Новый планетарный огненный план

Jaunais planetārais ugunīgais plāns

(atskaite par seansu ar Saules Brālību)

17 01 20

17.01.07.

Ievads.

Dārgie Saules Skolotāji, lūdzu jūsu noskaņojumus seansam. Mums šodien ir Ziemassvētki, pareizticīgā kristietība svin Kristus Dzimšanu.

(Šeit šodien ir kaut kā patukši. Tad es piesaucu Šri Juktešvaru.)

Šri Juktešvars: Tā ir gada ass, un katrs no mums pašlaik atrodas Augšupcelšanās stadijā. Mēs parādīsim jums mūsu augšupkāpšanas procesu gada smailē planētas ziemeļu platumos. Planetārās enerģijas līdz mums nonāk izmainītā veidā un iedarbojas uz mums noteiktā veidā. Mēs atrodamies vibrāciju pacelšanās stadijā. Aukstums veicina attīrīšanos un virsmas piekopšanu, un mūsu uzdevums ir pieņemt šīs attīrīšanās enerģijas un pārveidot tās īstā aukstumā, kurš stindzina tumšo un izgaismo gaišo. Mēs bieži parādāmies blakus magnētiskajam polam, lai uztvertu Zemes ietekmi.

Ar ko Zemes ietekme atšķiras no citu planētu ietekmes?

Katra planēta izstrādā savu enerģiju. Jūsu enerģija ir saistīta ar vibrāciju augšupkāpšanu un planētas atdzišanu. Aukstums piedod vairāk gaismas un mirdzuma starveidīgajiem ķermeņiem, un mēs izbaudām Zemes ietekmi ziemas mēnešos ziemeļu platumos.

Ar ko ir saistīta Ziemassvētku svinēšana ziemā?

Tā ir dienas dzimšana, augšupkāpjošo enerģiju smaile, Saules dzimšanas svētki. Saule vienmēr ir bijusi saistīta ar dievību. Šodien jūs pabūsiet pie mums viesos. Domāju sarīkot jums labu uzņemšanu!

 

Sakaru Seanss

Lūk, tāds ievads. Un mēs dodamies turp, kur mūs ielūdz. Atslābināšanās...

Nez kāpēc es jūtu Apolona enerģijas, nedaudz izmainītas, it kā tās būtu sajaukumā ar citām būtnēm. Tas ir Vienotības apvalks, tā var aprakstīt manas sajūtas. Vienotības Programma pa apli, bet vidū jūtu Apolona pazīstamās enerģijas. Un pats interesantākais, ka mums ir tādas pašas enerģijas pa apli visiem, tas atgādina indiāņu galvassegu, kad viņiem ap galvu ir nimbs no spalvām, kurš turpinās pa ķermeni... Protams, tās nav spalvas, bet kaut kas līdzīgs. Krāsām bagāts apvalks ap ķermeni, tas sastāv no visu citu, kuri ir Vienotībā, enerģijām. Es redzu, ka mēs esam tādi paši.

SB: Tu pareizi noteici.

Mēs pašlaik esam tālumā no mūsu planētas. Atrodamies Saules Brālībā. Pie mums ir atnākusi Būtība, augstāka, no nākamā līmeņa, viņa ir viengabalaina un mirdzoša. Atrodas virs mums... viņā ir vairāk vīrišķu enerģiju, un tās ir ļoti mierīgas...

Tās ir Kristus enerģijas. Ne Jēzus, bet Kristus enerģijas. Vispārināts Kristus tēls, jo šodien taču ir Kristus Svētki!

 

Un pašlaik mēs aiztraucamies uz šo Būtni. Visa grupa kopā ar Apolonu augšupceļas uz šīm enerģijām. Skan svinīga mūzika – viegla, gaiša, saulaina, ar maigiem dārdieniem un skaistiem akordiem, izkliedētiem pa visu skaņu paleti. Ļoti harmoniska un mūs izgaismojoša! It kā himna par to, ka mēs esam pacēlušies vēl par vienu pakāpīti.

Un no šejienes mēs redzam saikni ar daudzām planētām. Izjūtiet, ka mēs esam izmainījušies un kaut kas ar mums notiek... Mēs bijām tur, lejā, bet tagad mēs esam pacēlušies par vienu pakāpīti augstāk. Pakāpeniski šī telpa atveras... Tā ļoti atgādina Diženās Dievietes telpu. Tā ir ļoti mīksta, zīdaina, taču neaicina uz atpūtu, kā pie Diženās Dievietes, tā ir piepildīta ar kustību.

