Aktivizācija Adžnā 14. augustā

2010. gada 14. augusts      Aktivizācija Sarkanā Drakona Adžnā

Dārgie draugi! Mēs šodien šeit esam sapulcējušies no pašiem dažādākajiem Krievijas stūrīšiem. Kāds prieks, ka mēs esam atraduši cits citu mūsu nevienkāršajā ceļā! Es katru no jums sveicu ar manu zemu paklanīšanos!

Sanats Kumara mūs sapulcēja šeit kopā. Sapulcēja, lai mēs veiktu priekšpēdējo soli aktivizācijās. Mūsu Urālu kalnu aktivizāciju ģeogrāfija no sirds centra ir pārvirzījusies pie Urālu kalnu Sarkanā Drakona Adžnas. Šis brīnišķīgais kalns, Drakoniņa pusdārgakmeņu jašmas acs, atrodas Urālu kalnu trešās acs čakrā.

Aktivizāciju process beigsies nākamā gada maijā mūsu Drakoniņa čakrā Sahasrāra. Mēs ar Vladimiru jau pabijām pēdējās aktivizācijas vietā Dienvidu Urālu galējos dienvidos un satikāmies ar kalnu Glabātāju. Pats Glabātājs nākamajā gadā maijā vadīs šo noslēdzošo akciju. Uz to mēs aicinām tikai tos, kas jau ir pabijuši mūsu aktivizācijās.

Man gribas, lai šajā reizē mēs vairāk apzināti saprastu, kādēļ mēs te nodarbojamies ar pašdarbību. Mēs tagad radīsim kolektīvu būtību. Viņai būs dubultas daudzskaldņu piramīdas forma. Augšā piramīda ar daudzām skaldnēm un apakšā, zemē – tāda pati apvērsta piramīda. Šo formu mēs piepildīsim ar savu garu un savienosimies viņā ar Sarkanā Drakona garu, lai tieši ietekmētu kalnus visos vibrāciju slāņos, kādi mums ir pieejami. Tādēļ šo apvienoto formu mēs sāksim piepildīt ar cilvēcisku saturu, ar cilvēciskām fiziskām enerģijām – ar dejām, ar astrālajām enerģijām – emocijām un jūtām, un ar mentālajām enerģijām – domām un programmām, kā arī ar mūsu nodomiem – gribu-varenību. Notiks cilvēka un Ercenģeļu kopīga radīšana un cilvēku un Zemes, kuras pārstāvis ir Sarkanais Drakons, kopīgā egregora piepildīšana ar mūsu saturu. Tādejādi mēs ietekmēsim procesus, kuri notiek ar planētu.

Tāpēc mans kvēls lūgums – pēc tam, kad mēs visi savienosimies kristālā, neiet ārā no apļa. Būsim vairāk apzināti šodien. Izejot no apļa aktivizācijas laikā, mēs sabojājam mūsu formu. Mūsu apziņa aktivizāciju laikā ir pieaugusi. Mana loma ir tikai sagatavot aktivizāciju, bet pati aktivizācija – tas ir tas, ko darāt jūs. Tieši mūsu jūtas un domas, izteiktas dziesmās un dzejoļos, mūsu dejas piepilda ar saturu mūsu kopīgo vienoto egregoru, dodot Zemei mūsu apziņas līmeni, cilvēcisko.

Vēlreiz atkārtošu, ka, aktivizācijas laikā izejot no mūsu apļa, jūs iztaisāt kristālā caurumu, un enerģijas sāk tecēt prom no kristāla.

Mēs sākam mūsu gara un dvēsele svētkus.

Mūsu aktivizācijas pēc savas nozīmes iziet uz planetāro līmeni. Mēs pašlaik meditējam kopā ar citiem cilvēkiem, kas nevarēja atbraukt uz kalniem, bet kas kopā ar mums ir šeit un tagad. Mēs esam milzīgs spēks. Savienosimies domās ar visiem, kas mums pašlaik palīdz citās vietās (pauze).

Bet tagad mēs piesaucam pievienoties visus neredzamos gaišos spēkus palīdzībai mums un Zemei. Tās ir vietējās astrālās un mentālās būtības, kuras dzīvo uz zemes, gaisā, ūdenī un ugunī. Mēs piesaucam augstākos gaismas spēkus – Ercenģeļus un Eņģeļus, un neitrālās hierarhijas spēkus.

