VISS JAU IR NOTICIS

Pētām jaunu apziņas līmeni –

Kristus-apziņu – 2

16 07 08

16.05.29.

Ievads

Dārgie Saules Brāļi! Es piesaucu jūs un lūdzu veikt ar mums kārtējo mācību!

SB: Mēs zinām, ka tu interesējies par vielu – kā tā ir pārveidojusies un kas ir priekšā. Patiešām, viela, tāpat kā dvēsele, pašreizējā laikā iziet „specializāciju”, tas ir, visas atoma daļiņas, tajā skaitā arī magnētiskās, jau ir pārveidotas jaunos spinos.

Es nezinu, kas ir spini, bet zinātnieki jau sen izmanto tādu terminu.

SB: Spins – tā ir vielas īsa apriņķošana apkārt zemeslodei un ap sevi (ārējā un iekšējā).

Spins ietver vielas pārveidošanās laukā un atpakaļ momentu.

Es nolēmu pārbaudīt, cik lielā mērā SB ir lietas kursā par mūsu fiziķu atklājumiem, un nonācu pie tā, ka tikt skaidrībā ar šo jēdzienu ir patiešām grūti...

 

1. Vikipēdija

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD

Spins (no angļu spin, burtiski – griešanās, griezties) – elementārdaļiņas pašas impulsa moments, kam ir kvantu daba un kurš nav saistīts ar daļiņas kā veselā pārvietošanos. Par spinu sauc arī atoma kodola vai atoma paša impulsa momentu, šajā gadījumā spins tiek noteikts kā vektoru summa (izskaitļota pēc momentu saskaitīšanas likumiem kvantu mehānikā) no sistēmu veidojošo elementārdaļiņu spiniem un no šo daļiņu orbitālajiem momentiem, kuri nosaka viņu kustību sistēmas iekšienē.

2. http://lib.ru/TEXTBOOKS/TEACH/Physics/node17.html

Daļiņas pašas momentu sauc par spinu, atšķirībā no momenta, kurš saistīts ar daļiņas kustību telpā, par kuru runā kā par orbitālo momentu.

 

Vispār, kaut kādā mērā definīcijas sakrīt!

Kas notika vielas pārveidošanās rezultātā?

Viss notika. Jūs vienmēr gaidījāt, kad gan VISS NOTIKS? Mēs jums sakām, ka VISS IR NOTICIS. Cilvēka saprātam vienkārši ir neiespējami stādīties priekšā, ka viela var pārveidoties, ka šūnai var būt vairāki Augstākie Es, ka kvantu mehānika pārstāj darboties, ka cilvēks iziet no zemes karmas telpas, ka viss, uz ko balstījās zemes plāna zināšanas, ir apvērsies.

Bet mani var pieskaitīt pie prātā jukušajiem, ja es to izteikšu. Kā gan tomēr saprātīgi pieiet šai transformācijai, lai saprastu, kā un kas, kad un kur?

Cilvēks ir nesaraujami saistīts ar garu, ar dvēseli un vielu. Gars uz planētas pagaidām nav pārveidots, gaida savu kārtu. Kad viela pabeigs savu sagatavošanos un iztaisīs izvērsumu, kad katrs atoms izies savu specifikāciju, kad dvēsele gūs virsroku pār vielu, tad gars spēs izdarīt savus secinājumus, un radīsies pārveidošanās, saistīta ar cilvēka dvēseli un viņas misiju. Bet šis process pagaidām nav pienācis.

Tad kas gan notika?

VISS NOTIKA!

Kas tad ir šis VISS? Kā man saprast?

Skaties. Lūk, planēta 2013. gadā.

Es redzu mirdzošu mākoņu slāni apkārt Zemei, kā astrālā.

Un, lūk, šodien.

Planēta ir reizes divas man tuvāk un, attiecīgi, lielāka. Es mēģinu viņu prātā atbīdīt, lai salīdzinātu, un nevaru viņu attālināt tādā pašā attālumā... Kāpēc?

Viņa tavā iekšienē ir paplašinājusies. Tu esi nostājusies tuvāk Zemes robežām pēc saviem Kristus-apziņas Režģa parametriem, no kurienes tu skaties.