Un mēs pašlaik atrodamies šajā kustībā kaut kādā transformējošā procesā šīs Kristus Būtnes iedarbībā.

Šeit ir mīkstāk nekā SB iekšienē, un kluss, kluss prieks mūsu iekšienē.

- Izmaiņas ir jūtamas.

Un tagad mēs ar jums aplūkosim, kas tas ir – Kristus enerģija. Tā ir kā mācība, kur mums pašiem šīs zināšanas ir jāiegūst. Mūsu uzdevums pašlaik ir šeit iekārtoties un pacensties saprast, noskaidrot, izjust. Kādus jautājumus mēs sev varam uzdot, lai apzinātos šo stāvokli?

Piemēram, kas tas ir – Dievišķība?

Kas tas ir – mīlestība?

Kas tas ir – Brālība šajā plānā? Jeb mēs tagad esam Viena Būtne?

Tie ir garīgie jautājumi, kurus mēs vienmēr uzdodam, kad atnākam uz citu telpu. Un, lūk, pašlaik mēs pacentīsimies paņemt informāciju no šī plāna.

- Visi ir vienā apziņā, bet jūtas visiem ir atsevišķi, mierīgums (Gulsija).

- Manī izplūst cildens mierīgums un pieņemšana (Ludmila).

- Aprimšana, kluss prieks, harmonija.

- Mierīgums, pilnīga pieņemšana, aprimšana.

Turpinām apzināties. Šī Būtne ir viengabalaina, jeb viņa sastāv no elementiem? Kļūstiet par šo Būtni un noskenējiet – kas es esmu?

- Veselums (Ludmila).

- Viena Būtne (Vasīlijs).

- Viena (Emīlija).

- Es esmu veselums (Gulsija).

Jā. Visi jūt sevi kā Vienu. Visas būtnes ir iegājušas Vienā un kļuvušas par vienu organismu.

Kur šajā būtnē ir koncentrēta mīlestība?

Tas ir ugunīgais plāns, un es jūtu mīlestību kā liesmu, gluži kā no saules izvirstu uguns-mīlestība.

- Karsti (Emīlija).

- No iekšienes uz āru (Vasīlijs).

- Visa būtne iekšienē ir piepildīta ar mīlestību (Gulsija).

Vasīlij, pievērsiet uzmanību, kurp iet mīlestība, viņa ir manas būtības iekšienē jeb iet kosmosā?

- Manā iekšienē (Gulsija).

- Izplūst uz āru (Vasīlijs).

Mums ir divi varianti – iekšienē un uz āru.

Es sevi sajutu tik lielu kā Saules Logoss, bet tas, protams, nav Logoss. Un man enerģijas nāk no iekšienes un paliek šajā apvalkā. It kā liela čakra barotu mani no centra, taču tas viss paliek manā iekšienē. Pasaule ir manā iekšienē, bet es esmu kā šīs pasaules apvalks. Un pats sevi apgādāju ar mīlestību, siltumu, enerģiju un Gaismu. Mēs esam kā apvalks, bet iekšienē tas, kas dod mīlestību.

Mēs atstājam Vasīlijam tiesības just tā, kā viņš jūt.

 

Kur mēs atrodamies? Tā ir Saule, planēta vai vēl kaut kas? Kas mums ir iekšienē?

- Es redzu baltu lodi un no tās izejošus starus, viss ir koncentrēts manī. Es visu pieņemu un mīlu. (Ludmila).

- Iekšienē patiešām planēta, bet, lūk, saule – nezinu, bet arī aiz manis saules nav (Vasīlijs).

- Kā sirds čakra.

- Saules sistēma (Gulsija).

- Saule (Emīlija).

Šeit skaidri ir saules enerģijas.

Apkārt Zemei ir tie, kas jau atrodas Saules Brālībā, un viņi veido vēl vienu Planetāro Brālību, bet saules (ugunīgajā) līmenī. Lūk, kāpēc mums tāds juceklis notiek.

- Viss atrodas manā iekšienē (Ludmila).

Tas ir vēl viens Planetārais Režģis apkārt Zemei. Tas ir Planetārās Vienotības augstāks līmenis, kuru veido tie, kas ir izauguši līdz Saules Vienotībai. Tajā pašā laikā tas nav tas apvalks, kur atrodas planētas Pārvaldnieki. Mēs tur pabijām un zinām, kas tur ir.

