Рассматриваем картину своей жизни

Aplūkojam savas dzīves gleznu

Saules Brālības seanss

17 02 22 01

2017.01.05

Savu sakaru kanālu ar AEs attīrīšana un revīzija visas grupas sastāvā.

Ievads.

Labdien, dārgie Saules Brāļi! Mēs turpinām savu izglītību un ceļojumus uz smalko pasauli. Lūdzu dot noskaņojumu. (Jūtu tīras un stipras enerģijas manā ugunīgajā SB aspektā.)

SB: Šodien mēs turpināsim darbu ar šūnu sistēmu, ar fizisko ķermeni. Mūsu noskaņojumi šodien jūs nepacels augstu, bet pamācīs strādāt ar savām šūnām un struktūrām.

Pirmais – ķermeņa programmas. Diženā Dieviete mācīja jūs meditēt uz savām iekšējām programmām, un daudzas no programmām jau ir novāktas. Kādēļ jums vajag tik daudz lūkoties uz saviem ķermeņiem un programmēt sevi uz izveseļošanos un skaistumu? Tāpēc ka nāk jaunas programmas, norit vispārēja atjaunošanās, un jūsu vecie uzstādījumi nonāk pretrunā un traucē šūnu struktūru un viņu mijiedarbības ar smalkajiem ķermeņiem noskaņojumu atjaunošanos. Noskaņa uz saikni ar Augstākajām apziņām nostiprināsies, jo šūnas būs noorientētas vairāk uz ugunīgo enerģiju uztveršanu. Tā ir šūnu noskaņa uz atbalstu savā starpā, un šūnu atmiņa noorientēsies uz nākotni, nevis uz pagātni.

Šodienas darba nākamais aspekts – pārbaudām emocijas, reakcijas uz kairinātājiem un atvelšanos zemās vibrācijās dēļ disharmonijas ar ārējo pasauli. Jūs esat noskaņoti mīksti un silti uztvert ārējo pasauli atbilstoši saviem noskaņojumiem un mīlestībai. Taču, cik bieži mēs redzam atvelšanos, atgriešanos kritikas un neapmierinātības stāvoklī, un tās ir pavisam zemas vibrācijas. Šodien mēs vēl un vēlreiz pamācīsimies beznosacījuma pieņemšanu un aizdzīsim skumjas vai zemu vibrāciju noskaņu, noņemsim daļu no pagājušo dzīvju ciešanām un atvieglosim jūsu tagadējās dzīves nastu.

Jūsu emociju dēļ jūs no dzīves saņemat to, par ko domājat, domājat un tiecaties uz panākumiem – gūstat panākumus, domājat un tiecaties uz slinkumu vai laika zaudēšanu – atkārtojat pagājušo dzīvju kļūdas.

Šī dzīve jums ir īpaša, tā sniedz negaidītus efektus ar vienkāršiem līdzekļiem, sniedz iespējas, kuras jums līdz šim nebija. Mēs gribam jums atgādināt, ka ir tāda negaidīta iespēja pabeigt sansaras lokus un izpeldēt atklātā okeānā. Un atstāt aiz muguras visus cilvēku jaunumus, visus pārdzīvojumus un piktumus, visas izpriecas un zemas baudas. Jūs gaida nākamā pasaule, un jums ir jābūt gataviem viņu pieņemt bez nosacījumiem un tikai uz jūsu vibrāciju pamata. Dažus no jums gaida atklājums, kad jūs sevi ieraudzīsiet citu spogulī, savā jaunajā kopienā. Ja jums nepatiks tā sabiedrība, kurā jūs izrādīsieties, tātad jūs neesat līdz galam izķepurojušies, aizrāpojuši, neesat pametuši savus ieradumus nosodīt, vērtēt, tirgoties un izlikties, ka jūs esat klase!

Tas jums būs jaunums. Tāpēc, jo vairāk darba savu jūtu savaldīšanā jūs padarīsiet šeit, jo priecīgāka un tīrāka būs jūsu nākamā dzīve. Un to visu redzot, mēs tiecamies pēc iespējas vairāk parādīt jums jūsos pašos un palīdzēt izdarīt visu melno darbu, lai jūs varētu piebiedroties SB, nevis iziet uz zemes līmeni. Tas ir iespējams uzdevums, lielisks eksperiments, un mēs ticam, ka mūsu kopīgie pūliņi nebūs velti visos gadījumos.

Atslābināšanās

Seanss

Man sākas auras atvēršanās no sirds centra, kā liels zieds atveras. Tas notiek pats no sevis, redzams, mans saules aspekts vāc prom kaut ko, ko mēs sev līdzi tur esam atnesuši, iztīrām sevi. Notika papildus attīrīšana.

Un tagad SB izklāj lielu lapu... Nē, tā nav karte, es to nosauktu par “vibrāciju grafiku”. Es redzu zelta strēmelīti uz kartes, kura atgādina platus zobus kā elektrokardiogrammai. SB saliek kopā šī grafika abas pusītes un rāda, kā šie zobi sakrīt abās pusēs. Un es lūdzu SB paskaidrot, ko viņi man rāda.

SB: Tas ir atbilstības kanāls. No vienas puses ir parādīta cilvēka vibrācija, bet no otras puses Dievišķā atbilstība. Un abas puses ir identiskas. Ja jums ir slikts noskaņojums, tad arī jūsu pasaule būs jums identiska. Jūs viņu uztversiet un dzīvosiet šajā pasaulē atbilstoši jūsu grafikam. Bet, ja jums ir plašs un skaists vibrāciju diapazons, tad arī pasaule pieskaņosies jūsu vibrācijām. Un jūsu ķermenis uztvers jūsu noskaņojumus tieši tāpat.

