Svētā Gara Pasaules

Svētā Gara pasaules ir plašs apgabals, kur apziņa ir vāji kristalizēta. Apziņa iziet pieredzi apgabalos, nodalītos no Kristus Apziņas. Tie ir eksperimentāli apgabali, attīrīti no Tēva vadības, no Svētā Gara un Dēla vadības. Tas ir Gars, atlaists pašizziņai, lai pašatjaunotos un pašatražotos. Tas viss ir ielikts eksistēšanas šajās pasaulēs apstākļos. Svētā Gara pasaulēs ir ielikta iespēja radīt jauno. Šis apgabals ir kā atomreaktors. Eksperimenta rezultāti uz tādām planētām tiek rūpīgi apsvērti un caurlūkoti.

Gaišajās pasaulē pilnība ir ideāls, un attīstība tajās pati par sevi ir neliela. Tās ir svētlaimes un prieka pasaules, atpūtas, mākslas un skaistuma pasaules.

Neitrāla apziņa – nobriedusi apziņa, pabeigusi darbu Svētā gara Pasaulēs un Dēla Pasaulēs. Viņa pabeidz attīstību Kristus Pasaules-ēkā, lai izietu nākamo Apziņas Apli.

Apziņas kristalizēšanās notiek ne visiem cilvēkiem, bet tiem, kas iet uz Tēva un Dēla pasaulēm. Tie, kuri iet uz Svētā Gara Pasaulēm, ir vairākums un saglabā amorfu vielas un apziņas stāvokli.

Apziņas kristalizēšanās – tā ir ķermeņu kristāliskā gaismas aprīkojuma veidošanās līdz pat Debesu Tēva ķermenim, visu apvalku un kristālisko struktūru aktivizēšanās.

Svētā Gara Pasaules neprasa kristalizāciju. Tās turpina jaunā eksperimentālu apgūšanu. Jo mazāk šīs pasaules tiek vadītas, jo sarežģītāk tur dzīvot. Pašlaik uz Svētā Gara Pasaulēm dodas daudz augsti apzinošu būtību – šamaņi, skolotāji, magi, lai stātos šo pasauļu apziņas priekšgalā. Viņi veidos šo planētu eliti. Tēvs vērīgi seko apziņas „izvērsumiem” un negaidītiem to attīstības ceļiem. Tā ir Sevis Paša un Kristus Pasaules-ēkas sistēmas attīstības jaunu iespēju pētīšana.

Kristus Pasaules-ēka – tas ir augstu vibrāciju apgabals, kur ir dažādi vibrāciju līmeņi, sākot no Sātana līmeņa līdz pašam augstākajam līmenim – Kristum. Kristus – tas ir tas, kurš ieturēja Tēva – Radītāja – līniju. Tāpēc visi radītāji visos līmeņos ir Kristi, tajā skaitā arī Es, Gabriēls.

 

Pievienots 14.09.2010

http://sanatkumara.ru/stati/miri-svyatogo-ducha

Tulkoja Jānis Oppe