Ercenģeļa Mihaēla vēstījums

Šis vēstījums mums no Ercenģeļiem bija diezgan sen. Es neņēmos to izvietot, tāpēc ka uzskatīju par personīgu vēstījumu mūsu pārim. Bet tagad, redzot, kā tiek radīti jauni pāri, saprotot, ka viņiem arī var būt tādas pašas problēmas tapšanā par vienu apziņu, man radās vēlēšanās pasniegt šo vēstījuma kā velti tiem, kam tas vajadzīgs. Ceru, ka mēs esam izgājuši mūsu pašus nevienkāršākos laikus, un tagad mūsu apvienība ir pāraugusi vienotībā.

Natālija Vladimiram: Paplašinies, kļūsti par kanālu, savu prānisko caurulīti padari resnāku, lai daudz enerģijas laistu cauri. Vēl viena prāniskā caurulīte, kura iet caur saules pinumu, horizontāli, viņa arī ir jāatver plašāk. Tā jau ir budhiālā.

Mēs piesaucam Valdniekus, visus Skolotājus, visus Ercenģeļus, LCA (Lielo Centrālo Avotu) noenkurot savas enerģijas mūsos, dot mums jaunas zināšanas, strādāt caur mums ar Zemi, ar pasaules-ēku.

Apziņa aizgāja Augstākajā Apziņā, esmu kļuvusi milzīga, Ercenģelis. Iegāju savā Īstenajā Es.

Mēs pievienojamies visiem pasaules gaismas nesējiem, kuri meditē kopā ar Zemi. Mēs ietilpstam Zemes vienotajā apziņas tīklā, mēs katalizējam visu planētas cilvēku apziņu, mūs jūtam sevi kā viņus. Un ar savu apziņu strādājam ar cilvēku apziņu. Mēs attīrām savu apziņu, piesaistot savas Būtības gaismu, arvien vairāk un vairāk piepildām Zemi ar gaismu, attīrām Zemi no netīrumiem.

Tagad mēs mobilizēsim Dimanta Krustu. Tas ir tieši Augstākās Apziņas Krusts, viņš neatrodas cilvēkā.

Ieslēdziet savas Merkabas ar beznosacījuma mīlestību...

Nekad neķildojieties... Nepiestāv tādām personībām, tādām Būtībām, skaidroties sīkās ķildās. Paaugstiniet apziņu un attīrieties, laiks jau pāriet uz citu saziņas līmeni, pieņemt visu, kā ir, uzņemties atbildību par katru savu soli, nemeklējot vainīgos. Katrs no jums ir savā veidā vainīgs, tas ir jāatzīst. Viss norit tā, kā jānorit. Pats galvenais – vienmēr redzēt priekšā gaismu, zināt, ka viss būs labi. Ne velti Mēs jūs vedam un zinām, ka viss būs labi. Mēs priekšā redzam gaismu, un jūs arī sajūtiet.

Jūtiet arvien lielāku ieplūšanu vienam otrā, nevis arvien lielāku atsvešinātību. Jūsu uzdevums – pārvarēt savus ego, visos līmeņos, iemācīties draudzību, savstarpējo palīdzību, rūpes vienam par otru, mīlestību un uzticību. Viss, ko mēs ap jums redzam, veicina tikai to – cilvēku mīlestību pret jums, cieņu, gaismu, kura nāk no jūsu apkārtnes, to, kuru jūs akumulējat sevī, tas viss veicina to, lai jūs satuvinātos un mīlētu viens otru.

Mēs, Skolotāji, sekojam katram jūsu solim. Mēs jūs vairs nevedam, bet sekojam. Un konstatējam, ka ne viss ir labi jums dvēselē un apziņā. Cieš apziņa, apziņas līmenis tādos brīžos pazeminās. Un izaugsmes vietā notiek krišana. Mums tas nepatīk.

Mēs pie jums vēršamies kā pie apzinīgām būtībām, kuras apzināti būvē katru savas dzīves mirkli. Esiet mīloši, piedodoši, pieņemoši. Esiet cilvēki, nevis dzīvnieki. Jūsu apziņu augstais humanitārais līmenis nedrīkst krist nelielu nesaskaņu dēļ. Visu piedodiet...

Iemācieties piedot, iemācieties pieņemt, iemācieties audzināt viens otru, mierīgi norādīt uz kļūdām un trūkumiem. Nav cilvēku, kuri pilnībā atbilst viens otram. Katram ir būtisks procents, procentu 15 neatbilstības vienam ar otru. Vajag, lai šie 15% netraucētu pārējiem 85 un pakāpeniski savu daudzumu samazinātu.

Kaut arī jūs esat radīti viens otram, taču arī izgājuši noteiktu ceļu viens bez otra, un iemācījušies dzīvot dažādi.

Mēs no šejienes redzam, ka jūs spēsiet pārvarēt savas nesaskaņas, ja... ja vēlēsieties.

Gaismu un mīlestību, prieku jūsu mājā. Lai jūsu dzīves neaptumšo astes, kuras stiepjas no pagātnes, egoisma, nepieņemšanas, vājuma astes no sātana līmeņa, kurš vēl jūsos kaut kādā pakāpē strādā – individuālisma, citu nepieņemšanas, dižošanās ar sevi līmenis...

