10:10:10

10:10:10

Kosmiskās iniciācijas lielā diena

Tā ir Jaunās Ēras sākuma, daudzdimensionālas dzīves un daudzdimensionālas apziņas izpausmes, diena.

Šajā dienā:

- aktivizējas Violetais Skaņas Kristāls (Baija, Brazīlija);

- Planētas Zeme vibrāciju frekvences pacelšana līdz 4.0 dimensijai;

- notiks jauna enerģētiska pagaidu portāla atvēršana, kas ļaus jaunā veidā uztvert īstenību, un atklāsies jauni līmeņi iekļūšanai esības smalkajās matērijas un smalkajos plānos;

- tiks aktivizēti papildus DNS pavedieni (starptelpiskie);

- 12-staru Kristāliskā Mer-Ka-Va kļūst pilnībā pieejama;

- „notiks „cilvēk-režģa” izlīdzināšana ar Kristālisko Režģi 144. Tas arī kinētiski ierosina atjaunoto Saules Diska 12-slāņu spirāli atjaunot shematisko šablonu Režģī 144, kas nodrošinās to, ko var nosaukt par DNS divkāršā penta-dodekaedra divpadsmit piecstūraino skaldņu programmēšanu” – Ercenģelis Metatrons.

„Pulcējoties uz kolektīvo ceremoniju, jūs saņemsiet un nosūtīsiet Transformējošā Gaismas Kristāla vilni. Jūs pat nevarat sev stādīties priekšā, cik tas ir svarīgi! Tā ir kolektīvā savienošanās, Izglītotā vienotība, kura transformēs jūsu Zemi un visu aiz tās ietvariem” – Ercenģelis Metatrons.

N. Koteļņikovas aicinājums

Dārgie draugi!

Visus interesē, kā meditēt 10.10.10?

Sākt, kā parasti; savienojamies ar gaismas kristālu, sazemējamies Zemes centrālajā kristālā, paceļot savu mīlestības staru no sirds līdz Radītājam, Debesu Tēvam, aplī savienojoties ar sirdīm savā starpā.

Sūtīsim mīlestību Zemei-Māmuļai, visiem cilvēkiem uz Zemes, visām savām Kosmiskajām Ģimenēm, Ercenģeļiem un eņģeļiem.

Savienojamies ar Gaismas un Mīlestības, Zemes, Uguns, Ūdens, Gaisa un Ētera Elohimiem.

Savienojamies ar visiem gaismas nesējiem, kuri šajā datumā meditē, neatkarīgi no meditācijas laika, vienotajā punktā Šeit un Tagad.

Harmonizējam mūsu čakras un smalkos ķermeņus.

Taisām izvērsumu uz augšu kā visa grupa.

Pēc tam piesaucam savus Augstākos Aspektus, domās savienojamies ar viņiem un strādājam kopīgi.

Mēs paziņojam par savu savienošanos ar visa visuma gaismas spēkiem.

Mēs paziņojam par savu miera un visu reliģiju un visu Gaismas Darbinieku uz Zemes sadarbības izvēli.

Mēs izvēlamies miermīlīgu un pakāpenisku Zemes un cilvēces pāriešanu Gaismas Ērā un piektās dimensijas Gaismas Pilsētās.

Mēs pašlaik būvējam jaunus cilvēces apziņas režģus, ienesam viņos savu miera un mīlestības, saprātīguma un harmonijas, sadarbības un savienošanās izvēli (pauze, lai pieņemtu noskaņojumus no Augstākajām Apziņām).

Ar savu ķermeņu palīdzību mēs uz planētu pārvadām Zemes un cilvēces Jaunās Apziņas Matricas jaunās enerģijas. Mēs izplatām tās pa horizontāli un būvējam cilvēka un viņa smalko ķermeņu kristalizācijas matricas.

(Pauze, lai pieņemtu noskaņojumus no Augstākajām Apziņām.)

Virs grupas veidojas gaismas staru kristāliska zvaigzne. No zvaigznes ieiet stari katrā cilvēkā. Tā ir gaismas ķermeņu kristalizācijas un pāriešanas uz Piektās dimensijas Apziņu Režģa jauno slāni matrica.

Mēs pieņemam šos starus savos apakšējos ķermeņos un Gaismas Ķermeņos: Merkabā un citās formās.

Stari strādā ar ķermeņiem, paaugstinot vibrācijas. Visi sadodas rokās un savieno savas vibrācijas, lai noenkurotu lielo Gaismu visos Gaismas nesējos ar to palīdzību, kuri pacēlušies augstāk pēc vibrācijām. Šajā momentā grupa izlīdzinās uz šo cilvēku rēķina un paceļ pārējo vibrācijas. Norit Zemes iniciācijas process, un enerģijas pieaug katru mirkli. Šajā vietā parādās Augšupcelšanās Portāls. (Pauze)

Mēs atveramies ar sirdīm, atveroties kā rozes ziedlapiņas uz āru.

Mēs veidojam milzīgu kristālu smalkajā plānā, kurš ir atvērts visām Saules sistēmas dimensijām. Mūsu draugi no citām pasaulēm strādā ar mums kopīgi, turpinot mūsu kristālu līdz Saulei un pagarinot viņu līdz Galaktikai.

Zeme šajā mirklī ietekmē visu Galaktisko sistēmu, iniciējot augšupcelšanās plūsmas visās blīvajās pasaulēs.

Miljoniem Būtību strādā kopīgi ar mums. Portāls aug un nostiprinās. Mēs esam kopā ar Ercenģeļiem! Mēs esam kopā ar Sauli! Mēs esam kopā ar Pasaules-ēku!

(Seko liela pauze, lai nostiprinātu enerģijas.)

Tālāk seko patiekšanās visām Radībām un visām Augstākajām apziņām.

 

Pievienots 09.10.2010

http://www.sanatkumara.ru/stati/10-10-10

Tulkoja Jānis Oppe