Mēs lūdzam arī mūsu burvīgo Sauli, mūsu Tēvu-saulīti piedalīties šodienas svētkos. Saule pašlaik dod ugunskristības planētai, lūk, no kā ir daudz ugunsgrēku. Mēs saprotam, ka ne saule aizdedzina mežus, bet cilvēki vienkārši šajā situācijā uzvedas nesaprātīgi, kā vienmēr, atstājot uguni uz sausas zemes. Ugunīgās enerģijas nākšanas uz planētu apstākļos ir jāiemācās būt ārkārtīgi uzmanīgiem ar sērkociņiem, cigaretēm un ugunskuriem (pauze).

Mēs aicinām mūsu kosmiskās ģimenes. Mēs viņas neredzam, bet viņas ir blakus! Pagaidīsim, kamēr labi nesajutīsim viņu enerģijas starp mums (pauze).

Sākam būvēt mūsu tradicionālo kristālu. Vispirms – sazemēsimies no sava sirds centra Zemes centrā, viņas sirds iekšplanetārajā kristālā (pauze).

Tagad ar mīlestību un spēku uzmetīsim no mūsu sirdīm staru uz mūsu Augstāko Aspektu, pie Tēva! (pauze)

Apvienosim mūsu sirdis vienā Lielajā Sirdī apļa centrā, blakus man. Iztaisiet izvērsumu pa horizontālo asi no sirds centra. No jums pie manis (pauze).

Viena lielā Sirds rodas tieši mūsu acu priekšā (pauze).

Šī Sirds ir milzīgas eņģeliskas būtības iekšienē. Šī būtība ir mūsu kolektīvās enerģijas, viņa ir smalkajā plānā augstāk par pašiem augstākajiem kalniem Urālos. Viņā ir ne tikai zemes Cilvēka enerģijas, bet arī mūsu Augstāko Aspektu enerģijas, Ercenģeļu un eņģeļu, planētas astrālo iedzīvotāju – elementāļu, mūsu palīgu, enerģijas. Mēs piesaucam visu Debesu Hierarhiju vadītāju, kurus mēs saucam par Tēviem, enerģijas iekārtot savus starus mūsu aplī (pauze).

Mēs visi esam apvienojušies vienā idejā, vienā tieksmē – atnest iespējamo palīdzību planētai Zemei pēdējā izrāvienā uz Gaišo pasauli, kuru viņa veic mūsu acu priekšā. Tas nebūs izrāviens. Tas kvantu līmenī jau norit! Vienkārši mēs mūsu lineārajā laikā to uztveram izstiepti. Taču tas notiek pašlaik mūsu acu priekšā. Un kā notiek? Lūk, ar tādām darbībām, kā pašlaik, lūk, ar tādām aktivizācijām. Lūk, ir šis planētas augšupcelšanās process, mēs to pašlaik radām šajā kalnā, apvienojot mūsu pūliņus un kļūstot par Vienu Lielu Būtni. Sajutīsim mūsu vienotību. Paskatieties uz mūsu Vienoto Būtību (pauze).

Tagad vērsīsimies pie sava pirmās dimensijas aspekta – mūsu saknēm. Savāksim savas saknes un pievienosim visam kokam. Sajutīsim, kā no mūsu pirmā aspekta, no Māmuļas-Zemes sāk plūst Zemes sulas mūsu kājās...

Kāds spēks! (pauze)

Tie ir augšupcelšanās Drakonu un Ercenģeļu, kuri arī caur mums iemantoja savu apakšu, spēki. Māmuļa-Zeme ir viena no tādām būtībām, un mēs piesaucam Māmuļu pacelties no planētas Centra, no viņas planetārā kristāla un ar visu savu spēku būt ar mums! (pauze)

Mēs piesaucam visu Tēvu Lielās Klātbūtnes visās hierarhijās, līdz kādām mēs spējām aizsniegties ar mūsu apziņu. Atnāciet, mūsu Brāļi, Radītāja Dēli. Mēs esam šeit, bet jūs – tur, taču mēs esam no vienas galaktiskās ģimenes! Mēs esam kopā! (pauze)

Atnāc, mūsu Tēvs-Radītājs, un pastiep mums savu roku apsveikumam un svētībai! (pauze)

Mēs jau esam nobrieduši izturēt galaktisko enerģiju spēku, kurš tiek sūtīts uz planētu, un mierīgi varam pārvadīt un aktivizēt visas šīsdienas aktivizācijas enerģijas, sākot no Lielā Centrālā Avota un beidzot ar cilvēka planetāro apziņu. Jo mūsu apziņa tieši pašlaik ar spēcīgu rāvienu arī virzās augstāk un paplašinās tālāk. Piepildīsim mūsu Lielo Sirdi ar pateicību un mīlestību pret visiem un visu ap mums (pauze).

