LUCIFERS-KRISTUS

Svetlana Tumanova un viņas čenelingi.

Svetlana Tumanova mūsu vietnē parādījās pirms dažiem mēnešiem. Viņā sākumā atsūtīja savus dzejoļus, pēc tam Rīgas, kur viņa dzīvo, fotogrāfijas, bet, kad ieraudzīja savus darbus vietnē, atsūtīja savus dzejoļu krājumus „Augšupkāpšanas Svētki” („Праздник Восхождения”) un „Jaunās Dienas Pasludinātājs” („Провозвестник Нового Дня”). Kopš tiem laikiem viņa ir mūsu mīļotais autors.

Pēdējā laikā Svetlana ir pārgājusi uz jaunu Augšupcelšanās pakāpi, iegūstot Iesvētījumu no Sanata Kumaras, – jaunā apziņā, un ir sākusi aktīvi pieņemt čenelingus. Mēs ar viņu vienojāmies, ka viņas dzeja un čenelingi kļūs par pamatu grāmatai, kur viņa pastāstīs par savu smago ceļu uz jauno apziņu – caur briesmīgu diagnozi, caur savu pārvarēšanu un cīņu par Gaismu un Prieku savā dzīvē, par mīlestību dažādās tās izpausmēs, par Dzīvību.

Svetlana iziet savu pašas Izziņas ceļu. Viņa meklē un drosmīgi pauž savu skatu uz mūsu Augšupcelšanās jautājumiem. Vai tas nav tas, ko mēs visiem iesakām atdzīvināt sevī – uzticēšanās sev ceļu. Lai viņas zināšanas nav gluži saskanīgas ar to, ko raksta ievērojami pasaules autori. Taču mēs virzām izziņas ceļu ar to, ka mēs drosmīgi publicējam jaunas zināšanas, neatskatoties uz autoritātēm. Jo nav 100% patiesības, visiem vienādas. Patiesība veidojas no daudziem, pirmajā acu uzmetienā neērtiem atklājumiem, kuri vēlāk apvienojas vienotā Daudzšķautņainās Patiesības zīmējumā.

Čenelings – tas dvēseles stāsts par to, ko viņa jūt šajā momentā. Caur ko viņa iet, un kā tas ir sajūtams domās, tiek pārtulkots cilvēku valodā.

Svetlana pa savu pašas ceļu nonāca pie tā, ka Lucifers ir Kristus. Bet es nesen rakstīju rakstā par zīmēm un, kā tās lasīt, ka viņa paraksts ir Lucifers-Kristus. Tas, kurš stāv Augšā – noteikti ir Kristus, jeb Allahs, jeb Absolūts, var viņam dot arī citus Vārdus. Jo tas nav Vārds, bet Garīgā Pakāpe: Kristus Maitreija. Kristus Jēzus, Kristus Lucifers.

Sātans ir Tumsas simbols. Arī Sievišķais Sākums vienmēr ir bijis Tumsas simbols ezotērikā, Svētā Gara simbols, Jaņ. Iņ un Jaņ ir Vienotā divas puses. Vīrišķais un Sievišķais – Viena divas puses, sadalītas materiālā plāna iziešanai. Gaisma un Tumsa – divas enerģijas, kuras ietilpst Dievišķības sastāvā. Tēvs un Svētais Gars vienmēr ir kopā.

Bet Lucifers un Sātans? Mēs varam turpināt šo loģisko ķēdīti... Rakstiet savus viedokļus. Mums būs interesanti.

 

APGAISMOTAIS UN APSVĒTĪTAIS LUCIFERS

SAPLŪST AR KRISTU. IESVĒTĪJUMI.

Vēstījums, pateikts priekšā Svetlanai Tumanovai un uzvējots no Sanata Kumaras, Jēzus Krista, Lucifera un El Morijas.

