Apziņas izaugsme

10.07.03.

Apziņas izaugsmi jeb paplašināšanos pavada pakāpeniska pāriešana pie sevis kā Viena ar visiem cilvēkiem apzināšanās, savienošanās ar Zemes gaismas ķermeņiem un Augstākajiem aspektiem (iesvētījumu un iniciāciju veidā). Pastāvīga savas daudzdimensionalitātes jušana un pastāvīga saikne ar Zemi dod pāriešanu pie beznosacījuma mīlestības un beznosacījuma pieņemšanas, un katra cilvēka, iemiesota uz planētas, uzdevumu izpratnes.

Parādās atbildība par Zemes lietām, jo Zemes lietas kļūst par personisku uzdevumu, pildāmu pēc spēku un spēju iespējas. Planētas augšupcelšanās kļūst par katra gaismas nesēja misiju, viņam parādās personiska ieinteresētība zināšanu aiznešanā līdz visiem cilvēkiem.

Ar jaunām iniciācijām – kvantu lēcieniem paaugstinās apziņas apjoms, iziešana sākumā aiz Zemes Logosa, pēc tam Saules Logosa utt. ietvariem. Iniciācijas bieži notiek miegā, dažreiz tās ir bezmiega nakšu pavadītas. Iesvētījumi bieži norit pilnā apziņā un svinīgos apstākļos.

Iesvētījumā enerģētiskais darbs norit stundu, divas. Bet pats lēciens ir momentāns. Dažreiz iniciācijas vai aktivizācijas nāk viļņiem – enerģiju krišanās un celšanās. Parasti cilvēks mēs būt izmainītā apziņā, un Augstākais Es pateicas un atbild par Iesvētītāju Darbu. Kā piemēru varu sniegt sava Augstākā Es atbildi uz Sanata Kumaras Ugunīgo Iesvētījumu, kurš sniegts otrajā grāmatā “Знания из огненного слоя” („Zināšanas no Ugunīgā plāna[1]”).

Ugunīgais zvērests

 

Mani Ugunīgie Skolotāji! Sanat Kumara!

Apņemos mūžīgi glabāt jūsu lāpu ugunīgo

Gaismā un tumsā, bēdās un priekos, dzīvē mūžīgajā un zemes dzīvē!

Ļauju būvēt savu zemes plānu pēc augstākā ceļa

un iet ugunīgo ceļu līdz pašām jūsu zālēm,

ceļu ugunīgu un taisnu, uz Dieva Valstību pie Avota

Es Esmu Klātbūtne un Es Esmu Tas, Kas Es Esmu.

Glabāju jūsu norādījumus, svēti tos ievēroju

un vairoju jūsu Gaismu

visas Saules sistēmas un mūsu Pasaules-ēkas vārdā.

Mūžīgi glabāju jūsu liesmu, pat tad, kad atradīšos

aiz Saules sistēmas robežām,

kā daļu no savām visgaišajām enerģijām, kuras dod man Saprātu Svēto.

Palieku jūsu uzticīgs dēls mūžīgi mūžos.

Āmen.

Pateicos visai Pasaules-ēkai, saviem Ugunīgajiem Skolotājiem un Sanatam Kumaram par uzticēšanos un pieņemšanu, sūtu jums uz visām sevis malām mīlestību un prieku, Gaismu un atzinību, ticību nesatricināmu un laimi ne no šīs pasaules.

Apņemos glabāt mūžīgi Jūsu Iesvētījumu un darīt, domāt un just kā Dievs, kurš atnāca uz Zemi, lai palīdzētu viņai izrauties no Karmas Apļiem un augšupcelties uz Gaismu no tumsas gadsimtiem.

Āmen.

Šis iesvētījums notika manas jubilejas dienā, vasarnīcā, kurp es aizbraucu, lai šajā dienā pilnībā būtu ar Skolotāju.

Katra nākamo iniciāciju pakāpīte notiek saskaņā ar Iesvētītāja plānu un tiek pavadīta ar apziņas izmainīšanu, sirds atvēršanu, kundalini pacelšanu, ugunīgajām enerģijām (dažreiz cilvēks gluži kā deg ugunī), cilvēkam uzģērbj dažādas mantijas, kroņus, citas galvassegas, rokās iedod dažādus zīmīgus priekšmetus, piešķir jaunus uzdevumus un iezīmē kalpošanas veidu. Turklāt eņģeļi bieži iesvētāmo apbārsta ar zelta putekšņiem – tā tiek iesēta jaunā karma – kalpošanas uz Zemes jaunie uzdevumi.