Tātad Kristus-apziņas Režģis ir nostājies tuvāk planētai, kāpēc? Varbūt ir aizgājis pats apakšējais apziņas režģa slānis, tas, kuru saucām par „Sātana apziņu”?

Jā, jo Tumšā Brālība taču ir evakuēta, un jūs esat kļuvuši īsti Zemes saimnieki.

Kas vēl ir noticis?

Planēta ir paplašinājusies uz jaunā spina rēķina.

(Lai man piedod fiziķi, bet es tā tulkoju no saules valodas!)

Ja mēs esam kļuvuši saimnieki, kā mēs varam rīkoties ar savu saimniecību?

Lūk, šodien mēs arī sāksim būt īsteni saimnieki. Pamēģināsim veikt saimniecības pārskatu un sāksim ar to strādāt.

Pateicos!

 

(Bet šeit vēl par spinu, tiem, kas ieinteresējās, populārāk un ne mazāk sarežģīti.)

http://hi-news.ru/research-development/chtivo-chto-takoe-spin.html

Iļja Heļs. #LASĀMĀMVIELA | KAS TAS IR – SPINS?

 

...visām daļiņām ir fundamentālais spins. Spins – „ass” no angļu spin. Tāpat kā elektriskais lādiņš vai masa, spins palīdz noteikt daļiņas tipu.

Dažām daļiņām, piemēram, elektroniem, pozitroniem un kvarkiem (protoni un neitroni sastāv no kvarkiem, arī Standarta modeļa fundamentālām daļiņām), piemīt spins ½. Tās ir pazīstamas kā „fermioni”. Citām – fotoniem, gluoniem, kā arī W- un Z-daļiņām – piemīt spins 1. Tās ir pazīstamas kā „bozoni”. Acīmredzot fermioni un bozoni uzvedas dažādi (...)

Pamēģiniet stādīties priekšā, ka elektrons – tas ir mazs žiroskops. Viņš rotē un griežas bez apstāšanās. Neatkarīgi no tā, ko jūs ar viņu darāt, jūs nevarat palēnināt vai paātrināt elektrona griešanos, jūs vienkārši varat izmainīt viņa stāvokli.

Lai ko jūs nedarītu, elektronam vienmēr būs spins ½. Bet ½ no kā? No skaitļa, pazīstama kā „reducētā Planka konstante”. Tas ir ļoti mazs skaitlis. Ļoti (...)

 

Tā kā elektronam ir lādiņš, un tā kā viņš „griežas ap asi”, viņš rada nelielu magnētisko lauku. Tā darbojas jebkurš elektromagnēts. Mēs varam konstatēt elektrona magnētisko lauku vai noliekt atsevišķus elektronus, izmantojot citus magnētus, lai noskaidrotu, kādā virzienā elektrons griežas (...)

 

Jūs zināt, ka Zeme griežas, taču, ja jūs kaut kad esat redzējuši globusu, jūs esat lietas kursā, ka viņš ir noliekts aptuveni 23 ar pusi grādu leņķī attiecībā pret orbītas plakni. Citiem vārdiem, ja jūs izmērīsiet Zemes „asi” (jeb spinu) no augšas līdz apakšai, jūs dabūsiet mazāk nekā pilnu ass garumu. Ass izskatās nedaudz ļodzīga no vienas puses uz otru (...)

(Šis teksts ir garš un oriģināls, ja jūs interesē, ieejiet pēc norādes.)

 

Vebinārs (īsumā)

Atslābināšanās un sagatavošanās seansam, pacelšanās uz saviem Saules Es.

Iztēlojieties sevi kā planētu. Visu cilvēku vienotību. Mūsu iekšienē ir planēta un visa pieguļošā telpa. Jūs esat viengabalaina būtne, dzemdināta tāda.. Jūsu apziņa ir mākslīgi pazemināta, kad jūs pārejat uz fizisko iemiesojumu, uz sabiedrisko sociālo apziņu kopumā kā sociālās cilvēces vienotību. Tas nosacīti ir pirmais līmenis.

Otrais līmenis paceļas virs planētas, un tam ir savs Apziņas Režģis. Ja tas būtu izteikts augumā, tad tie ir divi, divi ar pusi metra augstumā. Ja mēs atcerēsimies planētas vēsturi, tad dažreiz atrod dažāda garuma milžus, kuri dzīvojuši pagātnē.

