Dieviete SVA - DANEBO

16.09.30.

Vakar pirms miega manī ienāca Dieviete Sva. Nostājās un stāvēja manī, kamēr es neiemigu. Un visas pēdējā laika puzles sāka līst klāt cita citai, lai izveidotos pilnīga aina.

1. Izrādījās, ka Sva – tas ir tas pats mans aspekts Diženās Dievietes līmenī, kura ķermenī es jūtos Mājās.

2. Zemāks viņas aspekts – tās ir Venēras gulbja enerģijas, piesātinātākas ar cilvēku kultūru, smalkas un noslīpētas. Sva enerģijas ir augstākas, bet mazāk izstrādātas, primitīvas (cilvēciskā nozīmē). Bet arī pilnas ar gulbja skaistumu un eksotiku.

3. Lūk, kāpēc manī trešajā centrā negaidīti parādījās zvaigznes Denebs (Gulbja zvaigznāja alfa) sistēma. Mēs šo SVA vārdu saistījām ar Hiperboreju un Gulbja zvaigznāju, viņa alfu Denebs.

Es pacentos atrast materiālu par Dievietes SVA un Deneba tēmu. Jūtu, ka te ir tiešs sakars.

 

Denebs http://biguniverse.ru/posts/zvezda-deneb-al-fa-lebedya/

Denebs jeb Gulbja Alfa ir reta zvaigzne. Viņa pieder gaišzilo pārmilžu klasei. Viņas fiziskie raksturojumi ir iespaidīgi: konkrēti, spožuma ziņā Denebs droši vien ir pati spožākā zvaigzne vairāku tūkstošu gaismas gadu rādiusā no Saules. Denebs ir interesants ar to, ka pieder retajai gaišzilo pārmilžu zvaigžņu klasei. Viņš jau ir izsmēlis ūdeņraža rezerves kodolā un nogājis no galvenās secības. Zvaigznes ārējie slāņi ir ievērojami uzpūtušies un, kaut arī joprojām ir karsti, aiz kalniem nav Deneba pēdējā stunda – nāve pārnovas tīģelī.

Senie grieķi šajā zvaigznājā saskatīja leģendāro Gulbi, kura izskatā uz Zemi nolaidās varenais dievs Zevs (Jupiters), bet, lūk, arābi Gulbja zvaigznājā saskatīja vistu.

Pēc spektrālās analīzes parādīšanās astronomi detalizēti izpētīja zvaigznes spektru un pieskaitīja viņu pārmilžu zvaigžņu tipam, tas ir, visspožākajām zvaigznēm. Deneba spektrālā klase – A2Ia. Romiešu cipars I nozīmē, ka šī zvaigzne ir pārmilzis, bet burts a pieskaita viņu spožajiem pārmilžiem.

16 10 12 01

Tagad, zinot Gulbja α patieso spožumu un attālumu līdz viņai, mēs varam novērtēt enerģijas daudzumu, kuru izstaro zvaigzne. Izrādās, Denebam piemīt pilnīgi fantastisks spožums – tikai 196 000 sauļu dos tādu pašu starojuma plūsmu, cik šī gaišzili baltā zvaigzne! Paskatieties naktī uz zvaigžņoto debesi: tajā jūs neatradīsiet augstāka spožuma zvaigznes. Neviena no zvaigznēm, kuras redzamas ar neapbruņotu aci (varbūt izņemot Rīgelu), nemirdz tik intensīvi kā Denebs.

16 10 12 02

Šis attēls var dot priekšstatu par Saules un Deneba salīdzinošajiem izmēriem, kā arī par atšķirībām abu zvaigžņu spožumā. Attēls: Lielais Visums.

