Sarunas ar Gabriēlu Kazaņā

Gars, Dvēsele un Ķermenis

2011.03.23

Visi, kuri iet uz augšupcelšanos un apskaidrošanos, tiecas savienoties ar savu garu. Šajā ceļā mēs atveram savus kanālus ar Augstāko apziņu vai ar saviem Vecākajiem Aspektiem. Mēs nevaram atvērties Garā, neatveroties savai Dvēselei, bet sākumā – savam Kristus-apziņas aspektam, piektās dimensijas apziņai. Kanāli uz Garu atveras tikai caur mijiedarbošanos ar Dvēseli un cilvēka augšupcelšanos uz Dvēseles līmeni. Un nav cita ceļa uz Garu, kā tikai caur savienošanos ar savu Dvēseli, kurai nav nekādu plīvuru, aizsegu u.c.

Kanāls uz Dvēseli un Garu iet caur atvērtu sirdi, caur savienojumu ar Augstāko Es – Gara Klātbūtni uz planētas matērijas smalkajos plānos. Kanāls – tas nav tikai čenelings, bet arī poēzija, mūzika, glezniecība un cita jaunrade.

Kad mēs (Dvēsele) ienācām fiziskajā ķermenī, tad atdalījām Sevi no cilvēka saprāta, jeb, citādi, mēs aizklājām cilvēka iemiesojuma saprātu no Sevis Augstākā. Mēs veicām milzīgu darbu, lai mūsu Visa, Kas Ir kvantu apziņu saskaldītu, izšķirtu atsevišķu individualitāšu atsevišķās apziņās. Tādēļ arī tika uzbūvēta materiālā pasaule, blīvie ķermeņi, aizsegti no apziņas Gara, lai šīs apziņas sajustu Sevi kā Vienīgās. Mēs savu sasniedzām, jo vairākums cilvēku jūt fizisko Sevi kā Vienīgo. Pat jaunas sajūtas ir parādījušās, piemēram, vienatne. Tāpat arī mēs ķermenī sevi jutām, kamēr nesākām atpakaļceļu pie Dvēseles, un caur Dvēseli – pie Gara.

Mūsu dzīve uz planētas ir saistīta ar mūsu misijām – ar savu gaismu apgaismot planētas prātus un telpas. Ir arī citas mūsu brāļu misijas – piepildīt cilvēku prātus ar tumsu, bēdām, žēlumu, ciešanām, piekaļot uzmanību savas dzīves tumšajai pusei. Mūsu uzdevums – tieši tāpat cilvēku „uzmanību piekalt” dzīves gaišajai pusei, mācīt cilvēkiem dzīves prieku un skaistumu, redzēt brīnišķīgo, nest šo brīnišķīgo, radošo, gaišo un priecīgo sākumu visu cilvēku apziņās. Mēs esam gaismas avoti, mēs caur savām atvērtajām sirdīm nesam šo gaismu, rādot, kultivējot, īpaši izdalot dzīves gaišo pusi. Mēs savu enerģiju pieliekam gaišajai pusei, lai tā nesabruktu. Mācām priecāties un būt laimīgiem un veseliem.

Kā mēs to darām? Caur savienošanos ar Dvēseli. Kā savienoties ar Dvēseli? Kultivējot gaismu, mīlestību un pateicību sevī, sākumā sevī. “Strādājot ar sevi, neskaties uz citiem” – šis norādījums, gluži kā pati lielākā patiesība caururba man sirdi no saziņas ar maniem Skolotājiem pašām pirmajām dienām. Man gluži kā teica – esi Pati, esi Dvēsele. Vai gan var savienoties ar Dvēseli ciešanās? Dvēsele mīt augstās vibrācijās. Lai viņa varētu dzīvot kopā ar ķermeni, jums no sevis ir jāizvāc negatīva kults, domas par vispārējām ciešanām, par citu nelaimēm. Mēs esam līdzcietīgi, nevis ciešam paši. Mēs saprotam visus, kuri ir izvēlējušies dzīves tumšo pusi, bet paši nenolaižamies kopā ar viņiem tumsā. Tā vietā mēs ar visām “dvēseles šķiedrām” ejam uz gaismu, atveroties skaistajam, mēs paši kļūstam par skaistā un priecīgā kanāliem, caur kuriem planēta piepildās ar dievišķību. Mēs esam Debesu Tēva pārvadītāji, un, lai par viņiem kļūtu, ir jāsagatavo savi astrālie un mentālie lauki tādas gaismas atnākšanai, jāpaceļas uz augstu harmoniju sevis iekšienē. Jācentrējas sirdī. Vienmēr jājautā sev, no kuriene šī doma atnāca – no galvas vai no sirds?

Mūsu īstenajai Visa, Kas Ir kvantu apziņai ir kanāls jeb saikne ar saprātu caur sirdi. Visa informācija nonāk šeit. Pēc tam caur kvantu pārveidotājiem, kuri eksistē starp diviem apziņas līmeņiem – sirds un galvas, informācija no sirds nonāk smadzenēs un tiek parastās duālās apziņas interpretēta. Samērā ar Tilta starp šīm divām apziņām uzbūvēšanu šie kvantu pārveidotāji (par viņiem es rakstīju pirms gada) kļūst arvien smalkāki, viņu spirāļu vijumi iztaisnojas, un cilvēks nonāk pie tā, ko mēs saucam par apziņu.