Šodien šo cilvēka „grafiku” vajag pacensties aizvilkt līdz Dievišķajam. Tika parādīts cilvēka iespēju „grafiks”, kad tas pilnībā sakrīt ar Dievišķo.

Bet, ja ņemam cilvēka šodienas „grafika” pusīti, tad tā ir jau pieticīgāka, arī zobu frekvence ir citāda, biežāka. Ir nepieciešams plašāk raudzīties uz pasauli, ne no sava skatpunkta, bet no Kristus-apziņas aspekta. Un tad, lūk, šie zobi, tas, kas jums ir dots no dabas, sakritīs ar Dievišķo. Arī tas, ko jūs izstarojat, atbildīs Dievišķajam. Un tad jūsu pasaule mainīsies.

Lūdzu, lai mums to parādītu ar piemēriem un lai katrs no mums ieraudzītu savu neatbilstību Dievišķajam resursam. Mums ir Dievišķās iespējas, kuras mums ir dotas kopš dzimšanas. Un mūsu uzdevums ir līdz tām paplašināties, pieņemot visu, ne tikai gaišo, bet arī tumšo, nenolaižoties līdz zemām vibrācijām (kritikai, nepieņemšanai, nosodījumam). To var izdarīt, tikai nodibinot sakarus ar AEs.

SB: Un jums tas ir dots, tāpēc ka jūs esat retie cilvēki, kuri labi jūt saikni ar AEs, pieņem smalko informāciju un var no augstā plāna paskatīties uz visiem dzīves notikumiem.

Vienīgais, ko mēs gribētu piebilst, ka nav Gaismas un Tumsas, bet vienkārši ir dažādi enerģiju potenciāli, augsts potenciāls un zems. Un, kad jūs ieejat savā „mijkrēslī”, jūsu potenciāls krasi pazeminās. Lūk, tu šodien izgāji uz savu Saules aspektu, vai tad viņš var nosodīt, pazemot kādu? Viņam pietiek Spēku, Mīlestības un Gaismas, lai redzētu šo pasauli tādu, kāda tā ir, un nebūtu atkarīgs no citiem cilvēkiem un viņu ietekmēm. Saglabā iekšējo noskaņu uz žēlsirdību, uz līdzcietību un sapratni. Un, jo augstāk tu pacelies, jo vairāk tu jūti savus resursus, iespējas, pat fiziskajā pasaulē. Tu kļūsti ražīgāks, manifestējošāks, fiziski veselāks (negatīvs izraisa blokus enerģētiskajā struktūrā).

Un mēs pašlaik gribam pievērst jūsu uzmanību, atbilstoši mūsu programmai, jūsu šūniņām. Un atgādināt jums, ka jums ir zvaigžņu šūnas, ugunīgās. Viņas jau ir apaugušas ar meitas struktūrām, un mēs jums pašlaik viņas rādām. Pievērsiet uzmanību, ka tur, kur bija viena šūniņa, tagad ir „dzimušas” vēl vairākas.

Man pašlaik rāda 10-15 šūnas, bet viņas nav blakus, bet attālumā cita no citas, kā zvaigznāji, ziediņi.

- Mirdz, ļoti skaisti (Gulsija).

- Kā kripatiņas (Tatjana).

- Man šodien rīts sākās ar šo attēlu (Olga).

Pašlaik mums viņas apgaismoja ķermenī, un mēs mentāli varam viņas redzēt. Man rokās un kājās viņu praktiski nav, bet ķermenī ir.

Natālijai viņas arī mirdz.

SB: Mēs gribam pastrādāt ar šīm struktūrām. Jūs tagad tās ieraudzījāt, bet kurš neieraudzīja, iztēlojieties, ka tās jums ir. Un mēs tagad dodam noskaņojumus šajās šūniņās uz jaunību, uz skaistumu, uz spēku, uz veselību. Un viņas ļoti viegli uztver mūsu noskaņojumus, tāpēc ka mēs sev esam izaudzinājuši palīgus ķermenī, kuri tieši orientējas uz mūsu noskaņojumiem. Un mēs jau uz viņiem varam balstīties kā uz dzīvām būtnēm, kuras spēj uztvert ugunīgos noskaņojumus. Jūsu uzdevums – vienkārši vērot, nekas speciāli nav jādara. Mēs pašlaik vēršamies pie šūniņām. Varat sajust, ka viņas sāk reaģēt, sāk skanēt.

Viņas visas bija izkliedētas, bet pašlaik norit apvienošanās vienā tīklā. Viņas it kā „sarunājas” cita ar citu, sazinās.

Un, lūk tagad es to jau jūtu fiziski, kā vieglu elektrisku spriegumu dažādās vietās, un, šķiet, ka šis process norit kaulu sistēmā. Es to redzu iegurņa kaulos no labās un kreisās puses, blakus mugurkaulam no kreisās puses, kur ir sirds, plecos…

- Atbild ar vilni un kustību (Tatjana).

Tagad ugunīgajām šūniņām ir parādījušās saiknes. Es brīnījos, kāpēc tik ilgi nenotika darbs ar ugunīgajām šūniņām, viņas taču mums ir sen, viņas ir savairojušās.