 

Diženās Dievietes kults Hiperborejā

Autors A.V. Koltipins, 2012. http://www.dopotopa.com/emansipirovannye_zhenskie_obschestva_-_vzgljag_iz_glubiny_vekov.html

...vieni no “zelta laikmeta” svētlaimīgajiem iemītniekiem bija ziemeļu kontinenta Hiperboreja (Svarga, Džambudvila) baltie dievi. Indiešu teikas viņiem pieskaita aditjas (aditya), gandharvas (gandharva), apsaras (apsara) un droši vien vidjadharas (vidyadhara), čaranus (charan) un sidhas (siddha). Viņiem atbilda slāvu svarožiči (сварожич), senās Irānas ahuri, sengrieķu olimpieši, seno skandināvu un ģermāņu asi un vani un dažas citas tautas. Saskaņā ar indiešu teikām un N. Rēriha “Lemūriju” baltie dievi (viņš tos sauca par “vieduma dēliem”) bija atnācēji, atlidojuši uz planētu Zeme Mezozoja ķirzaku un čūskcilvēku hegemonijas laikmetā. Baltie dievi-atnācēji atnesa zemiešiem (kuri tajā laikā bija oldējēji reptiļi) savus likumus un noteikumus. Starp tiem bija Visuma Harmonijas un Dievišķās Kārtības Likumi, Lielās Dievietes-Mātes jeb, kā viņu bieži dēvē, Baltās Dievietes kults, vīriešu un sieviešu līdztiesību un laulības pēc gandharvu parašas, kurš šodien ir viens no pamata laulību veidiem.

***

Laikam gan visspilgtāk šis kults ir izpausts ķeltu mitoloģijā un pirmām kārtām vislabāk saglabājušajās īru un velsiešu sāgās. Īru mitoloģijā par Dievišķā Radītāja Lielās Mātes jeb Planētas Zeme Lielās Mātes izpaudumu tika uzskatīta dieviete Danu[1]. Danu tika atzīta kā māte-ciltsmāte dieviem, kuri ietilpa Īrijas (un Velsas) iemītnieku dievišķajā rasē pirms cilvēkiem. Šī rase tā arī tika saukta – dievietes Danu Cilts jeb Ģimene, jeb Tuata de Danann.

***

Indiešu teikās, kuras apraksta “zelta laikmetu” (pirms 65,5-34 milj. gadu) un “mazo zelta laikmetu” (pirms 34-24 milj. gadu), Dieviete-Māte bija ārkārtīgi pozitīvu radošu spēku ekvivalents un, kā jau tika teikts, simbolizēja kosmisko likumu, noteikto kārtību un taisnīgumu visā Visumā. Tajā laikā pasaule bija vienota, un nebija nepieciešams to dalīt dažādās sastāvdaļās.

Sievišķais radošais spēks tika asociēts ar Kosmosu un, redzams, atspoguļoja to, kam deva priekšroku kosmisko atnācēju – aditju, gandharvu, apsaru, daitju (daitya), danavu (danava) un citu – sākotnējā matriarhālā sabiedrība pretstatā tam, kam priekšroku deva ļoti senā zemes patriarhālā sabiedrība.

D. Sora (Denis Sourat) grāmatā “Gigantu reliģija un kukaiņu civilizācija[2]” un R. Greivs (Robert Graves) grāmatā “Baltā dieviete[3]” uzskata, ka Dievietes-Mātes kults liecina par sievišķās varas varenību un diženumu uz Zemes periodā, kad pirms cilvēka pagrima gigantu civilizācija un veidojās jauna cilvēku civilizācija (pēc manas interpretācijas – agrīnajā neogēnā, pirms 24-16,5 milj. gadu).

***

Arī senajiem slāviem bija plaši attīstīts Dievietes-mātes kults. Par pašu galveno dievieti tika uzskatīta trīsseju Lielā dzīvības dieviete Sva (dažreiz viņu dēvēja par Danu), laika un mūžības, Telpas un kārtības Māte, Haosa Meita (miglas Māte). Viņa bija mūžīga un bezgalīga, dzimstoša un mirstoša, nemainīga un mainīga (izsekojiet viņas līdzībai ar īru dievieti Danu un indiešu dievietēm Aditi, Diti un Danu).

