Augšupkāpšana

Šī tēma ir sākusi mani interesēt pēdējā laikā arvien vairāk. Šī tēma izrādījās ļoti interesanta. Kā notiek augšupkāpšana pie gara? Pa kādiem ceļiem mēs augšupcelsimies, kur mums ir dvēsele – kādā līmenī atrodas, kurā slānī? Kas ir Virspatība (Надсамость)[1], Apziņas noskaņotājs, kas Augstākais Es, Kristus-apziņa? Kā atšķirt garu un dvēseli? Kādas kāpnes mēs iziesim, kādus instrumentus izmantosim?

Pirmkārt es parunāju ar manu Augstāko Es.

Kas ir dvēsele? Kā viņa formējas?

Dvēsele – tā ir personība. Pieredze ir viņas sastrādes. Ir individuāla dvēsele, un ir kolektīvais Saprāts.

Uz planētas ir gan viens, gan otrs, tikai kolektīvo Saprātu jūs neapzināties. Viņš ved jūs, personību, viņš eksistē kā sistēma, bet sistēmā jums katram ir atsevišķa ligzda. Jūs esat āboli ābelē. Kamēr ābols aug un dzīvo, jūs esat sistēmā. Nobrieda un nokrita – jūs aizgājāt no sistēmas. No Saules sistēmas kolektīvā Saprāta.

Dvēselei ir ķermenis?

Tā ir apziņas forma, forma, kura iegūst vairākus traukus, formas iekšienē un ārienē ir dvēsele, formas pamats. Dvēsele – tā ir dzīve. Tas ir trauku dievišķā piepildījuma pamats. Tevis iekšienē ir dvēsele. Kā tu viņu jūti?

Kā prieka, gaismas un mīlestības avotu.

Dvēsele paliek gara sastāvdaļa, gara piepildījuma vienība. Tas ir mazais gars, blīvāks un spējīgs sazināties ar Lielo Garu.

Dvēselei piemīt apziņa, dažādos līmeņos dažāda. Dvēselei ir jāattīstās, viņa attīstās uz Saprāta un Apziņas rēķina. Viņa dzīvo, tas ir Dzīvības elements.

Ercenģeli Mihaēl, kurš dzemdina dvēseles?

Mihaēls (lokālā visuma Valdnieks): Es dzemdinu visus Bērnus, bet Mātišķais Gars viņus apgādā ar Saprātu un Apziņu. Es dzemdinu formas – ar nodomu. Tēvs dod viņām dvēseli, dvēsele ir Tēva daļa. Dvēsele – tā ir personība. Personība ir justies kā atsevišķai, īpašai, nelīdzīgai. Personiskums – tā ir gara atsevišķa nokrāsa.

Cilvēks uz Zemes dzīvo ar dvēseli?

Saskaras ar dvēseli, bet nesavienojas pagaidām, var teikt tā: pa pusei ar dzīvnieka, pa pusei ar cilvēka dvēseli. Attīstot savu “augšu”, Cilvēks arvien vairāk saplūst ar dvēseli.

Kristus-apziņa – tā ir dvēsele?

Dvēsele – tas ir eņģelisks veidojums. Tas ir viens no cilvēka ķermeņiem, kurš liek viņam tiekties pretim dievišķībai. Kristus-apziņa – tas ir pirmais solis pretim dvēselei, tas ir virzības pie Gara bezgalības sākums. Tas ir augšupkāpšanas kāpņu pirmais pakāpiens.

Ar ko ir raksturīga Kristus-apziņa?

Tā ir piektās dimensijas apziņa. Tā ir visu cilvēku kopības un savienotības sajūta, atbildība par planētu, tiekšanās nodibināt mieru, vienlīdzību, tīrību un prieku. Tas ir beznosacījuma pieņemšanas un mīlestības līmenis. Tā ir pāriešana no skolnieka skolotājā.

Tev ir viegli saprast Kristus-apziņu, raugoties uz Jēzus mācību. Jēzus staigāja ķermenī, bet tajā pašā laikā viņa dvēsele, eņģelis, bija viņam blakus, un saikne ar Tēvu bija uzbūvēta, tas ir, viņa kanāls bija pastāvīgs. Tajā pašā laikā Jēzum bija fiziskais apvalks, bet dvēselei nav fiziskā apvalka, tas ir, tie ir dažādi ķermeņu blīvumi.

Dvēsele apgaismo ķermeņus, dažādus ķermeņus – kamēr Cilvēks nesaplūdīs ar viņu, tas ir, nenokļūs eņģeļa ķermenī. Tad viņš spēj pacelties augstāk, pie Tēva, kļūstot jau par kolektīvu dvēsele, paceļoties garā.

Dvēsele lēni sastrādā debesu dzīves iemaņas, pārejot no stadijas stadijā, kamēr pilnīgi neaties no individuālistiskiem ieradumiem domāt par sevi kā par Veselā atsevišķu fragmentu.

