Мы продолжаем историю планеты с Великой Богиней и Шри Юктешваром

Mēs turpinām planētas vēsturi ar Diženo Dievieti un Šri Juktešvaru

17 01 17

17.01.11.

Dārgā Diženā Dieviete! Man gribētos dot formulējumu jēdzienam “Dzīvība uz planētas”. Mēs dzīvību vienmēr saprotam kā bioloģisku, meklējam, vai uz planētas ir bioloģija, vai nav. Un ja nav baktēriju vai vīrusu, tad priekš mums dzīvības nav. Kā labāk saprast Dzīvību? Jo apziņa taču piemīt katram ārkārtīgi mazam veidojumam, blīvas vai smalkas matērijas daļiņai, pašai planētai un visai viņas minerālajai pasaulei. No šī skatpunkta viss, kas veido kosmosu, ir piepildīts ar apziņu. Bet vai var teikt, ka VISS, KAS IR – tā tad arī ir dzīvība?

DD: Patiešām, VISS, KAS IR ir pilnīgi dzīvs organisms, tikai radīšanas un attīstības likumi viņam ir citādi nekā cilvēka būtnei. Jums ir svarīga bioloģija kā parciāla ideja, kā pasaules kopīgās apziņas fragments. Un mums ir svarīgi, kā savienojas pasaules saprāts un cilvēka apziņa.

 

Visas idejas, kā var eksistēt Dzīvība, ir bezgalīgas un veidojas katru dienu. Taču šo ideju iemiesošana ir diezgan grūta, es teiktu, mokoša. Var iemiesošanai izdomāt miljardiem plānu, un tā tas arī ir. Iemiesojumā piedalās miljardiem ideju, kā dažādus dzīvības līmeņus savienot bez pretrunām un defektiem, jo pati niecīgākā kļūda, jebkura nesakrišana var novest pie visas civilizācijas bojāejas.

Vairākas reizes uz planētas ir bijušas lielas kataklizmas. Saki – tas bija nepieciešams, jeb tas bija neapturami?

Dažādi. Protams, civilizāciju bojāejas asteroīdu nokrišanas dēļ neviens neprognozēja, un tā vienmēr ir katastrofa, ar kuru nav iespējams tikt galā. Sīkus asteroīdus var pavērst pa pieskari vai vispār uz citu pusi, taču lielajiem piemīt milzīgs inerces spēks, un ar to ir grūti tikt galā.

Mums ir radies viedoklis, ka debesu mehānika ir tik absolūta un pilnīgi vadāma, ka mums tagad nekas nedraud. Mēs redzējām, kā tika pielabots Čeļabinskas meteorīta lidojuma virziens. Kurš to izdarīja?

Debesu spēki spēj pakoriģēt, bet ne pilnīgi nodzēst meteorītu krišanu. No otras puses, uz dažiem meteorītiem debesu viesi atnāca uz Zemi. Tieši tā tika iesēta pirmā dzīvība uz planētas astrālajā plānā.

Pati planēta ir minerālās pasaules būtne. No kurienes miljoniem gadu augošajos dendrītos parādījās apziņa? Kā apziņa aug, un kā viņa vispār parādās (ņemot par piemēru minerālos augus)?

Vielas apziņa tiešā veidā ir savienota ar formu radītāju apziņu – ar minerālās pasaules gariem (astrālajiem). Viņi ir minerālu augstākie Es, bet minerālās formas bieži sakrīt ar šo astrālo būtņu formām. Taču, kā var gaidīt, astrālo būtņu apziņa attīstījās daudz ātrāk nekā minerālu apziņa, un šīs saiknes pakāpeniski novājinājās, kļuva formālas. Sabrūkot minerāli atbrīvo astrālos Es no sevis, un astrālie Es sāk būt klāt attīstītākās formās.

Man gribētos labāk saprast fiziskās dzīvības un astrālās savienojumu. Mēs zinām, ka astrālās pasaules caurauž fiziskās. Un mūsu pasaulē ir pilns ar astrālām būtnēm. Es apakšējo astrālu jūtu zem kājām, “zem zemes”, un augstāko astotās čakras rajonā. Es uzskatu, ka šī čakra ir ieeja jeb portāls uz astrālo gaišo pasauli. Vai tas tā ir?

Parunā par to ar Šri Juktešvaru, viņš labāk tev pastāstīs.

Šri Juktešvars: Planetārie apvalki ir tiešā sakarā ar cilvēka torsionu apvalkiem. Ieejot savā gaišā astrāla apvalkā astotajā čakrā, tev kļūst pieejama zināma pasaule, tās daļa, kura pieder cilvēku substancei uz planētas. Tā ir astrālu būtņu pasaule. Piekrīti, ka tas neklātos, ja tava apziņa būtu pilnīgi atvērta uz astrāla pasauli vai smalko pasauli. Tu nespētu atšķirt savas pasaules būtnes un smalkās, viņas cauraustos savā starpā, un būtu pilnīgs juceklis. Tāpēc katrai pasaulei ir radīta sava apziņa, un tā ir jūsu laime, ka astrālās pasaules būtnes nav jums redzamas savām acīm. Jūsu apziņa nav piemērota redzēt astrālas būtnes.