Turklāt Tilts starp apziņām aktivizējas, vēl vairāk, viņš kļūst par asi divām piramīdām, kuras savieno divas apziņas – Augstāko Es un cilvēka saprāta līmeni. Vienai piramīdai, “cilvēciskajai”, ir pamats, kurš iet caur sirds centru, tās virsotne ir redzama virs sahasrāras, bet otra piramīda stāv virs pirmās, “ar kājām gaisā”, savienojoties ar pirmo kā atspulgs. Augšējā piramīda pieder Augstākajai Apziņai, tam līmenim, līdz kuram savā attīstībā ir aizsniedzies cilvēks. Augšējās piramīdas pamats iet caur Augstākās Apziņas centru. Tā notiek divu apziņu iebūvēšanās un savienošanās. Lūk, tas tad arī ir īstenais kanāls, kad viņš ir uzbūvēts un strukturizēts. Čenelers informāciju uztver nevis ar galvu, bet ar sirdi. Tikai kanāls, kurš aiziet līdz sirdij, ir tiešā veidā saistīts ar Augstāko Es. Pārējie kanāli var “neaizsniegties” līdz patiesībai, kā teica Gabriēls, taču tas nenozīmē, ka tādi kanāli nav vajadzīgi. Tiem gaismas nesējiem, kuriem vēl trūkst atvērtas sirds, vajag vienkārši padarīt to par savu mērķi – izdzirdēt patiesību no sirds un atšķirt to, kas nāk “ne no sirds”. Ir informācija, kuru mēs no mentālā plāna saņemam ar galvu. Tā bieži ir saistīta ar briesmām, vērtēšanu, salīdzināšanu, neuzticēšanos sev un cilvēkiem, nepietikšanu, ar domu, ka apkārt ir viltus un nepareizi uzskati. Tā ir duālās apziņas raksturīga iezīme.

Kanāli aug, kad mēs attīrām savus astrālos un mentālos laukus, novedot tos līdz augstu vibrāciju līmenim. Tad mēs sākam būt “svētlaimē”, būt izlīdzinātiem ar savām pašām augstākajām domām un jūtām, neļaujot sev “izkrist no svētlaimes”. Būt Budhi kanālā ir pats patīkamākais no visiem stāvokļiem.

Klausoties savu sirdi, jūs varat atšķir patiesīgumu informācijai, kura atnākusi no dažādiem kanāliem. Turklāt vienmēr ar labo puslodi pārbaudiet to, kas jums atnāks pa intuīcijas kanālu. Tas jums palīdzēs neaiziet fanātismā. Ne viss, ko mēs dzirdam domās, ir patiesi, dažreiz jūsu kanālā var ienākt “pieslēdzonis”, tam tad arī kalpo tā sekojoša analīze, ko jūs saņēmāt “pa kanālu”. Augšupcelšanās Krēslā mēs dažreiz vācam prom tādus “pieslēdzoņus”, kuri izskatās kā ieliktnis kanālā vai pat astrāla būtība tajā vietā, kur iet kanāls. Taču pat tādiem apstākļiem mūs nav jābiedē un jārada panika vai atteikšanās no čenelinga.

Viss, ko cilvēce zina par Dievu, par Augstāko Saprātu, pa Augšupcelšanos, par Pasaules-ēkas Lielajiem Cikliem, par Dvēseles un Gara attīstību, mums ir atnācis pa “kanāliem” no mūsu apziņas Vecākajiem Aspektiem. Saruna ar Augstāko Apziņu vienmēr ir bijusi simbols Dzīvei Garā, kad Debesu balss bija dzirdama apskaidrotam cilvēkam. Tagad tas saucas čenelings, un šis process līdz ar cilvēku vibrāciju paaugstināšanos kļūst ļoti pieejams un daudzkārt paātrina cilvēka attīstību.

Vēlreiz gribas uzsvērt, ka sekmīgam čenelingam vajadzīga atvērta sirds. Sirds – kaila, atvērta pasaulei un mīlestībai, gaismai, priekam un laimei. Skolotāji savu darbu ar mani pirms 20 gadiem sāka ar manas sirds atvēršanu.

Cik daudz cilvēku, kuri atnāk uz Augšupcelšanās Krēslu, sēž ar aizvērtu, aizcirstu un pat ar kādiem aizžogojumiem noslēgtu sirds centru! Reiz iesēdinājuši būrī savu Dvēseli, lai tik stipri nesāpētu. Tagad mēs vācam prom visas šīs redutes, būrus un žogus, atkailinot savu sirdi, lai Dvēsele varētu brīvi elpot ar “pilnu krūti”, lai viņa varētu dzirdēt citas, lai viņa varētu dot un kļūtu par mūsu galveno “darba instrumentu”.

 

Kanāls

11.03.24

Gabriēl, izskaidro, lūdzu, kas tas ir – “kanāls”?

“Kanāls” – tā ir Debesu velte, ne tikai pašam cilvēkam, kuram piemīt šī velte, bet pat visiem izpaustajiem cilvēkiem, viņu piepildīšanai ar augstāko patiesību. Viss, kas pa kanāliem nāk no Augstākā Es caur čeneleriem jeb, kā mēs viņus saucām agrāk, caur praviešiem, nāk no planētas informācijas slāņa. Kurš ir uzbūvējis un piepildījis šo planētas plānu? Jūsu Dvēseles, formu un realitāšu būvētājas. Tas ir slānis, kurš savienots ar Budhi. Šo slāni mēs agrāk saucām – planētas Manass. Tas ir planētas visu augstāko apziņu un visu realitāšu apvienotais slānis.