SB: Tieši šajās šūnas pašlaik programmējam pārējās šūnu struktūras atjaunošanos uz atveseļošanos. Šis darbs tagad ir pabeigts. Ugunīgās šūnas ir mūsu izlūki jūsu ķermeņos.

Nākamais moments. Mēs gribam tagad paskatīties uz jūsu blokiem. Mēs redzam, ka katram ķermenī ir nelieli bloki. Un mēs pacentīsimies jūs enerģētiski paārstēt. Bet jūs vienkārši atpūtieties, atslābinieties, pieņemiet un jūtiet, kas notiks jūsu ķermenī iekšienē. Visa jūsu uzmanība pašlaik ir pievērsta nevis SB, bet jūsu fiziskajam ķermenim, taču no jūsu Saules aspekta (apziņas) skatpunkta.

Mēs ar jums saglabājam fizisko apziņu un ugunīgo apziņu, tas ir, ugunīgs tilts – divu apziņas līmeņu savienojums vienā. Šis ugunīgais tilts atrodas apkārt mūsu galvai kā „ķivere”, uzlikta uz pleciem. Tajā ietilpst kronis, galva un daļēji kakla centrs. Un šis ugunīgais nimbs tad arī ir jūsu Saules aspekts.

- Iekšienē viss dun un strādā (Olga).

SB: Vēl vairāk atslābinieties, lai visi kanāli būtu pieejami.

Mans lūgums Skolotājiem, lai mums šodien tiktu iztīrīts arī Ķermenis KA. Lai ne tikai „ķīniešu” enerģētiskie meridiāni mums labi strādātu, bet arī Ķermenis KA.

SB: Viņi tagad no jums nav atdalāmi. Viņi caurauž cits citu un palīdz cits citam. Un atrodas tādā “sakabē”, ka viņus sadalīt vairs nevar. Tāpēc darbs ar enerģētiku vienmēr norit kopīgi divās sistēmās. Un tagad rodas vēl trešā. Mēs vienkārši par viņu pagaidām noklusējam, tāpēc ka jūs to nevarat apzināties. Norit enerģētiskās sistēmas trešā līmeņa dzimšana, kuru tu sajuti, ieejot savā Saules aspektā un ieraugot, cik daudz tur ir enerģijas, kāda milzīga gaismas plūsma un kāds potenciāls. Bet mēs pagaidām ar to nestrādājam.

Pašlaik norit attīrīšana, ļoti smalka, gandrīz nemanāma. Un sakarā ar to palielinās enerģētika, piemēram, ir aktivizējušies roku kanāli. Ir jūtama laba “pirts” visā ķermenī. Un arvien jauni un jauni kanāliņi ieslēdzas ķermeņa iekšienē. Man ķermeņa iekšienē ir “iededzies” tīkls.

SB: Jūs tagad varat atkal paskatīties savu kanālu ar AEs un salīdzināt – kas bija līdz seansam un pašlaik (mēs tīrījām savus kanālus seansa sākumā). Cik lielā mērā tas ir iededzies, kādas tur iet strāvas un spēcīgi stari.

Mēs šo darbu pašlaik beidzam un ķeramies pie seansa trešās daļas. Darbs ar savām programmām, emocijām, jūtām, noskaņojumiem uz dzīvi. Mēs negribētu jūs iedzīt kaut kādā bērnišķīgā optimismā, ka jums viss ir skaisti un lieliski. Jūs varat dzīvot vēl labāk, un vēl labāk, un vēl... Un tas nav pēdējais darbs ar pašu noskaņojumiem.

Un tagad mēs dodamies sevis iekšienē. Jūs varat iztēloties sevi milzīgas sienas gleznas priekšā. Tā ir jūsu dzīves glezna. Un jūs varat ieraudzīt tumšas krāsas, gaišas krāsas, izanalizēt, cik lielā mērā aina ir spilgta un kādi tēli tur ir klātesoši.

Es redzu diezgan tumšas krāsas, atzīšos jums godīgi. Glezna atgādina viduslaiku mākslinieka mitoloģisku ainu. Tie ir Dievi, viņi mīl viens otru. Viņi necīnās, tas ir skaidrs, taču glezna ir no zemes plāna, ne no debesīm.

- Arī es tā redzu (Olga).

Mēs tagad varam paņemt otiņu un, aplūkojot gleznas detaļas, saprast, kas tur tajā gleznā man nepatīk? Ko es gribētu uzlabot? Ko es gribu aizvākt no savas emocionālās noskaņas un mentālajām programmām? Un tikai pēc apzināšanās var kaut ko izmanīt.

- Es redzu koku, no augšas viņa vainagu. Spilgti zaļu, krāšņu. Pavasaris. (Ludmila).

Bet cilvēki tur ir? Tur ir jābūt cilvēkiem. Daba pati par sevi ir lieliska. Bet mēs esam cilvēki. Lūk, man ir pāris, vīrietis un sieviete. Ja mums ar jums ir dzīvesbiedri, mēs varam viņus ieraudzīt. Vīrietis ieraudzīs sievieti, sieviete ieraudzīs vīrieti.

SB: Izpētiet pirmām kārtām sevi. Un izjūtiet šī cilvēka visu jūtu gammu, visā pilnībā. Ir “augša” – jūsu dzīves augstākie momenti, piemēram, baudas, dabas skaistums, meditācijas, Dievišķība. Un ir citi, “astes”, kuras laiž jūs lejā. Tie ir iebildumi, kritika, neapmierinātība, tie ir šķēršļi sev vai citiem, kurus jūs labojat, neuzticēšanās, neticība Dievišķībai.

