No vienas dienas pasta par meditāciju 11.02.21

Olga Gubskaja

Sveika, Natašeņka! Izlasīju tavu atsauksmi par 11.02.21. Es arī saņēmu aicinājumu ar lūgumu palīdzēt, un mēs, ar nelielu grupu, veicām meditāciju. Svarīgi nav tas, ka aicinājuma izlasīšana kādam izraisīja bailes, bet tas, ka ir izteikts lūgums par palīdzību Māmuļai-Zemei. Vai tad ir slikti sūtīt savu sirsnīgo mīlestību dārgajai un mīļajai planētai, vai tad Zeme negaida no saviem bērniem mīlestību un gādību? Vai tad dzīves telpas piesātināšana ar GAISMU un MĪLESTĪBU nav Gaismas nesēju tiešs pienākums?

Uzskatu, ka sūtīt MĪLESTĪBU no sirds dziļuma Zemei-Māmuļai ir jākļūst Gaismas nesējiem par tādu pašu nepieciešamību kā ikdienas zobu tīrīšana! Jo taču, kad mēs, Gaismas nesēji, iemācīsimies dzīvot ar Zemi sirdī, lūk, tad Zeme-Māmuļa arī sāks just šo mīlestību, peldēties viņas plūsmās! Ko mūsu planēta saņēma meditācijas 11.02.21. veikšanas momentā? MĪLESTĪBU no viņas bērniem – Cilvēkiem! Un zeme MĪLESTĪBĀ – tas ir lieliski!

Natašeņķa, tev ir pilnīga taisnība! Katram nepieciešams iemācīties just ar savu sirdi!

Ar mīlestību, Olga.

 

Olga Seraja

Nav par ko brīnīties! Norit stipra noslāņošanās pa frekvencēm. Un katrs cenšas likt skanēt savai “frekvencei”. Smagi, bet ar to nāksies samierināties. Mums vienkārši jādara savs darbs. Bet sakarā ar palīdzību planētai pašlaik nāk vēstījumi visiem, kuri ir noskaņoti “uz uztveršanu”. Situācija ir ļoti sarežģījusies – ir aktivizējusies tā daļa, kura ir izvēlējusies pagaidām palikt “tumsā”. Viņi ir īstā agonijā – iespiesti stūrī, un tāpēc cīnīsies līdz nāvei. Tāpēc tad arī skan aicinājumi uz GAISMAS apvienošanu. Ar mīlestību, Olga.

 

Valentīna Puškara

 

Двадцать первое февраля

Объявляется Днём Спасенья,

Всепрощенья и Единенья,

Чтобы вечно жила Земля.

 

Всемогущий Господь, спаси

Даже тех, кто собой лишь занят.

Просто им не хватает Знаний,

Чтобы к Вечности Путь найти.

 

Все « заблудшие» пусть живут.

Да омоет их Свет Спасенья!

После светлого омовенья

К новой жизни они придут.

 

Свет Божественный, Свет Живой

Над планетой пусть воссияет,

Всех спасает и очищает,

Озаряя наш шар Земной.

 

Если в Радости жить хотим,

Надо выбрать одну Дорогу

Все, кто принял Законы Бога,

Помогите спастись другим.

 

Чтоб купалась моя Земля

В Свете Вечного Обновленья,

Объявляется Днём Спасенья

Двадцать первое февраля.

Divdesmit pirmais februāris

Tiek izsludināts par Pestīšanas,

Visa piedošanas un Savienošanās Dienu,

Lai mūžīgi dzīvotu Zeme.

 

Visvarenais Dievs Tēvs, pestī

Pat tos, kas tikai ar sevi aizņemti.

Vienkārši viņiem nepietiek Zināšanu,

Lai uz Bezgalību Ceļu atrastu.

 

Visi “nomaldījušies” lai dzīvo.

Lai apmazgā viņus Pestīšanas Gaisma!

Pēc gaišās apmazgāšanas

Viņi pie jaunas dzīves nonāks.

 

Gaisma Dievišķā, Gaisma Dzīvā

Pār planētu lai iemirdzas,

Visus pestī un attīra,

Apgaismojot mūsu Zemeslodi.

 

Ja Priekā dzīvot gribam,

Jāizvēlas viens ceļš.

Visi, kas pieņēmuši Dieva Likumus,

Palīdziet izpestīties citiem.

Lai peldētos mana Zeme

Mūžīgās Atjaunotnes Gaismā,

Tiek izsludināts par Pestīšanas Dienu

Divdesmit pirmais februāris.

2011.02.16

 

Tatjana Butorina

Protams, ar sirdi ir jājūt, tas ir VIENMĒR, tas ir pēc noklusējuma! Es piedalījos šajā kopīgajā apvienotajā darbībā. Man pat šaubu ēna neradās, KAS tas ir. Un spilgti bija jūtama lielās armijas klātbūtne – mūsu domubiedri, kuri nodevuši atvērtas sirds eksāmenu :)

Esmu ar tevi :) Apkampju :) Taņa.

 

Pievienots 25.02.2011

http://www.sanatkumara.ru/stati/iz-pochti-odnogo-dnya-o-meditatsii-21-02-11

Tulkoja Jānis Oppe