Jūs smalkajā uzbūvē atnācāt uz planētu, lai uz viņas nodzīvotu jūsu dzīves blīvākā ķermenī – kā mentāla, astrāla un pat fiziska būtība. Gribu paskaidrot šo “pat”: mums fiziskā eksistence ir tikpat “tāla” un “nesasniedzama”, kā jums garīgā eksistence. Citiem vārdiem, mēs ar jums sazināmies, ja jūs sazināties ar mums. Mēs varam jūs mīlēt un piesātināt ar mīlestību katru mūsu vārdu tikai, ja jūs esat mums atvērti un uzklausāt. Jūs tieši tāpat esam aizsegti no mums, kā mēs esam aizsegti no jums, un tas ir Kosmiskais Likums. Jūs varat mūs piesaistīt, ja jūs esat pietiekami gaiši un noskaņoti uz dieva svētību un patiesību, ja jūs savā gaismas daļā esat uzbūvēti pietiekami, lai adekvāti tulkotu mūsu sūtījumu vārdos un jēdzienos. Jo augstāks jūsu kanāls, jo tīrāka uztveršana.

Kādi karmas likumi mūs gaida pēc 2012. g.?

Jūs esat atbrīvojušies no karmas, kuru saucāt par Sansaras Riteni (Es ar to domāju gaismas nesējus.). Jūs pārslēdzaties uz dzīvi bez nosodošām domām un centrējaties sirdī. Tas tad arī ved jūs pie lielākas izlīdzināšanās “pa vertikāli”, tas ir – pie savienošanās ar augstākām apziņām.

Gaišas būtnes grib mieru un mierīgumu ne tikai sev, bet arī visiem apkārt. Jo vairāk gaismas nesēju, jo vairāk gaismas; jo vairāk gaismas, jo vieglāk dzīvot; jo vieglāk dzīvot, jo taisnīgāka ir mūsu tiesa. Jūs ceļat savu apziņu, bet mēs ejam pretī jūsu domām un vēlmēm ar sapratni un žēlastību. Jums tās nav jāpelna, jums vienkārši ir jābūt tādiem, lai jūsu domās jūs sevi savienotu ar planētas visiem cilvēkiem un visām smalkajām būtnēm, lai jūs būtu smaile, virsotne planētas augšupcelšanās piramīdai. Jūs esat tie, kas “atver” piramīdu un izved Zemi uz citu attīstības vijumu.

Pārāk daudz tumsas ir piramīdas tumšajā daļā!

Audzējiet gaišo daļu! Tīriet un piepildiet ar gaismu visu telpu apkārt planētai un viņas iekšienē.

Es izsaku nodomu attīrīt planētu no tumšām un pelēkām būtībām, kuras parazitē uz cilvēkiem, kuras aizsedz viņu apziņas gaismu. Es piepildu planētu ar savas Dvēseles un sava Gara gaismu, apgaismojot planētas un cilvēku sabiedrības visas pašas tumšākās daļas. Es piesātinu ar savu mīlestību visus, kuriem izmisīgi vajadzīga mana mīlestība.

Mēs esam apziņas tīrītāji, pārveidotāji un transmutatori. Mēs audzinām apziņu no dzīvnieciskās cilvēciskajā un dievišķajā. Mēs esam atbildīgi par Zemes apziņu. Mēs mācām dzīvot apzināti, kalpojot tieši visu cilvēku apziņai. Kāpēc mēs sākām ar divām DNS?

Tāpēc ka mēs nolēmām radīt jaunu rasi no nulles, ar citādu, aktīvāku saprātu, ar reproducēšanās un vairošanās funkciju, nevis Radītāju radāmu. Tas ir liels eksperiments, līdzīgs tam, kāds dzimst jūsu fantastu un zinātnieku prātos – radīt mākslīgu pašatražojošos saprātu. Mūsu bažās šajā sakarā jau ir doma, ka šis nepietiekami harmoniskais un nepietiekami augstu vibrāciju saprāts var vērst sevi pret saviem radītājiem. Jums vienmēr ir jābūt izejai ar no kontroles izgājuša saprāta totālu iznīcināšanu kopā ar viņa nesēju. Faktiski tas ir tas, kas pašlaik notiek uz planētas. Jūs balansējāt uz totālas pašiznīcināšanās robežas, un tas būtu noticis, ja jūsu saprāta gaisma neapgaismotu jūsu kritiena bezdibeni un nepiespiestu apstāties. Mēs iejaucamies jūsu dzīvē dažādos veidos, tajā skaitā arī caur čenelingiem. Tie ir jaunu zināšanu kanāli, patiesības sēšana planētai šajā attīstības etapā.

Visu glabā jūsu prāti. Neslēpiet tumsu gaismas iekšienē, taisot izvērsumu, jūs kļūsiet tumši visiem. Tīriet savus visslēptākos apcirkņus. Kļūstiet gaisma un mīlestība.