Nu jā, mēs sakām – “Uz Dievu ceri, bet pats nerīkojies aplam” (“Надейся на Бога, а сам не плошай”).

SB: Nē, nē, šī frāze ir pareiza, tāpēc ka Dievs tev var tikai ieteikt, bet jāizdara tev pašam. Bet daži ieteikumus gan neklausās un tāpēc nedara. Un, lūk, šim momentam jūsu gleznā ir jābūt atspoguļotam – cik lielā mērā jūs klausāties savas iekšējās jūtas un neaizsitat tās ar ārējiem kairinātājiem. “Izlejieties” pilnīgi uz šīs gleznas un paskatieties, kas būs. Padariet gleznu par savas dzīves projekciju.

- Šis koks ir mans tēls uz šodienu (Ludmila).

Bet es tomēr rekomendētu pacensties “ielikt” tur sievieti. Kokam nevar būt cilvēka jūtu un emociju. Protams, var būt visādi. Bet labāk būtu paskatīties uz sievieti.

Es nez kāpēc savu sievieti redzu kailu. Varbūt tie ir Ādams un Ieva? Un viņa ir tāda naiva, vienkārša, bez “aizmugurējām domām”. Tāda Jaunava. Viņu aizvaino, ja viņai saka: “Tu ko, neredzi? Lūk, šis ir tāds, bet, lūk, tas ir tāds. Tu lidinies kaut kādos empīrejos[1], nu paskaties uz dzīvi!” Godīgi sakot, man tādu sarunu nemēdz būt...

Nu jā... brālis ar mani tā runā, mūžīgi visus kritizē. Vladimirs arī kritizē. Un es droši vien “vedos” uz šīm sarunām.

Varbūt mēs kaut ko ņemam no šiem cilvēkiem, kuri ir mums blakus? Mēs taču mīlam viņus, dzirdam, mēs taču viņiem jūtam līdzi un pieņemam viņus. Šīs programmas mūs savieno, tāpēc ka, ja mēs nepieņemsim šos cilvēkus ar viņu programmām, kā tad mēs viņus mīlēsim?

- Bija daudz sprieguma, pretnostatījuma, sevis aizstāvēšanas (Olga).

- Pašlaik norit darbs ar zemapziņu (Ludmila).

Darbs ar zemapziņu norit vienmēr, katru dienu. Pašlaik mēs to izvedam apziņas līmenī. Tāpēc ir jāpaskatās un jāapzinās sevi, jāpaskatās no malas un jāierauga tas, ko mēs neesam pamanījuši sevī. Un jāsaprot, ar ko var sev palīdzēt.

Es sevi redzu – apziņa ir tāda bērnišķīga, nevainīga. Bet blakus stāv “pavedinātājs”, kurš saka: jā, tu galīgi nepazīsti dzīvi. Nolaidies uz zemes un paskaties, pieņem to visu! Un es cenšos skatīties un “nolaižos uz zemes”.

17 02 22 02

Es laikam sevi stipri nemainīšu. Es izmainīšu manu vīrieti. Es pacentīšos mazliet pacelt, “nobalsināt”, iztīrīt. Tā taču ir mana pasaule, tā ir mana dzīves glezna. Tā esmu es, kas viņu tā uztver. Mana uztvere var būt citāda, un es pacentīšos to izmanīt. Es viņa tēlu iztīru, vēl vairāk mīlu un pieņemu, rūpējos par viņu, atveseļoju, apģērbju skaitos apģērbos. Un sevi tāpat piesedzu, kaut kā plikiņa esmu stipri. Un ap mums ir tuksnesis. Koks arī ir. Sižetu es tagad saprotu – “Ādams un Ieva”. Čūskas tur nav. Čūska ir “pārklejojusi” manā vizavi. No vīrieša puses nāk “nolaišana”. Es aizvācu šo viņa tēlu, kurš man bija līdz šim. Es mainu savu redzējumu. Protams, es nevaru izmainīt otru cilvēku. Taču savu šī cilvēka redzējumu es iztīru. Tā ir mana kritika.

Un vēl gribu iestādīt ļoti daudz ziedu ap koku. Bet koks, starp citu, nemaz nav tik zaļš. Mainu koku, lai būtu daudz lapiņu, tās būs spīdīgas, zaļas, jaunas, svaigas, un lai būtu pietiekami daudz mitruma apkārt. Visu tuksnesi es apstādu.

Katrs var tā pastrādāt.

(Klusēšana, darbs)

- Sevis aizstāvēšana, pieņēmu, sapratu, atvieglojums. Krāsas izmainījās, parādījās vieglums. Ķēros pie saviem darbiem ar labpatiku. Pārģērbos, aizgāju dārzā strādāt, pēc tam ieraudzīju cilvēkus, kuri arī strādā. Vīrietis vairāk vēroja, stāvēja maliņā. Skatos uz viņu un saprotu – es radīju, ka tu man neesi vajadzīgs. Mēs izmainījāmies abi, un apkārt parādījās daudz pāru. Dārzs kļuva spilgtāks un lielāks (Olga).

- Koks ir ciets, ļoti daudz gadu aug. Un, neskatoties uz vecumu, atrodas pavasara stadijā. Pie šī koka atnāca bērni un nostājās aplī (koks centrā). Koks kļuva augstāks, viņa vainags aiztiecās augstu augšup (Ludmila).

