Apziņa un vibrācijas

11.03.19.

11 03 20“Pacel galvu, mācekli: Vienu vai neskaitāmus lukturīšus tu redzi mirdzošus virs sevis, tumšajās pusnakts debesīs?”

“Es jūt vienotu Liesmu, skolotāj! Es redzu neskaitāmi daudz neatdalītu dzirksteļu, kuras mirdz viņā.”

“Tu labi pateici. Tagad paskaties apkārt un pats sevī. Vai to Gaismu, kura deg tevī, tu jūti kaut nedaudz atšķirīgu no gaismas, kura deg tavos brāļos-cilvēkos?”

“Viņa ne ar ko neatšķiras no viņiem! Viss ir vienotā Veselā būtība. Kaut arī visi gūstekņi, kuri atrodas Patības važās, kuru ārējie ietērpi un vēlēšanās apmāna nejēgas, spiež viņus maldos runāt: “Tavs un Mans; Es un Tu.””

Budas saruna ar Mācekli

 

Mūsu konference Maskavā bija vērsta uz savienošanos, pieņemšanu un cieņu pret visiem, kuri iet garīgu ceļu uz apskaidrību un uz dievišķumu. Tāds ir laika pavēlējums – Pēdējo Pārmaiņu priekšā savienot savas sirdis. Ne prātus un ne pozīcijas, bet sirdis. Par ko ir šie vārdi – savienot sirdis? Par solidaritāti šī vārda augstākajā nozīmē. Par beznosacījuma mīlestību un cieņu citam pret citu.

Es savā astotajā grāmatā rakstīju: “Klausieties: ieaugam cits citā caur mīlestību un pieņemšanu. Caur šiem portāliem starp sirdīm ielejam to Dievišķības gaismu un mīlestību, uz kuru jūs esat spējīgi šajā mirklī. Apgalvoju jums, ka šie saskanīguma portāli atrodas tādās visaugstākajās vibrācijās, ka izņemot pārsteigumu un mīlestību caur viņiem nekas neizies. Tie ir sakaru portāli ar Dievišķo Vienotību. Lūk, tā mēs savienojamies viena līmeņa apziņu kristāliskajos Vienotības klasteros, lai pēc tam no klasteriem radītu Vienotības Apziņu Režģi.

Un lai šīs mīlestība un pieņemšana būtu balstīta uz cieņu citam pret citu un pret darbu, ar kuru viņš nodarbojas. Vai tad var kādu mīlēt, necienot viņu? Mēs esam gatavi runāt par mīlestību pret cilvēci, bet pamēģiniet mīlēt un cienīt konkrēto cilvēku, otro, trešo...

Iespējams, es nevaru ar visu manas sirds spēku mīlēt visus, bet lūk viņu, un viņu, un viņu...

Caur konkrēta cilvēka pieņemšanas darbu mēs ejam uz savienošanos ar visiem.

Cieņa ir mīlestības pjedestāls un viņas balsts.”

 

Atcerēsimies, kā skolotāji vasarā teica:

“Par jūsu sabiedriskajām attiecībām. Kā atspulgs – tā ir jūsu mijiedarbība ar citām ezotērikas un dziedniecības skolām. Tajās vēl arvien ir redzama nevērība citai pret citu, salīdzināšanas un egoistiski noskaņojumi, citu neatzīšana. Un tas ir pats bēdīgākais, ko mēs novērojam, pašos gaišākajos slāņos, pašos izglītotākajos. Mēs nevaram jūs apvienot, lai kā mēs to nevēlētos.

Lūk, jums arī iespēja sevi izpaust kā savienošanās sākumu. Jūs taču gatavojaties savienoties planetārajā līmenī ar visiem, tad kā gan jūs neatzīstat tos, ar kuriem aicināt savienoties? Nav ne tikai mīlestības, bet pat cieņas un savstarpējās palīdzības.

Dārgie gaismas nesēji! Nāksies pacīnīties ar paša lepnība. Nāksies iemācīties pieņemt citus, dārgie vienotības skolotāji. Tikai balstoties uz beznosacījuma pieņemšanu, cieņu, vienlīdzību un savstarpējo sapratni, ir iespējama beznosacījuma mīlestība planetārajā līmenī.”

 

Mūsu pretnostatījums nepazūd. Diemžēl mēs dažreiz savu vibrāciju līmeni jaucam ar apziņas līmeni. Daži skolotāji lepojas ar savām vibrācijām un nesaprot, ka bez mīlestības, tās, kuru mēs saucam par beznosacījuma, mēs pat pagaidām neesam iegājuši piektās dimensijas apziņā. KUR NU TUR AUGSTĀK...

Skolotāji mums saka, ka tā ir mūsu sabiedrisko attiecību projekcija. Mūsu sabiedriskās attiecības dod mums atspulgu: kā mēs attiecamies pret sevi, cits pret citu, tā arī sabiedrība attiecas pret mums. Tā arī valstis attiecas cita pret citu. Vai mēs gribam CITĀDAS SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS? Nomainiet sevī citu skolotāju nepieņemšanu... Citu cilvēku nepieņemšanu vispār, jo skolotāji – tie taču ir citi cilvēki. Nemeklējiet trūkumus vai “nepareizību”, nesteidzieties kritizēt un vērtēt, kamēr paši neesat pamēģinājuši, neesat sajutuši citu enerģijas. Atslēdziet iekšējo kritiķi.

Parādīsim vienkāršiem, nepamodinātiem cilvēkiem, kā mēs varam būt kopā. Kā mēs varam savienoties kopā meditācijās, palīdzot Zemei-Māmuļai, tīrot planētas astrālo slāni, mentālo slāni, kuros mēs visi dzīvojam, un apiet tos ne ar kādām viltībām nevaram. Mēs esam planēta, un mums ir iespēja ietekmēt planetāros notikumus ar savu izvēli un savu vienotību. Tad būsim kopā, tas ir mūsu trumpis, mūsu spēcīgais gājiens, mūsu uzdevums.

Mūsu ir daudz, un mēs esam dažādi. Mēs esam unikāli. Mēs esam dievišķi, un katrs ir dievišķs savā veidā. Tad ļaujiet viņam izpausties ne tā, kā jūs... Tas ir tik vienkārši, priekš tā nav jābūt pārāk gudram, izglītotam vai žēlsirdīgam, vienkārši jābūt dievišķam, un tas nozīmē pieņemšanu, vienkāršību un sirds mīlestību... Tā tad arī ir pāriešana uz piektās dimensijas apziņu, uz Kristus-apziņu.

 

Pievienots 20.03.2011

http://sanatkumara.ru/stati/soznanie-i-vibratsii

Tulkoja Jānis Oppe