Lucifers ir klātesošs aktivizācijā ar visu savu spēku.

Пришла пора всем вам сказать.

Забудьте все свои печали,

Должны себя вы осознать.

Открыть в себе другие дали.

 

Примите все благословенье,

И растворите вмиг свое забвенье.

 

Открыты двери в Новый Мир.

Уходят в прошлое Кумиры.

Себя и их вы не судите,

Как данность новую примите,

Привязки старые порвите,

Освободитесь, встав с колен.

 

С надеждою вперед смотрите,

Как много Света впереди!

Реальность новую творите,

Добро на это свыше Я даю.

 

Не нужно больше вам сражаться,

Всем можно весело смеяться.

Друг другу все вы - сестры, братья.

Вы все   достойны и равны,

И все быть разные должны.

 

У всех вас Истина своя,

ЕГО - не хуже, чем ТВОЯ.

Все вместе Вы - одна семья.

Pienācis laiks visiem jums teikt.

Aizmirstiet visas jūsu bēdas,

Jums sevi jāapzinās.

Jāatklāj sevī citas tāles.

 

Pieņemiet visas svētības,

Un mirklī izšķīdiniet visu savu aizmirstību.

 

Ir atvērtas durvis uz Jauno Pasauli.

Aiziet pagātnē Elki.

Sevi un viņus jūs netiesājiet,

Kā dotumu jaunu pieņemiet,

Piesaistes vecās saraujiet,

Atbrīvojieties, pieceļoties no ceļiem.

 

Ar cerību uz priekšu raugieties,

Cik daudz Gaismas ir priekšā!

Realitāti jauno radiet,

Apstiprinu to no augšas Es.

 

Vairs nevajag jums cīnīties,

Visi drīkst jautri smieties.

Cits citam visi mēs – brāļi, māsas.

Jūs visi esat cienīgi un vienlīdzīgi,

Un visiem jābūt dažādiem.

 

Visiem jums ir sava patiesība,

VIŅĒJĀ – ne sliktāka, kā TAVĒJĀ.

Jūs visi kopā – viena ģimene.

Plaši atveriet mūsu kopīgo Lielo Sirdi, mani draugi, Gaismas būtībām! (pauze)

Sirdī ienāk Mihaēls, Lucifers, Māte-Zeme, Sanats Kumara un Tēvs Gors. Viņi mūsu kopīgo Lielo Sirdi piepilda ar savu mīlestību. Sirds aug un paplašinās (pauze)

Mēs ietilpinām Sirdī visus mūsu palīgus un Saules Hierarhijas Skolotājus (liela pauze).

 

Давай сейчас с тобой

Поговорим в тиши,

Христос сердечный мой,

Ты - Бог моей Души.

 

Однажды Ты искал

Укрытье от людей,

Которых исцелял

От лености своей.

 

И место то нашёл,

Святым его назвал...

А тот, кто к Богу шёл, -

Дорогу потерял.

 

И ищут царство Божье,

Впиваясь ввысь глазами,

Что стали, мол, хорошие,

Клянутся небесами.

 

Ты ж храм себе построил

В сердечке человечьем.

А люди – в церковь строем,

Как стадо то овечье.

 

Поговорим с тобой,

Мой Бог и мой учитель,

Глаза на всё открой,

Священных тайн Хранитель.

 

Но, если мне не срок

Узнать всё от тебя,

Ты мой любой урок

Благослови, любя.

 

Давай же помолчим.

...Светлее в сердце стало.

Ту мудрость тишины

Я от тебя познала.

Ar tevi tagad

Parunāsim klusumā,

Mans Kristus sirsnīgais,

Tu – manas Dvēseles Dievs.

 

Reiz Tu meklēji

Patvērumu no cilvēkiem,

Kurus dziedināji

No sava laiskuma.

 

Un atradi to vietu,

Par Svētu viņu nosauci...