Nereti Ceremonijā „Augšupcelšanās Krēsls” mēdz būt iniciācijas, kuras es saucu par Pārvēršanu. Turklāt cilvēku apsedz ar zelta vai baltu kupolu, zem tā notiek sakraments, kuru mēs neredzam. Pēc tam kupolu noņem, un cilvēks parādās jauns un pārvērsts.

Līdz ar apziņas paaugstināšanos kanāls izkārtojas arvien augstāk un augstāk, pie jauna, augstāka Tēva-Skolotāja. Visbeidzot čenelings aiziet otrajā plānā, tāpēc ka cilvēka apziņa saplūst ar Augstāko Es, jeb, ievērojami uzlabojas saikne ar savu Augstāko Aspektu. Un Skolotājs mācekli atlaiž brīvībā, vedot viņu un vērīgi novērojot.

Lieta tāda, ka pašlaik viss mūsu blīvumā ir nepareģojams, un mēs šeit atrodamies zemes apziņas un vienlaicīgi Augstākā Es līmenī, un reizēm adekvātāk reaģējam uz notiekošo. Tāpēc no dažiem čeneleriem tiek noņemta aizbildniecība, un viņi kļūst patstāvīgi. Šajā laikā liekas, ka čenelers ir „nosēdies” vibrācijās, jo diktātu vai pastāvīga darba vairs nav. Kā mēs reaģējam uz šo klusumu? Dažādi. Dažreiz ar apjumumu un nesapratni.

Ir vērts atcerēties Ramtas[2] vārdus, kurš reiz man teica: „Tev jau sen bija jākļūst par Skolotāju, bet tu vēl arvien pieraksti svešas domas.” Tajā laikā es pat padomāt nevarēju, ka pēc diviem gadiem es sākšu rakstīt grāmatas no savas apziņas, saistītas ar Augstrāko Es, sacerēt prakses un meditācijas.

Pats galvenais – nepazaudēt savas atnākšanas uz Zemi mērķus un stingri turēties pie Skolotāju dotā kursa. Saprast, ka ceļš uz virsotni bieži nav taisns un ne pats īsākais.

Ceļš uz augšupcelšanos – tas galvenokārt ir darbs ar sevi. Sanatas Kumara man teica: neskaties uz citiem, strādā ar sevi. Tas ir katra gaismas nesēja uzdevums – no kūniņas pārvērsties tauriņā un tādā veidā parādīt citiem augšupcelšanās ceļu. Tādēļ ir svarīgs savienojums ar Skolotājiem un sekošana viņu rekomendācijām, ne vienmēr ērtām un ne vienmēr vieglām, taču vienīgi pareizām.

Vēl viens svarīgs jēdziens – jo vairāk atdod, jo vairāk nāk klāt.

Kā orientēties vēstījumu masā? Vēlreiz caurskatīsim šo tēmu, kā ļoti svarīgu pašreizējā laikā, kad daudzi čeneleri dod pretrunīgu informāciju.

 

1. Kanālam jābūt augstam, vismaz saistītam ar Budhi. Informācija no tāda kanāla ir dota apziņas sirds vai kakla centra līmenī.

 

2. Informācijā nav draudu vai ultimāta, vienmēr tiek runāts par cilvēka izvēles brīvību.

 

3.Skolotājs, kurš sūta vēstījumu, saprot, ka lielākā daļa cilvēku vēl nav izaugusi līdz šai informācijai, ka tā ienāk kā apziņas attīstības paātrinājuma katalizators, kā rūsa, kura saēd savu laiku nodzīvojušo realitāti, tēlaini runājot. Tāpēc nav pārmetumu neizglītotam cilvēkam.

 

4. Skolotāji parasti nestrādā atsevišķam reģionam, valstij, lokālai tautai. Notiek darbs ar planētu un Saules sistēmu, ar cilvēci kopumā, ar viņas pamodušos daļu.