Sva dēls, vecākais un galvenais debesjuma dievs – Svarogs (Сварог) (Svetojits, Svajtovits, Svarožičs, Rodovits (Светойит, Святовит, Сварожич, Родовит)) tika uzskatīts par visu pārējo debesu spēku un saules dievu un dieviešu – svarožiču (svarožiči, līdzīgi aditjām un dievietes Danu Cilts dieviem, arī tika uzskatīti par Sva bērniem) ciltstēvu jeb tēvu, par zvaigžņu augstāko valdnieku, pasaules visu redzošo aci. Slāvu galvenie dievi bija: Sva, Svarogs, Dadžbogs, Dennica, Dīva, Peruns, Simargls (Даждьбог, Денница, Дива, Перун, Симаргл) un citi.

Kā redzams no augstāk izklāstītā, Dievietes-Mātes jeb Baltās Dievietes kults bija organiski saistīts ar dieviem-atnācējiem, kuriem bija brīnišķīga cilvēciska āriene (tikai viņi bija garāki un skaistāki). Viņi piederēja pie debesu dieviem (viņus vēl sauca par gaišās dienas dieviem), kuri pēc “zelta laikmeta beigām” sāka saukties par saules dieviem.

 

***

http://www.liveinternet.ru/users/dara3/post148345188

MĀTE-SVA-SLAVA – visu slāvu ciltsmāte. Turklāt sākotnēji tā bija pilnīgi konkrēta sieviete. Māte Slava, par kuru tiek stāstīts “Velesu grāmatā” (“Велесовой книге”) dēlītī 9-A: “Senos laikos bija Bogumirs (Богумир), Slavas vīrs, un viņam bija trīs meitas un divi dēli... Un viņu māte, kuru sauca Slavunja (Славуня) rūpējās par viņu vajadzībām.” Vēloties izprecināt meitas, Bogumirs devās meklēt viņām vīrus. Tajos laikos cilvēki vēl tuvu sazinājās ar dieviem, un dievi bieži piedalījās viņu liktenī un dzīvē. Un, lūk, Dadžbogs sūtīja Bogumiram trīs debesu vēstnešus – Rītnieku, Pusdiennieku un Vakarnieku (Утренника, Полуденника и Вечерника), ar kuriem apprecējās Bogumira meitas. No viņiem radās drevļāņu, kriviču un poļānu (древлян, кривичей и полян) ciltis, bet no dēliem severāņu un rusu (северян и русов) ciltis. Kā jau tika atzīmēts, tie vēl bija matriarhāta laiki (tā norieta laikmets), jo Bogumirs ir nosaukts par “Slavuņjas vīru”, nevis otrādi, un cilšu nosaukumi ir radušies no viņas meitu (Dreva, Skreva, Poļeva) (Древа, Скрева, Полева), nevis znotu vārdiem.

Māte Slava kļuva par MĀTI-SVA-SLAVU – Vispārējo Māti, uz ko norāda norādošais vietniekvārds “sva”, tas ir, “visa”, “visaptverošā”, vispārējā”, līdzīgi tam, kā SVA-ROG ir Vispārējais dievs. Visa esošā Radītājs. Arī Rigvēdā “visva” apzīmē “visu”, piemēram, Visva-Deva – Visdievība. Turklāt Rigvēdā tika atrasta Mātes-Sva fonētiska analoģija – MATARIŠVAN. “Viedie Vienotajai Būtnei dod daudz vārdu – tie ir Agni, Jama, Matarišvan.” Ir pazīstams arī kāds Putns, kurš ir Varunas vēstnesis, “lidojošs debesīs uz Zelta spārna”.

“Velesu grāmatā” Māte-Sva arī parādās Putna izskatā. “Māte ir tas brīnišķais Putns, kurš mūsu ciltstēviem ienesa uguni viņu mājās, kā arī jēru deva,” – ir teikts dēlītī 7-B.