Virs tā paceļas augstāks zinātnieku Režģis, ar attīstītu intelektu, bet bez īpašas mīlestības.

Nākamais līmenis – Kristus Režģis un beznosacījuma mīlestība. Šeit cilvēks uzvedas kā savas dzīves saimnieks.

 

Tagad mēs pacentīsimies apzināties no Kristus-apziņas līmeņa zemāku mentālā plāna apakšlīmeni (kā mācību). Taisām soli uz leju pēc apziņas līmeņa un kļūstam tie, kas bijām pirms 5-10 gadiem.

Mēģinām izjust, kas mūsu iekšienē ir izmainījies.

Pazudušas planetārās intereses. Mūsu iekšienē – intereses ģimenes, valsts, nacionalitātes, darba, bērnu likteņu, algas, atpūtas ārzemēs, mašīnas, kaimiņu līmenī...

– Nošķirtības sajūta, vēlēšanās nodrošināt visu dzīvi.

– Stīvums, trūkst brīvības.

Nav uzticēšanās visumam, šķiet, ka dzīve ir bīstama, un vajag gaidīt lamatas no apkārtnes un no pašas dzīves.

Mums rodas vēlēšanās izglābt visus zemiešus. Es – glābējs, pirmrindas apziņa... Bet tāpat, kā mums nav jāglābj cilvēks, sakot: es – pats gudrākais, klausies mani; tāpat mums nav jāglābj cilvēce, kamēr viņa pati sevi neizglābs. Viņai ir jānobriest. Mēs nevaram viņu padarīt atbildīgāku un pieredzējušāku.

Kas jums pašlaik ir sajūtams, salīdzinot ar tiem līmeņiem, ja mēs atkal pacelsimies?

– Mums ir interešu pārbīde no „es” pie „tu”.

– Daudz mazāk materiālo interešu.

– Iekšējā brīvība.

– Saiknes ar Debesīm sajūta.

Aiziet daudzas intereses – gan barība tā neiepriecina, gan ceļojumi jau ir apnikuši, gan mājās ir labi...

Notiek apziņas paplašināšanās kā sekas tam, ka paplašinās matērija un aug saprāts. Mēs to sajūtam. Bet kāds vēl joprojām atrodas savos „zelta būros” un saprot, ka viņam kļūst šauri, ka kaut kā jāmainās.

SB: Pievērsiet uzmanību, ka arī pati viela tajā līmenī, uz kuru jūs tikko kā nolaidāties, ir blīvāka un ar citu spinu. Bet tā viela, tā vide, kurā jūs pašlaik pastāvīgi atrodaties, tad arī ir viela ar jauno spinu. Mēs jums citādi to nevaram izskaidrot, no fizikas skatpunkta, taču jutīgi jūs to izjutāt paši – sajutāt starpību starp divām apziņām.

 

Var aizvērt acis un sajust iekšienē Saules, gaismas un prieka sajūtu. Tā tad arī ir iekšējā brīvība.

– Mierīgāks emocionālais fons.

– Pazūd vēlēšanās kaut ko paskaidrot, visa vērošana no malas.

– No daudziem dzirdu, ka pārstāj interesēt vecās aizraušanās.

– Rūpes par Zemi.

 

Mežonīgas kaislības mums kļūs neinteresantas, visi vētrainie prieki, filmas – trilleri ar daudziem kautiņiem un slepkavībām, romāni, svinības, viss kaut kur aiziet no mūsu dzīves.

Kā mainās TV? Sākuši parādīties labi jaunumi, attīstošas programmas, pārraides par cilvēces un planētas vēsturi, par laiku un telpu ezotēriskā nozīmē, par kosmosu. Tādejādi ir sākts audzināt cilvēku jaunas intereses.

Vecās filmas mums ir kļuvušas smieklīgas, naivas un šķiet primitīvas. Bet mēs taču tādi bijām, tas viss mūs interesēja un aizrāva!

 

Tagad mēs paceļamies vēl par vienu planētas mentālā apvalka līmeni. Tas arī ir apkārt planētai, un šeit, šajā līmenī mēs esam Zemes saimnieki. Tas ir nākamais līmenis pēc mūsu apdzīvotā Kristus-apziņas līmeņa, uz kuru mēs pārejam, jo mēs taču arī attīstāmies.