- Ieraudzīju ap sevi sarkani brūnu pārestības un dusmu piku. Sapratu cēloņus – emocijas. Un tēls gleznā izmainījās, kļuva vieglāk. Nāk gaisma. Aizvainojumi no tuviniekiem, sevis nepieņemšana. Ļoti interesanti iznāca. Es gleznu ieraudzīju telpiski, ir daudz variantu, visi ir gaiši, visur ir daudz enerģijas, laimes sajūta. Ieraudzīju sevi stipru, piepildītu un nosūtīju mīlestības vilni uz visu savu gleznu, kur es esmu visos vecumos. Visu pielēju ar Gaismu, no sevis mazuļa pirms dzimšanas. Viss ir gaišs, viss ir labi (Tatjana).

- Pa vertikāli gaišas krāsas, bet pa horizontāli – aizsardzības enerģijas. Es aizsargājos no visiem cilvēkiem. Izkrāsoju apvārsni zelta, rozā krāsā (Vasīlijs).

Man arī bija darbs. Es strādāju ar savu vīrieti, kuram atvērās viņa krūtis, krūtīs rēgojās brūce, un uz zemi sāka līt melna darva. Es sāku ārstēt, piesaucu Eņģeļus, un mēs mēģinājām to visu iztīrīt. Un pēkšņi viņa fiziskā ķermeņa pusītes atkrita un nokrita zemē, un parādījās man vienlīdzīgs, tāds pats gaišs, gara auguma un skaists vīrietis. Ceru, ka tas ir Vladimirs. Es saprotu, ka tā esmu es, kura uz viņu ir sākusi citādi skatīties. Kaut ko savā dvēselē es nomainīju, un viņam kaut kā palīdzēju.

- Arī man blakus parādījās vīrietis, tuvs dvēselē. Pašlaik iekšējā strādājam (Tatjana).

Visiem norit darbs. Varat paskatīties uz sevi no muguras, tāpēc ka tā ir tumšā puse. Paskatieties uz savām kājām. Paskatieties citus cilvēkus, kuri ir blakus.

- Ļoti gaiša nora, daudz Gaismas. Es skatos lejup no augstās lapotnes, viss ir kļuvis mazs uz zemes (Ludmila).

- Mans iekšējais vīrietis mani dzīvē ķēra aiz rokas, mēģināja atgriezt pie zemes lietām, bet es no viņa bēgu projām. Tagad sapratu un piekritu (Tatjana).

Mums nav jābēg prom no Zemes, mums nav jānoniecina šī dzīve. Mēs taču uz šejieni tiecāmies. Tādu milzīgu darbu izdarījām, lai šo dzīvi radītu, un šo ķermeni, un šo apziņu. Mēs taču esam Radītāji. Mums šī dzīve ir nevis jānosoda, bet jāpārveido. Mums pašlaik ir daudz resursu, iespēju, zināšanu, kā to izdarīt. Mēs pārveidosim savu dzīvi no garīga cilvēka skatpunkta. Mūsu Saules aspekts vēlas, la mēs te dzīvotu, bet Viņš, tā esmu Es. Tā esmu es, kura vēlas šeit būt. Un mēs spējam sākt taisīt pārveidojumus.

17 02 22 03

Ļoti daudz negatīva pašlaik nāk no masu informācijas līdzekļiem. Mums pastāvīgi rāda karus, katastrofu upuris un ceļu satiksmes negadījumus, lidmašīnu uzspridzināšanas. Barība ir kaitīga, ūdens piesārņots. Gan šis ir slikti, gan tas ir slikti. Mums nerāda, cik daudz labu darbu tiek veikts visā pasaulē, cik daudz gaismas un skaistuma ir visur.

- Parādījās pāris, ļoti skaists, gaišs, viss apkārt mirdz (Gulsija).

SB: Izjūtiet savas jūtas, vai tās ir izmainījušās? Ieejiet šajā gleznā, kļūstiet šī būtne un paskatieties uz savu pāri (vai uz to, kurš ir blakus). Vai jums ir kļuvis vairāk mīlestības? Varat vēl sevi kaut kā pārveidot?

Dievišķās programmas nolaidiet uz fizisko plānu, Dievišķās. Jūs taču ejat... Mēs taču gribam, lai jūs atnāktu pie mums, uz mūsu līmeni. Tāpēc neierobežojiet sevi ar cilvēka īpašībām, bet, lūk, šajos ķermeņos, šajās apziņās pievienojiet Dievišķās īpašības, Dievišķās emocijas, jūtas, iezīmes, ieradumus domāt, programmas... Visu tagad radiet, gan savā gleznā, gan sevī ienesiet, ievadiet.

- Es redzu un jūtu Gaismu visā un visos (Olga).

- Tagad es redzu, ka tas ir mežs. No sava augstuma es esmu objektīva (Ludmila).

- Burvīgs noskaņojums, prieks (Gulsija).

Bet tagad tiek likts priekšā savienoties ar savu pusīti, tas ir, ieiet šajā būtnē, kura ir blakus. Lūk, es, Ieva, saplūstu ar Ādamu, ar savu pusīti. Tāpēc ka SB līmenī tā arī būs. Es notīrīju savu vizavi, saplūdu ar viņu un kļuvu par vienu būtni.

SB: Ko tagad jūs jūtat šeit un tagad?

...

Es uzdodu jautājumu: bet, ja kādam nav pusītes, ko viņiem darīt?