Visas sarunas par Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Vācijas (ievietojiet šeit jebkuru valsti, tāpēc ka katra valsts pašlaik pieraksta sev augšupcelšanā īpašu misiju, jo katra tilbīte[3]...) misiju un visas sarunas par tādu savdabību ir nepamatotas. Cilvēce kopumā tiek stimulēta ar grāmatu, semināru, aktivizāciju planetārajā līmenī palīdzību. Informācijai nav robežu un nāciju. Atcerēsimies neseno starptautisko aktivizāciju Ēģiptē, atcerēsimies Solāras[4], Drunvalo[5] akcijas, pazīstamu čeneleru seminārus pa visu pasauli.

Kad mēs runājam par Krievijas īpašo misiju, tad šeit es lūdzu reāli paskatīties uz Krievijas nomali, iebraukt jebkurā nelielā pilsētiņā, ciemā, kur nav darba, daudzas mājiņas brūk kopā, govis ir iznīkušas, jaunatne ir aizbraukusi uz lielajām pilsētām peļņā, vecie cilvēki dzer. Lauki un sējumi ir pamesti. Mašīnu stacijas ir sagrautas. Kam gan tas traucēja? Visi šie cilvēki nav spējīgi izvest pasauli apziņas pirmrindas līmenī. Es runāju par gandrīz 80% Krievijas iedzīvotāju. Viņiem rūp, kā izdzīvot ar nabadzīgo algu vai pensiju, kā nopelnīt liekus tūkstoš rubļus.

Briesmīgākais Krievijas ekonomiskais sabrukums pagaidām nav spējīgs izvest valsti apziņas pirmrindas līmenī. Sākumā Krievija ir jāpabaro, lai tautai parādītos laiks lasīt grāmatas, izglītoties un izvēlēties ceļu uz garīgumu.

Nabadzība nav tas ceļš, kurš valstij ļaus pacelt izglītības līmeni. Lai cik nelūgtos piedzērušo Ivanu, lai cik nedraudētu, tu nepanāksi viņa apskaidrošanos. Cilvēkam vispirms ir jāiziet no verdzības, un pēc tam viņam radīsies vēlēšanās zināt par Dievu vairāk.

Tāpēc pasaule mums jāglābj kā visai pasaulei – visiem planētas gaismas nesējiem, kopīgiem spēkiem. Jāiedarbojas uz Pasaules saprātu, uz Apziņas Režģiem, katram maksimāli atdodot tam savu laiku, savus spēkus, savu mīlestību, savu naudu.

Mani mīļie, katrs no mums jau apzinās savu visplanetāro misiju, un katram no “sava purva” ir jāstrādā visas planētas labā, jūtot kā patiesību – kur piedzimi, tur arī noderēji (где родился, там и пригодился). Es skaidri jūtu savu misiju Urālu kalnu aktivizācijā, un manu intuitīvo nojausmu par šo enerģiju aktivizēšanu apstiprina citi cienījami jaunās informācijas avoti.

 

5. Ko vēl var teikt par informācijas kvalitāti? Augstas Apziņas dod vēstījumus, kur nav draudu, ir cieņa pret cilvēku un cilvēci, tiek uzsvērta visu līmeņu apziņu vienlīdzība, nav pazemojošu salīdzinājumu un vārdu, kuri aicina atzīt savu vainu, grēcīgumu, zemumu, krišanu. Ar šādiem vārdiem cilvēku var tikai pazemināt, bet nekādi ne pacelt. Augstu kanālu vēstījumu vārdi dod spēku, mīlestību, parāda prieka ceļu, ved, iedvesmo, izpleš spārnus un sirdi, palīdz attīrīties, rāda, ko vēl var izdarīt.

 

6. Visas augstu Skolotāju prakses ir vienkāršas. Ģeniāli vienkāršas. Dievišķi vienkāršas. Jo sarežģītāka prakse, jo zemāks kanāls.

Par nožēlošanām. Cik nožēlošanu vajag? Simtiem? Iespējams, tiem, kas neuzticas sev vai nožēlošanām, vajag tās darīt daudz reižu. Bet Dievam ir svarīgs viens – patiesais. Tā ir savu kļūdu apzināšanās šajā un pagājušajās dzīvēs. Jūsu pašu apzināšanās – un tāpēc pārveidošanās.

Tavas dzīves – tā tad arī ir tava īstenā Dzimta, tava Zemes Ģimene, kuras katrs loceklis – tava dzīve uz planētas. Kopā jūs veidojat Dvēseli. Jūs esat Vienas Dvēseles fragmenti, un jūs esat personīgi atbildīgi nevis par kādu svešu, par vecmāmiņām un vectētiņiem, bet par sevi visās dzīvēs. Lūk, viņa, jūsu personiskā atbildība par visu, ko jūs reiz ievārījāt.