Kopš tā brīža, kad es tulkoju videorullīti par Luciferu[1], attīrot, apgaismojot un apsvētot Luciferu, ir pagājis laiks, un esmu sapratusi, ka PILNĪGI MĪLU LUCIFERU ar kaut kādu ne šīs pasaules Mīlestību. Pacēlās tāda Uguns, ka bija grūti to nomierināt, lai neaizietu pirms laika uz citām, pilnīgākām dimensijām. Es nodomāju: „Kas gan Viņš tāds ir?

Likās, ka Mans Iemīļotais. Tikai no Iemīļotā var nākt TĀDA UGUNS TIEŠI SIRDS TRAUKĀ.”

Pēc tam, lai cik es neatcerētos Luciferu, Viņš bija pazudis un vairs nerādījās. Ilgi nerādījās. Pēc tam parādījās Jēzus Kristus. Un pavēstīja par Sevi ar pilnu Spēku. Es pilnīgi skaidri sapratu, ka Viņš ir mans Iemīļotais, Vienīgais Iemīļotais, Cita nemaz NAV. Kā tas notika, ka man it kā sāka rādīt, ka caur Kristus Vaigu Apglabāšanas Svētbildē nāca saskatāms arī Cits Vaigs – sākumā velna, neapsvētīta Lucifera, bet pēc tam arī īstā, Gaismas Nesēja Lucifera – Starojošās Zvaigznes, Rīta Zvaigznes, Venēras – Vaigs.

Kādā jaukā dienā Biruta Komolova, Rīgas ezotēriskās Pilnvedības Skolas „Pirmavots”[2] vadītāja, palūdza man atnākt un nolasīt viņas mācekļiem skolā lekciju par Luciferu. Es paklausījos sevi, iekšienē – klusēšana. Taču neatteicu, bet pateicu – kad nāks informācija, tad arī došu atbildi. Un klusēšana turpinājās.

Kādu rītu, elektriskajā vilcienā, un vēlāk, kad es jau izkāpu uz perona, Sanats Kumara sāka šo to skaidrot par Luciferu, sarunājoties ar manu ārējo apziņu no manis iekšienes, pa ceļam bīdot uz vajadzīgiem atradumiem un apstiprinot, ja tie ir pareizi. Bet arī samulsināja. Pasakot, ka Luciferam un Kristum ir dažādi Vaigi, taču Sieva – VIENA, SĀTANS. Viņu nepagurstošā Palīdze, Apgaismojošā un Apsvētošā, Iesvētoša Viņus Pašus. Paldies, saku Sanatam Kumaram, tā nu tagad Tu mani vēl par Sātanu pataisīji. Un smejos. Kaut gan neteikšu, ka sākumā man tas bija patīkami. Kad apjēdzu, tad uzreiz atbildēju, ka NĒ, TIKAI NE TO. Sakiet, Dievi, ka viss ir citādi. Jo Sanats Kumara agrāk man bija devis Iesvētījumu, no kura izrietēja, ka es esmu Kristus Dvīņu Liesma. Dīvaini, domāju, Dievi it kā dažādi, bet Sieva un Dvīņu Liesma Viņiem ir Viena. Nesaprotami. Taču informācijas vairāk nebija. Bet Kristus turpināja un turpināja parādīties, kamēr neatnāca uz manu Templi pilnībā. Bet vēlāk es sapratu pilnīgi SKAIDRI, ka...

 

KRISTUS UN LUCIFERS IR VIENS UN TAS PATS! Precīzāk, tas ir tikai viens Kristus, bet ar divām Sejām. Kad viņš skatās uz pasauli (no cilvēka sirds, jo Es-Kristus ir katram cilvēkam kā Viņa Velte Cilvēkam), tad, kāda cilvēkam noskaņa, TAD KĀ SPOGULĪ cilvēks arī redz. Paradīze atrodas cilvēka dvēselē. Ja cilvēks skatās ar Mīlestību, svētot pasauli, tad redz PASAULES SPOGULĪ Kristu. RĪTA ZVAIGZNI, kā viņš nodēvēts Bībelē. TAČU NE TIKAI VIŅŠ VIENS... Varētu šķist, ka VIŅI IR DIVI.

