūtām viņus dvēseles pilnveidošanas skolās, kur Diženā Dieviete (viņas daļas) apmāca viņus savās gudrībās. Dvēseles skolas iziet visas dvēseles visumā, neatkarīgi no viņu izcelsmes un apvalkiem. Mēs visi esam izgājuši pilnības skolas un esam pilnīgi attīstīti mentāli un ugunīgi.

(Budhiāli?)

Nē, mēs eksistējam augstākajā mentālajā plānā, kur jūs satiekaties ar SB, bet nepiederam tādai Brālībai. Mums ir cita sociālā iekārta.

Kāda tad?

Mēs dzīvojam uz daudzām zvaigznēm un planētām, uzturot dzīvus sakarus caur kosmosu. (Rāda veselu milzīgu zvaigznāju, savienotu ar ceļiem un sakariem.)

Jūs droši vien esat ļoti seni cilvēki?

Mēs esam Šeit un Tagad, un katru mirkli mēs jūtamies stipri un jauni. Mēs neesam atkarīgi no fiziskiem ķermeņiem un viegli atjaunojam mūsu mentāli-ugunīgos ķermeņus tādus, kādus mēs viņus gribam redzēt.

Vēsture aizstiepjas līdz kādai planētai mūsu visuma apgabalā. Bet tagad tā ir milzīga kosmiska „valsts” (nevaru uztvert terminu, kaut kas, kas atgādina vārdu akvatorija – astratorija, kā zvaigžņu teritorija).

Kādi ir jūsu uzdevumi un mērķi?

(Cieņa pret jautājumu.) Mēs atnācām paplašināt mūsu areālus, atrast saprāta brāļus, kā jūs sakāt.. Bet mums ir izteiciens – Atrast Visuma Mīlestību…

Vai es pareizi pārtulkoju?

Atrast Dievišķo Pilnību ar to palīdzību, kas izstaro līdzīgas vibrācijas. Mūsu pasaule ir būvēta uz tādas Mīlestības-Skaistuma-Harmonijas-Draudzīguma pamata (viens jutīgs jēdziens).

(Mans tulkojums, aprakstu to, kas tiek translēts. Sirds ir piepildījusies ar neparastu gigantisku Gaismas Visbrālības enerģiju.)

Ooo!!! Gribētos man dzīvot tādā sabiedrībā! Droši vien jums vairs nav problēmu?

Mēs esam izplatījušies pa tik daudzām zvaigznēm un planētām, ka no kosmiskām kataklizmām mēs nebaidāmies. Mūsu mērķis – izplatīties tālāk, sēt mūsu sēklas (gaismas un mīlestības).

Jūs kaut kad bijāt atnākuši uz mūsu planētu?

Nē, mēs uz šejieni vēl nebijām atkuģojuši. Mūsu Brāļi no citām Aldebarana planētām ir šeit bijuši, diezgan sen.

Lasa manas domas un saka: mums nav vajadzīgi nekādi fiziski ķermeņi, ne priekšmeti, ne metāli, ne grunts, ne vergi. Mēs atrodamies mentālos ķermeņos un nenodarbojamies ar kosmisku laupīšanu. Tavas bažas ir veltas.

(Es nomierinājos.)

Ko jūs caur mani redzat, kā jūs varat aprakstīt mūsu planētu un iedzīvotājus, attīstītības līmeni, mūsu eksistences bīstamību un mūsu labās iezīmes?

Mēs neizdarām pārsteidzīgus secinājumus. Viss ir jāapskatās un jāpasapņo.

Pie mums saka – jāpadomā. Tas ir vibrāciju dēļ?

Mums nevajag domāt, mēs visu tāpat redzam. Mums ir jāuzbūvē nākotne – kāda mijiedarbība iespējama ar jums un ko mums un jums tas atnesīs. Mēs redzam, ka nedaudz tādu pašu kanālu uz mentāli-ugunīgo plānu pagaidām ir uzbūvēts, un jūsu sabiedrība šajā plānā nav liela. Nav ciešu sakaru ar citām zvaigžņu civilizācijām, tie tikai tiek dibināti. Tātad mēs esam atbraukuši īstā laikā, un sāksim šeit izvērsties, cerot apmācīt jūs visā tajā, ko mēs atnesām sev līdzi. Jūs, es redzu, sākat šeit veidot jaunu sociālu iekārtu. Mēs varam jums palīdzēt pārvarēt pirmās kļūdas un traucējumus, parādot mūsu iekārtu.

Protams, jums ir daudz kā sava, tā, kas nepieder mums – kultūra, ieradumi, domāšanas veids, vēlmes un plāni. Mēs tos atbalstīsim un palīdzēsim iemiesot tos dzīvē, tieši šeit, uz vietas, šajā slānī (augstākajā mentālajā).