Mums priekšā ir sekojošais apvalks – Planetārais Logoss. Planetārais Logoss – tas ir Viss, Kas Ir uz planētas Zeme, visi apvalki. Bet mēs pašreizējā momentā esam klātesoši ugunīgajā līmenī un esam ugunīgais apvalks, pēdējais apvalks (kā man liekas), bet pēc mums – Planētas Logoss.

Mēs esam Viena Būtne. Kā mēs sevi šeit jūtam?

Sajūta ir tāda, ka man viss ir – enerģijas, mīlestība, Gaisma, svētlaime, aprimšana. Un man nekas nav vajadzīgs.

Tas mums ir rets stāvoklis – pārpilnība...

Un tālāk nāk Logoss, un no tā visa, kas viņam ir, Viņš būvē pasaules – blīvas un smalkas.

Tagad es jautāju (sev): vai ir citu pasauļu ietekme uz to, kas notiek manā iekšienē? Un, ja ir, tad kā tā izpaužas?

- Nē, es nejūtu (Ludmila).

- Nenodari kaitējumu (Vasīlijs).

Viņā tas jau ir viņa Radītāja ielikts, un šo paradigmu Viņš mēģina aiznest citiem. Tas ir Pasauļu eksistēšanas pamats.

Es (kā Logoss) jūtos neatkarīga Būtne, es balstos uz Dievišķo Plānu un citu, man līdzīgu Būtņu, pieredzēm, bet radīju SAVU PA SAVAM. Man nav vajadzīga iedarbība un ietekme ne no viena. Es nevienu nekontrolēju un ļauju citiem būt neatkarīgiem.

- Atrodoties tādā cildenā stāvoklī, es nevaru nodarīt kaitējumu (Ludmila).

Nē, varam. Šajā līmenī es neatšķiru labu un ļaunu, nezinu, ko radu. Priekštecim, tam, kurš nolaidās uz planētas, nepiemīt šīs zināšanas... Ejot cauri Zemes tīģelim, mēs iemācījāmies to darīt – atšķirt labu un ļaunu. Tā ir mūsu galvenā misija – savienot Gaismu un Tumsu un augšupcelties. Izejot Zemes skolu, mēs tieši arī dodam šīs zināšanas savai daudzdimensionalitātei.

- Misija – apziņas pāriešana no loģiskās uz humanitāro.

Loģiskā apziņa ir Būtības apziņa, un Logoss – nav cilvēks. Lai pārietu uz humanoīda apziņu, ir, lūk, šis ugunīgais pārejas apvalks, tas kalpo kā enerģijas un informācijas uzkrājējs. Mēs atrodamies pēdējā “gredzenā” pirms Logosa apziņas.

Kas šajā “gredzenā” atrodas? Vai šeit ir būtnes, kuras bija Priekšteči tiem, kas nolaidās uz Zemi? Jeb te ir tie, kas ir izgājuši zemes skolu un augšupcēlušies? Varbūt gan vieni, gan otri?

Es jūtu mūsu grupu un jautāju, un ja nu te ir kāds, kurš atrodas sākotnējā apziņā?

 

SB: Viņi visi jau ir aizgājuši uz planētām, tie, kas bija šajā slānī, viņi nodeva savas enerģijas dažādām planētām. Šeit nav palicis to, kas gribētu iegūt izglītību uz planētām.

- Es jūtu, ka dualitātes pieredze ir asimilēta, es to esmu pieņēmusi. Visas būtnes ir atnākušas ar pieredzi, kura ir asimilēta (Ludmila).

Tagad pamēģināsim noteikt, vai te ir citas grupas bez mūsu grupas?

- Ir.

- Ir grupveida būtnes.

- Mēs neesam vieni.

Es ieraudzīju tikai vienu grupu bez mums, Skenēju telpu un nevienu vairāk neatrodu...

 

Pajautājiet sev: kā mēs saņemam informāciju? Mēs paši uzdodam sev jautājumu un paši atbildam. Apziņa, kura mums atbild, ir Cildena, Augstākā.

- Es redzu tikšanos ar otru grupu, es par to jūtu prieku (Ludmila).

Un vai ir vēl trešā un ceturtā grupa?

Nē...

