Sanata Kumaras Skolas projekta misija

Dārgie lasītāji! Draugi un viesi!

Natālija Koteļņikova

„Man Izglītošanās nozīmē iegremdēšanos Sevī Pašā un apzināšanos, kas mēs esam patiesībā un kā mēs varam mainīties uz labāku, mīlot sevi un rūpējoties par sevi.”

Šie Luīzes Heijas (Louise Hay) vārdi vienkāršā formā pauž Sanata Kumaras un Augšupcelto Skolotāju Mācības būtību. Šo Mācību mēs nododam Sanata Kumaras grāmatās un mūsu Skolā, kura atvērta Jekaterinburgā un saucas „Piektās dimensijas apziņas modināšanas Skola” („Школа пробуждения сознания пятого измерения”), kur mēs paši, skolotāji, arī mācāmies, mācot citus. Izziņas ceļš ilgs līdz pašai Pārejai, taču patiesībā Pašizzināšanas ceļš ir mūžigs!

Skolā klausītāji mācās paši un mācās izglītot citus cilvēkus mīlestībā un pieņemšanā, uzticībā un līdzcietībā. Jebkurš no mums katru dienu tiecas kļūt mazlietiņ gaišāks un pamazītēm pieradināt sevi pie domas, ka var mīlēt sevi un pasauli caur sevi tā, kā tik viņš var, pilnīgi brīvi, savā unikālā veidā, pavisam ne tā, kā viņam iedveš masu informācijas līdzekļi: mīlēt sevi, ja tu atbilsti modes un skaistuma standartiem, esi sekmīgs un vesels, gudrs un bagāts. Nē, mīlēt sevi jebkādu: gan ne pārāk skaistu, gan vairs ne jaunu, gan ne pārāk izglītotu... Jo tavā iekšienē ir tas, kurš ir dzemdināts, balstoties uz mīlestību, un barojas ar šīm mīlestības enerģijām. Un viņš, šis Eņģelis, nevar dzīvot bez mīlestības. Pirmām kārtām pret sevi. Un caur sevi – arī pret pasauli.

Cilvēkam ir paredzēts mīlēt. Viņš nevar dzīvot ārpus mīlestības. Bet cik bieži viņš meklē mīlestību ārējā pasaulē! Mums liekas – ja mūs nemīl Viņš vai Viņa, tad mēs esam nekam nederīgi un nevienam nevajadzīgi cilvēki. Bet kā gan mēs nesaprotam, ka tas krāšņais vai pieticīgais zieds, kurš plaukst mums krūtīs, aug mūsu augsnē, mūsu iekšienē, un tikai mēs paši varam viņu dzemdināt sirdī, un mēs viņu vai nu sagraujam, vai audzējam, aplaistām un lolojam. Ar savām paša domām un jūtām, vērīgi ieskatoties sev dvēselē un velkot ārā gaismā visu, kas tur izaug. Un tur izaug ļoti daudz kas. Bet kā to ieraudzīt? Kā saprast sevi? Kā izdzirdēt Sevi, to aicinājumu, kurš ir ļoti kluss, daudz klusāks par čukstu. Tas ir aicinājums no dvēseles, mūsu Eņģeļa, kurš kopā ar mums pārdzīvo katru mūsu dienu, katru mūsu mācību, katru uzvaru un zaudējumu. Viņš nekad netiesā. Nekad. Viņš ir neitrāls, viņa zina, ka viss, kas ar mums notiek, notiek tāpēc, ka mēs vēlējāmies gūt tādu pieredzi. Mūsu Skolā mēs mācāmies klausīties Eņģeli sevī.