Droši vien arī kļūdu tāpat ir daudz?

Grūti tās saukt par kļūdām. Labāt redzēt tajās attīstības etapus.

Es gribu jūs iepazīstināt ar SB.

Es piesaucu SB uz sarunu.

(Mūs, visas četras grupas, paceļ pie SB, kā liftā. Seko priecīga tikšanās. Redzu, ka prieks ir visiem – gan “Šiem”, gan “Tiem”. Sirds kļuva vieglāka, tāpēc ka mans skepticisms vienalga pauda satraukumu. Tomēr atbildība! Pašlaik man ir kļuvis tikpat labi, un viss saspringums ir aizgājis. Ir atnācis prieks un mierīgums. Domāju, ka mūsu Saules aspekti un visi SB nekļūdās, viņiem taču labāk redzams!)

Neapjūc, tu taču esi viena no mums, un tev ir saikne ar savu fizisko aspektu no šejienes. Lūk, tad arī izstāsti visu, kā ir!

(Visi jau kaut ir izzuduši uguns dziļumā. Es aiz viņiem!)

(Mēs esam SB Padomē. “Uzgaidāmā” piepildīta ar balsīm un gaismu. Visi ir satraukti un priecīgi. Viņi saprot cits citu bez tulkojuma.)

Tā ir visuma valoda, jeb domai nav vajadzīgs tulkojums?

- Otrais.

SB: Tā ir otrā iepazīšanās ar Ugunīgajām civilizācijām. No sākuma pie mums atnāca Sīriuss un Plejādes kā “tuvākie radinieki”, un palika būt klātesoši iekš SB kā Galaktikas Reģiona organizāciju pārstāvji. Tagad, lūk, “galaktika Aldebarans” ir atnākusi. (Vārds “galaktika” tika pateikts Piena Ceļa milzīga reģiona nozīmē kā jēgas pārnešana.)

SB: Mēs priecājamies par tikšanos un gribam iepazīstināt jūs ar mums. (Rāda SB plašos sakarus ar Sīriusu un viņa kontrolētajām teritorijām.)

Liela telpa. Taču sakari nav tik draudzīgi, ne viss ir labi pagaidām mūsu telpā. Vēl daudz briesmu un grūtību novēroju. Un redzu, ka SB piedalās mūsu visuma dzīvē, ņemot dalību aizsardzībā un palīdzot planētu uzplaukšanai.

Mūs iepazīstina ar venēriešiem, ar kaut kādām man nezināmām astrāla tipa planētām, ar izceļotājiem no Marsa un merkuriešiem.

Zeme pagaidām atrodas attīstības/sabrukšanas stadijā...

(?)

Viņa sāka attīstīties virzienā uz savu bojāeju, un mēs pieliekam visus spēkus, lai glābtu Zemes civilizāciju, kurai ir visas izredzes izdzīvot. Viss risinās, vajadzīga tikai cilvēku uzmanība pret savu nākotni. Nepareizi saprasta labklājība ved pie vienu grimšanas nabadzībā un pie otru deģenerēšanās.

SB piedāvā plānus mijiedarbībai ar citām, attīstītākām civilizācijām, balstoties uz vienlīdzību un savstarpēju palīdzību. Zeme pagaidām nav gatava tādai ciešai mijiedarbībai, taču arī viņai atradīsies sfēras jaunu zināšanu un iemaņu pielietošanai kultūras jomā.

Dzirdu:

Mijiedarbības un savstarpējās palīdzības iespējas visu teritoriju labklājībai.

Apmaiņa ar civilizāciju produktiem. (Tas pagaidām ir pāri manai sapratnei. Tiek domāti intelektuāli un mentāli atklājumi.)

Izstrādes apziņas un ugunīguma jomā. (Citu terminu pagaidām neesmu izdomājusi, tie ir dažādai jēdzieni – apziņa un ugunīgums.)

Mūsu reģiona iekļaušana brālīgos sakaros ar dziļajām civilizācijām (iekšējām, norāde uz mana ugunīgā aspekta trešās čakras rajonu.)

Izstrādes Visuma Saprāta jomā. (Redzu milzīgu izmēru visuma būtni, kura personificē Visuma Saprātu. Kā Kama[1], nav gaiša un sastāv no kosmiskajiem putekļiem, zvaigznēm un planētām.)

Es ar to beidzu savu reportāžu, tāpēc ka tālāk sākās sarunas pāri manai zemes plāna sapratnei. Mans ugunīgais aspekts palika tur, un karsti piedalās debatēs un pieredzes apmaiņās, bet es, Natālija, – pasēju.

 

Pievienots 27.02.2017

http://www.sanatkumara.ru/stati-2017/aldebaran-na-svyazi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Kama – viens no hinduisma dieviem. (Tulk. piezīme)