Jūsu pāris nav pats labākais no mūsu pāriem. Mēs to redzam, bet nenosodām. Jūs nākat no dažādiem apziņas līmeņiem, tāpēc jums ir grūti vienam piemēroties otram, tieši apziņas līmeņu starpības dēļ. Te ir visa interese par jūsu pāri – tas ir cēlonis vērīgai uzmanībai pret jums, un tādai detalizētai jūsu vešanai pa šo ceļu. Un mēs pieliekam daudz pūļu, lai nivelētu jūsu apziņas, pakļautu viņas savā starpā, lai kļūtu par vienu. Tā ir mūsu pūļu visa būtība. Iekļūstiet viens otrā, kļūstiet viens par otru. Lai jums būtu vienādas domas, mērķi un uzdevumi. Mēs jums palīdzēsim.

Mihaēls saka:

Es jūs mīlu, mani bērni, un ziniet – lai kas ar jums nenotiktu, jūs esat mīlēti bezgalīgi. Lai ko jūs tālāk neizlemtu – virzīties uz priekšu, lai ko jūs neizdarītu, mēs mīlam jūs bezgalīgi. Šajā mīlestībā atradīsiet sev atbalstu, balstu, jūs neesat vientuļi. Jūs esat ar mums, Mēs ar jums, mēs esam viens. Esiet ar mums. Vienmēr pacelieties līdz mums savā saziņā, nenolaidieties līdz sātanam. Pacelieties uz bodhisatvu, Budas, Ercenģeļu līmeni, jums jau ir laiks. Laiks būt šajā apziņas līmenī...

Jo jūsu vibrācijas ir augstas, atlicis pacelt apziņu. Dariet to apzināti, katru mirkli, katru soli, katru domu. Mums interesē jūsu ceļš, tas ir pirmatklājēju, pionieru ceļš.

Atlaidiet viens otram visu nepatīkamo. Tā ir jūsu pagājušo emociju atbalss, jūsu astes, kā mēs tās saucam. Tās vēl jūsos strādā. Atsekojiet un vāciet tās prom no sevis patstāvīgi – īgnuma, nepieņemšanas veidā, tas viss paliek sātana apziņas līmenī. Un, kad tas jūsos ir, vienkārši vāciet prom no sevis. Izdedziniet to no sevis, neļaujiet tam uzziedēt no jauna, kā pelējuma sporām, kuras nonāk ievārījumā. Viņas sāks atkal un atkal ziedēt, ja jūs visu no sevis neizdedzināsiet. Sagremojiet ievārījumu...

Vienmēr ziniet, ka palīdzību no mums jūs varat saņemt jebkurā momentā. Apsēsties meditācijā un sazināties ar mums. Un mēs parādīsim, kur ir jūsu kļūdas un kā jums palīdzēt, kaut ko izdarīt.

Mīliet viens otru. Neievērojiet tos 15 %. Audziniet viens otru mīlestībā un pieņemšanā.

Jūtiet un palīdziet viens otram. Kļūstiet vecāki, viedāki, tīrāki.

Vladimirs: Man dzīvē nav intereses, man tas viss ir sarežģīti...

Mihaēls: Mēs to zinām. Tas viss ir tikai sātana līmenī. Celies augstāk apziņā, tur viss ir. Ej ārā no šī līmeņa, nenolaidies tajā pastāvīgi. Tev ir cits apziņas līmenis, kurā ir gan mērķis dzīvē, gan prieks.

Vladimirs: Es jau 10 gadus to nejūtu.

Tu stipri nokriti vibrāciju ziņā tajā laikā, bet tagad ir laiks pacelties. Tā ir vienīgā izeja – celt savu apziņu katru mirkli un dzīvot nevis ar sīkām dzīves interesēm, bet katram notikumam redzēt tā jēgu dzīves situāciju kanvā, kāpēc tas notiek, kādēļ tas vajadzīgs un kā no tā iziet. Tu visu zini pats. Tu visu zini pats, tikai celies pa apziņas līmeni arvien augstāk un augstāk, uzstādi sev tādu mērķi – pakalpot savai Hierarhijai. Tu esi dienestā. Vienkārši zini to.

Jūs abi esat dienestā. Caur jums savienojas tumšā un gaišā Hierarhija vienotībā un harmonijā. Pieņemiet jūsu uzdevumus, saprotiet mūsu kopīgos centienus. Caur jums notiek divu pasauļu harmonizācija. Un no jūsu savstarpējās iekļūšanas vienam otrā ir ļoti daudz kas atkarīgs, ticiet, ļoti daudz. Vāciet prom savus ego, tādos gadījumos viņi vairs nav vajadzīgi: vienam otra pieņemšanas, atgriešanās vienam otrā gadījumā, savstarpējas iekļūšanas vienam otrā un piedošanas gadījumā. Tas ir vienīgais ceļš, kurš jums ir lemts. Ejot pa šo ceļu, jūs kalpojat savai Hierarhijai. Nogriežoties no šī ceļa, jūs izbeidzat savas misijas, turklāt darāt to jau apzināti, tāpēc ka jūs esat izgājuši uz augstu savu kustību, sasniegumu apzinātības līmeni, un jums tiek piemērots pilnīgi cits likums, pārbaude un ieskaite. Pieņemiet to kā misijas, pašas svarīgākās visā jūsu dzīvē. Vāciet no tā prom savu “es”.