Mēs vēl iejūtamies šajā līmenī. Mēs mēģinām paņemt šeit informāciju, sajust – ko es varu izdarīt, kā es varu uztvert notiekošo? Sākam izstrādāt Augstāko apziņu, aktivizēt viņu, laist darbībā.

- Mēs visi esam kopā, nav atdalītības. Nav iespējams redzēt atsevišķi. (Ludmila).

- Es teiktu, 2-3 grupas (Vasīlijs).

Mēs turamies kopā, grupās, vēl neesam izplūduši pa visu ugunīgo plānu (neesam kļuvuši par apvalku).

 

Gribu šīs zināšanas savienot ar to, ko mums šodien apsolīja Šri Juktešvars. Viņš teica, ka “mēs atrodamies augšupcelšanās stadijā un parādīsim jums mūsu augšupkāpšanas procesu gada smailē planētas ziemeļu platumos.” Un tagad es uzdodu jautājumu Šri Juktešvaram un tai Būtnei, par kuru mēs kļuvām, kura ieņēma mūs sevī – Pēdējais apvalks pirms Planetārā Logosa.

Kas tas ir – “augšupkāpšanas process gada un aukstuma smailē mūsu ziemeļu platumos”? Es par tādu vēl neesmu dzirdējusi. Parādiet, lūdzu, SB, mums šo procesu.

Mēģinu iztēloties, kā Zeme griežas un kāpēc ziemeļu platumi ir šo enerģiju aktivizācijas vieta. Ko īpašu dzemdina Zeme, ka pat SB nāk uz šo plānu?

Man pašlaik rāda pēdējo apvalku apkārt planētai – Logosu. Mēs atrodamies šīs planētas daļas maksimālajā attālinājumā no Saules – ziemeļpolā. Var teikt, ka šī planētas daļa pašlaik ir tumša, salīdzinot ar dienvidu puslodi, kurā ir vasara un vairāk saules. Es nevaru saprast frāzi, ka SB šajā laikā augšupceļas un atrodas Kristus enerģijās. Mēs pašlaik ar jums arī atrodamies Kristus enerģijās.

- Enerģijas no planētas apkārt staros iet uz ziemeļpolu, akumulējas polā, un iet plūsma uz augšu (Gulsija).

- Notiek portālu savirpuļošanās, parādās iespēja, potenciāls (Ludmila).

Mēs esam sakoncentrēti droši vien pie ziemeļu magnētiskā pola, un es blakus redzu otru grupu.

Jā, šīs enerģijas nāk šurp, kā teica Gulsija! Viņas iet augšup pa asi, tas ir, ne visas tās iet uz ziemeļpolu un ieliecas uz Zemes iekšieni, tās vēl nāk arī uz šejieni, visas kopā no planētas, tādā vērstā plūsmā... Turklāt tās no Iekšējās Zemes arī nāk!

No ziemeļpola nāk ass plūsma, un mēs vienkārši peldamies šajās enerģijās... Taču, kas pārveidojas, ir grūti pateikt...

 

SB: Mēs augam, mūsu kļūst vairāk apjoma ziņā. Mūsu augstākais planetārais potenciāls sāk augt šajās enerģijās, un tas notiek no oktobra beigām apmēram līdz 19. janvārim – kad notiek aukstuma polarizācija.

Zemes enerģijas nāk kūlīti, spirālveidīgi (portālu savirpuļošanās), un šīs enerģijas augšupceļ un bīda visu, kas ir viņu ietekmē (pavisam nedaudz, tas ir šaurs kūlītis). Ja mēs šo ietekmi varam apzināties, izjust un pieņemt, tad tas mūs augšupceļ un papildina mums augstāko apziņu, un attīsta viņu, un tā iedegas.

Tas taču ir ugunīgais plāns.

Un pats interesantākais – tieši virs mums es redzu Logosa Aci, tas ir, viņa Apziņa atrodas tieši šajā vietā pašlaik. Paskatieties, nākamajā apvalkā mēs to varam ieraudzīt, to pašu, ko mēs saucam par Aci, tā ir virs mums!

- Mēs šeit, augšā, pieņemam šīs planētas enerģijas (Gulsija).

- Notiek dziļie sakari ar Avotu, tas ir kolektīvs lauks, tas ir, Veselums (Ludmila).

- 19. janvārī viss ūdens īpaši strukturizējas (Vasīlijs).