Mēs gribam jūs brīdināt: nekur nesteidzieties, neizvirziet sevi, pirms pietiekami neattīrīsieties savā iekšienē. Citādi jūs sabojās ambīcijas un lepnība, tas, ko jūs saucat “taures”. Sniegsim analoģiju starp trīskāršiem jēdzieniem: “asins, sviedri un asaras” un “uguns, ūdens un vara taures”. Tā ir paralēle. Domājošiem komentāri nav vajadzīgi. Kamēr ejat cauri “asinīm un sviedriem”, nesteidzieties pie “taurēm”, jo nomazgāsieties asarās. Viss nostāsies vietās, kad jūs kļūsiet tā cienīgi savā iekšienē. Vienkāršums nevar būt mākslīgs, uzspēlēts. Šī labā īpašība tiek sasniegta ar darbu un kristalizāciju. Kristalizācija tiek sasniegta ar tīrību un mīlestību savā iekšienē. Jo tīrākas domas, jo augstāka apziņa. Jo augstāka apziņa, jo vairāk viņā svētības un harmonijas. Jo vairāk harmonijas, jo veselāks jūsu ķermenis.

 

Viss atnāks savā laikā.

Visa visuma vibrāciju lēciens

11.03.25

Pasaules-ēka attīstās tāpat, kā visas parējās Visuma daļas. Mūsu Pasaules-ēka jau ir izdarījusi evolūcijas lēcienu savā attīstībā, tādu pašu, kādu stāv priekšā izdarīt Zemei. Mums ir prieks jums pavēstīt, ka šis vibrāciju lēciens pagāja pie mums, mūsu līmenī, pirms dažiem gadiem (pēc jūsu laika), un viss, kas sastādīja mūsu ķermeņus, it kā izvērsās uz āru (vide, kura apvieno mūsu formas un apziņu). Tas ir – mūsu realitāte jau ir pārdzīvojusi izmaiņas, un tagad ir pavisam jauna. Mēs zinām, ka tādi paši lēcieni – pāriešana uz evolucionārās attīstības nākamo vijumu, ir notikuši visur, visos līmeņos.

Materiālais visums ir pati lēnākā mūsu daļa, bet arī pie jums tagad notiek vibrāciju lēciens. Tas ir izstiepts lineārajā laikā, bet vienalga jūs jūtat lavīnveidīgu vibrāciju izmainīšanos.

Jā, es to jūtu pēc manu semināru klausītāju apziņas līmeņa. Viņu vibrāciju līmenis krasi paaugstinās, tieši acu priekšā.

Man gribas pastāstīt, kas notiek pie mums, Lokālā Visuma mūsu līmenī. Mums nesagruva mūsu burvīgās pilsētas un mākslīgās Sfēras, nesamainījās poli. Tādi lēcieni vairāk notiek mūsu apziņā un, atjaunojot visu, kas attiecas uz dzīvesveidu, varu, to visu var apvienot ar senu vārdu “Nolikums”. Mūsu Nolikums ir izmainījies: Likumu Kodekss, Valdības, visi orgāni ir atjaunojušies, izglītības visas pakāpes ir kardināli pilnveidotas, atbilstoši mūsu apziņas jaunajam līmenim. Mēs esam kļuvuši apzinīgāki, jeb, kā jūs sakāt, apzinošāki. Katrs apziņas līmenis pilnveidojas, ne tikai Visuma līmenis.

Kā tas konkrēti izpaužas? Mēs esam kļuvuši saprātīgāki. Mēs atjaunojām Pārvaldes aparāta pakāpes, vēl vairāk to decentralizējot. Izdalījām varu pa Zvaigznāju Centriem. Tagad Lokālais Visums lielāku uzmanību velta izglītībai un pētījumiem, tas ir – zinātniskajai darbībai un saprāta attīstībai. Saprāts – tas ir tas, kas saprātīgas būtnes atšķir no dzīvniekiem. Viss ir dievišķs, bet ir viena atšķirība. Tikai Saprāts spēj aptvert visus Visumus un savienot viņus Vienā. Tikai Saprāts spēj attīstīt šos apvienotos visumus humanitārā virzienā – uz Visa labo, labklājību un laimi. Tikai Saprāts spēj to sasniegt maksimāli ātri, paātrinot evolūciju un atdodot prioritātes tam, kas pie jums vēl nav nosaukts: Visuma Augstākā Saprāta un Tēva-Radītāja Apziņas savienošanai – tas ir – Vispārējās Attīstības Paradigmas, dotas mums no Radītāja, iemiesošanai tajā, kas attīstās Dzīvības un Saprātīguma evolūcijas procesā.

Tēva-Radītāja Apziņas Paradigma ir Viņa Visuma gaismas kopija. Tā ir kā projekts, kurš eksistē viņa Saprātā. Šim projektam ir jābūt piepildītam un pabeigtam ar visām mūsu Absolūtā Visuma dzīvajām būtnēm. Tas ir – mēs visi attīstāmies evolucionāri un strādājam, lai iemiesotu viņa Plānu, majestātisko, pilnīgo un pārhumāno. Tēva plāns ir vērsts uz absolūtu pilnību un laimes un patiesīguma sajūtu Visuma milzīgā mehānisma visām detaļām, stūrīšiem, apziņām un sastāvdaļām.

Katrs no mums iet saskaņā ar šo Plānu, un no mums katra ir atkarīgs Veselā attīstības ātrums, viņa evolūcijas virziens, ciklu paātrinājums un biežums. Viss Visā ir Radītāja Pilnības Vienotais Mehānisms.