Šeit atrodas planētas augstākā hierarhija. Sajūta, ka tu atrodies blakus vecākajiem, un iekšienē ir dziļa cieņa pret viņiem. Gluži kā tu esi skolnieks, un tevi ir uzaicinājuši uz pedagogu sēdi... Pietātes, atbildības, intereses par pieaugušajiem sajūta – kā viņi vada planētu... Mēs nekad uz šo slāni neesam pacēlušies...

SB: Tas ir jūsu nākamais Režģis, jūs ar viņu iepazīstieties kā absolventi, kuri pāriet uz augstāku pakāpi.

Salīdzinām šo apziņas līmeni ar sevi tagadējo.

Liela atbildība.

Praktiski nav materiālo interešu – jau ir neinteresanti, kāda māja, kāda mašīna, barība... pat bērnu liktenis jau ir atdots viņiem pašiem, nav satraukuma par viņiem, ir uzticēšanās viņu apziņai – izaugs un izdarīs tā, kā uzskata par vajadzīgu...

Bet kas ir svarīgs šeit? Augstas vērtības:

medicīna kā cilvēku veselība,

humānākas un mīlošākas attiecības starp cilvēkiem,

uzvara pār vairumu slimībām.

Par kariem un bruņojumu nemaz nav domu. Kaut gan mēs vienmēr gribam bruņojuma eskalācijas apturēšanu, draudu apturēšanu, bet it kā mēs šeit atrodamies mierā. Kara tēma un atbruņošanās tēma „noiet zemāk”, tā ir svarīga Kristus-apziņas līmenī kā mērķis. Redzams, kad mēs šo mērķi sasniegsim, mēs spēsim pacelties uz šejieni. Sajūta, ka visas politiskās nesaskaņas ir pagātnē vai kut kur zemāk. Šeit ir cita realitāte.

Saules brāļi, vai tā ir? Tas viss ir pagātnē?

SB: Un kā domājat jūs?

Paši tumšākie no planētas ir aizgājuši. Pēc tam sāks iet projām tie pelēkie, kuriem patīk karot. Viss plaši attīstīsies un viens tika nomainīts ar citu.

Šis līmenis ir saistīs ar saprāta attīstību, kad cilvēce nonāks pie saprātīguma, iemācīsies vienoties, sāks atjaunot zemi. Viņai nepietiks materiālo resursu, lai gan atjaunotu, gan karotu. Jaunais saprāta līmenis vairs neietver konfrontāciju, antipātiju, bet parādās savstarpējā palīdzība, līdzcietība pret cietējiem (kas tagad arī tiek darīts Eiropā attiecībā pret bēgļiem).

Kā AIDS atnāca no Āfrikas, tā arī svarīgi medicīniski atklājumi nākotnē atnāks no Āfrikas.

Sajūta, ka mēs esam garāki augumā un telepātiski sarunājamies savā starpā. Ļoti skaidri un ātri izdarām secinājumus, izlemjam.

– Atbildība, pazudušas personīgās intereses.

Vai tiešām mēs būsim ķermenī un bez personiskajām interesēm? Varbūt mēs vairs neesam fiziskajā ķermenī šeit?

Dažādi. Kad jūs sevi augšupcelsiet, ienāksiet šajā līmenī. Un Kristus-apziņas līmenī jūs jau varēsiet būt pasniedzēji.

Bet ķermenī uz Zemes mums var būt tāds līmenis, nosauksim to par Kristus-apziņu-2?

Protams, var. Babadži bija tāds stāvoklis.

Jēzus bija pakāpi zemāk, Kristus-apziņā-1. Viņa laikā visa cilvēce un pati planēta bija ļoti blīva. Tagad viņš jau būtu šajā līmenī Kr.-2 vai pat augstāk.

SB: Tagad mēs taisīsim planetārās mantas revīziju, gatavosim sevi planetārajai misijai. No šī līmeņa mēs raudzīsimies uz Zemi.