Un 19. janvārī šī enerģija nāk atpakaļ uz Zemi. Pacēlusies līdz pašam augstākajam plānam, ugunīgā enerģija nāk atpakaļ uz Zemi un strukturizē ūdeņus. Interesanti, viņa strukturizē visas zemeslodes vai tikai ziemeļu daļas ūdeņus? Man nāk, ka tikai ziemeļu daļas, dienvidu daļā tā nenotiek.

- Dienvidu daļā – Ivana Kupala svētkos (Vasīlijs).

(Ivans Kupala – vieni no galvenajiem slāvu kalendāra svētkiem, kuri sakrīt ar Jāņa Kristītāja Dienu (Рождество Иоанна Крестителя). Tiek svinēti naktī no 6. uz 7. jūliju; pēc vecā stila vasaras saulgriežu dienās – no 20. līdz 26. jūnijam.) Ivans Kupala – tas ir Jānis Kristītājs.

Mēs esam apzinājušies, ka apkārt Zemei notiek visu plānu piepildīšana ar īpašām planetārām enerģijām, kuras iet gar magnētisko asi. Un tagad man gribētos saprast, kādu ietekmi šajā gadījumā Zeme izraisa SB?

Un es tagad vēršos pie Šri Juktešvara, tāpēc ka tur, SB, ir ļoti daudz Gaismas, nu taisni milzīgs lauks, taču Viņu ne nu gluži, ka nebūtu, bet nav saprotams, kur atrodas. Viņi ir kaut kā ļoti plaši izkliedēti. Kas pašlaik notiek, paskaidrojiet, lūdzu?

 

Šri Juktešvars: Kas ir Kristus enerģija? Jūs nupat pabijāt Kristus enerģētikā, un visa SB augstākā līmenī arī piesūcinās ar Kristus enerģiju, izmantojot planētas Zeme magnētisko ietekmi. Lūk, teiksim, ja ņemam Venēru, arī tur mēdz būt tādi paši planetāri pīķi, bet citā laikā. Un pat citos laikmetos to bija vairāk nekā tagad. Un Zeme pašlaik atrodas paša savā enerģētiskajā rītausmā, pašā pīķī.

Daudz Būtību, kuras atrodas Saules Vienotībā, kuras iemiesojās uz Zemes (un viņām tās ir dzimtās enerģijas), šo ietekmi izmanto savai tālākai apziņas kosmiskajai izaugsmei. (Formai tur vairs nav nozīmes, lūk, tieši apziņa.)

Un, pats galvenais, ka vēl nāk atgriezeniska piepildīšanās no SB uz Zemes Brālību. Atgriezeniskā saite darbojas, un ne tikai enerģētiska, bet vairāk ar informācijas saturu. Atbildot planētas enerģijām, SB dod informāciju, to, līdz kurai viņa pati ir nonākusi, kā atbildi, kā atbildes ietekmi un kā vadību no dažu Spēku puses, kuri atrodas tajā plānā, kurā mēs ar jums tikko kā bijām. Viņi iedarbojas arī uz Planētas Pārvaldītājiem, atnesot viņiem pašas jaunākās, pašas pēdējās Galaktiskās programmas, mēģinot palīdzēt – ienest šīs programmas zemes ceļa korekcijā.

- Planētai Zeme ir ļoti dziļš Avots, kurš pašlaik ir aktivizēts, un notiek apmaiņa (Ludmila).

Tagad es redzu ļoti lielu enerģētisku saiti, tādas resnas virves, tādu lielu virpuļviesuli starp SB un Zemes Brālību, te notiek apmaiņa ar enerģiju un informāciju. Ja ņemam Venēru vai Marsu salīdzinājumam, tad tur maz stars iet pie SB. Bet uz Zemi iet ļoti lielas resnas saites, tātad SB programmas tiek izspēlētas visos līmeņos apkārt Zemei – fiziskajā, smalkmateriālajā un ugunīgajā.

Šri Juktešvars: Aizmirsti vārdu “pārvaldīšana”. “Pārvaldīšana” jums ir saistīta ar vardarbību un ar negatīvām emocijām. Šeit mums nenotiek “pārvaldīšana”. Mēs planētas informācijas slāņos ienesam programmas un liekam priekšā izskatīt tās kā attīstības variantus. Planetārā Vienotība pieņem lēmumu, kā viņai attīstīties, kurp iet un ko darīt. Saprotam, ka viņa bremzē, taču mums nav tiesību paātrināt evolūciju vai paātrināt planētas apziņu, tāpēc ka planētai ir jāvirzās pašai. Viņai ir pašai sevi jāaktivizē, pašai sevi jāpestī un jāattīsta. Mums jau ir bijuši tādi varianti, kad mēs vadījām, nesām zināšanas, kultūru uz planētu. Pašlaik mums iet cita programma: planētai pašai ir sevi jāatdzīvina, jāaugšupceļ un jāvirzās pa savu neatkarīgu ceļu. Bet mēs piedāvājam un nedaudz koriģējam, tas ir, dodam tās zināšanas, kuras nepieciešamas šajā momentā.