SB: Radiet savu pusīti un saplūstiet ar viņu! Jūs taču Radītājs. Aizpildiet sevi ar to, kā jums nav. Un atdodiet to, kas jums ir, savai pusītei, lai pabūtu Vienotībā. Un tā jau būs pirmā Vienotības pieredze, kad jūs sajutīsiet otru sevī, citas programmas sevī.

- Es neredzu savu pusīti, bet es jūtu sevi viengabalainu no šī augstuma (Ludmila).

- Es esmu kļuvusi vēl augstāka un spilgtāka (Gulsija).

- Atvieglojums, atvērtības, piepildītības sajūta (Vasīlijs).

Tā kā manai pusītei visas zemās enerģijas palika uz zemes viņa “ādā” gulēt, viņš ir tāds pats gaišs kā es. Es jūtu vienkārši sajūsmu, visaugstākās mīlestības, skaistuma, laimes jūtas. Tieši cilvēcisku laimi, piepildītību. Es nejutos nepilnīga, bet, kad mēs savienojāmies, sajūta bija spēcīga.

Un, lūk, šī figūra sāk augt augstumā. Es jau esmu pāraugusi gleznu, un eju uz augšu.

SB: Tādā veidā notiek savienošanās ar augstākajiem aspektiem. Tavā tēlā tu kļuvi augstāka uz savienošanās ar pusīti rēķina, un sāki pieaugt spēkā savienojumā ar savu AEs. Tas ir tas, ko dod pāris. Pāris dod priekšrocību izaugsmē. Visi, kuriem nav pāra, tagad ir radījuši savu pusīti un savienojušies ar viņu. Un paskatieties, kas ar jums tagad būs.

- Arī pēc savienošanās augšana uz augšu, kaut arī esmu viena dzīvē (Tatjana).

Radiet pusīti un savienojieties ar viņu, kaut kāda iemesla dēļ to vajag.

Lepnību aizvākt. Jo citādi visu laiku es un es. Saprast, ka tas, kurš ir blakus, ir tev vajadzīgs. Un viņš spēlē pusi no lomas tavā liktenī. Iemācīties pieņemt cilvēku tādu, kāds viņš ir. Tā tad arī ir Kristus-apziņa. Redzēt viņa augstās un zemās īpašības un palīdzēt viņam augt.

Mēs tagad tā arī darām. Mēs taču saprotam, cik pilnīgāki esam par jums, bet mēs taču ar jums strādājam kā ar vienlīdzīgiem, ar milzīgu mīlestību un ar lielu pacietību. Un saprotam, ka jūs darāt varbūt ne visu, ko mēs gribējām, bet tikai pusi. Bet mēs taču jūs redzam un pieņemam jūs tādus, kādi jūs esat, neceļot sevi augstāk. Iemācieties savus vizavi uztvert ar līdzcietību, ar mīlestību un vēlēšanos palīdzēt viņiem, pacelt viņus mazliet, attīrīt, ar savu mīlestību izdziedināt jūsu pašu skaistajai dzīvei. Jums pašiem būs vieglāk, jums pašiem būs labi.

- Es pēc savienošanās sākumā paplašinājos, kļuvu it kā par visu. Tāds skaistums, piepildītība un atvieglojums, dabisks prieks. Lūk, tas tad arī ir pieņemšana (Olga).

Iespējams, mums vēl saglabājas kaut kādas pretrunas – gan ar bērniem, gan ar pusītēm, bet varbūt ar vecākiem.

Un tagad tiek likts priekšā vēlreiz paskatīties un ievest gleznā dažādus cilvēkus, kurus jūs gribētu ievest, un paskatīties, kas būs ar jums šajā gleznā. Kā jūs izmainīsieties, ja kāds atnāks pie jums pievienoties šajā gleznā. Jūsu laukā ienāk cilvēks, un kā jūs maināties?

Jūs varat ievest vienu cilvēku savā laukā un izvest, un pēc tam nākamo aplūkot. Paskatieties, cik daudz ir pieņemšanas, nosodījuma vai vērtējuma. Jūs uzreiz mainīsieties darbā ar šo gleznu. Var sevi nedaudz patīrīt, kaut gan tas nav vienkāršs darbs. Tas nav vienkārši aizkrāsot ar krāsu, tas ir – pieņemt cilvēku. Tad jums viss atjaunosies.

- Palīdz saruna no sirds uz sirdi tiešā veidā, tad pazūd negatīvas emocijas pret cilvēku (Tatjana).

Dažreiz mēs ar tirgošanās sajūtu ar cilvēku sarunājamies, tu man – es tev. Un palīdz sajūta, ka mēs esam Ādams un Ieva, vairāk neviena apkārtnē nav, un mēs esam viens ar otru. Nav atkarības no citu cilvēku nosodīšanas, nav negatīvu programmu, mums uzspiestu (kādam viņam ir jābūt, kādai ir jābūt man). Lūk, Ādams un Ieva nonāk uz neapdzīvotas salas. Kā jūs gribat ar viņu dzīvot? Nosodot un audzinot viņu, vai vienkārši pieņemot un redzot viņā savu mīlestību.

- Man apkārt atkal parādījās daudz mazu bērnu, viņi dāvā man ziedus (Ludmila).

- Jūtu līdzcietību un mīlestību, ar dažādām nokrāsām pret dažādiem cilvēkiem (Olga).