Un redzam: šeit karš būs elektroniskā līmenī – finansu, starpreģionālais. Taču būs vajadzīgs milzīgs naudas ieguldījums dzelžu – apbruņojuma – radīšanai. Psihotronais līmenis. Smalkas indes, radioaktivitāte. Karš aizies „smadzenēs”, būs tieša iedarbība uz cilvēka gribu un jūtām, un šajā jomā būs pretnostatījums.

Sajūtiet, kā šeit ir jūtams tāds karš.

Jā, šeit nav pilnīgas brīvības, kādu gribētos just. Ir vēl parādi, es jūtu, ka man jāpastrādā arī šeit.

Mentālajā līmenī jūs varēsiet novākt tādu negatīvu, palīdzēt tikt galā ar tādu negatīvu citiem.

Tagad mums liek priekšā pasapņot un paskatīties uz planētas nākotni – kad tieši nav materiālo un personīgo interešu, kad pazūd vēlēšanās kaut ko skaidrot vecajā plānā, ir saikne ar Debesīm.

SB: Ko jums dod šī brīvība, kā jūs redzat planētas nākotni no šī plāna?

Būs labāka savas dvēseles sapratne. Lielāka sevis, savu uzvedības noteikumu sapratne, vairāk mīlestības pret sevi. Mentālā plāna attīstība – intelekts, zinātne, medicīna, izglītība.

(Saruna par domājošajām mašīnām.)

SB: Nekādas domājošas mašīnas nespēs apsteigt cilvēku intelekta ziņā. Jūs vienkārši nezināt cilvēces resursus. Varbūt mašīna ātrāk skaitīs, bet kopumā nespēs pārvarēt ļoti augsto cilvēka latiņu.

Mēs pārstāsim iznīcināt planētas resursus uz kaut kādu citu materiālu un enerģiju izmantošanas rēķina, pārstāsim ķēpāt ūdeni, un planēta sāks pašatjaunoties. Ierobežosim savu darbību un dzīvošanas areālus, lai atjaunotos dzīvnieku, augu pasaule, kukaiņi... Cilvēce ierobežos savas teritorijas dzīvnieku brīvībai.

– Sadarbība ar Zemes stihijām, laika apstākļu un ražas vadība.

– Atbrīvosimies no jebkura pretnostatījuma, domas ātrums palielināsies.

Izmantosim ierobežotus resursus, lai ražotu pašu nepieciešamāko, nevis visādu nieku ražošanai. Nebūs ražošanu sacensības, un cilvēki nonāks pie lielāka saprātīguma.

– Sadarbība ar citplanētu civilizācijām, apmaiņa ar pieredzi un palīdzība atpaliekošajām valstīm.

Man liekas, ka atnācēji mums sniegs pieredzi – kā atrasties mierā ar sevi un citiem, kā iemācīties vienoties biznesa, ģimenes, valstu līmenī.

– Zvaigžņu ceļojumi.

– Koloniju apgūšana uz citām planētām. Jaunas kosmiskas tehnoloģijas ceļojumiem bez telpas un laika.

– Laika vadīšana, ilgs mūžs.

 

SB: Kāda ir jūsu attieksme pret sevi šajā līmenī?

– Lielāka sevis un savu iespēju sapratne.

Man liekas, ka, salīdzinot ar mūsu tagadējo stāvokli, šeit ir milzīga brīvība. Mūsu fiziskajā pasaulē ir ļoti daudz ierobežojumu. Bet šeit piepildi ar sevi un dari kaut desmit darbus vienlaicīgi. Plašākas iespējas un neierobežoti resursi.

Ir arī ierobežojumi: nekaitē un saproti, kādēļ tev to vajag un kā tas ietekmēs pārējo pasauli.

– Interešu kopība ar citiem – domubiedri, komandas, kopīga jaunrade.

„Es” jau novājinājies, bet ir pastiprinājies „Mēs”, grupa.

– Pārstājam uztraukties, ka nepietiks laika un spēku.

SB: Tagad pārskatīsim savu „saimniecību”. Tagad jūs sapratāt, ka jums ir daudz resursu, pietiekami laika, enerģijas, milzīga nākotne atvērās jūsu priekšā, jums ir aizgājuši zemes ierobežojumi, kurus jūs pašlaik sajutāt, ir aizgājis trūkums, atnākusi pārpilnība. Un kā jūs visu, kas jums ir, izmantosiet? – brīvību, resursus, laiku, iespējas – kā jūs sāksiet to pārveidot? Ko ar to var izdarīt?