Zeme ir vērtīga tādā ziņā, ka viņa izstrādā savu pašas ceļu. Uz šejieni atnāca Ercenģeļi, kuri jau bija izgājuši daudz evolūcijas plānu uz dažādām planētām. Viņi atnāca šurp, lai organizētu kaut ko jaunu. Jaunu nometināšanu. Un aizklāja planētu, lai neviena civilizācija pašlaik netraucētu atrast jauno ceļu, kuru mēs ar jums izstrādājam uz planētas. Cik tas ir labs, tas noskaidrosies tālāk. Jebkurš ceļš ietver plusu un mīnusu, taču dažreiz pluss un mīnuss – tas ir no vecās “kartes” (“karte – ne teritorija”), kad mēs zinām, ka tas vienmēr ir bijis mīnuss, bet tas vienmēr ir bijis pluss.

Bet, kad mēs sākam no tīras lapas, tad mēģinām nevērtēt, un sakām, ka es nezinu, vai tas ir pluss, vai mīnuss, vienkārši paskatīsimies. Tādā stāvoklī pašlaik atrodas planēta. Un sākam aplūkot tālāko ceļu, kurš pašlaik dzimst.

Jā, bija veci piemēri – par Hiperboreju, kurus pašlaik ļoti stipri pārspīlē, ir pausts daudz zināšanu par slāvismu un par Hiperboreju. No vienas puses, tā ir atgriešanās bijušajā slavā, pašcieņas un spēka atgriešana sev, bet no otras puses, jums vajag balstīties uz visu jauno, kas ir parādījies. Mēs saprotam, ka ir parādījies daudz dažādu blēņu, piemēram, patērnieciskums un dažādas manipulācijas, piemēram, manipulācijas ar cilvēces slimībām. Mēs to visu redzam un zinām. Taču pašreizējā momentā nemēģinām to visu pārtraukt, tāpēc ka tas ir tas, ko mēs jau zinām, bet mēs mēģinām noskaidrot, kas vēl var būt.

Tāpēc šī planēta ir kā rezervāts.

Protams, ir ietekme, protams, ir sadarbība, bet ne tādā mērā, kā, teiksim, bija uz Venēras vai Marsa. Salīdzinājumā ar viņiem jūs esat slēgta planēta.

- Planēta zina un atceras to, šis avots tagad ir aktivizēts. Neskatoties uz dualitātes programmu uz planētas, ir dziļš avots, tas ir Veselums (Ludmila).

Šri Juktešvars: Agrāk, kad no planētas augšupcēlās Dvēseles, viņas gāja iekšā tajā pašā plānā, no kura laidās lejā citas Dvēseles, tas ir, viņas atgriezās – Sansaras Ritenis. Šis Ritenis ir attaisījies. Viss, kā mēs redzam, no ugunīgā plāna ir nolaidies uz mentālo un citiem plāniem. Attaisījās tā ķēde, un radās cita Brālība.

Lūk, mēs tagad atnācām uz šo ugunīgo plānu, kā citas būtnes, ne kā tās, kuras laidās lejā. Tās, kuras laidās lejā, jau ir aizgājušas. Un pašlaik šajā plānā tiek radīta jauna Brālība, jauna kopība, kura balstās uz veterāniem (jeb pionieriem, tā vēl var nosaukt), kuri ir ļoti daudz iemiesojušies uz planētas, kuriem ir liela pieredze un kuri SB vadībā var šeit radīt citādu planetāru slāni.

Mēs runājam par jaunām planētām, par to, ka tiek radītas citas “Zemes”. Man ir grūti saprast, ka būs pavisam cita planēta, man liekas, ka apkārt Zemei vienkārši tiek radīti citādi slāņi. Varbūt man nav taisnība.