Neviens visā pasaulē nespēj mums dot mīlestību, ja tās nav mūsu sirdī. Nav tādu paņēmienu iemācīt mīlēt. Var tikai patiesi atvērties pretim saulei un tam, kas ir ielikts sēklās, iesētās vēl tajā Pasaulē, no kurienes mēs atnācām šurp. No šīm sēklām izaugs, ja mēs augsni katru dienu uzlabosim un laistīsim, brīnišķīgs Beznosacījuma Mīlestības Zieds. Ieraudzīsim sevi Patiesajā Gaismā un attīrīsim sevi tā, lai visas domas varētu izlikt apskatei. Kļūsim kristālskaidri. Tīri, skaidri, godīgi. Bez dubultas filozofijas: vienu domāju, otru saku, trešo daru, bet biju domājis ceturto. Tad tu esi gatavs Augšupcelšanai.

Kas ir Augšupcelšanās? Tas ir ielūgums visiem cilvēkiem no Augšupceltajiem Valdniekiem pāriet uz jaunu savas dzīves vibrāciju slāni. Kļūt par Saules Cilvēku. Kļūt par Kristus-apziņas cilvēku. Tas nozīmē – Atkalapvienošanos ar Patiesību. Kļūt par Augšupcelto Skolotāju. Nu vienkārši par augšupceltu. Dzīvot piektās, bet pēc tam arī augstāku dimensiju Gaismas Pilsētās. Tur, kur tagad dzīvo El-Morija, Kuthumi, Sen-Žermens, Serapiss Bejs un daudzas citas personības, kuras izvēlējās sev misiju – kļūt par Skolotājiem tiem, kas vēl nav apzinājušies savu daudzdimensionalitāti un uzdevumu. Tiem, kurus viņi dedzīgi grib apskaidrot un apgaismot.

Ievērojiet, tie ir vienas saknes vārdi: izglītot un dzidrināt (просветить и осветлить), tāpēc ka Zināšanas – tā ir gaisma, un, kļūstot informētiem, tas ir, realizējot savā dzīvē iegūto informāciju praksē, mēs tādā veidā kļūstam gaišāki. Mēs mācāmies Augšupcelšanos. Mēs uzzinām, ka sākumā šis ceļš ir jāizvēlas un jāpaziņo saviem Eņģeļiem un Skolotājiem, ka mēs ejam šo ceļu. Un tad mēs ieraudzīsim, kā mūs sāk piebikstīt un savest kopā ar īpašiem cilvēkiem, un dot to informāciju, kura vedīs mūs uz Iesvētījumu Ceļu.

Un, ja tas ir jūsu ceļš, jūs atnāksiet uz tādu Skolu, kā mūsējā, bet varbūt organizēsiet savu Skolu. Jo mēs visi taču atnācām tikai ar vienu galveno mērķi – palīdzēt cits citam pamosties, pabikstīt citam citu uz mūsu kopējo uzdevumu – Augšupcelšanos uz Dzīves Gaismā līmeni.

„Ceļu pievārēs ejošais”. Tā ir mūsu devīze, kura saka, kas viss ir izpildāms tiem, kas izvēlējušies šo ceļu. Lasītāji, kuri man zvana, atzīmē, ka Sanata Kumaras mācībā viss ir vienkārši un pieejami. Bet ir jādara. Vienkārši apmeklēt skolu un ielikt sev ķeksīti: „šeit esmu atzīmējies”, ir veltīgi. Viens lasītājs man zvana un saka: „Es ar ezotēriku nodarbojos 15 gadu, bet ar praksi nenodarbojos. Ar ko sākt?” Viņš, paldies Dievam, ir nonācis pie tā, ka ir par maz izglītoties, vēl ir jāseko tam, ko lasi.

Mēs mācāmies ar sevi strādāt. Apgaismojot sevi, mēs tādā veidā apgaismojam pasauli ap sevi. Kļūstot jauniem, mēs savā dzīvē pievelkam jaunus cilvēkus, tādus pašu kā mēs. Mēs augam šajā jaunajā kopienā, palīdzot cits citam. Mums ir labi kopā. Mēs priecājamies, ka satikāmies šajā ceļā, tāpēc ka mums gribas dalīties tajā, ko mēs esam uzzinājuši, pie kā nonākuši, ko izlasījuši un kā mēs redzam jauno pasauli. Tik svarīgi ir, lai būtu biedri un draugi, ar kuriem tu runā vienā valodā!

