Ceļojums uz Dvēseles Templi

Šodien mūsu Pavadoņi ir jums sagatavojuši pārsteigumu. Jūs pacelsieties līdz jūsu Dvēseles Templim. Iekārtojieties ērtāk, lai varētu ķermeni atstāt mierā un drošībā. Iedziļinieties sevis iekšienē. Nomieriniet prātu, vērsiet apziņu augstu augšup, lai izietu uz domu augstāko slāni, tur, kur ir viegla uguns, plašums un brīvība.

Šeit ap mums ir mūsu Skolotāji-Pavadoņi. Mēs sākam pacelšanos.

Mēs paceļamies uz piektās dimensijas pasauli, kur atrodas Gaismas Pilsētas. Mēs lidojam virs piektās dimensijas Tempļiem un mājām, taču mūsu ceļš ved vēl augstāk. Mēs izejam šo vibrāciju slāni un paceļamies uz septīto dimensiju, uz mentālo formu pasauli, mainīgu un nepastāvīgu, skaistuma un uguns, pasauli.

Taču mūsu Dvēsele atrodas vēl augstāk. Mēs lidojam tālāk. Paceļamies uz tempļu un dvēseļu mītņu mākoņaino pasauli. Tās mirdz kristāliskā gaismā, to ir ļoti daudz, liela, liela pilsēta. (pauze)

Tagad jūs noteiksiet, kur ir jūsu Dvēseles Templis. Jums pateiks priekšā jūsu sirds. Jūs gluži kā ar magnētu tam pievelkaties. Jūs pavada jūsu Pavadoņi, viņi pieved jūs pie Tempļa, pie tā majestātiskajiem vārtiem. (pauze)

Nesteidzieties, aplūkojiet Templi no ārpuses, sagatavojieties un noskaņojieties. (pauze)

Lūk, tagad jūs ejat iekšā. Skolotāji un Pavadoņi paliek Tempļa ārpusē. Milzīgā plašā zālē griesti aiziet debesīs. Templis ir majestātisks, neparasti skaists un pilnīgs. Tas ir labi apgaismots un mirdz visās debess krāsās.

Tempļa vidū uz augsta troņa sēž milzīgs un skaists Ugunīgs Eņģelis. Viņa izmēri jūs pārsteidz. No viņa nāk neparasta mīlestība un gaisma. Viņa skaistums ir apbrīnojams. Viņš raugās uz jums, un jūs ar visu sirdi esat ar viņu. Jūs uzlidojat pie viņa rokām, jūsu sirds atveras un kūst no mīlestības. Viņš apkampj jūs un savieno savu sirdi ar jūsējo. (pauze)

Jūsu Ugunīgais Eņģelis kopā ar jums skatās lejup, uz to pasauli, no kuras jūs atnācāt. Viņš rāda jums jūsu neveiksmju cēloņus, no jauna pārdzīvo ar jums jūsu priekus un uzvaras. (pauze)

Viņš rāda jums jūsu uzdevumus tajā pasaulē. (pauze)

Viņš strādā tur kopā ar jums, lai pilnībā izzinātu to pasauli, kuru viņš radīja. Jūs – viņa rokas un acis, viņa paņēmiens izzināt un sajust lielāka blīvuma pasauli, nekā viņa devītā blīvuma pasaule. Tagad viņš rāda, kādēļ jūs atnācāt uz duālo bīstamo trešā blīvuma pasauli. (pauze)

Jūs daudz ieraudzījāt. Atpūtai un uzmanības novirzīšanai Ugunīgais Eņģelis ir nolēmis parādīt jums savus valdījumus. Jūs ieejat savas dvēseles pasaulē. Tās tīrība un pilnība apbur jūs. Tā ir jūsu Patiesības pasaule.

Šeit jūs varat atcerēties visas savas inkarnācijas uz Zemes. (pauze)

Jūs ieejat zālē, kur deg Augšupcelšanās Liesma. Tas ir milzīgs, baltā liesmā mirdzošs kanāls cauri visām dimensijām. Tas ir Augšupcelšanās portāls, kurš cilvēkus pārvada no dimensijas dimensijā. Jūsu Eņģelis ir nosēdinājis jūs skaistā krēslā un kopā ar krēslu ievieto jūs piektajā dimensijā, Augšupcelšanās Templī, tieši sniegbaltajā ar dzirkstelēm Augšupcelšanās Liesmā. Viņš svēta jūs.

Lai uzsūktu visas šīs burvīgās mirdzošās liesmas emanācijas, jums ir jātver sirds. Jūs plaši atverat sirdi un piepildāt viņu ar šo lielo enerģiju. (pauze)

Jūs domās savienojaties ar savu Ugunīgo Eņģeli. Bet tagad jūs kopā ar viņu savienojaties ar Radītāju. (pauze)

Jūs pamostaties savā krēslā, savā istabā. Jūs lieliski atceraties savu neparasto sapni. Jūs nostiprināt atmiņā visu, ko jūs redzējāt, lai saglabātu jūsu sajūtas un tās jaunās zināšanas, kuras jūs ieguvāt šajā ceļojumā.

 

Pievienots 20.10.2010

http://sanatkumara.ru/stati/puteshestvie-v-chram-dushi

Tulkoja Jānis Oppe