Un tas ir tas pats Veselums, par kuru raksta Ludmila. Mēs bijām viengabalaini, un mēs atkal ieejam viengabalainībā, iemantojuši milzīgu pieredzi. Mēs apkārt Zemei radām to, kas agrāk bija Saules Brālībā. Tas ir, kad uz šo ugunīgo plānu pacēlās cilvēki, viņi gāja uz SB, bet tagad ir parādījušies jauni apziņas planetārie slāņi, ļoti augsti, un šajos augstajos planetārajos slāņos var eksistēt arī mūsu AEs vai mēs, kad mēs uz turieni augšupcelsimies.

 

Tas viss ir tik sarežģīti! Bet kurš ir teicis, ka būs viegli? Mēs pa drusciņām, ar minējumiem, atsevišķi izteiktām frāzēm no tās Augstās apziņas mēģinām saprast kaut ko jaunu.

Un pašlaik mēs esam apzinājušies, ka mēs radām ne tikai Kristus-apziņas plānu, bet radām arī nākamo ugunīgo plānu apkārt planētai caur saviem Saules aspektiem, kuri mums ir gan SB, gan tie paši (vai līdzīgi) eksistē apkārt planētai. Tas taču ir mūsu atklājums, par to taču neviens nav rakstījis!

 

SB: Mēs vienkārši gribētu, lai jūs piesūcinātos vēl. Tas ir laiks, kad mūsu Saules Aspekti piesūcinās.

Un mēs pašlaik uztveram apzinātāk, mēs saprotam, ka mēs varam palīdzēt mūsu apziņas apjomam palielināties šajā plānā.

Vienkārši pamēģiniet, vienkārši paeksistējiet šajā plānā, iegaumējiet šo punktu, un jūs varat dažu dienu laikā nākt šeit iekšā un, lūk, šajā enerģijas pīķi mazlietiņ izaugt.

Mēs jūtam šo lidojumu, piepildīšanās norit ar augstām starveidīgām enerģijām. Stari ir paasi, kustīgi, it kā mēs lidotu tādos staros.

- Ļoti spēcīgas enerģijas, kuras dod iespēju, realizāciju cilvēkam (Ludmila).

Tāpēc piesūcināmies un ņemam pēc iespējas vairāk. Bet viņas no apakšas man nāk, no planētas. Planetārās enerģijas ugunīgajā plānā vienmēr ir bijušas mums no augšas, bet šīs skaidri nāk no lejas. Jā, realizācija mums tieši ir materiāla!

- Dziļš Avots uz planētas (Ludmila).

Paskatīsimies, no kurienes nāk šis Avots, tieši no kodola, no Viduszemes vai vēl no kaut kurienes? Iesim pa stariem un atradīsim Avotu.

Es redzu, ka apkārt kodolam atrodas slānis, kurš šo enerģiju pašlaik ir atvēris un atdod. Es redzu, ka plūsmas iet uz visām 4 pusēm, pa krustu, ne tikai uz ziemeļiem un dienvidiem, bet vēl arī uz rietumiem un uz austrumiem, 4 stari. Un mēs ar jums esam uz viena no stariem...

Pat 6 stari, uz visām pusēm. Es pašlaik tieši rakstu par Viduszemi, un saprotu tā, ka tieši Viduszeme pašlaik dod tādas augstas enerģijas.

Ko jūs varat teikt šajā sakarā?

- Tas ir kodols, kurš dod. Norit zemes programmu atjaunošana (Ludmila).

Viduszemes programmas.

- Jā, man ir strūklakas tēls (Nadežda).

Sajaucās iekšienē pašlaik. Kaut kas notiek... Droši vien tā biju es, kas iztraucēja. Arī tas ir ugunīgais plāns...

Pateicamies Kristum, kura enerģijās mēs šodien peldējāmies. Šri Juktešvaram, Apolonam un visiem mūsu Skolotājiem, kuri mums šodien palīdzēja. Visai SB, Planetārajam Logosam, kurš ar mums šodien nodarbojās.

Pateikšanās

 

P.S. Tās pašas dienas vakarā mēs tikāmies ar draugiem. Es izgāju osteopātisku ķermeņa atslābināšanas un noskaņošanas seansu. Osteopāts teica, ka “kad tu apgūlies – tu visa dunēji no enerģijām”. Patiešām, enerģijas, kurās mēs peldējāmies seansā, visi sajuta kā ļoti spēcīgas, starveidīgas un augstas.

 

Pievienots 20.01.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/noviy-planetarniy-ognenniy-plan

Tulkoja Jānis Oppe