Zemes Logosa apziņa

SKATĪTIES VIDEO

Apzinies savas domas un kļūsi Dievs.

Sanats Kumara.

Tumši gaišās un gaiši tumšās telpas savienošanās notiek viņu Logosu līmenī. Jūs esat viņu hierarhiju pārstāvji, un jūs esat pavēstītāji (pavēstītājs– Tas, kurš (tas, kas) pasludina, pareģo nākotni. Likteņa p.), savienojot un harmonizējot šīs telpiskās un smalkmateriālās struktūras.

Te vienmēr piedalās divi – Dzīve un Vide, vērsti uz trešo pusi – uz Apziņu, kura ietilpina šīs pirmās divas. Dzīve – tas ir Vēlēšanās un viņas Izpildījuma (realizācijas) atvasinājums. Ar Dzīves palīdzību Logoss risina divus uzdevumus – izzina sevi un pilnveido izzināto, pilnveidojot Visu, Kas Ir.

Pats galvenais – Viņš jūtas koncentrēts smalkmateriālajā vidē, tas ir, kā radies un evolūciju turpinošs telpas saturs. Izrādījies vidē, kura ir Viņš Pats, Viņš var just šo saturu, izzinot sevi kā radušos, sevi vērojošu, ejošu cauri saviem slāņiem pie ugunīguma kodola.

Logosam ir apziņa kā ārpusē, Visā, Kas Ir, apzinoties telpu ārpus savas formas, tā arī pārnesot apziņu sevis iekšienē, identificējot sevi šajā iekšējā formā. Kāda ir sevis turēšanas iekšējā formā jēga? Sakoncentrējis apziņu formā, Logoss izvērš sevi uz iekšpusi, kļūstot pats sevis iekšienē, tādā veidā Viņš rodas kā Saprāts, apziņa, kura nolēmusi iedziļināties pašizzināšanā un sevis atklāšanā jaunos uzdevumos un nosacījumos. Viņš atklāj sevi kā personību tikai caur formu. Viņš darbojas un realizē tikai caur formu. Viņš attīstās caur formu. Viņš pieaug ar formas palīdzību, un forma attīsta un audzē Viņu. Apziņas daļas rada citas daļas, jaunas. Formas pilnveidojas un vairo Dzīvi.

Sakoncentrējies punktā sava dzīves perioda beigās, Viņš vēro, kā notiek viņa formas sabrukšana pirmelementos, Iziešana, atpūtas un elementu savākšanas pēc jauniem nosacījumiem periodam.

Savas Dzīves apzināšanās virsapziņai ir ļoti sarežģīta lieta. Šajos globālajos līmeņos sistēmas aug pēc citiem principiem, zemes saprātam pagaidām nesaprotamiem. Bet mēs vienkārši sakām, ka pašapzināšanās ir atslēga visu pakāpju Logosu attīstības sistēmu sapratnei.

Cilvēks ir līdzīgs Visam, Kas Ir ar to, ka viņš iet pašapzināšanās, pašizzināšanas un pašiedziļināšanās ceļu, pat lielākā mērā, nekā pārējās apziņas, jo ir sevi atdalījis no Visa, Kas Ir, no kvantu apziņas, lai atklātu un apjēgtu patiesības jaunā stāvoklī cilvēka līmenī. Kas tiek sasniegts tādā veidā, kad Logosa apziņa ir sadalījusies daudzās individuālās daļiņās? Katra daļiņa ir aicināta izzināt sevi. Viņa apzinās sevi netriviālā, nevis visiem kopīgā, bet savā, jaunā veidā, nevis kā visi un Viss, bet izgudro, lai arī nedaudz, bet savas atklāsmes, Planetārā Saprāta krājkasītē pievienojot savas iestrādes, savu izziņas kaisli uz ieliktās tieksmes attīstīties un pašiedziļināties pamata. Tādā veidā attīstās Planetārais Saprāts, pieaugot un paplašinoties. Tas būtu it kā, kad cilvēks pašizzināšanai būtu iemācījies sadarboties ar šūnu apziņu. Arvien vairāk mūsu šūnu barojas ar gaismu, virzot vispārējo ķermeņa apziņu uz gaismu un cilvēka planetāro apziņu pie Logosa. Tādā pašā veidā arī mēs virzām Zemes Logosu uz Pāreju kvantu realitātē jaunā augstākā apziņā.

Zemes Logosa Augstālais Es: Zemes noturēšana harmoniskā stāvoklī, gaiši tumšās un tumši gaišās telpas savienošana.

 

Pievienots 19.06.2010

http://sanatkumara.ru/stati/soznanie-logosa-zemli

Tulkoja Jānis Oppe