Man uzreiz uzmanība aizgāja pie bērniem – kā viņi attīstīsies. Un ko es gribu kā bērns? Es gribu vienmēr atrasties kopā ar māmiņu, lai viņa nestrādātu, bet lai mums viss būtu. Mēs ar māmiņu ne tikai nodarbotos ar attīstību, apmācību, bet vienkārši pavadītu kopā laiku mīlestībā.

Tātad es ļautu vecākiem vairāk atrasties kopā ar bērnu un dotu viņiem izglītību – kā audzināt bērnu, kas tam ir vajadzīgs u.c. Iemācīties saprast bērnus, redzēt viņus un dzirdēt.

Mākslas sfērā nebūs teātru, milzīgo tēriņu mākslas veidu, piemēram, kino, tāpēc ka translācija iet tieši galvā. Būs iespēja tieši pieslēgties cilvēka domām, kurš translēs savu mākslu – mūziku, dzeju, romānus, zinātne spēs uzreiz apmainīties ar idejām, un būs kopīga jaunrade, kā jūs rakstījāt.

– Sevis iepazīšana, domas, apziņas radošā spēka attīstība.

– Jauna izglītība, medicīna, nav vienaldzīgu ierēdņu...

Droši vien nav mafijas, militāristu...

 

SB: Bet kas jums šajā līmenī ir planēta?

– Tīrām planētu, mācāmies ar viņu sadarboties, mācāmies dzirdēt viņu.

 

Hm... Bet fiziskais plāns aiziet no cilvēka interesēm... Redzams, cilvēce paceļas uz astrālo plānu, un fiziskā planēta izzūd no mūsu apziņas. Un matērija ir vieglāka. Sabiedrība ir koncentrēta pati par sevi...

Es šajā līmenī neredzu okeānus, kontinentus, mājas, transportu...

Un kā jūs?

Apzinos, ka viss ir radīts mentālajās enerģijās, un pati planēta ir mentāla, un viss ir radīts no mentālās enerģijas, bet fiziskās planētas šeit nav... Un šeit viss ir citāds – daba, laika apstākļi, sabiedrība...

– Fiziskais plāns ir attālinājies miglā.

Zem kājām nav zemes, it kā es lidotu mākoņos, lidinos...

 

SB: Tur jau ir tā lieta... Tas ir planetārais plāns, mentālais plāns, bet jūs esat pacēlušies uz citu sabiedrību, un šis plāns paredz augstāku apziņu, citā planetārā līmenī. Kad jūs šajā sabiedrībā dzīvosiet, planēta būs pārveidota. Jums, protams, būs zeme, augi, dzīvnieki, tas viss būs sajūtā, būs apakša un augša, bet citādi. Jūs spēsiet lidot tuvos attālumos, jums nebūs vajadzīgs transports un nafta, un būs starpkontinentāli pārlidojumi transportā.

Fiziskā planēta jums kļūs maza, bērnības planēta, kā tas stūrītis mājās, kur jūs dzīvojāt bērnībā. Jūsu apziņa jau būs saistīta ar kosmiskām sabiedrībām, ar kurām jūs sāksiet kontaktēties, un planēta kļūs maza.

– Lieliski! Es sajutos liels, bet planētu mazu! Kad atbraucu uz māju, kur dzimu, vienmēr brīnos, cik tā ir maza...

 

SB: Vielas primārā pārveidošanās jau norit. Mēs gaidījām (kaut ko), un tas notika.

Mums grūti to ieraudzīt – kā un kas ir noticis. Kas tas ir „VISS ir noticis”? Uguns, ūdens, mūsu ķermeņi – viss tas pats...

SB: Mēs saprotam, ka tu ļoti gribi saprast un, galvenais, aiznest citiem cilvēkiem...

Šajā līmenī ir sajūta, ka mēs esam vecas dvēsele, kuras pamet planētu...

Redzu, ka uz vecās planētas norit kvantu pārveidošanās, bet es, veca dvēsele, vēroju o malas...

Vai šajā līmenī ir laiks?