Bet tas, kurš pie Dieva gāja, –

Ceļu pazaudēja.

 

Un meklē Dieva valstību,

Urbjoties ar acīm augšup,

Ka kļuvuši, sak’, labi,

Zvēr pie debesīm.

 

Bet Tu sev templi uzcēli

Cilvēka sirsniņā.

Bet cilvēki – nostādām baznīcā,

Kā aitu baru.

 

Parunāsim ar tevi,

Mans Dievs un mans skolotāj,

Acis uz visu atver,

Svēto noslēpumu Glabātāj.

 

Bet, ja man laiks nav pienācis

Uzzināt no tevis visu,

Tu man jebkuru mācību

Svētī mīlot.

 

Nu paklusēsim.

... Gaišāk sirdī kļuvis.

To klusuma viedumu

Es no tevis iepazinu.

Bet tagad mēs taisām mūsu Lielās Sirds kopīgu izvērsumu uz augšu, uz nākamo vibrāciju slāni (pauze).

 

Сердце раскройся, Дом мой откройся,

Выпусти влагу прозрачных озёр,

С Духом Вселенной ты сонастройся,

Светом разлейся, обнявши простор!

Sirds atveries, Mājas manas atveraties,

Izlaid valgmi caurspīdīgais ezers,

Ar Visuma Garu saskaņojies,

Gaismā izplūsti, plašumu apkampis!

Mēs pacēlāmies par vienu pakāpīti augstāk. Eņģeļu miljoni un Ercenģeļu ģimene pašlaik tur mūsu enerģētisko kanālu. Tagad mēs atrodamies Galaktikas līmenī.

Taisām vēl vienu kopīgu Lielās Sirds izvērsumu uz augšu! (pauze)

Galaktika atvērās, un mēs izgājām aiz viņas ietvariem ar savu apziņu. Mēs vācam virsgaismu un kļūstam viņas nesēji... (pauze)

Mūsu Sirds ir piepildīta ar pasaules-ēkas gaismām un enerģijām... (pauze)

Guaņ-Iņ, žēlsirdības un dievišķās mīlestības Dievs-Dieviete ir pašlaik šeit. Maigi, klusi viņas mīlestības viļņi ietin mūs un mūsu kopīgo sirdi.

 

Как звон нечаянно

Затронутой струны,

Спонтанно возникает

Ощущение блаженства,

Боясь спугнуть, хочу

Продлить мгновенья

Любви нежнейшие прикосновенья.

Kā zvans no nejauši

Skartas stīgas,

Spontāni rodas

Svētlaimes sajūta,

Baidoties aizbiedēt, gribu

Paildzināt mirkļus

Mīlestības vismaigākajiem pieskārieniem.

Guaņ-Iņ sāk čakras adžnas tiešu aktivizāciju visiem dalībniekiem. Guaņ-Iņ aktivizē tās galvas daļas, kuras ir gatavas aktivizācijai katram dalībniekam. Mēs lūdzam maigu iedarbību uz dziedzeriem, kuri piedalās mūsu attīstībā un augšupcelšanā, un mierīgā vibrāciju augšanā (liela pauze).

 

Покой в уме, жизнь в Тишине,

Я окруженье созерцаю,

И ничего не отвергаю.

Любовь и Доброта,

Гармония и Красота,

Пусть вечно правят в этом Мире.

Я в ожиданье замираю,

В себе самой, с Надеждой и Любовью,

Мир долгожданный, Новый, - сотворяю.

Miers prātā, dzīve Klusumā,

Es apkārtni apceru,

Un neko nenoraidu.

Mīlestība un labestība,

Harmonija un Skaistums,

Lai mūžīgi valda šajā Pasaulē.

Es gaidās pamirstu,

Sevī pašā, ar Cerību un Mīlestību,

Pasauli sengaidīto, Jauno, – radu.

Urālu kalnu Sarkanais Drakons, Adamuss, atrodas šeit. Viņš jau ir pamodies un sācis iznākt gaismā. Viņa sirds vēl guļ, un viņam vajadzīga mūsu kopīgā mīlestība. Lūk, viņš, stāv blakus katram no mums! (pauze)

Viņa enerģijas apkamp mūsu apli, viņš ir mūsu kristāla daļa, un mēs pašlaik viņa būtībā ienesam savas labākās īpašības – tīrību (pauze), mīlestību (pauze), prieku (pauze), maigumu (pauze), pateicību (pauze), pieņemšanu (pauze) un uzticību (pauze) – tās īpašības, kuras atbilst nobriedušai dvēselei, kura pamodusies.

