Tur, kur jūs savienojāties, valdu Es

10.09.29.

Katram cilvēkam astrālajā pasaulē ir paša visums, bet dažreiz arī vairāki. Viņa Būtība pēta dzīves paralēlos variantus. Mēs tos varam saukt paralēlajām pasaulēm. Katrs visums ir uzbūvēts atbilstoši cilvēka attīstītībai. Būtība tur ieņem jebkuru vietu – no vadītāja līdz vergam, atkarībā no tā, ko Būtība pēta.

Cilvēks, šajā pasaulē pazemots, var pētīt spēka ceļu citā pasaulē, var kļūt par ekrāna zvaigzni vai karali. Un otrādi. Daudz kas ir atkarīgs, kādā apziņā Būtība atrodas cilvēku pasaulē. Ja cilvēks ir garīgi augstu attīstīts, tad arī citās pasaulēs kļūst skolotājs vai vadītājs, līderis. Cilvēka visums var izplatieties arī uz mentālo plānu.

Vissarežģītākās pasaules tomēr ir astrālās. Tās ir mazāk vadāmas un tuvinātas zemes apziņai. Tajās šai apziņai ir vieglāk orientēties un radīt savas zemes dzīves alternatīvus variantus.

Jūsu ar Vladimiru visumi aizņem astrālās pasaules augšējo daļu un divas trešdaļas mentālās pasaules. Viņa visums ietver saprāta gaismu, atdalītu no dievišķajām gaismas pasaulēm, viņš attīstās pa horizontāli. Tava nelielā pasaule ir stipri aizkristalizēta. Tur ir daudz gaismas un skaistuma, bet tur ir maz tā, ko mēs saucam pa Dzīvi: pēkšņuma, neparedzamības, variāciju spējas, tā, kas attīsta pasaules. Vienai pasaulei trūkst gaismas, otrai – dzīvīguma. Savienojuši pasaules, jūs sākāt iekļūt viens otrā un savienoties tajā pasaulē, kura kļuva kopēja jums diviem. Tur, kur jūs savienojāties, valdu Es. Pārējās daļās valdāt jūs. Kad jūs savienosieties, tad kļūsiet par Mani.

Kādēļ es sadalīju pasaules? Katrā enerģiju diapazonā ir savas iespējas un noteikumi. Es vienādi mīlu un augstu vērtēju katru no saviem bērniem.

Arī tos, kuri maldās?

Vārds “maldās”, kuru tu padomāji, ir NEPAREIZS. Katrs no jums darīja to, uz ko es viņu vērsu. Viens ar, otrs audzē lopus, trešais ir juvelieris, bet ceturtais spēlē vijoli. Pasaule ir nenovērtējama un liela, tās daudzveidībai nav skaita.

Mūzikā ir mažors un minors, ir skābais un saldais, mīkstais un dzeloņainais... Kas ir labāks? Kā saprast, kas man patīk, kamēr neesmu visu iepazinis? Kamēr neesmu pamēģinājis un novērtējis? Rezultātā tu izmanto visu, jo tikai Universa pilnība un VISS VIENLAICĪGI vienā punktā ESMU ES.

Nav pilnības pasauļu pusītēs. Radot Cilvēku, Es apveltīju viņu ar visu – gan gaismu, gan tumsu, gan neitrālu. Pēc tam Es apveltīju viņu ar gribu izvēlēties, eksperimentēt, radīt. Cilvēks saskaldīja pasaules, sadalīja un pētīja pa daļām, tāpēc ka jūsu domāšanas līmenis pagaidām nespēj Būt VISS. Paceļoties uz augstākajām apziņām, jūs sāksiet novērtēt VISU. Novērtēt – nenozīmē mīlēt vai dot priekšroku tā daļai, bet vismaz saprast vērtību gaismai, kura nav nekas bez ēnas.

 

Pievienots 10.10.2010

http://sanatkumara.ru/stati/tam-gde-vi-soedinilis-vlastvuiu-ya

Tulkoja Jānis Oppe