Nedrīkst būt “es”, ir jābūt “mēs”. Ir jābūt “mēs kopā”. Nevis tu atsevišķi, tu atsevišķi, bet “mēs kopā”. Tāpat kā Mēs, Ercenģeļi kopā visi. Nav atsevišķi Ercenģeļa Uriēla, Ercenģeļa Zadkīla vai Ercenģeļa Mihaēla. Mēs esam vienas varavīksnes dažādas krāsas. Mēs esam kopā, un tur ir mūsu spēks. Izšķir mūs, un Mēs neko nebūsim vērti. Tāpat izšķir jūs, un jūs neko nebūsiet vērti. Atsevišķi jūs vairs neko nebūsiet vērti – ne tu, Natālija, ne tu, Vladimir. Jūsu misijas beigsies, lai kā jūs pūlētos. Jūs parakstījāt kontraktu augstākajā līmenī, un jūsu uzdevums ir pārvarēt jūsu ego.

Viss šajā pasaulē ir sasniedzams. Jūs atrodaties īpašos apstākļos, tieciet mums. Un jūsu pārdzīvojumi ir novesti līdz minimumam. Tās atliekas (negatīvo emociju), sīkumi, kuri ir jūsu dvēselēs, jums ir jāpārstrādā un jāizdedzina. Jums tam ir pietiekami instrumenti un sapratne.

Kļūstiet viedāki, kļūstiet vecāki, kļūstiet dvēselē skaistāki, uzplaukstiet, nevis vīstiet, lai jūsu mīlestība atveras un veic tieši to darbību, kādu mēs no jums gaidām. Lai viņa uzņem pilnīgi jaunus vibrāciju apgriezienus, atveras jaunā līmenī un parāda visai pasaulei, kā var mīlēt... Piedot un mīlēt, atkal un atkal, augstāk un augstāk, lielākiem un liekākiem kļūstot ar katru dienu, uzplaukstot un paplašinoties, pieaugot spēkā un jaudā.

Lai šī šodiena kļūst par etapu jūsu jaunajā dzīvē, kļūst par atskaites punktu jaunām vibrācijām, jaunai mīlestībai, jaunai apzināšanai. Izmetiet visas savas pagātnes astes, kuras vēl velk jūs pie zemes, velk jūs klāt blīvumam, velniem, sātanam, izpaustai tumsai. Tās visas ir bērnu spēlītes, salīdzinot ar to, uz kādu līmeni jūs esat pacēlušies. Nekrītiet atkal bērnībā, jūs esat pārgājuši robežu, pārgājuši robežu no šodienas... pārgājuši robežu no šodienas... pārgājuši robežu... jaunai dzīvei, kalpošanai.

Nostājieties visā augumā un ķerieties pie darba. Jūsu darbs – nest gaismu citu cilvēku apziņā, pārvadīt caur sevi mūsu gaismu un nest viņu, paplašināt caur sevi, rādīt mīlestības piemēru, sadarbības, savstarpējās palīdzības, uzticības un mīlestības piemēru. Jūsu mīlestība nedrīkst būt dzīvnieciskas kaisles līmenī, viņai ir jābūt garīguma, apziņas tīrības līmenī, 5. dimensijas līmenī.

Jūs tieši 5. dimensijas apziņu pārvadāt uz 4-to, bet tādēļ jums pašiem jābūt tādiem. Pašiem jābūt tādiem: neizlocīties, nedusmoties, neapvainoties, un neriebt viens otram.

Kļūstiet tādi kā mēs, kļūstiet labāki par mums. Mēs jums sniedzam piemēru harmonijai, veselībai, bezgalīgai mīlestībai, beznosacījuma mīlestībai, atvērtībai no pastāvīga spiediena, evolūcijas izaugsmei, virzībai pie Dieva, atbildībai, apziņas tīrībai, radošumam, priekam, bezgalīgai brīvībai un lietu sapratnei jaunā līmenī, augstākās apziņas... pieaugušo apziņas... viedas apziņas... tīras apziņas līmenī.

Visam, kas jūs satrauc, visām jūsu sīkajām ķildām, visai jūsu tumsai ir jātiek anulētai, izteiktai cits citam, iztīrītai, piedotai... Tas ir, visām jūsu lādēm ir jātiek iztīrītām. Nedrīkst jums būt sliktu domu citam par citu.

Savstarpēja piedošana, citam cita pieņemšana visaugstākajā apziņas līmenī ir vienīgais ceļš uz jūsu nākotni. Tikai tā.

Viss. Ar Dievu, mani bērni. Es jūs atstāju.

Mihaēls.

 

Pievienots 20.10.2010

http://sanatkumara.ru/stati/poslanie-archangela-michaila

Tulkoja Jānis Oppe