Sarkanais Drakons ir saistīts ar savu augstāko aspektu – Zelta Drakonu vārdā Gors. Gors – Lielais Centrālais Avots. Pašlaik Sarkanais Drakons atveras Zelta Goram, un Gors aktivizē Drakoniņu, atver viņa smalkos ķermeņus un ar savu gaismu piepilda viņa kristālisko struktūru. Drakoniņa gaismas ķermeņos ir jāienes mīlestība, harmonija, miers, lai noņemtu Zemes anomālo enerģiju pazemes avotu spriegumu. Mēs darbojamies gluži kā buferis, kurš mīkstina Zemes pazemes slāņu un elektromagnētisko avotu, kuri atrodas kalnu čakrās, spriegumu. Adžnas aktivizēšana turpina mūsu darbu Urālu kalnu enerģētisko centru piepildīšanā ar mīlestību.

Mēs kopā ar Goru piepildām sarkano Drakonu ar mīlestību un prieku, mieru un harmoniju (pauze).

 

Поиграем давай с тобой,

Дорогая моя Земля.

Будешь малым ребёнком ты,

А заботливой мамой – я.

 

В колыбель тебя уложу

Под ночное пение звёзд,

Станет айсберг не страшен нам

В леденящий до боли мороз.

 

Причешу твои кудри я,

Что растут из глубин морей.

Я дождя твоего напьюсь,

Захлебнусь ароматом полей.

 

И больное моё дитя

Исцелю в его сладком сне.

Моё сердце забьётся в нем,

А его застучит - во мне.

 

А потом станешь мамой Ты,

Необъятной такой, большой.

Восхищаться не перестану

Неземною твоей красой.

 

Сяду бабочкой на фиалку,

Стану запахом жёлтых роз

Иль лягушкой у водопада,

Веселящей себя до слёз.

 

Никогда Ты меня в обиду

Никому, ни за что не дашь.

За любовь своего ребёнка

Всё, что есть у тебя, отдашь.

 

В дочки-матери поиграли....

Я открыла свои глаза –

Отчего они мокрыми стали,

Словно утренняя роса?

Paspēlēsimies ar tevi,

Mana dārgā Zeme.

Būsi mazs bērns tu,

Bet gādīga māmiņa – es.

 

Šūpulī tevi ielikšu

Dziedot nakts zvaigznēm,

Aisbergs pārstās būt briesmīgs mums

Līdz sāpēm ledainajā salā.

 

Sasukāšu tavas cirtas es,

Kas aug no jūru dziļumiem.

Es tavu lietu padzeršos,

Aizrīšos ar lauku aromātu.

 

Un manu slimo bērnu

Izdziedināšu viņa saldajā miegā.

Mana sirds iepukstēsies viņā,

Bet viņējā iepukstēsies – manī.

 

Bet pēc tam māmiņa kļūsi Tu,

Neaptverama tāda, liela.

Jūsmot nepārstāšu

Par tavu ne šīs pasaules daiļumu.

 

Kā tauriņš apsēdīšos uz vijolītes,

Kļūšu par dzelteno rožu smaržu

Vai par vardi pie ūdenskrituma,

Priecējošu sevi līdz asarām.

 

Nekad Tu nodarīt man pāri

Nevienam neparko neļausi.

Par sava bērna mīlestību

Visu, kas tev ir, atdosi.

 

Meitu-māmiņu uzspēlējām...

Es savas acis atvēru –

Kādēļ tās miklas kļuvušas,

Gluži kā rīta rasa?

Mūsu kopīgā sirds pukst mīlestībā pret kalniem, Dzimteni, Zemi, pret visiem cilvēkiem, augiem un dzīvniekiem. Mēs tīrām drakonu ar savu mīlestību, un viņa tumšās daļas transformējas gaišākās. Viņš atdzīvojas un piepildās ar jaunām cilvēciskās mīlestības enerģijām. Mūsu cilvēku valstība uz planētas ir pamodusies Dievišķajai mīlestībai un no savām sirdīm izstaro tik tīras, tik bērnišķīgas enerģijas, uz kādām mēs nebijām spējīgi vēl pirms 30 gadiem!