Pateikšu par sevi. Es Esmu tā Būtība, kuru jūs nosaucāt par Gabriēlu. Es aptveru ar sevi visu lokālo visumu Nebadons, un, kā visi Ercenģeļi, esmu savā dienestā, jeb labāk teikt, Kalpošanā šīs neaptveramās Valsts visos stūrīšos.

Manu statusu var salīdzināt ar Prezidentu.

Bet Mihaēls?

Tas ir mūsu Ķēniņš – Valdnieks. Tātad arī manas funkcijas ir izmainījušās sakarā ar visa varas mehānisma perturbācijām. Es tagad vadu Visumu Kosmisko Padomi, organizējot sistēmu un nodaļu mijiedarbību, konsolidējot visus spēkus, kuri veido Lielā Visuma būtību. Faktiski mana Būtība tad arī ir šī konsolidācija un apvienošana. Es tad arī esmu šīs milzīgās Vienotības Apziņa, Es tad arī esmu viņas Patiesība.

Kādas vēl daļas ir šim Lielajam Visuma Mehānismam? Protams, ir varas struktūras, tas, ko jūs saucat par Dieva Tiesu. Ir Zinātnes un Izglītības daļas, ir Radošā daļa: milzīga Nodaļa, kur Līdzradītāji rada Jauno – gan piedalās Dzīvības radīšanā uz planētām, gan nodarbojas ar jaunu saprātīgu būtņu radīšanu – ar ģenētisko praksi, gan maina un rada jaunus fiziskos likumus, pakļaujot savai gribai Visuma fizisko sastāvdaļu. Ir gan izklaides, gan radošā – mākslas – daļa, ir arhīvi. Ir ļoti skaista daļa – tā, kura nodarbojas ar apziņas attīstību un mijiedarbojas ar evolucionējošu būtņu saprātiem. Tā tad arī ieguva viskardinālākās izmaiņas tagadējā periodā.

Pārmaiņas ir ļoti priecīgas. Viss ir tā izmainījies, paaudzies, pilnveidojies, ka mēs vairs nepazīstam mūsu kultūras, zinātnes un atpūtas Centrus. Mēs esam laimīgi un gaidām tieši tādas pašas pārmaiņas pie jums.

Kā tu redzi pārmaiņas pie mums?

Viss notiks miermīlīgā ceļā. Sistēma nesabruks, taču tiks pakļauta kardināliem pārveidojumiem. Tiks atvērtas robežas, tas vedīs pie tā, ka dzīvei nelabvēlīgas teritorijas tiks pamestas vai tādā mērā pietuvinātas dzīvošanas līmenim labvēlīgos apstākļos, ka ļaudis negribēs pamest savu atrašanās vietu. Tiks atklātas tādas biedrības kā Vispasaules Universitāte, Vispasaules Zinātņu Akadēmija, vara tiks decentralizēta un atdota pašpārvaldei. Apmēram tādi paši procesi notiek arī pie mums. Reliģija kā Institūts arī decentralizēsies un saplūdīs ar garīgajiem centriem un bibliotēkām. Armija paliks kārtības uzturēšanai un iedzīvotāju aizsardzībai kosmisku draudu gadījumā.

Jūs tagad esat stājušies Diženās Dievietes aizbildniecībā. Viņas mieru nesošās, nomierinošās enerģijas veicinās planētu un visumu vadītāju saprāta tālāku apskaidrošanos. Viņi kļūs saprātīgāki, pēc tam viņi „nolidos” no vadības, tā, kā „nolidoja” planētas visu karaļu, ķēniņu un imperatoru kroņi. Vadību realizēs vietējā pašpārvalde, apmēram tāda, kāda bija tautas sapulce (вече) Kijevas Krievzemē. Mēs ļoti daudz strādāsim ar jūsu saprātu, novedot viņu līdz dievišķam līmenim, līdz vēlmei kļūt par Vienotu Saprātīgu Daudzlīmeņu Pasaules-ēkas Vienību – Saules sistēmu. Tā būs pati sīkākā administratīvā vienība, kad jūsu saprāts pienāks pie tā, lai tiešā veidā kontaktētos ar visiem Planētas un Saules sistēmas Mākslīgo Sfēru iedzīvotājiem.

Šīs evolūcijas jēga – Saules sistēmas pārvēršanās Atomā. Saprāta palielināšanās caur apvienošanos iet tādu ceļu.

Noslēgumā ļaujiet nodot manu pašu patiesāko mīlestību katrai saprātīgai radībai, kura lasa šīs rindas.

Es esmu Gabriēls.

 

Duālā apziņa un domāšana

11.03.26

Saules sistēma ieņem īpašu vietu pasaules-ēkā. Tas ir visa progresīvā un pārdrošā centrs, tāpēc ka tas ir tīģelis apziņām, kuras nolaidušās līdz trešajai dimensijai un ceļas augstumā pie Tēva. Zeme šajā sistēmā pašlaik spēlē galveno lomu – avota-pārveidotāja mātes lomu. Ir vēl daži tādi punkti Pasaules-ēkā, bet mēs šodien runāsim par jums.