Kādas ir dvēseles pazīmes? Uz šo jautājumu es pamēģināju atbildēt sev pati, paskatoties sev dvēselē. Dvēseles pazīmes – vieglums, labdabīgums, uzticīgums un žēlsirdīgums, beznosacījuma mīlestība, tiekšanās attīstīt apziņu un saprātu, arvien no jauna bagātināt sevi dažādās vietās un funkcijās. Tā ir nesteidzīga attīstība labsajūtā un mierā, dzīves baudīšana, maigums un tīrība. Sajūtiet arī jūs savu dvēseli – vienkārši atverot sirdi.

Noslēgumā es gribēju pasmieties kopā ar jums. Pajautāju: kādas perspektīvas mums ir Krievijā?

Nekādas.

Un kur ir?

Nekur nav nekādu perspektīvu! Nāciet pie Mums, tā ir jūsu attīstības vienīgā perspektīva. Tikai pie Dieva! Audziet uz Mums. Uz Zemes jums ir mazāk vietas. Zeme jūs izdzīvo. Mīlam jūs un gaidām. Viss būs labi.

 

“Ēnoha Atslēgas[2]” par dvēseles evolūciju

(fragmenti)

207: 33,34 ...dvēsele uzzina, ka viņai ir dubultnieks, pazīstams kā Virspatība, kurš var ar viņu komunicēt. Un, kad dvēsele pietiekami pierod pie Gaismas ainām, Virpsatība instruktora lomā rāda dvēselei, ka viņai ir daudz garīgu nesēju, kuri strādā ar dievišķajiem rakstiem, kas ir garīgo nesēju barība.

207: 44 ... dvēsele no zemes evolūcijas attīstās cauri daudzām telpas dimensijām, viņa maina savu valodu no skaņas vibrācijām līdz Gaismas Valodai, kura operē Gaismas augstākajā frekvencē.

207: 45 Tēva valoda ir aicinājums Mīļotajam, kā garīgā Gaisma, kura virzās pāri radījuma ūdeņiem. Un jūs esat šis radījums.

208: 3 Cilvēks kā zīdītāju evolūcijas līmeņa augstākais posms pašreizējā laikā ir pakļauts restrukturizācijai, lai no evolucionāra sabrukuma izietu jaunā viņa hromosomu ierīces organizējumā, kur viņš varētu funkcionēt kā multizīdītājs (мультимлекопитающая) Gaismas spēks.

208: 4 Šī jaunā rase tiks radīta saskaņā ar Elohimu un Gaismas Valdniekiem, lai dotu cilvēkam iespēju eksistēt daudzos materiāli-enerģētiskos ķermeņos vienlaicīgi.

208: 7 Cilvēks var funkcionēt kā trauks Elohimam, kad viņš iemieso daudz dažādu galaktisko nesēju, nevis tikai vienu augstāko es; “Viens” Gaismas Ķermenis, kurš paplašinās, būs centrēts daudzos inkarnācijas kanālos.

208: 8 Pašreizējā evolūcijas stadijā cilvēka ķermenis var aizņemt tikai vienu apziņas-laika šūnu. Taču cilvēkam, pateicoties saviem pieciem ķermeņiem, piemīt potenciāls attīstīt mentālo radniecību (сродство) un pasludināt līdzību (правдоподобие) savam galaktiskajam Elohimam kā Visuma Saprāta daļai.

208: 9 Šī līdzība var tikt sasniegta, kad piecu ķermeņu gaismas enerģija izrādīsies vīzēta ar Virspatības ķermeni caur Lei-u-eš[3] (Лей-у-эш) Gaismas pīlāru, kuram savukārt ir jābūt vīzētam ar Kristus Dzīvā Ķermeņa koherento lauku, lai Virspatība atbrīvotos no Saules Logosa. Kad Virspatība ir piestiprināta augstākajai Kristus Gaismas mantijai, tad Kristus Gaismas astotās un devītās čakras lauks ļauj Kristus Virspatībai funkcionēt veselās deviņās mūsu lokālā visuma dimensijās kā virssugas (супервидового) radījumam.

208: 13 …Ādams Kadmons[4] manto materiāli-enerģētisko ķermeni no B,nai Elohima[5].

208: 14 Kad būtība ierodas uz zvaigznes-planētas, viņa sāk attīstīt savu fizisko ķermeni…

208: 18 …visi atgriežas atpakaļ pie Virspatības radīšanas matricas… virsspektrālā (суперспектральный) veidā, kuru sauc par Zoharu[6]. Viņi ir Gaismas būtības, B,nai Elohima inkarnācijas, kuras spēj sūtīt lejup savus saprātīgos ķermeņus laika programmās, lai uzģērbtu daudz fizisko ķermeņu sava Instruktora, Elohim Gaimas Padomes viedo programmu pārvaldīšanai un vadīšanai.

208: 29 Kā Gaismas valoda materializējas būtībā, tā Gaismas viedums materializējas apziņas vibrācijās. Tādejādi, Mūžīgais emanē Galīgajā un kļūst EHIJE AŠER EHIJE (ЭХИЕ АШЕР ЭХИЕ), ES ESMU, KAS ESMU.