Kāpēc gan tas ir izvākts no kristietības? Kāpēc tik izkropļotas ir zināšanas par to? Un kā to paskaidrot kristietim, ja no Bībeles ir izņemts vesels slānis par Reinkarnācijām? Lūk, tad arī lūdzam piedot savai dzimtai līdz 7. augumam. Tā taču ir izkropļota patiesība. Un kā tad pagājušās dzīves dzimtas, un aizpagājušās? Vai tad mēs 19. gadsimtā arī dzīvojām Krievijā tajā pašā ciemā? Es dzīvoju Francijā un Anglijā. Un zinu savas dzīves. Bet agrāk – Polijā un Krievijā, un agrāk Francijā un Anglijā, Indijā... Un vai tad tās Dzimtas ir palikušas bez nožēlošanas?

Un citās reliģijās, citos kontinentos – kāda tur ir nožēlošana? Jeb viņi nav cilvēki?

Dzimtas Koks – tas esi tu pats, un visas savas dzīves tu viņā uzbūvēji kā augšupkāpšanu pie Gara. Un visiem šiem tavu dzīvju zariem ir vajadzīga totāla apgaismošana.

Vēstījuma gaitā došu savu praksi darbam ar šo savu Dzimtu. Stādieties priekšā tos cilvēkus, kuri jūs bijāt uz Zemes. Jūsu gars stāv virs šī pūļa un redz, cik gaiši vai tumši ir cilvēki tajā. Sākumā es sāku iet iekšā atsevišķos cilvēkos un risināt katru problēmu saskaņā ar šīs dzīves apstākļiem. Pēc tam sapratu, ka manas gaismas pilnīgi pietiks, lai iedarbotos uz visu Dzimtu. Es vienkārši vērsu savu gaismu uz visiem un apgaismoju visus uzreiz. Un man sanāca.

 

7. Runājot par to, cik svarīga ir informācija par augšupcelšanos, nedrīkst aizmirst, ka mūsu valstij tā tikai ir jaunā pasaules uzskata injekcija vecā izziņas koka lapotnē. Skolās un mācību iestādēs šī informācija ir aizliegta, valdības aprindās tās ir slepenas ezotēriskas zināšanas, slēgtas pret izpaušanu, taču pilnā sparā izmantojamas savām vajadzībām. Pat lielās ezotērikas izdevniecībās vēl arvien ir iekšējā cenzūra, un ne visa informācija tiek cauri. Piemēram, manu grāmatu “Люцифер” (“Lucifers[6]”) ir aizliegts oficiāli izdot. Viņu var izdot privāti, taču kurš šo grāmatu izplatīs pa visu valsti?

Šī grāmata ir pati nozīmīgākā no visām manām grāmatām, jo dod jaunu pasaules uztveri un Cilvēka uz Zemes misijas sapratni.

Atgriežoties pie mūsu sarunas tēmas – apziņas aktīvas izaugsmes pēdējo gadu laikā, gribu uzsvērt čeneleru lomu šajā ātrajā attīstībā. Vien tikai 15-18 gadi ir pagājuši kopš pirmajiem biklajiem paziņojumiem par augšupcelšanos kā planetāru aktu. Un pa šo laiku miljoniem cilvēku, bet varbūt, desmitiem un pat simtiem miljonu ir pamodušies un apzinājušies savu dievišķo būtību. Informācija par to arvien pieaug un vairojas. Ir svarīgi klausīties savu sirdi un iet turp, kurp viņa jūs ved.

 

Pievienots 04.08.2010

http://sanatkumara.ru/stati/rost-soznaniya

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.koob.ru/sanat_kumara/znaniya_iz_ognennogo_sloya (Tulk. piezīme)

[2] Skat. J. Z. Knight (Tulk. piezīme)

[3] каждыйкуликсвоеболотохвалит(katra tilbīte savu purvu liela) – sakāmvārds (Tulk. piezīme)

[4] Skat. Solara An-Ra (Tulk. piezīme)

[5] Skat. Drunvalo Melchizedek (Tulk. piezīme)

[6] Skat. Книга А7. Санат Кумара. Лучезарный Ангел http://sanatkumara.ru/obyavleniya/diski-natali-kotelnikovoy (Tulk. piezīme)