Ludmila, nolaidieties pie bērniem, kļūstiet sieviete, un lai šī sieviete būs viņiem māmiņa. Pacentieties kļūt cilvēks. Nevajag par koku, koks – tas ir pārāk drošs simbols, neemocionāls. Tā ir aiziešana no cilvēces. Tas ir Dvēseles simbols. Mēs pašlaik strādājam ar apakšējo aspektu, ar cilvēcisko. Ar tā pieņemšanu, kurš ir blakus, un, izjūtot savus trūkumus, kaut kādas dvēseles nekārtības, varbūt kaut ko, ko es līdz galam neesmu iztīrījusi. Ar koku to droši vien ir grūti izdarīt, vajag kļūt cilvēkam.

- Sajutu gaidas no dēla kā prasību. Krāju viedumu un vīrišķību (Olga).

Lūk, redzat, mēs dažreiz ar saviem tuviniekiem pat nejūtam, ko mēs jūtam no viņiem un ko viņi jūt no mums. Tagad ir vēl viens svarīgs moments, kā viņi mūs uztver?

SB: Jūs tagad varat, ievedot šos cilvēkus savā gleznā, ieraudzīt, izdzirdēt viņu jūtas – viņu pretenzijas un nosodījumu, bet varbūt viņu mīlestību un pieņemšanu. Dažreiz mēs nepareizi viņus saprotam – “paši radījām un paši apvainojāmies”. Mēs varam tagad ieraudzīt kaut kādas negaidītas ainas.

- Viss, kas atrodas lejā, mani jau maz interesē. Es vairs nevaru atgriezties lejā. Es visu pieņemu un mīlu. Bet atgriezties lejā vairs nav iespējams (Ludmila[2]).

Viss, ko jūs jūtat, tās ir jūsu Dvēseles, jūsu būtības sajūtas. Arī interesants atklājums. Interesants un negaidīts.

Droši vien katram pašlaik ir kaut kādi atklājumi sev un jauna savas dzīves izpratne savās attiecībās un attiecībās pret jums. Kā jūs redz cilvēki, un ko viņi jūt, kad jūs esat ar viņiem.

- Es rakstīju par savām gaidām un savām cerīgām uz viņu, par ko arī brīnījos (Olga).

Un tagad vēl tiek likts priekšā just savu spēku. Just, ka jūs tādā mērā esat spēcīgāki par visiem, kas ir apkārt, un jūs dodat viņiem ļoti daudz Gaismas un Mīlestības enerģiju. Jūs barojat viņus. Kāds var paņemt, kāds nevar paņemt, un tas nav svarīgi. Vienkārši sajūtiet savu varenību, savu spēku, savas iespējas. Sajūtiet sevi kā tādu serdeni, lielu cilvēku, gara auguma, spēcīgu, noturīgu, ne no viena neatkarīgu, tādu, kuru nav iespējams izkustināt.

- Un es viņiem esmu avots (Olga).

Sajūtiet, no vienas puses, savu neatkarību no šiem cilvēkiem, no otras puses, mīlestību pret viņiem un pieņemšanu. Mēs neatdalāmies no viņiem, mums nav „jālaižas lejā”, kā Ludmila nevar nolaisties lejā. Mēs esam lejā, mēs tieši zem šī koka stāvam. Un mēs dzīvojam šo dzīvi, un tā ir pilnvērtīga. Nav tā, ka gribas ātrāk pāršķirt un pāriet uz citu lappusīti. Mums tā ir jāvērtē kā dārgums, kā iespējas, kā kaut kas, kas mums ir dots. Kā briljants, kurš tev ir iedots, bet tu nezini, ko ar to darīt, un gribi vēl nākamo un nākamo.

Nē, novērtē to, saproti, ka tu ESI, cik daudz tevī ir daudz visa kā un kā tu vari mainīties, un kā tavas formas un tavas krāsas, un enerģijas mainās, un tu esi tik daudzveidīga. Tu esi tik „hromatiska”[3], tas ir, tevī ir visas krāsas no pašas tumšākās līdz pašai gaišākajai. Un tu to visu pieņem, tu viss tas esi.

- Mans koks šajā mežā ir pats augstākais. Jūtu spēku un jaudu, manas enerģijas pārvadās citiem. Tie ir mana ceļa etapi, es vairs nevaru kļūt maza (Ludmila).

Katrā mežā ir tāds koks, vecākais. Lūk, jūs pašlaik savā mežā jūtat sevi tā. Tas ir lieliski.

- Es dēlam esmu viņa vājā vīrišķā aspekta pastiprinājums. Parādās viņa atkarība no manis, bet man viņš liekas vājš. Es to jutu, tagad sapratu. Bet meitai ir stiprs vīrišķais aspekts, un man ir kalpošana viņai, nevienlīdzība (Tatjana).

Redzat, kādi interesanti atklājumi attiecībā pret sevi – savu emociju, cilvēcisko jūtu, attiecību, citu cilvēku redzējuma slīpēšana. Sava spēka un neatkarības no šiem cilvēkiem izpratne. Un tas ir lieliski.

- Bet viņiem ne visiem to pagaidām vajag. Ne visi to var sajust un saprast, iespējams, no šejienes arī bērnišķīgās pārestības (Olga).

Un tagad viņi piedāvā izaugt līdz Saules Brālībai, tāpēc ka jums jau pietiek iespēju, enerģiju, apziņas un spēku. Un jūs tagad varat kļūt par Lielo Cilvēku un ietērpties Saules Brālības tērpos. Uzvilkt uz sevis šos ugunīgos pārklājus un izjust sevi vēl jaunā veidā. Tās tieši ir tās jaunās iespējas un resursi, kuri pašlaik ir atnākuši.