Mēs lieliski esam informēti par to, kas notiek uz Zemes. Mēs novēršam kataklizmu negatīvās sekas un apsargājam jūs. Mēs kļūstam jūsu Vecāki un Audzinātāji, bet, tajā pašā laikā mēs tiecamies stimulēt jūs uz jūsu pašu attīstību un domāšanu, analīzi un sintēzi, spriešanu. Tu jau uz sevis izjuti šo pastumšanu.

Gatavas domas – pareizas un patiesas – tā, no vienas puses, ir jūsu vadīšana, no otras puses – tas ir knupis, no kura jums ar laiku ir jāatsakās, lai sāktu izmantot tās Augstākās Apziņas, ar kurām esat savienojušies. No Augstākā Es augstuma jūs sākat pārveidot apziņas režģi – ar sevi, ar savām jaunajām pozīcijām un uzskatiem, ar jaunām vadībām, ar jaunām idejām un minējumiem, ar apzināšanām. Viss ir dievišķs, taču jūsu domām ir jākļūst augstākām par duālo domāšanu, spriedumiem individuālisma un baiļu līmenī.

Vēlreiz iziesim cauri duālas apziņas un vienotības kolektīvās apziņas atšķirīgajām pazīmēm.

Duāla apziņa – tā, pirmkārt, ir vieninieka apziņa. Es un pasaule, es un cits cilvēks, es un Ercenģeļi, es un Dievs vai Radītājs, es un planēta, es un valdība. Es un tu.

Izvērsīsimies no iekšienes uz āru, uz nākamo apziņas līmeni. Es esmu virspusē visam, apkampju visus, es esmu ārpusē, visa pasaule ir manā iekšienē, tās ir manas sastāvdaļas. Planēta un cilvēki ir manas iekšas. Kari – manas slimības, kad viens orgāns cīnās ar citu vai vienas šūnas iet uzbrukumā citām, iznīcinot cita citu. Šīs šūnas nedzird mani, saimnieku. Viņas ir zaudējušas Veselā apziņu, viņas domā, ka katra no viņām ir atsevišķi no Manis.

Es varu iedarboties uz apziņas režģi manā iekšienē, nomierinot savus orgānus un atsevišķas šūnas, attīrot viņu apziņas, piepildot ar Radītāja gaismu un mīlestību atsevišķas tumšas vietas.

Otri tipiski dualitātes maldi – salīdzināt. Salīdzināšana ir jūsu izziņas tipa pamats. Balstoties uz salīdzināšanu, jūs esat pieraduši mācīties un dzīvot šajā realitātē. Tas ir lieliski atšķirību izzināšanai. Taču salīdzināšanai ir arī sekas – vērtējums. Šī daļa ir tieši saistīta ar salīdzināšanu, bet dod jums dualitāti, tāpēc ka tā ir dalīšana uz + un -, pluss jums ir labi, mīnuss – slikti. Bet jūs dzīvojat polaritātē. Kāpēc tad viens planētas pols ir labi, bet otrs – slikti? Pārejot no polaritātes uz bezpolaritāti, jūs sasniedzat visus savu daļu pieņemšanas momentu.

Jūs visi esat dažādi, Jūs pat nevarat iedomāties, cik jūs esat dažādi. Tas tad arī ir lieliskais līdzības trūkums, jo daudzveidība taču ir dievišķa. Ja jūs salīdzināt, piemēram, bērzu ar kļavu, jums nenāks prātā, ka viens koks ir labāks, bet otrs sliktāks. Viņi vienkārši ir dažādi. Jūs neliekat atzīmi. Kāpēc tad cilvēka dzīvē jūs visu laiku liekat atzīmes visiem, kas ir ap jums? Jūs tiesājat un nosodāt, cīnāties un apvainojaties, tiecaties būt labāki par. Vai sakāt: kur nu man līdz viņam...

Bet jums arī nav jābūt kā viņam, vai labākam nekā viņš. Jūs esat lieliski savā veidā. Novērtējiet un mīliet Sevi sevī.

Vēl viens dualitātes moments – sasniegt. Tas ir galvenais manipulācijas ar jūsu apziņu moments, kurš rada stimulu apziņas attīstīšanai. Tas ir jūsu motors. Jūs sasniedzat savus mērķus, un tie realizējas. Taču cik bieži jūsu mērķi neiekļaujas civilizācijas attīstības vispārējā kontekstā un kļūst par draudu viņas nākotnei! Vara, bagātība, pārvalde ar spēku, planētas bagātību neprātīga izlaupīšana, dzīvā bojāeja, tīru vietu piesārņošana, dzīvju bojāšana mantrausības dēļ... Tipisks duālisms: es esmu viens, bet viss pārējais man pakļaujas, es esmu tā iekarotājs. Salīdzināsim ar nākamo apziņas etapu: es esmu visi cilvēki, viņi ir manas daļas, es attīstos uz visa dzīvā manis iekšienē labklājības rēķina.

Vēl viens moments, kuram gribas pievērst uzmanību: attieksme pret bērniem un vecajiem cilvēkiem. Jums liekas, ka viņi nekam nav derīgi. Bērni un vecie cilvēki – nasta, tas, kam tiek tērēts jauno un stipro laiks. Šīm daļām vienkārši nepietiek mīlestības. Jūs atdalāt viņus no savas un mūsu mīlestības. Jūs esat atdalījuši sevi no Gara. Šīs problēmas risinājums nemaz nav tas, lai vairāk uzmanības veltītu vecajiem cilvēkiem un bērniem, bet tas, lai viņus atkalapvienotu ar Sevi Augstāko. Iemācītu bērniem un ļautu padzīvojušiem. Audzināšana Garā dod iespēju cilvēkam sevi pilnvērtīgi izpaust jebkurā vecumā, iemāca cilvēkiem būt veselīgiem un ļauj planētai pacelties Garā uz visu apziņu apvienošanos vienā lielā Planetārajā Garā rēķina.

