Mēs un mūsu Galaktika

10 12 03Pārlasot Krajona materiālus par Kosmisko Režģi semināram, es pēkšņi pievērsu uzmanību sekojošam tekstam: „Režģī ir „vārstuļi”, kuri nepieciešami, lai būtu iespējama enerģijas kustība. Enerģija uztur nelielu polaritātes starpību. „Vārstuļi” vienmēr eksistē polāri. Viens būs „galvenais”, otrs – „pakļautais”. Jūs varat ļoti skaidri redzēt vienu no tiem, un jums nāksies pielikt pūles, lai atrastu tā „partneri”.

Šie „vārstuļi” parasti atrodas galaktiku centros. Attālums starp „vārstuļiem” nosaka galaktikas griešanās virzienu un matērijas griešanās ap viņas centru ātrumu. Tie ir arī enerģētiski portāli (jums – noplūduma kanāli), un tie atrodas tur, kur priekšējā daļa saskaras ar pakaļējo. Režģa otra puse satur sevī visumu, kura vārstuļi ir pretēji priekšējam. Piezīme: tas nav visums, kurš iet aiz jūsējā. Arī tas ir jūsu visums.”

Tātad Krajons dod mums uzvedni, kas pašlaik notiek mūsu galaktikā.

Salīdzināsim šīs zināšanas ar datiem, kuri pašlaik ir publicēti internetā. Saules sistēma 12.12.21. pāriet Galaktikas ass otrā pusē. Mēs izejam tajā pusē, kura mums vienmēr bija neredzama.

 

„Jūs varat ļoti skaidri redzēt vienu no „vārstuļiem”, – raksta Krajons. Viņš ar to domā to „vārstuli”, kurš atrodas galaktikas mūsu pusē. No šī skatpunkta mēs redzam, ka Galaktika griežas pretēji pulksteņa rādītājam, un šeit notiek enerģijas atplūšana. Enerģijas pieplūde atrodas otrā pusē. Kustība mums tajā pusē būs pulksteņa rādītāja virzienā. Kad es gāju ārā no šī portāla caur Galaktikas Kodolu, es pievērsu uzmanību, ka Vladimirs iznāca no pretējā portāla, no galaktikas otras puses, un mēs savienojāmies ārpus mūsu Piena Ceļa ietvariem.

Atkārtošos: mūsu Galaktika mums pašlaik griežas pretēji pulksteņa rādītājam, bet, kad mēs pāriesim ass otrā pusē un iziesim Galaktikas Piena Ceļš otrā pusē, viņa mums griezīsies pulksteņa rādītāja virzienā. Droši vien tā tad arī ir Saules sistēmas pāriešana Gaismā. Kas aiz tā paredzams? Daudzi mani lasītāji un gandrīz visi mani mācekļi var ieskatīties uz priekšu par vairākiem gadiem. Ko mēs tur redzam 14.-15. gadā? Daudz vairāk gaismas. Planēta arvien tāpat griežas, viņa nav sadalījusies divās, viņa nav apgāzusies, viņa ir mierīga un rāma. Mūsu nākotne – tūkstošgadu Gaismas un Mīlestības periods.

 

Pievienots 03.12.2010

http://sanatkumara.ru/stati/mi-i-nasha-galaktika

Tulkoja Jānis Oppe