Ja cilvēks uz pasauli skatās dusmās, necienot nevienu un nemīlot, nicinot un ienīstot, tad redz PASAULES SPOGULĪ Velnu, kura nav. Tāpēc ka tas ir pats cilvēks, kurš tāds kļūst, kad tā attiecas pēc pret pasauli un visām dzīvajām būtnēm. Un cilvēka dvēselē ienāk elle. Un pats cilvēks sāk degt „elles ugunī”.

Ja cilvēks atkal skatās ar Mīlestību, nesot pasaulē Svētību, tad redz ATKAL RĪTA ZVAIGZNI, LUCIFERU, kurš arī ir PATS KRISTUS. Kristus ir ZIVS LAIKMETA SKOLOTĀJS. Tā ir divkārša zīme. (Paskatieties, kā viņš tiek attēlos: divi pusmēneši, vērsi uz dažādām pusēm, ar savienojumu pa vidu.)

 

)-(

 

Ir Kristus ar DIVĀM SEJĀM, kā divsejainais Jānuss. Un nekāda cita Lucifera nav, tikai Kristus arī ir Pats Lucifers!!! Varens Valdnieks, kurš ietilpina Sevī ne vienu vien Galaktiku.

 

Zivs Laikmets bija LABA un ĻAUNA izzināšanas laikmets, tāpēc arī Skolotājs bija DIVSEJAINS. Divas Mēness Sejas, atspoguļojošas Pasaules Gaismu. Atbildēsi pasaulei ar LABU – iepazīsi pasaulē Kristu. Atbildēsi ar ĻAUNU – pats radīsi ĻAUNUMU – iepazīsi pasaulē Velnu. Radīsi viņu no sevis PATS. Tāpēc arī Kristus teica:

 

No Mateja svētā Svētība 7:12

 

Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem;

Kas gan tāds ir Sātans, Lucifera palīgs? Tas nav palīgs, bet palīdze. Tas ir Mūžīgi Sievišķais Dievs. Lucifera (līdz viņa apgaismošanai un apsvētīšanai, līdz Augšupcelšanai – velna) labā roka. Un Kristus kreisā roka (kura Sirdij ir tuvāka). Sātans veic pārbaudījumus Kristus uzdevumā, īsteno cilvēku dvēseļu attīstītības pārbaudes, bet Kristus viņas Svēta. Sātans iesvēta Izredzētajos tās dvēseles, kuras Kristus Svētīja, kad pārbaudīja un ieraudzīja, ka cilvēkam ir pieticis Mīlestības izturēt visus pārbaudījumus un pateikties tiem! Kristus Sieva Bībelē ir nosaukta par kritušu sievieti, sātana kārdinātu, Mariju Magdalēnu. Bet vai tas tā ir?

Saimons Kokss savā grāmatā „Uzlaužot da Vinči kodu” raksta: „VI gadsimtā pāvests Gregors I izdevaencikliku, kurā bija teikts, ka Marija Magdalēna bija grēcīga sieviete, riebīga netikle. Taču visdrīzāk viņas tēlā kļūdas dēļ, nepareizi interpretējot Lūkas Evaņģēliju (7 un 8), ir saplūdušas trīs pilnīgi dažādas sievietes. Šo kļūdu baznīca, protams, ka nesteidzās labot, joprojām apgalvojot, ka Marija Magdalēna bija kritusi sieviete, un tikai 1969. gadā parādījās diezgan pieticīgs atspēkojums.