Priekšā ir bezgalība, nav sajūtas, ka priekšā ir beigas, nāve, bet tikai attīstība, attīstība, attīstība...

 

SB: Stādieties priekšā, ka jums nākotnē viss ir atvērts – jebkuras intereses un profesijas. Ar ko jūs te gribētu nodarboties, izejot no šodienas interesēm?

– Paspēsim visu!

– Es jūtu sevi lidojošu virs planētas, laiks nav sajūtams.

Fiziskajā plānā mums ir ļoti asa laika izjūta. Daudz plānu galvā, un visu nepaspējam izdarīt. Laiks – pats dārgākais uz Zemes.

Bet šeit nav tāda laika trūkuma. Šeit es varu darīt vairākas lietas vienlaicīgi, sadalījusies vairākās daļās.

Pamēģināsim sadalīt apziņu un ar vienu daļu skatīties uz fizisko plānu, bet ar otru daļu izvēlēties šeit profesiju.

 

Es būšu kosmisks ceļotājs. Un vēl izzināšu pasaules atoma iekšienē. Gribu izzināt vielu – kas ir iekšā, kādas tur ir būtnes, kādas apziņas, kā to izmantot...

– Protams, par skolotāju...

– Veco interešu nav, bet jaunās vēl nav saprotamas, taču saistītas ar kosmosu.

Mūs aplūko, kāda mums ir fantāzija, vēlmes, viss ir svarīgs tiem, kas nokļūst šajā līmenī bez ierobežojumiem.

– Mēs nodarbojamies ar domas un viņas spēka attīstību.

 

SB: Neviens nepainteresējās par dzīvniekiem, bet jums mentālajā plānā atklāsies milzīgs daudzums nepazīstamu dzīvnieku. Piemēram, jūs satiksieties ar drakoniem, ar čūskām, ar dzīvniekiem-augiem, ar stihiju pārstāvjiem – stihiāļiem, ar milzīgu daudzumu citām apziņām, un varēsiet sazināties un pētīt.

Pievērsiet uzmanību, ka jums nav intereses strādāt medicīnā, tāpēc ka medicīnas vairs nebūs. Šajā līmenī katrs būs spējīgs sniegt sev palīdzību un piesaukt tos spēkus, kuri spēs jums palīdzēt.

Nedomājiet, ka šeit ir ideālā republika „Paradīze”. Šeit ir savas problēmas, citas.

– Būšu skolotājs-ārstētājs bērniem. Sazināšos ar tauriņiem, viņu pasauli un delfīnu pasauli.

Es jūtu, ka mēs paceļamies pa vibrācijām. Mūs paceļ?

 

SB: Nē, jūsu sapņi jūs paceļ.

Jums atklāsies vēl ļoti daudz profesiju, kuru nav uz Zemes.

Pašlaik jūs labi esat nostiprinājušies jaunajā līmeņi. Ko jūs novēlētu Zemei no šejienes?

Pašlaik jūs raugāties uz fizisko Zemi un asi jūtat visas Zemes problēmas. Tāpat jūtas Skolotāji, kuri vada Zemes hierarhiju. Skatieties, cik sāpīgi jūs pārdzīvojat karus, valsts apvērsumus, ekoloģiskās katastrofas, slimības. Sajūtiet, kā jūs to jūtat.

– Dziļa mīlestība un līdzcietība.

Mēs saprotam, cik daudz ievainojumu ir cilvēka apziņā, un cik nepilnīga ir cilvēka apziņa, un vairākums atrodas diezgan zemā attīstītības līmenī. Tie ir bērni... Un tagad es saprotu Sanata Kumaras frāzi tajā nozīmē, kāda tajā bija ielikta: „Tu atnāci uz Zemi, tāpēc ka vēlējies pabūt kā bērns.” Es uzskatīju, ka kosmosā dvēseles līmenī neviens nedzimst un nemirst, un bērnības tur vienkārši man nav, un vēlējos dzimt, un ne reizi vien. Bet tagad es sapratu – mēs šeit vēl esam bērni. Vienmēr.