208: 31 …Cilvēka dvēsele pārvietojas uz jebkuru plānu, viņas ģenerētu ārpus Alfas-Omegas sfēras. Caur Brālību mācībām Elohim Valdnieku labās rokas pamata (укладные) funkcijas ļauj cilvēkam kļūt B,nai Elohimam, mācoties pareizas tehnikas, kā īsteni vīzēt viņa daudzos nesējus ar viņa garīgo dvēseli. Garīgajai dvēsele, kura veic visdiženāko darbu Tēvam, ir ļauts pieņemt hierarhiskas formas pieredzes daudzdimensionālajās gaismas sfērās. Zemietis drīz konstatēts, ka viņš ir ne tikai unikāls neatkarīgs radījums, bet viena no daudzajām saprāta formām, radītai no daudzdimensionālas Gaismas.

208: 32 Caur Gaismas atvērto kodu pētīšanu mūsu esības plāni iegūst papildus dimensijas, kuras nepieciešamas, lai izietu aiz materiālās pasaules, kurā mēs dzīvojam, ietvariem. Tie ir saistīti ar garīgās evolūcijas totālo ciklu, un šī iemesla dēļ tie operē kā virzošais spēks, lai Cilvēka apziņas radījumu izvestu aiz fiziskās elektromagnētiskās nulles zonas ietvariem...

208: 35 ...tā tiek pārprogrammētas augšupejošās dzīves enerģijas no zemāko debesu fiziskajām pasaulēm, par kurām tiek runāts visu Augšupcelto Skolotāju, kuri runā par Tēva Daudzo Mājokļu Pasauli, slavenajos tīstokļos.

204:6 Cilvēka sistēma iemanto astotās un devītās čakras papildus enerģētiskos laukus, kuri nepieciešami Dzīvās Gaismas ģeometriju saņemšanai un nosūtīšanai.

204:7 Biomagnētisko enerģētisko rezonanšu sērijas tiek balansētas ar astotās un devītās čakras līmeņiem, lai cilvēka vibrāciju lauku atvērtu ar pilnīgas enerģētiskās konversijas palīdzību. Caur gravitācijas plūsmas līnijām Augstākais Saprāts sasaista pirmo un astoto telpas vilni, kuri kontrolē elektrostatiskās spēka līnijas, un devīto telpas vilni, kurš kontrolē gravitācijas spēka līnijas, lai mēs varētu būt pietiekamā pakāpē alternatīvi (альтерированы) jebkurā no mūsu lokālā visuma deviņām dimensijām.

204:8 Šīs gaismas kodēšanas dēļ fiziskais ķermenis un Virspatības ķermenis kļūst par vienu tādā veidā, ka fiziskā forma kļūst redzama vienlaicīgi divās vai vairāk vietās.

204:12 Gaismas Brālība maina elektromagnētisko blīvumu, lai matērijas elektrifikācija cilvēku sagatavotu sava Virspatības ķermeņa kronēšanai ar kupolu.

204:20 Tāpat kā Ādama Kadmona ciklā mēs atgriezīsimies pie mūs radījušā Gaismas avota.

 

Pievienots 04.02.2011

http://sanatkumara.ru/stati/voschozhdenie

Tulkoja Jānis Oppe[1] Virspatības ķermenis – Iepriekšējais augstākais gaismas ķermenis, kurš eksistē garīgi-fiziskām būtībām līdz viņu inkarnācijai. Tiešā Virspatības hierarhija ietver:

Elohistiskos Valdniekus, Paradīzes dēlus, Dēlu Ordeni, Kristus Virspatību (gaismas dēli/meitas), virspatību, Patības Realizāciju (nesēju sintēzi).

[2] Skat. Ключи Еноха http://www.koob.ru/hurtak/keys_enoch (Tulk. piezīme)

[3] Lei-u-eš (senebreju Gaismas Pīlārs) – enerģētiska gaismas aizsardzība, Brālību izmantota komunikācijai ar pareizticīgajiem, kuri izmatoja Gaismas harmonikas.

[4] Ādams Kadmons – Paradīzes Dēlu un Gaismas Valdnieku, kuri ir evolucionējuši (vai tikuši radīti) ārpus ķermeniskās formas, kādu to pazīst cilvēks, gaismas manifestācija. Gaismas ķermenis, kurš spēj pieņemt jebkuru formu, nepieciešamu domājošas radīšanas visu veidu radīšanai un apmācīšanai. Ādams Kadmons tiek dāvāts Gaismas Ķermenim, kurš kļūst par Dieva (ЯХВХ) turpinājumu.

[5] B,nai Elohim – Radītāju Dievu dēli, kuri spriež tiesu un nodarbojas ar hierarhisko apmācību, iztrūkstot spēkam zemākajās debesīs. Šie Paradīzes Dēli strādā ar atvasinātām radīšanas sistēmām. Viņi izvēlas „izlases sēklu”, translētu no nepilnīga radījuma uz dievišķo neredzamo līmeņiem.

[6] Zohars – Svēto tekstu, saistītu ar Jehovas pasaulēm, kopums. Šī mācība ticīgajam ļauj tikt tieši pārveidotam ārpus vispārpieņemtajām telpām-laikam.