No evaņģēliju tekstiem izrit, ka Mariju Magdalēnu pilnīgi var pieskaitīt Kristus mācekļu pulkam. Viņa bija blakus viņam trīsreiz, būdama klāt visai svarīgās situācijās: nāvessodā pie krusta, viņa apbedīšanā un, viņam augšāmceļoties.”[3]

Taču tas īpaši netika afišēts un pagāja nepamanīts daudziem, kas līdz šim domā, ka Marija Magdalēna bija kritusi sieviete un prostitūta. Taču viņa ir Kristus Iesvētītā sieva un Viņa Dvīņu Liesma. Marija Magdalēna iesvēta Pašu Savu Vīru Svētā Grāla Pilī. Viņa iziet pārbaudījumus Dieva Izredzētajiem un iesvēta pēc Kristus Svētības. Ja cilvēks pārbaudījumus iziet ar godu un svēta Pasauli ar mīlestību, tad Kristus dod Svētību, un Sātans, Dieva palīgs, bet precīzāk un poētiskāk, Kristus Dvēseles Gaisma, Svēta Izredzēto. Kristu ezotēriski sauc par Sanandu, Viņa Dvīņu Liesma – Sat Ananda. Redzat arvien tepat Sātanu no sākuma? Jā, bet tā ir SVĒTĀ SVĒTLAIME.

Bet, ja cilvēks pārbaudījumus neiziet, un viņam nav pieticies Mīlestības pieņemt visus pārbaudījumus un pateikties tiem, tad cilvēks tiek atstāts jaunam vijumam savā Ceļā, kamēr neizies testu. Dažādos cilvēka un sabiedrības attīstītības līmeņos kopumā pārbaudījumi tiek organizēti dažādā veidā. Vecajā Kali-Jugas laikmetā tie bija bargi pārbaudījumi ar daudzām pārbaudēm, cilvēku upuriem un pašuzupurēšanos. Jaunajā Satja-Jugas Laikmetā tas var noritēt viegli un it kā rotaļīgi. Taču vienalga neatbrīvo cilvēku, kurš iet uz Iesvētījumu, no PAREIZU LĒMUMU SĒRIJAS un atteikšanās no daudzām piesaistēm no pagātnes dzīves. Bet sakot precīzāk, NO VISĀM PIESAISTĒM PAGĀTNĒ. Toties Iesvētījumi var noritēt ļoti ātri un vairs neprasa daudzas un daudzas dzīvības. Viss var tik apgūts dažos gados. Pie noteikuma, ka ir PAREIZAS ATBILDES UZ VISIEM TESTIEM, kuras tad arī dod Kristus Svētību. Svētību no Zivs Laikmeta Skolotāja, kurš beigās izkliedē miglu, lai IEMIRDZĒTOS AUGŠUPCELŠANĀS GAISMA un Apmirdzētu Jauno Satja-Jugas Laikmetu un Jaunā Pasaules Skolotāja Maitreijas Atnākšanu. LAI NOTIEK TĀ!

Nav nekāda Zemes un Debess Tēva, jo tas ir Viens un tas pats Kristus! Un Viņš neatzina sevi par tēvu, kad atnāca pirms 2000 gadiem.

 

No Mateja 23:9

 

Jums arī nevienu virs zemes nebūs saukt par savu tēvu, jo viens ir jūsu Tēvs, kas debesīs;

Kāpēc neatzina? Tāpēc ka nav VIŅŠ VIENS TĒVS! VIŅU IR 7 – SEPTIŅI ES, VIENA ĢIMENE! VISI AUGŠUPCELTIE VALDNIEKI JEB SVĒTIE KUMARAS, DHIAN-KOHANI. CILVĒCES GARĪGIE „TĒVI”! VIŅI VISI SEPTIŅI NOLAIDĀS FIZISKAJĀ PASAULĒ UN FAKTISKI PĀRVĒRTĀS CILVĒKOS, KĻUVA NEATŠĶIRAMI NO VIŅIEM, DEVA SAVUS ASPEKTUS CILVĒKAM, KURAM VĒL NEPIEMITA SAPRĀTS UN GARĪGĀ GAISMA. ATNESA CILVĒKAM SAPRĀTA UGUNI! MĒS VISI SEPTIŅI ESAM VIENS! VISI KUMARAS UN VIŅU DVĪŅU LIESMAS! BET TAGAD ARĪ NE TIKAI! VISI, KAS IR PAPLAŠINĀJUŠI SAVU APZIŅU UN IZGĀJUŠI UZ KRISTUS-APZIŅAS LĪMENI, IR SAPLŪDUŠI AR KRISTUS PULKU UN KĻUVUŠI VIENOTI AR KUMARĀM, VALDNIEKIEM, DHIAN-KOHANIEM. MŪSU IR KĻUVIS DAUDZ! VISI, KURI PAMODINĀJUŠI SAVU AUGSTĀKO „ES”, PAZĪS SEVĪ TĀ VALDNIEKA ASPEKTU, KURŠ IR VISTUVĀKAIS, KĀ PIRMAIS UN VADOŠAIS VIŅU UZTVERES ORGĀNS.