Kā mēs redzam mūsu saknēs (pašlaik var sevi salīdzināt ar koku vai Lielo Cilvēku, ar kalnu), tie paši mūsu tuvinieki, kuri ir mums blakus, kaut arī ir kļuvuši maziņi, bet mūsu krūtīs ir saglabājušās cilvēciskas jūtas. Mēs šīs cilvēciskas jūtas neatraidījām, nepametām, neizmetām kā nevajadzīgus atkritumus, mēs tās saglabājām. Mēs vienalga esam cilvēki.

Pat šajā līmenī, Dievišķajā, mēs saglabājam pašas augstākās, pašas gaišākās cilvēciskās jūtas. Mēs izlaužamies uz ugunīgo plānu un ietērpjamies ugunīgos apģērbos un tajās jūtās, kuras ir tur, tajā apziņā, kura ir tur, un tā ir daudz augstāka – cildena un ekstāzes pilna. Taču savu cilvēcisko turklāt saglabājam.

- Un parādījās atbildība par savām emocijām (Gulsija).

Mēs esam kļuvuši pieaugušāki. Lūk, pašlaik, ka mēs apģērbām savu Saules Brālības aspektu, kaut kas mums iekšienē izmanījās… Nu, protams, tas ir pieaugušā stāvoklis un atbildība. Tā ir sava neparastā spēka sajūta.

SB: Tas ir Radīšanas Spēks. Tas Spēks, kuru jūs jūtat, ir jūsu dzīves no iekšpuses Radīšanas, visos aspektos – Spēks.

Kāpēc viņi teica „dzīves no iekšpuses”?

Paskaidro: dzīve iekšienē. Visos plānos dzīve ir iekšienē. Un jums ir vērts tikt skaidrībā, kas ir iekšienē. Nemēģināt atrast kaut kādus mīkstinošus apstākļus tajā, kas ir ārpusē, bet vienmēr saprast, ka visa dzīve ir iekšienē. Un viss, kas tiek darīts, jūsu darīts, ir vienkārši jāsaprot, kādēļ. Un jāmēģina sevi iztīrīt, un jāmēģina nostāties augstāk par negatīvu, mazliet pacelties virs tā. Un saprast, kas tas jau ir pagātnē, tā ir bērnība, tas, kam jūs esat pārkāpuši. Tā robeža, kuru jūs pārgājāt, vairs nedod jums tiesības apvainoties un darīt pāri citiem, skumt, pieprasīt vai pazemot kādu.

- Pieņemšana un dziļas līdzcietības jūtas pret uz planētas palikušajiem (Ludmila).

Bet mēs jau arī esam palikuši uz planētas. Mēs nekur no planētas pagaidām neesam aizgājuši un tuvākajos gados netaisāmies aiziet. Un mēs šodien nodarbojamies ar sava ķermeņa atjaunošanu, un no līdzcietības skatpunkta mēģinām nomainīt savas programmas uz labākām, lai atlikušos gadus nodzīvotu skaisti, tā, kā gribas, varbūt ne finansiālā nozīmē, bet garīgā.

SB: Neejiet prom, vēl ir par agru iet prom no planētas. Padzīvojiet kā cilvēki un saprotiet, kas ir cilvēks viņa pašā augstākajā nozīmē, pašā skaistākajā nozīmē, apskaidrotajā. Jūs taču ejat uz apskaidrību, un jūs pašlaik to sasniedzat, konkrēti ar tādiem seansiem, kādi jums ir bijuši. Un mēs tagad nelaižam jūs prom no Saules Brālības. Lūk, jūs pašlaik esat „pieāķējušies”, savienojuši savu fizisko ar Saules aspektu. Lūk, tādi tad arī dzīvojiet uz Zemes. Lūk, tādi tad arī palieciet – cildeni, kulturāli, skaisti un brīvi.

- Vēl arī neatkarīgi (Vasīlijs).

Ar to mēs šodien beidzam savu seansu un pateicamies jums par darbu. Par jūsu uzcītību, pieņemšanu, par jūsu mīlestību. Mēs arī izbaudījām šo darbu, un saprotam, cik svarīgs tas ir ne tikai jums, bet arī mums.

Es pateicos visiem, kuri šodien piedalījās. Bija ļoti augsta noskaņa. Lielisks darbs. Mēs pateicamies Saules Brālībai, mūsu Skolotājiem par ļoti dziļo seansu, par dziļo sevis sapratni un jauno sevis pārradīšanas praksi.

Visu jums labu. Es jūs mīlu.

 

Pievienots 22.02.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/rassmatrivaem-kartinu-svoey-zhizni

Tulkoja Jānis Oppe


[1] empīrejs – Debesu visaugstākā daļa, piepildīta ar tīru uguni un gaismu, kur – pēc sengrieķu priekšstata – mīt dievi vai – pēc kristiešu priekšstata – svētie. novec. Debesu augstumi, debesis.

Empīreji 1. Svētlaimes, ne šīs zemes eksistences apgabals. 2. pārn. Atrautība no īstenības.

www.efremova.info/word/empirej.html

[2] Ludmilas gadījuma analīze: http://www.sanatkumara.lv/index.php/22-raksti-2017/1078-musu-cels-savienoties-ar-debesu-tevu (Tulk. piezīme)

[3] Hromatisms glezniecībā – krāsu bagātība un spilgtums.