Duālā apziņa jums ļāva attīstīt tās dzīves puses un tās īpašības, kuras jūs nevarējāt attīstīt vienotības apziņā. Jūs bagātinājāties ar jauniem jēdzieniem un jūtām, zināšanām un prasmēm, kuras ir neiespējamas citās realitātēs. Tagad ir pienācis laiks pāriet pie saprāta attīstības nākamās pakāpes, kura dos jums jaunu nenovērtējamu pieredzi un ļaus jums pavirzīties garīgajā ceļā.

Es Esmu Gabriēls.

 

Saprāta evolūcija

11.03.27

Visas dabas valstības un dzīvība vispār vienmēr ir neitrālas attiecībā pret evolūciju. Evolūciju ved Saprāts un viss, kam ir ne tikai apziņa. Taču arī saprāts iekļaujas evolucionāro pārveidojumu kopējā plūsmā. Tas nozīmē, ka evolucionārās attīstības jēga ir saprāta progress, bet apziņa ir tikai palīginstruments šajā procesā. Visam ir apziņa – ne tikai domājošām būtnēm, bet nedomājošām arī. Doma ir mūsu visuma būvniecības materiāls. Tās būtības, kuras prot domāt un radīt, pamatojoties uz domu – ir radītāji. Visiem, kam ir dots domāt, ir dots radīt.

Visums ir radīts ar domu, nevis ar vārdu. Vārds ir ar skaņu izteikta doma. Vārds ir sekundārs attiecībā pret domu, radītu no vēlēšanās radīt un veidot.

Radīšanas impulss patiesībā ir avots visam, kas viņā eksistē. Viņš piedzima domās Radītājam, kuram viss ir. Kad viss ir, tad nav nekā, ko pievienot, izņemot jaunrades, jaunā radīšanas vēlmi. Šis radošais impulss ir Dieva daba, kuru Viņš ieliek kopā ar savu nesadedzināmo daļiņu savos Dēlos. Radīšanas impulss domājošu būtni atšķir no enerģiju patērējošas un ģenerējošas dzīvas būtnes. Radītāja daļiņa domājošā būtnē ir līdzradīšanas ar Dievu impulsa daļiņa. Radītāji rada ar domu. Mūsu visuma evolūcija ir domas evolūcija, un domāšanas attīstība ir radīšanas attīstība kopumā.

Lūk, kāpēc mēs ne tikai dodam jums vēstījumus, bet katrā vēstījumā mācām jūs domāt un sasniegt noteiktu virzību šajā procesā. Visi jūsu minējumi, atklāsmes un secinājumi ir domāšanas procesa pilnveidošana kopumā, ir Planetārā Saprāta attīstība.

Kas vēl ir svarīgi? Lai domu pavadītu tēli un sajūtas. Jo augstāk attīstīta domājoša būtne, jo stiprāka ir viņas tēlainā domāšana. Jūsu “redzējums” ir jūsu domu tēlu virkne, jūsu domāšanas tieša iekļaušanās realitātes un dzīves vides radīšanā. Balstoties uz jūsu domām un tēliem, tiek būvēta jūsu apdzīvotā pasaule.

Bet, uz ko balstoties ir uzbūvēta mūsu neapdzīvotā pasaule?

Ja uz planētām nav domājošu būtņu, un tas ir iespējams, tad materiālā pasaule tiek būvēta, balstoties uz Radītāju – planētās dzīves veidotāju – gatavu programmu. Tiek iedarbināts dabas ekoloģiskā līdzsvara process planetārā mērogā un norit minerālās, augu un dzīvnieku valsts visu sastāvdaļu mijiedarbības korekcija.

Vai dzīvniekus var saukt par domājošām būtnēm?

Augstākos dzīvniekus var nosaukt par domātājiem ierobežotā nozīmē. Piemēram, lauvas un tīģeri – viņu praidi jeb grupas šeit ir tikai pasīvi jūsu planētas novērotāji un ir radītāji uz dažām citām planētām.

Kādā veidā rada delfīni?

Viņu domāšanas aparāts ir ne gluži tāda paša veida kā cilvēkam. Viņi realitāti projektē pēc savas noskaņas, Radītāja dotas – dzīves jūras apstākļos, lai radītu savu pretsvaru cilvēka tumsai mentālajos apgabalos. Apmēram tā var izteikt šo radītāju lomu. Viņi astrālos un mentālos apgabalus attīra ar savām domām un prieku. Viņi ar mīlestību rada mieru jūras dziļumos. Viņiem nav traģēdiju un drāmu. Viņi uz dzīvi ķermenī raugās vienkārši un ir saistīti ar Augstākajām apziņām tiešā veidā.

Saprāts ir radoša doma. Visuma radīšanas paņēmiens Radītājam ir domu tēlu veidošana un saprāta radīšana. Saprāts nozīmē domāšanas iespēju radošu izmantošanu, un, kurš domā ātrāk un spilgtāk, tas arī savas attīstītības ziņā iet priekšgalā.