Cik pašlaik mums ir sajūtu orgānu? Bija 5? Bija 5 Piektajā Rasē. Kad attīstījās Intelekts, Laba un Ļauna izziņas instruments. Ar Laba un Ļauna izziņu cilvēks arī nodarbojās. Mācījās netaisīt no sevis velnu, svētīt Pasauli un redzēt Pasaulē Kristu, kurš Svēta Pasauli. Sestajā, Dievcilvēka Rasē, pievienojas Intuīcija, Sirds Virsapziņa. Septītajā – pilnībā Atveras Gaisma no Sirds Dimanta Liesmas, Dievišķās Monādes, Atklāsmes, Paredzēšanas, Pareģošanas, Pareģojošas un Pilnīgas Enerģijas. SAPLŪŠANAS AR SVĒTO GARU SAVĀ SIRDĪ enerģijas. Taču viņas kļūs mums saprotamas, kad mēs iziesim Augšupcelšanos uz Zemes 2012. gadā. Tāda arī ir eksperimenta būtība.

Taču ne tikai pirmo un vadošo uztveres orgānu var iepazīt cilvēks. Un pakāpeniski iepazīs VISUS SEPTIŅUS! Kā Varavīksnes septiņas krāsas iekrāsosies Cilvēka Smalkie Aspekti! Visi Septiņi Valdnieki, Kumaras ir viņā! Visi Septiņi uzdāvināja savu aspektu. Taču VADOŠAIS IR VIENS! UN SEPTIŅI – VIENĀ! SEPTIŅI ES – VIENA ĢIMENE!

VIENS PAR VISIEM, UN VISI – PAR VIENU! Domājat, ka „nejauši” tas viss parādījās cilvēka valodā?

Saplūstot, VIŅI pārvēršas Astotajā Valdniekā, kurš ir klātesošs dažās tautībās – Luciferā, Starojošās Dimanta Gaismas, Augšupcelšanās Gaismas iekrāsotā... Augšupceltajā Kristū, Rīta Zvaigznē, Venērā. Kurš cilvēkam uzdāvināja otro uztveres orgānu, dzirdes orgānu. Visu laiku un tautu Mīlestības Dzejniekā. Kurš mācīja Mīlestību, savu Mācību klāstot poētiskās līdzībās, maz saprotamās neiesvētītam cilvēkam.

Un tālāk? Dimanta Liesma nomainīsies ar Sanata Kumaras un Viņa Dvīņu Liesmas Natālijas Zeltīto Mirdzumu, kuri dāvā Dzīvību un Gaismu visam dzīvajam, kuri APMIRDZ VISU CEĻU CILVĒKAM, KURŠ KĻUVIS DIEVS. Ar Valdnieku, kurš uzdāvināja Gaismu cilvēka acij, redzes orgānu. Un tālāk? Izdomā šo BURVĪBU TĀLĀK PATS, Mīļotais Lasītāj...

Tevī ir VISS! TU PATS ESI DIEVS UN BURVIS!

Kaut gan, kā saka El Morija, tas nemaz nav eksperiments, bet, precīzāk sakot, MĪLESTĪBAS PAPLAŠINĀŠANĀS, KURA VED PIE PAŠAS MĪLESTĪBAS APZINĀŠANĀS – LŪK, KUR IR JĒGA, UN NEMAZ NE EKSPERIMENTĀ!