 

Я очень бережно и нежно

Держу в руках Планету нашу.

Она такое совершенство,

Что не найти Планеты краше!

 

Жаль, не моя это работа -

Содрать всю ржавчину и шрамы.

Свои горячие ладони

Я положу на Землю - Маму.

 

Слезой кристальной с поцелуем

Её я сердце растоплю,

Как беспризорного ребёнка,

Я избалую, залюблю.

 

...Лишь отпущу Её из рук

И лёгкий вздох её услышу,

Поняв, как мало нужно мне,

Большое в малом я увижу.

Es ļoti saudzīgi un maigi

Turu rokās Planētu mūsu.

Viņa ir tāda pilnība,

Ka krāšņāka Planēta nav atrodama!

 

Žēl, tas nav mans darbs –

Nokasīt visu rūsu un rētas.

Savas karstās delnas

Es nolikšu uz Zemes-Māmiņas.

 

Ar kristālskaidru asaru un skūpstu

Es Viņu sirdī atkausēšu,

Kā bezpajumtnieku bērnu

Es lutināšu, mīlēšu.

 

...Tik atlaidīšu Viņu no rokām

Un viņas nopūtu izdzirdēšu,

Saprotot, cik maz man vajag,

Lielo mazajā es ieraudzīšu.

Pašlaik Ercenģeļu un eņģeļu pulki virs mums izveido zvaigzni. Jūs varat saskaitīt, cik viņai ir staru! (pauze)

Šī zvaigzne pakāpeniski nolaižas uz mums, ieiet mūsos un caur mums Zemē pazemes slāņu aktivizēšanai. Mēs esam Saules, Sīriusa un galaktikas ercenģelisko enerģiju pārvadītāji. Mēs uztveram un pārraidām arī Svētā Gara enerģijas Zemei un visai augšupcelšanās telpai.

 

Какое счастье жить сейчас

Какое счастье Человеком зваться

Какое счастье вдруг понять

Что всё - в тебе, и Миру удивляться!

 

Какое счастье ощутить всем существом

Незримые заботливые руки

Что нас из жизни в жизнь ведут

К Любви и Свету через все земные муки!

 

К родной Земле не раз еще вернемся

Чтоб долг великий оплатить

Помочь ей стать жемчужиной прекрасной

И вместе с нею Посвященья проходить.

Kāda laime pašlaik dzīvot

Kāda laime par Cilvēku saukties

Kāda laime pēkšņi saprast

Ka viss ir tevī, un par Pasauli brīnīties!

 

Kāda laime ar visu būtni just

Neredzamās gadīgās rokas

Kuras no dzīves uz dzīvi ved

Pie Mīlestības un Gaismas caur visām zemes ciešanām!

 

Pie dzimtās Zemes ne reizi vien vēl atgriezīsimies

Lai lielo parādu samaksātu

Palīdzēt viņai kļūt pērlei brīnišķai

Un kopā ar viņu Iesvētījumus iziet.

Mūsu ķermeņi pašlaik kristalizējas. Jūtat, ka asinīs gluži kā dursta mazi kristāliņi? Mēs piepildāmies ar Lielo Avotu gaismu (pauze).

Sāk aktivizēties mūsu astrālie ķermeņi. Ūdens telpa auras iekšienē sāk funkcionēt. Visas astrālās čakras aktivizējas un sāk mirdzēt. Viņas atrodas apkārt fiziskajam ķermenim un nesakrīt ar blīvā ķermeņa ēteriskajām čakrām (pauze).

Aktivizējas arī mūsu mentālie ķermeņi. Mentālais ugunīgais ķermenis sāk griezties un paātrināt savus aplidojumus apkārt Zemei (pauze).

Tagad mēs esam gatavi grupveida radīšanai. Mīlestība ir galvenā tēma šodien. Mēs skaisti sākām ar Saules, Ercenģeļu un Gora mīlestību. Neļaujiet sev nokrist, mīliet ar savu Tēva dievišķo kristālu palīdzību un esiet Viņa cienīgi priekā, dziesmās un dejās. Grupveida apziņa ir aktivizēta.

 

Pievienots 16.08.2010

http://sanatkumara.ru/stati/aktivatsiya-v-adzhne-14-avgusta

Tulkoja Jānis Oppe