Kāds ir saprāts kvantu realitātē?

Viņš kļūst sistēmisks un daudzdimensionāls, tas ir – viņš domā daudzus procesus vienlaicīgi realitātēs dažādās sfērās. No šejienes izriet laika neesamība. Jo saprāts vienmēr atrodas tur un tad, kur domā, jūs to nosaucāt par Klātbūtni. Var būt klāt daudzās vietās vienlaicīgi, tā tad arī ir sevis sadalīšana vairākās daļās, kuras funkcionē kā veselais. Es Esmu Klātbūtne ir apzinīga saprāta parādīšanās materializēšanās vai izpaušanās, tas ir – iemiesošanās vietās.

Tātad saprāta attīstības svarīgums ir evolucionārās attīstības galvenā prioritāte, tāpēc domājoša būtne ir galvenais radītājs uz planētas. Cilvēks kā domājoša būtne ir Planetāro Kuratoru un Radītāju novērošanas, vešanas un pilnveidošanas objekts. Domājošs saprāts ir visuma evolūcijas mērķis.

Kad es pacēlos uz Paradīzi, tad tur saprātam nav nekādu iespēju kaut ko radīt, tur viss jau ir. Tad kādēļ viņu radīt radošu?

Kad visuma kopējais Saprāts pārspēs savu Radītāju, tad arī Paradīze kļūs par jaunas radīšanas vietu. Tā ir Radītāja prioritāte, lai viņa Dēli pārspētu savu Tēvu. Šai vietai iespēju radīt liedz tikai saprāts, visuma attīstītības ierobežots. Pārspēt visuma attīstītību, radīt kaut ko absolūti nezināmu, jaunu un pilnīgu, ir visu Radītāju mērķis un programma, kura ielikta visuma saprāta pilnveidošanai.

Urantijā ir rakstīts, ka saprāts ir Svētā Gara prerogatīva, kura pārstāvis mūsu visumā ir Visvarenā sievišķā puse, nenosaukta vārdā. Vai tiešām Svētais Gars ir Debesu Tēva galvenais pārstāvis, jo sievišķā būtība Urantijā tiek uzskatīta par tumšu un pakļautu.

Nav šajā līmenī sievišķā un vīrišķā. Urantijā daudz kas ir dots no cilvēku ierobežotības skatupunkta, turklāt tur ir daudz arī reliģijas tabu. Tajā skaitā sievietes pazemināšana ir pausta ļoti skaidri. Man negribas apspriest mūsu resora diktēto grāmatu vājās puses, mēs priecājamies, ka to ir daudz, un jūs varat pielietot attapību un saprātu katras tādas grāmatas nepilnību atklāšanai. Bet tomēr labums no visām grāmatām kopumā ir neapšaubāms.

Tavs jautājums mani iepriecināja. Man gribējās, lai tu to uzdod. Patiešām, Saprāts ir domātāja sievišķās, iņ puses attīstības prerogatīva. Kaut arī jūs loģisko domāšanu pēc tradīcijas saucat par vīrišķu un prioritāti piešķirat saprāta loģiskai izmantošanai, bet tomēr kvantu domāšanu jūs jūtat ar smadzeņu labo sievišķo pusi. Jā, tā dzimst sirds centrā, tev ir taisnība, bet jūsu matērijā izpaustajai dzīvei atšifrējas caur labo puslodi. Saprāts ir izpausts caur abām puslodēm, bet viņa tālāka attīstība ir saistīta ar domāšanas sievišķās daļas prioritāti – kvantu saprātu, kurš lasa vienlaicīgi un momentāni un neizmanto loģiku tādā nozīmē, kā jūs to pierasti izmantojat. Loģika – tā lēna slēdzienu būvēšana, kad prāts ir atdalīts no visuma informācijas lauka. Loģika bieži aizēno patiesību un aizved domātāju pa maldīgu ceļu. Bet zinātnieka vai radītāja atklāsmes vienmēr atnāk impulsīvi, tā tad arī informācijas paņemšana ar kvantu stereoapziņu.

Svētais Gars patiešām apvelta ar saprātu domājošu būtni. Svētā Gara nokāpšana uz cilvēku ir kvantu domāšanas izrāviens un jauna pakāpe īstenības saprašanā ar sirdi, pavisam ne tā, kā cits citu saprot cilvēku vairākums. Svētais Gars – tās patiešām ir fiziskās izpaušanās pasaules, nešaubies. Tieši šeit tiek izauklēts saprāts. Un to mēs skandējam no tavas pirmās grāmatas. Materiālās pasaules ir Saprāta attīstības sistēma. Pašlaik iestājas Diženās Dievietes laikmets, pāriešana uz kvantu domāšanu un sirds atvēršanu tiem, kas iet uz augšupcelšanos. Visiem pārējiem šis periods arī būs priekšā, tā ir saprātīgu radību vispārēja evolūcija.

Mieru un mīlestību tavai sirdij. Es esmu pateicīgs tev par mūsu sadarbību. Ceru, ka tā būs ilga.

Es esmu Gabriēls.

 

Pievienots 01.04.2011

http://www.sanatkumara.ru/stati/besedi-s-gavriilom-v-kazani

Tulkoja Jānis Oppe