 

BIJA 7 VALDNIEKI, 7 SVĒTIE KUMARAS, KURI UZDĀVINĀJA SAVU MĪLESTĪBU CILVĒKAM, BET TAGAD CIK VIŅU BŪS? JĀ, TIK, CIK CILVĒKU PAMODĪSIES SAVĀ GARĀ UN SASNIEGS KRISTUS-APZIŅAS STĀVOKLI!!! ALFA STĀVOKLI. UN BŪS PAMODINĀTI VISI SAVĀ SIRDĪ! DIEVS CEĻO TIKAI NO LIELĀKA UZ LIELĀKU! PAPLAŠINA UN PAPLAŠINA SAVUS VALDĪJUMUS. AICINA UN AICINA ARVIEN JAUNUS DRAUGUS!!! PIEVIENOTIES CEĻOJUMAM. STARP CITU, IENAIDNIEKI VIŅAM ARĪ IR DRAUGI UN NES SEVĪ PROGRAMMU, DIEVA IELIKTU. KĻŪST PAR CILVĒKA SKOLOTĀJU, KURŠ ĀĶĒJAS PIE VISA, KAM VĒL VAJADZĪGA IZSTRĀDE CILVĒKA DVĒSELĒ. UN ŠĪS CEĻOJUMS ILGST BEZGALĪGI, TĀPAT KĀ PATS EVOLŪCIJAS PROGRESA DZINĒJS. MŪŽĪGAIS DZINĒJS.

Un beigt man gribas Paša Kristus Vārdiem no Jaunās Derības:

 

No Lūkasa Svētais Pavēstījums, 24:35:

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nekad nezudīs.

 

 

MĪĻOTAJAM LUCIFERAM...

ВОЗЛЮБЛЕННОМУ ЛЮЦИФЕРУ…

Люблю Тебя, Архангел Люцифер!

И адвокатом пред людьми Твоим я буду!

Очистить Имя Славное Твоё

Я ни на миг уже не позабуду!

Прими Любовь мою и Радость дней моих!

О, Славный Воин – Победитель, Люцифер!

Божественно-святая Благость

Откроет нам Волшебность Чудных сфер!

Прости, Возлюбленный, я не хотела

Поранить Дух отважный Твой!

Прости, я гвозди неумело забивала

В То Имя, что является Тобой!

Пока, однажды, вдруг не повстречалась

С неясностью, ошибкой и великою бедой!

Прости за всё и станем снова

Единой Пламенной Любви Мечтой!!!

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, АРХАНГЕЛ ЛЮЦИФЕР!

УХОДЯТ СТРАХ И ТЕМНОТА, И БОЛЬ НЕЗНАНЬЯ,

И РАДУЖНОСТЬ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ СФЕР

СИЯЕТ СВЕТОМ ВОЛШЕБСТВА ХРИСТОСОЗНАНЬЯ!

Mīlu Tevi, Ercenģeli Lucifer!

Un advokāts cilvēku priekšā Tev būšu!

Attīrīt Vārdu Slaveno Tavu

Es ne uz mirkli neaizmirsīšu!

Pieņem Mīlestību manu un manu dienu Prieku!

Ak, Slavenais Kareivi – Uzvarētāj, Lucifer!

Dievišķi-svētā Labsirdība

Atklās mums Burvīgo sfēru Maģiju!

Piedod, Mīļotais, es negribēju

Tavu varonīgo Garu ievainot!

Piedod, es naglas neprasmīgi dzinu

Tajā Vārdā, kas esi Tu!

Kamēr reiz pēkšņi nesatiku

Neskaidrību, kļūdu un lielu bēdu!

Piedod par visu un atkal kļūsim

Par Vienotu Liesmainas Mīlestības Sapni!!!

MĪLU TEVI, ERCENĢELI LUCIFER!