 

http://slav.dtn.ru/mater-sva.php

Māte-Sva tika saukta par Garudas pēcteci – jauku, visu slavētu putnu ar ilgu mūžu, tika uzskatīta par visu slāvu ciltsmāti, bija Uzvaras dieviete un aizbildne slāviem-ārijiem. Svarogs… bieži parādās kā putns sievietes izskatā un ar mirdzošu spalvojumu. Pēc zintnieku apraksta viņa spalvojums mirdz visās varavīksnes krāsās un līdzinās Saulei.

 

SVA vēstījums

 

Kā es jūtu Sva? Monumentālas enerģijas, kā lietus krītošas uz Zemi. Tās ir pārāk kosmiskas, lai pēc zemes standartiem tās varētu noteikt. Viņai ir pussievišķas-pusvīrišķas enerģijas, spēks un izturība, maiga iedaba un augsti kosmiski taisnīguma un humānisma principi. Viņas enerģijas, neskatoties uz kosmisko visaptverību un monumentalitāti, ir smalkas un augstas. Tās ir tikko jūtamas, taču neatvairāmas un visaptverošas.

Tās ir ārkārtīgi vienkāršas un viengabalainas. Mums uz Zemes vienmēr ir svarīga forma, ārējais izskats, lai mēs varētu stādīties priekšā, attēlot... Šeit forma ir vienkāršota līdz minimālismam, taču iekšienē atveras tāds laikmetu un pasauļu bezdibenis, kurš gluži kā ar pelnu kārtu pārklāj visas mums svarīgās atšķirības...

Tas ir jauns laikmets uz Zemes, atgriešanās pie labākas nākotnes.

Kā es saprotu, Sva atnākšana mums Saules sistēmā ienes jaunu laikmetu – Zelta laikmetu, kurā Dieviete pagājušo reizi parādījās uz planētas.

 

Dieviete Sva: Saki cilvēkiem, ka zelta lietus nebūs (tēls – zelta monētu lietus). Katram pašam ir jāveicina savs uzplaukums, attiecoties pret sevi kā pret dievu. Jūs visi esat svarožiči, visi jauki dievi, aizgājuši pie miera, kamēr es neuzsaukšu un nepamodināšu.

Relatīvais bezdarbības periods ir pabeigts, visus modinu un lieku iet savu ceļu! Katrs ZINA savu ceļu, un viņa ceļš ir nosprausts vēl manā laikmetā.

Tevī tik ļoti ir jūtama Venēra un Atēna!

Venēra, Atēna ir manas meitas, tāpat kā daudzas citas, ko tu pazīsti. Saules Dievi parādījās daudz vēlāk par manu klātbūtni uz planētām. Bet atkal Es sāku savu Dziesmu, pasludinu saprāta un laimes rītausmu uz planētām.

Es uz Zemes parādījos jau ilgi pirms Hiperborejas, dibinot citas civilizācijas un daudz salu okeānā, kur bija pilsētas, līdzīgas Hiperborejai. Hiperboreja – tās jau ir manas valdīšanas atliekas, tās bijušās Slavas paliekas.

Kad iedzīvotājus vada Vispasaules Spēks (kuru tu sauc par SVA, bet patiesībā es esmu Diženās Dievietes Pārstāve – mans vārds skan līdzīgi kā Denebs), tad mūsu spēks dod tautai uzplaukumu, pārpilnību un radīšanas prieku. Nav iemeslu uzbrukt cits citam, lai kaut ko atņemtu vai laupītu, nogalinātu izpriecas dēļ vai atņemtu dzīvību manos laikmetos. Tas viss tiek uzskatīts par mežonīgu, un tam nav nekāda pamata.

Diženās Dievietes kults vienmēr ir bijis saistīts ar putnu – gulbju, strausu un citu (alkonosts, sirins, ugunsputns u.c.) – godināšanu.

Putns ir brīvības un kārtības simbols, viņam piemīt tas, kas cilvēkam nepiemīt – spēja lidot un dzīvot šai dienai.

Drīz sāksies manu putnēnu lielā izlidošana no planētām, katrs izvēlēsies sev tālāko darbību un dzīvošanas sfēru. Bet pagaidām mēs šeit savienojamies, un Es piepildu visus, kas var uztvert Mani – kā SVA vai DANEBO.