Kaut arī mēs atnācām šurp no augstiem plāniem, pabūdami dažādās vietās, taču šeit ir bērna apziņa. Un no šī plāna tas ir labi jūtams. Mēs atnācām pabūt par tādiem bērniem – gan paraudāt, gan apvainoties, pacīnīties ar kādu, pakarot – kariņu uzspēlēt, un kā bērni pēta vabolītes, zirneklīšus, mēs tāpat preparējam dzīvnieku un cilvēku ķermeņus, taisām izbāzeņus, mūmijas, izliekam publikas izpriecai, no šejienes šī bērna apziņa ir labi redzama.

Mēs sevi nenosodām. No vienas puses mēs saprotam, ka esam tālu no tā, ko mums gribētos, bet mēs sevi tādus mīlam.

– Ļoti gribas palīdzēt, bet galvenais – nekaitēt.

Gribu vēlreiz novilkt robežu – glābt vai palīdzēt.

 

SB: Paskatieties no šejienes, kā jūs varat palīdzēt planētai, izejot no saviem spēkiem un iespējām. Jūs kā cilvēks – ko varat izdarīt? Aizvācam no galvas frāzi „neko nevaru”, ieliekam „visu varu” un domājam.

Piekrītiet, ka šis vebinārs arī ir palīdzība planētai.

– Novākt atkritumus.

Man arī gribas visur novākt atkritumus. Tā ir viena no mūsu funkcijām – ieviest kārtību. Un labāk neražot atkritumus.

– Sekot upju tīrībai, vairāk ziedu.

Var sākt ar savu dzīvokli un pagalmu. Attīrīt no atkritumiem dzīvokli un pagalmus. Piešķirt jaunajai enerģijai vietu. Visas prakses sākas ar mājas attīrīšanu.

 

SB: Un paskatieties, kas būs.

Paskatieties, ar kādu mīlestību jūs sevi vērojat!

Šeit mīlestība ir tik skaidra, tik labi jūtama, man sirds visa ir pārpildīta ar mīlestību, lūk, tā mūsu Augstākais Es attiecas pret mums, tā atbalsta, nenosodot kā mazu bērnu.

No otras puses, mēs uz planētas nevaram būt tādi, kādi mēs esam šeit, tur nav tik daudz brīvības, tādu resursu, tik daudz laika. Tur ir tik daudz ierobežojumu! Mēs ar tiem cīnāmies, bīdām prom...

Mūsu darba kopīgais virziens – paplašināt apziņu, matēriju, paplašināt cilvēka iespējas, aizvācot ierobežojumus.

 

SB: Uzmetiet atvadu skatienu planētai no šejienes. Vai visu jūs izdarījāt uz planētas pirms aiziešanas, jeb jums vajag vēl ko izdarīt? Ko jūs vēl gribat? Vai jums vēl ir vēlēšanās?

Un šīs vēlēšanās vajag īstenot.

Man ir papilnam vēlēšanos... Man ir tik daudz materiāla daudzām grāmatām!

Un izaudzēt savu sapņa dārzu! Mani augi pēc iestādīšanas slimoja, bet pašlaik sāk aktīvi augt! (Manam dārzam praktiski ir divi, trīs gadi.)

Kā teica Šri Juktešvars, karma – tās ir jūsu vēlēšanās, jūs neaizejat no planētas, ja ir savas vēlēšanās.

– Daļa dvēseļu atgriezīsies.

Katram atsevišķam cilvēkam tālāk ir savs paša ceļš, mēs pagaidām nesaplūdīsim ar dvēseli, bet patstāvīgi attīstīsimies tālāk. Kā sēkliņa, kura ir devusi savu stumbru un augļus.

– Jā, padarīt savu māju, zemes gabalu skaistu. Dārzs, ziedi – debešķīgs stūrītis. Bērni, mazbērni, kuriem iepotēts šis skaistums, labestība, savstarpēja palīdzība, savstarpēja cieņa, mīlestība – arvien plašāk un plašāk.

Skolotāji saka, sāc ar sevi. Un mums savi mazbērni ir jāaudzina tā, kā sakām. Un jādod viņiem iespēja audzināt savus bērnus tāpat. Tā ir mūsu, kā vecu dvēseļu, atbildība. Mums tur jādzīvo.

Ar mums sākas – arvien plašāk un plašāk.

 

Pateicības.

 

Pievienots 08.07.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/vs-uzhe-proizoshlo

Tulkoja Jānis Oppe