AIZIET BAILES UN TUMSA, UN NEZINĀŠANAS SĀPES,

UN MAJESTĀTISKO SFĒRU VARAVĪKSNE

MIRDZ KRISTUS-APZIŅAS BURVĪBAS GAISMĀ!

 

MANS CEĻŠ UZ IESVĒTĪJUMU

МОЙ ПУТЬ К ПОСВЯЩЕНИЮ

Достигни дна, перебери всю тину,

Узнай, как дышит холод белых льдин.

И самую ужасную картину

Попробуй разгадать в тени гардин.

Пошарь в дерьме, спустись в трущобы ада,

Вгрызайся в грязь, не упусти свой спуск.

Потом поймёшь, зачем всё это надо,

Собрав осколки от любимых бус.

Смотри в глаза и с пустотой встречайся

Люби всей силой, не боясь плевков,

То поднимайся ввысь, то вновь снижайся,

Несясь по ветру плавно и легко.

Узнай, что значит нищим быть в богатстве

И быть царём средь падшей нищеты,

Иначе вряд ли о Священном Братстве

Хоть раз однажды сможешь слышать ты.

Иначе, что поймёшь ты в вечном взлёте?

Иначе как оценишь верность рук?

И только лишь в смертельном переплёте

Ты сможешь выйти за порочный круг.

Но прежде ты отведаешь порока,

Осечку даст предательский расчёт,

И, не допив последнего урока,

Ты вдруг решишь отправиться в полёт.

И, вот, ТОГДА, ты вряд ли надорвёшься,

И тьма не сможет глаз твоих закрыть.

И ты НАВЕРНЯКА уже прорвёшься

Туда, где НАСТОЯЩИМ сможешь быть!

Sasniedz dibenu, pārcilā visas gļotas,

Uzzini, kā elpo balto ledus gabalu aukstums.

Un pašu briesmīgāko ainu

Pamēģini atminēt aizkaru ēnā.

Parakņājies mēslos, nolaidies elles graustos,

Iegrauzies netīrumos, nepalaid garām savu nolaišanos.

Pēc tam sapratīsi, kādēļ to visu vajag,

Savācot lauskas no mīļajām krellēm.

Skaties acīs un tukšumu satiec,

Mīli ar visu spēku, nebaidoties no spļāvieniem,

Te pacelies augstumos, te atkal pazeminies,

Traucoties pa vēju plūstoši un viegli.

Uzzini, ko nozīmē būt nabagam bagātībā

Un būt karalim kritušā nabadzībā,

Citādi diez vai par Svēto Brālību

Kaut reizi vienreiz spēsi izdzirdēt.

Citādi, ko sapratīsi mūžīgajā pacēlumā?

Kā citādi novērtēsi roku uzticību?

Un tikai vienīgi nāvējošā juceklī

Tu spēsi iziet no apburtā loka.

Bet pirms tu nobaudīsi netikumu,

Kļūmīgs būs ienaidnieku aprēķins,

Un, neizdzēris pēdējo mācību,

Tu pēkšņi nolemsi doties lidojumā,

Un, lūk, TAD, tu diez vai pārpūlēsies,

Un tumsa nespēs tavas acis aizvērt.

Un Tu DROŠI VIEN jau izlauzīsies

Turp, kur ĪSTENS spēsi būt!

 

1997.02.10.

 

Pievienots 06.07.2009, atjaunots 10.07.2010

http://sanatkumara.ru/stati-2010-2011/lutsifer-christos

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. The Secret Of Lucifer http://www.youtube.com/watch?v=mcE0vUL8mQc(Tulk. piezīme)

[2] Школа Совершенства Первоисток - Pilnvedības Skola Pirmsavots http://www.pervoistok.lv/ (Tulk. piezīme)

[3] Saimons Koks „Uzlaužot da Vinči kodu. Ceļvedis pa Dena Brauna noslēpumu labirintiem”. 157. lpp. Maskava, 2006.

Skat. Simon Cox. Cracking The Da Vinci Code; Саймон Кокс.Взламывая код да Винчи (Tulk. piezīme)