Jūs jautāsiet, daži no jums, bet kur ņemt tādus kā es? Es esmu viens, man ir vienkārši nepieciešams dalīties savās domās un zināšanās! Paskaties uz cilvēkiem tev apkārt. Viņi visi ir tādi paši kā tu. Varbūt tu tādēļ arī esi atnācis šurp? Atrodi un audzini sev draugu, apgaismo viņu, un soļojiet kopā pa ceļu pie gaismas un mīlestības.

Kā jūs domājat, kas ir pats galvenais spēks Visumā? Tas, kurš bīda zvaigznes un planētas? Šis spēks ir Radītāja Mīlestība. Pret Sevi pašu. Visu. Jo, Viss ir Viņš. Un mēs, viņa izpausmes, radītas pēc Viņa līdzības, audzējam sevī jaunu Vienotības un Dievišķās Mīlestības apziņu, kura apvieno mūs ar mūsu Veidotāju, Radītāju, kura apvieno Vienotā Apziņā un Vienotā Ķermenī – Garā.

Mēs esam pateicīgi mūsu Skolotājiem, Ercenģeļiem un Radītājam par visu, ko mēs esam radījuši ap sevi, par to jauno, ko mēs kopīgiem spēkiem vēl varam uzbūvēt un radīt, par to, uz ko mēs visi mostamies šajā brīnišķīgajā dzīvē. Par to satriecošo momentu, kurā mēs pašlaik dzīvojam un kurš lauž visu, ko mēs esam sakrājuši savā zemes atmiņā tūkstošiem inkarnāciju laikā. Mēs esam pateicīgi par mūsu unikālo pieredzi, pēc kurs mēs ar jums atnācām šurp apzināti. Vārds tai ir Augšupcelšanās – uz jaunu, ar Gaismu un Mīlestību piepildītu Pasauli.

Mani dārgie iemīļotie!

Pašreizējais periods raksturojas ar cilvēku apziņas globālu masveida pacēlumu, ar daudzdimensionalitātes jaunas paradigmas pieņemšanu un sadarbību ar tiem, kurus mēs pagaidām neredzam. Mēs esam aicināti kļūt par Augšupcelšanās ruporu, nesot masās jaunas zināšanas un jaunas prakses, vērstas tieši uz jaunās apziņas modināšanu un darbu ar viņu. Augšupcelšanās nav jaunums uz planētas. Taču agrāk augšupcēlās daži Svētie, Jogas, Apskaidrotie, Guru un tml. Tagad runa ir par miljoniem, bet potenciālā arī par miljardiem cilvēku, spējīgu augšupcelties, ja viņi izvēlēsies šo ceļu. Augšupcelšanās – tas ir process, kuram jānoved nevis vienkārši pie atbrīvošanās no ciešanām vai mūsu iespēju paplašināšanas, tā pirmām kārtām ir pāriešana uz kvalitatīvi jaunu apziņas līmeni, atbilstošu mūsu Patiesajai Dabai, kura ir sat-čit-ananda, jeb, citādi sakot, viņa ir mūžīga, zināšanu un svētlaimes pilna, piepildīta ar nesavtīgu kalpošanu Vienotajam Veselajam, mūsu Radītājam. Mūsu ar jums uzdevums – vienkārši pavēstīt cilvēkiem par to un ar savu piemēru parādīt Augšupcelšanās Ceļu. Mēs, tie, kas strādā ar jauno apziņu, atnācām no Transcendentās pasaules, lai katalizētu vibrāciju paaugstināšanās procesu un veicinātu Planētas un visa dzīvā pāriešanu uz augstākiem apziņas līmeņiem, uz Gaismu un Mīlestību, aizraujot sev līdzi citus cilvēkus.

 

Pievienots 29.11.2008, atjaunots 04.02.2013

http://sanatkumara.ru/stati/missiya-proekta-shkola-sanata-kumari

Tulkoja Jānis Oppe