No otras puses, astrālajā apgabalā ir tāda pati pasaule, kā pie jums, ar dažām atšķirībām. Šeit ir daudz būtņu, kuru nav fiziskajā apgabalā. Šeit ir savi karaļi un vergi, dzīvnieki un kukaiņi, būtnes, par kurām uz Zemes nezina.

Kādā līmenī atrodas dendrītu apziņa?

Viņi tika radīti astrālajā plānā, un viņu apziņa ir astrāla. Ir arī akmens mentālā apziņa mentālajā plānā.

Un kāda apziņa ir kalnu kristāla fiziskajiem kristāliem, no kuriem ir taisīti galvaskausi un sīki izstrādājumi garīgām praksēm?

Ir dažādi kristāliskie galvaskausi. Es sapratu, par ko tu jautā. Dažos dimanta galvaskausos un kristālos (dažos slavenos briljantos) ar maģiskiem rituāliem tika ielikta augstāka apziņa nekā minerāliem. Tās ir negatīvu un pozitīvu astrālu būtņu, kā cilvēku, tā arī dzīvnieku apziņas.

Vai cilvēkam saziņa ar tādām apziņām kaut ko dod?

Nedomāju, jo cilvēka apziņa kopš tiem laikiem ir ļoti stipri attīstījusies, un saziņa ar kristāliem drīzāk atgādina kristālā reiz ieliktu failu lasīšanas procesu.

Kad es atbrīvoju apziņa, kura bija piesieta akmenim, kas tas bija?

Tu vienkārši realizēji tavas iespējas un atbrīvoji gūstekņus. Patiešām, tev piemīt zināms ierobežots astrālās un mentālās pasaules redzējums dēļ saiknes ar astrālajiem un mentālajiem Augstākajiem Es, un tu vari veikt manipulācijas šajās pasaulēs. Taču ļoti ierobežoti. Un tavas augstākās apziņas ir ceļveži šajās pasaulēs. Neiesaku tev daudz laika pavadīt ārpus fiziskās realitātes. Bet, kas attiecas uz minerālās pasaules apziņu, tad viņa nolaidās kopā ar planētas vibrācijām un pavisam palēninājās. Pašlaik minerāli priekš jums ir vienkārši aizmiguši.

Tāpat, kā mēs esam “aizmiguši” priekš mentālajām būtnēm?

Apmēram tā, taču tomēr ne tā, kā akmeņi priekš jums. Izejot uz saviem mentālajiem Augstākajiem Es, tu sekmīgi sazinies ar mums un spēj ar mums sarunāties cilvēka valodā. Bet citas būtnes, kuras nekad nav bijušas cilvēks, izjūt saziņā grūtības. Tieši tāpēc daudzi iesācēji “ceļotāji un Augstākajiem Es” nevar “sadzirdēt” vai “saprast” daudz ko no tā, ko mēs translējam.

Kāpēc, jo mēs taču bieži sarunājamies ar tiem, kas ir bijuši uz Zemes?

Ar tādām būtnēm ir daudz vieglāk runāt un saprast viņas. Tie ir zemes svētie, mocekļi, dziednieki, Skolotāji. Arī Ercenģeļi ir piemēroti, lai saprastu jūs un sarunātos ar jums, bet ir daudz svešu apziņu, ar kurām jums pagaidām saiknes nav.

Atgriežoties pie šodienas tēmas – man gribētos dot jēdziena “Dzīvība uz planētas” formulējumu kosmiskā variantā.

Kā es saprotu, planēta arī ir pati dzīvība, un kādas pasaules uz viņas ir sakoncentrētas, kas tajās dzīvo – ir to darīšana, kas šīs pasaules apdzīvo. Un kā viņi tur rada sakoncentrētas apziņas apgabalu – tā ir viņu darīšana. Bezgalīgi dzīves varianti dažādās pasaulēs, vibrācijās un piemērotībā – tā tad arī ir Dzīvības izpausme kosmiskā izpratnē. Un ne vienmēr cilvēks spēj pieņemt šīs apziņas koncentrēšanās īpatnības kā saprātīgu vai vienkārši dzīvu dzīvību.

Es pateicos jums, Diženā Dieviete un Šri Juktešvar!

 

Pievienots 17.01.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/mi-prodolzhaem-istoriiu-planeti-s-velikoy-boginey-i-shri-ukteshvarom

Tulkoja Jānis Oppe