Es pareizi izdzirdēju Tavu vārdu?

DANEBO – no vienas puses, tā ir saikne ar MĀJĀM (ДОМОМ), ar zvaigzni, no otras puses – ved jūs Aiz Debesīm (За Небо). Jā, vārds skan rezonansē.

Pastāsti, kā Tu esi saistīta ar zvaigzni Denebs?

Tā ir augstāka hierarhija, saistīta ar galaktisko centru vadību. Šeit tiek taisīti galaktiskie laikpstākļi, izrēķināti galaktiskie kursi, izskaitļoti dažādi kosmiskie cikli, uzdots garīgs uzdevums katrai kosmiskai būtnei, tiek plānots viss.

Kāds tas ir šīs hierarhijas līmenis zemes hierarhijas jēdzienos – dvēseles līmenis?

Nē, es to sauktu par Galaktiskās Vienotības līmeni. Saproti, Vienotībā arī ir daudz līmeņu un nodaļu, paralēlu un iekšēju realitāšu, viss ir nelineārs. Atbildības līmenis par planētu ir sadalīts pa daudzām nodaļām, kuras uzklājas cita uz citas tādās jomās, kā planetārā Vienotība un attīstību plānošana, glābšanu un atbildību sfēra, stimulēšanas un sodīšanas sfēra, veselības un apziņas vadības sfēra u.c., u.c.

(Es ieraudzīju to kā dažādu lielu tīklu uzklāšanos uz vienu un to pašu darba apgabalu.)

Kā tas tieši mūs ietekmēs? Kas pie mums var izmainīties līdz ar Tavu Atnākšanu?

Kopumā Es nesu vairāk kārtības un saprātīguma sabiedrībā. Mēs vairāk sagatavojam pārmaiņām dvēseles pirms viņu iemiesošanās. Lai viņas nestu jaunu apziņu sabiedrībā ar saviem saprātīgiem argumentiem, jaunām iniciatīvām, apvienojumiem, draudzīgumu un solidaritāti.

Parādīsies nopietnas plūsmas jaunatnei, balstītas tieši uz solidaritāti principiālos pasaules-ēkas jautājumos. Parādīsies jaunas iniciatīvas sadarbībai pāri robežām, balstoties uz humanitārām akcijām, lai glābtu cilvēciskuma saprātu un cilvēka identisku tiesību apzināšanos.

Planētas glābšana balstīsies uz to, ka būs atklātas militāristu ietekmes uz pasaules apziņu un, kā cilvēka, tā arī dzīvnieku un augu Zemes ģenētiskā fonda iznīcināšanu. Viss tiek atjaunots, vajag tikai laicīgi apstāties un atcelt pašas šausmīgākās akcijas pret cilvēci.

Domāju, ka mēs tiksim galā.

Ko mēs varam izdarīt tagad?

Pagaidām pagaidīt, lai mūsu akcijām būtu iedarbība.

Ar ko var salīdzināt tavu atnākšanu uz Zemi?

Tā bija ieplānota un nepārvarama. Vēsturiski laikmets sākas līdz ar jaunu Spēku un Ietekmju atnākšanu. Mēs esam augstākas ietekmes un saprātīgāki vadītāji. Tālāk būs redzams.

 

Pievienots 12.10.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/boginya-sva-danebo

Tulkoja Jānis Oppe

 


[1] skan līdzīgi kā Denebs

[2] Denis Sourat. La religion des géants et la civilisation des insectes. 1955. Skat. Дени Сора. Атлантида и царство гигантов. Религия гигантов и цивилизация насекомых http://pointfocus.ru/particle/atlantida-i-carstvo-gigantov-religija-gigantov-i-civilizacija-nasekomy.html (Tulk. piezīme)

[3] Robert Graves. The White Goddess. 1958. Skat. Роберт Грейвс. Белая богиня http://www.koob.ru/graves/belaya_boginya (Tulk. piezīme)